De AK-tak

De AK-tak is een (hoofdzakelijk) Katholieke familie. De familienaam Stienstra werd in 1811 vastgelegd door Hendrikje Teunis, de weduwe van Cornelis Jans, geboren in 1756 in Stiens.
Van deze familie is in 2006 een genealogie verschenen, samengesteld door Stef Stienstra (zie de catalogus van Tresoar). Dit boek is nog te bestellen bij de auteur via stef.stienstra@planet.nl. De kosten bedragen € 15,00 plus € 2,50 verzendkosten.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Cornelis Jans (±1756-1803)
bestaat uit 407 personen in 9 generaties.
Laatst bijgewerkt: 22 december 2019.

Generatie I

I  Cornelis Jans, zoon van Jan Tjallings en Ytie Oeges, is geboren rond zondag 17 oktober 1756 in Stiens, is Ned.Ger. gedoopt op maandag 31 januari 1757 aldaar, is overleden in Bolsward, is begraven op dinsdag 1 november 1803 aldaar.

Cornelis gaat in ondertrouw (gerecht) op vrijdag 21 november 1783 in Bolsward, trouwt (kerk) op zondag 7 december 1783 aldaar met Hendrikje Teunis Stienstra, dochter van Teunis Willems en Sietske Gatses. Hendrikje is geboren op woensdag 19 december 1753 in Bolsward, is Hervormd gedoopt op woensdag 26 december 1753 aldaar, is overleden op woensdag 18 januari 1815 aldaar.

Van Cornelis en Hendrikje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Cornelis Stienstra is geboren op dinsdag 8 februari 1785 in Bolsward, is Hervormd gedoopt op donderdag 24 februari 1785 aldaar, zie II-A.

2  Teunis Cornelis Stienstra is geboren op zaterdag 9 september 1786 in Bolsward, is Ned.Ger. gedoopt op donderdag 21 september 1786 aldaar, zie II-B.

3  Berber Cornelis is geboren op donderdag 17 juli 1788 in Bolsward, is Ned.Ger. gedoopt op donderdag 31 juli 1788 aldaar, is jong overleden.

4  Berber Cornelis is geboren op woensdag 17 juni 1789 in Bolsward, is Ned.Ger. gedoopt op donderdag 2 juli 1789 aldaar, is jong overleden.

5  Sijtske Cornelis is geboren op zaterdag 17 december 1791 in Bolsward, is Ned.Ger. gedoopt op zondag 1 januari 1792 aldaar, is jong overleden.

6  Berber Cornelis Stienstra is geboren op donderdag 3 juli 1794 in Bolsward, is Ned.Ger. gedoopt op zondag 20 juli 1794 aldaar, is overleden op vrijdag 23 maart 1860.

Berber trouwt op zondag 22 mei 1825 in de gem. Bolsward met Jilt Lolkes de Haan, zoon van Lolke Douwes en Jetske Jilts de Boer. Jilt is geboren op zaterdag 12 mei 1798 in Bolsward, is Hervormd gedoopt op donderdag 24 mei 1798 aldaar, is overleden op donderdag 2 juli 1829 aldaar.

7  Sijtske Cornelis Stienstra is geboren op woensdag 16 november 1796 in Bolsward, is Ned.Ger. gedoopt op zondag 4 december 1796 aldaar, zie II-C.

8  Gatse Cornelis Stienstra is geboren op maandag 23 mei 1803 in Bolsward, is Ned.Ger. gedoopt op zondag 5 juni 1803 aldaar, is overleden op zondag 11 november 1827 om 08.00 uur aldaar.

Generatie II

II-A  Jan Cornelis Stienstra, zoon van Cornelis Jans (I) en Hendrikje Teunis Stienstra, is geboren op dinsdag 8 februari 1785 in Bolsward, is Hervormd gedoopt op donderdag 24 februari 1785 aldaar, is overleden op zaterdag 25 november 1826 aldaar.

Jan trouwt op zondag 13 februari 1814 in de gem. Bolsward met Regina Klazes Visser, dochter van Klaas Jans Visser en Lijsbert Beens. Regina is geboren op dinsdag 7 oktober 1788 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt op woensdag 8 oktober 1788 aldaar (parochie van de H. Franciscus), is overleden op maandag 27 augustus 1849 aldaar, is begraven op donderdag 30 augustus 1849 aldaar.

Van Jan en Regina zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Jans Stienstra is geboren op zondag 15 mei 1814 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt op zondag 15 mei 1814 aldaar (parochie van de H. Franciscus), is overleden op dinsdag 31 mei 1814 aldaar.

2  Hendrikje Jans Stienstra is geboren op zaterdag 22 april 1815 in Bolsward, is overleden op zaterdag 30 november 1833 aldaar, is begraven op maandag 2 december 1833 aldaar.

3  Klaas Jans Stienstra is geboren op woensdag 15 januari 1817 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt op donderdag 16 januari 1817 aldaar (parochie van de H. Franciscus), zie III-A.

4  Elisabeth Jans Stienstra is geboren op zaterdag 30 oktober 1819 in Bolsward, zie III-B.

5  Corneliske Jans Stienstra is geboren op zondag 2 december 1821 in Bolsward, is overleden op woensdag 9 januari 1833 aldaar, is begraven op donderdag 17 januari 1833 aldaar.

6  Teuntje Jans Stienstra is geboren op maandag 11 oktober 1824 in Bolsward, is overleden op woensdag 15 augustus 1838 aldaar, is begraven op vrijdag 17 augustus 1838 aldaar.

II-B  Teunis Cornelis Stienstra, zoon van Cornelis Jans (I) en Hendrikje Teunis Stienstra, is geboren op zaterdag 9 september 1786 in Bolsward, is Ned.Ger. gedoopt op donderdag 21 september 1786 aldaar, is overleden op dinsdag 31 december 1822 aldaar.

Teunis trouwt op zondag 28 januari 1816 in de gem. Bolsward met Marijke Durks van Polen, dochter van Durk Abes van Polen en Trijntje Minnes. Marijke is geboren op donderdag 15 december 1791 in Bolsward, is Hervormd gedoopt op donderdag 29 december 1791 aldaar, is overleden op zondag 6 november 1825 aldaar.

Van Teunis en Marijke zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Theunis Stienstra is geboren op zondag 4 augustus 1816 in Bolsward, zie III-C.

2  Trijntje Teunis Stienstra is geboren op zaterdag 22 augustus 1818 in Bolsward, zie III-D.

II-C  Sijtske Cornelis Stienstra, dochter van Cornelis Jans (I) en Hendrikje Teunis Stienstra, is geboren op woensdag 16 november 1796 in Bolsward, is Ned.Ger. gedoopt op zondag 4 december 1796 aldaar, is overleden op vrijdag 8 maart 1861 aldaar.

Sijtske trouwt op zondag 10 november 1822 in de gem. Bolsward met Jan Sjoerds de Waij, zoon van Sjoerd Cornelis de Waij en Fokeltje Wilts. Jan is geboren op zondag 17 mei 1795 in Workum, is Hervormd gedoopt op zondag 31 mei 1795 aldaar, is overleden op vrijdag 5 maart 1847 in Bolsward.

Van Jan en Sijtske zijn zes kinderen bekend:

1  Fokeltje Jans de Waij is geboren op dinsdag 3 juni 1823 in Bolsward.

2  Cornelis Jans de Waij is geboren op woensdag 18 mei 1825 in Bolsward, is overleden op maandag 26 februari 1827 aldaar.

3  Cornelis Jans de Waij is geboren op dinsdag 18 november 1828 in Bolsward, is overleden op dinsdag 5 juli 1887 aldaar.

Cornelis trouwt op zondag 22 mei 1853 in de gem. Bolsward waarschijnlijk met waarschijnlijk Foekje Annes de Vries.

4  Sjoerd Jans de Waij is geboren op vrijdag 11 maart 1831 in Bolsward.

5  Hendrikus Jans de Waij is geboren op zaterdag 19 april 1834 in Bolsward.

6  Berber Jans de Waij is geboren op donderdag 13 juni 1839 in Bolsward.

Generatie III

III-A  Klaas Jans Stienstra, zoon van Jan Cornelis Stienstra (II-A) en Regina Klazes Visser, is geboren op woensdag 15 januari 1817 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt op donderdag 16 januari 1817 aldaar (parochie van de H. Franciscus), is overleden op woensdag 4 oktober 1911 aldaar, is begraven op zaterdag 7 oktober 1911 aldaar.

