De AH-tak

De AH-tak is afkomstig uit de Friese Wouden, het oostelijke gedeelte van de provincie. Van de eerste generaties van deze stam weet ik nog niet zo veel:
Jakob Lüis. Hij was gehuwd met Kuinje of Kunne Oedzes van der Steen. Uit dit huwelijk:

  1. Oeds Jacobs Stienstra, arbeider en veenbaas in Augustinusga en in Drogeham, gehuwd met Stijntje Sjoerds Dijkstra.
  2. Miente Jakobs Stienstra, schipper, wonende in Burum en in Surhuisterveen, gehuwd met Gettje Tjerks Feenstra.
  3. Gepke Jacobs Stienstra, getrouwd met Jan Sierks Zijlstra.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Jakob Lieuwes (1738-<1811)
bestaat uit 1464 personen in 10 generaties.
Dubbele afstamming komt 11 maal voor vanaf generatie V.
Laatst bijgewerkt: 22 december 2019.

Generatie I

I  Jakob Lieuwes, zoon van Lui Rienks en Gepke Jacobs, is geboren in 1738, is overleden voor 1811.

Jakob trouwt rond 1762 in Surhuisterveen met Kunne Oedzes van der Steen, dochter van Oeds Sybes en Leentje Wobbes Harckema. Kunne is geboren rond 1734, is overleden op zondag 19 augustus 1821 in Surhuisterveen.

Van Jakob en Kunne zijn drie kinderen bekend:

1  Oeds Jakobs Stienstra is geboren rond 1764 in Surhuisterveen, zie II-A.

2  Miente Jakobs Stienstra is geboren rond 1769 in Surhuisterveen, zie II-B.

3  Gepke Jacobs Stienstra is geboren in 1771 in Surhuisterveen, zie II-C.

Generatie II

II-A  Oeds Jakobs Stienstra, zoon van Jakob Lieuwes (I) en Kunne Oedzes van der Steen, is geboren rond 1764 in Surhuisterveen, is overleden op woensdag 20 november 1844 in Drogeham.

Oeds trouwt (kerk) op zondag 4 november 1787 in Drogeham met Styntje Sjoerds Dijkstra, dochter van Sjoerd Edzes en Antje Jans. Styntje is geboren rond 1766 in Harkema-Opeinde, is overleden op donderdag 11 april 1839 om 02.00 uur in Drogeham.

Van Oeds en Styntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacob Oedzes Stienstra is geboren in mei 1789 in Harkema, zie III-A.

2  Antje Oedzes Stienstra is geboren op dinsdag 6 december 1791 in Warffum, zie III-B.

3  Sjoerd Oedzes Stienstra is geboren in september 1793 in Harkema, zie III-C.

4  Lieuwe Oedzes Stienstra is geboren op donderdag 27 juli 1797 in Harkema, zie III-D.

5  Kuinje Oedzes Stienstra is geboren op vrijdag 13 december 1799 in Harkema, zie III-E.

6  Willem Oedzes Stienstra is geboren op woensdag 14 december 1803 in Harkema, zie III-F.

7  Leentje Oedzes Stienstra is geboren op zondag 18 december 1808 in Harkema, zie III-G.

II-B  Miente Jakobs Stienstra, zoon van Jakob Lieuwes (I) en Kunne Oedzes van der Steen, is geboren rond 1769 in Surhuisterveen, is overleden op zaterdag 14 juni 1856 aldaar.

Miente trouwt op zondag 29 november 1795 in Surhuisterveen met Gettje Tjerks Feenstra, dochter van Tjerk Klazes en Gepke Jochums. Gettje is geboren rond 1776 in Burum, is overleden op vrijdag 25 november 1831 aldaar.

Van Miente en Gettje zijn acht kinderen bekend:

1  Leentje Mientes Stienstra is geboren rond 1798 in Surhuisterveen, zie III-H.

2  Gepke Mientes Stienstra is geboren op vrijdag 28 maart 1800 in Surhuisterveen, zie III-I.

3  Jacob Mients Stienstra is geboren rond 1803 in Surhuisterveen, is overleden op zondag 3 juni 1832 in Bergen op Zoom in militaire ziekenhuis, is als overleden aangegeven op zaterdag 23 juni 1832 in de gem. Achtkarspelen.

4  Tjerk Mients Stienstra is geboren rond 1806 in Surhuisterveen, zie III-J.

5  Kuinje Mients Stienstra is geboren rond 1809 in Surhuisterveen, zie III-K.

6  Jochum Mientes Stienstra is geboren rond 1811 in Surhuisterveen, zie III-L.

7  Thomas Mients Stienstra is geboren op zaterdag 9 oktober 1813 in Surhuisterveen, zie III-M.

8  Mient Mients Stienstra is geboren op zaterdag 13 december 1817 in Burum, zie III-N.

II-C  Gepke Jacobs Stienstra, dochter van Jakob Lieuwes (I) en Kunne Oedzes van der Steen, is geboren in 1771 in Surhuisterveen, is overleden op zaterdag 9 augustus 1828 aldaar.

Gepke trouwt op zondag 4 september 1796 in Surhuisterveen met Jan Sierks Zijlstra. Jan is geboren in 1768 in Surhuisterveen, is verdronken op vrijdag 25 juni 1830 in de gem. Zuidhorn.

Van Jan en Gepke zijn twee kinderen bekend:

1  Kunne Jans Zijlstra is geboren op vrijdag 26 augustus 1803 in Surhuisterveen, zie III-O.

2  Leentje Zijlstra is geboren in 1812 in Burum, is verdronken op vrijdag 25 juni 1830 in Noordhorn.

Generatie III

III-A  Jacob Oedzes Stienstra, zoon van Oeds Jakobs Stienstra (II-A) en Styntje Sjoerds Dijkstra, is geboren in mei 1789 in Harkema, is overleden op dinsdag 13 februari 1855 in Augustinusga.

Jacob trouwt op vrijdag 11 december 1812 in de gem. Achtkarspelen met Trijntje Sierks van der Veen, dochter van Sierk Rudmers van der Veen en Ytje Sybrens. Trijntje is geboren op dinsdag 2 maart 1790 in Buitenpost, is overleden op zondag 20 april 1879 in Kollum.

Van Jacob en Trijntje is een kind bekend:

1  Oeds Jacobs Steenstra is geboren op woensdag 12 mei 1813 in Harkema-Opeinde, zie IV-A.

III-B  Antje Oedzes Stienstra, dochter van Oeds Jakobs Stienstra (II-A) en Styntje Sjoerds Dijkstra, is geboren op dinsdag 6 december 1791 in Warffum, is overleden op dinsdag 27 september 1859 in Harkema.

Antje trouwt op woensdag 18 september 1816 in de gem. Achtkarspelen met Oeds Joons Feenstra. Oeds is geboren op dinsdag 26 februari 1793 in Oostermeer, is overleden op dinsdag 14 augustus 1860 in Harkema.

Van Oeds en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  Stijntje Feenstra is geboren in 1819.

3  Dieuwke Feenstra is geboren op donderdag 25 april 1822.

4  Minke Feenstra is geboren in 1826.

III-C  Sjoerd Oedzes Stienstra, zoon van Oeds Jakobs Stienstra (II-A) en Styntje Sjoerds Dijkstra, is geboren in september 1793 in Harkema, is overleden op vrijdag 19 december 1862 in Drogeham.

Sjoerd trouwt op woensdag 11 december 1816 in de gem. Achtkarspelen (1) met Antje Sijbes Hoekstra, dochter van Sybe Popkes Hoekstra en Menke Roelfs. Antje is geboren op donderdag 9 januari 1794 in Drogeham, is overleden op dinsdag 25 februari 1834 aldaar.

Van Sjoerd en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Stijntje Sjoerds Stienstra is geboren op vrijdag 25 juli 1817 in Twijzel, is overleden op dinsdag 10 juli 1838 in Harkema.

2  Hinke Sjoerds Stienstra is geboren op donderdag 30 december 1819 in Twijzel, zie IV-B.

3  Oedske Sjoerds Stienstra is geboren rond 1824 in Twijzel, is overleden op donderdag 10 juli 1890 in Augustinusga.

Oedske trouwt op zaterdag 16 mei 1863 in de gem. Achtkarspelen met Jeen Wiebes Veenstra. Jeen is geboren rond 1828, is overleden na 1890.

4  Sybe Sjoerds Stienstra is geboren op dinsdag 9 januari 1827 in Drogeham, is overleden op zondag 15 augustus 1841 in Harkema.

Sjoerd trouwt op woensdag 7 oktober 1835 in de gem. Achtkarspelen (2) met Jitske Harmens Hoekstra, dochter van Harmen Pieters en Sijtske Lijkeles. Jitske is geboren op zondag 16 juli 1780 in Harkema, is overleden voor 1862.

Jitske was eerder gehuwd (1) met Pieter Jans Feenstra.

III-D  Lieuwe Oedzes Stienstra, zoon van Oeds Jakobs Stienstra (II-A) en Styntje Sjoerds Dijkstra, is geboren op donderdag 27 juli 1797 in Harkema, is overleden op zaterdag 22 augustus 1885 in Kooten.

Lieuwe trouwt op zondag 13 april 1817 in de gem. Achtkarspelen met Martjen Wijtzes Leegsma, dochter van Wijtze Willems Leegsma en Grietje Roelfs. Martjen is geboren op donderdag 14 februari 1793 in Eestrum, is gedoopt op zondag 14 april 1793 aldaar, is overleden op dinsdag 3 februari 1874 in Zwolle.

Van Lieuwe en Martjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Wijtze Lieuwes Stienstra is geboren op maandag 13 april 1818 in Drogeham, is overleden op maandag 20 april 1818 aldaar.

2  Wijtze Lieuwes Stienstra is geboren op woensdag 24 november 1819 in Kooten, zie IV-C.

3  Oeds Lieuwes Stienstra is geboren op zaterdag 12 juli 1823 in Drogeham, zie IV-D.

4  Sijbren Lieuwes Stienstra is geboren op vrijdag 17 februari 1826 in Drogeham, is Ned. Hervormd gedoopt, zie IV-E.

5  Jacob Lieuwes Stienstra is geboren op donderdag 1 oktober 1829 in Kooten, is overleden na 1910.

6  Grietje Lieuwes Stienstra is geboren op donderdag 7 juni 1832 in Kootstertille, is overleden op maandag 8 februari 1836 in Leeuwarden, is als overleden aangegeven op donderdag 3 maart 1836 in de gem. Achtkarspelen.

7  Stientje Lieuwes Stienstra is geboren op vrijdag 17 oktober 1834 om 12.30 uur in Leeuwarden, is als geboren aangegeven op vrijdag 17 oktober 1834 in de gem. Leeuwarden, zie IV-F.

III-E  Kuinje Oedzes Stienstra, dochter van Oeds Jakobs Stienstra (II-A) en Styntje Sjoerds Dijkstra, is geboren op vrijdag 13 december 1799 in Harkema, is overleden op woensdag 22 april 1885 in Kooten.

Kuinje trouwt op dinsdag 6 maart 1821 in de gem. Achtkarspelen met Pieter Freerks de Bruin, zoon van Freerk Lammerts de Bruin en Catharina Douwes. Pieter is geboren rond maart 1800 in Zwaagwesteinde, is overleden op vrijdag 4 juni 1858 in de gem. Achtkarspelen.

Van Pieter en Kuinje zijn acht kinderen bekend:

1  N.N.

2  ? de Bruin.

? was gehuwd met Louw Eekhof. Louw is geboren rond 1831.

3  Freerk Pieters de Bruin is geboren op zaterdag 31 augustus 1822 in Twijzel.

4  Stientje Pieters de Bruin is geboren op zondag 17 april 1825 in Twijzel, is overleden op zondag 5 januari 1913.

Stientje was gehuwd met N.N.. N is overleden voor 1913.

5  Katryne Pieters de Bruin is geboren op zaterdag 31 oktober 1829 in Drogeham.

6  Antje Pieters de Bruin is geboren op dinsdag 21 mei 1833 in Drogeham.

7  Antje Pieters de Bruin is geboren rond 1834 in Drogeham, is overleden op maandag 10 april 1899 in Drachten.

Antje was gehuwd met Gerben Tuinstra. Gerben is overleden voor 1899.

8  Oeds Pieters de Bruin is geboren op woensdag 1 mei 1839 in de gem. Achtkarspelen.

III-F  Willem Oedzes Stienstra, zoon van Oeds Jakobs Stienstra (II-A) en Styntje Sjoerds Dijkstra, is geboren op woensdag 14 december 1803 in Harkema, is overleden op maandag 10 juli 1865 in Kooten.

Willem trouwt op zaterdag 25 april 1829 in de gem. Achtkarspelen met Dina Poppes Graansma, dochter van Poppe Haaijes Graansma en Wietske Freerks. Dina is geboren op woensdag 27 april 1808 in Augustinusga, is overleden op vrijdag 30 juli 1886 in de gem. Achtkarspelen.

Van Willem en Dina zijn elf kinderen bekend:

1  Stientje Willems Stienstra is geboren op zaterdag 19 juni 1830 in Harkema, is overleden op maandag 30 november 1903 in Augustinusga, is begraven aldaar.

Stientje trouwt op zaterdag 4 juni 1859 in de gem. Achtkarspelen met Sjoerd Bouwes de Goede, zoon van Bouwe Jans de Goede en Minke Sjoerds Loonstra. Sjoerd is geboren rond 1828 in Twijzel, is overleden op donderdag 1 mei 1884 aldaar.

2  Wijtske Willems Stienstra is geboren op dinsdag 18 december 1832 in Harkema, zie IV-G.

3  Leentje Willems Stienstra is geboren op zaterdag 5 december 1835 in Harkema, zie IV-H.

4  Sjoukje Willems Stienstra is geboren op zaterdag 29 december 1838 in Kooten, zie IV-I.

5  Oeds Willems Stienstra is geboren op woensdag 3 november 1841 in Kooten, zie IV-J.

6  Willem Willems Stienstra is geboren op woensdag 1 maart 1843 in Kooten, is jong overleden.

7  Willem Willems Stienstra is geboren op woensdag 19 juni 1844 in Kooten, zie IV-K.

8  Haaije Willems Stienstra is geboren op vrijdag 30 oktober 1846 in Kooten, is overleden op zondag 1 november 1846 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 2 november 1846.

9  Poppe Willems Stienstra is geboren op vrijdag 30 oktober 1846 in Kooten, zie IV-L.

10  Haye Willems Stienstra is geboren op zondag 26 maart 1848 in Kooten, is ongehuwd overleden op woensdag 20 november 1918 aldaar.

11  Sjoerd Willems Stienstra is geboren op donderdag 3 juni 1852 in Kooten, is ongehuwd overleden op woensdag 24 mei 1916 aldaar.

III-G  Leentje Oedzes Stienstra, dochter van Oeds Jakobs Stienstra (II-A) en Styntje Sjoerds Dijkstra, is geboren op zondag 18 december 1808 in Harkema, is overleden op zaterdag 8 februari 1890 in Drogeham.

Leentje trouwt op zaterdag 31 december 1831 in de gem. Achtkarspelen met Berend Berends van der Veen, zoon van Berend Jans en Roelfke Jetzes Bosma. Berend is geboren op vrijdag 20 mei 1808 in Drogeham, is overleden op maandag 8 oktober 1894 in de gem. Achtkarspelen.

Van Berend en Leentje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  Jan Berends van der Veen is geboren op woensdag 27 maart 1833 in Drogeham.

3  Stientje Berends van der Veen is geboren op dinsdag 2 augustus 1836 in Drogeham.

4  Roelofke Berends van der Veen is geboren op dinsdag 20 september 1842 in Drogeham.

5  Antje Berends van der Veen is geboren op vrijdag 22 september 1848 in Drogeham.

III-H  Leentje Mientes Stienstra, dochter van Miente Jakobs Stienstra (II-B) en Gettje Tjerks Feenstra, is geboren rond 1798 in Surhuisterveen, is overleden op zondag 26 februari 1888 aldaar.

Leentje was gehuwd met Luitzen Durks van der Molen. Luitzen is geboren op maandag 5 november 1798 in Surhuizum, is overleden op dinsdag 3 november 1857 in Surhuisterveen.

Van Luitzen en Leentje zijn zes kinderen bekend:

1  Durk Luitzens van der Molen is geboren op zaterdag 11 januari 1823 in Surhuizum, zie IV-M.

2  Mient Luitzens van der Molen is geboren op vrijdag 16 september 1825 in Surhuisterveen, zie IV-N.

3  Janke Luitzes van der Molen is geboren rond 1829 in Surhuisterveen.

4  Tuintje Luitzes van der Molen is geboren rond 1834 in Surhuisterveen.

5  Jantje Luitzes van der Molen is geboren rond 1834 in Surhuisterveen.

6  Luurtje Luitzens van der Molen is geboren op woensdag 19 november 1834 in de gem. Achtkarspelen.

III-I  Gepke Mientes Stienstra, dochter van Miente Jakobs Stienstra (II-B) en Gettje Tjerks Feenstra, is geboren op vrijdag 28 maart 1800 in Surhuisterveen, is overleden op zondag 28 januari 1877 in Drogeham.

Van Gepke en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Lieuwe Pieters Stienstra is geboren in juni 1820 in Groningen, is overleden op donderdag 26 oktober 1820 in Gerkesklooster.

Gepke trouwt op donderdag 18 juli 1822 in de gem. Achtkarspelen (2) met Melle Meinderts Visser, zoon van Meindert Jans en Uilkje Melles. Melle is geboren op zondag 1 maart 1795 op het Witveen onder Oostermeer, is overleden op zaterdag 18 juli 1846 in Kooten.

Van Melle en Gepke zijn twee kinderen bekend:

2  Jakob Melles Visser is geboren rond 1833.

3  Meindert Melles Visser is geboren in 1839, zie IV-O.

III-J  Tjerk Mients Stienstra, zoon van Miente Jakobs Stienstra (II-B) en Gettje Tjerks Feenstra, is geboren rond 1806 in Surhuisterveen, is overleden op vrijdag 17 augustus 1849 in Burum.

Tjerk trouwt op vrijdag 7 november 1834 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Geertien Harms Croeze, dochter van Harmen Lucas Croeze en Annechien Geerts. Geertien is geboren rond 1806 in Nijtap, is overleden tussen 1870 en 1905.

Van Tjerk en Geertien zijn zes kinderen bekend:

1  Geertje Tjerks Stienstra is geboren op zondag 31 mei 1835 in Burum, is overleden op woensdag 15 maart 1905 aldaar.

Geertje trouwt op donderdag 28 april 1864 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Doeke van Wieren, zoon van ? van Wieren en Jitske. Doeke is geboren rond 1838 in Burum, is overleden na 1905.

2  Annegien Tjerks Stienstra is geboren op zondag 23 juli 1837 in Burum, zie IV-P.

3  Leentje Tjerks Stienstra is geboren op zondag 12 april 1840 in Burum.

Leentje trouwt op zaterdag 14 mei 1870 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Mijle Zetstra, zoon van Jacob Mijles Zetstra en Aafje Ydes Dijkstra. Mijle is geboren rond 1839 in Den Helder.

4  Stijntje Tjerks Stienstra is geboren op woensdag 7 februari 1844 in Burum.

Stijntje trouwt op zaterdag 14 mei 1870 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Lieuwe Bos, zoon van Jacob Lieuwes Bos en Rienk Durks van Lune. Lieuwe is geboren rond 1843 in Kollum.

5  Gepke Tjerks Stienstra is geboren op zaterdag 27 maart 1847 in Burum, is overleden op dinsdag 3 oktober 1848 aldaar.

6  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 21 januari 1850 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

III-K  Kuinje Mients Stienstra, dochter van Miente Jakobs Stienstra (II-B) en Gettje Tjerks Feenstra, is geboren rond 1809 in Surhuisterveen.

Kuinje trouwt op donderdag 20 maart 1834 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Foeke Johannes van Straten, zoon van Johannes Jans van Straten en Gaatske Foekes Ringnalda. Foeke is geboren rond 1814 in Burum.

Van Foeke en Kuinje zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Foekes van Straten is geboren rond 1837 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

Johannes trouwt op woensdag 10 oktober 1866 in de gem. Amsterdam met Sijke van der Woude, dochter van Pieter Wiegers van der Woude en Grietje Jans Nijdam. Sijke is geboren rond 1839 in de gem. Dantumadeel.

2  Miente Foekes van Straten is geboren op maandag 25 april 1842 in Burum.

III-L  Jochum Mientes Stienstra, zoon van Miente Jakobs Stienstra (II-B) en Gettje Tjerks Feenstra, is geboren rond 1811 in Surhuisterveen, is overleden voor 1875.

Jochum trouwt op donderdag 23 november 1837 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Tjitske Johannes Brouwer, dochter van Johannes Bouwes Brouwer en Antje Annes Brouwer. Tjitske is geboren rond 1813 in Burum, is overleden voor 1875.

Van Jochum en Tjitske zijn drie kinderen bekend:

1  Getje Jochums Stienstra is geboren rond zaterdag 9 maart 1844 in Burum, is verdronken op woensdag 6 september 1848 in Kollum.

2  Antje Stienstra is geboren rond zaterdag 10 januari 1846 in Burum, is overleden op woensdag 16 januari 1907 aldaar.

Antje trouwt op woensdag 19 mei 1875 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Harm Triemstra, zoon van Bienze Jans Triemstra en Sjoerdtje Harms Sijtsma. Harm is geboren rond 1849 in Kollum, is overleden na 1907.

3  Tjerk Jochums Stienstra is geboren rond dinsdag 2 april 1850 in Burum, is ongehuwd overleden op donderdag 30 november 1882 aldaar.

III-M  Thomas Mients Stienstra, zoon van Miente Jakobs Stienstra (II-B) en Gettje Tjerks Feenstra, is geboren op zaterdag 9 oktober 1813 in Surhuisterveen, is overleden op dinsdag 15 november 1853 aldaar.

Thomas trouwt op zaterdag 28 januari 1843 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Hesseltje Jannes de Haan, dochter van Johannes Hessels de Haan en Doetje Louwes. Hesseltje is geboren op dinsdag 19 februari 1811 in Burum, is gedoopt op zondag 24 maart 1811 aldaar, is overleden na 1873.

Van Thomas en Hesseltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Gettje Thomas Stienstra is geboren op maandag 26 december 1836 in Burum, is overleden op maandag 26 oktober 1868 in Harkema.

Gettje trouwt op zaterdag 7 november 1863 in de gem. Achtkarspelen met Marten Tjeerds Stel, zoon van Tjeerd Sijtzes Stel en Antje Martens van der Meer. Marten is geboren rond 1829 in Harkema.

Marten was eerder gehuwd (1) met Antje Hendriks Wouda.

2  Mient Stienstra is geboren op zaterdag 31 oktober 1840.

3  Miente Thomas Stienstra is geboren op zondag 31 oktober 1841 in Westergeest, zie IV-Q.

4  Jannes Stienstra is geboren op maandag 20 februari 1843 in Burum, zie IV-R.

5  Hessel Thomas Stienstra is geboren rond maandag 22 juli 1844 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland, zie IV-S.

6  Doetje Thomas Stienstra is geboren op woensdag 7 april 1847 in Gerkesklooster.

7  Jogchum Stienstra is geboren rond maandag 8 april 1850 in Burum, is overleden op maandag 10 oktober 1910 in Munnikezijl.

Jogchum trouwt op zaterdag 2 augustus 1873 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Antje Roorda, dochter van Gerben Rinzes Roorda en Johanna Gjalts Damstra. Antje is geboren rond 1850 in Kollum, is overleden na 1910.

III-N  Mient Mients Stienstra, zoon van Miente Jakobs Stienstra (II-B) en Gettje Tjerks Feenstra, is geboren op zaterdag 13 december 1817 in Burum, is overleden op woensdag 23 december 1908 in Surhuisterveen, is begraven op maandag 28 december 1908 in Surhuisterveensterheide.

Mient trouwt op zaterdag 1 juni 1844 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Jeltje Takes van der Steeg, dochter van Tæke Roelofs van der Steeg en Louke Gerbens Brantsma. Jeltje is geboren op donderdag 6 mei 1824 in Kollum, is overleden op maandag 11 december 1893 in de gem. Achtkarspelen, is begraven op vrijdag 15 december 1893 in Surhuisterveensterheide.

Van Mient en Jeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Jacob Mients Stienstra is geboren op zaterdag 21 december 1844 in Kollum, zie IV-T.

2  Louwke Mients Stienstra is geboren op vrijdag 10 april 1846 in Surhuisterveen.

3  Miente Mients Stienstra is geboren op vrijdag 22 juni 1849 in Zevenhuizen, is ongehuwd overleden op maandag 10 mei 1875 in Surhuisterveen.

4  Tæke Mients Stienstra is geboren op donderdag 1 januari 1852 in Burum, zie IV-U.

5  Tjerk Mients Stienstra is geboren op dinsdag 6 maart 1855 in Surhuisterveen, zie IV-V.

6  Janke Mients Stienstra is geboren op vrijdag 18 november 1859 in Surhuisterveen, is overleden op woensdag 30 november 1859 aldaar.

7  Janke Mients Stienstra is geboren op woensdag 19 december 1860 in Surhuisterveen, zie IV-W.

8  Geertje Mientes Stienstra is geboren op dinsdag 28 november 1865 in Surhuisterveen, zie IV-X.

III-O  Kunne Jans Zijlstra, dochter van Jan Sierks Zijlstra en Gepke Jacobs Stienstra (II-C), is geboren op vrijdag 26 augustus 1803 in Surhuisterveen, is overleden op woensdag 14 november 1866 in Appelscha.

Kunne trouwt op zaterdag 19 juni 1830 in de gem. Smallingerland met Tjeerd Jacobus Tjeerdsma, zoon van Jacobus Tjeerds en Grietje Jacobs. Tjeerd is geboren op zondag 29 april 1804 in Oudega (Sm).

Tjeerd was later gehuwd (2) met Meintje Mulder.

Van Tjeerd en Kunne is een kind bekend:

1  Jan Tjeerds Tjeerdsma is geboren op zondag 14 juli 1844 in Appelscha, zie IV-Y.

Generatie IV

IV-A  Oeds Jacobs Steenstra, zoon van Jacob Oedzes Stienstra (III-A) en Trijntje Sierks van der Veen, is geboren op woensdag 12 mei 1813 in Harkema-Opeinde, is overleden op zondag 24 augustus 1884 in Kollum.

Oeds trouwt op maandag 8 mei 1837 in de gem. Achtkarspelen (1) met Eltje Jacobs Koenes, dochter van Jacob Gerrits Koenes en Aagtje Arjens Heemstra. Eltje is geboren op dinsdag 9 oktober 1810 in Lutjegast, is overleden op vrijdag 21 juli 1854 om 09.00 uur in Kollum, is als overleden aangegeven op zaterdag 22 juli 1854 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

Van Oeds en Eltje zijn vier kinderen bekend:

1  Aagtje Steenstra is geboren op donderdag 3 mei 1838 in de gem. Achtkarspelen, zie V-A.

2  Trijntje Stienstra is geboren op vrijdag 25 september 1840 om 04.00 uur in Kollum, is als geboren aangegeven op zaterdag 26 september 1840 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

3  Jacob Steenstra is geboren op zondag 31 december 1843 in de gem. Achtkarspelen.

4  Gerritje Steenstra is geboren op donderdag 17 januari 1850 in Kollum.

Gerritje trouwt op zaterdag 6 mei 1876 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland of trouwt op zaterdag 6 mei 1876 aldaar met Jan Jacobs Ellens. Jan is geboren rond 1849.

Oeds trouwt op donderdag 20 september 1855 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland (2) met Eltje Ids Groen, dochter van Ids Annes Groen en Antie Martens. Eltje is geboren rond 1815, is overleden op maandag 24 december 1888 om 19.00 uur in Kollum.

Eltje was eerder gehuwd (1) met Kornelis Johannes Schut.

IV-B  Hinke Sjoerds Stienstra, dochter van Sjoerd Oedzes Stienstra (III-C) en Antje Sijbes Hoekstra, is geboren op donderdag 30 december 1819 in Twijzel, is overleden op zondag 14 augustus 1910 in Buitenpost.

Hinke trouwt op zaterdag 22 mei 1852 in de gem. Achtkarspelen met Ludzer Jans de Goede, zoon van Jan Ludzers de Goede en Trijntje ?. Ludzer is geboren rond 1822 in Buitenpost, is overleden op zondag 20 maart 1887 aldaar.

Van Ludzer en Hinke zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd de Goede is geboren rond 1853.

2  Jan de Goede is geboren rond 1858.

3  Trijntje de Goede is geboren rond 1865, is overleden op maandag 20 maart 1944 in de gem. Tietjerksteradeel.

IV-C  Wijtze Lieuwes Stienstra, zoon van Lieuwe Oedzes Stienstra (III-D) en Martjen Wijtzes Leegsma, is geboren op woensdag 24 november 1819 in Kooten, is overleden op vrijdag 31 augustus 1906 in Leeuwarden.

Wijtze trouwt op zondag 23 februari 1840 in de gem. Leeuwarden (1) met Alida Baukes Castelein, dochter van Bauke Melles Castelein en Susanna Raap(?). Alida is geboren rond 1816 in Leeuwarden, is overleden tussen 1865 en 1870.

