Voordracht directeur Openbare Werken

Friese koerier : onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden, 13-09-1968