De AJ-tak

De AJ-tak, die zijn naam Stienstra ontleend aan de moeder van:
Dirk Feijes Stienstra, gardenier, geboren op zondag 17 november 1805 in Berlikum (N.H.), wonende in Berlikum, overleden 13 december 1873 aldaar, zoon van Feije Dirks en Antje Ages Stienstra.
Hij is getrouwd op woensdag 16 mei 1827 in Menaldumadeel met Trijntje Theunis Runia, geboren op zondag 23 maart 1806 in Berlikum, wonende in Berlikum, overleden 1 oktober 1896 aldaar, dochter van Theunis Jans Runia (gardenier) en Sibbeltje Kornelis.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Feije Dirks Stienstra (1780-1810)
bestaat uit 133 personen in 8 generaties.
Laatst bijgewerkt: 22 december 2019.

Generatie I

I  Feije Dirks Stienstra, zoon van Dirk Feijes en Attje Meinderts Dadema, is geboren op zaterdag 23 september 1780 in Sint Annaparochie, is gedoopt op zondag 5 november 1780 aldaar, is overleden op zaterdag 28 april 1810 in Berlikum.

Feije trouwt op zondag 25 maart 1804 met Antje Ages, dochter van Age Pieters en Teetsche Lammerts. Antje is geboren op dinsdag 1 oktober 1776 in Berlikum, is overleden op maandag 29 mei 1843 om 07.00 uur aldaar.

Antje was later gehuwd (2) met Heerke Beerends Klaver.

Van Feije en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Feijes Stienstra is geboren op zondag 17 november 1805 in Berlikum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie II.

2  Age Feijes is geboren op maandag 11 januari 1808 in Berlikum, is gedoopt op zondag 7 februari 1808 aldaar, is overleden op donderdag 17 maart 1814 om 13.00 uur aldaar.

Generatie II

II  Dirk Feijes Stienstra, zoon van Feije Dirks Stienstra (I) en Antje Ages, is geboren op zondag 17 november 1805 in Berlikum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 13 december 1873 aldaar.

Dirk trouwt op woensdag 16 mei 1827 in de gem. Menaldumadeel met Trijntje Theunis Runia, dochter van Theunis Jans Runia en Sibbeltje Kornelis. Trijntje is geboren op zondag 23 maart 1806 in Berlikum, is overleden op donderdag 1 oktober 1896 aldaar.

Van Dirk en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Antje Dirks Stienstra is geboren op vrijdag 9 januari 1829 in Berlikum, is overleden op zaterdag 22 februari 1834 aldaar.

2  Sibbeltje Dirks Stienstra is geboren op dinsdag 28 december 1830 in Berlikum, zie III-A.

3  Feije Dirks Stienstra is geboren op vrijdag 9 augustus 1833 in Berlikum, zie III-B.

4  Antje Dirks Stienstra is geboren op zondag 28 februari 1836 in Berlikum, zie III-C.

5  Theunis Dirks Stienstra is geboren op zondag 25 maart 1838 in Berlikum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie III-D.

6  Pietje Dirks Stienstra is geboren op vrijdag 6 november 1840 in Berlikum, zie III-E.

7  Age Dirks Stienstra is geboren op donderdag 16 november 1843 in Berlikum, is ongehuwd overleden op vrijdag 15 december 1871 aldaar.

8  Jan Dirks Stienstra is geboren op maandag 30 november 1846 in Berlikum, zie III-F.

Generatie III

III-A  Sibbeltje Dirks Stienstra, dochter van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op dinsdag 28 december 1830 in Berlikum, is overleden op woensdag 17 januari 1906 aldaar.

Sibbeltje trouwt op dinsdag 29 mei 1855 in de gem. Menaldumadeel (1) met Arjen Klazes Santhuizen, natuurlijke zoon van Hinke Geerts Oosterwol. Arjen is geboren op zaterdag 10 april 1830 in Rottevalle, is overleden op zondag 10 februari 1889 in de gem. Menaldumadeel.

Van Arjen en Sibbeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Santhuizen is geboren op woensdag 6 augustus 1856 in de gem. Menaldumadeel.

2  Klaas Santhuizen is geboren op woensdag 21 april 1858 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op donderdag 30 oktober 1930 aldaar.

3  Hendrikje Santhuizen is geboren op vrijdag 28 juni 1861 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op zondag 24 augustus 1924 aldaar.

Hendrikje was gehuwd met H.W. Posthumus.

