De Stienstrawei

StienstraweiEnige tijd geleden hebben we het er op gewaagd: met de auto zijn wij de hele Stienstrawei langs gereden! En dankzij de hydropneumatische vering van onze Citroën is het gelukt! Mochten de schokbrekers van uw auto niet meer in een geweldige conditie zijn, dan kunnen wij u deze expeditie niet aanraden. Maar eigenlijk is het ook veel beter om niet met de auto, maar wandelend of desnoods met de fiets ‘onze’ weg eens te verkennen.

De Stienstraweikaartje Stienstrawei

 

 

 

De Stienstrawei is een met puin verhard weggetje onder Boelenslaan (in de buurt van Drachten). Hij is te bereiken vanaf de Fjouwer Roeden (wel verhard met klinkers, maar ook deze weg vereist goede schokbrekers!) of via it Dwarsdjip vanaf de Spekloane, de weg van Rottevalle naar Boelenslaan. De lengte van de Stienstrawei is ruim één kilometer, zodat een rondwandeling via Fjouwer Roeden en Spekloane ruim “één uur gaans” zal zijn.

Aan de Stienstrawei staan een aantal huizen. Een deel daarvan is van het type wat in deze streken bekend is onder de naam “”wâldhúske”. In de meest oorspronkelijke vorm bestonden deze huisjes uit niet meer dan een voorhuisje met een kamer met bedsteden en een achterhuis waar ruimte was voor een paar geiten (de ‘arbeiderskoe’). Het ‘waldhúske’ was eigenlijk de opvolger van de ‘spitkeet’, de plaggenhut, waarin nog geen honderd jaar geleden in deze omgeving door vaak grote gezinnen werd gewoond. In de nabije omgeving van de Stienstrawei, namelijk aan de Langewyk in de buurt van Harkema-Opeinde, is een klein openlucht-museum waar zowel een nagebouwde spitkeet als een origineel wâldhúske zijn te bewonderen. U kunt hier een indruk krijgen van hoe hier in het nog niet zo heel verre verleden op de “arme Friese heide” werd gewoond.

 

De StienstraweiDe StienstraweiHoe de Stienstrawei aan zijn naam is gekomen is mij (nog) niet bekend. Waarschijnlijk zal er een familie Stienstra aan het weggetje hebben gewoond of hier bezittingen hebben gehad. Er wonen in deze omgeving (Boelenslaan, Harkema Opeinde, Surhuisterveen) veel Stienstra’s, voor het merendeel afstammelingen van Jacob Lieuwes en Kunne Oedses (de AH-tak). In deze familie kwamen in de negentiende eeuw veel veenbazen en (turf-)schippers voor, die in de grensstreek van Friesland en Groningen hun geld in de vervening konden verdienen. Als er onder de lezers iemand is die meent te weten aan welke Stienstra de Stienstrawei zijn naam te danken heeft, dan zou ik dat graag willen horen.

(Eerder gepubliceerd in de Stienstra-krante, jrg.4, nr.1/2, dec.1999)