Van Wijtze en Alida zijn vier kinderen bekend:

1  Lieuwe Wijtzes Stienstra is geboren op dinsdag 5 januari 1841 in Kootstertille, zie V-B.

2  Susanna Stienstra is geboren op dinsdag 22 februari 1842 in Leeuwarden, zie V-C.

3  Bauke Wijtzes Stienstra is geboren op zaterdag 20 januari 1844 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 10 mei 1844 in Bergum.

4  Martje Stienstra is geboren op woensdag 31 mei 1848 in Leeuwarden.

Martje trouwt op donderdag 25 mei 1865 in de gem. Leeuwarden (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op donderdag 25 juni 1891 in Amsterdam) (1) met Gabe Werkhoven, zoon van Anne Sybrens Werkhoven en Taetske Sikkes Brouwer. Gabe is geboren rond 1838 in Berlikum.

Gabe was eerder gehuwd (1) met Geeske Hyltjes Hiemstra.

Martje trouwt op woensdag 20 juli 1892 in de gem. Amsterdam (2) met Cornelis Sollard, zoon van Dirk Sollard en Lena Voortman. Cornelis is geboren rond 1852 in Amsterdam.

Wijtze trouwt op woensdag 13 december 1871 in de gem. Leeuwarden (2) met Grietje Loonstra, dochter van Sjoerd Karstes Loonstra en Hike Thomas Dolman. Grietje is geboren op maandag 22 april 1844 in Kooten, is overleden op woensdag 1 december 1920 in Heerenveen.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Bartel Wijbes Visser.

Van Wijtze en Grietje is een kind bekend:

5  Hielkje Stienstra is geboren op donderdag 30 november 1871 in Leeuwarden, zie V-D.

IV-D  Oeds Lieuwes Stienstra, zoon van Lieuwe Oedzes Stienstra (III-D) en Martjen Wijtzes Leegsma, is geboren op zaterdag 12 juli 1823 in Drogeham, is overleden voor 1878.

Oeds trouwt op donderdag 18 juni 1846 in de gem. Achtkarspelen met Vroukjen Sijmons Bakker, dochter van Sijmen Cornelis Bakker en Trijntje Jans. Vroukjen is geboren rond 1812 in Surhuisterveen, is overleden voor 1878.

Van Oeds en Vroukjen zijn drie kinderen bekend:

1  Maartje Stienstra is geboren op dinsdag 9 februari 1847 in Dronrijp, zie V-E.

2  Trientje Stienstra is geboren op dinsdag 4 december 1849 in Groningen, is als geboren aangegeven op woensdag 5 december 1849 in de gem. Groningen, zie V-F.

3  Lieuwkje Stienstra is geboren op vrijdag 9 september 1853 in Leeuwarden, zie V-G.

IV-E  Sijbren Lieuwes Stienstra, zoon van Lieuwe Oedzes Stienstra (III-D) en Martjen Wijtzes Leegsma, is geboren op vrijdag 17 februari 1826 in Drogeham, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 13 januari 1915 om 19.00 uur in Groningen, is als overleden aangegeven op donderdag 14 januari 1915 in de gem. Groningen.

Sijbren trouwt op zaterdag 16 augustus 1851 in de gem. Achtkarspelen met Kornelsien Jacobs Feiken, dochter van Jacob Eilderts Feiken en Hinderkien Hindriks Bos. Kornelsien is geboren op zaterdag 16 augustus 1828 in Nieuwe Pekela, is overleden op dinsdag 18 juli 1911 om 04.00 uur in Groningen, is als overleden aangegeven op woensdag 19 juli 1911 in de gem. Groningen.

Van Sijbren en Kornelsien zijn tien kinderen bekend:

1  Lieuwe Sijbrens Stienstra is geboren op vrijdag 7 november 1851 in Bergum, zie V-H.

2  Jacob Stienstra is geboren op zaterdag 28 januari 1854 in Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 30 januari 1854 in de gem. Groningen, is Ned. Hervormd gedoopt, zie V-I.

3  Eildert Sybrens Stienstra is geboren op zondag 16 november 1856 in Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 17 november 1856 in de gem. Groningen, zie V-J.

4  Oetze Stienstra is geboren op zondag 5 december 1858 in Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 6 december 1858 in de gem. Groningen, zie V-K.

5  Wietze Stienstra is geboren op zaterdag 25 mei 1861 in Oldemarkt, zie V-L.

6  Harm Stienstra is geboren op dinsdag 1 september 1863 in Groningen, is als geboren aangegeven op dinsdag 1 september 1863 in de gem. Groningen, zie V-M.

7  Martha Stienstra is geboren op maandag 15 januari 1866 in Groningen, is als geboren aangegeven op dinsdag 16 januari 1866 in de gem. Groningen, zie V-N.

8  Hinderikje Stienstra is geboren op dinsdag 14 april 1868 in Groningen, is als geboren aangegeven op woensdag 15 april 1868 in de gem. Groningen, zie V-O.

9  Grietje Stienstra is geboren op dinsdag 31 mei 1870 in Irnsum, zie V-P.

10  Sijbren Sijbrens Stienstra is geboren op vrijdag 11 april 1873 in Grouw, is ongehuwd overleden op zondag 27 oktober 1895 om 07.00 uur in Groningen, is als overleden aangegeven op maandag 28 oktober 1895 in de gem. Groningen, is begraven rond vrijdag 1 november 1895 in Groningen (Zuiderbegraafplaats).

IV-F  Stientje Lieuwes Stienstra, dochter van Lieuwe Oedzes Stienstra (III-D) en Martjen Wijtzes Leegsma, is geboren op vrijdag 17 oktober 1834 om 12.30 uur in Leeuwarden, is als geboren aangegeven op vrijdag 17 oktober 1834 in de gem. Leeuwarden, is overleden op dinsdag 18 april 1922 in Groningen.

Stientje trouwt op zaterdag 7 februari 1857 in de gem. Tietjerksteradeel met Bouwe Ydes de Boer, zoon van Yde Sjoerds de Boer en Sjouwkjen Bouwes van der Meulen. Bouwe is geboren op maandag 16 november 1829 in Veendam, is overleden op donderdag 4 februari 1892 in Groningen.

Van Bouwe en Stientje zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoukje de Boer is geboren rond 1869 in Groningen.

Sjoukje trouwt op donderdag 19 juni 1902 in de gem. Amsterdam met Jan Christiaan Veeze, zoon van Jan Veeze en Helena Johanna Balser. Jan is geboren rond 1861 in Smilde.

2  Loeiwina de Boer is geboren op woensdag 23 november 1870 in Winschoten, is als geboren aangegeven op vrijdag 25 november 1870 in de gem. Winschoten.

3  Lieuwe de Boer is geboren op woensdag 26 juni 1872 in Winschoten, is als geboren aangegeven op vrijdag 28 juni 1872 in de gem. Winschoten.

4  Jacob de Boer is geboren rond woensdag 4 februari 1880 in Groningen, is overleden op zaterdag 21 februari 1880 aldaar.

IV-G  Wijtske Willems Stienstra, dochter van Willem Oedzes Stienstra (III-F) en Dina Poppes Graansma, is geboren op dinsdag 18 december 1832 in Harkema, is overleden op dinsdag 1 november 1870 in Surhuizum.

Wijtske trouwt op donderdag 17 mei 1855 in de gem. Dantumadeel met Sippe Joukes de Jong, zoon van Jouke Johannes de Jong en Sieuwke Sippes de Hoop. Sippe is geboren op zaterdag 20 januari 1827 in Murmerwoude, is overleden op donderdag 31 januari 1901 in Surhuizum.

Van Sippe en Wijtske zijn zes kinderen bekend:

1  Sjieuwe Sippes de Jong is geboren op maandag 10 maart 1856 in Surhuizum.

2  Willem Sippes de Jong is geboren op maandag 14 december 1857 in Surhuizum.

3  Jouke Sippes de Jong is geboren op dinsdag 15 januari 1861 in Surhuizum.

4  Dina Sippes de Jong is geboren op donderdag 20 augustus 1863 in Surhuizum.

5  Stijntje Sippes de Jong is geboren op dinsdag 8 mei 1866 in Surhuizum.

6  Johannes Sippes de Jong is geboren op maandag 21 december 1868 in Surhuizum.

IV-H  Leentje Willems Stienstra, dochter van Willem Oedzes Stienstra (III-F) en Dina Poppes Graansma, is geboren op zaterdag 5 december 1835 in Harkema, is overleden op dinsdag 5 maart 1901 om 07.30 uur in Garijp, is als overleden aangegeven op woensdag 6 maart 1901 in de gem. Tietjerksteradeel.

Leentje trouwt op zaterdag 17 mei 1862 in de gem. Achtkarspelen met Auke Boeles de Haan, zoon van Boele Sijbes de Haan en Frouwkjen Deerks Hellinga. Auke is geboren op maandag 19 juni 1820 in Kootstertille, is overleden op zaterdag 18 juni 1892 in de gem. Tietjerksteradeel.

Van Auke en Leentje zijn zes kinderen bekend:

1  Willem Aukes de Haan is geboren op woensdag 1 april 1863 in Kooten, is overleden op vrijdag 12 januari 1940 in de gem. Tietjerksteradeel.

Willem was gehuwd met N.N.. N is overleden voor 1940.

2  Froukje Aukes de Haan is geboren op maandag 7 november 1864 in Bergum.

3  Baudina Aukes de Haan is geboren op woensdag 26 december 1866 in Bergum.

4  Boele Aukes de Haan is geboren op zondag 15 mei 1870 in Bergum.

5  Dirk Aukes de Haan is geboren op vrijdag 11 augustus 1871 in Bergum.

6  Stijntje Aukes de Haan is geboren op maandag 3 september 1877 in Oenkerk.

IV-I  Sjoukje Willems Stienstra, dochter van Willem Oedzes Stienstra (III-F) en Dina Poppes Graansma, is geboren op zaterdag 29 december 1838 in Kooten, is overleden op dinsdag 12 februari 1907 aldaar.

Sjoukje trouwt op zaterdag 5 mei 1866 in de gem. Achtkarspelen met Jan Jans Bijker, zoon van Jan Jans Bijker en Geertje Atzes Merkes. Jan is geboren op woensdag 20 september 1837 in Twijzel, is overleden op woensdag 24 juni 1908 in de gem. Achtkarspelen.

Van Jan en Sjoukje zijn zes kinderen bekend:

1  Dina Bijker is geboren op donderdag 14 februari 1867 in Kooten.

2  Geertje Bijker is geboren op dinsdag 8 februari 1870 in Kooten, is overleden op dinsdag 15 augustus 1933 in de gem. Tietjerksteradeel.

Geertje was gehuwd met N.N.. N is overleden na 1933.

3  Wietske Bijker is geboren op zondag 29 september 1872 in Kooten.

4  Jan Bijker is geboren op donderdag 27 mei 1875 in Kooten.

5  Wijtske Bijker is geboren op maandag 10 maart 1879 in Kooten, is overleden op woensdag 28 juni 1939 in de gem. Tietjerksteradeel.

Wijtske was gehuwd met N.N.. N is overleden na 1939.

6  Elizabeth Bijker is geboren op zaterdag 20 oktober 1883 in Kooten.

IV-J  Oeds Willems Stienstra, zoon van Willem Oedzes Stienstra (III-F) en Dina Poppes Graansma, is geboren op woensdag 3 november 1841 in Kooten, is overleden op zondag 27 april 1919.

Oeds trouwt op zaterdag 9 december 1871 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Sytske Johannes Talsma, dochter van Johannes Sikkes Talsma en Janna Jans Bos. Sytske is geboren op vrijdag 28 november 1851 in Lutjegast, is overleden op maandag 14 augustus 1944.

Van Oeds en Sytske zijn zeven kinderen bekend:

1  Willem Stienstra is geboren op zondag 5 oktober 1873 in Kooten, zie V-Q.

2  Janna Stienstra is geboren op zaterdag 10 juni 1876 in Harkema, zie V-R.

3  Sjoerd Oeds Stienstra is geboren op woensdag 23 april 1879 in Harkema, zie V-S.

4  Dina Stienstra is geboren op vrijdag 29 december 1882 in Harkema, is overleden op vrijdag 5 januari 1883 aldaar, is begraven in Augustinusga.

5  Johannes Stienstra is geboren op woensdag 2 juli 1884 in Harkema, zie V-T.

6  Harm Stienstra is geboren op vrijdag 16 september 1887 in Harkema, zie V-U.

7  Dina Stienstra is geboren op woensdag 1 oktober 1890 in de gem. Achtkarspelen, is gedoopt op zaterdag 14 juni 1919, zie V-V.

IV-K  Willem Willems Stienstra, zoon van Willem Oedzes Stienstra (III-F) en Dina Poppes Graansma, is geboren op woensdag 19 juni 1844 in Kooten, is overleden op dinsdag 21 juni 1927 in Franeker.

Willem trouwt op zondag 12 november 1876 in Franeker met Tetje Jans van der Zee, dochter van Jan Harings van der Zee en N.N.. Tetje is geboren op dinsdag 20 juni 1854 in Franeker, is overleden op zondag 18 september 1938 aldaar.

Van Willem en Tetje zijn zes kinderen bekend:

1  Willem Stienstra is geboren op maandag 19 maart 1877 in Franeker, zie V-W.

2  Jan Stienstra is geboren op zondag 29 september 1878 in Franeker, zie V-X.

3  Oeds Willems Stienstra is geboren op zondag 13 maart 1881 in Franeker, is overleden in de Verenigde Staten van Amerika.

4  Haring Willems Stienstra is geboren rond februari 1883 in Franeker, is overleden op dinsdag 13 mei 1884 aldaar.

5  Haring Stienstra is geboren op vrijdag 9 januari 1885 in Franeker, is overleden op donderdag 18 oktober 1973 in Leeuwarden, is begraven rond maandag 22 oktober 1973 in Franeker.

6  Sytske Willems Stienstra is geboren op dinsdag 10 juni 1890 in Franeker, is ongehuwd overleden op woensdag 2 februari 1972 aldaar, is begraven rond maandag 7 februari 1972 aldaar.

IV-L  Poppe Willems Stienstra, zoon van Willem Oedzes Stienstra (III-F) en Dina Poppes Graansma, is geboren op vrijdag 30 oktober 1846 in Kooten, is overleden op zaterdag 29 oktober 1904 in de gem. Tietjerksteradeel.

Poppe trouwt op zaterdag 17 mei 1873 in de gem. Tietjerksteradeel met Marijke Wietzes Elsinga, dochter van Wietze Davids Elsinga en Aaltje Wobbes de Vries. Marijke is geboren op vrijdag 7 mei 1847 in Nijega, is overleden op woensdag 19 februari 1913 in Kooten.

Van Poppe en Marijke zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Poppes Stienstra is geboren op donderdag 5 februari 1874 in Rijperkerk, is overleden op zaterdag 26 februari 1876 in de gem. Tietjerksteradeel.

2  Wijtze Poppes Stienstra is geboren op maandag 8 februari 1875 in Oenkerk, is ongehuwd overleden op zondag 24 oktober 1897 in de gem. Tietjerksteradeel.

3  Aaltje Poppes Stienstra is geboren op donderdag 20 september 1877 in Oenkerk, is overleden op vrijdag 6 december 1878 in de gem. Tietjerksteradeel.

IV-M  Durk Luitzens van der Molen, zoon van Luitzen Durks van der Molen en Leentje Mientes Stienstra (III-H), is geboren op zaterdag 11 januari 1823 in Surhuizum, is overleden op zaterdag 28 maart 1891 in Surhuisterveen.

Durk trouwt in 1850 met Hinke Sytzes Bleeker. Hinke is geboren op dinsdag 8 oktober 1822 in Drachten, is overleden op woensdag 24 juli 1895 in Surhuisterveen.

Van Durk en Hinke is een kind bekend:

1  Mient van der Molen is geboren op maandag 21 augustus 1865 in Surhuisterveen, is vermoord op vrijdag 18 januari 1929 in Grootegast.

Mient was gehuwd met Hiltje van der Wal. Hiltje is geboren op dinsdag 10 oktober 1865 in Gerkesklooster, is overleden op zondag 7 december 1913 in de gem. Grootegast.

IV-N  Mient Luitzens van der Molen, zoon van Luitzen Durks van der Molen en Leentje Mientes Stienstra (III-H), is geboren op vrijdag 16 september 1825 in Surhuisterveen.

Van Mient en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Durk Mientes van der Molen is geboren rond 1862.

IV-O  Meindert Melles Visser, zoon van Melle Meinderts Visser en Gepke Mientes Stienstra (III-I), is geboren in 1839, is overleden in 1870.

Meindert was gehuwd met Sytske Riekeles Elzinga, dochter van Riekele Andries Elzinga en Etje Gabes Bron. Sytske is geboren in 1838, is overleden in 1913.

Van Meindert en Sytske is een kind bekend:

1  Melle Meinderts Visser is geboren in 1865, zie V-Y.

IV-P  Annegien Tjerks Stienstra, dochter van Tjerk Mients Stienstra (III-J) en Geertien Harms Croeze, is geboren op zondag 23 juli 1837 in Burum.

Annegien trouwt op zaterdag 16 mei 1863 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Meerten Helder, zoon van Wijbe Meertens Helder en Martje Gerrijts Bos. Meerten is geboren rond 1834 in Burum.

Van Meerten en Annegien is een kind bekend:

1  Tjerk Helder is geboren op woensdag 6 juni 1866 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

IV-Q  Miente Thomas Stienstra, zoon van Thomas Mients Stienstra (III-M) en Hesseltje Jannes de Haan, is geboren op zondag 31 oktober 1841 in Westergeest, is overleden op zondag 6 maart 1904 in Opeinde, is als overleden aangegeven op donderdag 24 maart 1904 in de gem. Grijpskerk, is begraven in Dokkum.

Miente trouwt op zaterdag 12 november 1864 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Foktje Dijkstra, dochter van Jilke Klaassen Dijkstra en Johanna Hermannus Ekelhof. Foktje is geboren op woensdag 19 mei 1841 om 22.00 uur in Pieterzijl, is als geboren aangegeven op vrijdag 21 mei 1841 in de gem. Grijpskerk, is overleden op woensdag 17 juni 1914 om 23.00 uur in Pieterzijl, is als overleden aangegeven op donderdag 18 juni 1914 in de gem. Grijpskerk, is begraven in Dokkum.

Van Miente en Foktje zijn negen kinderen bekend:

1  Johanna Steenstra is geboren op maandag 3 april 1865 om 03.00 uur in Pieterzijl, is als geboren aangegeven op maandag 3 april 1865 in de gem. Grijpskerk, is overleden op vrijdag 14 juli 1865 om 01.00 uur in Pieterzijl, is als overleden aangegeven op zaterdag 15 juli 1865 in de gem. Grijpskerk.

2  Johanna Stienstra is geboren op donderdag 28 juni 1866 in Grootegast, is overleden op dinsdag 4 februari 1936 om 04.00 uur in Pieterzijl, is als overleden aangegeven op woensdag 5 februari 1936 in de gem. Grijpskerk.

Johanna was gehuwd met N.N.

3  Doetje Steenstra is geboren op maandag 27 juli 1868 om 14.00 uur in Visvliet, is als geboren aangegeven op woensdag 29 juli 1868 in de gem. Grijpskerk, is overleden op zaterdag 16 september 1899 om 23.00 uur in Waarden, is als overleden aangegeven op maandag 18 september 1899 in de gem. Grijpskerk.

Doetje was gehuwd met Nicolaas Taekes Roorda.

4  Thomas Stienstra is geboren op woensdag 21 december 1870 om 11.00 uur in Doezum, is als geboren aangegeven op donderdag 22 december 1870 in de gem. Grootegast, zie V-Z.

5  Jillemina Stienstra is geboren op donderdag 20 maart 1873 in Pieterzijl, is als geboren aangegeven op zaterdag 22 maart 1873 in de gem. Grijpskerk, is overleden op zondag 30 maart 1873 in Grijpskerk.

6  Jilke Stienstra is geboren op vrijdag 29 mei 1874 in Grootegast, zie V-AA.

7  Geertruida Klasina Stienstra is geboren op vrijdag 8 september 1876 in Doezum, zie V-AB.

8  Johannes Stienstra is geboren op maandag 4 november 1878 in Pieterzijl, is als geboren aangegeven op maandag 4 november 1878 in de gem. Grijpskerk, is overleden op dinsdag 16 december 1879 om 03.00 uur in Visvliet, is als overleden aangegeven op woensdag 17 december 1879 in de gem. Grijpskerk.

9  Johannes Stienstra is geboren op zondag 9 juli 1882 in Doezum, zie V-AC.

IV-R  Jannes Stienstra, zoon van Thomas Mients Stienstra (III-M) en Hesseltje Jannes de Haan, is geboren op maandag 20 februari 1843 in Burum, is overleden op zondag 28 februari 1915 in Munnikezijl, is begraven rond vrijdag 5 maart 1915 aldaar.

Jannes trouwt op donderdag 24 juni 1869 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Emke Goudberg, dochter van Gerbrand Durks Goudberg en Gettje Eilderts Bolt. Emke is geboren op zondag 12 november 1843 in Burum, is overleden op woensdag 13 april 1892, is begraven rond maandag 18 april 1892 in Munnikezijl.

Van Jannes en Emke zijn tien kinderen bekend:

1  Doetje Stienstra is geboren op woensdag 14 augustus 1867 om 14.00 uur in Burum, is als geboren aangegeven op donderdag 15 augustus 1867 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

2  Doetje Stienstra is geboren op zaterdag 16 januari 1869 in Harkema-Opeinde, zie V-AD.

3  Gerbrand Stienstra is geboren op zaterdag 24 februari 1872 in Burum, zie V-AE.

4  Thomas Stienstra is geboren op zaterdag 7 maart 1874 in Burum, is overleden op zondag 24 februari 1878 aldaar.

5  Geert Stienstra is geboren op maandag 14 augustus 1876 om 17.00 uur in Burum, is als geboren aangegeven op dinsdag 15 augustus 1876 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

6  Geertje Stienstra is geboren op zondag 8 september 1878 om 01.00 uur in Burum, zie V-AF.

7  Thomas Stienstra is geboren op zondag 26 juni 1881 in Burum.

8  Jogchum Stienstra is geboren op vrijdag 29 februari 1884 in Burum, is overleden op donderdag 3 april 1884 aldaar.

9  Hesseltje Stienstra is geboren op dinsdag 18 mei 1886 in Burum, zie V-AG.

10  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 9 mei 1889 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

IV-S  Hessel Thomas Stienstra, zoon van Thomas Mients Stienstra (III-M) en Hesseltje Jannes de Haan, is geboren rond maandag 22 juli 1844 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

Hessel trouwt op zaterdag 9 november 1867 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland of trouwt op zaterdag 9 november 1867 aldaar met Maaike van der Veen. Maaike is geboren rond 1838, is overleden op vrijdag 18 mei 1877 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

Van Hessel en Maaike zijn vijf kinderen bekend:

1  Thomas Stienstra is geboren op woensdag 10 juli 1867 in Burum, zie V-AH.

2  Jan Stienstra is geboren op zaterdag 9 oktober 1869 in Burum, is overleden op woensdag 8 mei 1878 aldaar.

3  Mient Stienstra is geboren op donderdag 13 oktober 1870 in Burum.

4  Hesseltje Stienstra is geboren op vrijdag 19 juni 1874 in Burum, zie V-AI.

5  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 1 februari 1877 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

IV-T  Jacob Mients Stienstra, zoon van Mient Mients Stienstra (III-N) en Jeltje Takes van der Steeg, is geboren op zaterdag 21 december 1844 in Kollum, is overleden op maandag 6 augustus 1923 in Lemmer, is begraven aldaar.

Jacob trouwt op dinsdag 24 mei 1870 in de gem. Smallingerland (1) met Sjoukjen van der Heide, dochter van Rintje Jans van der Heide en Lutske Freerks Wierdsma. Sjoukjen is geboren op woensdag 4 september 1844 om 23.00 uur in Rottevalle, is overleden op maandag 2 oktober 1871 om 19.00 uur in Surhuisterveen.

Jacob trouwt op vrijdag 28 december 1888 in de gem. Lemsterland (2) met Iemkjen Bijlsma, dochter van Marten Scheltes Bijlsma en Aaltje Doetjes Werkman(?). Iemkjen is geboren op donderdag 14 oktober 1847 in Lemmer, is overleden op dinsdag 15 februari 1927 aldaar, is begraven aldaar.

Iemkjen was eerder gehuwd (1) met Klaas van der Mei(?).

Van Jacob en Iemkjen zijn twee kinderen bekend:

1  Mient Stienstra is geboren op dinsdag 30 december 1890 om 04.00 uur in Lemmer, is overleden op dinsdag 16 september 1969, is begraven rond zaterdag 20 september 1969 aldaar.

Mient trouwt op donderdag 22 mei 1913 in de gem. Lemsterland met Margje Vaartjes, dochter van Feike Vaartjes en Jantje Strampel. Margje is geboren op maandag 11 januari 1892 om 14.00 uur in Lemmer, is als geboren aangegeven op woensdag 13 januari 1892 in de gem. Lemsterland, is overleden op zondag 30 juni 1985, is begraven rond donderdag 4 juli 1985 in Lemmer.

2  Jacob Stienstra is geboren op vrijdag 31 maart 1893 in Lemmer, zie V-AJ.

IV-U  Tæke Mients Stienstra, zoon van Mient Mients Stienstra (III-N) en Jeltje Takes van der Steeg, is geboren op donderdag 1 januari 1852 in Burum, is overleden op vrijdag 26 februari 1932 in Houtigehage, is begraven rond woensdag 2 maart 1932 in Boelenslaan.

Tæke trouwt op zaterdag 14 november 1885 in de gem. Achtkarspelen met Pietje Baukes Doetjes, dochter van N.N. en Aukjen Ebes van der Terp. Pietje is geboren op dinsdag 1 september 1863 in Drachten, is overleden op donderdag 19 februari 1948 in Houtigehage, is begraven rond maandag 23 februari 1948 in Boelenslaan.

Van Tæke en Pietje zijn acht kinderen bekend:

1  Jeltje Stienstra is geboren op zondag 11 juli 1886 in Drachten, zie V-AK.

2  Bauke Stienstra is geboren op maandag 28 november 1887 in Drachten, zie V-AL.

3  Aukje Stienstra is geboren op woensdag 22 april 1891 in Drachten, zie V-AM.

4  Miente Stienstra is geboren op donderdag 22 september 1892 in Drachten, zie V-AN.

5  Auke Stienstra is geboren op zaterdag 19 oktober 1895 in Drachten, zie V-AO.

6  Janke Stienstra is geboren op woensdag 3 februari 1897 in Drachten, is ongehuwd overleden op zaterdag 13 juli 1918 in Leeuwarden, is begraven rond woensdag 17 juli 1918 in Boelenslaan.

7  Tjerk Stienstra is geboren op vrijdag 18 augustus 1899 in Drachten, is jong overleden op woensdag 20 december 1899 aldaar.

8  Tjerk Stienstra is geboren op woensdag 28 november 1900 in Drachten, is ongehuwd overleden op donderdag 15 juli 1920 aldaar, is begraven rond maandag 19 juli 1920 in Boelenslaan.

IV-V  Tjerk Mients Stienstra, zoon van Mient Mients Stienstra (III-N) en Jeltje Takes van der Steeg, is geboren op dinsdag 6 maart 1855 in Surhuisterveen, is overleden op zaterdag 2 mei 1903 in Groningen.

Tjerk trouwt op donderdag 18 juni 1885 in de gem. Achtkarspelen met Wijtske Schievink, dochter van Harmen Hendriks Schievink en Johanna Foppes Eilander. Wijtske is geboren op zaterdag 12 januari 1861 in Drogeham, is overleden op dinsdag 8 juli 1930 in Boelenslaan.

Wijtske was later gehuwd (2) met Migchiel Pieters van der Sluis.

Van Tjerk en Wijtske zijn zes kinderen bekend:

1  Louwke Stienstra is geboren op dinsdag 8 december 1885 in Surhuisterveen, is overleden op zondag 12 oktober 1902 aldaar.

2  Miente Stienstra is geboren op vrijdag 30 september 1887 in Surhuisterveen, zie V-AP.

3  Johanna Stienstra is geboren op vrijdag 29 maart 1889 in Surhuisterveen, zie V-AQ.

4  Jeltje Stienstra is geboren op zaterdag 13 december 1890 in Surhuisterveen, zie V-AR.

5  Harmen Stienstra is geboren op donderdag 17 september 1896 in Surhuisterveen, zie V-AS.

6  Lourens Stienstra is geboren op woensdag 15 april 1903 om 06.00 uur in Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op donderdag 16 april 1903 in de gem. Achtkarspelen, zie V-AT.

IV-W  Janke Mients Stienstra, dochter van Mient Mients Stienstra (III-N) en Jeltje Takes van der Steeg, is geboren op woensdag 19 december 1860 in Surhuisterveen, is overleden op zaterdag 19 november 1955 in Boelenslaan, is begraven rond donderdag 24 november 1955 aldaar.

