De AL-tak

De stamvader van de AL-tak is Jacob Jans (Stienstra). Van hem is geen akte van naamsaanneming gevonden. Hij overleed in 1812, het jaar waarin de meeste familienamen zijn geregistreerd. Bij zijn overlijden wordt hij door de buren “Jacob Jans Smid” genoemd, maar dat zal misschien meer een aanduiding van zijn beroep dan een familienaam geweest zijn. Feit is dat zijn beide zonen Jan en Ype allebeide wel de familienaam Stienstra gebruikten. Jacob Jans was weliswaar in Buitenpost geboren, maar bij zijn huwelijk in 1771 woonden zowel hij als zijn vrouw Eelkje Ypes in Stiens, waar ook de oudste kinderen geboren werden. Dat zal de reden zijn geweest om te kiezen voor de familienaam Stienstra.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Jacob Jans Stienstra (±1737-1812)
bestaat uit 267 personen in 9 generaties.
Laatst bijgewerkt: 28 maart 2021.

Generatie I

I  Jacob Jans Stienstra, zoon van Jan Jacobs en Sjoukje Jacobs, is geboren rond zondag 9 juni 1737 in Buitenpost, is gedoopt op zondag 23 juni 1737 aldaar, is overleden op maandag 27 januari 1812 in Dokkum.

Jacob trouwt (kerk) op zondag 1 december 1771 in Stiens met Eelkje Ypes, dochter van Ype Harmens en Aukje Thomas. Eelkje is gedoopt op zondag 24 januari 1751 in Hantumhuizen, is overleden in Dokkum, is begraven op dinsdag 31 december 1811.

Van Jacob en Eelkje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Jacobs is geboren op donderdag 23 juli 1772 in Stiens, is gedoopt op zondag 9 augustus 1772 aldaar, is jong overleden.

2  Jan Jacobs Stienstra is geboren op maandag 10 januari 1774 in Stiens, is gedoopt op zondag 6 februari 1774 aldaar, zie II-A.

3  Ype Jacobs is geboren op woensdag 13 maart 1776 in Buitenpost, is gedoopt op zondag 31 maart 1776 aldaar, is overleden voor 1790.

4  Sjoukjen Jacobs is geboren op dinsdag 12 mei 1778 in Buitenpost, is gedoopt op zondag 31 mei 1778 aldaar, is jong overleden.

5  Sjoukjen Jacobs is geboren op vrijdag 7 juli 1780 in Buitenpost, is gedoopt op zondag 30 juli 1780 aldaar, is overleden na 1820.

6  Aukje Jacobs is geboren op donderdag 7 april 1785 in Dokkum, is gedoopt op zondag 1 mei 1785 aldaar, is overleden voor 1820 (?).

7  Ype Jacobs is geboren op donderdag 20 mei 1790 in Dokkum, is gedoopt op woensdag 16 juni 1790 aldaar, is jong overleden.

8  Ype Jacobs Stienstra is geboren op dinsdag 24 september 1793 in Dokkum, is gedoopt op woensdag 16 oktober 1793 aldaar, zie II-B.

Generatie II

II-A  Jan Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jans Stienstra (I) en Eelkje Ypes, is geboren op maandag 10 januari 1774 in Stiens, is gedoopt op zondag 6 februari 1774 aldaar, is overleden op zondag 1 april 1827 in Holwerd.

Jan trouwt op zondag 26 september 1802 in Holwerd met Sieuke Sijes Bonga, dochter van Sije Jacobs Bonga en Sytske Gerrits Tadema. Sieuke is geboren op maandag 19 juli 1784 in Holwerd, is gedoopt op zondag 8 augustus 1784 aldaar, is overleden op vrijdag 10 januari 1851 in Dokkum.

Sieuke was later gehuwd (2) met Johannes Doekes van der Werff.

Van Jan en Sieuke zijn negen kinderen bekend:

1  Jacob Jans is geboren op vrijdag 12 november 1802 in Holwerd, is gedoopt op zondag 19 december 1802 aldaar, is jong overleden.

2  Sijtske Jans Stienstra is geboren op donderdag 27 december 1804 in Holwerd, is gedoopt op zondag 3 februari 1805 aldaar.

3  Sije Jans Stienstra is geboren op maandag 2 februari 1807 in Holwerd, is gedoopt op zaterdag 28 februari 1807 aldaar, is ongehuwd overleden op zaterdag 19 juni 1830 aldaar.

4  Jacob Jans Stienstra is geboren op woensdag 30 oktober 1811 in Blija, is gedoopt op woensdag 30 oktober 1811 aldaar, is overleden op zondag 1 januari 1888 in Ternaard.

Jacob trouwt op zaterdag 20 mei 1837 in de gem. Westdongeradeel met Sjoukje Jemkes Kamstra, dochter van Jemke Klazes Kamstra en Geertje Idses Idsardi. Sjoukje is geboren op zaterdag 23 mei 1807 in Foudgum, is gedoopt op zondag 21 juni 1807 aldaar, is overleden op maandag 11 mei 1896 in Ternaard.

5  Pier Jans Stienstra is geboren op woensdag 14 april 1813 in Blija, zie III-A.

6  Eelke Jans Stienstra is geboren op zondag 14 januari 1816 om 06.30 uur in Ferwerd, is als geboren aangegeven op maandag 15 januari 1816 in de mairie Ferwerd, is overleden op vrijdag 19 januari 1816 in de gem. Ferwerderadeel.

7  Eelke Jans Stienstra is geboren op donderdag 8 mei 1817 in Holwerd, zie III-B.

8  Sjoukje Jans Stienstra is geboren op woensdag 4 oktober 1820 in Holwerd, is overleden op woensdag 5 september 1832 aldaar.

9  Gerrit Jans Stienstra is geboren op zondag 2 mei 1824 in Blija, zie III-C.

II-B  Ype Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jans Stienstra (I) en Eelkje Ypes, is geboren op dinsdag 24 september 1793 in Dokkum, is gedoopt op woensdag 16 oktober 1793 aldaar, is overleden op dinsdag 8 september 1874 in Hantum.

Ype trouwt op zaterdag 17 april 1819 in de gem. Westdongeradeel met Froukje Gosses Bergmans, dochter van Gosse Oeges Bergmans en Gelske Jans Bergmans. Froukje is geboren op zondag 8 februari 1795 in Holwerd, is overleden op donderdag 25 mei 1876 in Hantum.

Van Ype en Froukje zijn twee kinderen bekend:

1  Gosse Ypes Stienstra is geboren op maandag 6 september 1819 in Holwerd, zie III-D.

2  Jacob Ypes Stienstra is geboren op maandag 31 mei 1824 in Hantum, zie III-E.

Generatie III

III-A  Pier Jans Stienstra, zoon van Jan Jacobs Stienstra (II-A) en Sieuke Sijes Bonga, is geboren op woensdag 14 april 1813 in Blija, is overleden op donderdag 11 juni 1863 in Holwerd.

Pier trouwt op zaterdag 28 mei 1842 in de gem. Westdongeradeel met Trijntje Sytzes Sytsma, dochter van Sijtze Bouwes Sytsma en Minke Gosses van der Wal. Trijntje is geboren op donderdag 23 april 1818 in Holwerd, is als geboren aangegeven op zaterdag 25 april 1818 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zondag 21 februari 1875 in Holwerd.

Van Pier en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Piers Stienstra is geboren op zondag 27 oktober 1844 in Holwerd, is als geboren aangegeven op dinsdag 29 oktober 1844 in de gem. Westdongeradeel, zie IV-A.

