De rijke tak van onze familie

Parnas

Een aantal jaren geleden werden in Leeuwarden aan het Raadhuisplein twee panden verbouwd en ingericht voor het nieuwe instituut Parnas, waarin het kreativiteitscentrum en de muziekschool een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Het ene pand was de vroegere “Hofschool”, waar o.a. Mata Hari nog op school heeft gezeten, het andere pand (zie foto) werd in het begin van de vorige eeuw bewoond door mr Sjoerd Bouwes Stienstra, procureur bij het Leeuwarder gerechtshof. Deze nieuwe bestemming van één van de mooie, grote herenhuizen aan het pleintje tegenover het oude stadhuis was voor mij aanleiding om een deel van de genealogie van de AA-tak in de Stienstra-krante te publiceren. Voor zover ik kan nagaan is deze ‘zijtak’ in 1970 uitgestorven, althans voor wat betreft de Stienstra’s.

ParnasHet beroep van de Stienstra’s uit de AA-tak is meestal arbeider. Het merendeel woont in de gemeentes vlak boven Leeuwarden (noordelijk Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Het Bildt). Sommigen begonnen een bedrijfje voor zichzelf en werden ‘gernier’ (gardenier, tuinder). Uitzonderlijk zijn daarom de beroepen in deze ‘zijtak’: koopman, copiëst, procureur, advocaat, kassier en commissionair! Bovendien woont deze familie niet op het platteland maar in de ‘grote stad’: Leeuwarden en Sneek.

I.

Sjoerd Bouwes Stienstra was de zoon van Bouwe Sjoerds Stienstra (1764 Stiens- 1823 Leeuwarden) en Geertruida Jans Horsing (1767 Leek – 1835 Leeuwarden) en de kleinzoon van Sjoerd Bouwes Stienstra (1736 Beetgum – 1820 Stiens) en Grietje Rienks. (Alle Stienstra’s uit de ‘AA-tak’ stammen af van deze Sjoerd Bouwes, hetzij uit zijn eerste huwelijk met Grietje Rienks of uit zijn tweede huwelijk met Botje Klazes.)

Op 20 maart 1791 trouwden Bouwe Sjoerds Stienstra en Geertruida Jans Horsing in de Gallileërkerk te Leeuwarden. Geertruida was in 1767 in Leek (provincie Groningen) geboren. In 1815 werden voor Bouwe Sjoerds de volgende beroepen genoteerd: tapper, winkelier in coffij en thee, cruijdeniers- en grutterswaren, meelverkoper. Hij woont in wijk E, nummer 412 wat nu Nieuwstad nummer 11 zou moeten zijn. Het huis zelf is er niet meer, maar het moet hebben gestaan naast het ‘Burmaniahuis’, wat nu een onderdeel vormt van het Stadskantoor. Op 4 december 1823 overlijdt hij in ditzelfde huis. Geertruida Jans Horsing overleed op 25 november 1835. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: Froukje Bouwes Stienstra, geboren te Leeuwarden op 9 oktober 1793, gedoopt aldaar op 23 oktober 1793 (Grote Kerk), wonende te Groningen, overleden te Alkmaar op 16 september 1858, 64 jaar oud en: Sjoerd Bouwes Stienstra, geboren te Leeuwarden op 11 februari 1797, gedoopt aldaar op 1 maart 1797 (Grote Kerk), volgt onder II.

SpoekepôlleSpinozaII

Sjoerd Bouwes Stienstra, in 1817 ‘copiïst’ en later procureur, geboren te Leeuwarden op 11 februari 1797, gedoopt aldaar op 1 maart 1797 (Grote Kerk), overleden aldaar op 31 oktober 1837, 40 jaar oud, zoon van Bouwe Sjoerds Stienstra (I) en Geertruida Jans Horsing.

Sjoerd is getrouwd te Leeuwarden op 10 september 1815 met Maria Lucia (Waslander) van Lon, geboren te Leeuwarden op 10 oktober 1795, gedoopt op 30 oktober 1795 (Westerkerk), overleden te Utrecht op 16 maart 1862, dochter van Coenraad Waslander van Lon en Catharina Elizabeth Heringa.

Van Sjoerd Bouwes Stienstra heb ik maar liefst vier verschillende adressen in de Leeuwarder binnenstad kunnen achterhalen. Er is daarbij sprake van een opklimmende rij: het begint met een vrij klein pand in de St Jacobsstraat om te eindigen bij het grote pand aan het Raadhuisplein waar “Parnas” sinds kort in gevestigd is.

