Tuinbouwboekjes van Hendrik Stienstra

Bloementeelt in kleine tuinenEvenals no.30 der Serie “Weten en Kunnen” bedoelt dit boekje eenvoudigen en practischen tekst te geven voor den liefhebber in tuinieren, ditmaal voor den bloemenliefhebber. Is ’t reeds aangenaam, als men rondom ’t huis een liefelijke omgeving heeft van kinderen der natuur, nog aangenamer stemt het, wanneer men daarvan zelf de verzorger en onderhouder is. Dit te leeren doen met eenvoudige middelen is de bedoeling van dit boekje. In hoeverre Schrijver daarin geslaagd is moet de tijd leeren. Het zal hem aangenaam zijn daarover opbouwende critiek te ontvangen.

Bloementeelt in kleine tuinenDit schreef H. Stienstra in het “Voorwoord voor den eersten druk” van Bloementeelt in kleine tuinen, verschenen als nummer 35 in de serie “Weten en Kunnen” bij uitgeverij “Kosmos” in Amsterdam. Het voorwoord werd ondertekend met: Frederiksoord, Voorjaar 1920. Als nummer 30 was in dezelfde serie van dezelfde schrijver verschenen Groenteteelt voor kleine tuinen. Ook de deeltjes 40, 42, 45, 46, 47, 54, 55, 59, 65 en 72 werden door hem geschreven met titels als: Het Rozenboekje; Wat moet ik als Land- of Tuinbouwer van Schadelijke en Nuttige Dieren weten?; Hoe teel ik met voordeel Aardbei en Framboos?, en; De Boomgaard. Aanleg, Onderhoud en tot-waarde-brengen.

Uit deze titels (en uit de woonplaats van de schrijver) blijkt wel duidelijk het beroep van Stienstra. Hij was op 1 october 1901 aangesteld als leraar aan de G.A. van Swieten- tuinbouwschool in Frederiksoord. Hij kwam toen met zijn gezin vanuit Sittard. In maart 1924 werd hij ingeschreven in het bevolkingsregister van Leeuwarden op het adres Leeuwerikstraat 11. Op zaterdag 10 februari 1934 is hij daar overleden.

Hendrik Stienstra was geboren op 19 december 1865 in Leeuwarden als zoon van Pieter Dirks Stienstra en Rinske Geertruida Opdam. Zijn vader was winkelier en “baardscheerder”, o.a. aan de Nieuwestad ZZ en het Klein Schavernek. Zijn moeder was “stroohoedenmaakster”.

Stienstra-HoekstraOp 6 januari 1891 trouwde Hendrik Stienstra in de gemeente Ferwerderadeel met Akke Hoekstra, geboren te Marrum op 1 october 1865, dochter van Bauke Gosses Hoekstra (timmerman) en Houwkje Goverts Stienstra (uit de AF-tak). Hendrik en Akke kregen drie dochters: Rinske Geertruida, geboren te Sittard op 25 december 1891; Boukje, geboren te Sittard op 21 october 1893, later wonend te Groningen, en; Catharina Sophia, geboren te Frederiksoord op 19 mei 1902 (zij woonde o.a. in Staphorst en Leeuwarden en was muziekonderwijzeres).


Mevrouw S.P. Stienstra-Koopmans reageerde op het bovenstaande artikeltje wat eerder verscheen in de Stienstra-krante (1997). Hendrik Stienstra was een neef van haar schoonvader. Op het kerkhof in Huizum ontdekte zij o.a. de grafsteen van de broer van Hendrik, Dirk Stienstra (geboren 21-7-1850 in Leeuwarden, overleden op 19-9-1921 in Frederiksoord (bij zijn broer?)). Onder één grafsteen liggen zeven van zijn kinderen, allemaal jong overleden: Pieter 1/2 jaar, Renske 1/2 jaar, Hindrik 3 jaar, Pieter 5 jaar, Gerben 4 jaar, Pieter 9 weken en Tryntsje 22 jaar. Slechts twee kinderen bleven in leven: Gerben (*1888) en Pieter (* 1884), die zijn vader zou opvolgen als kapper op de Tuinen.
Deze kapperszaak bestond in 1997 nog en was daarmee de oudste in Leeuwarden.

3 Comments on “Tuinbouwboekjes van Hendrik Stienstra”

      1. Er staan meer foto’s op de site, o.a. een portretfoto van Hendrik Stienstra en diverse opnamen van schoolklassen van de Tuinbouwschool waar hij bij staat als leraar.
        Klik op de site bij namenlijst en je krijgt bij zijn naam een aantal iconen die allen staan voor een foto, of tekst waarop hij voorkomt.

Comments are closed.