De AI-tak

De AI-tak is weer afkomstig van de plaats Stiens in Leeuwarderadeel:

Gabe Gerrits Stienstra, arbeider, geboren in Stiens, gedoopt op zondag 31 maart 1765 in Stiens, wonende in Britsum, in Leeuwarden en in Stiens, overleden op donderdag 24 december 1829, 64 jaar oud, zoon van Gerrit Gabes en Geertie Jans.
Hij was gehuwd met Trijntje Johannes Staal, werkster, geboren rond 1777 in Lekkum, overleden 16 februari 1844 in Stiens.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Gabe Gerrits Stienstra (1765-1829)
bestaat uit 141 personen in 9 generaties.
Laatst bijgewerkt: 22 december 2019.

Generatie I

I  Gabe Gerrits Stienstra, zoon van Gerrit Gabes en Geertie Jans, is geboren in Stiens, is gedoopt op zondag 31 maart 1765 aldaar, is overleden op donderdag 24 december 1829.

Gabe was gehuwd met Trijntje Johannes Staal. Trijntje is geboren rond 1777 in Lekkum, is overleden op vrijdag 16 februari 1844 om 05.00 uur in Stiens, is als overleden aangegeven op dinsdag 20 februari 1844 in de gem. Leeuwarderadeel.

Van Gabe en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Geertje Gabes Stienstra is geboren op donderdag 26 januari 1797 in Stiens, is gedoopt op zondag 26 februari 1797 aldaar, zie II-A.

2  Johannes Gabes Stienstra is geboren op zondag 26 januari 1800 in Britsum, is gedoopt op zondag 2 maart 1800 aldaar, zie II-B.

3  Gerrit Gabes Stienstra is geboren op donderdag 8 oktober 1801 in Britsum, is gedoopt op zondag 22 november 1801 aldaar, zie II-C.

4  Pieter Gabes Stienstra is geboren op zondag 24 april 1803 in Britsum, is gedoopt op zondag 5 juni 1803 aldaar.

5  Jan Gabes Stienstra is geboren op vrijdag 1 november 1805 in Britsum, is gedoopt op zondag 15 december 1805 aldaar, zie II-D.

6  Grietje Gabes Stienstra is geboren op maandag 29 februari 1808 in Britsum, is gedoopt op zondag 10 april 1808 aldaar, zie II-E.

7  Pieter Gabes Stienstra is geboren op dinsdag 7 april 1812 in Leeuwarden, zie II-F.

8  Antje Gabes Stienstra is geboren op dinsdag 24 mei 1814 in Leeuwarden, is als geboren aangegeven op zaterdag 7 februari 1818 in de gem. Leeuwarden, zie II-G.

9  Leendert Gabes Stienstra is geboren op vrijdag 26 december 1817 in Leeuwarden, zie II-H.

Generatie II

II-A  Geertje Gabes Stienstra, dochter van Gabe Gerrits Stienstra (I) en Trijntje Johannes Staal, is geboren op donderdag 26 januari 1797 in Stiens, is gedoopt op zondag 26 februari 1797 aldaar, is overleden op woensdag 9 april 1873 in Goutum.

Geertje trouwt op zaterdag 25 mei 1822 in de gem. Leeuwarderadeel met Sikke Jacobs Sixma.

Van Sikke en Geertje zijn tien kinderen bekend:

1  Hyltje Sikkes Sixma is geboren rond vrijdag 27 december 1822.

2  Gabe Sikkes Sixma is geboren rond zondag 29 juni 1823.

3  Jacob Sikkes Sixma is geboren rond vrijdag 29 juli 1825.

4  Trijntje Sikkes Sixma is geboren in 1828.

5  Korneliske Sikkes Sixma is geboren in 1829.

6  Gabe Sikkes Sixma is geboren rond maandag 22 augustus 1831.

7  Johannes Sikkes Sixma is geboren rond maandag 10 juni 1833.

8  Antje Sikkes Sixma is geboren rond vrijdag 29 mei 1835.

9  Gerrit Sikkes Sixma is geboren rond donderdag 20 april 1837.

10  Grietje Sikkes Sixma is geboren rond woensdag 11 juli 1838.

II-B  Johannes Gabes Stienstra, zoon van Gabe Gerrits Stienstra (I) en Trijntje Johannes Staal, is geboren op zondag 26 januari 1800 in Britsum, is gedoopt op zondag 2 maart 1800 aldaar, is overleden op woensdag 23 juni 1830 in Jelsum.

