Sigarenbandjes en geen eind

Ik heb zelf veertigduizend sigarenbandjes. Er zijn mensen, die tegen de honderdduizend bezitten. Ik kan dus nog een poosje verder verzamelen. Aan het woord is de heer O. Stienstra, algemeen adjunkt-voorzitter van de afdeling Noord der Nederlandse Vereniging „De Verzamelaar”. De heer Stienstra heeft de organisatie in handen van de ruilbeurs die door deze vereniging op 8 november in de Frieslandhal te Leeuwarden wordt gehouden.

Lees meer in de Leeuwarder Courant van 1-11-1959