Stienstra’s, overleden sinds 2000

Ieder jaar ontvang ik van het Centraal Bureau voor de Genealogie een overzicht van alle Stienstra’s die in het voor-vorige jaar zijn overleden. De gegevens hiervan verwerk ik in mijn genealogische database. Het resultaat daarvan kunt u zien op mijn andere website. Hieronder een overzicht van de Stienstra’s overleden sinds 2000. Als u klikt op de naam wordt u direct naar het genealogisch overzicht gebracht, waar u meer informatie over de overleden persoon en zijn voorouders kunt vinden. (Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom!) (meer…)

Jacques Stienstra overleden

Jacques StienstraDEN BOSCH – Jacques Stienstra (78) is overleden. De in Rosmalen wonende voormalige projectontwikkelaar bekleedde een groot aantal bestuursfuncties in Den Bosch, onder meer bij het Noordbrabants Museum, de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan en het Internationaal Vocalistenconcours. (meer…)

Otte Stienstra

Otte StienstraHet hierbij opnieuw afgedrukte kranteknipsel heb ik ooit eens gevonden in een oude krant, het Volksblad van 12 oktober 1938. In het nulnummer van de Stienstra-krante had ik het opgenomen in de rubriek útknipt. Tot voor kort wist ik niet welke O. Stienstra hier bedoeld zou kunnen zijn. (meer…)

Twee bidprentjes met een verhaal

Stephanus Stienstra

Beeld van Charles Vos in HoensbroekDe meeste Stienstra’s zijn afkomstig uit de provincie Friesland. Deze provincie is overwegend protestant, maar er zijn een aantal katholieke “enclaves”. Eén daarvan is Bolsward, waar Hendrikje Teunis, de weduwe van Cornelis Jans, in 1811 voor zichzelf en haar kinderen de naam Stienstra aannam. Het nageslacht van dit gezin is overwegend Rooms Katholiek. Opmerkelijk is ook dat een groot deel van deze familie tegenwoordig “beneden de grote rivieren” woont. Paul Stienstra uit Maastricht is intensief bezig de genealogie van deze familie in kaart te brengen, maar ook anderen hebben mij aan heel wat gegevens kunnen helpen.* (meer…)

Een vreeselijk ongeluk in Suameer.

Cauliflower Crown Eén van de reacties op het nulnummer van de Stienstra-krante kwam van de heer D.J. Stienstra uit Rijswijk. Hij schreef mij (in 1996) dat hij eigenlijk zeer weinig over zijn voorouders wist. Wel was het hem bekend dat zijn grootvader op jonge leef tijd zou moeten zijn verongelukt. Zijn vader was later met zijn ooms en tantes opgevoed in het Dokkumer weeshuis. Later heb ik zijn kennis over zijn familie uit kunnen breiden tot voor 1800. Het betreft hier een Dongeradeelster tak Stienstra’s, hoofdzakelijk wonende in Ealsum (Aalsum bij Dokkum).

(meer…)