Oeral is wolris wat ….

OverspelDe meeste verhalen op deze website gaan over heel aardige mensen. Uiteraard zult u zeggen: het is immers onze familie! En dan ga je de vuile was niet buiten hangen. Dus, aardige mensen, aardige verhalen. Toch komen er ook in onze familie(s) wel eens minder aardige personen voor. Of Sytske Stienstra nu wel of niet aardig was, dat weet ik niet. Haar wettige echtgenoot vond dat in ieder geval niet, toen hij zich in 1895 van haar liet scheiden. Maar de “persoon uit Kollumerzwaag” zal daar misschien anders over gedacht hebben.

Op zaterdag 13 juli 1889 trouwden ze in het gemeentehuis van Ferwerderadeel. Fokke van Breeden was 27 jaar en werkte als kuiper in Wanswerd. Zijn vader was wagenmaker aan de andere kant van de Dokkumer Ee, in Birdaard. Sytske Stienstra was 21 jaar. Haar moeder was al overleden, haar vader was arbeider in Jislum. Daar was ruim anderhalf jaar eerder haar dochter Jantje geboren, die bij het huwelijk erkend werd. Nadat ze getrouwd waren bleven ze een halfjaar in Wanswerd wonen, waarna ze verhuisden naar Kollumerzwaag. Ze waren elf maanden getrouwd, toen Fokke “in den vroegen morgen van Zaterdag 7 Juni 1800 negentig zijne vrouw en flagrant delit heeft betrapt op het plegen van overspel in de echtelijke woning met een persoon uit Kollumerzwaag, met wien zij drie dagen later naar Amerika is vertrokken”. Dat was voor Fokke genoeg reden om zich vijf jaar later van haar te laten scheiden. Fokke woonde inmiddels in Dronrijp en was nu wagenmakersknecht.

“Zoo concludeert Mr. T. van Hettinga Tromp als procureur van den eischer namens dezen, dat het der rechtbank moge behagen het tusschen eischer en gedaagde bestaande huwelijk te verklaren ontbonden door echtscheiding met alle gevolgen daaraan door de Wet verknocht en de gedaagde te verwijzen in de kosten van dit proces.”

Met Fokke is het overigens daarna ook niet meer goed gekomen. Op 9 januari 1897 hertrouwt hij met Fokje Stroosma, maar nog in hetzelfde jaar, op 3 september 1897 wordt door de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden de scheiding van dit huwelijk uitgesproken. Een paar jaar later, op 27 april 1901 trouwt hij voor de derde keer, nu met Riemke van der Haag. Met haar houdt hij het langer vol, maar op 1 februari 1929 wordt ook dit huwelijk door scheiding ontbonden.

 

Overspel

(Dit artikel verscheen eerder in de Stienstra-krante jrg.2, nr.2, december 1997)