Klaas trouwt op zondag 21 mei 1843 in de gem. Bolsward met Neeltje Hendriks Overbeek, dochter van Hendrik Gerrits Overbeek en Riemke Ates van Oosterbaan. Neeltje is geboren op zondag 21 november 1819 in Bolsward, is overleden op zaterdag 23 maart 1912 aldaar, is begraven op woensdag 27 maart 1912 aldaar.

Van Klaas en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Riemke Stienstra is geboren op dinsdag 1 oktober 1844 in Bolsward, is overleden op zaterdag 30 augustus 1930 aldaar.

Riemke trouwt op zondag 22 mei 1887 in de gem. Bolsward met Herre Veldman, zoon van Willem Christoffels Veldman en Catharina Taekes Poelsma. Herre is geboren op zondag 25 oktober 1840 in Huizum, is overleden op woensdag 20 augustus 1913 in Bolsward.

Herre was eerder gehuwd (1) met Ytje van der Meer.

2  Jan Klaas Stienstra is geboren op maandag 29 maart 1847 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, zie IV-A.

3  Hendrikus Stienstra is geboren op maandag 26 maart 1849 in Bolsward, zie IV-B.

4  Cornelis Stienstra is geboren op dinsdag 18 februari 1851 in Bolsward, zie IV-C.

5  Stephanus Stienstra is geboren op maandag 27 juni 1853 in Bolsward, zie IV-D.

6  Regina Stienstra is geboren op zaterdag 30 augustus 1856 in Bolsward, zie IV-E.

III-B  Elisabeth Jans Stienstra, dochter van Jan Cornelis Stienstra (II-A) en Regina Klazes Visser, is geboren op zaterdag 30 oktober 1819 in Bolsward, is overleden op vrijdag 22 januari 1858 in Workum.

Elisabeth trouwt op zondag 12 september 1852 in de gem. Bolsward met Stefanus Jans Koelmans, zoon van Jan Bernardus Koelmans en Hieke Johannes de Jong. Stefanus is geboren op zondag 2 oktober 1825 in Workum, is overleden op zaterdag 3 februari 1872 in Sneek.

Van Stefanus en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Hieke Koelmans is geboren op woensdag 21 maart 1855 in Workum.

2  doodgeboren zoon Koelmans is doodgeboren op donderdag 21 januari 1858 in Workum.

III-C  Cornelis Theunis Stienstra, zoon van Teunis Cornelis Stienstra (II-B) en Marijke Durks van Polen, is geboren op zondag 4 augustus 1816 in Bolsward, is overleden op dinsdag 7 oktober 1884 aldaar.

Cornelis trouwt op zondag 20 november 1842 in de gem. Bolsward met Maaike Doyes van der Zee, dochter van Doye Gabes van der Zee en Berber Jans Faber. Maaike is geboren op donderdag 19 september 1816 in Bolsward, is overleden op maandag 29 mei 1911 aldaar.

Van Cornelis en Maaike zijn zeven kinderen bekend:

1  Theunis Cornelis Stienstra is geboren op vrijdag 20 oktober 1843 in Bolsward, is overleden op zondag 2 maart 1851.

2  Berber Stienstra is geboren op dinsdag 8 september 1846 in Bolsward, zie IV-F.

3  waarschijnlijk Marijke Cornelis Stienstra is geboren in september 1849 in Bolsward, is overleden op maandag 29 oktober 1849 aldaar.

4  Marijke Stienstra is geboren op dinsdag 1 oktober 1850 in Bolsward, zie IV-G.

5  Teuntje Stienstra is geboren op woensdag 16 februari 1853 in Bolsward, zie IV-H.

6  Theunis Stienstra is geboren op dinsdag 20 maart 1855 in Bolsward, is overleden op zondag 19 januari 1873 aldaar.

7  doodgeboren zoon is doodgeboren op vrijdag 20 februari 1857 in Bolsward.

III-D  Trijntje Teunis Stienstra, dochter van Teunis Cornelis Stienstra (II-B) en Marijke Durks van Polen, is geboren op zaterdag 22 augustus 1818 in Bolsward, is overleden op dinsdag 22 juli 1851 in Sneek.

Trijntje trouwt op zondag 7 november 1841 in Sneek met Abraham Wielinga, zoon van Wybren Luitjens Wielinga en Trijntje Abrahams Olingius. Abraham is geboren op vrijdag 6 juli 1821 in Sneek, is overleden op donderdag 24 november 1904 in IJlst.

Abraham was later gehuwd (2) met Hiske Groenland.

Van Abraham en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Tjerkje Wielinga is geboren op dinsdag 11 juli 1848 in Sneek, is overleden op donderdag 2 december 1920 in Nijmegen.

Tjerkje trouwt op zondag 16 maart 1873 in Sneek met Albert Hogendorf, zoon van Frederik Hogendorf en Berber Ploeg. Albert is geboren op vrijdag 8 november 1844 in Franeker, is overleden op zaterdag 17 januari 1925 in Nijmegen.

2  Wybren Abrahams Wielinga is geboren op zaterdag 7 december 1850 in Sneek.

Generatie IV

IV-A  Jan Klaas Stienstra, zoon van Klaas Jans Stienstra (III-A) en Neeltje Hendriks Overbeek, is geboren op maandag 29 maart 1847 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op maandag 1 december 1930 aldaar, is begraven op vrijdag 5 december 1930 aldaar.

Jan trouwt op zondag 28 mei 1871 in de gem. Bolsward met Anna Hendrika de Wit, dochter van Henrikus Jacobus de Wit en Catharina Antonius Jans Hunick(?). Anna is geboren op zondag 13 december 1846 in Bolsward, is overleden op donderdag 23 november 1922 aldaar, is begraven op maandag 27 november 1922 aldaar.

Van Jan en Anna zijn elf kinderen bekend:

1  Nicolaas Stienstra is geboren op vrijdag 3 mei 1872 in Bolsward, is overleden op maandag 27 mei 1872 aldaar, is begraven op woensdag 29 mei 1872 aldaar.

2  Nicolaas Jans Johannes Stienstra (Nicolaas) is geboren op donderdag 26 februari 1874 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, zie V-A.

3  Hendricus Stienstra is geboren op zondag 30 januari 1876 in Bolsward, zie V-B.

4  Catrinus Stienstra is geboren op donderdag 18 april 1878 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, zie V-C.

5  Cornelis Stienstra is geboren op zaterdag 21 februari 1880 in Bolsward, zie V-D.

6  Stephanus Stienstra is geboren op zaterdag 8 april 1882 in Bolsward, zie V-E.

7  Catharina Stienstra is geboren op maandag 19 november 1883 in Bolsward, zie V-F.

8  Bernardus Franciscus Jacobus Stienstra is geboren op zondag 4 oktober 1885 in Bolsward, is overleden op vrijdag 10 december 1886 aldaar.

9  Neeltje Stienstra is geboren op donderdag 3 november 1887 in Bolsward, zie V-G.

10  Anna Stienstra is geboren op woensdag 3 april 1889 in Bolsward, is overleden op dinsdag 18 juni 1889 aldaar.

11  Jacobus Stienstra is geboren op woensdag 6 augustus 1890 in Bolsward, is overleden op woensdag 26 augustus 1891 aldaar.

IV-B  Hendrikus Stienstra, zoon van Klaas Jans Stienstra (III-A) en Neeltje Hendriks Overbeek, is geboren op maandag 26 maart 1849 in Bolsward, is overleden op donderdag 23 april 1925 aldaar, is begraven op maandag 27 april 1925 aldaar.

Hendrikus trouwt op zondag 30 mei 1875 in de gem. Bolsward met Gettje Ketelaar, dochter van Joseph Rintjes Ketelaar en Hieke Ruurds Visser. Gettje is geboren op woensdag 21 december 1842 in Workum, is overleden op vrijdag 16 maart 1928 in Bolsward.

Van Hendrikus en Gettje zijn vier kinderen bekend:

1  Hieke Stienstra is geboren op maandag 28 februari 1876 in Bolsward, is overleden op maandag 27 mei 1918 in Leeuwarden.

Hieke trouwt op zaterdag 6 september 1902 in de gem. Bolsward met Iede Frankena, zoon van Sietze Frankena en Grietje Broers de Vreeze. Iede is geboren op vrijdag 18 mei 1877 in Koudum, is overleden op zaterdag 16 augustus 1941 in Leeuwarden.

Iede was later gehuwd (2) met Elisabeth Martina Vossenberg.

2  Jozeph Hendrikus Stienstra is geboren rond juli 1880 in Bolsward, is overleden op dinsdag 14 september 1880 aldaar.

3  Riemkje Stienstra is geboren op dinsdag 14 maart 1882 in Bolsward, is overleden op woensdag 11 oktober 1967, is begraven rond maandag 16 oktober 1967 aldaar.