2  Sijtze Piers Stienstra is geboren op zaterdag 10 april 1847 in Holwerd, is als geboren aangegeven op dinsdag 13 april 1847 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zondag 9 april 1848 in Holwerd.

3  Menke Piers Stienstra is geboren op vrijdag 8 december 1848 in Holwerd, is als geboren aangegeven op zaterdag 9 december 1848 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zaterdag 19 mei 1849 in Holwerd.

4  Menke Piers Stienstra is geboren op dinsdag 2 april 1850 in Holwerd, is als geboren aangegeven op donderdag 4 april 1850 in de gem. Westdongeradeel, is ongehuwd overleden op vrijdag 14 mei 1875 in Holwerd.

5  Sytze Piers Stienstra is geboren op woensdag 16 maart 1853 in Holwerd, is als geboren aangegeven op vrijdag 18 maart 1853 in de gem. Westdongeradeel, zie IV-B.

6  Sieuke Piers Stienstra is geboren op maandag 18 februari 1856 in Holwerd, is als geboren aangegeven op dinsdag 19 februari 1856 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op woensdag 21 oktober 1903 in Holwerd.

Sieuke trouwt op zaterdag 20 mei 1882 in de gem. Westdongeradeel met Oege Jans Adema, zoon van Jan Oeges Adema en Taetske Sjoerds Wiersma. Oege is geboren op donderdag 30 oktober 1851 in Holwerd, waarschijnlijk is overleden op maandag 7 februari 1921 in de gem. Westdongeradeel.

7  Antje Piers Stienstra is geboren op donderdag 1 maart 1860 in Holwerd, is als geboren aangegeven op donderdag 1 maart 1860 in de gem. Westdongeradeel, zie IV-C.

III-B  Eelke Jans Stienstra, zoon van Jan Jacobs Stienstra (II-A) en Sieuke Sijes Bonga, is geboren op donderdag 8 mei 1817 in Holwerd, is overleden op dinsdag 17 mei 1859 in Groningen.

Eelke trouwt op zondag 4 september 1842 in de gem. Groningen met Johanna Lindeman, dochter van Hannes Lindeman en Hinderika Olthuis. Johanna is gedoopt op zondag 8 januari 1809 in Groningen, is overleden op vrijdag 12 september 1873 aldaar.

Van Eelke en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Johannes Eelke Stienstra is geboren op woensdag 19 juli 1843 in Groningen, is als geboren aangegeven op vrijdag 21 juli 1843 in de gem. Groningen, is overleden op donderdag 10 augustus 1843 in Groningen.

2  Sjieuwke Stienstra is geboren op vrijdag 6 september 1844 in Groningen, is als geboren aangegeven op zaterdag 7 september 1844 in de gem. Groningen, is overleden op zaterdag 14 december 1844 in Groningen.

3  Jan Stienstra is geboren op zondag 10 mei 1846 in Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 11 mei 1846 in de gem. Groningen, is overleden op zaterdag 8 augustus 1846 in Groningen.

4  Jan Stienstra is geboren op dinsdag 6 maart 1849 in Groningen, is als geboren aangegeven op donderdag 8 maart 1849 in de gem. Groningen, is overleden op vrijdag 27 juli 1849 in Groningen.

5  Martinus Stienstra is geboren op vrijdag 2 juli 1852 in Groningen, is als geboren aangegeven op zaterdag 3 juli 1852 in de gem. Groningen, is overleden op zondag 29 november 1857 in Groningen.

III-C  Gerrit Jans Stienstra, zoon van Jan Jacobs Stienstra (II-A) en Sieuke Sijes Bonga, is geboren op zondag 2 mei 1824 in Blija, is overleden op maandag 11 februari 1895 in Ternaard.

Gerrit trouwt op donderdag 17 mei 1855 in de gem. Dantumadeel (1) met Hiltje Tjallings Dantuma, dochter van Tjalling Johannes Dantuma en Janke Haaijes van der Ploeg. Hiltje is geboren op maandag 24 augustus 1818 in Murmerwoude, is overleden op donderdag 6 februari 1862 in Ternaard.

Van Gerrit en Hiltje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Gerrits Stienstra is geboren op woensdag 30 juli 1856 in Bornwird, is overleden op maandag 11 maart 1861 in Ternaard.

2  Janke Gerrits Stienstra is geboren in mei 1858 in Betterwird, is overleden op zondag 22 november 1863 in Blija.

3  Jan Gerrits Stienstra is geboren in augustus 1861 in Ternaard, is overleden op maandag 1 december 1862 in Blija.

Gerrit trouwt op donderdag 17 mei 1866 in de gem. Westdongeradeel (2) met Baukje Baukes Miedema, dochter van Bauke Harmens Miedema en Goske Martens Nauta. Baukje is geboren op donderdag 8 oktober 1829 in Bornwird, is overleden op zondag 21 januari 1912 in Ternaard.

Van Gerrit en Baukje zijn twee kinderen bekend:

4  doodgeboren dochter is doodgeboren op zaterdag 22 juni 1867 in Ternaard, is overleden op zaterdag 22 juni 1867.

5  Jan Gerrits Stienstra is geboren op zondag 2 mei 1869 in Ternaard, zie IV-D.

III-D  Gosse Ypes Stienstra, zoon van Ype Jacobs Stienstra (II-B) en Froukje Gosses Bergmans, is geboren op maandag 6 september 1819 in Holwerd, is overleden op donderdag 5 november 1908 in Hantum.

Gosse trouwt op dinsdag 11 mei 1852 in de gem. Ferwerderadeel met Lutske Jans Bouma, dochter van Jan Ottes Bouma en Trijntje Everts van der Wal. Lutske is geboren op zaterdag 27 december 1823 in Hantum, is overleden op woensdag 27 juli 1864 aldaar.

Van Gosse en Lutske zijn vijf kinderen bekend:

1  Froukje Gosses Stienstra is geboren op zondag 11 september 1853 in Hantum, zie IV-E.

2  Trijntje Gosses Stienstra is geboren op zondag 3 juni 1855 in Hantum, is overleden op zaterdag 6 juli 1935 om 16.00 uur in Hantumhuizen, is begraven rond donderdag 11 juli 1935 aldaar.

Trijntje gaat in ondertrouw op zaterdag 7 mei 1887, trouwt op donderdag 19 mei 1887 in de gem. Westdongeradeel met Eelke Dirks de Vries, zoon van Dirk Egles de Vries en Maaike Eelkes Terpstra. Eelke is geboren op donderdag 30 oktober 1851 in Hantumhuizen, is overleden op zondag 25 juli 1915 aldaar, is begraven rond vrijdag 30 juli 1915 aldaar.

3  Ype Gosses Stienstra is geboren op zaterdag 2 april 1859 in Hantum, zie IV-F.

4  Jan Gosses Stienstra is geboren op woensdag 4 september 1861 in Hantum, zie IV-G.

5  Sijtske Gosses Stienstra is geboren op donderdag 17 maart 1864 in Hantum, zie IV-H.

III-E  Jacob Ypes Stienstra, zoon van Ype Jacobs Stienstra (II-B) en Froukje Gosses Bergmans, is geboren op maandag 31 mei 1824 in Hantum, is overleden op zondag 31 juli 1921 in Holwerd, is begraven aldaar.

Jacob trouwt op zaterdag 17 mei 1851 in de gem. Westdongeradeel met Lieuwkje Japkes, dochter van Japke Christiaans. Lieuwkje is geboren op dinsdag 14 april 1812 in Holwerd, is overleden op maandag 28 januari 1878 aldaar.

Lieuwkje was eerder gehuwd (1) met Reinder Douwes Wielinga.