Rond 1817 woonde het jonge gezinnetje in de St Jacobsstraat op nummer 29. In dit huis, schuin achter het oude stadhuis, is tegenwoordig café ‘de Spoekepôle’ gevestigd (foto links). Twee jaar later wordt het tweede kind geboren in de Grote Hoogstraat 25. Dit pand bestaat niet meer. Tien jaar later wonen ze weer een eindje verderop, op Eewal 50 (foto rechts). Ook dit pand heeft tegenwoordig een horeca-bestemming als onderdeel van eetcafé ‘Spinoza’. En nog weer later woont de familie Stienstra in het pand aan het Hofplein (foto boven).

Maria Lucia van Lon is na het overlijden van Sjoerd Bouwes Stienstra in 1840 hertrouwd met dominee Arnoldus Weremeus Buning. Als men de biografie die ds. Wumkes in It Fryske Réveil yn portretten over ds Weremeus Buning schreef mag geloven, dan was dat niet een gelukkig huwelijk:

“Hy (ds Weremëus Buning) wier op ‘e nij troud mei Maria Lucia Bouritius (??, AS) van Lon, widdow fen Mr. Sjoerd Bouwes Stienstra. Mar dat houlik hat him safolle ûnk bisoarge as dat mei Baukje (syn earste frou, Baukje Reitsma) lok. Hja wier in greate bazinne en gjirrich der by, wylst dominy Buning de goedens en myldens yn persoan wier, altiten for in oar klear steande. De twa bern Johannes en Wilco, him fen Baukje efterlitten en sûr helle, koeden net langer by him wêze en moasten by famylje greatbrocht wirde. It krús waerd him bywilen sa swier det syn frjeonen wol ris bang wierne det er it geloave der oan jaen scoe en alheel yn ‘e omstannichheden bitiezje. Mar it hat oare bliken dien, hwent al dat hertsear brocht him tichter by God en it nôtfjild joech in skoane kerl.”

III

Bouwe Sjoerds Stienstra, procureur, geboren te Leeuwarden op 11 januari 1817, overleden te Bloemendaal op 5 augustus 1895, 78 jaar oud, zoon van Sjoerd Bouwes Stienstra (II) en Maria Lucia (Waslander) van Lon.

Bouwe is getrouwd te Leeuwarden op 8 juli 1840 met Petronella Magdalena Eekma, geboren te Leeuwarden op 6 december 1818, overleden te Hilversum op 26 november 1888, dochter van Idzert Petrus Eekma (procureur-generaal) en Anna Clara Romar.

Een jaar voor zijn huwelijk met Petronella Eekma verscheen de Dissertatio juridiae inauguralis de emancipatione van mr. Bouwe Sjoerds Stienstra. In 1844 is Stienstra procureur in Sneek. In 1871 is hij dat nog steeds, maar in 1878 woont hij ‘zonder beroep’ te Sneek. Twee jaar later vieren ze hun 40-jarig huwelijk als inwoners van Amsterdam. In 1888 overlijdt Petronella Eekma in Hilversum. In 1890 woont Bouwe Stienstra daar nog, in 1893 weer in Amsterdam, terwijl hij in 1895 in Bloemendaal overlijdt. Bouwe Sjoerds Stienstra is lid geweest van de Sneker gemeenteraad en van Provinciale Staten van Friesland. Ook was hij bestuurslid van de Sneker spaarbank.

Bouwe Sjoerds Stienstra en Petronella Eekma kregen maar liefst elf kinderen, waarvan de vier laatsten allemaal jong overleden zijn.

IV-a

Sjoerd Bouwe Stienstra, koopman, geboren te Sneek op 11 juli 1841, wonende te Groningen en te Amsterdam, overleden aldaar op 2 maart 1884, 42 jaar oud, zoon van Bouwe Sjoerds Stienstra en Petronella Magdalena Idzerts Eekma. Sjoerd is getrouwd te Sneek op 31 mei 1867 (1) met Frederica Hendrica Ykes Wouda, geboren te Sneek in 1843, overleden te Groningen op 14 december 1875, 32 jaar oud, dochter van Yke Wouda en Tietje Visser. De beide kinderen uit dit huwelijk zijn allebei jong overleden.