Riemkje trouwt op zaterdag 1 juni 1907 in de gem. Bolsward met Ype Kamsma, zoon van Ate Ypes Kamsma en Berber Thomas Stornebrink. Ype is geboren op maandag 27 november 1882 in Warga, is overleden op dinsdag 26 april 1966, is begraven rond zaterdag 30 april 1966 in Bolsward.

4  Nicolaas Jozeph Stienstra is geboren in 1885 in Bolsward, is overleden op maandag 15 november 1886 aldaar.

IV-C  Cornelis Stienstra, zoon van Klaas Jans Stienstra (III-A) en Neeltje Hendriks Overbeek, is geboren op dinsdag 18 februari 1851 in Bolsward, is overleden op vrijdag 22 juni 1945 om 15.30 uur aldaar.

Cornelis trouwt op zondag 23 mei 1875 in de gem. Bolsward met Ine Jorritsma, dochter van Laas Simons Jorritsma en Maijke Ypes Kramer. Ine is geboren op zondag 27 februari 1848 in Bolsward, is overleden op dinsdag 31 oktober 1933 aldaar.

Van Cornelis en Ine zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Stienstra is geboren op maandag 6 maart 1876 in Bolsward, is overleden op woensdag 25 juli 1956.

2  Cornelia Stienstra (Neeltje) is geboren op zaterdag 22 december 1877 in Bolsward, is overleden op dinsdag 16 november 1915 in Harlingen, is begraven op vrijdag 19 november 1915 aldaar.

Cornelia trouwt op maandag 4 juni 1906 in Harlingen met Lourens Posthumus, zoon van Lourens Lourens Posthumus en Catherina de Jong. Lourens is geboren rond 1884 in Harlingen, is overleden na 1915.

3  Anke Stienstra is geboren op zondag 16 januari 1881 in Bolsward, is overleden op zondag 26 augustus 1962 om 20.00 uur in de gem. Leeuwarden.

Anke trouwt op zaterdag 9 juni 1906 in de gem. Bolsward met Regnerus Jansen, zoon van Johannes Jansen en Anna Sint. Regnerus is geboren op donderdag 9 november 1882 in Bolsward, is overleden in december 1961 in Leeuwarden.

4  Riemke Stienstra is geboren op dinsdag 19 juni 1883 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, zie V-H.

IV-D  Stephanus Stienstra, zoon van Klaas Jans Stienstra (III-A) en Neeltje Hendriks Overbeek, is geboren op maandag 27 juni 1853 in Bolsward, is overleden op maandag 12 december 1892 aldaar.

Stephanus trouwt op zondag 22 mei 1881 in de gem. Bolsward met Sybrigje Adema, dochter van Jan Sybolds Adema en Regina Jelles Kramer. Sybrigje is geboren op zaterdag 19 juni 1858 in Bolsward, is overleden op woensdag 28 december 1938 aldaar.

Van Stephanus en Sybrigje zijn vier kinderen bekend:

1  Regina Stienstra is geboren op maandag 6 maart 1882 in Bolsward, is overleden op zaterdag 26 februari 1944 om 06.00 uur aldaar.

2  Cornelia Stienstra (Neeltje) is geboren op woensdag 2 april 1884 in Bolsward, zie V-I.

3  Nicolaas Stienstra is geboren op zaterdag 26 december 1885 in Bolsward, zie V-J.

4  Anna Stienstra is geboren op donderdag 20 oktober 1887 in Bolsward, is ongehuwd overleden op zondag 9 februari 1964 in Drachten.

IV-E  Regina Stienstra, dochter van Klaas Jans Stienstra (III-A) en Neeltje Hendriks Overbeek, is geboren op zaterdag 30 augustus 1856 in Bolsward, is overleden op vrijdag 28 augustus 1903 aldaar.

Regina trouwt op zondag 1 juni 1879 in de gem. Bolsward met Bernardus Veltman, zoon van Sijbren Jelles Veltman en Grietje Gerbens Zijlma. Bernardus is geboren op zondag 18 juni 1854 in Hidaard, is overleden op dinsdag 18 oktober 1927 in Bolsward.

Bernardus was later gehuwd (2) met Baukje Flapper.

Van Bernardus en Regina zijn tien kinderen bekend:

1  Sybrandus Veltman is geboren op dinsdag 7 september 1880 in de gem. Wymbritseradeel.

2  Neeltje Veltman is geboren op dinsdag 13 september 1881 in de gem. Wymbritseradeel.

3  Sybrandus Veltman is geboren op dinsdag 13 september 1881 in de gem. Wymbritseradeel.

4  Grietje Veltman is geboren op donderdag 12 oktober 1882 in Bolsward.

5  Riemke Veltman is geboren op woensdag 19 maart 1884 in Bolsward.

6  Catharina Veltman is geboren op donderdag 16 juli 1885 in Bolsward.

7  Nicolaas Veltman is geboren op donderdag 8 maart 1888 in Bolsward.

Nicolaas trouwt op zaterdag 8 februari 1908 in de gem. Wonseradeel met Marijke Adema, dochter van Cornelis Adema en Johanna Vallinga. Marijke is geboren in 1886 in Makkum.

8  doodgeboren dochter Veltman is doodgeboren op woensdag 29 mei 1889 in Bolsward.

9  Catharina Veltman is geboren op woensdag 11 juni 1890 in Bolsward.

10  Geertruida Veltman is geboren op woensdag 14 maart 1894 in Bolsward.

IV-F  Berber Stienstra, dochter van Cornelis Theunis Stienstra (III-C) en Maaike Doyes van der Zee, is geboren op dinsdag 8 september 1846 in Bolsward, is overleden op donderdag 5 juli 1923 in Grouw.

Berber trouwt op zondag 13 september 1868 in de gem. Bolsward met Gerrit Piso, zoon van Siebren Jans Piso en Jetske Siemens Oudboon(?). Gerrit is geboren rond 1845 in Bolsward, is overleden voor juli 1923.

Van Gerrit en Berber zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Gerrits Piso is geboren op woensdag 30 september 1868 in Bolsward, is overleden op donderdag 21 oktober 1943 om 09.00 uur in Heerenveen.

Cornelis was gehuwd met Aaltje Wisman. Aaltje is overleden voor oktober 1943.

2  Jetske Gerrits Piso is geboren op dinsdag 9 augustus 1870 in Bolsward.

Jetske was gehuwd met P. de Vries.

3  Siebren Gerrits Piso is geboren op woensdag 17 september 1873 in Bolsward.

Siebren was gehuwd met Tj. Smit.

IV-G  Marijke Stienstra, dochter van Cornelis Theunis Stienstra (III-C) en Maaike Doyes van der Zee, is geboren op dinsdag 1 oktober 1850 in Bolsward, is overleden op vrijdag 8 oktober 1926 aldaar, is begraven rond woensdag 13 oktober 1926 aldaar.

Marijke trouwt op zondag 18 februari 1877 in de gem. Bolsward met Klaas Baukes Falkena, zoon van Bauke Johannes Falkena en Elizabeth Eerdmans. Klaas is geboren op donderdag 4 maart 1852 in Bolsward, is overleden op dinsdag 12 januari 1932, is begraven rond zaterdag 16 januari 1932 aldaar.

Van Klaas en Marijke zijn twee kinderen bekend:

1  Maaike Klazes Falkena is geboren op maandag 17 december 1877 in Bolsward.

Maaike gaat in ondertrouw op donderdag 30 januari 1902 in de gem. Bolsward, trouwt op dinsdag 18 februari 1902 aldaar met Fokke de Boer.

2  N.N. is geboren op donderdag 8 december 1887 in Bolsward.

IV-H  Teuntje Stienstra, dochter van Cornelis Theunis Stienstra (III-C) en Maaike Doyes van der Zee, is geboren op woensdag 16 februari 1853 in Bolsward.

Teuntje trouwt op zondag 18 mei 1873 in de gem. Bolsward met Gijbertus Stuvel, zoon van Antoon Stuvel en Elisabeth van Oudshoorn. Gijbertus is geboren rond 1848 in Sneek.

Van Gijbertus en Teuntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Elisabeth Stuvel Antoon Zoon is geboren op dinsdag 16 juni 1874 in de gem. Hemelumer Oldeferd, is overleden op donderdag 29 april 1880 in de gem. Workum.