Johannes trouwt op donderdag 14 juni 1827 in de gem. Leeuwarderadeel met Jeltje Johannes Brandsma, dochter van Johannes Jelles Brandsma en Trijntje Keimpes de Vries. Jeltje is geboren in 1805 in Wijns, is overleden na 1864.

Jeltje was later gehuwd (2) met Johannes Jans Heerema.

Van Johannes en Jeltje is een kind bekend:

1  Johannes Johannes Stienstra is geboren rond vrijdag 14 maart 1828 in Stiens, zie III-A.

II-C  Gerrit Gabes Stienstra, zoon van Gabe Gerrits Stienstra (I) en Trijntje Johannes Staal, is geboren op donderdag 8 oktober 1801 in Britsum, is gedoopt op zondag 22 november 1801 aldaar, is overleden op dinsdag 14 februari 1871 in Stiens.

Gerrit trouwt op donderdag 31 mei 1827 met Andrieske Sijtzes Hoornstra. Andrieske is geboren rond 1800 in Stiens, is overleden na 1839.

Van Gerrit en Andrieske zijn vier kinderen bekend:

1  Sytze Gerrits Stienstra is geboren rond donderdag 6 mei 1830 in Stiens, is overleden op donderdag 11 december 1834 aldaar.

2  Trijntje Gerrits Stienstra is geboren rond donderdag 25 april 1833 in Stiens, is overleden op vrijdag 6 november 1846 aldaar.

3  Sijtze Gerrits Stienstra is geboren rond dinsdag 27 december 1836, is overleden op dinsdag 5 september 1837 in Stiens.

4  Antje Gerrits Stienstra is geboren rond vrijdag 21 december 1838 in Stiens, is overleden op dinsdag 30 juli 1844 aldaar.

II-D  Jan Gabes Stienstra, zoon van Gabe Gerrits Stienstra (I) en Trijntje Johannes Staal, is geboren op vrijdag 1 november 1805 in Britsum, is gedoopt op zondag 15 december 1805 aldaar, is overleden op zaterdag 17 december 1864 in Hijum.

Jan trouwt op donderdag 11 juni 1835 in de gem. Leeuwarderadeel met Froukje Tjebbes Poelstra, dochter van Tjebbe Haantjes Poelstra en Pietje Sijtzes Bijlstra. Froukje is geboren op vrijdag 20 juli 1804 in Hijum, is gedoopt op zondag 19 augustus 1804 aldaar, is overleden op dinsdag 13 maart 1888 om 11.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 14 maart 1888 in de gem. Leeuwarderadeel.

Van Jan en Froukje zijn twee kinderen bekend:

1  Pietje Jans Stienstra is geboren op dinsdag 15 maart 1836 in Hijum, is overleden op maandag 26 december 1910 aldaar.

Pietje trouwt op donderdag 16 mei 1861 in de gem. Leeuwarderadeel met Jan Pieters Vriesema, zoon van Pieter Harmens Vriesema en Ymkje Jans van der Haag. Jan is geboren op zaterdag 15 oktober 1836 in Hallum, is overleden op zaterdag 31 januari 1914, is als overleden aangegeven op maandag 2 februari 1914 in de gem. Leeuwarderadeel.

2  Trijntje Jans Stienstra is geboren op zaterdag 10 april 1841 in Hijum, zie III-B.

II-E  Grietje Gabes Stienstra, dochter van Gabe Gerrits Stienstra (I) en Trijntje Johannes Staal, is geboren op maandag 29 februari 1808 in Britsum, is gedoopt op zondag 10 april 1808 aldaar, is overleden op zaterdag 6 juli 1861 aldaar.

Grietje trouwt op donderdag 18 mei 1843 in de gem. Leeuwarderadeel met Doeke Jennes van der Woude, zoon van Jenne Sjoerds van der Woude en Wikje Doekes. Doeke is geboren op donderdag 3 maart 1791 in Stiens, is gedoopt op zondag 3 april 1791 aldaar, is overleden op dinsdag 19 januari 1847 in de gem. Leeuwarderadeel.

Doeke was eerder gehuwd (1) met Lutske Jacobs.

