Koffieshop komt met naam op de koffie

KoffieshopSURHUISTERVEEN – De term “koffieshop” keert zich tegen Meinte Stienstra, eigenaar van een lunchroom aan De Kolk in Surhuisterveen. Hij zegt door de ontwikkelingen rond het koffieshopbeleid in Achtkarspelen voor f 10.000 schade te hebben opgelopen. Hij heeft een maand geleden de naam van zijn zaak “Coffeeshop ’t Centrum” moeten veranderen in “Lunchroom ’t Centrum”. Volgens Stienstra trok zijn lunchroom door de negatieve publiciteit over de koffieshops minder klanten.

De gemeenteraad van Achtkarspelen beslist volgende week over het wel of niet toelaten van koffieshops in de gemeente. Een groot deel van de bevolking heeft zich negatief uitgelaten over het toestaan van hasjcafés.

Stienstra heeft in de ruim twaalf jaar dat hij zijn cafetaria runt nooit problemen gehad met klanten totdat het drugsbeleid van Achtkarspelen in het nieuws kwam. “De fêste klanten witte wol dat we gjin softdrugs ferkeapje. Allinnich de passanten en de fytsers fan bûten de regio ride mei in grutte bôge om ús hinne.

Een vertegenwoordiger die in zijn lunchroom kwam om een hapje te eten kreeg later volgens Stienstra bonje met zijn baas. “Op syn rekkentsje stie in stimpel mei “coffeeshop” derop. De baas hie by it sjen fan de rekken tsjin him sein: Eet jij in een gore koffieshop?”

Stienstra moest door de naamsverandering onder meer zijn voorgevel, reclameborden op het sportveld en advertenties aanpassen. Dit kostte hem ruim f 10.000. Hij is niet van plan de schade op de gemeente te verhalen. “Safier wol ik net gean.” Sinds de naamsverandering trekt zijn lunchroom weer meer klanten.

(Bron: Leeuwarder Courant, 19 april 1997. Ook verschenen in de Stienstra-krante jrg. 2, nr.2, december 1997)