Kaatsen, drie keer Stienstra

MENALDUM, 7 Mei. Het partuur, dat voor de Vereen. voor Volksvermaken alhier op de Bondswedstrijd zal uitkomen, bestaat uit de kaatsers Jan Stienstra, Jac. Stienstra en P. Stienstra.

Bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 08-05-1934

… en twee jaar later:

Voetballers spelen een kaatswedstrijd.

MENALDUM, 24 Augustus. Onder de leden van de voetbalvereen. ‘Foarút’ werd hier gisteren een kaatspartij gehouden, waaraan 14. parturen deelnamen.
1e prijs Jac. Jac. Stienstra, Jan de Vries en Pieter Grijpma.
2e prijs Jan Stienstra, Meine Donker en R. Wassenaar.
3e prijs D. Hylarides, Keimpe Kooistra en Joh. Belksma.
4e prijs Jac. Jochems Stienstra, Jan Roersma en Thomas Grendel.
Koning van de partij en daarmede houder van de wisselbeker werd Jac. Jac. Stienstra.

Bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 24-08-1936

One Comment on “Kaatsen, drie keer Stienstra”

  1. Jan Stienstra was mijn vader en ik heb nooit geweten dat hij samen met z’n broers een partuur heeft gevormd.
    Erg leuk bericht!

Comments are closed.