Stienstra-families

Op het gevaar af dat ik later sommige takken weer zal moeten samenvoegen, wil ik hieronder een voorlopige indeling van de verschillende Stienstra-stammen proberen te geven. Het is best mogelijk dat later zal blijken dat sommige personen, waarvan ik tot nu toe geen enkele familierelatie heb kunnen vinden, toch nog een relatie blijken te hebben. Aangezien ik van voor 1811 van een aantal takken vrijwel geen gegevens heb, is deze mogelijkheid zeker aanwezig.

AA: De AA-tak, waartoe ik zelf (niet geheel toevallig) behoor, stamt af van:
Andle Aenes, boer, geboren rond 1550, wonende in Engelum, zoon van Ane.
Hij was gehuwd met Eelck Syuerdts, dochter van Sjoerd.
De naam Stienstra komt in de AA-tak pas na 1811 voor, dus nadat Napoleon in de Franse tijd de Nederlanders had verplicht een achternaam aan te nemen. De kinderen uit de twee huwelijken van Sjoerd Bouwes Stienstra, arbeider, geboren in het jaar 1736 in Beetgum, gedoopt op zondag 30 november 1738 in Engelum, wonende in Stiens, overleden op woensdag 6 december 1820 in Stiens, 84 jaar oud, zoon van Bouwe Sjoerds en Aaltje Gerrits nemen allemaal (alle dertien !) de achternaam Stienstra voor zichzelf en hun kinderen aan.

AB: De AB-stam stamt af van:
Betze Gerbens Stienstra, geboren rond 1725. Hij was gehuwd met Hinke Jans.
Uit dit huwelijk:

  1. Gerben Betzes Stienstra, boer, geboren in het jaar 1753 in Warstiens, wonende in Hempens, overleden op zaterdag 1 september 1827 in Hempens, 74 jaar oud.
  2. Freerk Betzes Stienstra, boer, geboren in het jaar 1757 in Warstiens, wonende in Warga, overleden op zondag 30 januari 1848 in Warga, 91 jaar oud.
  3. Marten Betzes Stienstra, boer, geboren in het jaar 1765 in Warstiens, wonende in Goutum, overleden op donderdag 18 april 1844 in Goutum, 79 jaar oud.

AC: De AC-tak is de zogenaamde ‘Oostra-Stienstra-tak’. Van deze stam is in het verleden al een genealogie gepubliceerd door de Drachtster Jolt Oostra. De acht kinderen van Jochum Wijbrens waren verdeeld in het aannemen van hun achternaam. Drie namen in 1811 de naam Stienstra aan (waarschijnlijk genoemd naar de boerderij ‘Steenwijk’ in Deinum), de anderen de naam Oostra.

Jochum Wijbrens, geboren in het jaar 1724, gedoopt in Boksum, wonende in Leeuwarden, in Oosterend, in Tirns en in Wirdum, overleden op donderdag 11 juni 1795 in Wirdum, 71 jaar oud, zoon van Wijbren Hendriks (boer) en Grietje Jochums.
Hij is getrouwd op zondag 27 november 1763 in Leeuwarden met
Trijntje Doekes, geboren rond 1730, overleden op maandag 22 mei 1786 in Tirns, ongeveer 56 jaar oud.

AD: De AD-tak is de tak die uitgezocht wordt door Jelle Stienstra in Heerenveen. In tegenstelling tot de andere takken komt in deze tak de naam Stienstra wel voor 1811 voor. De tak stamt af van:
Jan Jelles Stienstra, eksteur in Ferwerd, overleden op vrijdag 20 februari 1807 in Hallum, zoon van Cornelus Stienstra uit Jorwerd.
Hij is getrouwd op zondag 26 april 1772 in Hallum met Trijntje Jochems Krol, geboren op vrijdag 26 maart 1751 in Hallum.

AE: De AE-tak is evenals de AC-tak afkomstig uit Deinum. Deze stamt af van:
Geale Jochums Stienstra, boer, koopman en schipper, geboren op zondag 27 november 1791 in Blessum, wonende in Deinum en in Blessum, overleden op zaterdag 21 februari 1846 in Blessum, 54 jaar oud, zoon van Jochum Geales en Aaltje Hendriks.
Hij is getrouwd voor 1820 in Menaldumadeel (1) met Grietje Aeges van der Veen, geboren voor 1800.
Hij is getrouwd op woensdag 15 november 1820 in Menaldumadeel (2) met Sijtske Pieters Dijkstra, geboren in het jaar 1799 in Menaldum, wonende in Blessum, overleden op donderdag 14 oktober 1852 in Menaldumadeel, 53 jaar oud, dochter van Pieter Hanzes en Trijntje Kornelis.