Janke trouwt op maandag 14 juli 1884 in de gem. Smallingerland met Jan Sietzes Taekema, zoon van N.N. en Fintje Harmens Wiersma. Jan is geboren op maandag 5 december 1859 in Drachten, is overleden op zondag 17 oktober 1948, is begraven rond vrijdag 22 oktober 1948 in Boelenslaan.

Van Jan en Janke zijn drie kinderen bekend:

1  Sijtze Taekema is geboren op maandag 3 oktober 1887 in Surhuisterveen, is overleden op donderdag 4 oktober 1962 in Beetsterzwaag.

Sijtze trouwt op zondag 31 mei 1914 in de gem. Achtkarspelen met Reina Stienstra, dochter van Miente Stienstra en Aaltje Dijkstra. Reina is geboren op vrijdag 20 oktober 1893 in Drachten, is overleden op maandag 20 mei 1974 in Hoorn.

2  Jacob Taekema is geboren rond 1899 in Surhuisterveen, is overleden op woensdag 11 april 1945 om 15.00 uur in de gem. Achtkarspelen.

3  Machiel Taekema is geboren rond 1901 in Surhuisterveen.

Machiel trouwt op dinsdag 21 mei 1929 in de gem. Grootegast met Dora van der Heide, dochter van Geert van der Heide en Elizabeth Drost. Dora is geboren rond 1904 in Opende.

IV-X  Geertje Mientes Stienstra, dochter van Mient Mients Stienstra (III-N) en Jeltje Takes van der Steeg, is geboren op dinsdag 28 november 1865 in Surhuisterveen, is overleden op dinsdag 21 mei 1957 om 17.30 uur in Leeuwarden.

Geertje trouwt op donderdag 29 maart 1888 in de gem. Achtkarspelen met Andries Boomsma, zoon van Tjeerd Siebes Boomsma en Geeske Hendriks Tuinstra. Andries is geboren op vrijdag 23 december 1864 in Drachten, is overleden op vrijdag 18 september 1931 in de gem. Achtkarspelen, is begraven rond dinsdag 22 september 1931 in Boelenslaan.

Van Andries en Geertje is een kind bekend:

1  Siebe Boomsma is geboren op zaterdag 15 maart 1902 in Surhuisterveen, is overleden op dinsdag 13 april 1982.

Siebe trouwt op zaterdag 24 mei 1930 in de gem. Achtkarspelen met Meindertje Witteveen. Meindertje is geboren op woensdag 7 augustus 1907 in Surhuisterveen.

IV-Y  Jan Tjeerds Tjeerdsma, zoon van Tjeerd Jacobus Tjeerdsma en Kunne Jans Zijlstra (III-O), is geboren op zondag 14 juli 1844 in Appelscha, is overleden op maandag 10 juli 1899 in Valthermond.

Jan trouwt op donderdag 14 maart 1867 in Makkinga met Trijntje Siert de Vos, dochter van Siert Sytzes de Vos en Aaltje Johannes de Vries. Trijntje is geboren op zondag 13 oktober 1844 in Hoornsterzwaag, is overleden op vrijdag 1 april 1898 in Groningen.

Van Jan en Trijntje is een kind bekend:

1  N.N., zie V-AU.

Generatie V

V-A  Aagtje Steenstra, dochter van Oeds Jacobs Steenstra (IV-A) en Eltje Jacobs Koenes, is geboren op donderdag 3 mei 1838 in de gem. Achtkarspelen.

Aagtje trouwt op zaterdag 28 juni 1862 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Johannes Andries Vlasman, zoon van Andries Johannes Vlasman en Renske Jans Miedema. Johannes is geboren rond 1834.

Van Johannes en Aagtje is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren op dinsdag 4 juli 1865 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

V-B  Lieuwe Wijtzes Stienstra, zoon van Wijtze Lieuwes Stienstra (IV-C) en Alida Baukes Castelein, is geboren op dinsdag 5 januari 1841 in Kootstertille.

Lieuwe trouwt op zaterdag 19 november 1870 in de gem. Leeuwarden met Catharina Vermans, dochter van Jacobus Vermans en Maria Wierdsma. Catharina is geboren rond 1831 in Leeuwarden.

Van Lieuwe en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Wijtze Stienstra is geboren op woensdag 9 oktober 1872 in Leeuwarden.

2  Maria Stienstra is geboren rond 1875 in Amsterdam, zie VI-A.

V-C  Susanna Stienstra, dochter van Wijtze Lieuwes Stienstra (IV-C) en Alida Baukes Castelein, is geboren op dinsdag 22 februari 1842 in Leeuwarden, is overleden op zaterdag 10 december 1921 om 17.00 uur in Barsingerhorn, is als overleden aangegeven op maandag 12 december 1921 in de gem. Barsingerhorn.

Susanna trouwt op zaterdag 26 oktober 1861 in de gem. Leeuwarden met Berend Castelein, zoon van Eliza Melles Castelein en Johanna van Krugten. Berend is geboren op donderdag 9 september 1830 in Leeuwarden, is overleden op zaterdag 9 augustus 1913 aldaar.

Van Berend en Susanna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Eliza Castelein is geboren op zaterdag 31 januari 1863 in Leeuwarden.

2  doodgeboren zoon Castelein is doodgeboren op woensdag 2 december 1863 in Leeuwarden.

3  Alida Castelein is geboren op zondag 30 oktober 1864 in Leeuwarden, is overleden op zaterdag 12 augustus 1922 om 18.30 uur in de gem. Barsingerhorn, is als overleden aangegeven op maandag 14 augustus 1922 aldaar.

Alida trouwt voor 1916 (is gescheiden voor 1916) (1) met Adrianus van der Wees. Alida trouwt op zaterdag 15 juli 1916 in de gem. Zijpe (2) met Jan van der Wal, zoon van Taeke Frearks van der Wal en Akke Aans Bergsma. Jan is geboren rond 1867 in de gem. Smallingerland.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jitske Gerrits de Vries.

4  Johanna Castelein is geboren op vrijdag 27 juli 1866 in Leeuwarden.

5  Wijtze Castelein is geboren op dinsdag 28 april 1868 in Leeuwarden, is overleden op dinsdag 26 mei 1936 in Veenhuizen.

Wijtze was gehuwd met Catharina Tanja.

6  Eliza Castelein is geboren op vrijdag 8 juli 1870 in Leeuwarden.

7  Elisabeth Castelein is geboren op vrijdag 1 september 1871 in Leeuwarden.

8  Martha Castelein is geboren op maandag 29 september 1873 in Leeuwarden.

9  doodgeboren zoon Castelein is doodgeboren op maandag 11 oktober 1875 in Leeuwarden.

10  Berend Castelein is geboren op maandag 4 februari 1878 in Leeuwarden, is overleden op zondag 27 juni 1965, is begraven aldaar (Noorderbegraafplaats).

Berend was gehuwd met Francina Johanna Wildschut. Francina is geboren op vrijdag 12 januari 1877, is overleden op dinsdag 12 juni 1962, is begraven in Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).

11  Lieuwe Castelein is geboren op zondag 29 februari 1880 in Leeuwarden.

12  doodgeboren dochter Castelein is doodgeboren op dinsdag 25 maart 1884 in Leeuwarden.

V-D  Hielkje Stienstra, dochter van Wijtze Lieuwes Stienstra (IV-C) en Grietje Loonstra, is geboren op donderdag 30 november 1871 in Leeuwarden.

Hielkje trouwt op zaterdag 19 november 1898 in de gem. Leeuwarden met Egbert Edinga, zoon van Harmen Egberts Edinga en Grietje Pieters Berkenbosch. Egbert is geboren rond 1870 in Nijeholtwolde (WES), is overleden op dinsdag 2 maart 1948 in Bloemendaal.

Van Egbert en Hielkje is een kind bekend:

1  Harmen Edinga is geboren rond 1899 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 4 augustus 1911 in Zwolle.

V-E  Maartje Stienstra, dochter van Oeds Lieuwes Stienstra (IV-D) en Vroukjen Sijmons Bakker, is geboren op dinsdag 9 februari 1847 in Dronrijp, is overleden op maandag 13 april 1908 in Utrecht.

Maartje trouwt op dinsdag 18 juni 1878 in de gem. Opsterland met Piebe Abeles Brandenburg, zoon van Abele Brandenburg en Elisabeth Annes Prins. Piebe is geboren op donderdag 22 maart 1832 in Heerenveen (Aengwirden), is overleden op woensdag 16 juni 1920 in Smilde.

Piebe was eerder gehuwd (1) met Maaike Fedderiks Sterringa.

Van Piebe en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  Martje Brandenburg is geboren op vrijdag 29 september 1882 in Klijndijk, is overleden op woensdag 7 mei 1952 in Coevorden.

Martje trouwt op woensdag 14 februari 1906 in de gem. Amsterdam met Pier Duizendstra, zoon van Kornelis Duizendstra en Antje Boonstra. Pier is geboren rond 1886 in de gem. Ooststellingwerf, is overleden voor 1952.

2  Anna Brandenburg is geboren rond november 1883, is overleden op dinsdag 4 maart 1884 in de gem. Ooststellingwerf.

3  Trijntje Brandenburg is geboren rond zaterdag 19 januari 1889 in Amsterdam, is overleden op dinsdag 29 januari 1889 in Enkhuizen.

4  Trijntje Brandenburg is geboren rond augustus 1893 in Maarssen, is overleden op zaterdag 11 november 1893 twee uur des namiddags in Zevenbergen, is als overleden aangegeven op maandag 13 november 1893 in de gem. Zevenbergen.

V-F  Trientje Stienstra, dochter van Oeds Lieuwes Stienstra (IV-D) en Vroukjen Sijmons Bakker, is geboren op dinsdag 4 december 1849 in Groningen, is als geboren aangegeven op woensdag 5 december 1849 in de gem. Groningen, is overleden op vrijdag 7 februari 1936 in Apeldoorn, is begraven rond woensdag 12 februari 1936 aldaar (Soerenseweg).

Trientje trouwt op donderdag 12 december 1872 in Groningen met Hendrik Hoorn, zoon van Albert Hoorn en Femmigje Koppers. Hendrik is geboren op donderdag 21 april 1853 in Meppel, is overleden op dinsdag 11 juni 1935 in Apeldoorn, is begraven rond zaterdag 15 juni 1935 aldaar (Soerenseweg).

Van Hendrik en Trientje zijn zes kinderen bekend:

1  Femmetje Hoorn is geboren op woensdag 20 augustus 1873 in Assen, is overleden op zaterdag 30 mei 1874 aldaar.

2  Froukje Hoorn is geboren op vrijdag 2 oktober 1874 in Assen, is ongehuwd overleden op zondag 1 april 1956 in Utrecht, is begraven rond vrijdag 6 april 1956 in Apeldoorn (Soerenseweg).

3  Albert Hoorn is geboren rond 1877 in de gem. Weststellingwerf.

Albert trouwt op woensdag 6 juni 1900 in de gem. Haarlem met Elisabeth Maria Soellaart, dochter van Hendrik Soellaart en Elisabeth Maria Stuurman. Elisabeth is geboren rond 1872 in Haarlem.

4  Frederik Hoorn is geboren op maandag 28 oktober 1878 in Frederiksoord.

5  Femmigje Hoorn is geboren op maandag 25 juni 1883 in Frederiksoord.

Femmigje trouwt op dinsdag 30 mei 1905 in Vledder met Ernst van der Laan, zoon van N.N. en N.N.. Ernst is geboren rond 1877 in Bolsward.

6  Carolina Gezina Hoorn is geboren op zaterdag 5 april 1890 in Frederiksoord.

Carolina trouwt op dinsdag 26 februari 1918 in Vledder met Lubertus Rijkmans, zoon van N.N. en N.N.. Lubertus is geboren rond 1889.

V-G  Lieuwkje Stienstra, dochter van Oeds Lieuwes Stienstra (IV-D) en Vroukjen Sijmons Bakker, is geboren op vrijdag 9 september 1853 in Leeuwarden, is overleden op zaterdag 21 februari 1931 om 04.00 uur in de gem. Ouder-Amstel.

Lieuwkje trouwt op donderdag 3 september 1874 in Groningen (1) met Willem Kunst. Willem is overleden voor 1882.

Lieuwkje trouwt op zaterdag 29 april 1882 in Vledder (2) met Christiaan Nieuwenhuis, zoon van N.N. en N.N.. Christiaan is geboren rond 1858 in Frederiksoord, is overleden op donderdag 8 februari 1906 in Zwolle.

Van Christiaan en Lieuwkje zijn tien kinderen bekend:

1  Jacob Christiaan Nieuwenhuis is geboren rond 1883 in Haarlem.

Jacob trouwt op donderdag 4 mei 1922 in de gem. Zalk en Veecaten met Hendrika van Beekhuizen, dochter van Gerrit van Beekhuizen en Hermina Zoet. Hendrika is geboren rond 1891 in de gem. Zalk en Veecaten.

2  Christiaan Oeds Nieuwenhuis is geboren rond juli 1884, is overleden op dinsdag 26 januari 1886 in Bloemendaal.

3  Klaas Martinus Nieuwenhuis is geboren rond december 1885, is overleden op zondag 28 februari 1886 in Vogelenzang.

4  Hendrik Christiaan Nieuwenhuis is geboren in 1887 in Steenwijk, is overleden op zaterdag 17 november 1888 in Raalte, is als overleden aangegeven op maandag 19 november 1888 in de gem. Raalte.

5  Vrouwkje Jantiena Lukiena Nieuwenhuis is geboren rond augustus 1889 in Raalte, is overleden op zondag 2 maart 1890 in Zwolle.

6  Christiaan Oeds Nieuwenhuis is geboren rond 1891 in Zwolle, is overleden op donderdag 2 november 1939 in Utrecht.

Christiaan trouwt op woensdag 24 november 1920 in de gem. Hattem met Berendina Wendt, dochter van Jan Karel Wendt en Johanna Engelina Zwerus. Berendina is geboren rond 1896.

7  Oeds Johannes Nieuwenhuis is geboren rond maart 1892 in Zwolle, is overleden op woensdag 8 juni 1892 in Raalte.

8  Oeds Johannes Nieuwenhuis is geboren rond mei 1893 in Zwolle, is overleden op woensdag 24 januari 1894 aldaar.

9  Vrouwkje Jentiena Lukiena Nieuwenhuis is geboren rond 1895.

Vrouwkje trouwt op woensdag 6 december 1922 in de gem. Hattem met Hendrikus Cornelis Blom, zoon van Cornelis Thomas Blom en Johanna Schockman. Hendrikus is geboren rond 1899.

10  Oeds Cornelis Nieuwenhuis is geboren rond april 1896 in Zwolle, is overleden op dinsdag 11 augustus 1896 aldaar.

V-H  Lieuwe Sijbrens Stienstra, zoon van Sijbren Lieuwes Stienstra (IV-E) en Kornelsien Jacobs Feiken, is geboren op vrijdag 7 november 1851 in Bergum, is overleden op donderdag 6 juli 1922 in Rotterdam.

Lieuwe trouwt op maandag 15 september 1879 in Groningen met Roelfina Dijkstra, dochter van Jan Dijkstra en Grietje Bierling. Roelfina is geboren op zondag 18 mei 1856 in Groningen, is overleden op woensdag 2 december 1936 in Rotterdam.

Van Lieuwe en Roelfina zijn tien kinderen bekend:

1  Sijbren Lieuwes Stienstra is geboren op woensdag 2 juni 1880 in Groningen, zie VI-B.

2  Grietje Stienstra is geboren op zaterdag 17 september 1881 in Groningen, zie VI-C.

3  Jan Stienstra is geboren op dinsdag 19 december 1882 in Zoutkamp, is als geboren aangegeven op donderdag 21 december 1882 in de gem. Ulrum, is overleden voor 1974.

4  Cornelia Stienstra is geboren op donderdag 25 december 1884 in Groningen, zie VI-D.

5  Martha Stienstra is geboren op zondag 14 februari 1886 in Antwerpen, zie VI-E.

6  Hessel Stienstra is geboren op woensdag 15 februari 1888 in Amsterdam, is overleden op zondag 4 augustus 1974 in Rotterdam, is gecremeerd op donderdag 8 augustus 1974 aldaar.

Hessel trouwt op woensdag 3 oktober 1923 in de gem. Rotterdam met Pieternella Johanna Schot, dochter van Huijbregt Jacobus Schot en Diederika Johanna Meertens. Pieternella is geboren rond 1898, is overleden op zondag 14 november 1971 in Rotterdam, is gecremeerd op donderdag 18 november 1971 aldaar.

7  Hendrica Stienstra is geboren op woensdag 14 augustus 1889 in Groningen, zie VI-F.

8  Roelfina Stienstra is geboren op dinsdag 11 augustus 1891 in Groningen, zie VI-G.

9  Jacob Stienstra is geboren op vrijdag 15 november 1895 in Groningen, zie VI-H.

10  Pieter Stienstra is geboren op zondag 25 april 1897 in Groningen, is overleden voor 1974.

V-I  Jacob Stienstra, zoon van Sijbren Lieuwes Stienstra (IV-E) en Kornelsien Jacobs Feiken, is geboren op zaterdag 28 januari 1854 in Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 30 januari 1854 in de gem. Groningen, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op maandag 16 mei 1910 in Groningen, is begraven rond zaterdag 21 mei 1910 aldaar (Zuiderbegraafplaats).

Jacob trouwt op donderdag 4 juli 1878 in Groningen met Cornelia Kema. Cornelia is geboren op donderdag 9 februari 1854 in Hoogkerk, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden op woensdag 10 juli 1935, is begraven in Groningen (Zuiderbegraafplaats).

Van Jacob en Cornelia zijn elf kinderen bekend:

1  Sijbren Stienstra is geboren op zondag 6 april 1879 in Groningen, zie VI-I.

2  Hatje Stienstra is geboren op maandag 7 november 1881 in Groningen, zie VI-J.

3  Cornelia Stienstra is geboren op zaterdag 23 februari 1884 in Groningen, is Chr. Gereformeerd gedoopt, zie VI-K.

4  Abraham Stienstra is geboren op donderdag 17 december 1885 in Groningen, zie VI-L.

5  Lieuwe Stienstra is geboren op zondag 28 augustus 1887 in Groningen, is Chr. Gereformeerd gedoopt, zie VI-M.

6  Grietje Stienstra is geboren op vrijdag 16 augustus 1889 in Groningen, is Chr. Gereformeerd gedoopt, zie VI-N.

7  Eildert Stienstra is geboren op woensdag 8 april 1891 in Groningen, zie VI-O.

8  Oetze Stienstra is geboren op woensdag 14 december 1892 in Groningen, is Chr. Gereformeerd gedoopt, zie VI-P.

9  Jacob Stienstra is geboren op woensdag 14 december 1892 in Groningen, zie VI-Q.

10  Henderieka Stienstra is geboren op zondag 3 december 1893 in Groningen, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 4 januari 1986, is begraven rond woensdag 8 januari 1986 aldaar (Selwerderhof).

Henderieka was gehuwd (1) met N.N. Henderieka trouwt op donderdag 6 augustus 1925 in de gem. Groningen (2) met Arjen Schuhmacher, zoon van Tjeerd Schuhmacher en Sjoukje van der Goot. Arjen is geboren op woensdag 14 mei 1902 in Amsterdam, is overleden op zaterdag 17 november 1984, is begraven rond woensdag 21 november 1984 in Groningen (Selwerderhof).

11  Martha Stienstra is geboren op zondag 25 oktober 1896 in Groningen, is Chr. Gereformeerd gedoopt, zie VI-R.

V-J  Eildert Sybrens Stienstra, zoon van Sijbren Lieuwes Stienstra (IV-E) en Kornelsien Jacobs Feiken, is geboren op zondag 16 november 1856 in Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 17 november 1856 in de gem. Groningen, is overleden op vrijdag 14 oktober 1955 om 14.30 uur in Groningen, is als overleden aangegeven op zaterdag 15 oktober 1955 in de gem. Groningen, is begraven op dinsdag 18 oktober 1955 in Groningen (Zuiderbegraafplaats).

Eildert trouwt op donderdag 21 februari 1878 in Groningen (1) met Anje Feiken. Anje is geboren op zaterdag 6 december 1851 in Warffum, is overleden op zaterdag 11 oktober 1884.

Van Eildert en Anje zijn twee kinderen bekend:

1  Kornelia Stienstra is geboren op dinsdag 5 november 1878 in Irnsum, zie VI-S.

2  Hindrik Stienstra is geboren op dinsdag 30 september 1884, is overleden op woensdag 5 november 1884.

Eildert trouwt op zondag 7 februari 1886 in Franeker (2) met Fettje Douwes Woudhuizen, dochter van Douwe Harmens Woudhuizen en Catharina Holkema. Fettje is geboren op zondag 30 maart 1856 in Akkrum, is overleden in november 1930.

Van Eildert en Fettje zijn vier kinderen bekend:

3  Sijbren Stienstra is geboren op zaterdag 27 november 1886 in Deventer, zie VI-T.

4  Douwe Stienstra is geboren op vrijdag 7 juni 1889 in Rotterdam, zie VI-U.

5  Catharina Elisabeth Stienstra is geboren op dinsdag 11 juli 1893 in Groningen, zie VI-V.

6  Lieuwe Stienstra is geboren op donderdag 21 februari 1895 in Groningen, is overleden op maandag 13 mei 1895 in de gem. Zaandam, is als overleden aangegeven op dinsdag 14 mei 1895 aldaar.

V-K  Oetze Stienstra, zoon van Sijbren Lieuwes Stienstra (IV-E) en Kornelsien Jacobs Feiken, is geboren op zondag 5 december 1858 in Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 6 december 1858 in de gem. Groningen, is overleden op dinsdag 9 november 1954 in Groningen, is begraven op vrijdag 12 november 1954 aldaar.

Oetze trouwt op donderdag 20 maart 1884 in Groningen met Tallegien de Raad. Tallegien is overleden in november 1940.

Van Oetze en Tallegien zijn zeven kinderen bekend:

1  Kornelia Stienstra is geboren op zondag 7 september 1884 in Groningen.

2  Stoffer Stienstra is geboren op zondag 14 maart 1886.

3  Sybren Stienstra is geboren op zondag 7 augustus 1887 in Groningen, zie VI-W.

4  Enje Stienstra is geboren op zaterdag 11 januari 1890 in Groningen, is overleden op dinsdag 8 juli 1890 in Vrouwenparochie.

5  Stoffer Stienstra is geboren op donderdag 28 mei 1891 in Groningen, zie VI-X.

6  Leeuwe Stienstra is geboren op vrijdag 17 januari 1896 in Groningen, zie VI-Y.

7  Cornelia Stienstra is geboren op zaterdag 3 september 1898 in Groningen, zie VI-Z.

V-L  Wietze Stienstra, zoon van Sijbren Lieuwes Stienstra (IV-E) en Kornelsien Jacobs Feiken, is geboren op zaterdag 25 mei 1861 in Oldemarkt, is overleden op zondag 5 oktober 1930 in Stavoren.

Wietze trouwt op zondag 8 maart 1885 in Stavoren met Afke de Jong, dochter van Thijmen Hessels de Jong en Ids Ages de Vries. Afke is geboren op maandag 26 januari 1863 in Scharl, is als geboren aangegeven op maandag 26 januari 1863 in de gem. Hemelumer Oldeferd.

Van Wietze en Afke zijn vijf kinderen bekend:

1  Siebren Stienstra is geboren op woensdag 11 november 1885 in Amsterdam, zie VI-AA.

2  Thijmen Stienstra is geboren op zondag 28 april 1889 in Groningen, zie VI-AB.

3  Jacob Stienstra is geboren op woensdag 21 juni 1893 in Groningen.

4  Taeke Stienstra is geboren op maandag 1 juni 1896 in Amsterdam, zie VI-AC.

5  Cornelia Stienstra is geboren op woensdag 25 april 1900 in Groningen, zie VI-AD.

V-M  Harm Stienstra, zoon van Sijbren Lieuwes Stienstra (IV-E) en Kornelsien Jacobs Feiken, is geboren op dinsdag 1 september 1863 in Groningen, is als geboren aangegeven op dinsdag 1 september 1863 in de gem. Groningen, is overleden op woensdag 9 februari 1949 om 14.00 uur in Groningen, is als overleden aangegeven op donderdag 10 februari 1949 in de gem. Groningen.

Harm trouwt op donderdag 6 juni 1895 in de gem. Groningen met Eberdina Onstwedder.

Van Harm en Eberdina zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia Stienstra is geboren op donderdag 4 februari 1897 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 17 februari 1923, is begraven rond donderdag 22 februari 1923 in Charlois (Charloise begraafplaats).

2  Edzo Stienstra is geboren op maandag 7 maart 1904 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 15 april 1930 in Amsterdam, is begraven in Charlois.

V-N  Martha Stienstra, dochter van Sijbren Lieuwes Stienstra (IV-E) en Kornelsien Jacobs Feiken, is geboren op maandag 15 januari 1866 in Groningen, is als geboren aangegeven op dinsdag 16 januari 1866 in de gem. Groningen, is overleden op zondag 11 maart 1945 in Groningen.

Martha trouwt op donderdag 4 juni 1885 in Groningen (1) met Harm Wijnstok, zoon van Nicolaas Jans Wijnstok en Hiltje Daniels Dost. Harm is geboren op zondag 26 oktober 1851 in Stavoren, is overleden op maandag 16 oktober 1922 in Groningen.

Van Harm en Martha zijn twee kinderen bekend:

1  Nicolaas Harm Wijnstok is geboren rond 1887 in Groningen, is overleden op zaterdag 28 maart 1959 om 03.15 uur aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 31 maart 1959 in de gem. Groningen.

Nicolaas was gehuwd met Berendje Brouwer.

2  Cornelia Wijnstok is geboren rond 1888 in Groningen.

Cornelia trouwt op woensdag 15 februari 1911 in de gem. Groningen met Jakob Kramer, zoon van Warnder Kramer en Pietertje de Boer. Jakob is geboren rond 1887 in Groningen.

Martha trouwt op donderdag 6 maart 1930 in de gem. Groningen (2) met Warner Kramer, zoon van Roelf Warnders Kramer en Fennechien de Vries. Warner is geboren in Groningen.

Warner was eerder gehuwd (1) met Antje Bloupot.

V-O  Hinderikje Stienstra, dochter van Sijbren Lieuwes Stienstra (IV-E) en Kornelsien Jacobs Feiken, is geboren op dinsdag 14 april 1868 in Groningen, is als geboren aangegeven op woensdag 15 april 1868 in de gem. Groningen, is overleden op donderdag 22 oktober 1896, is begraven rond dinsdag 27 oktober 1896 in Groningen (Zuiderbegraafplaats).

Hinderikje trouwt op woensdag 2 april 1890 in de gem. Groningen met Jan Klugkist.

Van Jan en Hinderikje is een kind bekend:

1  Cornelia Klugkist is geboren op vrijdag 3 maart 1893 in Rotterdam.

V-P  Grietje Stienstra, dochter van Sijbren Lieuwes Stienstra (IV-E) en Kornelsien Jacobs Feiken, is geboren op dinsdag 31 mei 1870 in Irnsum, is overleden op zaterdag 17 oktober 1942, is begraven in Amsterdam.

Grietje trouwt op donderdag 12 december 1895 in Groningen met Klaas Bolhuis, zoon van Jan Bolhuis en Knelsien Feiken. Klaas is geboren op woensdag 10 juni 1868, is overleden op maandag 1 februari 1954.

Van Klaas en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Bolhuis is geboren op vrijdag 16 oktober 1896 in Woerden, is als geboren aangegeven op zaterdag 17 oktober 1896 in de gem. Woerden.

2  Jan Bolhuis is geboren rond 1898 in de gem. Idaarderadeel.

Jan trouwt op donderdag 15 september 1921 (is gescheiden op maandag 13 augustus 1945) met Annechien Schutte, dochter van Pieter Schutte en Bregtje van der Maar. Annechien is geboren rond 1899 in Amsterdam.

3  Cornelia Johanna Bolhuis is geboren op donderdag 12 januari 1899 in Eenrum, is als geboren aangegeven op vrijdag 13 januari 1899 in de gem. Eenrum.

4  Sijbrand Klaas Bolhuis is geboren rond 1909 in Ransdorp, is overleden op vrijdag 17 maart 1911 in Enkhuizen.

V-Q  Willem Stienstra, zoon van Oeds Willems Stienstra (IV-J) en Sytske Johannes Talsma, is geboren op zondag 5 oktober 1873 in Kooten, is overleden op zaterdag 17 september 1949 om 13.00 uur in Harkema, is begraven rond woensdag 21 september 1949 aldaar.

Willem trouwt op zaterdag 27 februari 1897 in de gem. Achtkarspelen met Tjitske Hamstra, dochter van Fokke Hamstra en Ymkje Filippus Pot. Tjitske is geboren op zaterdag 16 maart 1872 in Augustinusga, is overleden op zondag 9 februari 1941 in Harkema, is begraven rond donderdag 13 februari 1941 aldaar.

Van Willem en Tjitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Sytske Stienstra is geboren op donderdag 24 juni 1897 in Harkema, zie VI-AE.

2  Leentje Willems Stienstra is geboren op donderdag 22 juni 1899 in Surhuizum, is overleden op donderdag 22 juni 1899, is begraven in Augustinusga.

