Twee bidprentjes met een verhaal

Stephanus Stienstra

Beeld van Charles Vos in HoensbroekDe meeste Stienstra’s zijn afkomstig uit de provincie Friesland. Deze provincie is overwegend protestant, maar er zijn een aantal katholieke “enclaves”. Eén daarvan is Bolsward, waar Hendrikje Teunis, de weduwe van Cornelis Jans, in 1811 voor zichzelf en haar kinderen de naam Stienstra aannam. Het nageslacht van dit gezin is overwegend Rooms Katholiek. Opmerkelijk is ook dat een groot deel van deze familie tegenwoordig “beneden de grote rivieren” woont. Paul Stienstra uit Maastricht is intensief bezig de genealogie van deze familie in kaart te brengen, maar ook anderen hebben mij aan heel wat gegevens kunnen helpen.*

Van Corry Eykholt mocht ik de beide onderstaande “bidprentjes” gebruiken voor dit nummer van de Stienstra-krante. Het betreft hierbij twee broers, die allebeide in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Volgens George van Loon zou Hendrik om het leven gekomen zijn tijdens een munitieontploffing. Hij was als bewaker aangesteld bij krijgsgevangenen die deze aan het demonteren waren. Stephan zou in een roeiboot op de Waal doodgeschoten zijn.

Op 3 mei 1953 werd in Hoensbroek een monument onthuld ter nagedachtenis van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen inwoners van Hoensbroek, o.a. de gebroeders Stienstra. Het beeld werd ontworpen door Charles Vos uit Maastricht en stelt een treurende weduwe voor terwijl haar kind bloemen strooit ter nagedachtenis aan de gevallenen.

*) inmiddels is er in 2006 een genealogie van deze Stienstra-familie verschenen van de hand van Stef Stienstra (zie de catalogus van Tresoar en deze pagina)

Bidprentjes

(De foto van het monument is ontleend aan de website http://www.heerlen-in-beeld.nl/Oorlogsherinneringmonument.htm).

2 Comments on “Twee bidprentjes met een verhaal”

  1. Deze twee oorlogsslachtoffers waren ooms van mij, het waren broers van mijn vader. Het is leuk om op deze manier ze op internet terug te vinden. Het zijn twee Stienstra’s waar we met recht trots op kunnen zijn.

    1. Deze twee Stienstra’s waren jongere broers van mijn moeder. Ook ik vind het een hele eer om dit terug te vinden voor het nageslacht. vooral voor de hun ouders, onze opa en oma. Stienstra-v.d.Heuvel.

Comments are closed.