Van Doeke en Grietje is een kind bekend:

1  Gabe Doekes van der Woude is geboren rond dinsdag 17 juni 1845.

II-F  Pieter Gabes Stienstra, zoon van Gabe Gerrits Stienstra (I) en Trijntje Johannes Staal, is geboren op dinsdag 7 april 1812 in Leeuwarden, is overleden op dinsdag 18 juli 1876 in Stiens.

Pieter trouwt op donderdag 25 april 1844 in de gem. Leeuwarderadeel met Jinke Klazes de Jong, dochter van Klaas de Jong en Grietje Jans Spoelstra. Jinke is geboren op vrijdag 26 december 1817 in Holwerd.

Van Pieter en Jinke zijn vijf kinderen bekend:

1  Leendert Pieters Stienstra is geboren op woensdag 6 augustus 1845 in Stiens, is als geboren aangegeven op vrijdag 8 augustus 1845 in de gem. Leeuwarderadeel, zie III-C.

2  Klaas Pieters Stienstra is geboren op zondag 18 februari 1849 om 18.00 uur in Stiens, is als geboren aangegeven op maandag 19 februari 1849 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op woensdag 16 juni 1852 in Stiens.

3  Klaas Pieters Stienstra is geboren op zaterdag 3 juli 1852 om 10.00 uur in Stiens, is als geboren aangegeven op zaterdag 3 juli 1852 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op maandag 1 januari 1855 in Stiens.

4  Klaas Pieters Stienstra is geboren op woensdag 5 maart 1856 in Stiens.

5  Trijntje Pieters Stienstra is geboren op zaterdag 6 november 1858 om 08.00 uur in Stiens, is als geboren aangegeven op maandag 8 november 1858 in de gem. Leeuwarderadeel.

Trijntje trouwt op zaterdag 31 mei 1884 in de gem. Leeuwarderadeel met Pieter Doekes Miedema, zoon van Doeke Pieters Miedema en Wijtske Martinus Olivier. Pieter is geboren in 1862 in Hijum.

II-G  Antje Gabes Stienstra, dochter van Gabe Gerrits Stienstra (I) en Trijntje Johannes Staal, is geboren op dinsdag 24 mei 1814 in Leeuwarden, is als geboren aangegeven op zaterdag 7 februari 1818 in de gem. Leeuwarden, is overleden op zaterdag 14 december 1889 in Stiens.

Van Antje en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Jan Stienstra is geboren op donderdag 6 juli 1848 in Stiens, is overleden op donderdag 19 juni 1851 aldaar.

Antje trouwt op vrijdag 29 augustus 1851 in de gem. Leeuwarderadeel (2) met Tjipke Jans Kingma, zoon van Jan Jacobs en Lutske Jacobs. Tjipke is geboren op zondag 17 februari 1811 in Stiens, is gedoopt op zondag 17 maart 1811 aldaar, is overleden voor 1889.

Tjipke was eerder gehuwd (1) met Trijntje Pieters Groen.

II-H  Leendert Gabes Stienstra, zoon van Gabe Gerrits Stienstra (I) en Trijntje Johannes Staal, is geboren op vrijdag 26 december 1817 in Leeuwarden, is overleden op dinsdag 11 juni 1844 in Stiens.

Leendert trouwt op donderdag 25 april 1844 in de gem. Leeuwarderadeel met Tjitske Hanzes Reitsma, dochter van Hans Gerrits Reitsma en Fokje Sijmens Kuiper. Tjitske is geboren op zondag 5 december 1819 om 14.00 uur in Stiens, is als geboren aangegeven op maandag 6 december 1819 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op zondag 13 maart 1859 in de gem. Ferwerderadeel.

Tjitske was later gehuwd (2) met Fopke Jakobs Krol. Tjitske was later gehuwd (3) met Klaas Sjoukes Hoekstra.

Van Leendert en Tjitske is een kind bekend:

1  Leendert Leenderts Stienstra is geboren op dinsdag 16 juli 1844 in Stiens (nummer 21), is als geboren aangegeven op vrijdag 19 juli 1844 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op vrijdag 20 oktober 1848 in Hallum, is als overleden aangegeven op zaterdag 21 oktober 1848 in de gem. Ferwerderadeel.

Generatie III

III-A  Johannes Johannes Stienstra, zoon van Johannes Gabes Stienstra (II-B) en Jeltje Johannes Brandsma, is geboren rond vrijdag 14 maart 1828 in Stiens, is overleden op maandag 12 april 1897 in Dronrijp.