3  waarschijnlijk doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 20 september 1902, is begraven in Augustinusga.

4  Oeds Willems Stienstra is geboren op woensdag 19 juli 1905 in Harkema-Opeinde, zie VI-AF.

5  Fokke Stienstra is geboren op zaterdag 3 februari 1912 in Surhuizum, is overleden op zondag 4 februari 1912 aldaar, is begraven in Augustinusga.

V-R  Janna Stienstra, dochter van Oeds Willems Stienstra (IV-J) en Sytske Johannes Talsma, is geboren op zaterdag 10 juni 1876 in Harkema, is overleden op woensdag 5 juli 1967, is begraven rond zondag 9 juli 1967 in Surhuisterveen.

Janna trouwt op zaterdag 1 juni 1895 in de gem. Achtkarspelen met Auke Helmhout, natuurlijke zoon van Aaltje Karstens Helmhout. Auke is geboren op donderdag 26 januari 1865 in Harkema, is overleden op vrijdag 19 januari 1940, is begraven rond dinsdag 23 januari 1940 in Surhuisterveen.

Van Auke en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Oeds Aukes Helmhout is geboren op donderdag 13 februari 1896 in Augustinusga, is overleden op donderdag 4 december 1902 in de gem. Achtkarspelen.

2  Auke Helmhout is geboren op zondag 29 juli 1900 om 23.30 uur in Surhuizum, is als geboren aangegeven op maandag 30 juli 1900 in de gem. Achtkarspelen.

Auke trouwt op woensdag 23 maart 1932 in de gem. Meppel met Lammigje Westenberg, dochter van Antonie Westenberg en Geertje Bisschop. Lammigje is geboren rond 1909 in Meppel.

V-S  Sjoerd Oeds Stienstra, zoon van Oeds Willems Stienstra (IV-J) en Sytske Johannes Talsma, is geboren op woensdag 23 april 1879 in Harkema, is overleden op zondag 21 november 1971 aldaar, is begraven rond donderdag 25 november 1971 aldaar.

Sjoerd trouwt op zaterdag 5 april 1902 in de gem. Achtkarspelen met Ynskje Visser. Ynskje is geboren op vrijdag 26 mei 1882 in Harkema, is overleden op zaterdag 3 februari 1945, is begraven rond woensdag 7 februari 1945 aldaar.

Van Sjoerd en Ynskje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Dieuwke Stienstra is geboren op zondag 15 februari 1903 in Surhuizum, is overleden op maandag 22 mei 1989, is begraven rond vrijdag 26 mei 1989 in Kollumerzwaag.

Dieuwke was gehuwd met J. Dijkstra. J is overleden voor 1988.

2  Sijtske Stienstra is geboren op maandag 3 oktober 1904 in Surhuizum, zie VI-AG.

3  Tjitske Stienstra is geboren op donderdag 3 mei 1906 in Harkema-Opeinde, is Ned. Hervormd gedoopt, zie VI-AH.

4  Oeds Stienstra is geboren op zondag 3 november 1907 om 14.00 uur in Harkema-Opeinde, is als geboren aangegeven op dinsdag 5 november 1907 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-AI.

5  Aukje Stienstra is geboren op woensdag 25 augustus 1909 om 05.00 uur in Harkema-Opeinde, is als geboren aangegeven op donderdag 26 augustus 1909 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-AJ.

6  Dina Stienstra is geboren op vrijdag 27 januari 1911 in Harkema, is overleden op zaterdag 17 juli 1915 aldaar.

7  Melle Stienstra is geboren op woensdag 13 maart 1912 in Harkema-Opeinde, zie VI-AK.

8  Janna Stienstra is geboren op dinsdag 9 februari 1915 in Harkema, zie VI-AL.

9  Wijbe Stienstra is geboren op woensdag 28 juni 1916 in Harkema-Opeinde.

10  Miente Stienstra is geboren op donderdag 18 maart 1920 in Harkema-Opeinde, zie VI-AM.

11  Willem Stienstra is geboren op maandag 14 november 1921 in Harkema, zie VI-AN.

12  Wieberen Stienstra is geboren rond 1924, zie VI-AO.

V-T  Johannes Stienstra, zoon van Oeds Willems Stienstra (IV-J) en Sytske Johannes Talsma, is geboren op woensdag 2 juli 1884 in Harkema, is overleden op dinsdag 11 januari 1972, is begraven rond zaterdag 15 januari 1972 aldaar.

Johannes trouwt op zaterdag 13 mei 1911 in de gem. Achtkarspelen met Grietje Schievink, dochter van Hendrik Schievink en Reino Gerrardus de Haan. Grietje is geboren op vrijdag 11 november 1887 in Harkema, is overleden op woensdag 28 januari 1942, is begraven rond maandag 2 februari 1942 aldaar.

Van Johannes en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Oeds Stienstra is geboren op zondag 3 maart 1912 om 19.00 uur in Drogeham, is als geboren aangegeven op maandag 4 maart 1912 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-AP.

2  Hendrik Stienstra is geboren op zondag 10 augustus 1913 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-AQ.

3  Willem Stienstra is geboren op donderdag 17 december 1914 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-AR.

4  Pieter Stienstra is geboren op woensdag 10 mei 1916 in Harkema-Opeinde, is overleden op vrijdag 15 oktober 1971, is begraven in Harkema.

5  Sjoerd Stienstra is geboren op donderdag 8 januari 1920 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-AS.

6  Gerhardus Stienstra is geboren op woensdag 21 september 1921 in Harkema, zie VI-AT.

7  Sytske Stienstra is geboren op donderdag 2 oktober 1924 in Harkema-Opeinde, zie VI-AU.

V-U  Harm Stienstra, zoon van Oeds Willems Stienstra (IV-J) en Sytske Johannes Talsma, is geboren op vrijdag 16 september 1887 in Harkema, is overleden op zaterdag 25 juni 1983 in Augustinusga, is begraven rond woensdag 29 juni 1983 in Drogeham.

Harm trouwt op zaterdag 11 november 1911 in de gem. Achtkarspelen met Geeske Rinsma, dochter van Eerde Rinsma en Fokeltje Jongsma. Geeske is geboren op zaterdag 6 juli 1889 in Surhuizum, is overleden op zaterdag 4 januari 1941 in Drogeham, is begraven rond woensdag 8 januari 1941 aldaar.

Van Harm en Geeske zijn drie kinderen bekend:

1  Oeds H. Stienstra is geboren op zaterdag 10 augustus 1912 om 22.00 uur in Harkema-Opeinde, is als geboren aangegeven op maandag 12 augustus 1912 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-AV.

2  waarschijnlijk Eerde Stienstra is geboren rond juni 1916, is overleden op maandag 25 september 1916 in de gem. Achtkarspelen, is begraven in Augustinusga.

3  waarschijnlijk Eerde Stienstra is geboren rond augustus 1917, is overleden rond vrijdag 8 november 1918 in de gem. Achtkarspelen, is begraven in Augustinusga.

V-V  Dina Stienstra, dochter van Oeds Willems Stienstra (IV-J) en Sytske Johannes Talsma, is geboren op woensdag 1 oktober 1890 in de gem. Achtkarspelen, is gedoopt op zaterdag 14 juni 1919, is overleden op dinsdag 29 september 1981, is begraven rond zondag 4 oktober 1981 in Drogeham.

Dina trouwt op zaterdag 14 juni 1919 in de gem. Achtkarspelen met Bareld Helder. Bareld is geboren op zondag 15 juni 1890, is overleden op woensdag 16 juli 1980, is begraven rond zondag 20 juli 1980 in Drogeham.

Van Bareld en Dina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-W  Willem Stienstra, zoon van Willem Willems Stienstra (IV-K) en Tetje Jans van der Zee, is geboren op maandag 19 maart 1877 in Franeker, is overleden op maandag 2 oktober 1950 om 05.30 uur in Groningen, is als overleden aangegeven op dinsdag 3 oktober 1950 in de gem. Groningen.

Willem trouwt op zaterdag 3 februari 1906 in de gem. Barradeel met Pietje Postuma, dochter van Rinse Postuma en Mattje Visser. Pietje is geboren op woensdag 19 februari 1879 in Sexbierum, is overleden op zaterdag 2 september 1972 in Groningen.

Van Willem en Pietje zijn drie kinderen bekend:

1  Martje Stienstra is geboren op zondag 23 december 1906 in Poppengawier, is overleden op zondag 8 september 2002, is begraven rond donderdag 12 september 2002 in Groningen (Selwerderhof).

Martje was gehuwd met Cornelis Postema. Cornelis is geboren op zaterdag 16 juli 1910, is overleden op vrijdag 12 oktober 1990, is begraven rond dinsdag 16 oktober 1990 in Groningen (Selwerderhof).

2  Tetje Stienstra is geboren op maandag 30 december 1907 in Poppengawier.

3  Willem Stienstra is geboren op maandag 4 maart 1912 in Poppengawier, is overleden op zondag 21 september 1986, is begraven rond donderdag 25 september 1986 in Groningen (Selwerderhof).

Willem was gehuwd met Diewerke Telkamp. Diewerke is geboren op zaterdag 11 november 1911, is overleden op vrijdag 21 maart 2003, is begraven rond dinsdag 25 maart 2003 in Groningen (Selwerderhof).

V-X  Jan Stienstra, zoon van Willem Willems Stienstra (IV-K) en Tetje Jans van der Zee, is geboren op zondag 29 september 1878 in Franeker, is overleden op woensdag 7 april 1965 in Zaandam.

Jan trouwt op donderdag 10 januari 1901 in Franeker met Veintje Herrema, dochter van Lieuwe Herrema en Geeske Jansen. Veintje is geboren op zondag 12 september 1880 in Tzummarum, is overleden op dinsdag 19 juni 1962 in Zaandam.

Van Jan en Veintje zijn tien kinderen bekend:

1  Geeske Stienstra is geboren op woensdag 5 juni 1901 in Leeuwarden, zie VI-AW.

2  Willem Stienstra is geboren op zaterdag 21 maart 1903 in Leeuwarden, zie VI-AX.

3  Tetje Stienstra is geboren op maandag 3 oktober 1904 in IJlst, zie VI-AY.

4  Geertje Stienstra is geboren op vrijdag 11 januari 1907 in Terzool, zie VI-AZ.

5  Sietske Stienstra is geboren op zaterdag 22 augustus 1908 in Lemmer, zie VI-BA.

6  Lieuwe Stienstra is geboren op vrijdag 11 februari 1910 in IJlst, zie VI-BB.

7  Petronella Stienstra is geboren op dinsdag 10 oktober 1911 in IJlst, zie VI-BC.

8  Oeds Stienstra is geboren op dinsdag 7 april 1914 in IJlst, zie VI-BD.

9  Hendrikje Stienstra is geboren op zaterdag 25 november 1916 in IJlst, zie VI-BE.

10  Riemke Stienstra is geboren op dinsdag 6 mei 1919 in IJlst, zie VI-BF.

V-Y  Melle Meinderts Visser, zoon van Meindert Melles Visser (IV-O) en Sytske Riekeles Elzinga, is geboren in 1865, is overleden in 1939.

Melle was gehuwd (1) met Japikje Iedema, dochter van Hielkje Hylkes Iedema. Japikje is geboren in 1854, is overleden in 1913.

Van Melle en Japikje zijn drie kinderen bekend:

1  Hielke Melles Visser is geboren in 1888, is overleden in 1940.

2  Sytske Melles Visser is geboren in 1893.

Sytske was gehuwd met Johannes Roels van der Heide. Johannes is geboren in 1885.

3  Meintje Melles Visser is geboren in 1895.

Melle trouwt in 1920 (2) met Tietje Annes Veenstra, dochter van Anne Jans Veenstra en Emke Vlietstra. Tietje is geboren in 1885 in Terwispel, is overleden rond 1957 in Wagenborgen.

Van Melle en Tietje zijn twee kinderen bekend:

4  N.N.

5  N.N.

V-Z  Thomas Stienstra, zoon van Miente Thomas Stienstra (IV-Q) en Foktje Dijkstra, is geboren op woensdag 21 december 1870 om 11.00 uur in Doezum, is als geboren aangegeven op donderdag 22 december 1870 in de gem. Grootegast, is overleden op maandag 18 april 1955 om 03.00 uur in Lutjegast, is als overleden aangegeven op maandag 18 april 1955 in de gem. Grootegast.

Thomas trouwt op zaterdag 13 mei 1893 in Grijpskerk (1) met Janna Schripsema, dochter van Hotze Willems Schripsema en Minke Ennes Rispens. Janna is geboren op woensdag 2 augustus 1871 in Pieterzijl, is overleden op maandag 9 december 1912 in Groningen.

Van Thomas en Janna zijn acht kinderen bekend:

1  Foktje Stienstra is geboren op donderdag 10 mei 1894 in Dokkum, zie VI-BG.

2  Hotze Stienstra is geboren op zaterdag 30 mei 1896 in Dokkum, zie VI-BH.

3  Mient Stienstra is geboren op vrijdag 19 augustus 1898 in Dokkum, is overleden op maandag 24 augustus 1903 in Aalsum.

4  Geert Stienstra is geboren op donderdag 2 november 1899 in Dokkum, zie VI-BI.

5  Jilke Stienstra is geboren op zondag 25 november 1900 in Dokkum, zie VI-BJ.

6  Lutske Stienstra is geboren op vrijdag 24 oktober 1902 in Dokkum, zie VI-BK.

7  Mient Stienstra is geboren op zaterdag 25 januari 1908, zie VI-BL.

8  Johanna Stienstra is geboren op zondag 10 oktober 1909 om 10.00 uur in Siddeburen, is als geboren aangegeven op dinsdag 12 oktober 1909 in de gem. Slochteren, zie VI-BM.

Thomas trouwt op donderdag 2 augustus 1917 in de gem. Grootegast (2) met Freerkje de Bruin, dochter van Feike de Bruin en Trientje Alting. Freerkje is geboren op vrijdag 22 maart 1872 in Augustinusga, is overleden voor 1955.

Freerkje was eerder gehuwd (1) met Reinder Klunder.

V-AA  Jilke Stienstra, zoon van Miente Thomas Stienstra (IV-Q) en Foktje Dijkstra, is geboren op vrijdag 29 mei 1874 in Grootegast, is overleden op zaterdag 24 augustus 1929 in Gaarkeuken, is als overleden aangegeven op maandag 26 augustus 1929 in de gem. Grijpskerk.

Jilke trouwt op zaterdag 9 mei 1896 in de gem. Grijpskerk met Geertje de Vries, dochter van Dirk de Vries en Jakomi Smith. Geertje is geboren op zondag 17 september 1871 in Kommerzijl, is overleden op dinsdag 10 juli 1962 om 15.30 uur in Grijpskerk, is als overleden aangegeven op woensdag 11 juli 1962 in de gem. Grijpskerk.

Van Jilke en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Mient Stienstra is geboren op donderdag 5 mei 1898 in Pieterzijl, zie VI-BN.

2  Jakomina Stienstra is geboren op woensdag 2 april 1902 om 11.00 uur in Ee, is overleden op woensdag 2 november 1904 aldaar.

V-AB  Geertruida Klasina Stienstra, dochter van Miente Thomas Stienstra (IV-Q) en Foktje Dijkstra, is geboren op vrijdag 8 september 1876 in Doezum, is overleden op donderdag 2 november 1950 om 10.15 uur in Harlingen.

Geertruida trouwt op zondag 29 januari 1899 in Dokkum (is gescheiden voor 1950) met Hendrik Drukker, zoon van Derk Drukker en Ymkje Aarts. Hendrik is geboren op dinsdag 30 oktober 1877 in Dokkum, is overleden voor 1950.

Van Hendrik en Geertruida zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-BO.

2  N.N.

3  N.N.

4  Fokje Drukker is geboren op zaterdag 21 september 1901 in Dokkum.

V-AC  Johannes Stienstra, zoon van Miente Thomas Stienstra (IV-Q) en Foktje Dijkstra, is geboren op zondag 9 juli 1882 in Doezum, is overleden op donderdag 1 oktober 1936 in Munnikezijl, is begraven rond maandag 5 oktober 1936 aldaar.

Johannes trouwt op zaterdag 6 januari 1912 in de gem. Grootegast (1) met Pieteriena Boer, dochter van Pieter Boer en Femke Hielema. Pieteriena is geboren op dinsdag 13 november 1888 in Doezum.

Van Johannes en Pieteriena is een kind bekend:

1  Fokje Stienstra is geboren op vrijdag 7 februari 1913 om 13.00 uur in Groningen, is als geboren aangegeven op dinsdag 18 februari 1913 in de gem. Groningen, zie VI-BP.

Johannes trouwt op zaterdag 13 mei 1916 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland (2) met Hesseltje Stienstra, zie V-AG.

Van Johannes en Hesseltje zijn vijf kinderen bekend:

2  Mient Thomas Stienstra is geboren op zaterdag 14 april 1917 in Groningen, is overleden op woensdag 3 april 2002 in Zuidhorn, is begraven rond maandag 8 april 2002 in Munnikezijl.

3  Johannes Stienstra is geboren op dinsdag 9 juli 1918, is overleden op maandag 14 oktober 1918 in Grijpskerk.

4  Johannes Stienstra is geboren op zaterdag 20 september 1919, is overleden op zaterdag 22 juni 1935 in Sauwerd, is begraven rond woensdag 26 juni 1935 in Munnikezijl.

5  Emke Stienstra is geboren op dinsdag 27 december 1921, zie VI-BQ.

6  Thomas Stienstra is geboren op vrijdag 19 juni 1925 in Grijpskerk, is overleden op zondag 23 november 2003 in Veldhoven, is begraven rond donderdag 27 november 2003 in Zwijndrecht.

Thomas trouwt op woensdag 24 december 1952 in Zwijndrecht met Aria Angenieta de Winter. Aria is geboren op maandag 8 oktober 1928 in Zwijndrecht, is overleden op woensdag 20 februari 1985 in Dordrecht, is begraven rond maandag 25 februari 1985 in Zwijndrecht.

V-AD  Doetje Stienstra, dochter van Jannes Stienstra (IV-R) en Emke Goudberg, is geboren op zaterdag 16 januari 1869 in Harkema-Opeinde, is overleden op zaterdag 23 december 1922 in Sebaldeburen.

Doetje trouwt op zaterdag 28 december 1889 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Ewold Gerrit de Buur, natuurlijke zoon van Jantje de Buur. Ewold is geboren op vrijdag 1 september 1865 in Hoogkerk, is overleden op vrijdag 18 augustus 1939 in Groningen.

Van Ewold en Doetje zijn negen kinderen bekend:

1  Jantje de Buur is geboren op donderdag 24 april 1890 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland, is overleden in 1965.

Jantje trouwt op donderdag 6 mei 1920 in de gem. Kampen met Jacob van Putten, zoon van Jacob van Putten en Aaltje van ’t Hul. Jacob is geboren rond 1892 in Kampen.

2  Emke de Buur is geboren op zondag 22 januari 1893 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland, is overleden op zondag 4 september 1960 in Groningen.

Emke was gehuwd met Willem Tamboer.

3  Geertje de Buur is geboren op zaterdag 7 december 1895 in Noordhorn, is als geboren aangegeven op maandag 9 december 1895 in de gem. Zuidhorn, is overleden op woensdag 10 juli 1946 in Groningen.

4  Janna Antina de Buur is geboren op woensdag 8 juni 1898 in Noordhorn, is als geboren aangegeven op donderdag 9 juni 1898 in de gem. Zuidhorn, is overleden in 1902.

5  Antje de Buur is geboren op zaterdag 22 december 1900 in Noordhorn, is als geboren aangegeven op maandag 24 december 1900 in de gem. Zuidhorn, is overleden op maandag 2 oktober 1961 in Groningen.

Antje was gehuwd met Simon Johannes Lagro.

6  Jannes de Buur is geboren op zondag 16 augustus 1903 in Grootegast, zie VI-BR.

7  doodgeboren dochter de Buur is doodgeboren op woensdag 18 oktober 1905, is overleden op woensdag 18 oktober 1905.

8  Janna Antina de Buur is geboren op maandag 4 februari 1907 in Grootegast, is overleden in 1990.

9  Gerbrand Thomas de Buur is geboren op maandag 3 mei 1909 in Grootegast, is overleden in 1991.

V-AE  Gerbrand Stienstra, zoon van Jannes Stienstra (IV-R) en Emke Goudberg, is geboren op zaterdag 24 februari 1872 in Burum, is overleden op maandag 21 april 1930 in Hoogkerk, is begraven rond vrijdag 25 april 1930 aldaar.

Gerbrand was gehuwd met Stientje Buiter, dochter van Louwe Buiter en Itje Swarts. Stientje is geboren op donderdag 6 april 1876 in Midwolda, is overleden op woensdag 14 september 1960 om 17.30 uur in Hoogkerk, is als overleden aangegeven op donderdag 15 september 1960 in de gem. Hoogkerk, is begraven rond maandag 19 september 1960 in Hoogkerk.

Van Gerbrand en Stientje zijn negen kinderen bekend:

1  N.N.

2  Emke Stienstra is geboren op vrijdag 22 januari 1904 in Hoogkerk, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 januari 1904 in de gem. Hoogkerk, zie VI-BS.

3  Itje Stienstra is geboren op woensdag 29 november 1905 in Rotterdam, is overleden op donderdag 4 november 1999, is begraven rond maandag 8 november 1999 in Hoogkerk.

4  Doetje Stienstra is geboren op dinsdag 19 maart 1907 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 31 oktober 1989, is begraven rond zaterdag 4 november 1989 in Hoogkerk.

Doetje trouwt op zaterdag 27 juli 1929 in de gem. Hoogkerk met Geert Bijlsma, zoon van Eelke Bijlsma en Martje Klamer. Geert is geboren op zondag 3 februari 1907, is overleden op zaterdag 17 februari 1990, is begraven rond woensdag 21 februari 1990 in Hoogkerk.

5  Louwe Stienstra is geboren op maandag 26 oktober 1908 in Rotterdam, zie VI-BT.

6  Johannes Stienstra is geboren op zondag 24 juli 1910 in Rotterdam, zie VI-BU.

7  Albert Stienstra is geboren op zondag 31 december 1911 in Rotterdam, zie VI-BV.

8  Hesseltje Stienstra is geboren op vrijdag 24 juli 1914, is overleden op maandag 25 oktober 1976, is begraven rond vrijdag 29 oktober 1976 in Hoogkerk.

9  Cornelis Stienstra is geboren op zondag 19 maart 1916 in Hoogkerk, zie VI-BW.

V-AF  Geertje Stienstra, dochter van Jannes Stienstra (IV-R) en Emke Goudberg, is geboren op zondag 8 september 1878 om 01.00 uur in Burum, is overleden op maandag 12 oktober 1953 in Munnikezijl, is begraven aldaar.

Van Geertje en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Jannes Stienstra is geboren op zondag 3 april 1898 in Munnikezijl, is overleden op zaterdag 29 juli 1899 aldaar.

Geertje trouwt op zaterdag 7 juli 1900 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland (2) met Gerben Roorda, zoon van Gjalt Roorda en Grietje van der Velde. Gerben is geboren op woensdag 4 mei 1870 in Kollum, is overleden op dinsdag 18 juni 1929 in Groningen, is begraven in Munnikezijl.

Van Gerben en Geertje zijn vier kinderen bekend:

2  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 22 augustus 1904 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

3  doodgeboren kind is doodgeboren op dinsdag 22 augustus 1905 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 15 mei 1907 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland.

5  Jannus Roorda is geboren op donderdag 24 juni 1909 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland, zie VI-BX.

V-AG  Hesseltje Stienstra, dochter van Jannes Stienstra (IV-R) en Emke Goudberg, is geboren op dinsdag 18 mei 1886 in Burum, is overleden op dinsdag 18 maart 1969 in Dokkum, is begraven rond zaterdag 22 maart 1969 in Munnikezijl.

Hesseltje trouwt op zaterdag 13 mei 1916 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Johannes Stienstra, zie V-AC.

V-AH  Thomas Stienstra, zoon van Hessel Thomas Stienstra (IV-S) en Maaike van der Veen, is geboren op woensdag 10 juli 1867 in Burum.

Thomas was gehuwd met Helena Maria Versteegen. Helena is geboren op zondag 7 november 1875 in Zoeterwoude.

Van Thomas en Helena is een kind bekend:

1  Hessel Hendrik Thomas Stienstra is geboren op maandag 29 juni 1908 in Hazerswoude, zie VI-BY.

V-AI  Hesseltje Stienstra, dochter van Hessel Thomas Stienstra (IV-S) en Maaike van der Veen, is geboren op vrijdag 19 juni 1874 in Burum, is overleden op maandag 26 maart 1917 in Noordhorn.

Hesseltje trouwt op zaterdag 23 mei 1896 in Grijpskerk met Jetze Mollema, zoon van Jan Mollema en Willemke Plettinga. Jetze is geboren rond 1877 in Niehove.

Van Jetze en Hesseltje zijn drie kinderen bekend:

1  Hessel Mollema is geboren op dinsdag 29 september 1896 in Niehove.

2  Willemke Mollema is geboren op zondag 1 augustus 1897 in Niehove.

3  Jan Mollema is geboren op woensdag 4 juni 1902 in Niehove.

V-AJ  Jacob Stienstra, zoon van Jacob Mients Stienstra (IV-T) en Iemkjen Bijlsma, is geboren op vrijdag 31 maart 1893 in Lemmer, is gesneuveld op woensdag 21 oktober 1942 aldaar, is begraven rond zondag 25 oktober 1942 aldaar.

Jacob trouwt op donderdag 11 juni 1914 in de gem. Lemsterland met Margje Rottiné, dochter van Anne Rottiné en Aukje Muurling. Margje is geboren op donderdag 12 oktober 1893, is overleden op maandag 7 september 1987, is begraven rond vrijdag 11 september 1987 in Lemmer.

Van Jacob en Margje zijn twee kinderen bekend:

1  Aukje Stienstra is geboren rond 1914, zie VI-BZ.

2  Iemkjen Stienstra is geboren op vrijdag 1 februari 1918 in de gem. Lemsterland, zie VI-CA.

V-AK  Jeltje Stienstra, dochter van Tæke Mients Stienstra (IV-U) en Pietje Baukes Doetjes, is geboren op zondag 11 juli 1886 in Drachten, is overleden op maandag 8 maart 1971 in Winschoten, is begraven op vrijdag 12 maart 1971 in Boelenslaan.

Jeltje trouwt op zaterdag 6 februari 1909 in de gem. Smallingerland met Jan Bron, zoon van Jakob Bron en Grietje Betlehem. Jan is geboren op maandag 1 maart 1886 in Drachten, is overleden op zaterdag 3 augustus 1968, is begraven rond woensdag 7 augustus 1968 in Boelenslaan.

Van Jan en Jeltje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  Grietje Bron is geboren rond 1911 in de gem. Smallingerland.

Grietje trouwt op donderdag 15 juni 1939 in de gem. Winschoten met Fokko Spittje, zoon van Jan Spittje en Jantje Engelage. Fokko is geboren rond 1912 in Winschoten.

3  N.N.

4  N.N.

V-AL  Bauke Stienstra, zoon van Tæke Mients Stienstra (IV-U) en Pietje Baukes Doetjes, is geboren op maandag 28 november 1887 in Drachten, is overleden op dinsdag 5 februari 1974 aldaar, is begraven rond zaterdag 9 februari 1974 in Boelenslaan.

Bauke trouwt op zaterdag 21 augustus 1909 in de gem. Smallingerland met Antje Trijntje Gall, dochter van Sweitze Wessels Gall en Johanna Andries Bekkema. Antje is geboren op zondag 3 augustus 1890 in Drachten, is overleden op woensdag 6 januari 1971 aldaar, is begraven rond maandag 11 januari 1971 in Boelenslaan.

Van Bauke en Antje zijn dertien kinderen bekend:

1  Johanna Stienstra is geboren op donderdag 2 september 1909 in Surhuisterveen, zie VI-CB.

2  Taeke Stienstra is geboren op zondag 16 juli 1911 in Drachten, zie VI-CC.

3  Zweitze Stienstra is geboren op dinsdag 23 september 1913 in Drachten, zie VI-CD.

4  Miente Stienstra is geboren op zaterdag 16 september 1916, zie VI-CE.

5  Wessel Stienstra is geboren op zondag 23 maart 1919 in Drachten, zie VI-CF.

6  Tjerk Stienstra is geboren op woensdag 5 januari 1921 in Drachten, zie VI-CG.

7  Pietje Stienstra (Pia) is geboren op zondag 10 december 1922 in Drachten, zie VI-CH.

8  Anna Stienstra is geboren op woensdag 13 augustus 1924 in Drachten, is overleden op donderdag 6 juli 2000 aldaar.

Anna trouwt op donderdag 22 mei 1969 in de gem. Smallingerland met Antoon de Boer. Antoon is geboren op dinsdag 7 april 1936 in de gem. Weststellingwerf, is overleden op vrijdag 2 juni 2000 in de gem. Smallingerland.

9  Jeltje Stienstra (Jel) is geboren op donderdag 24 juni 1926 in Drachten, zie VI-CI.

10  Trijntje Stienstra (Tiny) is geboren op woensdag 14 september 1927 in Drachten, zie VI-CJ.

11  Aukje Stienstra is geboren op zaterdag 15 december 1928 in Drachten, is overleden op maandag 23 november 1931 in Houtigehage.

