Onbekende Stienstra-portretten geveild

Onlangs werd ik erop gewezen dat er binnenkort (volgende week) in Middelburg twee portretten geveild worden van het echtpaar Stienstra-van Lon. Volgens de omschrijving in de catalogus van het Zeeuws Veilinghuis betreft het twee portretten uit de “Hollandse School (19e eeuw), pendanten: ‘Sjoerd Bouwes Stienstra (1797-1837) en zijn vrouw Maria Lucia van Lon (1795-1862)’, niet gesigneerd, gedoubleerd, afm. 79 x 66 cm”. De richtprijs voor de twee portretten is € 800-1200.

Portretten van Sjoerd Bouwe Stienstra en Maria Lucia van Lon

Deze portretten waren mij tot nu toe onbekend, de personen die afgebeeld zijn niet. Zoals ook in de catalogus wordt vermeld heb ik over hen geschreven op deze site, namelijk in het artikel over de ‘rijke tak’ van de familie. Sjoerd Bouwes Stienstra (1797-1837) was procureur aan het Leeuwarder gerechtshof. Hij woonde o.a. aan het Raadhuisplein, in het pand wat tot voor kort deel uitmaakte van het creativiteitscentrum Parnas. Zijn vrouw Maria Lucia van Lon hertrouwde na het overlijden van Sjoerd Bouwes met dominee Arnoldus Weremeus Buning. Volgens de beschrijving door ds. G.A. Wumkes in It Fryske Réveil yn portretten was dat geen gelukkig huwelijk, omdat Maria erg bazig en gierig was. In hoeverre ze dat ook was tijdens haar eerste huwelijk is mij niet bekend, maar op het portret kijkt ze toch wel vriendelijk.