Johannes trouwt op zaterdag 12 mei 1860 in de gem. Franekeradeel (1) met Trijntje Klazes de Jong, dochter van Klaas Ages de Jong en Trijntje de Groot. Trijntje is geboren rond 1834 in Midlum, is overleden tussen 1860 en 1864.

Van Johannes en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 18 mei 1861 in de gem. Franekeradeel.

2  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 9 oktober 1862 in de gem. Franekeradeel.

Johannes trouwt op zaterdag 14 mei 1864 in de gem. Menaldumadeel (2) met Jantje Johannes Heerema, dochter van Johannes Jans Heerema en Antje Reins de Vries. Jantje is geboren op vrijdag 15 februari 1833 in Dronrijp, is overleden op zaterdag 21 oktober 1893 in de gem. Menaldumadeel.

Van Johannes en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

3  Johannes Johannes Stienstra is geboren op maandag 10 april 1865 in Dronrijp, is overleden op vrijdag 21 juni 1867 aldaar.

4  Antje Johannes Stienstra is geboren op zondag 10 maart 1867 in Dronrijp, is overleden op donderdag 25 juli 1867 aldaar.

5  Antje Stienstra is geboren op zondag 19 juli 1868 in Dronrijp, is overleden op zaterdag 4 december 1926 in Menaldum.

Antje trouwt op woensdag 11 oktober 1893 in de gem. Menaldumadeel met Evert Houkes, zoon van Jan Stevens Houkes en Debora Jacoba Wendelaar Bonga. Evert is geboren rond 1855 in Dronrijp, is overleden na 1926.

Evert was eerder gehuwd (1) met Trijntje Zijlstra.

6  Jeltje Stienstra is geboren op zondag 25 juni 1871 in Dronrijp, zie IV-A.

7  Johanna Stienstra is geboren op zondag 29 juli 1877 in Dronrijp, zie IV-B.

III-B  Trijntje Jans Stienstra, dochter van Jan Gabes Stienstra (II-D) en Froukje Tjebbes Poelstra, is geboren op zaterdag 10 april 1841 in Hijum, is overleden op donderdag 4 april 1867 aldaar.

Trijntje trouwt op zaterdag 28 mei 1864 in de gem. Ferwerderadeel met Kornelis Lieuwes Boonstra, zoon van Lieuwe Wobbes Boonstra en Wijtske Jans van der Haag. Kornelis is geboren op zaterdag 26 maart 1836 in Hallum, is overleden na 1869.

Van Kornelis en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

III-C  Leendert Pieters Stienstra, zoon van Pieter Gabes Stienstra (II-F) en Jinke Klazes de Jong, is geboren op woensdag 6 augustus 1845 in Stiens, is als geboren aangegeven op vrijdag 8 augustus 1845 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op zondag 13 maart 1910 in Stiens.

Leendert trouwt op dinsdag 25 mei 1869 in de gem. Leeuwarderadeel met Geertje Lubberts van der Woude, dochter van Lubbert Sjoerds van der Woude en Hinke Everts Laverman. Geertje is geboren op donderdag 4 oktober 1849 in Britsum, is overleden op donderdag 25 februari 1915 in Stiens.

Van Leendert en Geertje zijn veertien kinderen bekend:

1  Pieter Leenderts Stienstra is geboren op zondag 31 oktober 1869 in Finkum, is overleden op vrijdag 22 april 1938 in Stiens, is begraven aldaar.

Pieter trouwt op maandag 23 mei 1898 in de gem. Leeuwarderadeel met Eelkje Sjoukes Lep, dochter van Sjouke Lep en Rinske Hendriks Stienstra. Eelkje is geboren op vrijdag 10 november 1871 in Vrouwenparochie, is overleden op woensdag 27 maart 1974 in Noordbergum, is begraven op maandag 1 april 1974 in Stiens.

2  Hinke Leenderts Stienstra is geboren op zondag 23 april 1871 in Finkum, is overleden op vrijdag 30 januari 1903 in Leeuwarden.

Hinke trouwt op zaterdag 17 mei 1902 in de gem. Leeuwarderadeel met Jan Elisas Zijlstra, zoon van Elisa Jans Zijlstra en Antje Berends Klaver. Jan is geboren in 1871 in Beetgum.

3  Lubbert Leenderts Stienstra is geboren op vrijdag 27 september 1872 in Jelsum, zie IV-C.

4  Jinke Leenderts Stienstra is geboren op donderdag 30 april 1874 in Jelsum, is overleden op zaterdag 15 augustus 1874 aldaar.