Van Jacob en Lieuwkje is een kind bekend:

1  Froukje Jacobs Stienstra is geboren op donderdag 29 januari 1852 in Holwerd, is overleden op vrijdag 26 maart 1886 aldaar, is begraven rond woensdag 31 maart 1886 aldaar.

Froukje trouwt op donderdag 18 mei 1882 in de gem. Ferwerderadeel met Kornelis Egberts Kijlstra, zoon van Egbert Oebeles Kijlstra en Geertje Lammerts Frankena. Kornelis is geboren op zondag 29 juli 1849 in Ternaard, is overleden op zaterdag 10 mei 1919 in Holwerd, is begraven rond donderdag 15 mei 1919 aldaar.

Generatie IV

IV-A  Jan Piers Stienstra, zoon van Pier Jans Stienstra (III-A) en Trijntje Sytzes Sytsma, is geboren op zondag 27 oktober 1844 in Holwerd, is als geboren aangegeven op dinsdag 29 oktober 1844 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zondag 10 november 1918 in Holwerd.

Jan trouwt op donderdag 18 mei 1871 in de gem. Westdongeradeel met Hendrikje Onttank, dochter van Gerrit Gerrits Onttank en Akke Annes van der Meulen. Hendrikje is geboren op dinsdag 24 september 1844 in Holwerd, is als geboren aangegeven op donderdag 26 september 1844 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op maandag 6 januari 1919 in Dokkum, is als overleden aangegeven op dinsdag 7 januari 1919 in de gem. Dokkum, is als overleden aangegeven op vrijdag 10 januari 1919 in de gem. Westdongeradeel.

Van Jan en Hendrikje zijn vier kinderen bekend:

1  Akke Jans Stienstra is geboren op zondag 8 juni 1873 in Holwerd, is als geboren aangegeven op maandag 9 juni 1873 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zaterdag 30 mei 1874 in Holwerd.

2  Akke Stienstra is geboren op zondag 2 mei 1875 in Holwerd, zie V-A.

3  Pier Jans Stienstra is geboren op zaterdag 25 januari 1879 in Holwerd, is als geboren aangegeven op zaterdag 25 januari 1879 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op dinsdag 22 januari 1884 in Holwerd.

4  Trijntje Stienstra is geboren op zaterdag 10 oktober 1885 in Holwerd, is als geboren aangegeven op maandag 12 oktober 1885 in de gem. Westdongeradeel.

Trijntje trouwt op zaterdag 27 mei 1911 in de gem. Oostdongeradeel met Siebren Leegstra, zoon van Jasper Leegstra en Grietje Braaksma. Siebren is geboren rond 1888 in Aalsum.

IV-B  Sytze Piers Stienstra, zoon van Pier Jans Stienstra (III-A) en Trijntje Sytzes Sytsma, is geboren op woensdag 16 maart 1853 in Holwerd, is als geboren aangegeven op vrijdag 18 maart 1853 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op vrijdag 18 januari 1901 in Holwerd.

Sytze trouwt op zaterdag 11 november 1882 in de gem. Ferwerderadeel met Klaaske Reinders Hartmans, dochter van Reinder Reinders Hartmans en Eeke Pieters Slager. Klaaske is geboren op vrijdag 3 augustus 1855 in Blija, is als geboren aangegeven op vrijdag 3 augustus 1855 om 09.00 uur in de gem. Ferwerderadeel, is overleden voor 1901.

Van Sytze en Klaaske zijn zeven kinderen bekend:

1  Pier Sytzes Stienstra is geboren op vrijdag 27 juni 1884 in Holwerd, is als geboren aangegeven op vrijdag 27 juni 1884 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op woensdag 3 september 1884 in Holwerd.

2  Eke Sytzes Stienstra is geboren op woensdag 3 februari 1886 in Holwerd, is als geboren aangegeven op donderdag 4 februari 1886 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zaterdag 14 augustus 1886 in Holwerd.

3  Pier Sytzes Stienstra is geboren op zondag 22 mei 1887 in Holwerd, is als geboren aangegeven op maandag 23 mei 1887 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zondag 5 juni 1887 in Holwerd.

4  Eke Sytzes Stienstra is geboren op maandag 13 augustus 1888 in Holwerd, is als geboren aangegeven op maandag 13 augustus 1888 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op maandag 17 juni 1889 in Holwerd.

5  Eke Sytzes Stienstra is geboren op vrijdag 9 mei 1890 in Holwerd, is als geboren aangegeven op zaterdag 10 mei 1890 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op maandag 26 januari 1891 in Holwerd.

6  Pier Sytzes Stienstra is geboren op woensdag 2 december 1891 in Holwerd, is als geboren aangegeven op woensdag 2 december 1891 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zaterdag 19 december 1891 in Holwerd.

7  Eke Stienstra is geboren op vrijdag 28 juli 1893, is als geboren aangegeven op zaterdag 29 juli 1893 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op dinsdag 14 januari 1936 in Oosterbeek in Hartenstein, is begraven op vrijdag 17 januari 1936 aldaar.

IV-C  Antje Piers Stienstra, dochter van Pier Jans Stienstra (III-A) en Trijntje Sytzes Sytsma, is geboren op donderdag 1 maart 1860 in Holwerd, is als geboren aangegeven op donderdag 1 maart 1860 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zondag 25 april 1943 aldaar.

Antje trouwt op zaterdag 12 mei 1883 in de gem. Westdongeradeel met Sytze Glas, zoon van Jan Everts Glas en Dina Gerrits Willemsen. Sytze is geboren op zaterdag 4 september 1858 in Holwerd, is overleden op dinsdag 26 november 1918 aldaar.

Van Sytze en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Glas is geboren op woensdag 12 augustus 1885 in Holwerd.

2  Trijntje Glas is geboren op donderdag 30 december 1886 in Holwerd.

Trijntje trouwt op zaterdag 25 mei 1912 in de gem. Westdongeradeel met Gerrit Cuperus, zoon van Berend Gerrits Cuperus en Hiltje Gerbens Gerritzen. Gerrit is geboren rond 1888 in Holwerd.

3  Jan Glas is geboren op maandag 6 mei 1889 in Holwerd.

4  Jan Glas is geboren op zondag 26 juli 1891 in Holwerd.

IV-D  Jan Gerrits Stienstra, zoon van Gerrit Jans Stienstra (III-C) en Baukje Baukes Miedema, is geboren op zondag 2 mei 1869 in Ternaard, is overleden op zaterdag 11 oktober 1952, is begraven rond donderdag 16 oktober 1952 in Damwoude.

Jan trouwt op donderdag 5 juni 1890 in de gem. Westdongeradeel (1) met Pietje Sipkes van Sinderen, dochter van Sipke Sijes van Sinderen en Stijntje Melis Braak. Pietje is geboren op dinsdag 21 februari 1865 in Ternaard, is overleden op woensdag 16 juli 1919 aldaar.

Van Jan en Pietje zijn elf kinderen bekend:

1  Gerrit Stienstra is geboren op dinsdag 16 december 1890 in Ternaard, zie V-B.

2  Sipke Stienstra is geboren op woensdag 20 januari 1892 in Ternaard, zie V-C.

3  doodgeboren dochter is doodgeboren op dinsdag 28 maart 1893 in Ternaard, is overleden op dinsdag 28 maart 1893.

4  Baukje Jans Stienstra is geboren op zondag 11 maart 1894 in Ternaard, is overleden op dinsdag 11 juni 1895 aldaar.

5  Klaas Stienstra is geboren op vrijdag 31 mei 1895 in Ternaard, zie V-D.

6  Baukje Jans Stienstra is geboren op donderdag 29 oktober 1896 in Ternaard, is overleden op dinsdag 23 februari 1897 aldaar.