4  Pietje Santhuizen is geboren op donderdag 22 juni 1865 in Berlikum, is overleden op vrijdag 3 februari 1871 om 17.00 uur aldaar.

5  Dirk Santhuizen is geboren op woensdag 20 november 1867 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op zondag 13 januari 1935 aldaar.

Sibbeltje trouwt op donderdag 5 mei 1892 in de gem. Menaldumadeel (2) met Folkert Werkhoven, zoon van Gabe Sijbrens Werkhoven en Japke Folkerts Geldersma. Folkert is geboren rond 1839 in Berlikum, is overleden na 1906.

Folkert was eerder gehuwd (1) met Antje Dijkstra.

III-B  Feije Dirks Stienstra, zoon van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op vrijdag 9 augustus 1833 in Berlikum, is overleden op dinsdag 3 december 1912 aldaar.

Feije trouwt op zaterdag 26 mei 1855 in de gem. Menaldumadeel (1) met Hinke Harmens Osinga, dochter van Harm Rienks Osinga en Janke Douwes Quarré. Hinke is geboren op vrijdag 22 april 1831 in Berlikum, is overleden op maandag 21 maart 1870 in de gem. Menaldumadeel.

Van Feije en Hinke zijn vier kinderen bekend:

1  Janke Stienstra is geboren op dinsdag 30 september 1856 in Berlikum, zie IV-A.

2  Trijntje Stienstra is geboren op donderdag 29 december 1859 in Berlikum, zie IV-B.

3  Dirk Feijes Stienstra is geboren op donderdag 22 december 1864 in Berlikum, is ongehuwd overleden op zondag 5 maart 1893 aldaar.

4  Harmen Feyes Stienstra is geboren op zaterdag 22 augustus 1868 in Berlikum, is overleden op zondag 5 november 1871 aldaar.

Feije trouwt op donderdag 15 mei 1873 in de gem. Menaldumadeel (2) met Janke Meintes van der Berg, dochter van Meinte Durks van der Berg en Jantje Klazes van der Meer. Janke is geboren op zaterdag 24 mei 1834 in Winsum (Fr), is overleden na 1912.

Janke was later gehuwd (2) met Pieter Hommes Bruinsma.

Van Feije en Janke zijn drie kinderen bekend:

5  Jan Feijes Stienstra is geboren op dinsdag 27 januari 1874 in Berlikum, zie IV-C.

6  Sibbeltje Stienstra is geboren op zondag 18 juli 1875 in Berlikum.

7  Klazina Feijes Stienstra is geboren op dinsdag 4 september 1877 in Berlikum, is ongehuwd overleden op woensdag 15 januari 1902 aldaar.

III-C  Antje Dirks Stienstra, dochter van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op zondag 28 februari 1836 in Berlikum, is overleden op dinsdag 4 januari 1921 in de gem. Menaldumadeel, is begraven in Berlikum.

Antje trouwt op woensdag 10 mei 1865 in de gem. Menaldumadeel met Sijbren Harmens Herrema, zoon van Harmen Gerrits Herrema en Pietje Gatses Wassenaar. Sijbren is geboren op maandag 28 oktober 1839 in Tzummarum, is overleden op vrijdag 10 april 1908 in Berlikum.

Van Sijbren en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Sijbrens Herrema is geboren op dinsdag 20 november 1866 in Oosterbierum.

Trijntje trouwt op zaterdag 16 mei 1891 in de gem. Leeuwarden met Lieuwe Pieters Pel, zoon van Pieter Pel en Wapke Hofstra. Lieuwe is geboren rond 1867.

2  Pietje Sijbrens Herrema is geboren op zondag 6 december 1868 in Oosterbierum, zie IV-D.

3  Dirk Sijbrens Herrema is geboren op zondag 7 mei 1871 in Oosterbierum, zie IV-E.

4  Harmen Sijbrens Herrema is geboren op donderdag 26 februari 1874 in Klooster-Lidlum, is overleden op woensdag 29 december 1954 in Berlikum.

Harmen trouwt op donderdag 25 mei 1899 in de gem. Menaldumadeel met Maaike Baukes Stap.

III-D  Theunis Dirks Stienstra, zoon van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op zondag 25 maart 1838 in Berlikum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 21 april 1923 aldaar.

Theunis trouwt op donderdag 24 mei 1860 in de gem. Menaldumadeel (1) met Sijtske Sijtzes Braaksma, dochter van Sijtze Minnes Braaksma en Geertje Lieuwes Douma. Sijtske is geboren op zaterdag 12 juli 1834 in Berlikum, is overleden op zondag 21 juli 1867 in de gem. Menaldumadeel.