5  Grietzen Leenderts Stienstra is geboren op maandag 12 juli 1875 in Finkum, is overleden op zondag 5 september 1875 aldaar.

6  Grietzen Leenderts Stienstra is geboren op maandag 30 oktober 1876 in Finkum, is overleden op vrijdag 24 november 1876 aldaar.

7  Janke Leenderts Stienstra is geboren op zaterdag 24 november 1877 in Finkum, is overleden op zondag 30 juni 1878 aldaar.

8  Jinke Leenderts Stienstra is geboren op zaterdag 8 maart 1879 in Finkum, zie IV-D.

9  Antje Leenderts Stienstra is geboren op dinsdag 26 april 1881 in Finkum, is overleden op zondag 8 mei 1881 aldaar.

10  Antje Leenderts Stienstra is geboren op zondag 18 februari 1883 in Finkum, is overleden aldaar.

11  Evert Leenderts Stienstra is geboren op vrijdag 11 september 1885 in Stiens, zie IV-E.

12  Grietzen Leenderts Stienstra is geboren op zaterdag 15 januari 1887 in Finkum, is overleden op maandag 30 mei 1887 aldaar.

13  Grietzen Leenderts Stienstra is geboren op zondag 15 april 1888 in Finkum, zie IV-F.

14  Klaas Leenderts Stienstra is geboren op donderdag 31 juli 1890 in Stiens, is overleden op vrijdag 8 augustus 1890 aldaar.

Generatie IV

IV-A  Jeltje Stienstra, dochter van Johannes Johannes Stienstra (III-A) en Jantje Johannes Heerema, is geboren op zondag 25 juni 1871 in Dronrijp, is overleden op donderdag 27 juni 1946 om 12.00 uur in Berlikum.

Jeltje trouwt op zaterdag 11 april 1896 in de gem. Barradeel met Pieter Bosma, zoon van Jelle Pieters Bosma en Klaaske Jans Bouritius. Pieter is geboren rond 1855 in Pietersbierum, is overleden voor juni 1946.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Dieuwke Eisma.

Van Pieter en Jeltje is een kind bekend:

1  Johannes Bosma is geboren op maandag 14 december 1896 om 21.00 uur in Pietersbierum, is als geboren aangegeven op dinsdag 15 december 1896 in de gem. Barradeel.

IV-B  Johanna Stienstra, dochter van Johannes Johannes Stienstra (III-A) en Jantje Johannes Heerema, is geboren op zondag 29 juli 1877 in Dronrijp, is overleden in juli 1956 in Tzum.

Johanna trouwt op zondag 30 november 1902 in Franeker met Roelof Kroeger, zoon van Christoffel Roelofs Kroeger en Johanna Boukes Post. Roelof is geboren rond 1867 in Hitzum.

Van Roelof en Johanna is een kind bekend:

1  Johannes Kroeger is geboren rond december 1904, is overleden op donderdag 13 april 1905 in Franeker.

IV-C  Lubbert Leenderts Stienstra, zoon van Leendert Pieters Stienstra (III-C) en Geertje Lubberts van der Woude, is geboren op vrijdag 27 september 1872 in Jelsum.

Lubbert trouwt op donderdag 24 mei 1900 in de gem. Het Bildt met Hiltje Post, dochter van Cornelis Post en Ytje Nauta. Hiltje is geboren rond 1879 in Vrouwenparochie.

Van Lubbert en Hiltje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  Leendert Lubberts Stienstra is geboren op zondag 23 juni 1901 in Finkum, zie V-A.

3  Cornelis Stienstra is geboren op dinsdag 9 december 1902 in Finkum, zie V-B.

4  Pieter Stienstra is geboren op woensdag 21 september 1910 in Finkum, zie V-C.

IV-D  Jinke Leenderts Stienstra, dochter van Leendert Pieters Stienstra (III-C) en Geertje Lubberts van der Woude, is geboren op zaterdag 8 maart 1879 in Finkum, is overleden op zondag 25 maart 1956 in Deventer, is als overleden aangegeven op maandag 26 maart 1956 in de gem. Deventer, is begraven op donderdag 29 maart 1956 in Stiens.

