Nog ouder

Wonderlijk is het toch, dat de leden van de ene familie zo veel ouder worden dan die van andere. Laatst traden op deze plek de Sideriussen uit Oudebildtzijl op, sterker laach was er niet, zo leek het. Vergeet het maar, niemand is onklopbaar, altijd zijn er baas boppe bazen. J. Woudstra uit Engelum mailt dat de Nicolays uit Britsum het zo mogelijk nog langer volhielden. Hij kan het weten, want zijn vrouw stamt uit de Nicolay-familie.

Het komt van Haye Klazes Nicolay, veehandelaar en verder ook niet lui, want hij was vader van maar liefst twaalf kinderen. Woudstra vermeldt de  naam van de mem niet, maar ach, wat stelt het voor, twaalf keer in de kraam, dat deden ze er vroeger even bij.

Haye Klazes was de overgrootvader van vrouw Woudstra. Haar man zocht het uit en somt op. Van de twaalf kinderen van Haye Klazes stierven er twee meisjes in 1918 aan de Spaanse griep. Een derde dochter overleed op 56-jarige leeftijd en de oudste zoon, Klaas en ook in de veehandel, werd ’slechts’ 75 jaar.

Toen waren er nog acht van de twaalf kinderen over en die acht waren niet van plan er snel mee uit te scheiden. Trijntje werd 87, Jisk 90, Boyen 96 en Pieter 97. Op zich al een sterk staaltje, maar het kon nog sterker.

Wietske blies haar laatste adem uit toen ze 98 was. Bootje en Willem eindigden eervol en ex aequo op de gedeelde tweede en derde plaats met hun 99 levensjaren. In een normale familie word je daar legendarisch mee, maar niet in die van de Nicolayen.

Grietje, de oeroersterke Grietje, lachte ze allemaal uit en kon toen ze 102 jaar was met een gerust hart de ogen sluiten. Sterker Nicolay was er niet dan deze Grietje.

Als de Sideriussen zo oud werden van de zilte zeelucht achter de waddendijk, schrijft Woudstra, dan hebben de Nicolayen het van de koeienlucht moeten hebben. Dan mag men bijna stellen: geen betere lucht dan koeienlucht.

Dat van die zeelucht neemt Woudstra trouwens met een korrel zout. Zijn pake Johannes werd 97 jaar, ook een Siderius. En die heeft hij nooit anders gekend dan met een sigaar in de mond en het hoofd in een wolk van rookgenot.

BONNE STIENSTRA

Bron: Leeuwarder Courant 8 april 2008.

Een paar aanvullingen: Grietje Hayes Nicolay, die op 25 maart 1994 op 102-jarige leeftijd overleed, was getrouwd met Jelle Ynzes Stienstra (1891-1970). Zij was een dochter van Haije Klazes Nicolay en (de niet genoemde moeder) Lotje Willems Hiemstra. De overgrootvader van Grietje Nicolay was Haye Klazes Nicolay, die in 1827 trouwde met Grietje Pieters Stienstra.
En Bonne Stienstra, de schrijver van dit artikel in de Leeuwarder Courant, is een zoon van Jan Stienstra en Niesje Bouwman.

One Comment on “Nog ouder”

  1. Ik kwam toevallig bij deze site. Ik ben een dochter van Lieuwe Nicolay. Hij kwam ook uit Oude Bildtzijl en is naar California geemigreerd in 1951. Ik ben 4 weken geleden nog in Ouwe Syl geweest om het huis van Pake aan mijn dochtertjes te laten zien. Geweldig om even rond te kijken.

Comments are closed.