Van Theunis en Sijtske is een kind bekend:

1  Dirk Theunis Stienstra is geboren op vrijdag 30 november 1860 in Berlikum, is overleden op vrijdag 9 augustus 1861 aldaar.

Theunis trouwt op zaterdag 11 april 1868 in de gem. Menaldumadeel (2) met Sjieuwke Sijtzes Braaksma, dochter van Sijtze Minnes Braaksma en Geertje Lieuwes Douma. Sjieuwke is geboren op zondag 5 augustus 1832 in Berlikum, is overleden op zondag 27 februari 1870 in de gem. Menaldumadeel.

Sjieuwke was eerder gehuwd (1) met Sippe Aans Harkema.

Van Theunis en Sjieuwke is een kind bekend:

2  Dirk Stienstra is geboren op donderdag 23 juli 1868 in Berlikum, zie IV-F.

Theunis trouwt op woensdag 17 april 1872 in de gem. Menaldumadeel (3) met Trijntje Sijbrens Runia, dochter van Sijbren Tjeerds Runia en Grietje Klazes Bijlsma. Trijntje is geboren op zondag 9 april 1837 in Berlikum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zondag 23 december 1883 aldaar.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Wieger Rekker.

Van Theunis en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

3  Trijntje Stienstra is geboren op donderdag 14 november 1872 in Berlikum, is overleden op dinsdag 24 maart 1931 in Leeuwarden, is begraven op vrijdag 27 maart 1931 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Trijntje trouwt op zaterdag 9 februari 1895 in de gem. Leeuwarden met Fredericus Timmer, zoon van Joseph Timmer en Beeke de Vries. Fredericus is geboren rond 1867 in Huizum.

4  Age Stienstra is geboren op maandag 22 december 1873 in Berlikum, zie IV-G.

5  Grietje Theunis Stienstra is geboren op woensdag 20 januari 1875 in Berlikum, zie IV-H.

6  Feije Stienstra is geboren op woensdag 20 januari 1875 in Berlikum, is overleden na 1948.

Feije trouwt op zaterdag 21 mei 1910 in de gem. Barradeel met Jeltje Bakker, dochter van Johannes Bakker en Martentje Miedema. Jeltje is geboren op dinsdag 25 januari 1876 in Minnertsga, is overleden op woensdag 4 februari 1948 aldaar.

7  Hinke Theunis Stienstra is geboren op maandag 5 februari 1877 in Berlikum, is overleden op dinsdag 25 juni 1878 aldaar.

8  Hendrik Theunis Stienstra is geboren op woensdag 28 mei 1879 in Berlikum, zie IV-I.

Theunis trouwt op donderdag 7 mei 1891 in de gem. Menaldumadeel (4) met Attje Bosma, dochter van Tjeerd Hendriks Bosma en Tietje Sijdses Koopal. Attje is geboren rond 1846 in Beetgum.

Attje was eerder gehuwd (1) met Dirk Hagen.

III-E  Pietje Dirks Stienstra, dochter van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op vrijdag 6 november 1840 in Berlikum.

Pietje trouwt op woensdag 13 mei 1868 in de gem. Menaldumadeel met Hendrik Klazes van der Brug, zoon van Klaas Hendriks van der Brug en Hinke Tjeerds Hofstra. Hendrik is geboren op maandag 6 maart 1837 in Tzum.

Van Hendrik en Pietje zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Hendriks van der Brug is geboren op dinsdag 22 februari 1870 in de gem. Franekeradeel.

2  Trijntje Hendriks van der Brug is geboren op zondag 23 juni 1872 in de gem. Franekeradeel.

3  Hinke Hendriks van der Brug is geboren op donderdag 9 oktober 1873 in de gem. Franekeradeel.

4  Durk Hendriks van der Brug is geboren op maandag 7 september 1874 in de gem. Franekeradeel.

III-F  Jan Dirks Stienstra, zoon van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op maandag 30 november 1846 in Berlikum, is overleden op zondag 17 augustus 1913 om 19.00 uur in de gem. Menaldumadeel.

Jan trouwt op donderdag 29 mei 1873 in de gem. Menaldumadeel met Sijbrigje Willems Lautenbach, dochter van Willem Sybrens Lautenbach en Sijke Tjipkes de Vries. Sijbrigje is geboren op vrijdag 13 april 1849 in Berlikum, is overleden op donderdag 8 april 1915 in de gem. Menaldumadeel.

