Thee-Opkoopcommissie

Naar wij vernemen, zal de heer J. J. Stienstra, controleur-afdeelingssecretaris te Buitenzorg, worden benoemd tot secretaris van de Thee-Opkoopcommissie.

Bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indiƫ, 13-04-1938