2  Cornelis Stuvel is geboren op zaterdag 22 januari 1876 in de gem. Hemelumer Oldeferd, is overleden op vrijdag 25 mei 1945 in Hilversum, is als overleden aangegeven op zaterdag 26 mei 1945 in de gem. Hilversum.

3  Antoon Herman Stuvel is geboren op woensdag 6 maart 1878 in de gem. Workum.

Antoon trouwt op maandag 18 mei 1903 in de gem. Utrecht met Hermina Hendrika Krenning, dochter van Willem Hendrik Krenning en Adriana Holman. Hermina is geboren rond 1879 in Hoorn.

4  Teunis Stuvel is geboren op zaterdag 31 januari 1880 in de gem. Workum, is overleden op maandag 10 mei 1886 aldaar.

5  Elisabeth Stüvel is geboren op dinsdag 15 november 1881 in de gem. Workum, is overleden op donderdag 26 februari 1959 om 11.45 uur in Baarn.

Elisabeth was gehuwd met Douwe Karst Bakker. Douwe is overleden voor 1959.

6  Maaike Stuvel is geboren op zondag 26 augustus 1883 in de gem. Workum.

Maaike trouwt op woensdag 23 december 1908 in de gem. Amsterdam met Hendrik Stephanus Baarslag, zoon van Hendrik Stephanus Baarslag en Engelina Jaspers. Hendrik is geboren rond 1881 in Amsterdam.

7  Teunis Stuvel is geboren op zondag 27 mei 1888 in de gem. Sneek, is overleden op vrijdag 27 januari 1899 in Sneek.

Generatie V

V-A  Nicolaas Jans Johannes Stienstra (Nicolaas), zoon van Jan Klaas Stienstra (IV-A) en Anna Hendrika de Wit, is geboren op donderdag 26 februari 1874 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op maandag 6 maart 1939 in Arnhem.

Nicolaas trouwt op woensdag 2 februari 1898 in Arnhem met Adriana Johanna de Nijs (Sjaantje), dochter van Anthonius Johannes de Nijs en Adriana Righart. Adriana is geboren op woensdag 3 juni 1874 in Arnhem, is overleden op maandag 25 mei 1964 aldaar, is begraven in De Steeg.

Van Nicolaas en Adriana zijn acht kinderen bekend:

1  Anna Nicolaas Stienstra is geboren op dinsdag 27 december 1898 in Arnhem, zie VI-A.

2  Antonius Johannes Hendrikus Stienstra is geboren op zondag 4 februari 1900 in Arnhem, zie VI-B.

3  Jan Stienstra is geboren op zaterdag 23 november 1901 om 03.00 uur in Arnhem, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 november 1901 in de gem. Arnhem, zie VI-C.

4  Adriana Theodora Grada Stienstra is geboren op donderdag 26 maart 1903 in Arnhem, is overleden op zondag 21 juni 1903 aldaar.

5  Nicolaas Cornelis Stienstra is geboren op maandag 7 november 1904 in Arnhem, zie VI-D.

6  Helena Johanna Maria Stienstra (Lena) is geboren op zondag 3 mei 1908 in Arnhem, zie VI-E.

7  Thomas Nicolaas Adriana Johanna Stienstra is geboren op dinsdag 29 november 1910 in Arnhem, zie VI-F.

8  Cornelis Stienstra is geboren op woensdag 7 oktober 1914 in Arnhem, is overleden op maandag 20 februari 1939 in Linnich.

V-B  Hendricus Stienstra, zoon van Jan Klaas Stienstra (IV-A) en Anna Hendrika de Wit, is geboren op zondag 30 januari 1876 in Bolsward, is overleden op zondag 11 oktober 1942 aldaar, is begraven op donderdag 15 oktober 1942 aldaar.

Hendricus trouwt op donderdag 9 november 1899 in de gem. Enschede (1) met Elisabeth Clara Bonnema, dochter van Johannes Bonnema en Reintje Wiersma. Elisabeth is geboren op zondag 21 januari 1877 in Franeker, is overleden op dinsdag 11 augustus 1903 in Bolsward.

Van Hendricus en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Catharina Adriana Stienstra is geboren op dinsdag 28 augustus 1900 in Zuid Eschmarke, zie VI-G.

2  Jan Jacobus Stienstra is geboren op donderdag 15 augustus 1901 in Lonneker, zie VI-H.

3  Johannes Leo Stienstra is geboren op woensdag 24 juni 1903 in Bolsward, is overleden op vrijdag 30 oktober 1903 aldaar.

Hendricus trouwt op zaterdag 1 oktober 1904 in de gem. Bolsward (2) met Ybeltje Visser, dochter van Jan Visser en Fetje ter Veer. Ybeltje is geboren op vrijdag 15 december 1876 in Bolsward, is overleden op donderdag 13 april 1916 aldaar.

Van Hendricus en Ybeltje zijn vier kinderen bekend:

4  Fetje Stienstra is geboren op maandag 30 april 1906 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, zie VI-I.

5  Joukje Stienstra is geboren op dinsdag 18 februari 1908 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, zie VI-J.

6  Nicolaas Antonius Stienstra is geboren op zondag 21 november 1909 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, zie VI-K.

7  Hendrikus Cornelis Stienstra is geboren op maandag 22 juli 1912 in Bolsward, is overleden op woensdag 20 maart 1996 in Assen, is begraven rond maandag 25 maart 1996 aldaar (De Boskamp).

Hendrikus was sinds woensdag 8 september 1954 gehuwd met N.N.

Hendricus trouwt op zaterdag 29 juni 1918 in de gem. Bolsward (3) met Joukje Visser, dochter van Jan Visser en Fetje ter Veer. Joukje is geboren op zaterdag 5 november 1870 in Makkum, is overleden op vrijdag 10 maart 1950 in Bolsward, is begraven op dinsdag 14 maart 1950 aldaar.

V-C  Catrinus Stienstra, zoon van Jan Klaas Stienstra (IV-A) en Anna Hendrika de Wit, is geboren op donderdag 18 april 1878 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op donderdag 4 november 1948 in Hoensbroek, is begraven rond maandag 8 november 1948 aldaar.

Catrinus trouwt op woensdag 6 november 1901 in Arnhem met Petronella Wilhelmina van de Heuvel, dochter van Aart van de Heuvel en Berendina Campschreur. Petronella is geboren op vrijdag 30 mei 1879 in Arnhem, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op donderdag 5 maart 1953 in Hoensbroek, is begraven rond maandag 9 maart 1953 aldaar.

Van Catrinus en Petronella zijn vijftien kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-L.

2  doodgeboren zoon Stienstra is doodgeboren op zaterdag 14 december 1901 in Twekkelo.

3  doodgeboren zoon Stienstra is doodgeboren op zaterdag 14 december 1901 in Twekkelo.

4  Anna Allegonda Stienstra is geboren op zondag 26 oktober 1902 in Zuid Eschmarke, zie VI-M.

5  Aart Stienstra is geboren rond november 1903 in Arnhem, is overleden op maandag 18 juli 1904 aldaar.

6  Berndina Stienstra is geboren op zondag 26 november 1905 in Arnhem, is Rooms Katholiek gedoopt, zie VI-N.

7  Jan Stienstra is geboren op maandag 14 januari 1907 in Arnhem, zie VI-O.

8  Catrinus Stienstra is geboren op zaterdag 29 augustus 1908 in Arnhem, zie VI-P.

9  Petronella Wilhelmina Stienstra (Nellie) is geboren op zondag 26 november 1911 in Buer-Erle, zie VI-Q.

10  Katharina Margareta Stienstra is geboren op maandag 19 mei 1913 in Buer-Erle, zie VI-R.

11  Nico Stienstra is geboren in 1914, zie VI-S.

12  Hendrikus Stienstra is geboren op zondag 28 januari 1917 in Hoensbroek, zie VI-T.

13  Cornelia Stienstra (Corrie) is geboren op zaterdag 14 december 1918 in Hoensbroek, zie VI-U.

14  Stephanus Stienstra is geboren op zaterdag 1 januari 1921 in Hoensbroek, is gesneuveld op dinsdag 23 januari 1945 in Nijmegen, is begraven rond zaterdag 27 januari 1945 in Heerlen.

15  Arnoldus Stienstra (Aart) is geboren op dinsdag 1 mei 1923 in Hoensbroek, zie VI-V.

V-D  Cornelis Stienstra, zoon van Jan Klaas Stienstra (IV-A) en Anna Hendrika de Wit, is geboren op zaterdag 21 februari 1880 in Bolsward, is overleden op vrijdag 13 juni 1941 in Groningen.