12  Bauke Stienstra is geboren op zaterdag 15 november 1930 in Drachten, is overleden op zaterdag 21 februari 1931 in Houtigehage.

13  N.N., zie VI-CK.

V-AM  Aukje Stienstra, dochter van Tæke Mients Stienstra (IV-U) en Pietje Baukes Doetjes, is geboren op woensdag 22 april 1891 in Drachten, is overleden op donderdag 21 maart 1974 in Paramount (USA)).

Aukje trouwt op zaterdag 7 mei 1910 in de gem. Achtkarspelen met Eize Jan Lindeboom, zoon van Sipkje Gjalts Lindeboom en Trijntje Eizes Pool. Eize is geboren op maandag 14 februari 1887 in Grootegast, is overleden op maandag 17 februari 1964 in Artesia.

Van Eize en Aukje zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

V-AN  Miente Stienstra, zoon van Tæke Mients Stienstra (IV-U) en Pietje Baukes Doetjes, is geboren op donderdag 22 september 1892 in Drachten, is overleden op donderdag 24 januari 1929 in Groningen, is begraven rond maandag 28 januari 1929 in Boelenslaan.

Miente trouwt op vrijdag 1 oktober 1920 in de gem. Smallingerland met Hiske Steensma, dochter van Oeds Steensma en Betje Land. Hiske is geboren op maandag 16 oktober 1899 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op vrijdag 13 november 1987 in Surhuisterveen, is begraven op woensdag 18 november 1987 in Boelenslaan.

Van Miente en Hiske zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  Elizabeth Stienstra is geboren op woensdag 2 februari 1921 in de gem. Smallingerland, zie VI-CL.

3  Taeke Stienstra is geboren in augustus 1922 in Surhuisterveen, is overleden op dinsdag 29 mei 1923.

4  Teake Stienstra is geboren op maandag 5 mei 1924, zie VI-CM.

5  Oeds Stienstra is geboren op maandag 29 maart 1926 in Surhuisterveen, zie VI-CN.

V-AO  Auke Stienstra, zoon van Tæke Mients Stienstra (IV-U) en Pietje Baukes Doetjes, is geboren op zaterdag 19 oktober 1895 in Drachten, is overleden op maandag 10 februari 1975, is begraven rond vrijdag 14 februari 1975 in Boelenslaan.

Auke trouwt op zaterdag 26 mei 1917 in de gem. Smallingerland met Janke Muller, dochter van Berend Muller en Engeltje Terpstra. Janke is geboren op vrijdag 23 september 1898 in Surhuisterveen, is overleden op zaterdag 29 augustus 1987, is begraven rond woensdag 2 september 1987 in Boelenslaan.

Van Auke en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  Berend Stienstra is geboren op dinsdag 17 juli 1917 in Surhuisterveen, zie VI-CO.

2  Janke Stienstra is geboren op zondag 21 september 1919 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op zondag 8 juni 2003 in Drachten in Bertilla, is gecremeerd op vrijdag 13 juni 2003 in Goutum.

Janke trouwt op donderdag 6 oktober 1938 in de gem. Achtkarspelen met Anne Fopma. Anne is geboren op zaterdag 24 januari 1914 in de gem. Franekeradeel, is overleden op vrijdag 7 september 1979 in de gem. Smallingerland.

V-AP  Miente Stienstra, zoon van Tjerk Mients Stienstra (IV-V) en Wijtske Schievink, is geboren op vrijdag 30 september 1887 in Surhuisterveen, is overleden op vrijdag 14 juli 1978, is begraven rond dinsdag 18 juli 1978 in Boelenslaan.

Miente trouwt op zaterdag 18 juni 1910 in de gem. Achtkarspelen met Anna de Haan, dochter van Eije Jans de Haan en Fokje Kuipers. Anna is geboren op zaterdag 16 augustus 1890 in Drachten, is overleden op zaterdag 22 oktober 1983 aldaar, is begraven op donderdag 27 oktober 1983 in Boelenslaan.

Van Miente en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1  Wietze Stienstra is geboren op vrijdag 5 september 1913 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-CP.

2  Ybeltje Stienstra is geboren op zondag 21 november 1915, zie VI-CQ.

3  Louke Stienstra is geboren op zondag 3 februari 1918 in Boelenslaan, zie VI-CR.

4  Theodora Stienstra is geboren op woensdag 9 april 1924 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-CS.

5  Johanna Stienstra is geboren op maandag 3 mei 1926 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-CT.

6  Tjerk Stienstra is geboren op zaterdag 11 februari 1928 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-CU.

7  Tije Stienstra (Theo) is geboren op vrijdag 11 april 1930 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-CV.

V-AQ  Johanna Stienstra, dochter van Tjerk Mients Stienstra (IV-V) en Wijtske Schievink, is geboren op vrijdag 29 maart 1889 in Surhuisterveen, is overleden op zondag 1 september 1968 in Drachten, is gecremeerd op donderdag 5 september 1968 in Groningen.

Johanna woonde samen (1) met Jan Numan. Jan is geboren op dinsdag 20 december 1892 in Drachten, is vermoord op zaterdag 27 augustus 1932 aldaar.

Van Jan en Johanna zijn zes natuurlijke kinderen bekend:

1  Jeltje Veenstra is geboren op woensdag 17 mei 1922 in Drachten, is overleden op woensdag 2 december 1925 in de gem. Smallingerland.

2  Neeltje Veenstra Numan is geboren in 1924, is overleden in 1925.

3  Jitske Veenstra is geboren in 1925, is overleden in 2005.

4  Johannes Veenstra is geboren op woensdag 10 augustus 1927, is overleden op donderdag 11 augustus 1927 in de gem. Smallingerland.

5  Jeltje Veenstra is geboren in 1929, is overleden in 1998.

6  Jan Stienstra is geboren op donderdag 13 april 1933 in de gem. Smallingerland, zie VI-CX.

Johanna trouwt op zaterdag 17 april 1909 in de gem. Achtkarspelen (is gescheiden op vrijdag 8 mei 1931 in Groningen) (2) met Tjeerd Veenstra, zoon van Halbe Jans Veenstra en Fokje Boomsma. Tjeerd is geboren op vrijdag 6 juni 1884 in Drachten, is overleden op zondag 14 januari 1979 in Groningen.

Van Tjeerd en Johanna zijn zes kinderen bekend:

7  Louke Veenstra is geboren op dinsdag 21 januari 1908 in Surhuisterveen, zie VI-CW.

8  Fokje Veenstra is geboren op zondag 15 augustus 1909 in de gem. Achtkarspelen.

9  Fokje Veenstra is geboren op zaterdag 22 oktober 1910 in Surhuisterveen.

Fokje trouwt op zaterdag 28 mei 1927 in de gem. Achtkarspelen (1) met Jasper Bouwer, zoon van Franciscus Bouwer en Tjitske Nijboer. Jasper is geboren rond 1908 in Surhuisterveen. Fokje trouwt op donderdag 26 september 1935 in de gem. Zeist (2) met Albertus van Veldhuijzen, zoon van Gerrit van Veldhuijzen en Woutertje van Schoonhoven. Albertus is geboren rond 1912 in Zeist.

10  Tjerk Veenstra is geboren in 1913, is overleden in 1985.

Tjerk trouwt op zaterdag 7 mei 1938 in de gem. Smallingerland met Neeltje van der Heide. Neeltje is geboren in 1920, is overleden in 1989.

11  Geeske Veenstra is geboren op vrijdag 11 februari 1916 in Drachten, is overleden op woensdag 10 november 1982 in Oosterwolde.

12  Johanna Veenstra is geboren in 1920, is overleden in 1999.

Johanna trouwt op vrijdag 17 februari 1939 in de gem. Delft met George Frederik le Duc. George is geboren in 1916.

V-AR  Jeltje Stienstra, dochter van Tjerk Mients Stienstra (IV-V) en Wijtske Schievink, is geboren op zaterdag 13 december 1890 in Surhuisterveen, is overleden op woensdag 11 januari 1984, is begraven in Boelenslaan.

Jeltje trouwt op zaterdag 15 april 1911 in de gem. Smallingerland met Frans Tuinstra, zoon van Jan Rapkes Tuinstra en Wilhelmina Binnes de Ruiter. Frans is geboren op zondag 2 juni 1889 in Drachten, is overleden op vrijdag 29 april 1983 in Houtigehage, is begraven rond dinsdag 3 mei 1983 in Boelenslaan.

Van Frans en Jeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjerk Tuinstra is geboren op zaterdag 13 augustus 1910 in Surhuisterveen, is overleden op dinsdag 28 juni 1988, is begraven in Boelenslaan.

2  Jan Tuinstra is geboren op zaterdag 13 augustus 1910 in Surhuisterveen.

3  Rapke Tuinstra is geboren op zaterdag 3 augustus 1912 in Houtigehage, is overleden op woensdag 11 november 1998 in Drachten, is gecremeerd op zaterdag 14 november 1998 in Goutum.

Rapke trouwt op zaterdag 14 mei 1938 met Richtje van der Wal. Richtje is geboren op zondag 5 mei 1918 in Drachten, is overleden op maandag 1 januari 1996 aldaar, is gecremeerd in Heerenveen.

4  Wytske Tuinstra is geboren in 1917, is overleden op maandag 25 november 1918 in de gem. Smallingerland.

V-AS  Harmen Stienstra, zoon van Tjerk Mients Stienstra (IV-V) en Wijtske Schievink, is geboren op donderdag 17 september 1896 in Surhuisterveen, is overleden op maandag 12 oktober 1964, is begraven rond vrijdag 16 oktober 1964 in Boelenslaan.

Harmen trouwt op zaterdag 21 april 1923 in de gem. Achtkarspelen met Antje Bergsma, dochter van Frans Bergsma en Marijke van der Veen. Antje is geboren op vrijdag 4 juni 1897 om 23.00 uur in Harkema-Opeinde, is overleden op donderdag 11 september 1975, is begraven rond maandag 15 september 1975 in Boelenslaan.

Van Harmen en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Marijke is overleden voor 2010.

Marijke was gehuwd met Anne. Anne is geboren voor 1924, is overleden voor 2004.

2  Wijtske Stienstra is geboren in 1924, zie VI-CY.

3  Janke Stienstra is geboren op donderdag 29 april 1926 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op vrijdag 18 april 2003 in de gem. Smallingerland.

Janke trouwt op donderdag 8 december 1949 in de gem. Smallingerland met Ridzerd Bos. Ridzerd is geboren op vrijdag 18 januari 1924 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op vrijdag 14 februari 1986 in de gem. Smallingerland.

4  Tjerk Stienstra is geboren op dinsdag 1 mei 1928 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-CZ.

5  Frans Stienstra is geboren op donderdag 5 februari 1931, zie VI-DA.

6  Miente Stienstra is geboren op zondag 13 maart 1932 in de gem. Achtkarspelen, zie VI-DB.

7  Harm Stienstra is geboren op zaterdag 24 februari 1934 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 23 maart 2016 in Drachten.

Harm was sinds woensdag 3 maart 1982 gehuwd met N.N.

V-AT  Lourens Stienstra, zoon van Tjerk Mients Stienstra (IV-V) en Wijtske Schievink, is geboren op woensdag 15 april 1903 om 06.00 uur in Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op donderdag 16 april 1903 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op donderdag 28 juli 1977, is begraven rond dinsdag 2 augustus 1977 in Groningen (Selwerderhof).

Lourens trouwt op zaterdag 13 december 1924 in de gem. Achtkarspelen met Grietje Haak. Grietje is geboren op zaterdag 31 oktober 1903 in de gem. Marum, is overleden in 1991 in Amsterdam.

Van Lourens en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  Wietse Stienstra is overleden voor 2000.

6  N.N.

7  Jannes Klaas Stienstra is geboren op zaterdag 9 augustus 1930 in Groningen, zie VI-DC.

8  Lamke Stienstra (Lenny) is geboren op maandag 11 juli 1938 in de gem. Groningen, zie VI-DD.

V-AU  N.N., dochter van Jan Tjeerds Tjeerdsma (IV-Y) en Trijntje Siert de Vos.

Van N en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  N.N., zie VI-DE.

Generatie VI

VI-A  Maria Stienstra, dochter van Lieuwe Wijtzes Stienstra (V-B) en Catharina Vermans, is geboren rond 1875 in Amsterdam.

Maria trouwt op donderdag 8 juli 1897 in de gem. Amsterdam met Paul Wilhelm Oscar Krippendorf, zoon van Ernst Friedrich Ludwig Krippendorf en Mathilde Henriette Wilhelmine Lahsz. Paul is geboren rond 1869 in Berlijn.

Van Paul en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Karel Hendrik Krippendorf is geboren rond 1902 in Amsterdam, zie VII-A.

2  Maria Catharina Krippendorf is geboren rond 1907 in Amsterdam.

Maria trouwt op woensdag 27 oktober 1926 in de gem. Rotterdam met Willem Matthijs Kruijswijk, zoon van Arie Kruijswijk en Catharina Blankestijn. Willem is geboren rond 1901 in Abcoude.

VI-B  Sijbren Lieuwes Stienstra, zoon van Lieuwe Sijbrens Stienstra (V-H) en Roelfina Dijkstra, is geboren op woensdag 2 juni 1880 in Groningen, is overleden op zaterdag 28 november 1970 in Hoogvliet, is begraven op donderdag 3 december 1970 in Rotterdam.

Sijbren trouwt op woensdag 3 augustus 1904 met Geertje Cornelia Koekkoek, dochter van Adrianus Koekkoek en Adriana Gieltje Polak. Geertje is geboren op woensdag 23 maart 1881 in Willemstad, is overleden op dinsdag 15 december 1964 in Rotterdam, is begraven op vrijdag 18 december 1964 aldaar.

Van Sijbren en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Roelfina Stienstra is geboren op maandag 5 september 1904 in Brugge, is Ned. Hervormd gedoopt, zie VII-B.

2  Adrien Lieuwe Stienstra is geboren op woensdag 21 november 1906 in Brugge, is Ned. Hervormd gedoopt, zie VII-C.

3  Lieuwe Sybren Stienstra is geboren op zondag 16 augustus 1914 in Rotterdam, is Ned. Hervormd gedoopt, zie VII-D.

4  Adriana Gieltje Stienstra (Sjaan) is geboren op woensdag 14 juni 1922 in Rotterdam, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op dinsdag 30 januari 2007 in Spijkenisse.

Adriana trouwt (Duits Consulaat) op donderdag 26 augustus 1943 in Den Haag (is gescheiden op vrijdag 2 augustus 1974 aldaar) (1) met Kurt Wilhelm Herbert Wroblewsky. Kurt is geboren op maandag 15 maart 1920 in Memel, is overleden op vrijdag 15 maart 1996 in Rotterdam. Adriana woonde samen (2) met N.N.

VI-C  Grietje Stienstra, dochter van Lieuwe Sijbrens Stienstra (V-H) en Roelfina Dijkstra, is geboren op zaterdag 17 september 1881 in Groningen, is overleden voor 1974.

Grietje was gehuwd met Jan Johannes Mattheus Mansveld.

Van Jan en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Frederik Mansveld, zie VII-E.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  Ida Mansveld is geboren op zaterdag 10 juli 1909 in Rotterdam, zie VII-F.

6  Lieuwe Sybrens Mansveld is geboren in november 1911, is overleden op zaterdag 30 december 1911 in Rotterdam.

7  Lieuwe Sijbren Mansveld is geboren rond 1914 in Rotterdam.

Lieuwe trouwt op woensdag 22 mei 1935 in de gem. Rotterdam met Gerrigje van Opstal, dochter van Cornelis Jacobus van Opstal en Annigje Mulwijk. Gerrigje is geboren rond 1915 in Rotterdam.

VI-D  Cornelia Stienstra, dochter van Lieuwe Sijbrens Stienstra (V-H) en Roelfina Dijkstra, is geboren op donderdag 25 december 1884 in Groningen, is overleden voor 1974.

Cornelia was gehuwd met Pieter Sonneveld.

Van Pieter en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Lieuwe Pieter Sonneveld is overleden na 1974.

2  Cornelia Sonneveld is overleden na 1974.

Cornelia was gehuwd met N.N.

3  Machtel Marie Sonneveld is overleden na 1974.

Machtel was gehuwd met N.N.

4  Sybren Sonneveld is overleden na 1974.

5  Sijkje Sonneveld is geboren op maandag 5 oktober 1908 in Rotterdam, is overleden na 1974.

Sijkje trouwt op woensdag 22 januari 1930 in de gem. Rotterdam met Leendert Borsje, zoon van Johannes Adrianus Borsje en Marrigje Borsje. Leendert is geboren rond 1904 in Papendrecht.

6  Roelfine Sonneveld is geboren op dinsdag 22 november 1910 in Rotterdam, is overleden na 1974.

Roelfine trouwt op woensdag 16 augustus 1933 in de gem. Rotterdam met Jacob Anthonie van Loon, zoon van Jan Willem van Loon en Krijntje Ouweneel. Jacob is geboren rond 1909 in Rotterdam.

7  Ariena Louisa Josina Sonneveld is geboren rond 1912 in Rotterdam, is overleden na 1974.

Ariena trouwt op woensdag 24 oktober 1934 in de gem. Rotterdam met Jacob Jacobus de Priester, zoon van Cornelis de Priester en Eliza Margaretha Pleijte. Jacob is geboren rond 1910 in Breskens.

8  Maria Sonneveld is geboren rond 1915 in Amsterdam, is overleden na 1974.

Maria trouwt op dinsdag 31 oktober 1933 in de gem. Vreeswijk met Gijsbert van der Woerd, zoon van Gijsbert van der Woerd en Anna Jetske Kuipers. Gijsbert is geboren rond 1914 in Vreeswijk.

VI-E  Martha Stienstra, dochter van Lieuwe Sijbrens Stienstra (V-H) en Roelfina Dijkstra, is geboren op zondag 14 februari 1886 in Antwerpen.

Van Martha zijn twee kinderen bekend:

1  Roelfina Stienstra is geboren op donderdag 20 november 1924 in de gem. Rotterdam, is overleden op zondag 28 februari 2010 in de gem. Vlaardingen.

Roelfina trouwt op woensdag 29 juni 1949 in de gem. Rotterdam met Martinus Ellerkamp. Martinus is geboren op dinsdag 1 februari 1921 in de gem. Rotterdam, is overleden op vrijdag 12 maart 1993 in de gem. Vlaardingen.

2  Jacob Stienstra is geboren op vrijdag 28 september 1923 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 6 september 1997 aldaar.

VI-F  Hendrica Stienstra, dochter van Lieuwe Sijbrens Stienstra (V-H) en Roelfina Dijkstra, is geboren op woensdag 14 augustus 1889 in Groningen, is overleden op donderdag 1 december 1966, is begraven rond dinsdag 6 december 1966 in Vreeswijk.

Hendrica was gehuwd met C.J. Sonneveld. C is geboren op zaterdag 18 april 1885, is overleden op vrijdag 5 augustus 1966, is begraven rond dinsdag 9 augustus 1966 in Vreeswijk.

Van C en Hendrica is een kind bekend:

1  Pieter Sonneveld is overleden na 1974.

VI-G  Roelfina Stienstra, dochter van Lieuwe Sijbrens Stienstra (V-H) en Roelfina Dijkstra, is geboren op dinsdag 11 augustus 1891 in Groningen, is overleden op vrijdag 16 december 1966, is begraven rond dinsdag 20 december 1966 in Harlingen.

Roelfina trouwt op donderdag 31 juli 1913 in de gem. Groningen met Steven van der Klei, zoon van Hendrikus van der Klei en Antonia de Jong. Steven is geboren rond 1888 in Amsterdam.

Van Steven en Roelfina zijn zeven kinderen bekend:

1  Anton van der Klei is overleden na 1974.

2  Lieuwe van der Klei is overleden na 1974.

3  Sybren van der Klei is overleden na 1974.

4  Alida van der Klei is overleden na 1974.

Alida was gehuwd met N.N.

5  Henderikus van der Klei is geboren rond 1915.

6  Roelfina van der Klei is geboren rond 1917 in Rotterdam, is overleden na 1974.

Roelfina trouwt op woensdag 19 maart 1941 in de gem. Leeuwarden met Harm Schouwstra, zoon van Ebele Schouwstra en Jacomina Brouwer. Harm is geboren rond 1915 in Stadskanaal.

7  Catharina van der Klei is geboren op donderdag 12 juli 1928 in Rotterdam, zie VII-G.

VI-H  Jacob Stienstra, zoon van Lieuwe Sijbrens Stienstra (V-H) en Roelfina Dijkstra, is geboren op vrijdag 15 november 1895 in Groningen, is overleden op woensdag 6 november 1974 in Rotterdam, is gecremeerd op zaterdag 9 november 1974 in Arnhem.

Jacob trouwt op woensdag 13 februari 1924 in de gem. Rotterdam met Gesina Jetta Berfelo, dochter van N.N. en N.N.. Gesina is geboren op zaterdag 6 mei 1899 in Enschede, is overleden op woensdag 5 november 1980 in Rotterdam, is gecremeerd op zaterdag 8 november 1980 in Rotterdam-Overschie.

Van Jacob en Gesina zijn zes kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-H.

2  N.N., zie VII-I.

3  Roelfina Stienstra is geboren op dinsdag 12 augustus 1930, is Rooms Katholiek gedoopt, zie VII-J.

4  Gesina Jetta Stienstra is geboren op maandag 20 november 1933 in Rotterdam, is overleden op woensdag 10 februari 1943 in Duisburg, is begraven in Düsseldorf.

5  Hessel Jacob Stienstra is geboren op donderdag 16 mei 1940, zie VII-K.

6  N.N., zie VII-L.

VI-I  Sijbren Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (V-I) en Cornelia Kema, is geboren op zondag 6 april 1879 in Groningen, is overleden op zaterdag 22 maart 1952 aldaar, is begraven op woensdag 26 maart 1952 aldaar (Zuiderbegraafplaats).

Sijbren trouwt op zondag 10 juli 1904 in de gem. Groningen (1) met Annegien Mellens (Anna), dochter van Roelf Mellens en Janna Medendorp. Annegien is geboren rond 1881 in Helpman, is overleden op vrijdag 25 mei 1945 in Groningen.

Van Sijbren en Annegien zijn vier kinderen bekend:

1  A. Stienstra.

A was gehuwd met N.N.

2  Jacob Stienstra is geboren op vrijdag 22 december 1905 om 17.00 uur in Groningen, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 december 1905 in de gem. Groningen.

3  Jacob Stienstra is geboren op zaterdag 23 december 1905 in Groningen.

Jacob gaat in ondertrouw op zaterdag 23 juli 1932 in Groningen, trouwt op zaterdag 13 augustus 1932 in Winschoten met Wilhelmina Helena Paulina Maria Pol, dochter van Jan Pol en Jacoba Francisca de Bruin. Wilhelmina is geboren rond 1903 in Groningen.

4  Janna Stienstra is geboren op donderdag 30 maart 1911 in Groningen, is als geboren aangegeven op vrijdag 31 maart 1911 in de gem. Groningen.

Sijbren was gehuwd (2) met A. van der Tuin.

VI-J  Hatje Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (V-I) en Cornelia Kema, is geboren op maandag 7 november 1881 in Groningen, is overleden op maandag 23 mei 1966 aldaar.

Hatje trouwt op woensdag 26 oktober 1910 in de gem. Winschoten (is gescheiden op vrijdag 31 maart 1916 in Groningen) (1) met Gezina Johanna Sprengers, dochter van Albert Johannes Sprengers en Alagonda Hake. Gezina is geboren op maandag 1 februari 1886 in Groningen, is overleden op zaterdag 8 februari 1964 in Zürich.

Gezina was later gehuwd (2) met Andrea Della Casa.

Van Hatje en Gezina is een kind bekend:

1  Cornelia Martha Stienstra (Corry) is geboren op donderdag 26 oktober 1911 in Groningen, is overleden op zondag 9 november 1975 aldaar.

Cornelia trouwt op dinsdag 10 april 1945 in de gem. Groningen met Reinard Schut, zoon van Bronne Schut en Marchien Klinkhamer. Reinard is geboren op dinsdag 16 augustus 1910 in Haren, is overleden op donderdag 10 juni 1971 in Groningen.

Hatje was gehuwd (2) met N.N.

VI-K  Cornelia Stienstra, dochter van Jacob Stienstra (V-I) en Cornelia Kema, is geboren op zaterdag 23 februari 1884 in Groningen, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden op vrijdag 8 november 1963 aldaar, is begraven op woensdag 13 november 1963 aldaar (Zuiderbegraafplaats).

Cornelia was gehuwd met Reindert Speelman, zoon van Hindrik Speelman en Catharina de Winter. Reindert is geboren op vrijdag 21 mei 1886 in Groningen, is overleden op zondag 29 november 1959 om 07.30 uur aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 30 november 1959 in de gem. Groningen.

Van Reindert en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Kitty Speelman is geboren op woensdag 8 september 1915.

2  Henk Speelman is geboren op woensdag 8 september 1915.

3  N.N.

4  N.N.

5  Gretha Speelman is geboren op zaterdag 10 september 1927, is overleden op zaterdag 15 november 1997.

VI-L  Abraham Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (V-I) en Cornelia Kema, is geboren op donderdag 17 december 1885 in Groningen, is overleden op zondag 23 maart 1930 aldaar, is begraven rond donderdag 27 maart 1930 in Assen (Zuiderbegraafplaats).

Abraham trouwt op maandag 14 april 1913 in Assen met Maria Frederika Agnes Top, dochter van N.N. en N.N.. Maria is geboren op woensdag 19 april 1882 in Assen, is overleden op maandag 17 juli 1961 aldaar, is begraven rond zaterdag 22 juli 1961 aldaar (Zuiderbegraafplaats).

Van Abraham en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Cornelis Stienstra is geboren op donderdag 30 oktober 1913 in Assen, zie VII-M.

2  Cornelis Gerrard Stienstra is geboren op dinsdag 6 juni 1916 in Assen, zie VII-N.

3  Cornelia Stienstra is geboren op donderdag 22 april 1920 in Assen, zie VII-O.

VI-M  Lieuwe Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (V-I) en Cornelia Kema, is geboren op zondag 28 augustus 1887 in Groningen, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden op vrijdag 23 februari 1968 aldaar, is begraven rond dinsdag 27 februari 1968 aldaar.

Lieuwe was gehuwd met Johanna Catharina Koerts. Johanna is geboren op zondag 15 september 1889 in Groningen, is overleden op maandag 24 juli 1967 aldaar, is begraven rond vrijdag 28 juli 1967 aldaar.

Van Lieuwe en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Jan Stienstra is geboren op donderdag 12 juli 1923 in Groningen, is ongehuwd overleden op vrijdag 1 december 2017 aldaar, is begraven op donderdag 7 december 2017 in Wierum (Gr), Er is een rouwdienst gehouden op donderdag 7 december 2017 in Adorp.

2  Jantina Harmina Stienstra is geboren op vrijdag 24 juli 1925 in Groningen, is ongehuwd overleden op zondag 13 augustus 2000 aldaar, is begraven op vrijdag 18 augustus 2000 in de gem. Vlieland.

VI-N  Grietje Stienstra, dochter van Jacob Stienstra (V-I) en Cornelia Kema, is geboren op vrijdag 16 augustus 1889 in Groningen, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden op donderdag 25 december 1980, is begraven rond maandag 29 december 1980 aldaar (Selwerderhof).

Grietje gaat in ondertrouw op donderdag 15 januari 1914 in de gem. Groningen, trouwt op donderdag 5 februari 1914 aldaar met Sjoerd Buisman, zoon van Jan Jans Buisman en Jantien Warnders. Sjoerd is geboren op maandag 22 september 1884 in Groningen, is overleden op donderdag 16 maart 1961 aldaar, is begraven rond dinsdag 21 maart 1961 aldaar (Selwerderhof).

Van Sjoerd en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia Buisman is geboren op maandag 7 augustus 1916 in Groningen.

2  Jan Jans Buisman is geboren rond 1918, is overleden op vrijdag 9 september 1955 in Groningen.

Jan was gehuwd met A.D. Sluis.

VI-O  Eildert Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (V-I) en Cornelia Kema, is geboren op woensdag 8 april 1891 in Groningen, is overleden op zaterdag 28 augustus 1976.

Eildert trouwt op zaterdag 10 april 1920 in de gem. Loppersum met Reina Nijborg, dochter van Lubbert Nijborg en Trijntje Leugs. Reina is geboren op zondag 7 juli 1895 in Kroddeburen, is overleden op dinsdag 31 mei 1988 in Haren, is gecremeerd op vrijdag 3 juni 1988 in Groningen.

Van Eildert en Reina zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Cornelia Stienstra is geboren op zondag 31 oktober 1920 in Groningen, is overleden op maandag 20 mei 1996 in Winschoten.

Trijntje was sinds donderdag 22 juli 1943 gehuwd met N.N.

2  Cornelia Stienstra (Corry) is geboren op vrijdag 25 november 1921 in de gem. Groningen, zie VII-P.

3  Reina Stienstra is geboren op zondag 15 november 1925 in Groningen, is overleden op donderdag 8 februari 1996 in Geleen.