Van Jan en Sijbrigje zijn vier kinderen bekend:

1  Dirk Jans Stienstra is geboren op donderdag 6 augustus 1874 in Berlikum, is overleden op dinsdag 8 juni 1875 aldaar.

2  Sijke Jans Stienstra is geboren op donderdag 20 april 1876 in Berlikum, is als geboren aangegeven op vrijdag 21 april 1876 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op vrijdag 20 december 1889 in Berlikum.

3  Dirk Jans Stienstra is geboren op zaterdag 28 september 1878 in Berlikum, is overleden op zaterdag 30 november 1889 aldaar.

4  Trijntje Jans Stienstra is geboren op zondag 23 oktober 1881 in Berlikum, is overleden op zaterdag 30 november 1889 aldaar.

Generatie IV

IV-A  Janke Stienstra, dochter van Feije Dirks Stienstra (III-B) en Hinke Harmens Osinga, is geboren op dinsdag 30 september 1856 in Berlikum, is overleden op zondag 2 april 1950 om 23.45 uur in Oudebildtzijl, is begraven rond vrijdag 7 april 1950 in Hallum.

Janke trouwt op donderdag 14 mei 1885 in de gem. Het Bildt met Gouke Jilts Meester, zoon van Jilt Onnes Meester en Siebrigje Theunis Veldstra. Gouke is geboren op vrijdag 12 februari 1841 in Opeinde, is overleden op zondag 5 september 1909, is begraven rond vrijdag 10 september 1909 in Hallum.

Gouke was eerder gehuwd (1) met Maria Steegstra.

Van Gouke en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  A. Meester.

2  M. Meester.

IV-B  Trijntje Stienstra, dochter van Feije Dirks Stienstra (III-B) en Hinke Harmens Osinga, is geboren op donderdag 29 december 1859 in Berlikum, is overleden op maandag 6 september 1937 in Tzum.

Trijntje trouwt op zaterdag 18 mei 1895 in de gem. Franekeradeel met Pieter Oosterhaven, zoon van Jan Pieters Oosterhaven en Jieskje Reinders Rispens. Pieter is geboren rond 1865 in Tzum, is overleden na 1937.

Van Pieter en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  M. Oosterhaven.

2  D. Oosterhaven.

3  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 15 maart 1896 in de gem. Franekeradeel.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 20 december 1902 in de gem. Franekeradeel.

IV-C  Jan Feijes Stienstra, zoon van Feije Dirks Stienstra (III-B) en Janke Meintes van der Berg, is geboren op dinsdag 27 januari 1874 in Berlikum, is overleden op woensdag 16 juli 1947 om 23.30 uur in Harlingen, is begraven rond zondag 20 juli 1947 aldaar.

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 3 mei 1901, trouwt op zaterdag 18 mei 1901 in de gem. Franekeradeel met Hiltje Hijlarides, dochter van Auke Scheltes Hijlarides en Antje Pieters Greidanus. Hiltje is geboren op maandag 15 september 1873 in Tzum, is overleden op maandag 18 juli 1960, is begraven rond vrijdag 22 juli 1960 in Harlingen.

Van Jan en Hiltje zijn tien kinderen bekend:

1  Antje Stienstra is geboren op zondag 11 mei 1902 om 05.00 uur in Tzum, is als geboren aangegeven op maandag 12 mei 1902 in de gem. Franekeradeel, is overleden op maandag 27 december 1971, is begraven rond vrijdag 31 december 1971 in IJsselmuiden.

Antje was gehuwd met Sjoerd Heeres, zoon van Sjoerd Heeres en Albertina Elisabeth Bosma. Sjoerd is geboren op dinsdag 9 maart 1897, is overleden op woensdag 8 augustus 1979, is begraven rond maandag 13 augustus 1979 in IJsselmuiden.

2  Klazina Stienstra is geboren op vrijdag 11 december 1903 in Tzum, is overleden op dinsdag 14 augustus 1984, is begraven rond zaterdag 18 augustus 1984 in Harlingen.

Klazina was gehuwd met Wiebe de Vries. Wiebe is geboren op woensdag 22 maart 1905, is overleden op dinsdag 13 februari 1940, is begraven rond zaterdag 17 februari 1940 in Harlingen.

3  Feije Jans Stienstra is geboren op maandag 7 augustus 1905 in Tzum, zie V-A.

4  Romkje Stienstra is geboren op zaterdag 23 maart 1907 in Tzum, zie V-B.

5  Auke Stienstra is geboren op zondag 21 februari 1909 in Tzum.

6  waarschijnlijk N.N., zie V-C.

