Een slachterij op coöperatieven grondslag

Leeuwarder Courant 07-12-1899Uit de Leeuwarder Courant van 7 december 1899

De directeur van de zuivelfabriek in Winterswijk, Jan Stienstra, was een ondernemend man, zoals blijkt uit bovenstaand bericht en ook uit het bericht hieronder, wat ik vond op de website www.oudwinterswijk.nl.
Jan Stienstra werd op 7 februari 1871 geboren te Tzum als zoon van Jelle Jans Stienstra en Iebeltje Hjerkes Bergsma. Hij overleed in Winterswijk op 15 februari 1927. Hij was getrouwd met Jeltje van der Heyde. Meer informatie over dit gezin vindt u hier.

UTRECHTS NIEUWSBLAD

DINSDAG 21 JUNI 1910  (Letterlijk overgenomen)

EEN ONTDEKKING.
Door den heer Stienstra, directeur der boterfabriek te Winterswijk is een ontdekking gedaan, die voor de zuivelbereiding van groot gewicht is. Hij heeft het middel ontdekt om zure melk direct van zoete te onderscheiden, zonder daarvoor uit iedere bus een proefje te nemen. Wanneer men een in kokend water warm gemaakt koperen plaatje in zure melk steekt, dan zal de melk op dat plaatje terstond beginnen te schiften en korrelachtige bestanddeelen achterlaten, terwijl zoete melk van het plaatje afvloeit. De heer Stienstra heeft reeds eenige dagen een proef genomen met zijn ontdekking en de resultaten waren bepaald uitmuntend. Voor ’n fijne ontrooming der melk en dienttengevolge voor de boterproductie is deze ontdekking van groot belang.