Sjoerd is hertrouwd te Groningen op 24 oktober 1877 (2) met Elisabeth Jansje Anna de Vries Reilingh, geboren in 1839, overleden te Apeldoorn op 15 april 1937, 98 jaar oud.

Uit dit huwelijk zijn ook twee kinderen geboren. Het zoontje Bouwe Sjoerd werd nog geen jaar oud, terwijl de dochter Petronella Magdalena Stienstra, geboren te Groningen op 12 augustus 1878, ongehuwd is overleden te Apeldoorn op 14 maart 1943, 64 jaar oud.

Op 12 novimber 1866 gaat Sjoerd Bouwe Stienstra (‘zonder beroep, te Groningen woonachtig’) een ‘Vennootschap tot het drijven van handel in thee, zoo in het groot als bij winkeldebiet’ aan met Reinder Johan Kährel, ‘Theehandelaar, wonende te Groningen’. De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van tien jaar. Twaalf jaar later, in 1878 woont Sjoerd Bouwe met zijn tweede vrouw nog in Groningen. Maar twee jaar later, als hun zoontje Bouwe geboren wordt (1880), wonen ze in Amsterdam aan de Weteringschans op nummer 119.

IV-c

Paulus Hijacinthius Bouwes Stienstra, kassier en commissionair, geboren te Sneek op 19 augustus 1848, wonende aldaar, overleden aldaar op 11 april 1890 (wyk 7, nr.5), 41 jaar oud, zoon van Bouwe Sjoerds Stienstra (III, blz. 2) en Petronella Magdalena Idzerts Eekma.

Paulus is in ondertrouw gegaan te Sneek op 8 mei 1874 en getrouwd te Dokkum op 21 mei 1874, op 25-jarige leeftijd met zijn nicht Cornelia Petronella Paulus Eekma (24 jaar oud), geboren te Driesum op 18 juni 1849, wonende te Dokkum en te Groningen, overleden op 15 december 1927, begraven te Kampen op 19 december 1927, 78 jaar oud, dochter van Paulus Hiacinthius Eekma (notaris) en Dorothea Jeanette Schonegevel.

Paulus Hyacinthius had zijn mooie voornamen van zijn overgrootvader van moederskant, Paulus Hyacinthius Romar (1747-1796), apotheker in Franeker. Dat was ook de overgrootvader van Cornelia Eekma.

Uit dit huwelijk:

1 Petronella Magdalena Stienstra, geboren te Sneek op 25 februari 1875, wonende te Groningen, overleden te Kampen op 11 september 1900, 25 jaar oud.

2 Bouwe Sjoerd Stienstra, geboren te Sneek op 2 juli 1877, wonende te Groningen, overleden voor 1927, hoogstens 50 jaar oud.

3 Dorothea Jeanette Stienstra, geboren te Sneek op 3 november 1887, wonende te Groningen en te Apeldoorn, overleden te Deventer op 9 april 1970, 82 jaar oud.

Van Bouwe Sjoerd heb ik (nog) geen verdere gegevens gevonden, maar het lijkt erop dat hij is overleden zonder kinderen na te laten. En dat zou betekenen dat met het overlijden van zijn zuster Dorothea in 1970 deze tak is uitgestorven.

One Comment on “De rijke tak van onze familie”

  1. L.S. Ik mis in het verhaal over de Stienstra’s de dochter van Sjoerd Bouwes Stienstra, G.C.E. Chevallier-Stienstra, die voor Ermelo een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Zij raakte zeer onder de indruk van de charismatische ds H.W.Witteveen en naar alle waarschijnlijkheid bewoog zij hem ertoe de eerst Ermelose zorginstelling, Het Huis van Barmhartigheid te stichten, met van haar geleend geld. Zij was enige tijd directrice van dit Huis. Later trok zij zich uit dit werk terug, maar haar zoon, M.J.Chevallier, maakte met de zeer grote erfenis van zijn moeder later de stichting van Veldwijk en ’s Heerenloo in Ermelo mogelijk, waarmee hij vermoedelijk probeerde in haar geest met de erfenis om te gaan. Helaas is er in Ermelo vrijwel niets over haar bekend. Wie weet meer? Is er nog iets van correspondentie van haar bewaard? Hoe stonden de Stienstra’s tegenover de “Afscheiding”?

Comments are closed.