Friesche Vereeniging “Waling Dijkstra”, Bussum

De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad, 03-04-1918