Vijfentwintig jaar bij de paardentram

PaardentramDOCKUM, 3 Jan. Naar we vernemen is het 25-jarig jubilé op 1 Jan ’06 van onzen stadgenoot S. Stienstra koetsier aan de tram niet ongemerkt voorbijgegaan. Met een versierde tram van hier des morgens te Veenwouden gearriveerd werd de jubilaris door den heer Faber namens de Dir. der N.T.Mij. een couvert overhandigd met 2 bankbiljetten elk van 25 gulden.

 

PaardentramDOCKUM, 3 Jan. Naar we vernemen is het 25-jarig jubilé op 1 Jan ’06 van onzen stadgenoot S. Stienstra koetsier aan de tram niet ongemerkt voorbijgegaan. Met een versierde tram van hier des morgens te Veenwouden gearriveerd werd de jubilaris door den heer Faber namens de Dir. der N.T.Mij. een couvert overhandigd met 2 bankbiljetten elk van 25 gulden. Op de terugreis werd hem te Murmerwoude bij monde van den heer W. Groen een gouden horloge door onderscheidene ingezetenen van Dantumawoude en Murmerwoude vereerd. Bij aankomst te Dockum verrastte de heer J. Kamminga, Boekhandelaar, uit naam van vele Dockumers hem nogmaals met een gouden horloge. Van het trampersoneel ontving hij een prachtige fauteuil en van verschillende personen kleinere cadeaux als kisiJes sigaren, enz. Dat de man nog vele jaren voor zijn gezin gespaard blijft en hij zijn betrekking met dezelfde lust en ijver moge vervullen is ook onze wensch.
(Nieuwsblad voor Dockum, 3 jan. 1906)

Sjoerd Baukes Stienstra, tramkoetsier, geboren op 9 april 1850 in Aalsum, wonende in Veenwouden, in Driesum en in Dokkum, overleden op 16 mei 1943 in Driesum, zoon van Bauke Poppes Stienstra (arbeider, scheepsjager en schippersknecht) en Meiltje Sjoerds Vellinga. Sjoerd is getrouwd op 11
maart 1880 in Oost-Dongeradeel met Wijtske Buwalda, geboren op 13 december 1852 in Driesum, dochter van Bauke Watses Buwalda en Maaike Gerrits Weidema.
Uit dit huwelijk:
1 Bauke (1880-1960)
2 Maaike (1881-1983)
3 Meiltje (1882-1948)
4 Lutske (1884-1886)
5 Eke (1885-1955)
6 Lutske (1887-1979)
7 Reino (1888-1966)
8 Poppe (1891-1975)