AF: In de AF-tak komen erg veel kleermakers voor, o.a. Klaas Stienstra, maar ook zijn overovergrootvader Tjeerd Hommes:
Tjeerd Hommes, kleermaker, gedoopt op zondag 26 juni 1735 in Bergum, overleden op vrijdag 8 januari 1802 in Stiens, 66 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Homme Pijters en Janke Sijbes.
Hij is getrouwd op zondag 7 juni 1761 in Stiens met Houkje Alberts, geboren op maandag 8 mei 1741 in Stiens, gedoopt op zondag 21 mei 1741 in Stiens, dochter van Albert �bes en Antie Reinderts.

AG: De AG-tak heeft zijn wortels in de gemeente Oost-Dongeradeel, hoewel de voorouders van Bauke Freerks afkomstig zijn uit Birdaard.
Bauke Freerks Stienstra, tichelaar, geboren op zondag 26 september 1756 in Birdaard, wonende in Aalsum, overleden op zondag 10 september 1826 in Leeuwarden, 69 jaar oud, zoon van Freerk Jans (arbeider) en Henke Harrits.
Hij is getrouwd op zondag 17 mei 1778 in Wetsens (1) met Foekje Hendriks, gedoopt op zondag 11 april 1751 in Aalsum, overleden op zondag 30 januari 1820 in Aalsum, 68 jaar oud, dochter van Hendrik Jans en Geeske Geerts.

AH: De AH-tak is afkomstig uit de Friese Wouden, het oostelijke gedeelte van de provincie. Van de eerste generaties van deze stam weet ik nog niet zo veel:
Jakob Lüis. Hij was gehuwd met Kuinje of Kunne Oedzes van der Steen. Uit dit huwelijk:

  1. Oeds Jacobs Stienstra, arbeider en veenbaas in Augustinusga en in Drogeham, gehuwd met Stijntje Sjoerds Dijkstra.
  2. Miente Jakobs Stienstra, schipper, wonende in Burum en in Surhuisterveen, gehuwd met Gettje Tjerks Feenstra.
  3. Gepke Jacobs Stienstra, getrouwd met Jan Sierks Zijlstra.

AI: De AI-tak is weer afkomstig van de plaats Stiens in Leeuwarderadeel:

Gabe Gerrits Stienstra, arbeider, geboren in Stiens, gedoopt op zondag 31 maart 1765 in Stiens, wonende in Britsum, in Leeuwarden en in Stiens, overleden op donderdag 24 december 1829, 64 jaar oud, zoon van Gerrit Gabes en Geertie Jans.
Hij was gehuwd met Trijntje Johannes Staal, werkster, geboren rond 1777 in Lekkum, overleden 16 februari 1844 in Stiens..

AJ: De AJ-tak, die zijn naam Stienstra ontleend aan de moeder van:
Dirk Feijes Stienstra, gardenier, geboren op zondag 17 november 1805 in Berlikum (N.H.), wonende in Berlikum, overleden 13 december 1873 aldaar, zoon van Feije Dirks en Antje Ages Stienstra.
Hij is getrouwd op woensdag 16 mei 1827 in Menaldumadeel met Trijntje Theunis Runia, geboren op zondag 23 maart 1806 in Berlikum, wonende in Berlikum, overleden 1 oktober 1896 aldaar, dochter van Theunis Jans Runia (gardenier) en Sibbeltje Kornelis.

AK: De AK-tak is een (hoofdzakelijk) Katholieke familie. De familienaam Stienstra werd in 1811 vastgelegd door Hendrikje Teunis, de weduwe van Cornelis Jans, geboren in 1756 in Stiens.
Van deze familie is in 2006 een genealogie verschenen, samengesteld door Stef Stienstra (zie de catalogus van Tresoar). Dit boek is nog te bestellen bij de auteur via stef.stienstra@planet.nl. De kosten bedragen € 15,00 plus € 2,50 verzendkosten.

AM: Gatse Stienstra uit Drachtster Compagnie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar zijn Stienstra-familie, de AM-tak. Deze tak stamt af van Willem Jacobs Stienstra, de kleinzoon van Marten Nannes, overleden op donderdag 15 maart 1798 in Sloten, gehuwd met Geeske Jochems, overleden op woensdag 17 juni 1778 in Sloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.