Avonturen op internet

Tom StienstraOnlangs heb ik op internet weer eens naar naamgenoten gezocht. Met Google vond ik maar liefst 186.000 vermeldingen van Stienstra’s, zowel in Nederland als ver daarbuiten. De meest opvallende in Nederland is makelaardij Stienstra (www.stienstra.nl), met vestigingen in Maastricht, Heerlen en Aken voornamelijk actief in Zuid-Limburg. Gelukkig vindt een dergelijke zoekmachine ook meerdere malen mijn eigen pagina’s, maar één van de meest opvallende buitenlandse vermeldingen is wel de “California Outdoor Writer of the Year” Tom Stienstra, die meerdere publicaties op zijn naam heeft. Hieronder wordt hij aan u voorgesteld, naast één van zijn publicaties, die allemaal het buitenleven op zijn Amerikaans tot onderwerp hebben.

(meer…)

De Stienstrawei

StienstraweiEnige tijd geleden hebben we het er op gewaagd: met de auto zijn wij de hele Stienstrawei langs gereden! En dankzij de hydropneumatische vering van onze Citroën is het gelukt! Mochten de schokbrekers van uw auto niet meer in een geweldige conditie zijn, dan kunnen wij u deze expeditie niet aanraden. Maar eigenlijk is het ook veel beter om niet met de auto, maar wandelend of desnoods met de fiets ‘onze’ weg eens te verkennen. (meer…)

De rijke tak van onze familie

Parnas

Een aantal jaren geleden werden in Leeuwarden aan het Raadhuisplein twee panden verbouwd en ingericht voor het nieuwe instituut Parnas, waarin het kreativiteitscentrum en de muziekschool een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Het ene pand was de vroegere “Hofschool”, waar o.a. Mata Hari nog op school heeft gezeten, het andere pand (zie foto) werd in het begin van de vorige eeuw bewoond door mr Sjoerd Bouwes Stienstra, procureur bij het Leeuwarder gerechtshof. Deze nieuwe bestemming van één van de mooie, grote herenhuizen aan het pleintje tegenover het oude stadhuis was voor mij aanleiding om een deel van de genealogie van de AA-tak in de Stienstra-krante te publiceren. Voor zover ik kan nagaan is deze ‘zijtak’ in 1970 uitgestorven, althans voor wat betreft de Stienstra’s. (meer…)

Twee bidprentjes met een verhaal

Stephanus Stienstra

Beeld van Charles Vos in HoensbroekDe meeste Stienstra’s zijn afkomstig uit de provincie Friesland. Deze provincie is overwegend protestant, maar er zijn een aantal katholieke “enclaves”. Eén daarvan is Bolsward, waar Hendrikje Teunis, de weduwe van Cornelis Jans, in 1811 voor zichzelf en haar kinderen de naam Stienstra aannam. Het nageslacht van dit gezin is overwegend Rooms Katholiek. Opmerkelijk is ook dat een groot deel van deze familie tegenwoordig “beneden de grote rivieren” woont. Paul Stienstra uit Maastricht is intensief bezig de genealogie van deze familie in kaart te brengen, maar ook anderen hebben mij aan heel wat gegevens kunnen helpen.* (meer…)

Tuinbouwboekjes van Hendrik Stienstra

Bloementeelt in kleine tuinenEvenals no.30 der Serie “Weten en Kunnen” bedoelt dit boekje eenvoudigen en practischen tekst te geven voor den liefhebber in tuinieren, ditmaal voor den bloemenliefhebber. Is ’t reeds aangenaam, als men rondom ’t huis een liefelijke omgeving heeft van kinderen der natuur, nog aangenamer stemt het, wanneer men daarvan zelf de verzorger en onderhouder is. Dit te leeren doen met eenvoudige middelen is de bedoeling van dit boekje. In hoeverre Schrijver daarin geslaagd is moet de tijd leeren. Het zal hem aangenaam zijn daarover opbouwende critiek te ontvangen. (meer…)

25 jier yn Amearika

Klaas StienstraSkriuwers komme lyk as ierdappels: men hat grutte, middelsoarte en lytse of kriel. En as men no freget ta hokfoar soarte ik mysels wol tink te rekkenjen, dan wit ik dat wol dealske skoan: de lêst neamde. Dat hat ek de reden west dat ik mear as ienris, as my om in portret en wat skriuwen oer myn persoantsje frege waard, mei it doel om dat yn in tydskrift plak te jaan, wegere ha.
En no, nei’t der op ‘e nij wer in set op dien is, is dochs einlings de hoanne oerhelle.

(meer…)