Stienstra Familiekroniek

Stienstra FamiliekroniekKortgeleden verscheen de Stienstra Familiekroniek deel 1 van Jaap Stienstra uit Ede. Het boek gaat over de Groninger Stienstra-familie. In deze familie komen veel schippers en zeelieden voor. Daarover gaan de verhalen in het boek, de zee- en binnenvaartgeschiedenis van de Stienstra’s.

In dit eerste deel komen de volgende geschiedenissen voor:

A) De voorgeschiedenis en genealogie van de Friese ‘Grinzer’ Stienstra’s van 1640 tot 1873.

B) De zeevaartgeschiedenis van de aangetrouwde Stienstra’s. Klugkist en Wijnstok die trouwden met de dochters van Sijberen Lieuwes Stienstra (1826).

C) De vaargeschiedenis van de tak Lieuwe Sijbrens Stienstra geboren in 1851. De eerste zoon van Sijberen Lieuwe Stienstra die geboren is in 1826.

 

In het tweede deel komen de volgende geschiedenissen voor:

D) De zeevaart geschiedenissen van aangetrouwde Stienstra’s in de tweede tak. Sjoerd Buisman en Reind Speelman en kapitein Kuizenga, een vriend van Oetze Stienstra (zie E).

Stienstra Fstra FamiliekroniekE) De vaargeschiedenissen van de tak Jacob Stienstra geboren in 1854. De tweede zoon van Sijberen Lieuwe Stienstra geboren in 1826.

 

Van deel 1 zijn nog een beperkt aantal exemplaren voorradig. Ze zijn te bestellen bij de schrijver Jaap Stienstra, tel. (0318) 639 533. De kosten van het boek (278 blz) zijn € 35.  De verzendkosten zijn € 3,- in Nederland. Bij belangstelling kan het bedrag worden overgemaakt op bankno: 747911401 t.n.v. J.Stienstra onder vermelding Stienstra Familiekroniek deel 1. Het wordt dan toegestuurd.

One Comment on “Stienstra Familiekroniek”

 1. Geachte Heer Stienstra,
  Ik ben u op het spoor gekomen via Andrys Stienstra. Ik had hem een email gestuurd met de vraag of meer wist over Sjoerd Buisman en Grietje Stienstra en hij verwees mij naar u.
  Ik wil me graag even voorstellen: de vader van Sjoerd Buisman , Jan Jans is mijn bed
  overgrootvader. De oudste broer van Sjoerd was mijn overgrootvader Jan.
  Ik ben al een aantal jaartjes bezig met familieonderzoek en heb al heel wat boven water gekregen. De verbindende factor in onze familie was varen en water.
  Mijn grootvader en vader ( beide een Jan ) hebben ook op zee gevaren. Zelf ben ik nu 61 jaar en ben eigenaar van een twee mast klipper en vaar s’zomers met passagiers rond. Vandaar waarschijnlijk mijn drive….
  Ik heb veel materiaal in de vorm van foto’s en documentatie, vooral ook over de nautische verrichtingen van Sjoerds broers en zussen ( een grote familie van 9 kinderen ). Over Sjoerd weet ik inmiddels het een en ander , deze informatie is alleen zeer fragmentarisch. Het is mijn bedoeling op enig moment het een en ander te publiceren. Ik zou dolgraag contact met u willen opnemen en gegevens en materiaal uit te wisselen. Via deze weg kan ik u geen materiaal mailen, bv. het portret van Jan Jans Buisman en zijn vrouw Jantien Warnders en enkele gepubliceerde artikelen over Sjoerd. Wellicht kunt u per email reageren ?
  Bij voorbaat dank,
  Hartelijke groet ,
  Jan Buisman
  schipper.

Comments are closed.