7  Stijntje Stienstra is geboren op woensdag 16 maart 1898 in Ternaard, is overleden op zaterdag 23 oktober 1965, is begraven rond woensdag 27 oktober 1965 in Sint Annaparochie.

Stijntje trouwt op zaterdag 24 april 1920 in de gem. Ferwerderadeel met Alle Obma, zoon van Dominicus Obma en Antje Alles de Vries. Alle is geboren op zondag 20 augustus 1893 in Hallum, is overleden op woensdag 28 april 1982, is begraven rond zondag 2 mei 1982 in Sint Annaparochie.

8  Baukje Jans Stienstra is geboren op donderdag 20 april 1899 in Ternaard, is overleden op donderdag 7 maart 1901 aldaar.

9  Aaltje Stienstra is geboren op zaterdag 2 februari 1901 in Ternaard, is overleden op vrijdag 19 juli 1901 aldaar.

10  Boukje Stienstra is geboren op donderdag 3 september 1903 in Oosternijkerk.

Boukje was waarschijnlijk gehuwd met Siebe Minnema.

11  Ale Stienstra is geboren op donderdag 3 oktober 1907 in Oosternijkerk, zie V-E.

Jan was gehuwd (2) met Agnes Slijfer (Nieskje), dochter van Henderikus Slijfer en Sieuwke Harkes Broekstra. Agnes is geboren op zondag 24 juli 1887 in de gem. Dantumadeel, is overleden op zaterdag 21 december 1974, is begraven rond donderdag 26 december 1974 in Damwoude.

Van Jan en Agnes is een kind bekend:

12  Henderikus Stienstra (Hendrik) is geboren op donderdag 23 september 1926 in Brantgum, is overleden op dinsdag 10 mei 2005 in Dokkum, is gecremeerd op vrijdag 13 mei 2005 in Opeinde.

IV-E  Froukje Gosses Stienstra, dochter van Gosse Ypes Stienstra (III-D) en Lutske Jans Bouma, is geboren op zondag 11 september 1853 in Hantum, is overleden op zondag 26 januari 1902 om 23.00 uur in Beetgum.

Froukje trouwt op zaterdag 6 mei 1882 in de gem. Westdongeradeel met Marten Geertsma, zoon van Dirk Hendriks Geertsma en Elisabeth Pieters Hoop. Marten is geboren op donderdag 5 mei 1853 in Hantumhuizen, is overleden op zondag 18 september 1932 in Beetgumermolen.

Van Marten en Froukje zijn drie kinderen bekend:

1  Dirk Geertsma is geboren op zaterdag 3 november 1883 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op woensdag 28 maart 1945 in de gem. Westdongeradeel.

2  Gosse Geertsma is geboren op maandag 27 april 1885 in de gem. Menaldumadeel, is ongehuwd overleden op woensdag 14 mei 1947 in de gem. Westdongeradeel.

3  Pieter Geertsma is geboren op donderdag 28 maart 1889 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op zondag 11 augustus 1889 aldaar.

IV-F  Ype Gosses Stienstra, zoon van Gosse Ypes Stienstra (III-D) en Lutske Jans Bouma, is geboren op zaterdag 2 april 1859 in Hantum, is overleden op donderdag 3 februari 1927 aldaar.

Ype trouwt op zaterdag 5 mei 1888 in de gem. Westdongeradeel met Trijntje Gosses Huizinga, dochter van Gosse Adolfs Huizinga en Maaike Æbes Postma. Trijntje is geboren op zondag 21 juni 1863 in Ternaard, is overleden op maandag 5 november 1945 in Hantum.

Van Ype en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Gosse Ypes Stienstra is geboren op donderdag 16 mei 1889 in Hantum, zie V-F.

2  Jan Ypes Stienstra is geboren op woensdag 25 oktober 1893 om 20.00 uur in Hantum, is als geboren aangegeven op vrijdag 27 oktober 1893 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zaterdag 15 maart 1975 in Ternaard, is begraven op woensdag 19 maart 1975 aldaar.

Jan trouwt rond 1950 met Trijntje Miedema. Trijntje is geboren op woensdag 7 april 1909, is overleden op zaterdag 31 december 1994 in Ternaard, is begraven op donderdag 5 januari 1995 aldaar.

3  Æde Stienstra is geboren op dinsdag 9 juli 1901 om 10.30 uur in Hantum, is als geboren aangegeven op woensdag 10 juli 1901 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op dinsdag 23 februari 1971 in Ermelo.

Æde was gehuwd met Paulina Francina Pluijm.

IV-G  Jan Gosses Stienstra, zoon van Gosse Ypes Stienstra (III-D) en Lutske Jans Bouma, is geboren op woensdag 4 september 1861 in Hantum, is overleden op woensdag 19 mei 1937 in Holwerd.

Jan trouwt op donderdag 14 mei 1885 in de gem. Westdongeradeel met Dirkje Pieters Hiemstra, dochter van Pieter Nannes Hiemstra en Renske Harmens Bonga. Dirkje is geboren op maandag 13 april 1863 in Hantumhuizen, is overleden op vrijdag 28 april 1950 in Holwerd.

Van Jan en Dirkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Lutske Jans Stienstra is geboren op zondag 7 maart 1886 in Holwerd, zie V-G.

2  Pieter Jans Stienstra is geboren op zondag 6 februari 1887 in Holwerd, is overleden op woensdag 25 januari 1888 aldaar.

3  Pieter Jans Stienstra is geboren op maandag 25 februari 1889 in Holwerd, is overleden op donderdag 13 juni 1889 aldaar.

4  Renske Jans Stienstra is geboren op donderdag 6 maart 1890 in Holwerd, zie V-H.

5  Pieter Jans Stienstra is geboren op zaterdag 24 november 1894, is overleden op dinsdag 27 december 1921 in de gem. Aengwirden.

IV-H  Sijtske Gosses Stienstra, dochter van Gosse Ypes Stienstra (III-D) en Lutske Jans Bouma, is geboren op donderdag 17 maart 1864 in Hantum, is overleden op woensdag 14 mei 1952 om 11.30 uur in Leeuwarden, is begraven op zaterdag 17 mei 1952 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Sijtske trouwt op zaterdag 12 mei 1888 in de gem. Oostdongeradeel met Ype Hendriks Vellinga, zoon van Hendrik Ypes Vellinga en Elisabeth Jans Postma. Ype is geboren op zaterdag 30 juli 1864 in Veenwouden, is overleden op zondag 29 april 1945 in Franeker, is begraven op vrijdag 4 mei 1945 in Leeuwarden.

Van Ype en Sijtske zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op dinsdag 19 februari 1889 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden op dinsdag 19 februari 1889 aldaar.

2  Lijsbert Ypes Vellinga is geboren op woensdag 20 augustus 1890 in Niawier, is overleden op vrijdag 15 november 1918 in Dokkum.

Lijsbert trouwt op donderdag 30 november 1916 in Dokkum met Douwe J. van Dijk, zoon van N.N. en N.N.. Douwe is geboren op vrijdag 30 maart 1888 in Dokkum, is overleden op zondag 2 mei 1971 aldaar, is begraven aldaar.

Douwe was later gehuwd (2) met Sijke Talstra.

3  Lutske Vellinga is geboren op zondag 27 augustus 1893 in Niawier, zie V-I.

4  Hendrik Vellinga is geboren op donderdag 15 januari 1903 in Metslawier, zie V-J.

Generatie V

V-A  Akke Stienstra, dochter van Jan Piers Stienstra (IV-A) en Hendrikje Onttank, is geboren op zondag 2 mei 1875 in Holwerd, is overleden op zondag 29 juli 1934 in Dokkum, is begraven rond donderdag 2 augustus 1934 aldaar.

