…en beveel de opvolger ten zeerste aan

Advertentie Minnema-Stienstra, 1911Eind december 1911 maakte de weduwe Minnema in Oudkerk (Aldtsjerk) bekend dat ze het bedrijf in “verf- en behangwerken en aanverwante werken” had overgedragen aan Sj. F. Stienstra. Daarmee werd mijn pake Sjoerd Frederiks Stienstra zelfstandig ondernemer, na enige jaren als schildersknecht te hebben gewerkt.

Advertentie Minnema-Stienstra, 1911 Schilder Reinder Romkes Minnema, die op 30 november 1911 was overleden, was een volle neef van de moeder van pake. Reinder Minnema en zijn vrouw Jantje Hiemstra hadden geen kinderen.

Na zijn opleiding aan de ambachtsschool in Leeuwarden had pake Sjoerd Stienstra o.a. in Grouw (Grou) gewerkt, waar hij zijn toekomstige vrouw Joukje Bouma leerde kennen. In mei 1912 trouwden ze in het gemeentehuis van Idaarderadeel. Zestien jaar lang woonden ze in Oudkerk, voordat ze verhuisden naar Bergum (Burgum), waar de zaak werd voortgezet aan de Hillamaweg 10.

Bron: Leeuwarder Courant 22 december 1911