Cornelis trouwt op woensdag 6 november 1901 in Arnhem met Elisabeth Antonia Johanna de Nijs, dochter van Anthonius Johannes de Nijs en Adriana Righart. Elisabeth is geboren op woensdag 4 februari 1863 in Arnhem, is overleden op donderdag 22 juni 1939 in Groningen.

Van Cornelis en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Stienstra is geboren rond oktober 1902 in Arnhem, is overleden op zaterdag 5 september 1903 aldaar.

2  Bernardus Matheus Stienstra is geboren rond 1903 of is gevonden op vrijdag 2 oktober 1903 in Groningen, is Rooms Katholiek gedoopt, zie VI-W.

3  Anna Elisabeth Stienstra is geboren op maandag 30 januari 1905 in Arnhem, zie VI-X.

4  Cornelis Henderikus Stienstra is geboren op vrijdag 6 maart 1908 in Groningen, zie VI-Y.

V-E  Stephanus Stienstra, zoon van Jan Klaas Stienstra (IV-A) en Anna Hendrika de Wit, is geboren op zaterdag 8 april 1882 in Bolsward, is overleden op woensdag 23 mei 1973 in Arnhem, is gecremeerd op maandag 28 mei 1973 in Dieren.

Stephanus trouwt op zondag 4 september 1904 in Arnhem met Maria Wilhelmina de Krosse, dochter van Gerardus Johannes de Krosse en Gerarda Holleman. Maria is geboren op woensdag 8 mei 1878 in Voorst, is overleden op maandag 14 april 1952 in Arnhem, is begraven aldaar (Moscowa).

Van Stephanus en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Anna Grada Maria Stienstra (An) is geboren op donderdag 4 mei 1905 in Arnhem, zie VI-Z.

2  Gradus Johannes Stienstra (Gerard) is geboren op vrijdag 7 december 1906 in Arnhem, zie VI-AA.

3  Catharina Neeltje Stienstra (Rinie) is geboren op zaterdag 13 juli 1912 in Arnhem, zie VI-AB.

4  Cornelia Stienstra (Corrie) is geboren op woensdag 12 november 1913 in Arnhem, zie VI-AC.

5  Gerarda Stienstra (Gerda) is geboren op dinsdag 22 juni 1915 in Arnhem, zie VI-AD.

6  Jan Stienstra is geboren op woensdag 25 juli 1917 in Arnhem, zie VI-AE.

V-F  Catharina Stienstra, dochter van Jan Klaas Stienstra (IV-A) en Anna Hendrika de Wit, is geboren op maandag 19 november 1883 in Bolsward, is overleden op maandag 15 november 1971 in Breda.

Catharina trouwt op zaterdag 21 september 1907 in de gem. Bolsward met Thomas Nota, zoon van Jan Nota en Geertje Donia. Thomas is geboren op zaterdag 18 november 1882 in Bolsward, is overleden op donderdag 30 augustus 1962 in Tilburg.

Van Thomas en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Geertruida Oeke Nota is geboren op maandag 7 september 1908 in Schiedam, is overleden op zondag 21 januari 1979 in Oosterhout.

Geertruida was gehuwd met Martinus Josephus Benedictus van Bommel.

2  Jan Nicolaas Nota is geboren op zondag 22 juni 1913 in Harlingen, is overleden op donderdag 22 januari 1976 in Oosterhout.

V-G  Neeltje Stienstra, dochter van Jan Klaas Stienstra (IV-A) en Anna Hendrika de Wit, is geboren op donderdag 3 november 1887 in Bolsward, is overleden op woensdag 7 juli 1976 in Arnhem.

Neeltje trouwt op zaterdag 9 februari 1918 in de gem. Bolsward met Antonius Hermanus Rubrech. Antonius is geboren op zondag 20 maart 1887 in Arnhem, is overleden op zaterdag 11 juni 1966 aldaar.

Van Antonius en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Wilhelmus Rubrech is geboren op woensdag 22 januari 1919 in Arnhem, is overleden op woensdag 4 februari 1981 in Dongen.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

V-H  Riemke Stienstra, dochter van Cornelis Stienstra (IV-C) en Ine Jorritsma, is geboren op dinsdag 19 juni 1883 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op zondag 26 november 1961 in Brunssum, is begraven op woensdag 29 november 1961 in Hoensbroek (St. Jan).

Riemke trouwt op zaterdag 30 mei 1908 in de gem. Bolsward met Willem Popma, zoon van Jan Popma en Grietje Kampman. Willem is geboren op donderdag 29 mei 1884 in Bolsward, is overleden op vrijdag 10 april 1964, is begraven rond dinsdag 14 april 1964 in Hoensbroek (St. Jan).

Van Willem en Riemke zijn acht kinderen bekend:

1  J. Popma.

2  H. Popma.

3  W. Popma.

4  Margaretha Popma is overleden op maandag 13 december 1915 in Heerlen.

5  G. Popma.

6  I. Popma.

7  J. Popma.

8  C. Popma.

V-I  Cornelia Stienstra (Neeltje), dochter van Stephanus Stienstra (IV-D) en Sybrigje Adema, is geboren op woensdag 2 april 1884 in Bolsward, is verongelukt op donderdag 1 februari 1945 in Rosmalen.

Cornelia was gehuwd met Hilbrand van der Laar.

Van Hilbrand en Cornelia is een kind bekend:

1  N.N.

V-J  Nicolaas Stienstra, zoon van Stephanus Stienstra (IV-D) en Sybrigje Adema, is geboren op zaterdag 26 december 1885 in Bolsward, is overleden op maandag 13 oktober 1958 in Sneek.

Nicolaas trouwt op zaterdag 6 mei 1922 in de gem. Bolsward met Froukje van den Berg, dochter van Tabe van den Berg en Sijtske van der Zee. Froukje is geboren op donderdag 22 december 1887 in Parrega, is overleden op dinsdag 23 januari 1973, is begraven rond zaterdag 27 januari 1973 in Bolsward.

Van Nicolaas en Froukje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AF.

2  Stefanus Nicolaas Stienstra (Stef) is geboren op vrijdag 18 december 1925 in Bolsward, is overleden op dinsdag 25 november 2014 in Leeuwarden, is gecremeerd op zaterdag 29 november 2014 in Goutum, Er is een rouwdienst gehouden op zaterdag 29 november 2014 in Leeuwarden.

Generatie VI

VI-A  Anna Nicolaas Stienstra, dochter van Nicolaas Jans Johannes Stienstra (Nicolaas) (V-A) en Adriana Johanna de Nijs (Sjaantje), is geboren op dinsdag 27 december 1898 in Arnhem, is overleden op vrijdag 6 januari 1995 in Lelystad.

Anna was gehuwd met Antonius Johannes Wilhelmus Rutten. Antonius is geboren op woensdag 16 januari 1895 in Duiven, is overleden op vrijdag 27 september 1991 in Lelystad.

Van Antonius en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-B  Antonius Johannes Hendrikus Stienstra, zoon van Nicolaas Jans Johannes Stienstra (Nicolaas) (V-A) en Adriana Johanna de Nijs (Sjaantje), is geboren op zondag 4 februari 1900 in Arnhem, is overleden op vrijdag 6 mei 1966 in Paramaribo.

Antonius was gehuwd met Antoinette Cornelia van Staden, dochter van Johannes Jacobus Theodorus van Staden (Jan) en Johanna Gertrude Carolin Crude. Antoinette is geboren op maandag 29 oktober 1900 in Paramaribo, is overleden op woensdag 4 juli 1956 om 13.30 uur in Amersfoort.

Van Antonius en Antoinette zijn vijf kinderen bekend:

1  Josephina Adriana Gertrude Stienstra (Fiene) is geboren op zondag 17 december 1922 in Paramaribo, zie VII-A.

2  N.N., zie VII-B.

3  N.N., zie VII-C.

4  N.N., zie VII-D.

5  N.N., zie VII-E.

VI-C  Jan Stienstra, zoon van Nicolaas Jans Johannes Stienstra (Nicolaas) (V-A) en Adriana Johanna de Nijs (Sjaantje), is geboren op zaterdag 23 november 1901 om 03.00 uur in Arnhem, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 november 1901 in de gem. Arnhem, is overleden op zondag 5 juli 1959 in Arnhem, is begraven rond donderdag 9 juli 1959 aldaar (Moscowa).

Jan was gehuwd met Anna Helena Maria Blanken. Anna is geboren op maandag 9 oktober 1905 in Den Haag, is overleden op dinsdag 30 december 1997 in Arnhem, is gecremeerd op vrijdag 2 januari 1998 aldaar.

