Stienstra Familiekroniek

Stienstra FamiliekroniekKortgeleden verscheen de Stienstra Familiekroniek deel 1 van Jaap Stienstra uit Ede. Het boek gaat over de Groninger Stienstra-familie. In deze familie komen veel schippers en zeelieden voor. Daarover gaan de verhalen in het boek, de zee- en binnenvaartgeschiedenis van de Stienstra’s. (meer…)

De Groninger Stienstra’s

Sijbren Lieuwes StienstrtaEén van de reacties op het eerste nummer van de Stienstra-krante bracht mij min of meer in verlegenheid. Ik heb inmiddels duizenden gegevens verzameld van Stienstra’s. De meesten daarvan wonen of zijn afkomstig uit Friesland. Dat is voor mij wel gemakkelijk, want ik kan mij voor het onderzoek meestal beperken tot één archief, namelijk Tresoar in Leeuwarden, waar alle registers van de Burgerlijke Stand van alle Friese gemeenten worden bewaard. (meer…)