Dorpsschool De Blesse weer ‘groen’

Gonda StienstraDE BLESSE – Dorpsschool De Blesse is door de inspectie van onderwijs weer ‘groen’ verklaard en staat niet meer onder verscherpt toezicht. Dat is een mooie start voor de nieuwe directeur Gonda Stienstra, die na de zomervakantie de leiding van de school overneemt van interim-directeur Hiltjo Stevens.

Tijdens de feestelijke afsluiting werd afscheid genomen van Stevens en Stienstra welkom geheten. Gonda Stienstra was de afgelopen jaren hoofd van basisschool De Klaeter in De Hoeve.

BGonda Stienstraeide directeuren kregen een voetbaldoeltje aangeboden waarin voor hen beiden een aantal doelstellingen aan kaartjes hingen. Na het benoemen van de doelstellingen mochten beiden een doelpoging wagen om hun doel kracht bij te zetten. Aan het einde van het spel werd de beide directeuren gevraagd hun eigen doel te formuleren voor het komende school jaar. Gonda Stienstra gaf aan de ze van huis uit een zeilster is. Ze wil dan ook graag de komende jaren samen met het team, ouders en kinderen het idee hebben, dat ze een zeilboot bouwen waarmee een goede eindopbrengst gehaald wordt en daarbij excellent zijn op onderwijskwaliteiten.

Bron: www.stellingwerf.nl.