Van Jan en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-F.

VI-D  Nicolaas Cornelis Stienstra, zoon van Nicolaas Jans Johannes Stienstra (Nicolaas) (V-A) en Adriana Johanna de Nijs (Sjaantje), is geboren op maandag 7 november 1904 in Arnhem, is overleden op maandag 4 oktober 2004 in Haarlem.

Nicolaas trouwt op woensdag 6 februari 1929 in Arnhem met Theodora Maria Vedder. Theodora is geboren op zondag 4 april 1909 in Huissen, is overleden op vrijdag 29 december 1995 in Haarlem.

Van Nicolaas en Theodora zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-G.

2  N.N., zie VII-H.

VI-E  Helena Johanna Maria Stienstra (Lena), dochter van Nicolaas Jans Johannes Stienstra (Nicolaas) (V-A) en Adriana Johanna de Nijs (Sjaantje), is geboren op zondag 3 mei 1908 in Arnhem, is overleden op zondag 4 december 2005 in Doesburg, is begraven op donderdag 8 december 2005 in De Steeg (R.K.-begraafplaats).

Helena trouwt op woensdag 8 mei 1946 in Rheden met Bernardus Johannes Grutters. Bernardus is geboren op dinsdag 6 oktober 1908 in Rheden, is overleden op woensdag 25 augustus 1999 in Arnhem.

Van Bernardus en Helena is een kind bekend:

1  N.N.

VI-F  Thomas Nicolaas Adriana Johanna Stienstra, zoon van Nicolaas Jans Johannes Stienstra (Nicolaas) (V-A) en Adriana Johanna de Nijs (Sjaantje), is geboren op dinsdag 29 november 1910 in Arnhem, is overleden op maandag 9 juni 1980 in Maastricht.

Thomas trouwt op vrijdag 20 november 1942 in Maastricht met Josephine Depondt, dochter van Johannes Depondt en Bernadine Frints. Josephine is geboren op woensdag 20 november 1907 in Maastricht, is overleden op dinsdag 7 april 1992 aldaar.

Van Thomas en Josephine zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-I.

3  N.N., zie VII-J.

VI-G  Anna Catharina Adriana Stienstra, dochter van Hendricus Stienstra (V-B) en Elisabeth Clara Bonnema, is geboren op dinsdag 28 augustus 1900 in Zuid Eschmarke, is overleden op maandag 22 mei 1995 in Arnhem, is begraven rond vrijdag 26 mei 1995 aldaar (Moscowa).

Anna was gehuwd met Sjieuwke Kamstra. Sjieuwke is geboren op donderdag 18 oktober 1900, is overleden op vrijdag 22 augustus 1958, is begraven rond dinsdag 26 augustus 1958 in Arnhem (Moscowa).

Van Sjieuwke en Anna is een kind bekend:

1  N.N.

VI-H  Jan Jacobus Stienstra, zoon van Hendricus Stienstra (V-B) en Elisabeth Clara Bonnema, is geboren op donderdag 15 augustus 1901 in Lonneker, is overleden in 1971.

Jan was gehuwd met G.M. Loohuis.

Van Jan en G is een kind bekend:

1  N.N.

VI-I  Fetje Stienstra, dochter van Hendricus Stienstra (V-B) en Ybeltje Visser, is geboren op maandag 30 april 1906 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op dinsdag 12 januari 1988 in Joure, is begraven op zaterdag 16 januari 1988 aldaar.

Fetje was gehuwd met Bernardus Johannes Huisman. Bernardus is geboren op zondag 8 mei 1904 in Joure, is overleden op maandag 27 april 1987, is begraven rond vrijdag 1 mei 1987 aldaar (R.K.-begraafplaats).

Van Bernardus en Fetje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VI-J  Joukje Stienstra, dochter van Hendricus Stienstra (V-B) en Ybeltje Visser, is geboren op dinsdag 18 februari 1908 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op donderdag 21 november 1996 aldaar, is begraven op maandag 25 november 1996 aldaar.

Joukje trouwt op zaterdag 5 oktober 1935 in de gem. Bolsward (is gescheiden op vrijdag 27 december 1968 in Bolsward) met Fokke Flapper, zoon van Reijer Flapper en Hendrikje van der Werf. Fokke is geboren op zondag 28 november 1909 in Nijega (HOL), is overleden op zondag 4 mei 1997 in Sneek.

Van Fokke en Joukje zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

VI-K  Nicolaas Antonius Stienstra, zoon van Hendricus Stienstra (V-B) en Ybeltje Visser, is geboren op zondag 21 november 1909 in Bolsward, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op zondag 3 maart 1996 aldaar, is begraven op vrijdag 8 maart 1996 aldaar.

Nicolaas trouwt op zaterdag 24 mei 1941 in de gem. Bolsward met Regina Houben. Regina is geboren op zondag 21 april 1912 in Bolsward, is overleden op zaterdag 30 augustus 1997 aldaar, is begraven op woensdag 3 september 1997 aldaar.

Van Nicolaas en Regina zijn acht kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-K.

2  N.N., zie VII-L.

3  N.N., zie VII-M.

4  N.N., zie VII-N.

5  N.N., zie VII-O.

6  N.N., zie VII-P.

7  N.N., zie VII-Q.

8  N.N., zie VII-R.

VI-L  N.N.

VI-M  Anna Allegonda Stienstra, dochter van Catrinus Stienstra (V-C) en Petronella Wilhelmina van de Heuvel, is geboren op zondag 26 oktober 1902 in Zuid Eschmarke, is overleden op woensdag 12 februari 1992 in Brunssum, is begraven op maandag 17 februari 1992 in Hoensbroek.

Anna trouwt op vrijdag 11 juni 1926 met Theodoor Offermans, zoon van Mathijs Abraham Offermans en Anna Maria Pijls. Theodoor is geboren op maandag 24 december 1900, is overleden op donderdag 6 november 1975 in Hoensbroek, is begraven rond maandag 10 november 1975 aldaar.

Van Theodoor en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VI-N  Berndina Stienstra, dochter van Catrinus Stienstra (V-C) en Petronella Wilhelmina van de Heuvel, is geboren op zondag 26 november 1905 in Arnhem, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op vrijdag 24 december 1965 in Hoensbroek-Passart, is begraven op woensdag 29 december 1965 in Hoensbroek.

Berndina trouwt op vrijdag 22 november 1935 in Eindhoven, trouwt (kerk) op zaterdag 23 november 1935 aldaar met Johannis Cornelis Antonius van Loon, zoon van Antonius van Loon en Petronella Maria van Os. Johannis is geboren op dinsdag 24 juli 1906 in Hedel, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op woensdag 5 april 1978 in Heerlen, is begraven op maandag 10 april 1978 in Hoensbroek.

Van Johannis en Berndina zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VI-O  Jan Stienstra, zoon van Catrinus Stienstra (V-C) en Petronella Wilhelmina van de Heuvel, is geboren op maandag 14 januari 1907 in Arnhem, is overleden op vrijdag 22 juli 1977 in Hoensbroek.

Jan was gehuwd met Anna Maria Aelmans. Anna is geboren op zondag 11 februari 1917 in Hoensbroek, is overleden op donderdag 2 juli 1981 in Heerlen.

Van Jan en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-S.

3  Peternella Cornelia Stienstra (Nellie) is geboren op woensdag 9 oktober 1946 in Hoensbroek, zie VII-T.

4  N.N., zie VII-U.

5  N.N., zie VII-V.

6  N.N., zie VII-W.

VI-P  Catrinus Stienstra, zoon van Catrinus Stienstra (V-C) en Petronella Wilhelmina van de Heuvel, is geboren op zaterdag 29 augustus 1908 in Arnhem, is overleden op vrijdag 29 november 1996 in Eindhoven, is begraven op vrijdag 6 december 1996 aldaar.

Catrinus trouwt op vrijdag 14 juni 1935 in Eindhoven, trouwt (kerk) op zaterdag 15 juni 1935 aldaar met Cornelia Hendrika van Santvoort, dochter van Everardus van Santvoort en Cornelia Machielsen. Cornelia is geboren op zaterdag 4 november 1911 in Vught, is overleden op maandag 5 januari 1976 in Eindhoven, is begraven aldaar.

Van Catrinus en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelia Petronella Stienstra (Corry) is geboren op dinsdag 31 maart 1936 in Eindhoven, is Rooms Katholiek gedoopt op woensdag 1 april 1936 aldaar, zie VII-X.

