Voorgeslacht Anne Lieuwes Stienstra

AldwâldIn het forum van Tresoar werd door Carel Plantagie uit Apeldoorn een speurtochtje naar het voorgeslacht van Anne Lieuwes Stienstra (1779-1848)  beschreven. Met wat hulp van anderen kwam hij tot de volgende reconstructie van het voorgeslacht van deze schoolmeester uit Oudwoude, gemeente Kollumerland.

[Geplaatst 4 oktober 2008 in forum.tresoar.nl.]

Na een zoektochtje in Tresoar, even resumerend het voorgeslacht van Anne Lieuwes Stienstra (zie kind 10):

ouders:
Lieuwe Willems, gedoopt op zondag 27 december 1716 in Stiens, arbeider (1749), overleden in januari 1782 in Stiens, 65 jaar oud.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op zondag 6 november 1757 in Stiens, met Antie (Antje) Durks, geboren omstreeks 1735, overleden na 1795 in [?] Hallum, minstens 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Lieuwes [Boonstra], geboren op vrijdag 19 mei 1758, gedoopt op zondag 18 juni 1758 in Stiens,
2. Durk Lieuwes, geboren op maandag 26 november 1759, gedoopt op zondag 23 december 1759 in Stiens.
3. Pytter Lieuwes, geboren op maandag 1 februari 1762, gedoopt op zondag 7 maart 1762 in Stiens.
4. Piettie Lieuwes, geboren omstreeks 1764 (naam uit Boonstra-boek, geen doop gevonden op Tresoar).
5. Iebeltje Lieuwes, geboren op woensdag 15 oktober 1766, gedoopt op zondag 26 oktober 1766 in Stiens.
6. Griettie Lieuwes, geboren op woensdag 23 november 1768, gedoopt op zondag 15 januari 1769 in Stiens.
7. Claas Lieuwes, geboren op vrijdag 20 maart 1772, gedoopt op zondag 26 april 1772 in Stiens.
8. Ytie (Ietje) Lieuwes, geboren op dinsdag 6 december 1774, gedoopt op zondag 22 januari 1775 in Stiens.
9. Jan Lieuwes, geboren op paaszondag 30 maart 1777, gedoopt op zondag 4 mei 1777 in Stiens.
10. Anne Lieuwes [Stienstra], geboren op maandag 27 december 1779, gedoopt op zondag 30 januari 1780 in Stiens, schoolmeester, overleden op maandag 31 januari 1848 in gem. Kollumerland (Oudwoude?), 68 jaar oud.

grootouders:
Willim Lieuwes, geboren omstreeks 1690 in [?] Stiens, trouwde op zondag 25 februari 1714 in Stiens, met Pyttie (Pietje) Doedes, geboren omstreeks 1690 in [?] Stiens, gedoopt op belijdenis op vrijdag 22 april 1718 in Stiens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lieuwe Willems (zie hierboven).
2. Doede Willems, gedoopt op zondag 26 maart 1719 in Stiens.
3. Yttje Willems, gedoopt op zondag 19 december 1723 in Stiens.
4. Tryntje Willems, gedoopt op zondag 17 augustus 1727 in Stiens.
5. Dirkje Willems, gedoopt op zondag 25 juni 1730 in Stiens.

overgrootouders:
Mogelijk Lieuwe Willems (en Neeltje Jacobs, getr 1-3-1671 te Stiens).
Deze Lieuwe Willems (in 1693: meester schoenmaker) liet de volgende kinderen te Stiens dopen:
1. Tryntie, op 7 mei 1671.
2. Ydtje, op 31 oktober 1680.
3. Dirk, op 13 april 1688.
4. Meyle, op 5 maart 1693.

Dit betreffen dan dus de mogelijke broers/zusters van Willim. De eerste 3 van de hierboven genoemde namen komen (niet toevallig?) weer terug in de namen van de kinderen van Willim en Pyttie.

betovergrootouders:
Overgrootvader Lieuwe is mogelijk de zoon van Willem Lyuwes, gedoopt op 23 juni 1643 te Stiens.
En de moeder van Lieuwe zou dan kunnen zijn: Idtke Meijles (zie de vernoeming van kind 4 hierboven).
[NB: Willem Lyuwes afkomstig van Stiens tr. 25-01-1635 te Stiens met Idtke Meijles afkomstig van Cornjum]


Meer gegevens over het gezin van Anne Lieuwes Stienstra en zijn vrouw Sieuwke Tabes Dijkstra is op mijn webpagina te vinden.