Reina trouwt op dinsdag 19 mei 1953 in Groningen met Hendrik Jan Spier. Hendrik is geboren op woensdag 10 januari 1923 in Enschede, is overleden op vrijdag 18 januari 1980 in Sittard.

4  Jacob Lubbert Stienstra is geboren op maandag 7 februari 1927 in Groningen, zie VII-Q.

VI-P  Oetze Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (V-I) en Cornelia Kema, is geboren op woensdag 14 december 1892 in Groningen, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden op woensdag 13 maart 1957 in Rotterdam.

Oetze trouwt op woensdag 16 juli 1919 met Willemijntje Dubbeldam, dochter van Willem Jan Dubbeldam en Lena van Dam. Willemijntje is geboren op zondag 24 december 1893 in Rotterdam, is overleden op maandag 19 november 1973 aldaar.

Van Oetze en Willemijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelia Stienstra is geboren op dinsdag 20 april 1920 in Rotterdam, zie VII-R.

2  Willem Jan Stienstra is geboren op vrijdag 13 januari 1922 in de gem. Rotterdam, zie VII-S.

3  Lena Stienstra is geboren op dinsdag 29 januari 1929 in de gem. Rotterdam, zie VII-T.

4  N.N., zie VII-U.

5  N.N., zie VII-V.

VI-Q  Jacob Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (V-I) en Cornelia Kema, is geboren op woensdag 14 december 1892 in Groningen, is overleden op maandag 9 juni 1947 aldaar.

Jacob trouwt op maandag 21 mei 1917 in Groningen met Martje Sappema, dochter van Jilling Sappema en Geeske Ploeg. Martje is geboren op maandag 12 februari 1894 in Roden, is overleden op maandag 17 augustus 1987 in Groningen.

Van Jacob en Martje zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Stienstra is geboren op vrijdag 26 april 1918 in Groningen, zie VII-W.

2  Geeske Stienstra is geboren op donderdag 29 april 1920 in Groningen, zie VII-X.

3  Cornelia Stienstra is geboren op zondag 2 maart 1924 in Groningen, zie VII-Y.

4  Jillie Stienstra is geboren op woensdag 23 november 1927, zie VII-Z.

VI-R  Martha Stienstra, dochter van Jacob Stienstra (V-I) en Cornelia Kema, is geboren op zondag 25 oktober 1896 in Groningen, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden op vrijdag 3 februari 1984, is begraven rond dinsdag 7 februari 1984 aldaar (Zuiderbegraafplaats).

Martha was gehuwd met Jan Drewes, zoon van Jan Henderik Drewes en Arendina Rosing. Jan is geboren op vrijdag 9 december 1892 in Groningen, is overleden op zaterdag 13 februari 1960 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 15 februari 1960 in de gem. Groningen, is begraven rond woensdag 17 februari 1960 in Groningen (Zuiderbegraafplaats).

Van Jan en Martha zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  Cornelia Drewes is geboren op zondag 13 februari 1927, is ongehuwd overleden rond 1989.

VI-S  Kornelia Stienstra, dochter van Eildert Sybrens Stienstra (V-J) en Anje Feiken, is geboren op dinsdag 5 november 1878 in Irnsum, is overleden op vrijdag 5 oktober 1945 in Amsterdam, is begraven op woensdag 10 oktober 1945 aldaar (De Nieuwe Ooster).

Kornelia trouwt op donderdag 30 juni 1904 in Groningen met Lubbertus Smit, zoon van Lambert Smit en Aaltje Mensinga. Lubbertus is geboren op donderdag 18 januari 1877 in Rotterdam.

Van Lubbertus en Kornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Smit is geboren rond 1905 in Lemmer, is overleden op vrijdag 3 oktober 1919 in Deventer, is als overleden aangegeven op maandag 6 oktober 1919 in de gem. Deventer.

2  doodgeboren kind Smit is doodgeboren op maandag 3 mei 1915 in Groningen.

VI-T  Sijbren Stienstra, zoon van Eildert Sybrens Stienstra (V-J) en Fettje Douwes Woudhuizen, is geboren op zaterdag 27 november 1886 in Deventer, is overleden op zaterdag 24 april 1976, is begraven rond donderdag 29 april 1976 in Groningen (Selwerderhof).

Sijbren trouwt op donderdag 15 januari 1914 in de gem. Groningen met Pietertje Westerhof, dochter van Pieter Westerhof en Jantje Westra. Pietertje is geboren op zaterdag 10 februari 1883 in Oudshoorn, is overleden op woensdag 17 mei 1967, is begraven rond maandag 22 mei 1967 in Groningen (Selwerderhof).

Van Sijbren en Pietertje zijn twee kinderen bekend:

1  Fetje Stienstra is geboren op zondag 23 mei 1915 in Groningen, is overleden op vrijdag 31 oktober 2003 in Tynaarlo.

Fetje was sinds donderdag 22 januari 1948 gehuwd met N.N.

2  Jantje Stienstra is geboren op zaterdag 28 april 1917 in Leeuwarden, zie VII-AA.

VI-U  Douwe Stienstra, zoon van Eildert Sybrens Stienstra (V-J) en Fettje Douwes Woudhuizen, is geboren op vrijdag 7 juni 1889 in Rotterdam, is overleden op donderdag 29 september 1977, is begraven rond maandag 3 oktober 1977 in Groningen (Zuiderbegraafplaats).

Douwe trouwt op dinsdag 10 februari 1920 in de gem. Groningen met Maria Hijlkema, dochter van Ebbe Hijlkema en Maria Drenth. Maria is geboren op vrijdag 29 maart 1895 in Gorredijk, is overleden op zaterdag 12 november 1983, is begraven rond woensdag 16 november 1983 in Groningen (Zuiderbegraafplaats).

Van Douwe en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Fettina Stienstra is geboren op zaterdag 29 januari 1921 in Groningen, zie VII-AB.

2  Maria Stienstra (Mia) is geboren op vrijdag 8 december 1922 in Groningen, zie VII-AC.

VI-V  Catharina Elisabeth Stienstra, dochter van Eildert Sybrens Stienstra (V-J) en Fettje Douwes Woudhuizen, is geboren op dinsdag 11 juli 1893 in Groningen, is overleden in februari 1982.

Catharina trouwt op donderdag 22 juli 1920 in de gem. Groningen met Pieter de Wit, zoon van Adriaan de Wit en Grietje Meiring. Pieter is geboren in 1896 in Groningen.

Van Pieter en Catharina is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-AD.

VI-W  Sybren Stienstra, zoon van Oetze Stienstra (V-K) en Tallegien de Raad, is geboren op zondag 7 augustus 1887 in Groningen, is overleden op dinsdag 29 november 1966 aldaar, is begraven op zaterdag 3 december 1966 aldaar (Selwerderhof).

Sybren was gehuwd met Zwaantje Thomas. Zwaantje is geboren op donderdag 13 maart 1890 in Leeuwarden, is overleden op woensdag 1 april 1970 in Groningen, is begraven op maandag 6 april 1970 aldaar (Selwerderhof).

Van Sybren en Zwaantje zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AE.

2  Oetze Stienstra is geboren op maandag 1 februari 1915 in Groningen, zie VII-AF.

3  Aaltje Stienstra is geboren op vrijdag 16 juni 1916 in Capelle aan den IJssel, zie VII-AG.

4  Tallegien Stienstra is geboren op maandag 14 oktober 1918 in Groningen, zie VII-AH.

5  Jan Stienstra is geboren op zaterdag 16 oktober 1920 in Enkhuizen, zie VII-AI.

6  N.N.

7  Sijbren Stienstra is geboren rond november 1921 in Amsterdam, is overleden op vrijdag 17 februari 1922 in Beneden Oosterdiep.

VI-X  Stoffer Stienstra, zoon van Oetze Stienstra (V-K) en Tallegien de Raad, is geboren op donderdag 28 mei 1891 in Groningen, is overleden op woensdag 25 februari 1976, is begraven rond dinsdag 2 maart 1976 in Haren (Eshof).

Stoffer was gehuwd met Geeske Ferwerda. Geeske is geboren op zaterdag 30 april 1892 in Groningen, is overleden op donderdag 29 november 1979, is begraven rond maandag 3 december 1979 in Haren (Eshof).

Van Stoffer en Geeske zijn drie kinderen bekend:

1  Wytze Stienstra is geboren op donderdag 14 februari 1924 in Zwolle, zie VII-AJ.

2  Tallegien Stienstra (Tally) is geboren op zondag 14 maart 1926 in Rotterdam, zie VII-AK.

3  Miena Stienstra is geboren op donderdag 17 december 1931 in Duisburg-Hamborn, zie VII-AL.

VI-Y  Leeuwe Stienstra, zoon van Oetze Stienstra (V-K) en Tallegien de Raad, is geboren op vrijdag 17 januari 1896 in Groningen, is overleden op zondag 11 oktober 1964 in Schiedam.

Leeuwe was gehuwd (1) met N.N.

Van Leeuwe en N.N. is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-AM.

Leeuwe was gehuwd (2) met Francina van Hartingsveldt. Francina is geboren op zondag 22 februari 1903, is overleden op woensdag 21 juni 1950 in Schiedam, is begraven op zaterdag 24 juni 1950 aldaar.

Van Leeuwe en Francina is een kind bekend:

2  N.N., zie VII-AN.

Leeuwe trouwt op zondag 7 februari 1954 (3) met Anna Gebina Remkes. Anna is geboren op zaterdag 27 februari 1915.

Van Leeuwe en Anna is een kind bekend:

3  N.N.

VI-Z  Cornelia Stienstra, dochter van Oetze Stienstra (V-K) en Tallegien de Raad, is geboren op zaterdag 3 september 1898 in Groningen, is overleden op woensdag 3 maart 1971 in Haren, is begraven op zondag 7 maart 1971 aldaar (Eshof).

Cornelia trouwt op donderdag 20 januari 1921 in de gem. Groningen met Okko Bosma, zoon van Berend Bosma en Pieterke Smid. Okko is geboren op vrijdag 30 maart 1894 in Groningen, is overleden op maandag 7 oktober 1985, is begraven rond vrijdag 11 oktober 1985 in Haren (Eshof).

Van Okko en Cornelia is een kind bekend:

1  waarschijnlijk Cornelis Bosma is geboren op maandag 25 maart 1935, is overleden op zondag 26 juni 1994, is begraven rond donderdag 30 juni 1994 in Haren.

VI-AA  Siebren Stienstra, zoon van Wietze Stienstra (V-L) en Afke de Jong, is geboren op woensdag 11 november 1885 in Amsterdam, is overleden op vrijdag 23 november 1962 aldaar, is gecremeerd in Velsen.

Siebren trouwt op donderdag 23 september 1915 in Groningen (1) met Geeske Zijda, dochter van Geert Sytzes Zijda en N.N.. Geeske is geboren op woensdag 13 mei 1885 om 01.30 uur in Arum, is overleden op maandag 21 augustus 1916 om 04.00 uur in de gem. Sloten.

Van Siebren en Geeske is een kind bekend:

1  Wietze Stienstra is geboren op maandag 21 augustus 1916 in Sloten, zie VII-AO.

Siebren trouwt op donderdag 25 oktober 1917 in de gem. Amsterdam (2) met Aaltje Politiek, dochter van Klaas Politiek en Jantje Jonker. Aaltje is geboren op zaterdag 29 juni 1889 om 10.30 uur in Garijp, is als geboren aangegeven op zondag 30 juni 1889 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op donderdag 30 augustus 1962 in Amsterdam.

VI-AB  Thijmen Stienstra, zoon van Wietze Stienstra (V-L) en Afke de Jong, is geboren op zondag 28 april 1889 in Groningen.

Thijmen was waarschijnlijk gehuwd met Hortense Paepe.

Van Thijmen en Hortense is een kind bekend:

1  N.N. Stienstra is geboren rond 1918 in Rotterdam, is overleden op vrijdag 22 februari 1918 aldaar.

VI-AC  Taeke Stienstra, zoon van Wietze Stienstra (V-L) en Afke de Jong, is geboren op maandag 1 juni 1896 in Amsterdam.

Taeke was gehuwd met Tetje Hinderika van der Laan. Tetje is geboren op dinsdag 15 september 1896 in Termunten.

Van Taeke en Tetje is een kind bekend:

1  Afke Metje Stienstra is geboren op zaterdag 18 september 1920 in Amsterdam, zie VII-AP.

VI-AD  Cornelia Stienstra, dochter van Wietze Stienstra (V-L) en Afke de Jong, is geboren op woensdag 25 april 1900 in Groningen.

Van Cornelia en een onbekende man is een kind bekend:

1  waarschijnlijk Wietze Stienstra is geboren op maandag 21 augustus 1916.

VI-AE  Sytske Stienstra, dochter van Willem Stienstra (V-Q) en Tjitske Hamstra, is geboren op donderdag 24 juni 1897 in Harkema, is overleden op zondag 28 januari 1979 aldaar, is begraven op woensdag 19 augustus 1998.

Sytske trouwt op donderdag 22 januari 1914 in de gem. Achtkarspelen met Fokke J. de Haan. Fokke is geboren op maandag 8 december 1890, is overleden op woensdag 26 september 1973, is begraven rond maandag 1 oktober 1973 in Harkema.

Van Fokke en Sytske is een kind bekend:

1  Klaas de Haan is geboren op dinsdag 21 april 1925, is overleden op maandag 7 november 1932, is begraven rond vrijdag 11 november 1932 in Harkema.

VI-AF  Oeds Willems Stienstra, zoon van Willem Stienstra (V-Q) en Tjitske Hamstra, is geboren op woensdag 19 juli 1905 in Harkema-Opeinde, is overleden op zondag 11 november 1979 in Harkema, is begraven rond donderdag 15 november 1979 aldaar.

Oeds trouwt op woensdag 12 mei 1926 in de gem. Achtkarspelen met Janna Hoekstra, dochter van Jan Hoekstra en Froukje Nicolai. Janna is geboren op donderdag 5 april 1906 om 06.00 uur in Harkema-Opeinde, is als geboren aangegeven op donderdag 5 april 1906 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op donderdag 26 april 1979, is begraven rond maandag 30 april 1979 in Harkema.

Oeds en Janna hebben samen 10 kinderen:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-AQ.

3  N.N., zie VII-AR.

4  Froukje Stienstra is geboren op dinsdag 29 juli 1924 in de gem. Achtkarspelen, zie VII-AS.

5  Tjitske Stienstra is geboren op donderdag 11 augustus 1927 in Harkema-Opeinde, is overleden op woensdag 5 oktober 1927 in de gem. Achtkarspelen, is begraven rond maandag 10 oktober 1927 in Harkema.

6  Willem Stienstra is geboren op zaterdag 25 augustus 1928, is overleden op zaterdag 17 oktober 1936 in de gem. Achtkarspelen, is begraven rond woensdag 21 oktober 1936 in Harkema.

7  Tjitske Stienstra is geboren op dinsdag 28 april 1931 in Harkema-Opeinde, is G.K. gedoopt, zie VII-AT.

8  N.N., zie VII-AU.

9  N.N.

10  Willemke Stienstra is geboren op dinsdag 30 mei 1944 in Harkema-Opeinde, zie VII-AV.

VI-AG  Sijtske Stienstra, dochter van Sjoerd Oeds Stienstra (V-S) en Ynskje Visser, is geboren op maandag 3 oktober 1904 in Surhuizum, is overleden op maandag 19 maart 1979 in Leeuwarden, is begraven rond vrijdag 23 maart 1979 in Twijzel.

Sijtske trouwt op zaterdag 16 mei 1931 in de gem. Achtkarspelen met Klaas Postma, zoon van Wiebe Postma en Hiltje Sytsma. Klaas is geboren op zondag 18 september 1904 in Buitenpost, is overleden op maandag 22 september 1969 in Leeuwarden, is begraven rond vrijdag 26 september 1969 in Twijzel.

Van Klaas en Sijtske zijn vijf kinderen bekend:

1  Ynskje Postma is geboren op maandag 16 mei 1932 in Twijzel, zie VII-AW.

2  Hiltje Postma is geboren op dinsdag 5 juni 1934 in Twijzel, is overleden op zaterdag 28 november 1998, is begraven in Noordbergum.

Hiltje trouwt op vrijdag 30 juli 1954 met Thomas Hoekstra. Thomas is geboren op woensdag 4 april 1928, is overleden op maandag 25 maart 1985 in Noordbergum.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VI-AH  Tjitske Stienstra, dochter van Sjoerd Oeds Stienstra (V-S) en Ynskje Visser, is geboren op donderdag 3 mei 1906 in Harkema-Opeinde, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 11 juni 1988 in Zwaagwesteinde, is begraven op donderdag 16 juni 1988 in Dantumawoude.

Tjitske was gehuwd met Jemke Bosgraaf, zoon van Freerk Bosgraaf en Antje de Hoop. Jemke is geboren op dinsdag 2 april 1907, is overleden op vrijdag 14 oktober 1983, is begraven rond dinsdag 18 oktober 1983 in Damwoude.

Van Jemke en Tjitske is een kind bekend:

1  N.N.

VI-AI  Oeds Stienstra, zoon van Sjoerd Oeds Stienstra (V-S) en Ynskje Visser, is geboren op zondag 3 november 1907 om 14.00 uur in Harkema-Opeinde, is als geboren aangegeven op dinsdag 5 november 1907 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op vrijdag 29 april 1988, is begraven op dinsdag 3 mei 1988 in Bergum.

Oeds trouwt in 1934 met Metje Dijkstra, dochter van Folkert Dijkstra en Hiltje List. Metje is geboren op donderdag 25 juni 1908 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op maandag 13 mei 1996 in Bergum, is begraven op vrijdag 17 mei 1996 aldaar.

Van Oeds en Metje is een kind bekend:

1  Metske Stienstra is geboren op maandag 18 januari 1926 in Bergum, zie VII-AX.

VI-AJ  Aukje Stienstra, dochter van Sjoerd Oeds Stienstra (V-S) en Ynskje Visser, is geboren op woensdag 25 augustus 1909 om 05.00 uur in Harkema-Opeinde, is als geboren aangegeven op donderdag 26 augustus 1909 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op dinsdag 27 december 1994 in Bergum, is begraven op zaterdag 31 december 1994 in Kollumerzwaag.

Aukje trouwt rond 1934 met Renze van der Kooi, zoon van Tjeerd Rinses van der Kooi en Trijntje Kobus. Renze is geboren op zaterdag 12 november 1910 in Kollumerzwaag, is overleden op donderdag 24 juli 1975 in Zwagerbosch, is begraven op zaterdag 26 juli 1975 in Kollumerzwaag.

Van Renze en Aukje zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

VI-AK  Melle Stienstra, zoon van Sjoerd Oeds Stienstra (V-S) en Ynskje Visser, is geboren op woensdag 13 maart 1912 in Harkema-Opeinde, is overleden op dinsdag 14 december 1993 in de gem. Achtkarspelen, is begraven rond zaterdag 18 december 1993 in Boelenslaan.

Melle trouwt op donderdag 21 januari 1937 in de gem. Achtkarspelen met Sijbrigje Elisabeth Stienstra, dochter van Jildert Stienstra en Antje Steensma. Sijbrigje is geboren op woensdag 17 juli 1912 om 12.30 uur in Leeuwarden, is als geboren aangegeven op woensdag 17 juli 1912 in de gem. Leeuwarden, is overleden op zaterdag 13 september 2014 in Surhuisterveen in Suyderhuys, is begraven op donderdag 18 september 2014 in Boelenslaan.

Van Melle en Sijbrigje is een kind bekend:

1  Sjoerd Stienstra.

VI-AL  Janna Stienstra, dochter van Sjoerd Oeds Stienstra (V-S) en Ynskje Visser, is geboren op dinsdag 9 februari 1915 in Harkema, is overleden op zaterdag 28 april 2018 in Drachten.

Janna trouwt op zaterdag 27 oktober 1934 in de gem. Achtkarspelen met Siebe van der Veen. Siebe is geboren op dinsdag 11 augustus 1914, is overleden op zaterdag 1 maart 1997 in Harkema, is begraven op donderdag 6 maart 1997 aldaar.

Van Siebe en Janna is een kind bekend:

1  Ynskje van der Veen is geboren op vrijdag 17 mei 1935 in Harkema, is overleden op dinsdag 30 november 1993 in Drachten, is gecremeerd op vrijdag 3 december 1993 in Heerenveen.

Ynskje was gehuwd met Hendrik de Jong. Hendrik is geboren op dinsdag 8 september 1936, is overleden op maandag 1 februari 2010.

VI-AM  Miente Stienstra, zoon van Sjoerd Oeds Stienstra (V-S) en Ynskje Visser, is geboren op donderdag 18 maart 1920 in Harkema-Opeinde, is overleden op dinsdag 16 april 1996 in de gem. Achtkarspelen, is begraven op zaterdag 20 april 1996 in Surhuisterveen.

Miente trouwt op donderdag 9 maart 1939 in de gem. Achtkarspelen (is gescheiden op maandag 4 juni 1945 aldaar) (1) met Tjipkje van der Wiel, dochter van Ferdinand van der Wiel en Tjipkje de Haan. Tjipkje is geboren op woensdag 27 juni 1917 in de gem. Achtkarspelen.

Van Miente en Tjipkje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-AY.

3  Sjoerd Stienstra is geboren op zaterdag 6 april 1940 in Kooten, is overleden op zondag 7 april 1940 in Groningen.

4  Tjipkje Stienstra is geboren op dinsdag 26 mei 1942 in de gem. Achtkarspelen, zie VII-AZ.

Miente trouwt op donderdag 9 augustus 1945 in de gem. Achtkarspelen (2) met Saakje Helder, dochter van Sikke Helder. Saakje is geboren op woensdag 24 september 1919 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 20 november 2002 in Bergum in Berchhiem, is begraven op maandag 25 november 2002 in Surhuisterveen.

Saakje was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Miente en Saakje zijn vijf kinderen bekend:

5  Sjoerd Stienstra is geboren op woensdag 6 februari 1946 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op vrijdag 15 mei 2015 in Groningen, is begraven in Drachtstercompagnie.

Sjoerd was gehuwd met N.N.

6  N.N.

7  Ynskje Stienstra (Ina) is geboren op donderdag 1 oktober 1953 in de gem. Achtkarspelen, zie VII-BA.

8  N.N.

9  N.N.

VI-AN  Willem Stienstra, zoon van Sjoerd Oeds Stienstra (V-S) en Ynskje Visser, is geboren op maandag 14 november 1921 in Harkema, is overleden op zondag 21 september 2003 in Drachten, is begraven op donderdag 25 september 2003 in Harkema.

Willem was sinds zaterdag 14 februari 1948 gehuwd met N.N.

Van Willem en N.N. zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-BB.

3  N.N., zie VII-BC.

4  Sjoerd Stienstra is geboren op woensdag 29 september 1954 in de gem. Achtkarspelen, zie VII-BD.

5  N.N.

6  N.N.

VI-AO  Wieberen Stienstra, zoon van Sjoerd Oeds Stienstra (V-S) en Ynskje Visser, is geboren rond 1924, is overleden op zaterdag 27 september 1986 in Beetsterzwaag.

Wieberen was gehuwd met Tetje Tuinstra, dochter van Goitzen Tuinstra en Aagje de Vries. Tetje is geboren op vrijdag 30 september 1927 in Surhuisterveen, is overleden op vrijdag 5 oktober 2018 in Drachten, is gecremeerd op donderdag 11 oktober 2018 in Opeinde.

Van Wieberen en Tetje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-BE.

VI-AP  Oeds Stienstra, zoon van Johannes Stienstra (V-T) en Grietje Schievink, is geboren op zondag 3 maart 1912 om 19.00 uur in Drogeham, is als geboren aangegeven op maandag 4 maart 1912 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op donderdag 16 maart 1989, is begraven rond maandag 20 maart 1989 in Harkema.

Oeds trouwt op donderdag 22 februari 1940 in de gem. Achtkarspelen met Antje Helder, dochter van Sikke Helder. Antje is geboren op dinsdag 7 september 1915 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 8 juli 1959, is begraven rond maandag 13 juli 1959 in Harkema.

Van Oeds en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-BF.

2  Tetje Stienstra is geboren op zaterdag 1 juni 1940 in Harkema, zie VII-BG.

3  N.N.

VI-AQ  Hendrik Stienstra, zoon van Johannes Stienstra (V-T) en Grietje Schievink, is geboren op zondag 10 augustus 1913 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 7 september 1983, is begraven rond maandag 12 september 1983 in Harkema.

Hendrik trouwt op donderdag 15 november 1934 met Klaske Visser. Klaske is geboren op zondag 27 mei 1917 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op maandag 25 juli 1994, is begraven rond vrijdag 29 juli 1994 in Harkema.

Van Hendrik en Klaske zijn acht kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-BH.

2  Johannes Stienstra is geboren op zaterdag 21 maart 1936 in Harkema, zie VII-BI.

3  N.N., zie VII-BJ.

4  N.N., zie VII-BK.

5  N.N., zie VII-BL.

6  N.N., zie VII-BM.

7  N.N., zie VII-BN.

8  N.N., zie VII-BO.

VI-AR  Willem Stienstra, zoon van Johannes Stienstra (V-T) en Grietje Schievink, is geboren op donderdag 17 december 1914 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op maandag 13 juli 1964, is begraven rond vrijdag 17 juli 1964 in Harkema.

Willem trouwt op donderdag 9 juli 1942 in de gem. Achtkarspelen met Klaske Pitstra. Klaske is geboren op woensdag 9 april 1919 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 16 december 1998 in Surhuisterveen, is begraven rond maandag 21 december 1998 in Harkema.

Van Willem en Klaske zijn twee kinderen bekend:

1  Hinke Stienstra is geboren op maandag 11 januari 1943 in de gem. Achtkarspelen, zie VII-BP.

2  Johannes Stienstra is geboren op zondag 22 september 1946 in de gem. Achtkarspelen, zie VII-BQ.

VI-AS  Sjoerd Stienstra, zoon van Johannes Stienstra (V-T) en Grietje Schievink, is geboren op donderdag 8 januari 1920 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op donderdag 7 februari 2002 in de gem. Smallingerland, is begraven rond maandag 11 februari 2002 in Harkema.

Sjoerd trouwt op donderdag 8 april 1943 in de gem. Achtkarspelen met Antje Haarsma (Anne), dochter van N.N. Haarsma. Antje is geboren op zondag 20 maart 1921 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 2 december 2015 in Surhuisterveen, is begraven op maandag 7 december 2015 in Harkema.

Van Sjoerd en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N., zie VII-BR.

5  N.N., zie VII-BS.

VI-AT  Gerhardus Stienstra, zoon van Johannes Stienstra (V-T) en Grietje Schievink, is geboren op woensdag 21 september 1921 in Harkema, is overleden op dinsdag 24 december 1985 aldaar, is begraven op zaterdag 28 december 1985 aldaar.

Gerhardus trouwt op donderdag 8 januari 1948 in de gem. Achtkarspelen met Froukje Dijkstra (Gradus Frouk). Froukje is geboren op dinsdag 1 maart 1927 in Gerkesklooster, is overleden op zaterdag 31 maart 2018 in Zwaagwesteinde in Brugchelencamp, is begraven op vrijdag 6 april 2018 in Harkema.

Van Gerhardus en Froukje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrikje Stienstra (Hennie) is geboren op woensdag 30 juni 1948 in Harkema, zie VII-BT.

2  N.N., zie VII-BU.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N., zie VII-BV.

6  N.N.

VI-AU  Sytske Stienstra, dochter van Johannes Stienstra (V-T) en Grietje Schievink, is geboren op donderdag 2 oktober 1924 in Harkema-Opeinde, is overleden op donderdag 13 maart 2014 in Damwoude, is begraven op dinsdag 18 maart 2014 in Harkema.

Sytske trouwt op donderdag 1 juli 1948 in de gem. Achtkarspelen met Willem Schippers. Willem is geboren op woensdag 22 juli 1925 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op donderdag 5 december 1985 aldaar, is begraven in Harkema.

Van Willem en Sytske is een kind bekend:

1  Grietje Schippers is geboren op vrijdag 21 januari 1949 in de gem. Achtkarspelen, zie VII-BW.

VI-AV  Oeds H. Stienstra, zoon van Harm Stienstra (V-U) en Geeske Rinsma, is geboren op zaterdag 10 augustus 1912 om 22.00 uur in Harkema-Opeinde, is als geboren aangegeven op maandag 12 augustus 1912 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op zaterdag 24 april 1993, is begraven rond woensdag 28 april 1993 in Augustinusga.

Oeds trouwt op donderdag 9 mei 1935 in de gem. Achtkarspelen met Ankje de Haan. Ankje is geboren op vrijdag 2 juli 1915 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 1 juli 1987, is begraven rond maandag 6 juli 1987 in Augustinusga.

Van Oeds en Ankje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Antje Stienstra is geboren op woensdag 6 mei 1936 in de gem. Achtkarspelen, zie VII-BX.

4  Harm Stienstra is geboren op zondag 21 november 1937 in de gem. Achtkarspelen, zie VII-BY.

VI-AW  Geeske Stienstra, dochter van Jan Stienstra (V-X) en Veintje Herrema, is geboren op woensdag 5 juni 1901 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 22 november 1996 in Zaanstad.

