Doug Stienstra

Doug StienstraBij de Tilburg Trappers (ijshockey) speelt sinds enige jaren Doug Stienstra, afkomstig uit Kelowna (Canada BC), maar met overduidelijk Friese voorouders. Van Doug Stienstra wist ik dat hij geboren was op 18 juni 1976. en dat Luke en Connie Stienstra zijn ouders zijn. Dat was alles wat ik op internet had kunnen vinden. Ik wist dus helaas nog niet hoe hij in welke Stienstra-familie hoorde.

 

 

Doug StienstraBij de Tilburg Trappers (ijshockey) speelt sinds enige jaren Doug Stienstra, afkomstig uit Kelowna (Canada BC), maar met overduidelijk Friese voorouders. Van Doug Stienstra wist ik dat hij geboren was op 18 juni 1976. en dat Luke en Connie Stienstra zijn ouders zijn. Dat was alles wat ik op internet had kunnen vinden. Ik wist dus helaas nog niet hoe hij in welke Stienstra-familie hoorde. De website van de Tilburg Trappers wist verder nog te vermelden dat Doug 1.85 m. lang en 90 kilo zwaar is. Maar omdat Doug afkomstig is uit Kelowna had ik wel een vermoeden wie zijn ouders en zijn grootouders waren.

Op mijn oproep om meer informatie reageerde Doug zelf! Hij schreef:
Hi Andrys, I saw your web page on the internet and noticed you had a brief description of myself. I would like to confirm to you that my Opa is in fact Thomas Stienstra of Kelowna (died a couple of years ago). Hotze Stienstra is my Uncle (He and my father Luke are brothers… 2 of 4 brothers all living in Kelowna BC Canada) I have indeed spent the last 6 winters in Holland playing Ice Hockey and also just returned from the World Championships in Austria where I played for Team Netherlands. Well I enjoyed the website. Thanks.
Doug Stienstra

Doug Stienstra

En dit zijn dus de (voor)ouders van Doug:

I stamhouder

Douglas Kent Stienstra (Doug) is geboren op vrijdag 18 juni 1976.

II vader
Lukas Stienstra, wonende te Kelowna (Canada), is geboren op vrijdag 27 juni 1947 te Groningen (Gr). Lukas is gehuwd met Connie Long.

III grootvader
Thomas Stienstra, ambtenaar meetdienst, bosarbeider en fabrieksarbeider, wonende te Opende (Gr) en te Kelowna (Canada), is geboren op maandag 23 februari 1920 te Lutjegast (Gr), overleden in Kelowna.
Thomas trouwt in 1941 te Hoogkerk (Gr) met Aaltje Ruurds. Aaltje is geboren op maandag 17 mei 1920 te Peize (Dr).

IV overgrootvader
Hotze Stienstra, schipper en melkboer, is geboren op zaterdag 30 mei 1896 te Dokkum, is overleden op vrijdag 13 januari 1989 te Grootegast (Gr), is begraven aldaar. Hotze werd 92 jaar, 7 maanden en 14 dagen. Hotze trouwt op zaterdag 17 mei 1919 te Grootegast (Gr) met Klaaske Oost, dochter van Willem Oost en Martje van der Vaart. Klaaske is geboren op vrijdag 23 november 1894 te Grootegast (Gr), is overleden op zaterdag 29 augustus 1981 aldaar, is begraven aldaar. Klaaske werd 86 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

V betovergrootvader
Thomas Stienstra, schippersknecht en schipper, wonende te Aalsum, te Dokkum en te Metslawier, is geboren rond 1872, is overleden in 1953 te Grootegast (Gr). Thomas werd ongeveer 81 jaar. Thomas trouwt op zaterdag 13 mei 1893 te Grijpskerk (Gr) (1) met Janna Schripsema, dochter van Hotze Willems Schripsema en Minke Ennes Rispens. Janna, wonende te Grijpskerk (Gr), is geboren op woensdag 2 augustus 1871 te Pieterzijl, wonende te Grijpskerk (Gr), is overleden op maandag 9 december 1912 te Groningen (Gr). Janna werd 41 jaar, 4 maanden en 7 dagen. Thomas was gehuwd (2) met Freerkje de Bruin.