Akke trouwt op zondag 27 mei 1900 in Dokkum met Johannes van Minnen, zoon van Minne van Minnen en Hiske Feddema. Johannes is geboren op dinsdag 8 mei 1877 in Dokkum, is overleden op zondag 2 november 1924 in Leeuwarden, is begraven rond donderdag 6 november 1924 in Dokkum.

Van Johannes en Akke is een kind bekend:

1  Hinke van Minnen is geboren op donderdag 18 april 1901 in Dokkum, is overleden op zondag 23 oktober 1921 in Dantumawoude.

Hinke trouwt op vrijdag 7 januari 1921 in de gem. Dokkum met Gerrit Kool, zoon van Tjeerd Kool en Johanna Sprietsma. Gerrit is geboren op woensdag 16 mei 1900 in Dokkum.

V-B  Gerrit Stienstra, zoon van Jan Gerrits Stienstra (IV-D) en Pietje Sipkes van Sinderen, is geboren op dinsdag 16 december 1890 in Ternaard, is overleden op donderdag 8 december 1949 in Holwerd, is begraven rond maandag 12 december 1949 aldaar.

Gerrit trouwt op zaterdag 10 juli 1909 in de gem. Oostdongeradeel met Antje Geerts Bos, dochter van Geert Bos en Janke van der Kooi. Antje is geboren op maandag 8 november 1886 in Eestrum, is overleden op zondag 2 oktober 1960 in Leeuwarden, is begraven rond donderdag 6 oktober 1960 in Holwerd.

Van Gerrit en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pietje Stienstra is geboren op zondag 30 mei 1909 in Oosternijkerk, is overleden op maandag 16 oktober 1995, is begraven rond vrijdag 20 oktober 1995 in Holwerd.

Pietje was gehuwd met Gerrit Egas, zoon van Klaas Egas en Aaltje Colmer. Gerrit is geboren op maandag 1 april 1907, is overleden op zaterdag 27 januari 1973, is begraven rond woensdag 31 januari 1973 in Holwerd.

2  Geert Stienstra is geboren op zondag 15 oktober 1911, is overleden op zondag 27 maart 1977.

Geert was gehuwd met Anna Eppingen. Anna is geboren op donderdag 16 november 1911.

3  Jan Stienstra is geboren op dinsdag 29 april 1913 in Waaxens (WED), zie VI-A.

4  Sybe Stienstra is geboren op zaterdag 26 september 1914 in de gem. Westdongeradeel, zie VI-B.

5  Janke Stienstra is geboren op zondag 17 maart 1918 in de gem. Westdongeradeel, zie VI-C.

6  Stijntje Stienstra (Stientje) is geboren op woensdag 30 juli 1919 in Hantumhuizen, zie VI-D.

7  Geertje Stienstra is geboren op zondag 8 mei 1921 in de gem. Westdongeradeel, zie VI-E.

V-C  Sipke Stienstra, zoon van Jan Gerrits Stienstra (IV-D) en Pietje Sipkes van Sinderen, is geboren op woensdag 20 januari 1892 in Ternaard, is overleden op maandag 11 februari 1952 om 06.00 uur in Leeuwarden, is als overleden aangegeven op maandag 11 februari 1952 in de gem. Leeuwarden, is begraven rond vrijdag 15 februari 1952 in Sint Jacobiparochie.

Sipke trouwt op zaterdag 14 maart 1914 in de gem. Westdongeradeel met Sijtsche van der Kooi, dochter van Albert Sipkes van der Kooi en Sijtsche Douwes de Jong. Sijtsche is geboren op donderdag 20 augustus 1891 in Wierum, is overleden op maandag 6 december 1976, is begraven rond vrijdag 10 december 1976 in Sint Jacobiparochie.

Sijtsche was eerder partner (1) van N.N..

Van Sipke en Sijtsche zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Stienstra is geboren op maandag 7 september 1914 in Nes (Westdongeradeel), zie VI-F.

2  Sijtsche Stienstra is geboren op dinsdag 15 augustus 1916 in Wetsens, zie VI-G.

3  Gerrit Stienstra is geboren op dinsdag 20 november 1917 in Hantum, zie VI-H.

4  Albert Stienstra is geboren op dinsdag 20 november 1917 in Hantum, zie VI-I.

5  Pieter Stienstra is geboren op woensdag 11 juni 1919 in Hantumeruitburen, is overleden op dinsdag 19 april 1927 in Hantumhuizen.

6  Sipke Stienstra is geboren op woensdag 21 februari 1923 in Hantumhuizen, zie VI-J.

7  Klaas Stienstra is geboren op zaterdag 10 mei 1924 in Hantumhuizen, is overleden op vrijdag 26 februari 1999 in Leeuwarden, is gecremeerd op woensdag 3 maart 1999 in Goutum.

Klaas gaat in ondertrouw rond vrijdag 1 april 1949 in de gem. Leeuwarden (1) met Annie van der Laan. Annie is geboren rond 1925, is overleden op zaterdag 12 juni 1971 in Dordrecht. Klaas was gehuwd (2) met E.M. ter Voert. E is overleden of is overleden tussen 1974 en 1999.

8  Pietje Stienstra is geboren op dinsdag 5 juni 1928 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op dinsdag 31 oktober 2000 in Wieringermeer.

Pietje trouwt op woensdag 5 mei 1948 in de gem. Het Bildt met Sytse Bijlstra. Sytse is geboren op dinsdag 29 mei 1923 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op maandag 3 november 1980 in Alkmaar.

V-D  Klaas Stienstra, zoon van Jan Gerrits Stienstra (IV-D) en Pietje Sipkes van Sinderen, is geboren op vrijdag 31 mei 1895 in Ternaard, is overleden op vrijdag 29 november 1963 in Den Haag.

Klaas trouwt op maandag 22 juni 1931 in Batavia met Adriana Johanna Frederika Pelger, dochter van Jacob Pelger en Kitty Palm. Adriana is geboren op dinsdag 24 juli 1906 in Solo (Ned.-Indië), is overleden op donderdag 31 maart 1960 in Den Haag, is gecremeerd op maandag 4 april 1960 in Velsen.

Van Klaas en Adriana is een kind bekend:

1  Jacques Jean Oscar Stienstra is geboren op dinsdag 12 april 1938 in Batavia, zie VI-K.

V-E  Ale Stienstra, zoon van Jan Gerrits Stienstra (IV-D) en Pietje Sipkes van Sinderen, is geboren op donderdag 3 oktober 1907 in Oosternijkerk, is overleden op zondag 2 januari 1972 in Haarlem.

Ale trouwt op woensdag 22 augustus 1928 in de gem. Haarlem met Tjitske Slijver, dochter van Petrus Slijver en Theodora van der Mei. Tjitske is geboren op maandag 1 april 1907 in Dokkum, is overleden op maandag 21 november 1988 in Haarlem.

Van Ale en Tjitske zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Stienstra is geboren op dinsdag 23 augustus 1932 in Haarlem, zie VI-L.

