Het “Stienstra-archief”

Ik heb inmiddels in mijn computer een bestand met meer dan 50.000 personen. Daarin heb ik ook van een aantal andere families gegevens verzameld, maar een groot gedeelte ervan betreft toch de Stienstra’s en aangetrouwden . En het verzamelen gaat nog steeds door.

Het is niet mijn bedoeling om deze gegevens alleen maar voor mezelf te houden. Ik vind het fijn als ik anderen daarmee van dienst kan zijn. Uit de reacties op de Stienstra-krante heb ik ook wel begrepen dat er onder de Stienstra’s belangstelling voor het voorgeslacht is. De meeste mensen weten nog wel de namen van hun ‘pake en beppe’ en soms ook nog van ‘oerpake en oerbeppe’, maar om nog verder in het verleden te duiken wordt vaak een probleem. Ik hoop dat ik dan verder kan helpen.

Op internet
Op mijn internetpagina met stamboomgegevens heb ik van veel door mij onderzochte families gegevens gepubliceerd. Ook van veel van de verschillende Stienstra-families kunt u daar een overzicht bekijken. Op internet publiceer ik echter in verband met de privacy alleen gegevens van inmiddels overleden personen, of iemand moet mij uitdrukkelijk toestemming gegeven hebben om (summiere) gegevens op internet te zetten.

Uw eigen stamreeks
In de Stienstra-krante heb ik destijds de mogelijkheid geboden om een stamreeks van uzelf bij mij aan te vragen. Meerdere lezers hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. (Een stamreeks, in het Fries: stamrige, is de reeks zoon-vader-grootvader-overgrootvader-enz. Indien u ook zo een stamreeks zou willen ontvangen, dan wil ik van u graag de gegevens ontvangen van uzelf, uw vader, uw grootvader enz. voor zover u ze zelf weet. Ik probeer dan aansluiting te vinden met de mij bekende gegevens en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. In sommige gevallen kan het even langer duren, omdat ik nog wat aanvullend onderzoek moet doen om de reeks zo volledig mogelijk te krijgen.

De archieven
Voor de genealoog is de periode na 1902 vaak moeilijker dan de tijd daarvoor. Dat komt omdat de recentere archieven veel minder toegankelijk zijn dan het oudere materiaal. De burgelijke stand-gegevens van voor 1902 zijn per provincie samengebracht in de Provinciale Rijksarchieven (o.a. Tresoar in Leeuwarden) en in het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag, terwijl de gegevens van na 1902 nog op de verschillende gemeentehuizen zijn ondergebracht. Daar komt nog bij dat de mensen in onze eeuw veel mobieler geworden zijn en dat er dus ook veel meer en veel verder wordt verhuisd. Mijn eigen voorouders hebben het drie eeuwen volgehouden in het dorp Engelum en verhuisden daarna naar Stiens en Jelsum, nog geen tien kilometer verderop. Pas in deze eeuw zijn ze uit die regio vertrokken.

Kunt u mij helpen?
Mag ik voor het vinden van de gegevens van de huidige generaties een beroep op u doen? U kunt mij helpen het beeld tot in onze tijd volledig te krijgen door mij zoveel mogelijk feitelijke gegevens als (officiële) naam, geboortedatum en -plaats, trouwdatum en -plaats en met wie, overlijdensdatum en -plaats, beroep(en), woonplaats(en), adressen, enz. te sturen van uw naaste familie (vader, moeder, broers, zusters, ooms en tantes, pakes en beppes, neven en nichten en natuurlijk van uzelf, uw partner en uw kinderen en eventuele kleinkinderen!). Nadat ik die gegevens heb verwerkt, ontvangt u van mij als waardering (en ter controle!) een uitgewerkt overzicht met eventuele aanvullingen.

Graag zoveel mogelijk schriftelijk of per email!
Tot slot: het is in de snelle tijd waarin wij leven gebruikelijker om even de telefoon te pakken dan om een brief te schrijven. Toch zou ik graag willen dat u daar deze keer de moeite voor zou willen nemen. Het is voor mij veel duidelijker als ik de gegevens vanaf het papier kan verwerken. Bovendien heb ik het overzicht over al die gegevens wel in de computer, maar niet meer in mijn hoofd.
Vandaar: graag niet bellen, maar schrijven! Mijn adres:
Andrys Stienstra
Kolfbaan 11
9251 AB Burgum (Frl)
of via Internet: andrys@stienstra.net