Protest

Aan ’t einde van de kistenrede die Wil Stienstra, alias Frenske Knoevel, op de Winkbüllezitting Donderdag in Limburgia hield, gaf hij blijk van zijn misnoegen ten aanzien van het verbod van luitenant-kolonel H. Bouwman, om op het kazerneterrein van de Tapijn-kazerne te Maastricht nog Limburgs dialect te spreken. Wil Stienstra protesteerde op zijn eigen manier:

Laot die jonges sjprèke wie ze zint gebaore,
Daodurch wèè toch noèts ‘ne kreeg gewonne of verlaore,
E sjttuk van mie Limburg is mie dialect,
Als kink han ich dat maoge lière.
Als Limburger haod ich mit e hillig respect
De sjpraok van mie heem ooch in iere!

[Bron: Limburgsch dagblad 15-01-1955]