2  N.N., zie VI-M.

3  Gerardus Stienstra is geboren op dinsdag 11 februari 1936 in Haarlem, zie VI-N.

4  Theodora Maria Stienstra is geboren op donderdag 28 oktober 1937 in Haarlem, zie VI-O.

5  Alexius Stienstra (Lex) is geboren op maandag 14 november 1938 in Haarlem, zie VI-P.

6  N.N., zie VI-Q.

7  N.N., zie VI-R.

8  N.N., zie VI-S.

V-F  Gosse Ypes Stienstra, zoon van Ype Gosses Stienstra (IV-F) en Trijntje Gosses Huizinga, is geboren op donderdag 16 mei 1889 in Hantum, is overleden op woensdag 1 november 1972 in Brantgum, is begraven op maandag 6 november 1972 aldaar.

Gosse gaat in ondertrouw op zaterdag 21 februari 1914 in de gem. Westdongeradeel, trouwt op zaterdag 7 maart 1914 aldaar met Ynske H. Hiemstra, dochter van Harke Pieters Hiemstra en Antje Sikkes Jensma. Ynske is geboren op woensdag 14 oktober 1891 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op maandag 26 oktober 1970 in Dokkum, is begraven rond vrijdag 30 oktober 1970 in Brantgum.

Van Gosse en Ynske zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Stienstra is geboren op donderdag 11 maart 1915 in Brantgum, zie VI-T.

2  Trijntje Stienstra is geboren op vrijdag 2 februari 1917 in de gem. Westdongeradeel, zie VI-U.

3  Renske Stienstra is geboren op zondag 19 september 1920 in de gem. Westdongeradeel, zie VI-V.

4  N.N.

5  Ype Stienstra is geboren op dinsdag 15 april 1930 in Brantgum, is overleden op zondag 10 mei 1931 aldaar, is begraven rond donderdag 14 mei 1931 aldaar.

6  doodgeboren dochter is doodgeboren op maandag 23 mei 1932 in Brantgum, is overleden op maandag 23 mei 1932.

V-G  Lutske Jans Stienstra, dochter van Jan Gosses Stienstra (IV-G) en Dirkje Pieters Hiemstra, is geboren op zondag 7 maart 1886 in Holwerd, is overleden op donderdag 26 februari 1959, is begraven rond maandag 2 maart 1959 aldaar.

Lutske trouwt op zaterdag 10 mei 1913 in de gem. Westdongeradeel met Marten de Boer. Marten is geboren op maandag 22 januari 1883, is overleden op zaterdag 25 december 1982, is begraven rond woensdag 29 december 1982 in Holwerd.

Van Marten en Lutske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-H  Renske Jans Stienstra, dochter van Jan Gosses Stienstra (IV-G) en Dirkje Pieters Hiemstra, is geboren op donderdag 6 maart 1890 in Holwerd, is overleden op woensdag 21 december 1983 in Steenwijk.

Renske trouwt op donderdag 19 november 1914 in de gem. Westdongeradeel met Adolf Veldema, zoon van Sipke Berends Veldema en Trijntje Adolfs Werkstra. Adolf is geboren op woensdag 16 juli 1890 in Holwerd, is overleden op vrijdag 30 oktober 1987 in Steenwijk.

Van Adolf en Renske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VI-W.

V-I  Lutske Vellinga, dochter van Ype Hendriks Vellinga en Sijtske Gosses Stienstra (IV-H), is geboren op zondag 27 augustus 1893 in Niawier, is overleden op woensdag 3 februari 1971 in Apeldoorn, is begraven op maandag 8 februari 1971 in Leeuwarden.

Lutske trouwt op donderdag 29 december 1921 in Dokkum met Pieter Boelens, zoon van N.N. en N.N.. Pieter is geboren op vrijdag 12 mei 1899 in Oosternijkerk, is overleden op vrijdag 4 maart 1983 in Apeldoorn, is begraven op woensdag 9 maart 1983 in Leeuwarden.

Pieter was later gehuwd (2) met Elisabeth Lieuwkje Notting.

Van Pieter en Lutske zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-X.

2  Ype Boelens is geboren op vrijdag 25 april 1924 in Leeuwarden, zie VI-Y.

3  N.N., zie VI-Z.

4  Elisabeth Boelens is geboren op maandag 20 oktober 1930 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 27 maart 1931 aldaar.

V-J  Hendrik Vellinga, zoon van Ype Hendriks Vellinga en Sijtske Gosses Stienstra (IV-H), is geboren op donderdag 15 januari 1903 in Metslawier, is overleden op zaterdag 22 april 1989 in Leeuwarden.

Hendrik trouwt op donderdag 4 juni 1931 in Sneek met Antonia Boerstra. Antonia is geboren op donderdag 6 april 1905 in Sneek, is overleden op dinsdag 6 augustus 1996 in Leeuwarden.

Van Hendrik en Antonia is een kind bekend:

1  N.N.

Generatie VI

VI-A  Jan Stienstra, zoon van Gerrit Stienstra (V-B) en Antje Geerts Bos, is geboren op dinsdag 29 april 1913 in Waaxens (WED), is overleden op dinsdag 31 juli 1973, is begraven rond zaterdag 4 augustus 1973 in Holwerd.

Jan was gehuwd met Hendrikje Jongboom. Hendrikje is geboren op dinsdag 29 augustus 1911, is overleden op vrijdag 30 september 1988 in Noordbergum, is begraven in Holwerd.

Van Jan en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Stienstra is geboren op donderdag 2 januari 1941 in Holwerd, zie VII-A.

2  N.N., zie VII-B.

3  N.N.

VI-B  Sybe Stienstra, zoon van Gerrit Stienstra (V-B) en Antje Geerts Bos, is geboren op zaterdag 26 september 1914 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zaterdag 21 december 2002 in de gem. Dongeradeel, is gecremeerd op dinsdag 24 december 2002 in Goutum.

Sybe trouwt op zaterdag 19 augustus 1939 in de gem. Westdongeradeel met Jantje van Slooten, dochter van Johannes van Slooten en Maaike Willemsen. Jantje is geboren op vrijdag 26 april 1918 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zaterdag 28 december 2002 in Metslawier, is gecremeerd op donderdag 2 januari 2003 in Goutum.

Van Sybe en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-C.

2  N.N.

VI-C  Janke Stienstra, dochter van Gerrit Stienstra (V-B) en Antje Geerts Bos, is geboren op zondag 17 maart 1918 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zondag 13 februari 2000 in Holwerd, is begraven op donderdag 17 februari 2000 aldaar.

Janke trouwt op zaterdag 3 februari 1940 in de gem. Westdongeradeel met Jelle Patrouilje, zoon van Sjoerd Patrouille en A. van der Woude. Jelle is geboren op donderdag 19 november 1908 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op donderdag 6 december 1984 in de gem. Dongeradeel, is begraven rond maandag 10 december 1984 in Holwerd.

Van Jelle en Janke zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd Patrouilje is geboren op zondag 5 mei 1940 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op dinsdag 7 oktober 1997 in Holwerd, is begraven op donderdag 9 oktober 1997 aldaar.

2  Gerrit Patrouilje is geboren op donderdag 5 juli 1945 in Leeuwarden, zie VII-D.

3  N.N., zie VII-E.

VI-D  Stijntje Stienstra (Stientje), dochter van Gerrit Stienstra (V-B) en Antje Geerts Bos, is geboren op woensdag 30 juli 1919 in Hantumhuizen, is overleden op zaterdag 3 september 2005 in Leeuwarden, is gecremeerd op donderdag 8 september 2005 in Goutum.

Stijntje trouwt op zaterdag 20 januari 1945 in de gem. Westdongeradeel (is gescheiden op maandag 17 december 1973 aldaar) met Ulrich Kamma. Ulrich is geboren op woensdag 15 november 1916 in de gem. Westdongeradeel, is overleden rond 1995.

Van Ulrich en Stijntje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-F.