7  Jan Stienstra is geboren op vrijdag 8 juli 1910 in Tzum, zie V-D.

8  Janke Stienstra is geboren op maandag 6 januari 1913 in Harlingen, zie V-E.

9  Lieuwe Stienstra is geboren op dinsdag 8 september 1914 in Harlingen, is overleden op vrijdag 13 november 1914 om 10.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 14 november 1914 in de gem. Harlingen.

10  Lieuwkje Stienstra is geboren op zondag 4 september 1921 in Harlingen, zie V-F.

IV-D  Pietje Sijbrens Herrema, dochter van Sijbren Harmens Herrema en Antje Dirks Stienstra (III-C), is geboren op zondag 6 december 1868 in Oosterbierum, is overleden op maandag 10 februari 1947 in Zweins, is begraven aldaar.

Pietje trouwt op zaterdag 20 mei 1893 in de gem. Franekeradeel met Yde Jans Andringa. Yde is geboren op zaterdag 14 januari 1871 in Peins, is overleden op vrijdag 23 oktober 1959 in Harlingen, is begraven in Zweins.

Van Yde en Pietje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Ydes Andringa is geboren op dinsdag 6 juni 1899 in Welsrijp, is overleden op zondag 19 januari 1936 in Zweins.

2  Sijbren Ydes Andringa is geboren op woensdag 11 september 1901, is overleden op vrijdag 22 april 1966 in Wieringermeer, is begraven in Middenmeer.

IV-E  Dirk Sijbrens Herrema, zoon van Sijbren Harmens Herrema en Antje Dirks Stienstra (III-C), is geboren op zondag 7 mei 1871 in Oosterbierum, is overleden op zondag 22 juni 1947 om 16.30 uur in Berlikum.

Dirk trouwt op zaterdag 22 mei 1897 in de gem. Wymbritseradeel met Baukje Sytzes Wierda, dochter van Sytze Hielkes Wierda en Geertje Durks Fortuin. Baukje is geboren op zaterdag 22 april 1876 in Woudsend.

Van Dirk en Baukje is een kind bekend:

1  Geertje Dirks Herrema is geboren op zaterdag 3 april 1897 in de gem. Wymbritseradeel, zie V-G.

IV-F  Dirk Stienstra, zoon van Theunis Dirks Stienstra (III-D) en Sjieuwke Sijtzes Braaksma, is geboren op donderdag 23 juli 1868 in Berlikum, is overleden op zondag 6 september 1964 in Wier, is begraven rond vrijdag 11 september 1964 aldaar.

Dirk trouwt op donderdag 16 mei 1895 in de gem. Menaldumadeel met Aaltje Deinum, dochter van Fokke Jacobs Deinum en Klaaske Sjoerds Hoekstra. Aaltje is geboren op zondag 10 mei 1868 in Witmarsum, is overleden op zondag 13 december 1936 in Wier, is begraven op woensdag 16 december 1936 aldaar.

Van Dirk en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Klaaske Stienstra is geboren op donderdag 7 mei 1896 in Berlikum, zie V-H.

2  Sieuwke Dirks Stienstra is geboren rond mei 1897 in Berlikum, is overleden op woensdag 8 december 1897 aldaar.

3  doodgeboren dochter is doodgeboren op maandag 30 januari 1899 in de gem. Menaldumadeel.

4  Theunis Stienstra is geboren op zaterdag 10 augustus 1901 in Berlikum, is overleden op zondag 24 april 1960 in Wier, is begraven rond vrijdag 29 april 1960 aldaar.

5  Sieuwke Stienstra is geboren rond april 1903 in Berlikum, is overleden op donderdag 12 november 1903 in Leeuwarden.

6  Sieuwke Stienstra is geboren op vrijdag 23 november 1906, is ongehuwd overleden op maandag 28 september 1931 in de gem. Menaldumadeel, is begraven rond donderdag 1 oktober 1931 in Wier.

7  Jacob Stienstra is geboren op maandag 10 juli 1911 om 15.00 uur in Wier, is als geboren aangegeven op dinsdag 11 juli 1911 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op dinsdag 7 mei 1991 in Wier, is begraven rond zondag 12 mei 1991 aldaar.

8  Sytze Stienstra is geboren op maandag 10 juli 1911 om 15.30 uur in Wier, is als geboren aangegeven op dinsdag 11 juli 1911 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op woensdag 12 juni 1912.

IV-G  Age Stienstra, zoon van Theunis Dirks Stienstra (III-D) en Trijntje Sijbrens Runia, is geboren op maandag 22 december 1873 in Berlikum, is overleden op zaterdag 16 mei 1942 aldaar, is begraven rond woensdag 20 mei 1942 aldaar.

