Van “trommelclubje van Stienstra” tot “Stienstraband”

StienstrabandDe Stienstraband is een orkest van 35 tot 40 enthousiaste verstandelijk gehandicapte mensen, die trommels spelen, en zeven mensen die op blaas- en andere instrumenten ondersteuning bieden. De bandleden wonen o.a. in het Hendrik van Boeijenoord in Assen en gezinsvervangende tehuizen in Beilen, Smilde en Assen. Een band met zo’ n naam verdient uiteraard aandacht op deze website.

StienstrabandOngeveer 50 jaar geleden kwam Jacob Stienstra erachter, dat zijn dochtertje met het syndroom van Down een groot gevoel voor ritme had. Hij gaf haar een trommel en begon zelf trompet te spelen. Het samen muziek maken beviel ze uitstekend. En ze bleven niet alleen! Een kennis vroeg of zijn zoontje met dezelfde handicap ook mee mocht doen. Dat ging zo door en al gauw sprak men in Assen van “het trommelclubje van Stienstra”. Iedere maandagavond maakten ze samen muziek en plezier in de kapperszaak van Stienstra aan de Rolderstraat. Toen de groep te groot werd, zochten ze een andere oefenruimte. Geld daarvoor was er niet: wat er bij optredens voor plattelandsvrouwen of de vrouwenbond in een envelop gestopt werd, ging al gauw op aan reiskosten en nieuwe trommels en (vooral!) -stokken. Stienstra gaf zelf meer dan 25 jaar pro deo leiding aan de band. Het enige wat hij er mee verdiende was “een zilveren margriet” in de vorm van een broche van het damesblad Margriet.
Maar de voldoening was groot. De positieve reacties van het publiek gaven de muzikanten een gevoel van eigenwaarde.

In 1986 kreeg Jaap Stienstra een hersenbloeding met als gevolg dat hij niet meer trompet kon spelen. Een jaar later overleed hij, 73 jaar oud. Hoe moest het nu verder met de trommelclub? Gelukkig bleken een paar muzikanten van de Asser Harmonie “Eendracht” bereid om zich hiervoor in te zetten. Dat betekende een krachtig begin van een nieuwe periode van de club, die in 1987 naar de overleden oprichter “De Stienstraband” genoemd is. Steeds meer verstandelijk gehandicapte mensen voelden zich tot de band aangetrokken wat tot een sterke uitbreiding heeft geleid. De band treedt regelmatig op bij kerkdiensten, festiviteiten, Koninginnedag, intocht van Sint Nicolaas, enz. Ook was de band aanwezig bij de wereldkampioenschappen voor verstandelijk gehandicapten in Hoogeveen in 1994.

In datzelfde jaar volgde het eerste buitenlandse optreden van de band. Op uitnodiging van een gezinsvervangend tehuis in Hodkovice nad Mohelkou in Tsjechië heeft de band deelgenomen aan een vierdaags muziekfestival van gehandicapte mensen in dat land. In juni 1995 kwamen de Tsjechen naar Assen voor een tegenbezoek. In 1996 is de Stienstraband weer naar Tsjechië geweest, terwijl ze in 1997 collega’s in Arhus (Denemarken) bezochten en daar de nodige concerten gaven.
Dit alles kan dankzij toewijding van vrijwilligers en de goede gaven van anderen worden gerealiseerd. De band verdient namelijk nog steeds geen geld. Voor optredens worden soms de reiskosten betaald en deze worden dan opgespaard voor de vernieuwing van trommelvellen e.d. De bovengenoemde “uitstapjes” zijn zeer belangrijk, nuttig en plezierig; ze vergroten de eigenwaarde van verstandelijk gehandicapte mensen – maar ze zijn kostbaar. De Stienstraband hoopt dan ook dat er altijd weer mensen zijn die daar door middel van een bijdrage hun steentje aan kunnen en willen bijdragen.

( Met dank aan Gatse Stienstra, Geertje Eggens en mevrouw E. Stienstra-Veninck. Dit artikel verscheen eerder in de Stienstra-krante, jrg.3, nr.1, juli 1998).

Nadere inlichtingen: Stichting Stienstra Band, p/a Geertje Egges, Schanswal 22, 9407 AB  Assen. Tel. (0592) 347979.Â

3 Comments on “Van “trommelclubje van Stienstra” tot “Stienstraband””

  1. Ik zou graag informatie willen over de band en of ze mee kunnen werken aan een speciale dienst voor mensen met een beperking in de stefanuskerk te Westerbork.

  2. Hallo,

    Ik heb opnames gemaakt voor RTV Meppel bij het 40 jarig jubileum van de Altiband
    in Meppel. Ik kan deze opnames van de Stienstra en het samen spelen met andere bands De Tower Snörren uit Zwolle en de Altiband op YouTube zetten maar ik wil graag toestemmen hiervoor hebben van de Stienstraband.

    Groeten, Cor van der Veen van RTV Meppel

Comments are closed.