2  N.N., zie VII-G.

3  N.N.

4  N.N.

VI-E  Geertje Stienstra, dochter van Gerrit Stienstra (V-B) en Antje Geerts Bos, is geboren op zondag 8 mei 1921 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op dinsdag 3 december 1996 in Apeldoorn.

Geertje was sinds zaterdag 3 mei 1947 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Geertje is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-H.

VI-F  Jan Stienstra, zoon van Sipke Stienstra (V-C) en Sijtsche van der Kooi, is geboren op maandag 7 september 1914 in Nes (Westdongeradeel), is overleden op vrijdag 17 juni 1988 in Leeuwarden, urn bijgezet in Sint Jacobiparochie of is gecremeerd op dinsdag 21 juni 1988 in Goutum.

Jan (is gescheiden) (1) met Maaike Bokma. Maaike is geboren op maandag 11 augustus 1919 in de gem. Leeuwarderadeel.

Van Jan en Maaike zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Stienstra (Anneke) is geboren op maandag 28 april 1941 in de gem. Leeuwarderadeel, zie VII-I.

2  N.N.

3  N.N.

4  Gerritje Stienstra is geboren rond februari 1945 in Finkum, is overleden op woensdag 20 juni 1945 om 13.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 21 juni 1945 in de gem. Leeuwarderadeel.

Jan trouwt op donderdag 12 juli 1945 in de gem. Het Bildt (2) met Baukje Halma, dochter van Harmen Foppes Halma en Antje Jaarsma. Baukje is geboren op vrijdag 1 oktober 1920 in Sint Annaparochie, is overleden op donderdag 20 augustus 1992 in Leeuwarden, is begraven op dinsdag 25 augustus 1992 in Sint Jacobiparochie.

Van Jan en Baukje zijn vier kinderen bekend:

5  N.N., zie VII-J.

6  N.N.

7  N.N., zie VII-K.

8  N.N.

VI-G  Sijtsche Stienstra, dochter van Sipke Stienstra (V-C) en Sijtsche van der Kooi, is geboren op dinsdag 15 augustus 1916 in Wetsens, is overleden op woensdag 17 juli 1974 in Leeuwarden, is begraven op zaterdag 20 juli 1974 om 14.00 uur in Sint Annaparochie.

Sijtsche was gehuwd met Sjouke Boersma. Sjouke is geboren op zaterdag 15 augustus 1914, is overleden op woensdag 20 december 2000 in Sint Annaparochie, is begraven rond maandag 25 december 2000 aldaar.

Van Sjouke en Sijtsche is een kind bekend:

1  N.N.

VI-H  Gerrit Stienstra, zoon van Sipke Stienstra (V-C) en Sijtsche van der Kooi, is geboren op dinsdag 20 november 1917 in Hantum, is overleden op dinsdag 14 mei 1991 in Hallum, is begraven op zaterdag 18 mei 1991 aldaar.

Gerrit trouwt op zaterdag 15 mei 1943 met Sijbrentje Hofman. Sijbrentje is geboren op vrijdag 17 februari 1922 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zaterdag 7 februari 1987, is begraven rond woensdag 11 februari 1987 in Hallum.

Van Gerrit en Sijbrentje zijn acht kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  Elizabeth Stienstra is geboren op donderdag 8 september 1938 in Groningen, is overleden op maandag 8 juli 2013 in de gem. Dantumadeel.

Elizabeth was van vrijdag 24 juli 1970 tot woensdag 20 november 1991 gehuwd (1) met N.N. Elizabeth trouwt op vrijdag 3 april 1992 in de gem. Ferwerderadeel (2) met de Vries. de Vries is geboren op maandag 26 oktober 1942 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 18 juni 1996 aldaar.

5  N.N., zie VII-L.

6  Hendrik Stienstra is geboren op dinsdag 7 augustus 1945 in Sint Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 15 september 1945 om 16.30 uur aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 17 september 1945 in de gem. Het Bildt, is begraven op woensdag 19 september 1945 in Hallum.

7  Sijtske Stienstra is geboren op zaterdag 4 februari 1950 in de gem. Ferwerderadeel, zie VII-M.

8  Fokje Stienstra is geboren op dinsdag 27 maart 1956 in Minnertsga, zie VII-N.

VI-I  Albert Stienstra, zoon van Sipke Stienstra (V-C) en Sijtsche van der Kooi, is geboren op dinsdag 20 november 1917 in Hantum, is overleden op donderdag 25 november 1999 in Leeuwarden, is begraven op dinsdag 30 november 1999 in Hallum.

Albert trouwt op donderdag 15 mei 1941 in de gem. Het Bildt met Jantje de Vries, dochter van Pieter de Vries en Tetje Hofman. Jantje is geboren op woensdag 13 maart 1918 in Hallum, is overleden op zondag 9 mei 1999 in Leeuwarden, is begraven op vrijdag 14 mei 1999 in Hallum.

Van Albert en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Tetje Stienstra is geboren rond 1943, is overleden op woensdag 15 juni 1994 in Oostzaan.

Tetje was gehuwd met N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  waarschijnlijk N.N.

VI-J  Sipke Stienstra, zoon van Sipke Stienstra (V-C) en Sijtsche van der Kooi, is geboren op woensdag 21 februari 1923 in Hantumhuizen, is overleden op woensdag 13 november 1985, is begraven rond maandag 18 november 1985 in Hallum.

Sipke trouwt op donderdag 27 februari 1947 met Aukje Rienks. Aukje is geboren op dinsdag 11 oktober 1921 in Hallum, is overleden op dinsdag 14 juni 2011 in Leeuwarden, is begraven op zaterdag 18 juni 2011 in Hallum.

Van Sipke en Aukje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje S. Stienstra (Tine) is geboren op vrijdag 8 oktober 1948 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op maandag 12 juni 2006 in de gem. Leeuwarderadeel, is begraven op donderdag 15 juni 2006 in Hallum, Er is een rouwdienst gehouden op donderdag 15 juni 2006 in Stiens.

2  Jan Stienstra is geboren op donderdag 17 juli 1952 in Hallumerhoek, is overleden op vrijdag 9 april 2004 in Leeuwarden, is begraven op woensdag 14 april 2004 in Hallum.

VI-K  Jacques Jean Oscar Stienstra, zoon van Klaas Stienstra (V-D) en Adriana Johanna Frederika Pelger, is geboren op dinsdag 12 april 1938 in Batavia, is overleden op zondag 24 mei 1998 in Woensdrecht.

Jacques was van donderdag 15 augustus 1968 tot oktober 1981 gehuwd (1) met N.N.

Van Jacques en N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

Jacques was gehuwd (2) met N.N.

Van Jacques en N.N. is een kind bekend:

2  N.N.

VI-L  Jan Stienstra, zoon van Ale Stienstra (V-E) en Tjitske Slijver, is geboren op dinsdag 23 augustus 1932 in Haarlem, is overleden op woensdag 13 oktober 1976 in Amsterdam.

Jan was sinds woensdag 8 april 1959 gehuwd met N.N.

Van Jan en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-O.

2  N.N., zie VII-P.

3  N.N.

VI-M  N.N.

VI-N  Gerardus Stienstra, zoon van Ale Stienstra (V-E) en Tjitske Slijver, is geboren op dinsdag 11 februari 1936 in Haarlem, is overleden op zondag 18 maart 2012 aldaar, is gecremeerd op vrijdag 23 maart 2012 aldaar.

Gerardus was sinds woensdag 30 september 1959 gehuwd met N.N.

Van Gerardus en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-Q.

