De Groninger Stienstra’s

Sijbren Lieuwes StienstrtaEén van de reacties op het eerste nummer van de Stienstra-krante bracht mij min of meer in verlegenheid. Ik heb inmiddels duizenden gegevens verzameld van Stienstra’s. De meesten daarvan wonen of zijn afkomstig uit Friesland. Dat is voor mij wel gemakkelijk, want ik kan mij voor het onderzoek meestal beperken tot één archief, namelijk Tresoar in Leeuwarden, waar alle registers van de Burgerlijke Stand van alle Friese gemeenten worden bewaard.

Stienstra-KoekkoekDe heer C.G. Stienstra uit Spijkenisse vroeg echter gegevens over zijn voorouders, de familie Stienstra, afkomstig uit Groningen!. Hij schreef over zijn grootouders:

Grootvader: niet gekend, waarschijnlijk Abraham, grootmoeder wel gekend. Dat echtpaar had 10 zonen en 1 dochter. De familie had een aardappel exporthandel met eigen binnenvaartschepen naar Duitsland. De zonen zijn bijna allemaal in de groothandel terecht gekomen in de stad Groningen. Grootmoeder woonde in onze prille jeugd aan de Pottebakkersrijge in Groningen. Verder heb ik geen gegevens over mijn voorvaderen.

Toen zat ik met een probleem. Gegevens over Stienstra’s in Groningen had ik wel, maar niet van deze familie. Gelukkig was een kennis van mij bereid om in het Groninger gemeente-archief te gaan zoeken. Na enige tijd ontving ik van hem een lijst met alle Stienstra’s uit het bevolkingsregister van Groningen, waaronder ook het gezin van de bewuste grootouders, Jacob (dus geen Abraham!) Stienstra en Cornelia Kema met hun elf kinderen (7 zonen en 4 dochters). En gelukkig kon ik aan de hand van zijn gegevens ook de verdere voorouders terugvinden, die toch uit Friesland afkomstig waren!

In deze ‘Stienstra-tak’ (de tak: AH) komen nogal wat schippers voor. In de vorige eeuw waren dat voornamelijk binnenschippers die over het algemeen hun brood verdienden met het vervoeren van aardappels, turf en dergelijke op de veenkoloniale kanalen van Groningen en Friesland. In later tijd zochten ook deze schippers het verderop. Zo werd Sijbren Lieuwes Stienstra (geboren 2 juni 1880 in Groningen) sleepbootkapitein in Rotterdam. Het artikeltje hiernaast verscheen op 3 augustus 1964 in de krant, toen hij zestig jaar getrouwd was met Geertje Cornelis Koekkoek (geboren 23 maart 1881 in Willemstad). Hij was een kleinzoon van Sijbren Lieuwes Stienstra en Kornelsien Jacobs Feiken.