2  N.N., zie VII-Y.

3  N.N., zie VII-Z.

4  N.N., zie VII-AA.

5  N.N., zie VII-AB.

6  N.N., zie VII-AC.

7  N.N., zie VII-AD.

8  N.N., zie VII-AE.

9  N.N., zie VII-AF.

VI-Q  Petronella Wilhelmina Stienstra (Nellie), dochter van Catrinus Stienstra (V-C) en Petronella Wilhelmina van de Heuvel, is geboren op zondag 26 november 1911 in Buer-Erle, is overleden op dinsdag 25 februari 2003 in Heerlen.

Petronella trouwt op vrijdag 13 november 1942 in Eindhoven met Marinus Raaijmakers. Marinus is geboren op dinsdag 1 maart 1910 in den Dungen, is overleden op vrijdag 1 september 2000 in Heerlen, is gecremeerd op woensdag 6 september 2000 aldaar.

Van Marinus en Petronella zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  Peternella Wilhelmina Raaymakers (Nellie) is geboren rond 1948, is overleden op zondag 24 mei 1959 in Heerlen.

6  N.N.

VI-R  Katharina Margareta Stienstra, dochter van Catrinus Stienstra (V-C) en Petronella Wilhelmina van de Heuvel, is geboren op maandag 19 mei 1913 in Buer-Erle, is overleden op maandag 25 november 1996 in Landgraaf.

Katharina trouwt op vrijdag 11 februari 1938 in Eindhoven met Kornelius Vrolijk. Kornelius is geboren op vrijdag 1 november 1912 in Waltrop, is overleden op zaterdag 30 mei 1981 in Heerlen.

Van Kornelius en Katharina zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VI-S  Nico Stienstra, zoon van Catrinus Stienstra (V-C) en Petronella Wilhelmina van de Heuvel, is geboren in 1914, is overleden in 1984, is begraven in Heerlen (Imstenraderweg).

Nico was gehuwd met Maria Pisters. Maria is geboren op dinsdag 12 januari 1915 in Hulsberg, is overleden op zondag 25 november 1984 in Roermond, is begraven op donderdag 29 november 1984 in Heerlen (Imstenraderweg).

Maria was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Nico en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-T  Hendrikus Stienstra, zoon van Catrinus Stienstra (V-C) en Petronella Wilhelmina van de Heuvel, is geboren op zondag 28 januari 1917 in Hoensbroek, is gesneuveld op donderdag 23 november 1944 in Heerlen, is begraven rond maandag 27 november 1944 aldaar.

Hendrikus was gehuwd met N.N.

Van Hendrikus en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-U  Cornelia Stienstra (Corrie), dochter van Catrinus Stienstra (V-C) en Petronella Wilhelmina van de Heuvel, is geboren op zaterdag 14 december 1918 in Hoensbroek, is overleden op woensdag 27 september 2000 in Heerlen, is begraven op maandag 2 oktober 2000 in Hoensbroek.

Cornelia trouwt op woensdag 23 januari 1946 in Hoensbroek (1) met Hendrikus Johannes Jacobs. Hendrikus is geboren op dinsdag 5 maart 1918 in Druten, is overleden op zondag 4 september 1955 in Sweijkhuizen-Schinnen, is begraven rond donderdag 8 september 1955 in Hoensbroek.

Van Hendrikus en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

Cornelia trouwt op vrijdag 2 augustus 1957 in Hoensbroek (2) met Wilhelmus Johannes Hubertus Strijbos. Wilhelmus is geboren op zondag 20 augustus 1922 in Hoensbroek, is overleden op dinsdag 14 mei 2013 in Heerlen, is begraven op dinsdag 21 mei 2013 in Hoensbroek.

VI-V  Arnoldus Stienstra (Aart), zoon van Catrinus Stienstra (V-C) en Petronella Wilhelmina van de Heuvel, is geboren op dinsdag 1 mei 1923 in Hoensbroek, is overleden op donderdag 6 juni 1991 in Arnhem.

Arnoldus was gehuwd met N.N.

Van Arnoldus en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-W  Bernardus Matheus Stienstra, zoon van Cornelis Stienstra (V-D) en Elisabeth Antonia Johanna de Nijs, is geboren rond 1903 of is gevonden op vrijdag 2 oktober 1903 in Groningen, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op donderdag 18 juni 1981 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 23 juni 1981 aldaar.

Bernardus was gehuwd met Grietje Kloosterman. Grietje is geboren op dinsdag 4 juli 1905 in Groningen, is overleden op zaterdag 22 april 1995 aldaar.

Van Bernardus en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AG.

2  Jacob Stienstra (Jack) is geboren op vrijdag 13 september 1940 in Groningen, zie VII-AH.

3  N.N., zie VII-AI.

VI-X  Anna Elisabeth Stienstra, dochter van Cornelis Stienstra (V-D) en Elisabeth Antonia Johanna de Nijs, is geboren op maandag 30 januari 1905 in Arnhem, is overleden op woensdag 23 september 1981 in Leeuwarden.

Anna was gehuwd met Gerardus Uchtman. Gerardus is geboren op donderdag 7 februari 1901 in Groningen, is overleden in augustus 1973 in Leeuwarden.

Van Gerardus en Anna is een kind bekend:

1  N.N.

VI-Y  Cornelis Henderikus Stienstra, zoon van Cornelis Stienstra (V-D) en Elisabeth Antonia Johanna de Nijs, is geboren op vrijdag 6 maart 1908 in Groningen, is overleden op vrijdag 20 januari 1978 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 24 januari 1978 aldaar.

Cornelis trouwt op donderdag 12 oktober 1933 in de gem. Groningen met Harmke Bus, dochter van Hendrik Harm Bus en Imke Maat. Harmke is geboren op zaterdag 21 september 1907 in Uithuizen.

Van Cornelis en Harmke is een kind bekend:

1  Elisabeth Antonia Johanna Stienstra (Elly) is geboren op vrijdag 14 maart 1941 in Groningen, zie VII-AJ.

VI-Z  Anna Grada Maria Stienstra (An), dochter van Stephanus Stienstra (V-E) en Maria Wilhelmina de Krosse, is geboren op donderdag 4 mei 1905 in Arnhem, is overleden op donderdag 13 april 1989 aldaar.

Anna trouwt op dinsdag 30 september 1930 in Arnhem, trouwt (kerk) in Amsterdam met Josephus Antonius Eugenius de Bont (Jo), zoon van Johannes Wouterus de Bont en Lucia Bendicta Maria Sorel. Josephus is geboren op maandag 1 februari 1904 in Amsterdam, is overleden op zaterdag 17 maart 1979 in Arnhem, is gecremeerd op woensdag 21 maart 1979 aldaar.

Van Josephus en Anna zijn tien kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

8  N.N.

9  N.N.

10  N.N.

VI-AA  Gradus Johannes Stienstra (Gerard), zoon van Stephanus Stienstra (V-E) en Maria Wilhelmina de Krosse, is geboren op vrijdag 7 december 1906 in Arnhem, is overleden op zaterdag 11 maart 1995 in Zevenaar, is begraven op woensdag 15 maart 1995 in Westervoort.

Gradus trouwt op woensdag 2 juni 1937, trouwt (kerk) (Rooms Katholiek) op woensdag 9 juni 1937 in Arnhem met Christina Maria Snelders (Stien), dochter van Theodorus Alexander Snelders (Dorus) en Johanna Wilhelmina Evers (Anna). Christina is geboren op dinsdag 19 december 1905 in Westervoort, is overleden op woensdag 21 februari 1968 in Arnhem, is begraven op zaterdag 24 februari 1968 in Westervoort.

Van Gradus en Christina zijn acht kinderen bekend:

1  Maria Johanna Christina Stienstra (Riet) is geboren op maandag 4 april 1938 in Westervoort, zie VII-AK.

2  Theodorus Stephanus Gerardus Stienstra (Theo) is geboren op donderdag 18 mei 1939 in Westervoort, zie VII-AL.

3  N.N., zie VII-AM.

4  N.N., zie VII-AN.

5  N.N., zie VII-AO.

6  N.N., zie VII-AP.

7  N.N., zie VII-AQ.

8  N.N., zie VII-AR.

VI-AB  Catharina Neeltje Stienstra (Rinie), dochter van Stephanus Stienstra (V-E) en Maria Wilhelmina de Krosse, is geboren op zaterdag 13 juli 1912 in Arnhem, is overleden op zondag 25 september 1994 aldaar, is begraven in Huissen.