Jinke trouwt op zaterdag 16 mei 1903 in de gem. Leeuwarderadeel (1) met Sjouke Sjoerds Wagenaar, zoon van Sjoerd Jacobs Wagenaar en Geertje Harmens van der Meer. Sjouke is geboren op woensdag 5 juni 1872 in Stiens, is overleden op vrijdag 26 oktober 1928 om 17.00 uur in Finkum.

Van Sjouke en Jinke is een kind bekend:

1  Hinke Wagenaar is geboren rond 1905 in de gem. Leeuwarderadeel, zie V-D.

Jinke was gehuwd (2) met Dirk Hoekstra, zoon van Hendrik Hoekstra en Eke de Jong. Dirk is geboren rond 1876 in de gem. Het Bildt, is overleden op dinsdag 7 februari 1956 in Deventer, is als overleden aangegeven op donderdag 9 februari 1956 in de gem. Deventer.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Dirkje van der Zicht.

IV-E  Evert Leenderts Stienstra, zoon van Leendert Pieters Stienstra (III-C) en Geertje Lubberts van der Woude, is geboren op vrijdag 11 september 1885 in Stiens, is overleden op maandag 11 mei 1936 om 15.30 uur in Finkum, is begraven rond vrijdag 15 mei 1936 in Stiens.

Evert was gehuwd met Adriaantje Veenstra, dochter van Andries Veenstra en Johanna Kootstra. Adriaantje is geboren op maandag 2 november 1891 om 03.00 uur in Surhuizum, is als geboren aangegeven op maandag 2 november 1891 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op zaterdag 29 augustus 1981, is begraven op dinsdag 1 september 1981 in Stiens.

Van Evert en Adriaantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Andries Stienstra is geboren op woensdag 11 maart 1914 in de gem. Achtkarspelen, zie V-E.

2  Johanna Stienstra is geboren op donderdag 5 april 1917 in de gem. Ferwerderadeel, zie V-F.

3  Leendert Stienstra is geboren in 1919, zie V-G.

4  Geertje Stienstra is geboren op maandag 8 augustus 1921 in Finkum, is overleden op zondag 9 oktober 1921 aldaar, is begraven rond donderdag 13 oktober 1921 in Stiens.

5  Gerard Stienstra is geboren op dinsdag 21 april 1925 in Finkum, zie V-H.

IV-F  Grietzen Leenderts Stienstra, zoon van Leendert Pieters Stienstra (III-C) en Geertje Lubberts van der Woude, is geboren op zondag 15 april 1888 in Finkum, is overleden op donderdag 25 november 1926 in Ferwerd, is begraven op maandag 29 november 1926 aldaar.

Grietzen trouwt op zaterdag 14 augustus 1915 in de gem. Leeuwarderadeel met Trijntje Wijnstok, dochter van Klaas Jelles Wijnstok en Geertje Sjoerds Halbersma. Trijntje is geboren op zondag 27 juni 1886 in Ferwerd, is overleden op zaterdag 12 juni 1982 in Leeuwarden, is begraven op woensdag 16 juni 1982 in Ferwerd.

Van Grietzen en Trijntje is een kind bekend:

1  Geertje Stienstra is geboren op dinsdag 5 februari 1918 in Finkum, zie V-I.

Generatie V

V-A  Leendert Lubberts Stienstra, zoon van Lubbert Leenderts Stienstra (IV-C) en Hiltje Post, is geboren op zondag 23 juni 1901 in Finkum, is overleden op woensdag 13 mei 1987 in Den Haag.

Leendert trouwt op donderdag 19 mei 1927 in de gem. Zevenhuizen (1) met Adriana van Prooijen, dochter van Arie van Prooijen en Lena van Sint Maartensdijk. Adriana is geboren op zondag 7 augustus 1898 in Oud-Beijerland.

Van Leendert en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  Adrie Leo Stienstra (Aad) is geboren op zaterdag 30 april 1932 in Neeritter, zie VI-A.

Leendert was gehuwd (2) met N.N.

V-B  Cornelis Stienstra, zoon van Lubbert Leenderts Stienstra (IV-C) en Hiltje Post, is geboren op dinsdag 9 december 1902 in Finkum.

Cornelis was gehuwd met Janke de Jong. Janke is geboren op woensdag 15 september 1897 in de gem. Utingeradeel.

Van Cornelis en Janke is een kind bekend:

1  Ankje Stienstra is geboren op dinsdag 21 november 1933 in Haarlem, zie VI-B.

V-C  Pieter Stienstra, zoon van Lubbert Leenderts Stienstra (IV-C) en Hiltje Post, is geboren op woensdag 21 september 1910 in Finkum, is overleden op dinsdag 24 september 1968 in Assen.