Age trouwt op donderdag 17 mei 1900 in de gem. Menaldumadeel met Jannigje Quarré, dochter van Sierd Jeremias Quarré en Tjitske Minnes Jongboom. Jannigje is geboren op dinsdag 10 juni 1873 in Berlikum, is overleden op woensdag 24 juni 1936 om 23.00 uur aldaar, is begraven rond maandag 29 juni 1936 aldaar.

Van Age en Jannigje zijn twee kinderen bekend:

1  Theunis Stienstra is geboren op dinsdag 4 september 1900 in de gem. Menaldumadeel, zie V-I.

2  Sierd Stienstra is geboren op dinsdag 27 juli 1909, is overleden op donderdag 10 april 1975, is begraven op maandag 14 april 1975 in Berlikum.

Sierd was gehuwd met Hotske Brouwer, dochter van Feike Brouwer en J. Looyenga. Hotske is geboren op maandag 27 juni 1910, is overleden op zondag 21 april 1996, is begraven rond donderdag 25 april 1996 in Berlikum.

IV-H  Grietje Theunis Stienstra, dochter van Theunis Dirks Stienstra (III-D) en Trijntje Sijbrens Runia, is geboren op woensdag 20 januari 1875 in Berlikum.

Grietje trouwt op zaterdag 10 december 1898 in de gem. Leeuwarden met Hendrik Postma, zoon van Jan Hendriks Postma en Riemke Rienstra. Hendrik is geboren op woensdag 2 januari 1878 in Veenwouden.

Van Hendrik en Grietje is een kind bekend:

1  Jan Hendrik Postma is geboren rond 1900 in Leeuwarden.

Jan trouwt op woensdag 29 april 1925 in de gem. Rotterdam met Wilhelmina Geertruida van Diggelen, dochter van Nicolaas van Diggelen en Elisabeth Steenbeek. Wilhelmina is geboren rond 1901 in Nieuwenhoorn.

IV-I  Hendrik Theunis Stienstra, zoon van Theunis Dirks Stienstra (III-D) en Trijntje Sijbrens Runia, is geboren op woensdag 28 mei 1879 in Berlikum, is overleden op dinsdag 19 december 1933 in Beetgum.

Hendrik trouwt op donderdag 1 maart 1900 in de gem. Menaldumadeel (1) met Sijbrigje Hogerhuis, dochter van Klaas Martens Hogerhuis en Trijntje Gerbens Zijlstra. Sijbrigje is geboren op vrijdag 23 juli 1880 in Beetgum, is overleden op donderdag 25 november 1909 in Menaldum.

Van Hendrik en Sijbrigje is een kind bekend:

1  Theunis Hendriks Stienstra is geboren op vrijdag 30 maart 1900 in Menaldum, zie V-J.

Hendrik trouwt op donderdag 18 mei 1911 in de gem. Menaldumadeel (2) met Sietske Eijzinga, dochter van Gerrit Oedzes Eijzinga en Jeanette Theresia Vogelzang. Sietske is geboren op zaterdag 30 november 1878 in Oldeboorn, is overleden op dinsdag 20 maart 1945 in Beetgum.

Van Hendrik en Sietske is een kind bekend:

2  Gerrit Stienstra is geboren op vrijdag 24 januari 1913 in Menaldum, zie V-K.

Generatie V

V-A  Feije Jans Stienstra, zoon van Jan Feijes Stienstra (IV-C) en Hiltje Hijlarides, is geboren op maandag 7 augustus 1905 in Tzum, is overleden op zaterdag 23 augustus 1941 in Huizum, is begraven op dinsdag 26 augustus 1941 aldaar.

Feije trouwt op donderdag 22 februari 1934 in Franeker met Hendrica Adriana Kamp. Hendrica is geboren op maandag 4 maart 1912 in Terheijden, is overleden op donderdag 19 november 1981 in Dordrecht, is begraven op dinsdag 24 november 1981 in Huizum (Leeuwarden).

Hendrica was later gehuwd (2) met Tjibbe Hoogerhuis.

Van Feije en Hendrica zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Stienstra is geboren op maandag 19 november 1934 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op woensdag 20 februari 2013 in Eindhoven.

Jan was sinds vrijdag 12 mei 1961 gehuwd met N.N.

2  N.N., zie VI-A.

V-B  Romkje Stienstra, dochter van Jan Feijes Stienstra (IV-C) en Hiltje Hijlarides, is geboren op zaterdag 23 maart 1907 in Tzum.