Geeske trouwt op donderdag 11 augustus 1921 in Zaandam met Jan Jetze ten Kate, zoon van N.N. en N.N.. Jan is geboren op dinsdag 11 oktober 1898 in IJlst, is overleden op dinsdag 30 oktober 1979 in Zaanstad.

Van Jan en Geeske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-AX  Willem Stienstra, zoon van Jan Stienstra (V-X) en Veintje Herrema, is geboren op zaterdag 21 maart 1903 in Leeuwarden, is overleden op zondag 21 augustus 1966 in Zaandam.

Willem trouwt op donderdag 20 september 1928 in Zaandam met Grietje Veldhuijs, dochter van N.N. en N.N.. Grietje is geboren op zaterdag 4 november 1905 in Zaandam, is overleden op woensdag 30 december 1981 in Zaanstad.

Van Willem en Grietje is een kind bekend:

1  Jan Stienstra is geboren op donderdag 17 juli 1930 in Zaandam, zie VII-BZ.

VI-AY  Tetje Stienstra, dochter van Jan Stienstra (V-X) en Veintje Herrema, is geboren op maandag 3 oktober 1904 in IJlst, is overleden op maandag 28 juli 1986 in Zaanstad.

Tetje trouwt op donderdag 15 maart 1923 in Zaandam met Cornelis Aldert ten Wolde, zoon van N.N. en N.N.. Cornelis is geboren op zaterdag 28 mei 1898 in Zaandam, is overleden op woensdag 10 september 1986 in Zaanstad.

Van Cornelis en Tetje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VI-AZ  Geertje Stienstra, dochter van Jan Stienstra (V-X) en Veintje Herrema, is geboren op vrijdag 11 januari 1907 in Terzool, is overleden op dinsdag 21 december 1999.

Geertje trouwt op woensdag 10 juni 1931 in Zaandam met Jacob Veenman, zoon van N.N. en N.N.. Jacob is geboren op donderdag 21 december 1905 in Zaandam, is overleden op zondag 28 augustus 1960 in Purmerend.

Van Jacob en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-BA  Sietske Stienstra, dochter van Jan Stienstra (V-X) en Veintje Herrema, is geboren op zaterdag 22 augustus 1908 in Lemmer, is overleden op woensdag 18 november 1998 in Zaanstad.

Sietske trouwt op woensdag 10 augustus 1932 in Zaandam met Hendrik Jan Mulder, zoon van N.N. en N.N.. Hendrik is geboren op dinsdag 4 augustus 1908 in Amsterdam, is overleden op zaterdag 8 september 1984 in Zaanstad.

Van Hendrik en Sietske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-CA.

2  N.N., zie VII-CB.

VI-BB  Lieuwe Stienstra, zoon van Jan Stienstra (V-X) en Veintje Herrema, is geboren op vrijdag 11 februari 1910 in IJlst, is overleden op dinsdag 6 oktober 1981 in Zaanstad.

Lieuwe trouwt op woensdag 14 augustus 1940 in Zaandam (1) met Elisabeth Stornebrink, dochter van N.N. en N.N.. Elisabeth is geboren op zaterdag 8 december 1917 in Amsterdam, is overleden op dinsdag 6 december 1960 om 05.30 uur in Zaandam, is als overleden aangegeven op donderdag 8 december 1960 in de gem. Zaandam.

Elisabeth was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Lieuwe en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-CC.

2  N.N., zie VII-CD.

Lieuwe woonde samen (2) met Wilhelmina Johanna Broeshart. Wilhelmina is overleden op maandag 21 december 1981 in Zaanstad.

Wilhelmina was eerder gehuwd (1) met N.N..

VI-BC  Petronella Stienstra, dochter van Jan Stienstra (V-X) en Veintje Herrema, is geboren op dinsdag 10 oktober 1911 in IJlst, is overleden op dinsdag 2 november 1993 in Zaanstad.

Petronella trouwt op dinsdag 26 juli 1932 in Koog aan de Zaan met Ariejan Theunis Dekker, zoon van N.N. en N.N.. Ariejan is geboren op woensdag 29 april 1903 in Amsterdam, is overleden op dinsdag 22 oktober 1996 in Zaanstad.

Van Ariejan en Petronella zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-BD  Oeds Stienstra, zoon van Jan Stienstra (V-X) en Veintje Herrema, is geboren op dinsdag 7 april 1914 in IJlst, is overleden op zondag 10 december 1989 in Zaanstad.

Oeds trouwt op woensdag 2 juli 1941 in Zaandam met Valentina Geertruida Hendrika Pairoux, dochter van Henricus Josephus Pairoux en Anna Catharina Berwald. Valentina is geboren op zaterdag 8 december 1917 in Zierikzee, is overleden op zondag 3 september 1995 in Zaanstad.

Van Oeds en Valentina zijn drie kinderen bekend:

1  Anthonia Finnie Anna Stienstra (Tony) is geboren op woensdag 28 maart 1945 in Zaandam, is gedoopt op zondag 30 mei 1948 aldaar, zie VII-CE.

2  N.N., zie VII-CF.

3  Anna Catharina Stienstra is geboren op donderdag 27 december 1951 in Zaandam, zie VII-CG.

VI-BE  Hendrikje Stienstra, dochter van Jan Stienstra (V-X) en Veintje Herrema, is geboren op zaterdag 25 november 1916 in IJlst, is overleden op zaterdag 22 juli 2006 in Zaanstad, is gecremeerd in Zaandam.

Hendrikje trouwt op dinsdag 29 augustus 1939 in Zaandam met Cornelis Huijsman, zoon van N.N. en N.N.. Cornelis is geboren op maandag 29 juli 1912 in Zaandam, is overleden op zaterdag 6 augustus 1983 in Zaanstad.

Van Cornelis en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-BF  Riemke Stienstra, dochter van Jan Stienstra (V-X) en Veintje Herrema, is geboren op dinsdag 6 mei 1919 in IJlst, is overleden op maandag 15 april 1996 in Zaanstad.

Riemke was sinds donderdag 11 augustus 1949 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Riemke zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-BG  Foktje Stienstra, dochter van Thomas Stienstra (V-Z) en Janna Schripsema, is geboren op donderdag 10 mei 1894 in Dokkum, is overleden op dinsdag 9 februari 1982 in Drachten, is begraven rond zaterdag 13 februari 1982 in Augustinusga.

Foktje trouwt op donderdag 11 november 1920 in Grijpskerk met Kornelis Zuidema, zoon van Feike Zuidema en Froukje Venema. Kornelis is geboren op dinsdag 14 januari 1896 in Grijpskerk, is overleden op zaterdag 15 mei 1971 in Augustinusga, is begraven op woensdag 19 mei 1971 aldaar.

Van Kornelis en Foktje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-BH  Hotze Stienstra, zoon van Thomas Stienstra (V-Z) en Janna Schripsema, is geboren op zaterdag 30 mei 1896 in Dokkum, is overleden op vrijdag 13 januari 1989 in Grootegast, is begraven rond dinsdag 17 januari 1989 aldaar.

Hotze trouwt op zaterdag 17 mei 1919 in Grootegast met Klaaske Oost, dochter van Willem Oost en Martje van der Vaart. Klaaske is geboren op vrijdag 23 november 1894 in Grootegast, is overleden op zaterdag 29 augustus 1981 aldaar, is begraven rond woensdag 2 september 1981 aldaar.

Van Hotze en Klaaske zijn vijf kinderen bekend:

1  Thomas Stienstra is geboren op maandag 23 februari 1920 in Lutjegast, zie VII-CH.

2  Martje Stienstra is geboren op donderdag 26 januari 1922 in Grootegast, zie VII-CI.

3  Willem Stienstra is geboren op zondag 4 februari 1923 in Grootegast, zie VII-CJ.

4  Janna Stienstra is geboren op maandag 11 februari 1924 in de gem. Grootegast, zie VII-CK.

5  Geert Stienstra is geboren op woensdag 19 oktober 1927 in Burum, zie VII-CL.

VI-BI  Geert Stienstra, zoon van Thomas Stienstra (V-Z) en Janna Schripsema, is geboren op donderdag 2 november 1899 in Dokkum, is overleden op zaterdag 23 mei 1987 in Grootegast, is begraven rond woensdag 27 mei 1987 aldaar.

Geert trouwt op dinsdag 22 mei 1923 in de gem. Grootegast met Saaktje Hovinga, dochter van Wiert Hovinga en Antje Bosch. Saaktje is geboren op woensdag 2 september 1903 in Grootegast, is overleden op dinsdag 24 maart 1987 in Drachten, is begraven rond zaterdag 28 maart 1987 in Grootegast.

Van Geert en Saaktje zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Stienstra is geboren op zondag 23 december 1923 in Lutjegast, zie VII-CM.

2  Thomas Stienstra is geboren op maandag 20 mei 1929 in Lutjegast, zie VII-CN.

3  Wiert Stienstra is geboren op donderdag 26 augustus 1937 in Lutjegast, zie VII-CO.

VI-BJ  Jilke Stienstra, zoon van Thomas Stienstra (V-Z) en Janna Schripsema, is geboren op zondag 25 november 1900 in Dokkum, is overleden op dinsdag 6 december 1983 in Zuidhorn, is begraven op zaterdag 10 december 1983 in Winsum (Gr).

Jilke was gehuwd met Jantje de Vries, dochter van Jacob de Vries en Elisabeth Geertruida Petronella Wildschut. Jantje is geboren op dinsdag 25 januari 1910 in Slochteren, is overleden op vrijdag 5 mei 1961 in Groningen, is begraven rond dinsdag 9 mei 1961 in Winsum (Gr).

Van Jilke en Jantje zijn acht kinderen bekend:

1  N.N.

2  Janna Stienstra is geboren op maandag 4 augustus 1930 in de gem. Hoogkerk, zie VII-CP.

3  N.N., zie VII-CQ.

4  N.N., zie VII-CR.

5  Thomas Stienstra is geboren op vrijdag 31 januari 1936, zie VII-CS.

6  Fokje Stienstra is geboren op maandag 23 november 1942 in Hoogkerk, zie VII-CT.

7  Jacob Stienstra (Joop) is geboren op vrijdag 9 februari 1945 in de gem. Grootegast, zie VII-CU.

8  N.N., zie VII-CV.

VI-BK  Lutske Stienstra, dochter van Thomas Stienstra (V-Z) en Janna Schripsema, is geboren op vrijdag 24 oktober 1902 in Dokkum, is overleden op woensdag 4 oktober 1989 in Haren, is begraven rond maandag 9 oktober 1989 in Midwolda.

Lutske was gehuwd met Hans Top. Hans is geboren op zondag 6 september 1903 in Midwolda, is overleden op vrijdag 25 december 1987 in Enumatil, is begraven rond dinsdag 29 december 1987 in Midwolda.

Van Hans en Lutske is een kind bekend:

1  N.N.

VI-BL  Mient Stienstra, zoon van Thomas Stienstra (V-Z) en Janna Schripsema, is geboren op zaterdag 25 januari 1908, is overleden op zondag 30 april 1995, is begraven rond donderdag 4 mei 1995 in Groningen (Selwerderhof).

Mient was gehuwd met Johanna Huis. Johanna is geboren op vrijdag 17 januari 1913, is overleden op woensdag 28 oktober 1998, is begraven rond maandag 2 november 1998 in Groningen (Selwerderhof).

Van Mient en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VI-BM  Johanna Stienstra, dochter van Thomas Stienstra (V-Z) en Janna Schripsema, is geboren op zondag 10 oktober 1909 om 10.00 uur in Siddeburen, is als geboren aangegeven op dinsdag 12 oktober 1909 in de gem. Slochteren, is overleden op maandag 31 mei 2004 in Groningen, is begraven rond vrijdag 4 juni 2004 in Hoogkerk.

Johanna trouwt op zaterdag 7 september 1929 in Hoogkerk (1) met Louwe Stienstra, zie VI-BT.

Van Louwe en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Stientje Stienstra (Stieni) is geboren op zaterdag 22 augustus 1936 in Hoogkerk, is overleden op vrijdag 19 mei 2017 in Leek, is begraven rond woensdag 24 mei 2017 in Aduard.

Stientje trouwt op donderdag 7 oktober 1954 in de gem. Hoogkerk met Jan van der Horn, zoon van Cornelis van der Horn en K. de Groot. Jan is geboren op zaterdag 4 mei 1935 in Aduard, is overleden op dinsdag 30 oktober 2007 in Zuidhorn, is begraven rond zaterdag 3 november 2007 in Aduard.

2  N.N.

Johanna trouwt op vrijdag 25 augustus 1978 in Groningen (2) met Dirk Wilman. Dirk is geboren op zondag 28 maart 1909 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op woensdag 16 maart 1994 in Groningen.

VI-BN  Mient Stienstra, zoon van Jilke Stienstra (V-AA) en Geertje de Vries, is geboren op donderdag 5 mei 1898 in Pieterzijl.

Mient trouwt op woensdag 28 juli 1920 in Grijpskerk met Ankje Hoekstra, dochter van Geert Hoekstra en Trientje Wijma. Ankje is geboren op dinsdag 17 november 1896 in Opende, is overleden op vrijdag 5 juni 1953 in Groningen.

Van Mient en Ankje is een kind bekend:

1  Geert Stienstra is geboren op vrijdag 30 juni 1922 in Hoogkerk, zie VII-CX.

VI-BO  N.N.

VI-BP  Fokje Stienstra, dochter van Johannes Stienstra (V-AC) en Pieteriena Boer, is geboren op vrijdag 7 februari 1913 om 13.00 uur in Groningen, is als geboren aangegeven op dinsdag 18 februari 1913 in de gem. Groningen, is overleden op woensdag 10 januari 1996 in Groningen, is begraven rond maandag 15 januari 1996 in Warffum.

Fokje trouwt op zaterdag 26 mei 1934 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Jannus Roorda, zie VI-BX.

Van Jannus en Fokje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VI-BQ  Emke Stienstra, dochter van Johannes Stienstra (V-AC) en Hesseltje Stienstra (V-AG), is geboren op dinsdag 27 december 1921, is overleden op zondag 16 september 1990 in Kollum, is begraven rond donderdag 20 september 1990 in Munnikezijl.

Emke was gehuwd met Jan Veenstra. Jan is geboren op maandag 15 augustus 1910, is overleden op zondag 1 april 2001, is begraven rond donderdag 5 april 2001 in Munnikezijl.

Van Jan en Emke is een kind bekend:

1  N.N.

VI-BR  Jannes de Buur, zoon van Ewold Gerrit de Buur en Doetje Stienstra (V-AD), is geboren op zondag 16 augustus 1903 in Grootegast, is overleden in 1970.

Jannes trouwt op donderdag 7 september 1933 in de gem. Groningen met IJtje bij de Leij, dochter van Lipke bij de Leij en Jantje Benes. IJtje is geboren rond 1912 in Groningen.

Van Jannes en IJtje is een kind bekend:

1  N.N.

VI-BS  Emke Stienstra, dochter van Gerbrand Stienstra (V-AE) en Stientje Buiter, is geboren op vrijdag 22 januari 1904 in Hoogkerk, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 januari 1904 in de gem. Hoogkerk, is overleden op zaterdag 14 april 1984, is begraven rond woensdag 18 april 1984 in Den Horn (Gr).

Emke was gehuwd met Kornelis Helmholt. Kornelis is geboren op zondag 1 mei 1904, is overleden op zondag 5 februari 1995 in Zuidhorn, is begraven op donderdag 9 februari 1995 in Den Horn (Gr).

Van Kornelis en Emke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-BT  Louwe Stienstra, zoon van Gerbrand Stienstra (V-AE) en Stientje Buiter, is geboren op maandag 26 oktober 1908 in Rotterdam, is overleden op maandag 19 juli 1976 in Aduard, is begraven rond vrijdag 23 juli 1976 in Hoogkerk.

Louwe trouwt op zaterdag 7 september 1929 in Hoogkerk met Johanna Stienstra, zie VI-BM.

VI-BU  Johannes Stienstra, zoon van Gerbrand Stienstra (V-AE) en Stientje Buiter, is geboren op zondag 24 juli 1910 in Rotterdam, is overleden op woensdag 7 april 1982 in Hoogkerk, is begraven op zaterdag 10 april 1982 aldaar.

Johannes was gehuwd met Trijntje Boersma. Trijntje is geboren op donderdag 11 mei 1916 in Grootegast, is overleden op zaterdag 5 oktober 1985, is begraven rond woensdag 9 oktober 1985 in Hoogkerk.

Van Johannes en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Stieny Stienstra is overleden op zondag 18 februari 2018 in Hoogkerk.

Stieny was gehuwd met N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  Gerbrand Stienstra is geboren op dinsdag 3 februari 1942 in Hoogkerk, zie VII-CY.

5  N.N.

VI-BV  Albert Stienstra, zoon van Gerbrand Stienstra (V-AE) en Stientje Buiter, is geboren op zondag 31 december 1911 in Rotterdam, is overleden op woensdag 2 mei 2007 in Groningen, is begraven rond maandag 7 mei 2007 in Hoogkerk.

Albert trouwt op donderdag 28 november 1935 in Hoogkerk of trouwt op donderdag 28 november 1935 in de gem. Hoogkerk met Trientje Ypkje Klunder. Trientje is afkomstig uit Grootegast of is geboren op zaterdag 28 september 1912 in Lutjegast, is overleden op maandag 4 augustus 2008 in Groningen, is begraven rond zaterdag 9 augustus 2008 in Hoogkerk (Kerkstraat).

Van Albert en Trientje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-BW  Cornelis Stienstra, zoon van Gerbrand Stienstra (V-AE) en Stientje Buiter, is geboren op zondag 19 maart 1916 in Hoogkerk, is overleden op dinsdag 10 juli 2001 in Zuidhorn, is begraven rond zaterdag 14 juli 2001 in Aduard.

Cornelis trouwt op maandag 29 augustus 1949 in Zuidhorn met Anje Mosselaar. Anje is geboren op zondag 20 mei 1923 in Enumatil, is overleden op zondag 9 maart 2008 in Zuidhorn, is begraven rond donderdag 13 maart 2008 in Aduard.

Van Cornelis en Anje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  Stientje Stienstra is geboren op zondag 26 oktober 1952 in Aduard, zie VII-CZ.

3  N.N.

4  N.N., zie VII-DA.

VI-BX  Jannus Roorda, zoon van Gerben Roorda en Geertje Stienstra (V-AF), is geboren op donderdag 24 juni 1909 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland, is overleden op vrijdag 19 januari 1979 in Groningen.

Jannus trouwt op zaterdag 26 mei 1934 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Fokje Stienstra, zie VI-BP.

VI-BY  Hessel Hendrik Thomas Stienstra, zoon van Thomas Stienstra (V-AH) en Helena Maria Versteegen, is geboren op maandag 29 juni 1908 in Hazerswoude, is overleden op vrijdag 20 februari 1998, is begraven rond dinsdag 24 februari 1998 in Ede.

Hessel trouwt op woensdag 7 juni 1939 in de gem. Ede met Aaltje Hossevoort, dochter van Elias Hossevoort en Roelofke van der Veen. Aaltje is geboren op donderdag 9 augustus 1906 in Ede, is overleden op donderdag 11 februari 1982, is begraven rond maandag 15 februari 1982 aldaar.

Van Hessel en Aaltje is een kind bekend:

1  Eliana Helena Roelofina Steenstra is geboren op zondag 22 juni 1947, is overleden op woensdag 14 september 1988, is begraven rond maandag 19 september 1988 in Ede.

Eliana was gehuwd met Hop.

VI-BZ  Aukje Stienstra, dochter van Jacob Stienstra (V-AJ) en Margje Rottiné, is geboren rond 1914, is overleden op dinsdag 14 december 1982 in Leeuwarden, is gecremeerd op vrijdag 17 december 1982 in Goutum.

Aukje trouwt in 1940 met Sipke Marcus Sipkema, zoon van Fetze Sipkema en Trijntje Boltje. Sipke is geboren op maandag 25 september 1916 in Oudehaske, is overleden in februari 2002 in de gem. Leeuwarden.

Van Sipke en Aukje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N. Sipkema is geboren op woensdag 28 augustus 1957 in de gem. Meppel, is overleden op woensdag 28 augustus 1957 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 31 augustus 1957 aldaar.

VI-CA  Iemkjen Stienstra, dochter van Jacob Stienstra (V-AJ) en Margje Rottiné, is geboren op vrijdag 1 februari 1918 in de gem. Lemsterland, is overleden op donderdag 11 januari 2001 in Sneek, is begraven rond maandag 15 januari 2001 aldaar.

Iemkjen trouwt op dinsdag 14 september 1943 in de gem. Lemsterland met Haaije Jorritsma. Haaije is geboren op donderdag 20 maart 1919 in de gem. Wymbritseradeel, is overleden op donderdag 18 december 1980 in Sneek, is begraven rond maandag 22 december 1980 aldaar (algemene begraafplaats).

Van Haaije en Iemkjen zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

VI-CB  Johanna Stienstra, dochter van Bauke Stienstra (V-AL) en Antje Trijntje Gall, is geboren op donderdag 2 september 1909 in Surhuisterveen, is overleden op zondag 9 augustus 2009 in Drachten, is begraven op vrijdag 14 augustus 2009 in Drachtstercompagnie.

Johanna trouwt op vrijdag 24 oktober 1930 in de gem. Smallingerland (1) met Sjoerd Buursma. Sjoerd is geboren op zaterdag 8 augustus 1903 in de gem. Smallingerland, is overleden op zondag 5 november 1972 in Drachten (sic!), is begraven op donderdag 9 november 1972 in Drachtstercompagnie.

Van Sjoerd en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Albert Buursma is geboren op maandag 29 juni 1931 in de gem. Smallingerland, is overleden op donderdag 28 augustus 2008 in Leeuwarden.

Albert was gehuwd met N.N.

2  N.N.

3  N.N.

Johanna begint een relatie in 1976 (2) met Harm Wisman, zoon van N.N. Wisman. Harm is geboren rond 1909, is overleden op woensdag 25 september 1996 in Drachten, is gecremeerd op zaterdag 28 september 1996 in Heerenveen.

Harm was eerder gehuwd (1) met N.N..

VI-CC  Taeke Stienstra, zoon van Bauke Stienstra (V-AL) en Antje Trijntje Gall, is geboren op zondag 16 juli 1911 in Drachten, is overleden op donderdag 28 april 1983 aldaar, is begraven op dinsdag 3 mei 1983 om 14.00 uur in Boelenslaan.

Taeke trouwt op zaterdag 1 oktober 1932 in de gem. Smallingerland (is gescheiden op donderdag 14 maart 1968 in Drachten) met Joukje van der Meer, dochter van Hendrik van der Meer en Joukje Veenstra. Joukje is geboren op maandag 17 augustus 1914 in Drachten, is overleden op vrijdag 21 oktober 1988 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 25 oktober 1988 in Goutum.

Van Taeke en Joukje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-DB.

2  N.N.

3  Bauke Stienstra is geboren op maandag 13 maart 1933 in Rottevalle, zie VII-DC.

4  Hendrik Stienstra is geboren op woensdag 25 juli 1945 in de gem. Smallingerland, zie VII-DD.

VI-CD  Zweitze Stienstra, zoon van Bauke Stienstra (V-AL) en Antje Trijntje Gall, is geboren op dinsdag 23 september 1913 in Drachten, is overleden op woensdag 21 mei 1997 aldaar, is begraven op maandag 26 mei 1997 in Boelenslaan.

Zweitze trouwt op zaterdag 28 oktober 1939 in de gem. Smallingerland met Antje Veenstra, dochter van Siebe Veenstra en Klara Jongsma. Antje is geboren op donderdag 24 mei 1917 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op donderdag 27 juli 1989 in Drachten, is begraven op maandag 31 juli 1989 in Boelenslaan.

Van Zweitze en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-DE.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N., zie VII-DF.

5  N.N., zie VII-DG.

6  N.N.

VI-CE  Miente Stienstra, zoon van Bauke Stienstra (V-AL) en Antje Trijntje Gall, is geboren op zaterdag 16 september 1916, is overleden op maandag 19 april 1982 in Drachten, is gecremeerd op donderdag 22 april 1982 in Goutum.

Miente was gehuwd (1) met Bartje Herder. Bartje is geboren op maandag 19 februari 1917 in de gem. Opsterland.

Van Miente en Bartje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  Wietse Stienstra is overleden voor 2007.

3  Bouke Stienstra is geboren op zondag 18 september 1938 in Drachten, zie VII-DH.

Miente was gehuwd (2) met Froukje Veenstra, dochter van N.N. Veenstra. Froukje is geboren op vrijdag 7 januari 1921 in Oosternijkerk, is overleden op maandag 10 september 2007 in Drachten, is gecremeerd op vrijdag 14 september 2007 in Opeinde (De Wâldhôf).

Froukje was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Miente en Froukje zijn drie kinderen bekend:

4  Miente Tjietse Stienstra is geboren in 1950, is verongelukt op dinsdag 15 november 1983 in Drachten.

5  N.N.

6  N.N.

VI-CF  Wessel Stienstra, zoon van Bauke Stienstra (V-AL) en Antje Trijntje Gall, is geboren op zondag 23 maart 1919 in Drachten, is overleden op vrijdag 13 juli 1984 aldaar.

Wessel was gehuwd met Sijke de Jong. Sijke is geboren op woensdag 14 september 1921 in Drachtstercompagnie, is overleden op dinsdag 27 mei 2008 in Ureterp in De Lijte, is gecremeerd op zaterdag 31 mei 2008 om 12.00 uur in Opeinde (De Wâldhôf).

Van Wessel en Sijke is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-DI.

VI-CG  Tjerk Stienstra, zoon van Bauke Stienstra (V-AL) en Antje Trijntje Gall, is geboren op woensdag 5 januari 1921 in Drachten, is overleden op vrijdag 9 februari 1990 aldaar.

Tjerk was gehuwd met Catharina de Vries. Catharina is geboren op zondag 14 februari 1926 in Opende, is overleden op zaterdag 3 januari 2004 in Drachten, is gecremeerd op donderdag 8 januari 2004 in Goutum.

Van Tjerk en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-DJ.

2  N.N., zie VII-DK.

3  N.N.

4  N.N., zie VII-DL.

5  N.N., zie VII-DM.

VI-CH  Pietje Stienstra (Pia), dochter van Bauke Stienstra (V-AL) en Antje Trijntje Gall, is geboren op zondag 10 december 1922 in Drachten, is overleden op woensdag 28 oktober 2009 in de gem. Opsterland, is gecremeerd op zaterdag 31 oktober 2009 in Opeinde (De Wâldhôf).

Pietje trouwt op donderdag 29 januari 1948 in Groningen (is gescheiden op zaterdag 15 november 1952 aldaar) (1) met Jakob Woltjer. Jakob is geboren op vrijdag 25 augustus 1916 in Oude Pekela.

Van Jakob en Pietje is een kind bekend:

1  N.N.

Pietje trouwt op zaterdag 17 juli 1954 in Groningen (2) met Watze Borgert Andries. Watze is geboren op vrijdag 12 mei 1922 in Groningen, is overleden op zondag 20 oktober 2002 in Drachten (sic!), is gecremeerd op vrijdag 25 oktober 2002 in Opeinde (sic!).

Van Watze en Pietje is een kind bekend:

2  N.N., zie VII-DN.

VI-CI  Jeltje Stienstra (Jel), dochter van Bauke Stienstra (V-AL) en Antje Trijntje Gall, is geboren op donderdag 24 juni 1926 in Drachten, is overleden op dinsdag 20 januari 2009 in IJsselstein, is gecremeerd in Bilthoven.

Jeltje trouwt op zaterdag 9 januari 1954 in de gem. Smallingerland met Fritz Manfred Mucke. Fritz is geboren op donderdag 14 mei 1925 in Leipzig, is overleden op donderdag 22 september 1994 in de gem. Utrecht.

Van Fritz en Jeltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-CJ  Trijntje Stienstra (Tiny), dochter van Bauke Stienstra (V-AL) en Antje Trijntje Gall, is geboren op woensdag 14 september 1927 in Drachten, is overleden op donderdag 13 september 2007 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 18 september 2007 in Opeinde.

Trijntje trouwt op zaterdag 25 oktober 1947 in de gem. Smallingerland met Gerard Thiescheffer, zoon van Reinder Thiescheffer en Hilligje Hendrikje Verhulst. Gerard is geboren op zaterdag 11 september 1926 in Leek, is overleden op donderdag 1 maart 2001 in Drachten, is gecremeerd op dinsdag 6 maart 2001 in Goutum.

Van Gerard en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-DO.

2  N.N., zie VII-DP.

3  N.N.

VI-CK  N.N.

VI-CL  Elizabeth Stienstra, dochter van Miente Stienstra (V-AN) en Hiske Steensma, is geboren op woensdag 2 februari 1921 in de gem. Smallingerland, is overleden op zondag 23 september 2007 in de gem. Zwijndrecht, is gecremeerd in Dordrecht (Essenhof).

Elizabeth trouwt op zaterdag 30 maart 1940 in de gem. Achtkarspelen met Jelte Mulder. Jelte is geboren op zondag 26 september 1915 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op zaterdag 3 december 1977 in de gem. Dordrecht (sic!).