VI oudvader
Miente Thomas Stienstra ook genaamd Mient Stienstra, schipper, wonende te Burum, te Pieterzijl, te Grijpskerk (Gr) en te Kollum, is geboren op zondag 31 oktober 1841 te Westergeest, is overleden op zondag 6 maart 1904 te Opeinde, is begraven te Dokkum. Miente werd 62 jaar, 4 maanden en 4 dagen. Miente trouwt op zaterdag 12 november 1864 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland (Frl) met Foktje Dijkstra ook genaamd Fokje Dijkstra. Foktje, arbeidster, wonende te Visvliet (Gr), te Burum en te Kollum, is geboren rond 1842 te Visvliet (Gr), is overleden na 1904, is begraven te Dokkum. Foktje werd minstens 62 jaar.

VII oudgrootvader
Thomas Mients Stienstra, schipper, wonende te Surhuisterveen en te Burum, is geboren op zaterdag 9 oktober 1813 te Surhuisterveen, is overleden op dinsdag 15 november 1853 aldaar of is overleden op dinsdag 15 november 1853 of is overleden op dinsdag 15 november 1853. Thomas werd 40 jaar, 1 maand en 6 dagen. Thomas trouwt op zaterdag 28 januari 1843 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland (Frl) met Hesseltje Jannes de Haan, dochter van Johannes Hessels de Haan en Doetje Louwes. Hesseltje, arbeidster, wonende te Burum en te Munnikezijl, is geboren op dinsdag 19 februari 1811 te Burum, is gedoopt op zondag 24 maart 1811 aldaar, is overleden na 1873. Hesseltje werd minstens 62 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

VIII oudovergrootvader
Miente Jakobs Stienstra, schipper, wonende te Burum en te Surhuisterveen, is geboren rond 1769 aldaar, is overleden op zaterdag 14 juni 1856 aldaar. Miente werd ongeveer 87 jaar. Miente trouwt op zondag 29 november 1795 te Surhuisterveen met Gettje Tjerks Feenstra, dochter van Tjerk Klazes en Gepke Jochums. Gettje is geboren rond 1776 te Burum, is overleden op vrijdag 25 november 1831 aldaar. Gettje werd ongeveer 55 jaar.

IX oudbetovergrootvader
Jakob Lieuwes ook genaamd Jacob Luïs, schipper, is geboren in 1738, is overleden voor 1811 . Jakob werd hoogstens 73 jaar. Jakob trouwt rond 1762 te Surhuisterveen met Kunne Oedzes van der Steen ook genaamd Kuinje Oedses en Kunne Oedzes, dochter van Oeds Sybes en Leentje Wobbes Harckema. Kunne, dienstmeid, wonende te Surhuisterveen en aldaar, is geboren rond 1734, is overleden op zondag 19 augustus 1821 aldaar . Kunne werd ongeveer 87 jaarÂ

X stamvader
Lui Rienks ook genaamd Lue Rinckes is gedoopt op zondag 15 april 1703 te Surhuisterveen (vermelding waren Rincke Toomes en Sieke Lues). Lui was gehuwd met Gepke Jacobs.

XI stamgrootvader
Rienk Thomas ook genaamd Rincke Thomas en Rincke Toomes. Rienk trouwt op donderdag 8 oktober 1693 te Surhuisterveen (1) met Tieke Pyters ook genaamd Teeke Pieters. Rienk was gehuwd (2) met Sjieuke Luis ook genaamd Sieke Lues, dochter van Luilof Tammes.

XII stamovergrootvader
Thomas Pieters, wonende te Surhuisterveen. Thomas was gehuwd met Romkjen Rienks, dochter van Rienk Jans en Antje Hotses.

(De foto’s op deze pagina zijn afkomstig van de site van de Tilburg Trappers)