Catharina trouwt op woensdag 12 november 1947 in Arnhem, trouwt (kerk) (Rooms Katholiek) op dinsdag 18 november 1947 aldaar met Cornelis Johannes Leijser, zoon van Johannes Petrus Leijser en Maria Antonia Roelofs. Cornelis is geboren op zondag 11 februari 1917 in Huissen, is overleden op zondag 15 maart 1992 in Arnhem, is begraven in Huissen.

Van Cornelis en Catharina zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Wilhelmina Antonia Leijser (Ria) is geboren op vrijdag 8 juni 1951 in Huissen, is overleden op zaterdag 23 mei 1953 aldaar, is begraven aldaar.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VI-AC  Cornelia Stienstra (Corrie), dochter van Stephanus Stienstra (V-E) en Maria Wilhelmina de Krosse, is geboren op woensdag 12 november 1913 in Arnhem, is overleden op zondag 31 oktober 1999 in Zutphen, is begraven op donderdag 4 november 1999 in Hall.

Cornelia trouwt op zaterdag 30 oktober 1948 in Brummen met Frederik van Tilburg, zoon van Dirk van Tilburg en Maria Schotte. Frederik is geboren op maandag 15 oktober 1917 in Brummen, is overleden op vrijdag 12 maart 1993 in Hall, is begraven op woensdag 17 maart 1993 aldaar.

Van Frederik en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-AD  Gerarda Stienstra (Gerda), dochter van Stephanus Stienstra (V-E) en Maria Wilhelmina de Krosse, is geboren op dinsdag 22 juni 1915 in Arnhem, is overleden op donderdag 22 april 2004 in Leusden, is gecremeerd op dinsdag 27 april 2004 aldaar.

Gerarda trouwt op woensdag 21 juli 1937 in Arnhem met Antoon Jozef Johan Marie Gerrits (Antoon), zoon van Theodorus Gerrits en Johanna Reinera Oversteeg. Antoon is geboren op zondag 17 mei 1908 in Duiven, is overleden op dinsdag 30 november 1976 in Zeist, is gecremeerd op zaterdag 4 december 1976 in Utrecht.

Van Antoon en Gerarda zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-AE  Jan Stienstra, zoon van Stephanus Stienstra (V-E) en Maria Wilhelmina de Krosse, is geboren op woensdag 25 juli 1917 in Arnhem, is overleden op woensdag 9 februari 2005 in de gem. Arnhem, urn bijgezet in Arnhem (Moscowa) of is gecremeerd op maandag 14 februari 2005 aldaar.

Jan trouwt op woensdag 23 oktober 1946 in de gem. Arnhem, trouwt (kerk) (Rooms Katholiek) op woensdag 23 oktober 1946 in Arnhem met Anna Maria Theadora Lukassen (Annie). Anna is geboren op donderdag 23 juni 1921 in Arnhem, is overleden op donderdag 25 september 1975 aldaar, is gecremeerd op maandag 29 september 1975 aldaar.

Van Jan en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-AS.

3  N.N., zie VII-AT.

4  N.N., zie VII-AU.

VI-AF  N.N.

Generatie VII

VII-A  Josephina Adriana Gertrude Stienstra (Fiene), dochter van Antonius Johannes Hendrikus Stienstra (VI-B) en Antoinette Cornelia van Staden, is geboren op zondag 17 december 1922 in Paramaribo, is overleden op zondag 13 juni 2010 in Loosdrecht, is gecremeerd op donderdag 17 juni 2010 in Bilthoven.

Josephina trouwt op woensdag 15 september 1943 in Paramaribo met Anne Sevinga, zoon van Anne Sevinga en Rentsje Harkema. Anne is geboren op vrijdag 19 juli 1918 in Visvliet, is overleden op zondag 11 mei 2003 in Hilversum.

Van Anne en Josephina zijn vijf kinderen bekend:

1  waarschijnlijk N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.

VII-E  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  N.N.

VII-H  N.N.

VII-I  N.N.

VII-J  N.N.

VII-K  N.N.

VII-L  N.N.

VII-M  N.N.

VII-N  N.N.

VII-O  N.N.

VII-P  N.N.

VII-Q  N.N.

VII-R  N.N.

VII-S  N.N.

VII-T  Peternella Cornelia Stienstra (Nellie), dochter van Jan Stienstra (VI-O) en Anna Maria Aelmans, is geboren op woensdag 9 oktober 1946 in Hoensbroek, is overleden op vrijdag 23 september 2011 aldaar, is gecremeerd op donderdag 29 september 2011 aldaar.

Peternella was van donderdag 9 oktober 1969 tot dinsdag 14 augustus 1979 gehuwd (1) met N.N.

Van N.N. en Peternella is een kind bekend:

1  N.N.

Peternella was sinds vrijdag 3 september 1982 gehuwd (2) met N.N.

Van N.N. en Peternella is een kind bekend:

2  N.N.

VII-U  N.N.

VII-V  N.N.

VII-W  N.N.

VII-X  Cornelia Petronella Stienstra (Corry), dochter van Catrinus Stienstra (VI-P) en Cornelia Hendrika van Santvoort, is geboren op dinsdag 31 maart 1936 in Eindhoven, is Rooms Katholiek gedoopt op woensdag 1 april 1936 aldaar, is overleden op vrijdag 3 juni 2016 in Breda.

Cornelia trouwt op donderdag 7 augustus 1958 in Eindhoven, trouwt (kerk) op donderdag 14 augustus 1958 aldaar met Johann Gerhard Maria Eykholt (Ger), zoon van Johann Gerhard Eykholt en Louisa Johanna Decates. Johann is geboren op maandag 28 mei 1928 in Nijmegen, is overleden op zondag 13 december 1998 in Breda, is begraven aldaar (Haagveld).

Van Johann en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-Y  N.N.

VII-Z  N.N.

VII-AA  N.N.

VII-AB  N.N.

VII-AC  N.N.

VII-AD  N.N.

VII-AE  N.N.

VII-AF  N.N.

VII-AG  N.N.

VII-AH  Jacob Stienstra (Jack), zoon van Bernardus Matheus Stienstra (VI-W) en Grietje Kloosterman, is geboren op vrijdag 13 september 1940 in Groningen, is overleden op zondag 11 september 2011 aldaar, is begraven op vrijdag 16 september 2011 aldaar (Noorddijk (Noorddijkerweg)).

Jacob was van maandag 28 april 1958 tot vrijdag 4 september 1970 gehuwd (1) met N.N.

Van Jacob en N.N. zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-D.

3  N.N.

4  waarschijnlijk N.N.

Jacob was van vrijdag 30 maart 1973 tot vrijdag 6 januari 1984 gehuwd (2) met N.N.

Van Jacob en N.N. is een kind bekend:

5  N.N.

VII-AI  N.N.

VII-AJ  Elisabeth Antonia Johanna Stienstra (Elly), dochter van Cornelis Henderikus Stienstra (VI-Y) en Harmke Bus, is geboren op vrijdag 14 maart 1941 in Groningen, is overleden op zondag 24 augustus 2008 in Roden, is gecremeerd op vrijdag 29 augustus 2008 in Groningen.

Elisabeth was sinds donderdag 11 november 1965 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-AK  Maria Johanna Christina Stienstra (Riet), dochter van Gradus Johannes Stienstra (Gerard) (VI-AA) en Christina Maria Snelders (Stien), is geboren op maandag 4 april 1938 in Westervoort, is overleden op maandag 25 februari 2002 in Arnhem.

Maria trouwt op woensdag 2 december 1959 in Westervoort met Rudolf Cornelis Zwartkruis (Ruud), zoon van Johannes Zwartkruis en Adiana de Bijl. Rudolf is geboren op zondag 28 september 1930 in Arnhem, is verongelukt op vrijdag 30 mei 1986 in Bennekom.

Van Rudolf en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-AL  Theodorus Stephanus Gerardus Stienstra (Theo), zoon van Gradus Johannes Stienstra (Gerard) (VI-AA) en Christina Maria Snelders (Stien), is geboren op donderdag 18 mei 1939 in Westervoort, is overleden op woensdag 16 mei 2007 in de gem. Montferland.

Theodorus trouwt op vrijdag 10 april 1964 in de gem. Didam met Maria Theodora Gerarda de Reus (Ria). Maria is geboren op vrijdag 9 mei 1941 in Didam, is overleden op donderdag 29 januari 1998 in Nieuwegein.

Van Theodorus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-AM  N.N.

VII-AN  N.N.

VII-AO  N.N.

VII-AP  N.N.

VII-AQ  N.N.

VII-AR  N.N.

VII-AS  N.N.

VII-AT  N.N.

VII-AU  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  N.N.

VIII-B  N.N.

VIII-C  N.N.

VIII-D  N.N.