Romkje trouwt op zaterdag 10 april 1943 in San Francisco met Harry Mulder.

Van Harry en Romkje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-C  (?) N.N.

V-D  Jan Stienstra, zoon van Jan Feijes Stienstra (IV-C) en Hiltje Hijlarides, is geboren op vrijdag 8 juli 1910 in Tzum, is overleden op donderdag 23 september 1971, is begraven rond maandag 27 september 1971 in Harlingen.

Jan was gehuwd met Gertrüd Lap, dochter van Sjoerd Lap en Maria Sissing. Gertrüd is geboren rond 1907 in Langendreer, is overleden op dinsdag 1 juli 1958 om 05.00 uur in Harlingen.

Van Jan en Gertrüd zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-B.

2  N.N.

V-E  Janke Stienstra, dochter van Jan Feijes Stienstra (IV-C) en Hiltje Hijlarides, is geboren op maandag 6 januari 1913 in Harlingen, is overleden op dinsdag 10 juni 1958, is begraven rond zaterdag 14 juni 1958 aldaar.

Janke gaat in ondertrouw tussen maandag 14 en maandag 21 juni 1937 in de gem. Harlingen met Sietse Siersema, zoon van Sietse Siersema en M. Oswald. Sietse is geboren op vrijdag 5 juli 1912, is overleden op maandag 20 mei 1996, is begraven rond vrijdag 24 mei 1996 in Harlingen.

Van Sietse en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-F  Lieuwkje Stienstra, dochter van Jan Feijes Stienstra (IV-C) en Hiltje Hijlarides, is geboren op zondag 4 september 1921 in Harlingen, is overleden op woensdag 1 juni 2005 in de gem. Harlingen, is begraven op maandag 6 juni 2005 in Harlingen.

Lieuwkje trouwt op dinsdag 10 februari 1948 in de gem. Harlingen met Pieter Hilgenga, zoon van N.N. Hilgenga. Pieter is geboren op vrijdag 14 oktober 1921 in Hoogezand, is overleden op maandag 23 november 1987 in Harlingen, is begraven rond vrijdag 27 november 1987 aldaar.

Van Pieter en Lieuwkje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-C.

2  N.N., zie VI-D.

V-G  Geertje Dirks Herrema, dochter van Dirk Sijbrens Herrema (IV-E) en Baukje Sytzes Wierda, is geboren op zaterdag 3 april 1897 in de gem. Wymbritseradeel, is overleden op vrijdag 31 augustus 1973 in Tzummarum.

Geertje trouwt in 1922 met Lume Tjibbes Hoogerhuis, zoon van Tjibbe Lumes Hoogerhuis en Maaike Annes van der Vliet. Lume is geboren op donderdag 12 augustus 1897 in Franeker, is overleden op maandag 7 december 1970 in Tzummarum.

Van Lume en Geertje is een kind bekend:

1  Baukje Hoogerhuis is geboren rond 1923, zie VI-E.

V-H  Klaaske Stienstra, dochter van Dirk Stienstra (IV-F) en Aaltje Deinum, is geboren op donderdag 7 mei 1896 in Berlikum, is overleden op woensdag 15 september 1965 in Beetgumermolen, is begraven rond maandag 20 september 1965 in Wier.

Klaaske trouwt op donderdag 21 augustus 1919 in de gem. Menaldumadeel met Yde J. Zijlstra, zoon van Johannes Zijlstra en Pietje Douma. Yde is geboren op maandag 25 december 1893 in Wier, is overleden op zondag 3 oktober 1954 aldaar, is begraven rond donderdag 7 oktober 1954 aldaar.

Van Yde en Klaaske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-I  Theunis Stienstra, zoon van Age Stienstra (IV-G) en Jannigje Quarré, is geboren op dinsdag 4 september 1900 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op vrijdag 18 augustus 1989 in Berlikum, is begraven rond dinsdag 22 augustus 1989 aldaar.

Theunis trouwt op donderdag 10 mei 1928 met Klaske Goudberg, dochter van Jentje Goudberg en Rinske Tolsma. Klaske is geboren op zaterdag 28 november 1903 in de gem. Barradeel, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 20 december 1990 in Bolsward, is begraven op maandag 24 december 1990 in Berlikum.