Pieter was gehuwd met Grietje Smits. Grietje is geboren op donderdag 25 maart 1915 in Franeker, is overleden op zaterdag 18 juli 2009 in Assen, is begraven aldaar.

Van Pieter en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-C.

2  N.N., zie VI-D.

V-D  Hinke Wagenaar, dochter van Sjouke Sjoerds Wagenaar en Jinke Leenderts Stienstra (IV-D), is geboren rond 1905 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op donderdag 22 januari 1959 in Deventer, is als overleden aangegeven op vrijdag 23 januari 1959 in de gem. Deventer.

Hinke was gehuwd met Rienk de Vries. Rienk is overleden na januari 1959.

Van Rienk en Hinke zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-E  Andries Stienstra, zoon van Evert Leenderts Stienstra (IV-E) en Adriaantje Veenstra, is geboren op woensdag 11 maart 1914 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op zaterdag 13 mei 1995 in Leeuwarden, is begraven op woensdag 17 mei 1995 in Vrouwenparochie.

Andries trouwt op woensdag 5 mei 1937 met Eelkje Katsma, dochter van Oebele Katsma en Baukje Bergsma. Eelkje is geboren op vrijdag 4 september 1914 in de gem. Het Bildt, is overleden op zaterdag 28 augustus 1993 in Leeuwarden, is begraven op woensdag 1 september 1993 in Vrouwenparochie.

Van Andries en Eelkje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-E.

2  Oebele Stienstra (Oep) is geboren op dinsdag 16 augustus 1938 in Oude Leije, zie VI-F.

3  Adriaantje Evertje Stienstra (Adrie) is geboren op zondag 20 december 1942 in de gem. Ferwerderadeel, zie VI-G.

V-F  Johanna Stienstra, dochter van Evert Leenderts Stienstra (IV-E) en Adriaantje Veenstra, is geboren op donderdag 5 april 1917 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zaterdag 25 september 2004 in Leeuwarden, is gecremeerd op donderdag 30 september 2004 in Goutum.

Johanna trouwt op zaterdag 25 april 1936 in de gem. Leeuwarderadeel met Taeke Zijlstra. Taeke is geboren op zondag 28 december 1913 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op maandag 2 april 2001 in Grouw, is gecremeerd op vrijdag 6 april 2001 in Goutum.

Van Taeke en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  Gé Zijlstra is overleden voor september 2004.

V-G  Leendert Stienstra, zoon van Evert Leenderts Stienstra (IV-E) en Adriaantje Veenstra, is geboren in 1919, is overleden op zondag 3 juni 1990 in Australiė.

Leendert trouwt in 1942 in de gem. Het Bildt (is gescheiden rond 1978 in Australiė) (1) met Janke de Koe. Janke is geboren in 1917 in Australiė, is overleden in 2003.

Janke was later gehuwd (2) met N.N..

Van Leendert en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-H.

2  N.N., zie VI-I.

Leendert was sinds 1985 gehuwd (2) met N.N.

Leendert en N.N. hebben samen geen kinderen:

V-H  Gerard Stienstra, zoon van Evert Leenderts Stienstra (IV-E) en Adriaantje Veenstra, is geboren op dinsdag 21 april 1925 in Finkum, is overleden op donderdag 4 augustus 2005 in Stiens, is begraven op maandag 8 augustus 2005 aldaar.

Gerard trouwt op donderdag 1 november 1951 in de gem. Ferwerderadeel met Hiltje van der Velde (Hilly). Hiltje is geboren op woensdag 2 januari 1929 in Burdaard, is overleden op zaterdag 12 juli 2014 in Stiens, is begraven op vrijdag 18 juli 2014 aldaar.

Van Gerard en Hiltje zijn twee kinderen bekend:

1  Evert Stienstra is geboren op donderdag 23 juli 1953 in de gem. Leeuwarderadeel, is ongehuwd overleden op dinsdag 25 maart 1997 in Amsterdam, is begraven op zaterdag 29 maart 1997 in Stiens.

2  N.N., zie VI-J.

V-I  Geertje Stienstra, dochter van Grietzen Leenderts Stienstra (IV-F) en Trijntje Wijnstok, is geboren op dinsdag 5 februari 1918 in Finkum, is overleden op vrijdag 11 juli 2008 in Leeuwarden in Swettehiem, is begraven op dinsdag 15 juli 2008 in Ferwerd.