VI-O  Theodora Maria Stienstra, dochter van Ale Stienstra (V-E) en Tjitske Slijver, is geboren op donderdag 28 oktober 1937 in Haarlem, is overleden op woensdag 16 juli 1997 aldaar, is gecremeerd op maandag 21 juli 1997 in Velsen.

Theodora trouwt op woensdag 26 augustus 1959 in Haarlem met Arnoldus van Eerden. Arnoldus is geboren op zondag 4 februari 1934 in Haarlem, is overleden op zondag 18 juni 2006 in Lourdes.

Van Arnoldus en Theodora zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-R.

2  N.N., zie VII-S.

VI-P  Alexius Stienstra (Lex), zoon van Ale Stienstra (V-E) en Tjitske Slijver, is geboren op maandag 14 november 1938 in Haarlem, is overleden op zaterdag 22 september 2018 aldaar.

Alexius was sinds vrijdag 9 juni 1961 gehuwd met N.N.

Van Alexius en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-T.

VI-Q  N.N.

VI-R  N.N.

VI-S  N.N.

VI-T  Antje Stienstra, dochter van Gosse Ypes Stienstra (V-F) en Ynske H. Hiemstra, is geboren op donderdag 11 maart 1915 in Brantgum, is overleden op vrijdag 15 april 2005 in Bolsward, is gecremeerd op woensdag 20 april 2005 in Lelystad.

Antje gaat in ondertrouw op dinsdag 3 augustus 1937, trouwt op maandag 23 augustus 1937 in de gem. Westdongeradeel, trouwt (kerk) (Ned. Hervormd) op maandag 23 augustus 1937 in Ferwerd met Pieter Klazinga, zoon van S. Klazinga en Baukje Westra. Pieter is geboren op donderdag 27 maart 1913 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op maandag 9 november 1970 in de gem. Sneek.

Van Pieter en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Sieds Klazinga is geboren op donderdag 1 april 1943 in Scharnegoutum, is overleden voor april 2005.

2  N.N.

VI-U  Trijntje Stienstra, dochter van Gosse Ypes Stienstra (V-F) en Ynske H. Hiemstra, is geboren op vrijdag 2 februari 1917 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zaterdag 28 juni 1997 in Berlikum, urn bijgezet in Goutum (Goutum) of is gecremeerd op woensdag 2 juli 1997 aldaar.

Trijntje trouwt op dinsdag 10 november 1942 in de gem. Westdongeradeel met Freerk van der Veen. Freerk is geboren op donderdag 9 november 1916 in de gem. Westdongeradeel, is overleden rond donderdag 1 oktober 1998 in Leeuwarden.

Van Freerk en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  Rienk van der Veen is geboren op vrijdag 30 november 1945 in Wierum, is overleden (na een ernstige ziekte) op woensdag 10 maart 1976 in Dokkum.

Rienk was gehuwd met N.N.

3  N.N.

VI-V  Renske Stienstra, dochter van Gosse Ypes Stienstra (V-F) en Ynske H. Hiemstra, is geboren op zondag 19 september 1920 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op donderdag 19 november 1981, is begraven rond maandag 23 november 1981 in Holwerd.

Renske gaat in ondertrouw op maandag 29 juni 1942, trouwt op donderdag 23 juli 1942 in de gem. Westdongeradeel, trouwt (kerk) (Gereformeerd) op donderdag 23 juli 1942 in Holwerd met Oege Malda. Oege is geboren op maandag 6 mei 1918, is overleden op donderdag 7 maart 1985, is begraven rond maandag 11 maart 1985 in Holwerd.

Van Oege en Renske is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-U.

VI-W  N.N.

VI-X  N.N.

VI-Y  Ype Boelens, zoon van Pieter Boelens en Lutske Vellinga (V-I), is geboren op vrijdag 25 april 1924 in Leeuwarden, is overleden op dinsdag 15 oktober 1996 in Veenwouden, is begraven op maandag 21 oktober 1996 in Leeuwarden.

Ype was sinds woensdag 27 augustus 1947 gehuwd met N.N.

Van Ype en N.N. zijn tien kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

8  N.N.

9  N.N.

10  N.N.

VI-Z  N.N.

Generatie VII

VII-A  Gerrit Stienstra, zoon van Jan Stienstra (VI-A) en Hendrikje Jongboom, is geboren op donderdag 2 januari 1941 in Holwerd, is overleden op zondag 21 maart 2021 in Leeuwarden, is gecremeerd op zaterdag 27 maart 2021.

Gerrit was sinds dinsdag 21 juli 1964 gehuwd met N.N.

Van Gerrit en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Stienstra is geboren op vrijdag 3 juni 1966 in Holwerd, zie VIII-A.

2  N.N., zie VIII-B.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  Gerrit Patrouilje, zoon van Jelle Patrouilje en Janke Stienstra (VI-C), is geboren op donderdag 5 juli 1945 in Leeuwarden, is overleden op zaterdag 18 mei 1991.

Gerrit was gehuwd met Pietje Procee. Pietje is geboren op zaterdag 4 augustus 1945, is overleden op woensdag 4 januari 1995.

Van Gerrit en Pietje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-E  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  N.N.

VII-H  N.N.

VII-I  Antje Stienstra (Anneke), dochter van Jan Stienstra (VI-F) en Maaike Bokma, is geboren op maandag 28 april 1941 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op woensdag 5 februari 2003 aldaar, is begraven op zaterdag 8 februari 2003 in Hallum.

Antje trouwt op woensdag 28 september 1966 in de gem. Leeuwarderadeel met Sjouke de Graaf, zoon van Fedde Sjoukes de Graaf en Pietje Harmens Beute. Sjouke is geboren op donderdag 19 februari 1891 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op vrijdag 16 oktober 1970 in Leeuwarden.

Sjouke was eerder gehuwd (1) met Baukje Hendriks de Vries.

Van Sjouke en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Jan de Graaf is geboren op vrijdag 10 juli 1970 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op maandag 1 mei 1972, is begraven rond vrijdag 5 mei 1972 in Hallum.

VII-J  N.N.

VII-K  N.N.

VII-L  N.N.

VII-M  Sijtske Stienstra, dochter van Gerrit Stienstra (VI-H) en Sijbrentje Hofman, is geboren op zaterdag 4 februari 1950 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 2 december 2007 in Bergum, is begraven op donderdag 6 december 2007 aldaar.

Sijtske trouwt op vrijdag 16 augustus 1968 in de gem. Leeuwarderadeel met Willem Jan Hendrick, zoon van Ph. Hendrick en N.N.. Willem is geboren op donderdag 25 november 1948 in Noordbergum, is overleden op vrijdag 10 maart 2017 in Bergum, is begraven op dinsdag 4 april 2017 aldaar.

Van Willem en Sijtske zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-N  Fokje Stienstra, dochter van Gerrit Stienstra (VI-H) en Sijbrentje Hofman, is geboren op dinsdag 27 maart 1956 in Minnertsga, is overleden op zondag 3 september 2017 in Sint Annaparochie, is gecremeerd op vrijdag 8 september 2017 in Marssum.

Fokje was sinds vrijdag 30 november 1973 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Fokje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-C.

VII-O  N.N.

VII-P  N.N.

VII-Q  N.N.

VII-R  N.N.

VII-S  N.N.

VII-T  N.N.

VII-U  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  Jan Stienstra, zoon van Gerrit Stienstra (VII-A) en N.N., is geboren op vrijdag 3 juni 1966 in Holwerd, is overleden op vrijdag 22 maart 2019 aldaar, is gecremeerd op donderdag 28 maart 2019 in Dokkum.

Jan was gehuwd met N.N.

Van Jan en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-B  N.N.

Van N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-C  N.N.