Van Theunis en Klaske zijn twee kinderen bekend:

1  Renske Stienstra is geboren op zondag 16 februari 1930 in Berlikum, zie VI-F.

2  Age Stienstra is geboren op dinsdag 28 juni 1932 in Berlikum, zie VI-G.

V-J  Theunis Hendriks Stienstra, zoon van Hendrik Theunis Stienstra (IV-I) en Sijbrigje Hogerhuis, is geboren op vrijdag 30 maart 1900 in Menaldum, is overleden op woensdag 18 februari 1981 in Beetgum, is begraven op zaterdag 21 februari 1981 in Sint Annaparochie.

Theunis trouwt op donderdag 14 januari 1926 in de gem. Het Bildt met Lolkje de Jong, dochter van Cornelis de Jong en Jantje Post. Lolkje is geboren op zondag 15 december 1895 in Sint Annaparochie, is overleden op maandag 15 mei 1978 in Beetgum, is begraven rond vrijdag 19 mei 1978 in Sint Annaparochie.

Van Theunis en Lolkje is een kind bekend:

1  Sybren Theunis Stienstra is geboren op woensdag 21 mei 1930 in Beetgum, zie VI-H.

V-K  Gerrit Stienstra, zoon van Hendrik Theunis Stienstra (IV-I) en Sietske Eijzinga, is geboren op vrijdag 24 januari 1913 in Menaldum, is overleden op donderdag 15 september 1988 in Beetgum, is gecremeerd op maandag 19 september 1988 in Goutum.

Gerrit trouwt op donderdag 26 juli 1934 in de gem. Menaldumadeel met Baukje Looijenga, dochter van Jacob Looijenga en Baukje Zwart. Baukje is geboren op zondag 30 juni 1912 in Berlikum, is overleden op woensdag 11 oktober 1989.

Van Gerrit en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-I.

2  Sietske Hendrika Stienstra (Sieta) is geboren op donderdag 10 februari 1938 in Beetgum, zie VI-J.

Generatie VI

VI-A  N.N.

VI-B  N.N.

VI-C  N.N.

VI-D  N.N.

VI-E  Baukje Hoogerhuis, dochter van Lume Tjibbes Hoogerhuis en Geertje Dirks Herrema (V-G), is geboren rond 1923, is overleden op dinsdag 24 april 2001 in Franeker.

Baukje was sinds 1947 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Baukje is een kind bekend:

1  N.N.

VI-F  Renske Stienstra, dochter van Theunis Stienstra (V-I) en Klaske Goudberg, is geboren op zondag 16 februari 1930 in Berlikum, is overleden op woensdag 11 april 2018 in Sint Annaparochie.

Renske trouwt rond 1954 met Hendrik Willem van der Graaf. Hendrik is geboren rond 1929, is overleden op zondag 14 maart 1993 in Berlikum, is begraven op donderdag 18 maart 1993 aldaar.

Van Hendrik en Renske zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-A.

2  N.N., zie VII-B.

3  N.N., zie VII-C.

VI-G  Age Stienstra, zoon van Theunis Stienstra (V-I) en Klaske Goudberg, is geboren op dinsdag 28 juni 1932 in Berlikum, is overleden op maandag 23 februari 2009 in Wolvega, is begraven op zaterdag 28 februari 2009 aldaar.

Age was sinds donderdag 13 maart 1958 gehuwd met N.N.

Van Age en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-D.

2  N.N., zie VII-E.

3  N.N., zie VII-F.

VI-H  Sybren Theunis Stienstra, zoon van Theunis Hendriks Stienstra (V-J) en Lolkje de Jong, is geboren op woensdag 21 mei 1930 in Beetgum, is overleden op donderdag 26 juni 2008 aldaar, is begraven op dinsdag 1 juli 2008 in Sint Annaparochie.

Sybren trouwt op donderdag 19 januari 1956 in de gem. Menaldumadeel, is verloofd in mei 1953 “Pinksteren 1953” met Minke Wildschut, dochter van Pieter Wildschut en Andriesje Meindersma. Minke is geboren op vrijdag 1 september 1933 in Marssum, is overleden op dinsdag 30 augustus 2016 in Stiens, is begraven op zaterdag 3 september 2016 in Sint Annaparochie.

Minke had als levensgezel N.N..

Van Sybren en Minke zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-G.

VI-I  N.N.

VI-J  Sietske Hendrika Stienstra (Sieta), dochter van Gerrit Stienstra (V-K) en Baukje Looijenga, is geboren op donderdag 10 februari 1938 in Beetgum, is overleden op donderdag 25 februari 2016 in Drachten.

Sietske was sinds woensdag 14 juli 1965 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Sietske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

Generatie VII

VII-A  N.N.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.

VII-E  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  N.N.