Geertje trouwt op donderdag 4 mei 1939 in de gem. Ferwerderadeel (1) met Steven Hornstra, zoon van Gerben Hornstra en Sjieuwke van Dijk. Steven is geboren op zondag 28 juli 1912 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 28 december 1952 in Leeuwarden.

Van Steven en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

Geertje trouwt op woensdag 18 december 1974 in de gem. Baarn (2) met Kornelis Wijmenga. Kornelis is geboren op maandag 12 april 1909 in de gem. Het Bildt, is overleden op zaterdag 28 februari 1981 in Leeuwarden, is begraven op woensdag 4 maart 1981 in Ferwerd.

Kornelis was eerder gehuwd (1) met Sijtske van der Leij.

Geertje trouwt op woensdag 19 mei 1982 in de gem. Leeuwarden (3) met Roelof Braaksma. Roelof is geboren op vrijdag 28 augustus 1914 in de gem. Dantumadeel, is overleden op dinsdag 4 februari 1986 in Leeuwarden, is begraven op vrijdag 7 februari 1986 in Ferwerd.

Generatie VI

VI-A  Adrie Leo Stienstra (Aad), zoon van Leendert Lubberts Stienstra (V-A) en Adriana van Prooijen, is geboren op zaterdag 30 april 1932 in Neeritter, is overleden op donderdag 1 januari 2009 in Zoetermeer, is begraven rond maandag 5 januari 2009 aldaar.

Adrie trouwt op woensdag 3 mei 1961 in de gem. Zoetermeer (1) met Annie van Dorp. Annie is geboren op donderdag 5 november 1936 in Zoetermeer, is overleden op vrijdag 4 juni 1971 in Voorburg, is begraven rond dinsdag 8 juni 1971 in Zoetermeer.

Van Adrie en Annie zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-A.

2  N.N., zie VII-B.

3  N.N., zie VII-C.

Adrie was van dinsdag 13 april 1982 tot dinsdag 22 maart 1988 gehuwd (2) met N.N.

Van Adrie en N.N. is een kind bekend:

4  N.N.

VI-B  Ankje Stienstra, dochter van Cornelis Stienstra (V-B) en Janke de Jong, is geboren op dinsdag 21 november 1933 in Haarlem, is overleden op dinsdag 2 mei 2006 in Lelystad, is begraven rond zaterdag 6 mei 2006 aldaar.

Ankje was sinds zaterdag 4 september 1954 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Ankje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-C  N.N.

VI-D  N.N.

VI-E  N.N.

VI-F  Oebele Stienstra (Oep), zoon van Andries Stienstra (V-E) en Eelkje Katsma, is geboren op dinsdag 16 augustus 1938 in Oude Leije, is overleden op donderdag 4 juni 2009 in Leeuwarden, is begraven op dinsdag 9 juni 2009 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Oebele trouwt op woensdag 10 januari 1962 in de gem. Leeuwarden met Wiepkje Zietsma (Wiepie). Wiepkje is geboren op zondag 15 mei 1938 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op woensdag 22 augustus 2018 in Leeuwarden, is begraven op woensdag 29 augustus 2018 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Van Oebele en Wiepkje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-D.

2  N.N., zie VII-E.

3  N.N., zie VII-F.

VI-G  Adriaantje Evertje Stienstra (Adrie), dochter van Andries Stienstra (V-E) en Eelkje Katsma, is geboren op zondag 20 december 1942 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 12 juni 2005 in Leeuwarden, is gecremeerd op donderdag 16 juni 2005 in Goutum, Er is een rouwdienst gehouden op donderdag 16 juni 2005 in Leeuwarden.

Adriaantje was sinds woensdag 14 maart 1962 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Adriaantje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-H  N.N.

VI-I  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-H.

VI-J  N.N.

Generatie VII

VII-A  N.N.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.

VII-E  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  Jason Case, zoon van N.N. en N.N. (VI-H), is overleden voor 2011 in Australiė.

Jason was gehuwd met N.N.

Van Jason en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-H  N.N.

VII-I  N.N.

VII-J  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

Generatie VIII

VIII  N.N.

2 Comments on “De AI-tak”

  1. I am the daughter of Leendert and Janke Stienstra born 14/8/1949 in Sint Anna Parochie

Comments are closed.