Van Jelte en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-DT.

2  N.N., zie VII-DU.

VI-CM  Teake Stienstra, zoon van Miente Stienstra (V-AN) en Hiske Steensma, is geboren op maandag 5 mei 1924, is overleden op woensdag 13 november 1985.

Teake trouwt op donderdag 5 juni 1947 in de gem. Achtkarspelen met Janke Wouda. Janke is geboren op zaterdag 17 februari 1923 in Surhuisterveen, is overleden op donderdag 10 februari 2005 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 15 februari 2005.

Van Teake en Janke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-DV.

2  N.N., zie VII-DW.

3  N.N., zie VII-DX.

VI-CN  Oeds Stienstra, zoon van Miente Stienstra (V-AN) en Hiske Steensma, is geboren op maandag 29 maart 1926 in Surhuisterveen, is overleden op zaterdag 25 juni 2005 in Hardegarijp in Bennemastate, is gecremeerd op woensdag 29 juni 2005 om 16.00 uur in Opeinde (De Wâldhôf).

Oeds trouwt op donderdag 7 februari 1952 in de gem. Achtkarspelen met Jeltje Wouda. Jeltje is geboren op zaterdag 22 november 1930 in Surhuisterveen, is overleden op zaterdag 23 juli 2005 in Hardegarijp in Bennema-State, is gecremeerd op donderdag 28 juli 2005 in Opeinde.

Van Oeds en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-DY.

2  N.N., zie VII-DZ.

VI-CO  Berend Stienstra, zoon van Auke Stienstra (V-AO) en Janke Muller, is geboren op dinsdag 17 juli 1917 in Surhuisterveen, is overleden op zondag 25 juli 1999 aldaar, is gecremeerd op donderdag 29 juli 1999.

Berend trouwt op donderdag 30 oktober 1941 in de gem. Achtkarspelen met Elisabeth Kouwenhoven. Elisabeth is geboren op dinsdag 29 augustus 1916 in Assen, is overleden op dinsdag 7 maart 1995 in Surhuisterveen.

Van Berend en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Anne Stienstra is geboren op zondag 24 oktober 1943 in Opende, zie VII-EA.

4  Janke Pietje Stienstra is geboren op dinsdag 21 november 1944 in Grootegast, is overleden op dinsdag 13 februari 1945 in Groningen, is begraven rond zaterdag 17 februari 1945 in Boelenslaan.

VI-CP  Wietze Stienstra, zoon van Miente Stienstra (V-AP) en Anna de Haan, is geboren op vrijdag 5 september 1913 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op donderdag 11 april 1996 in Drachten, is gecremeerd op maandag 15 april 1996 in Heerenveen.

Wietze trouwt op donderdag 17 mei 1934 in de gem. Achtkarspelen met Johanna Bekkema. Johanna is geboren op zondag 3 januari 1915 in de gem. Smallingerland, is overleden op dinsdag 20 maart 1973 aldaar.

Van Wietze en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Miente Stienstra is geboren op maandag 22 april 1935 in de gem. Smallingerland, zie VII-EB.

2  N.N., zie VII-EC.

3  N.N., zie VII-ED.

VI-CQ  Ybeltje Stienstra, dochter van Miente Stienstra (V-AP) en Anna de Haan, is geboren op zondag 21 november 1915, is overleden op donderdag 1 september 1994 in Drachten, is begraven op dinsdag 6 september 1994 in Boelenslaan.

Ybeltje trouwt op donderdag 19 november 1936 in de gem. Achtkarspelen met Hendrik Helmhout. Hendrik is geboren op zondag 25 mei 1913, is overleden op vrijdag 22 januari 1988, is begraven rond dinsdag 26 januari 1988 in Boelenslaan.

Van Hendrik en Ybeltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-EE.

3  N.N., zie VII-EF.

VI-CR  Louke Stienstra, dochter van Miente Stienstra (V-AP) en Anna de Haan, is geboren op zondag 3 februari 1918 in Boelenslaan, is overleden op zondag 1 november 2009 in Surhuisterveen, is gecremeerd op vrijdag 6 november 2009 in Opeinde.

Louke trouwt op donderdag 23 maart 1939 in de gem. Achtkarspelen met Freerk van der Heide. Freerk is geboren op zaterdag 18 augustus 1917 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op zondag 23 september 2001 in Boelenslaan, is gecremeerd op donderdag 27 september 2001 in Goutum.

Van Freerk en Louke zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N., zie VII-EG.

4  N.N.

VI-CS  Theodora Stienstra, dochter van Miente Stienstra (V-AP) en Anna de Haan, is geboren op woensdag 9 april 1924 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op donderdag 4 november 2010 in de gem. Stede Broec.

Theodora trouwt op zaterdag 12 november 1949 in de gem. Hoorn met Christiaan Groes. Christiaan is geboren op maandag 30 oktober 1916 in de gem. Amsterdam, is overleden op maandag 18 september 1995 in de gem. Hoorn.

Van Christiaan en Theodora is een kind bekend:

1  N.N.

VI-CT  Johanna Stienstra, dochter van Miente Stienstra (V-AP) en Anna de Haan, is geboren op maandag 3 mei 1926 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op vrijdag 19 april 2013 in de gem. Smallingerland, urn bijgezet in Boelenslaan of is gecremeerd op donderdag 25 april 2013 in Opeinde.

Johanna trouwt op donderdag 30 oktober 1947 in de gem. Achtkarspelen met Pieter van der Sluis. Pieter is geboren op dinsdag 13 september 1927 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 19 maart 2008 in de gem. Tietjerksteradeel, is gecremeerd op donderdag 25 maart 2010 in Opeinde.

Van Pieter en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-EH.

2  N.N., zie VII-EI.

VI-CU  Tjerk Stienstra, zoon van Miente Stienstra (V-AP) en Anna de Haan, is geboren op zaterdag 11 februari 1928 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op donderdag 7 september 2017 in de gem. Opsterland.

Tjerk was sinds vrijdag 22 augustus 1952 gehuwd met N.N.

Van Tjerk en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-CV  Tije Stienstra (Theo), zoon van Miente Stienstra (V-AP) en Anna de Haan, is geboren op vrijdag 11 april 1930 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op zondag 30 juni 2013 in de gem. Smallingerland.

Tije was sinds zaterdag 22 juli 1961 gehuwd met N.N.

Van Tije en N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VI-CW  Louke Veenstra, dochter van Tjeerd Veenstra en Johanna Stienstra (V-AQ), is geboren op dinsdag 21 januari 1908 in Surhuisterveen, is overleden op zondag 28 april 1991 in Drachten, is gecremeerd op donderdag 2 mei 1991 in Goutum.

Louke trouwt op vrijdag 12 maart 1926 in de gem. Smallingerland met Adrianus Hendrik Kasimier, zoon van Hendrik Kasimier en Neeltje de Meer. Adrianus is geboren op dinsdag 8 januari 1907 in Drachten, is overleden op woensdag 29 augustus 1973 aldaar.

Van Adrianus en Louke zijn acht kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  Johan Kasimier is geboren op maandag 11 december 1933 in Drachten, is overleden op zondag 27 januari 1935 aldaar.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

8  N.N.

VI-CX  Jan Stienstra, natuurlijke zoon van Jan Numan en Johanna Stienstra (V-AQ), is geboren op donderdag 13 april 1933 in de gem. Smallingerland, is overleden op vrijdag 17 april 2015 in de gem. Terschelling.

Jan trouwt op zaterdag 10 september 1955 in de gem. Achtkarspelen met Trijntje van der Bij, dochter van Fokke van der Bij en Antje Alma. Trijntje is geboren op zondag 13 oktober 1935 in de gem. Achtkarspelen, is overleden in oktober 2017.

Van Jan en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-EJ.

2  N.N., zie VII-EK.

3  Fokke Stienstra is geboren op zaterdag 29 november 1958 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op vrijdag 6 februari 2015 in de gem. Terschelling.

4  N.N., zie VII-EL.

5  N.N., zie VII-EM.

VI-CY  Wijtske Stienstra, dochter van Harmen Stienstra (V-AS) en Antje Bergsma, is geboren in 1924, is overleden op vrijdag 11 maart 1994 in Houtigehage.

Wijtske trouwt rond 1944 met Geert van der Heide. Geert is geboren op zondag 20 maart 1921, is overleden op maandag 14 april 1997 in Houtigehage, is gecremeerd op vrijdag 18 april 1997 in Goutum.

Van Geert en Wijtske zijn acht kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

8  N.N.

VI-CZ  Tjerk Stienstra, zoon van Harmen Stienstra (V-AS) en Antje Bergsma, is geboren op dinsdag 1 mei 1928 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op dinsdag 27 april 2010 in De Wilp, is gecremeerd op maandag 3 mei 2010 in Opeinde.

Tjerk trouwt op zaterdag 13 mei 1950 in de gem. Achtkarspelen met Jeltje van der Sluis. Jeltje is geboren op zaterdag 26 januari 1929 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op vrijdag 25 oktober 2019.

Van Tjerk en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-EN.

2  N.N., zie VII-EO.

VI-DA  Frans Stienstra, zoon van Harmen Stienstra (V-AS) en Antje Bergsma, is geboren op donderdag 5 februari 1931, is overleden op dinsdag 28 februari 1995, is gecremeerd op vrijdag 3 maart 1995 in Goutum.

Frans was sinds 1955 gehuwd met N.N.

Van Frans en N.N. zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-EP.

2  N.N.

3  N.N., zie VII-EQ.

4  Tjipkje Stienstra is geboren rond maandag 1 juli 1963 in Surhuisterveen.

VI-DB  Miente Stienstra, zoon van Harmen Stienstra (V-AS) en Antje Bergsma, is geboren op zondag 13 maart 1932 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op dinsdag 21 december 2004 in Drachten, is gecremeerd op vrijdag 24 december 2004 in Goutum.

Miente was sinds zaterdag 28 januari 1956 gehuwd met N.N.

Van Miente en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-ER.

2  N.N.

3  N.N.

VI-DC  Jannes Klaas Stienstra, zoon van Lourens Stienstra (V-AT) en Grietje Haak, is geboren op zaterdag 9 augustus 1930 in Groningen, is overleden op zondag 7 oktober 2012 in Amsterdam.

Jannes trouwt op maandag 20 maart 1978 in de gem. Amsterdam (is gescheiden op dinsdag 11 mei 1982 aldaar) met Hendrina Johanna Groepenhoff, dochter van N.N. en N.N.. Hendrina is geboren op dinsdag 27 december 1949 in Amsterdam, is overleden op zondag 25 november 1990 aldaar.

Van Jannes en Hendrina is een kind bekend:

1  N.N.

VI-DD  Lamke Stienstra (Lenny), dochter van Lourens Stienstra (V-AT) en Grietje Haak, is geboren op maandag 11 juli 1938 in de gem. Groningen, is overleden op zaterdag 31 juli 2010 in de gem. Amsterdam.

Lamke was van woensdag 25 september 1963 tot maandag 28 september 1970 gehuwd (1) met N.N.

Lamke trouwt op dinsdag 4 april 1972 in de gem. Amsterdam (2) met Franciscus Xaverius Aalders. Franciscus is geboren op zondag 23 februari 1930 in de gem. Amsterdam, is overleden op zondag 22 november 2009 aldaar.

Van Franciscus en Lamke zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-DE  N.N..

Van N en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-ES.

Generatie VII

VII-A  Karel Hendrik Krippendorf, zoon van Paul Wilhelm Oscar Krippendorf en Maria Stienstra (VI-A), is geboren rond 1902 in Amsterdam.

Karel trouwt op woensdag 6 juni 1928 in de gem. Amsterdam met Petronella Janssen, dochter van Petrus Janssen en Alijda van Putten. Petronella is geboren rond 1911 in Amsterdam.

Van Karel en Petronella is een kind bekend:

1  N.N.

VII-B  Roelfina Stienstra, dochter van Sijbren Lieuwes Stienstra (VI-B) en Geertje Cornelia Koekkoek, is geboren op maandag 5 september 1904 in Brugge, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 10 september 1983 in Poortugaal, is gecremeerd op donderdag 15 september 1983 in Rotterdam.

Roelfina trouwt op woensdag 2 augustus 1933 in de gem. Rotterdam met Cornelis Johannes Kroon, zoon van Pieter Leendert Kroon en Johanna Gabriëlse. Cornelis is geboren rond 1904 in Vlissingen, is overleden voor 1983.

Van Cornelis en Roelfina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

Van Roelfina is een kind bekend:

3  waarschijnlijk N.N. Stienstra is geboren rond 1927 in Rotterdam, is overleden op zondag 12 juni 1927 aldaar.

VII-C  Adrien Lieuwe Stienstra, zoon van Sijbren Lieuwes Stienstra (VI-B) en Geertje Cornelia Koekkoek, is geboren op woensdag 21 november 1906 in Brugge, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 22 september 1999 in Hoogvliet, is gecremeerd op maandag 27 september 1999 in Rotterdam.

Adrien trouwt in Rotterdam met Catharina Cornelia Joannes Hertogs. Catharina is geboren op vrijdag 3 januari 1908 in Antwerpen, is overleden op zaterdag 30 maart 1991 in Rotterdam.

Van Adrien en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-A.

2  N.N.

VII-D  Lieuwe Sybren Stienstra, zoon van Sijbren Lieuwes Stienstra (VI-B) en Geertje Cornelia Koekkoek, is geboren op zondag 16 augustus 1914 in Rotterdam, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 28 juni 1990 in Dronten, is begraven rond maandag 2 juli 1990 aldaar.

Lieuwe trouwt op woensdag 12 juni 1940 in Rotterdam met Johanna Huberdina van den Assem. Johanna is geboren op zondag 25 februari 1917 in Rotterdam, is overleden op donderdag 1 maart 2007 in Dronten, is begraven rond dinsdag 6 maart 2007 aldaar.

Van Lieuwe en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Paul Stienstra is geboren op vrijdag 20 augustus 1943 in Rotterdam, zie VIII-B.

2  N.N., zie VIII-C.

3  N.N.

VII-E  Frederik Mansveld, zoon van Jan Johannes Mattheus Mansveld en Grietje Stienstra (VI-C), is overleden voor 1974.

Van Frederik en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-F  Ida Mansveld, dochter van Jan Johannes Mattheus Mansveld en Grietje Stienstra (VI-C), is geboren op zaterdag 10 juli 1909 in Rotterdam, is overleden voor 1974.

Ida trouwt op woensdag 10 augustus 1927 in de gem. Rotterdam (1) met Cornelis van Vlimmeren, zoon van Johannes Jacobus van Vlimmeren en Cornelia Gebuijs. Cornelis is geboren rond 1908 in Rotterdam.

Ida trouwt op woensdag 3 december 1930 in de gem. Rotterdam (2) met Gijsbertus Andreas Wilhelmus van der Ark, zoon van Johannes Everardus van der Ark en Sophia Gerarda Antonia Pennings. Gijsbertus is geboren rond 1902 in Den Haag.

Van Gijsbertus en Ida zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-G  Catharina van der Klei, dochter van Steven van der Klei en Roelfina Stienstra (VI-G), is geboren op donderdag 12 juli 1928 in Rotterdam, is overleden na 1974.

Catharina was sinds donderdag 26 augustus 1954 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-H  N.N.

VII-I  N.N.

VII-J  Roelfina Stienstra, dochter van Jacob Stienstra (VI-H) en Gesina Jetta Berfelo, is geboren op dinsdag 12 augustus 1930, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op donderdag 24 augustus 1967 in Millingen aan de Rijn, is begraven op dinsdag 29 augustus 1967 aldaar.

Roelfina was gehuwd met Johannes Leonardus Vermeulen. Johannes is geboren rond 1922, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden op zondag 24 februari 1974 in Nijmegen, is begraven op woensdag 27 februari 1974 in Millingen aan de Rijn.

Van Johannes en Roelfina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-K  Hessel Jacob Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (VI-H) en Gesina Jetta Berfelo, is geboren op donderdag 16 mei 1940, is verongelukt op dinsdag 22 juni 1982.

Hessel was gehuwd met N.N.

Van Hessel en N.N. zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VII-L  N.N.

VII-M  Jacob Cornelis Stienstra, zoon van Abraham Stienstra (VI-L) en Maria Frederika Agnes Top, is geboren op donderdag 30 oktober 1913 in Assen, is overleden in 1987.

Jacob was gehuwd met Egberdina Vennik. Egberdina is geboren op vrijdag 8 mei 1914 in Assen.

Van Jacob en Egberdina is een kind bekend:

1  Maria Bertha Stienstra is geboren op zondag 13 oktober 1940 in Assen, is overleden op zaterdag 22 december 2001 aldaar.

VII-N  Cornelis Gerrard Stienstra, zoon van Abraham Stienstra (VI-L) en Maria Frederika Agnes Top, is geboren op dinsdag 6 juni 1916 in Assen, is overleden op zaterdag 13 december 1997 in Spijkenisse.

Cornelis was sinds woensdag 16 november 1949 gehuwd met N.N.

Van Cornelis en N.N. zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VII-O  Cornelia Stienstra, dochter van Abraham Stienstra (VI-L) en Maria Frederika Agnes Top, is geboren op donderdag 22 april 1920 in Assen, is overleden op donderdag 13 september 2007 in de gem. Hellendoorn, is begraven in Hellendoorn.

Cornelia trouwt op dinsdag 20 april 1943 in de gem. Assen met Johannes Brands. Johannes is geboren op dinsdag 17 oktober 1916 in de gem. Smilde, is overleden op zaterdag 13 februari 1988 in de gem. Hengelo (sic!).

Van Johannes en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-P  Cornelia Stienstra (Corry), dochter van Eildert Stienstra (VI-O) en Reina Nijborg, is geboren op vrijdag 25 november 1921 in de gem. Groningen, is overleden op woensdag 18 augustus 2010 in de gem. Haren, is begraven op dinsdag 24 augustus 2010 in Groningen (R.K. Kerkhof, Hereweg 89, Groningen).

Cornelia was sinds zaterdag 29 oktober 1949 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Smit is doodgeboren op dinsdag 20 november 1951 in Groningen, is overleden op dinsdag 20 november 1951 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 21 november 1951 in de gem. Groningen.

2  N.N.

3  N.N.

VII-Q  Jacob Lubbert Stienstra, zoon van Eildert Stienstra (VI-O) en Reina Nijborg, is geboren op maandag 7 februari 1927 in Groningen, is overleden op vrijdag 27 december 1991 in Zandvoort, is begraven rond woensdag 1 januari 1992 aldaar.

Jacob was sinds 1967 gehuwd met N.N.

Van Jacob en N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VII-R  Cornelia Stienstra, dochter van Oetze Stienstra (VI-P) en Willemijntje Dubbeldam, is geboren op dinsdag 20 april 1920 in Rotterdam, is overleden op vrijdag 23 oktober 2015 in de gem. Velsen.

Cornelia trouwt op woensdag 28 oktober 1942 in de gem. Rotterdam met Arend Verschoor. Arend is geboren op donderdag 12 september 1918 in IJmuiden, is overleden op maandag 5 mei 2003 in de gem. Velsen.

Van Arend en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-S  Willem Jan Stienstra, zoon van Oetze Stienstra (VI-P) en Willemijntje Dubbeldam, is geboren op vrijdag 13 januari 1922 in de gem. Rotterdam, is overleden op zondag 21 maart 2010 in Rotterdam.

Willem trouwt op donderdag 10 oktober 1946 in de gem. Rotterdam met Lena Geertruida van der Velden. Lena is geboren op zondag 22 mei 1921 in Ridderkerk, is overleden op dinsdag 19 april 2005 in Capelle aan den IJssel.

Van Willem en Lena zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-F.

VII-T  Lena Stienstra, dochter van Oetze Stienstra (VI-P) en Willemijntje Dubbeldam, is geboren op dinsdag 29 januari 1929 in de gem. Rotterdam, is overleden op dinsdag 15 maart 2005 in de gem. Dordrecht, is begraven in Dordrecht.

Lena trouwt op woensdag 29 april 1953 in de gem. Rotterdam met Dirk Vlasblom, zoon van Joost Vlasblom en Maria C. van der Sloot. Dirk is geboren op maandag 25 juli 1927 in de gem. Rotterdam, is overleden op woensdag 25 juni 2014 in Dordrecht, is begraven aldaar.

Van Dirk en Lena zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-U  N.N.

VII-V  N.N.

VII-W  Jacob Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (VI-Q) en Martje Sappema, is geboren op vrijdag 26 april 1918 in Groningen, is overleden op zaterdag 13 april 1974.

Jacob trouwt op dinsdag 1 oktober 1946 in Groningen met Bregitta Catharina Jongman. Bregitta is geboren op zondag 15 augustus 1915 in Sappemeer.

Van Jacob en Bregitta zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-G.

2  N.N., zie VIII-H.

3  N.N., zie VIII-I.

4  N.N., zie VIII-J.

VII-X  Geeske Stienstra, dochter van Jacob Stienstra (VI-Q) en Martje Sappema, is geboren op donderdag 29 april 1920 in Groningen, is overleden op donderdag 25 december 1997 in Coevorden.

Geeske trouwt op dinsdag 25 maart 1947 in Groningen met Lammert Heerema. Lammert is geboren op zondag 22 juli 1917 in Bedum, is overleden op zondag 14 oktober 1979 in Groningen.

Van Lammert en Geeske zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VII-Y  Cornelia Stienstra, dochter van Jacob Stienstra (VI-Q) en Martje Sappema, is geboren op zondag 2 maart 1924 in Groningen, is overleden op zondag 5 augustus 2007 in Utrecht.

Cornelia trouwt op dinsdag 8 oktober 1946 in de gem. Groningen met Willem Berends. Willem is geboren op dinsdag 2 maart 1920 in Coevorden, is overleden op woensdag 25 juli 2001 in Utrecht.

Van Willem en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-Z  Jillie Stienstra, dochter van Jacob Stienstra (VI-Q) en Martje Sappema, is geboren op woensdag 23 november 1927, is overleden op zaterdag 7 mei 1994.

Jillie trouwt op maandag 12 oktober 1953 in Groningen met Simon Wienke. Simon is geboren op woensdag 29 juli 1925 in Uithuizen, is overleden op maandag 19 augustus 1991 in Groningen.

Van Simon en Jillie zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-AA  Jantje Stienstra, dochter van Sijbren Stienstra (VI-T) en Pietertje Westerhof, is geboren op zaterdag 28 april 1917 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 8 augustus 2014 in Rotterdam, is begraven rond woensdag 13 augustus 2014 in Moordrecht.

Jantje trouwt op donderdag 24 augustus 1950 in de gem. Groningen met Tiddo Harm Vrucht. Tiddo is geboren op dinsdag 30 januari 1923 in Groningen, is overleden op woensdag 18 januari 2006 in Gouda, is begraven rond maandag 23 januari 2006 in Moordrecht.

Van Tiddo en Jantje is een kind bekend:

1  N.N.

VII-AB  Fettina Stienstra, dochter van Douwe Stienstra (VI-U) en Maria Hijlkema, is geboren op zaterdag 29 januari 1921 in Groningen, is overleden op vrijdag 27 januari 2006 aldaar.

Fettina trouwt op zaterdag 15 juni 1946 in de gem. Groningen met Jan Sikko Prummel, zoon van Jan Albert Prummel en Klasina Tingen. Jan is geboren op woensdag 29 mei 1918 in Groningen, is overleden op zondag 25 oktober 1998 in Haren.

Van Jan en Fettina zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-K.

2  N.N., zie VIII-L.

3  Yvonne Tineke Prummel is geboren op dinsdag 7 april 1953 in Groningen, is overleden in april 1968 aldaar.

VII-AC  Maria Stienstra (Mia), dochter van Douwe Stienstra (VI-U) en Maria Hijlkema, is geboren op vrijdag 8 december 1922 in Groningen, is overleden op dinsdag 22 maart 2011 aldaar.

Maria trouwt op zaterdag 28 februari 1948 in de gem. Groningen met Johan Francis Ludovicus Zijp. Johan is geboren op woensdag 24 september 1919 in de gem. Utrecht, is overleden op zaterdag 18 april 1970 in de gem. Groningen.

Van Johan en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-AD  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VII-AE  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N., zie VIII-M.

VII-AF  Oetze Stienstra, zoon van Sybren Stienstra (VI-W) en Zwaantje Thomas, is geboren op maandag 1 februari 1915 in Groningen, is overleden op maandag 6 januari 1992, is begraven in Rotterdam (Zuiderbegraafplaats).

Oetze was gehuwd met Aaltje Speksnijder. Aaltje is geboren op woensdag 6 oktober 1915, is overleden op woensdag 28 augustus 1996, is begraven in Rotterdam.

Van Oetze en Aaltje is een kind bekend:

1  N.N.

VII-AG  Aaltje Stienstra, dochter van Sybren Stienstra (VI-W) en Zwaantje Thomas, is geboren op vrijdag 16 juni 1916 in Capelle aan den IJssel, is overleden op dinsdag 14 mei 2013 in Groningen.

Aaltje gaat in ondertrouw op dinsdag 27 augustus 1940 in de gem. Amsterdam, trouwt op woensdag 11 september 1940 aldaar met Jan Huizeling. Jan is geboren op zaterdag 6 februari 1915 in Groningen, is overleden op zondag 27 juni 2010 aldaar.

Van Jan en Aaltje is een kind bekend:

1  N.N.

VII-AH  Tallegien Stienstra, dochter van Sybren Stienstra (VI-W) en Zwaantje Thomas, is geboren op maandag 14 oktober 1918 in Groningen, is overleden op woensdag 9 januari 2008 in Zaanstad.

Tallegien trouwt op woensdag 7 september 1949 in de gem. Amsterdam met Hendrikus Mulder. Hendrikus is geboren op zaterdag 26 december 1914 in Amsterdam, is overleden op maandag 26 april 2004 in Zaanstad.

Van Hendrikus en Tallegien is een kind bekend:

1  N.N.

VII-AI  Jan Stienstra, zoon van Sybren Stienstra (VI-W) en Zwaantje Thomas, is geboren op zaterdag 16 oktober 1920 in Enkhuizen, is overleden op zondag 22 april 2001 in Rotterdam, is begraven rond donderdag 26 april 2001 aldaar (Hofwijk).

Jan trouwt op dinsdag 1 juni 1948 in de gem. Ooststellingwerf of trouwt voor 1950 met Willemtje Martje de Boer (Wimmy). Willemtje is geboren op donderdag 5 april 1923 in de gem. Ooststellingwerf, is overleden op donderdag 16 december 1999 in Rotterdam, is begraven rond maandag 20 december 1999 aldaar (Hofwijk).

Van Jan en Willemtje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-AJ  Wytze Stienstra, zoon van Stoffer Stienstra (VI-X) en Geeske Ferwerda, is geboren op donderdag 14 februari 1924 in Zwolle, is overleden op woensdag 30 januari 2013 in Winschoten, is gecremeerd op dinsdag 5 februari 2013 aldaar.

Wytze was sinds zaterdag 5 september 1953 gehuwd met N.N.

Van Wytze en N.N. is een kind bekend:

1  N.N., zie VIII-N.

VII-AK  Tallegien Stienstra (Tally), dochter van Stoffer Stienstra (VI-X) en Geeske Ferwerda, is geboren op zondag 14 maart 1926 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 11 september 2012 in Glimmen.

Tallegien was sinds woensdag 12 december 1945 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Tallegien is een kind bekend:

1  N.N.

VII-AL  Miena Stienstra, dochter van Stoffer Stienstra (VI-X) en Geeske Ferwerda, is geboren op donderdag 17 december 1931 in Duisburg-Hamborn, is overleden op vrijdag 27 april 2012 in Den Haag.

Miena trouwt op maandag 21 december 1959 in de gem. Rijswijk met Frederik Kerling. Frederik is geboren op woensdag 4 november 1925 in Rijswijk, is overleden op woensdag 30 april 1997 in Delft.

Van Frederik en Miena is een kind bekend:

1  N.N.

VII-AM  N.N.

VII-AN  N.N.

VII-AO  Wietze Stienstra, zoon van Siebren Stienstra (VI-AA) en Geeske Zijda, is geboren op maandag 21 augustus 1916 in Sloten, is overleden op dinsdag 27 mei 1986, is begraven rond zaterdag 31 mei 1986 in Alphen aan den Rijn (Oosterbegraafplaats).

Wietze was gehuwd met Maartje Zwaan. Maartje is geboren op zondag 27 april 1924, is overleden op vrijdag 21 augustus 2009 in Alphen aan den Rijn, is begraven op maandag 24 augustus 2009 aldaar (Oosterbegraafplaats).

Maartje was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Wietze en Maartje is een kind bekend:

1  N.N.

VII-AP  Afke Metje Stienstra, dochter van Taeke Stienstra (VI-AC) en Tetje Hinderika van der Laan, is geboren op zaterdag 18 september 1920 in Amsterdam, is overleden op maandag 27 mei 2002 aldaar.

Afke trouwt op donderdag 22 november 1945 in Amsterdam met Jacob Kaas. Jacob is geboren op woensdag 12 april 1916 in Broek op Langendijk.

Van Jacob en Afke is een kind bekend:

1  N.N.

VII-AQ  N.N.

VII-AR  N.N.

VII-AS  Froukje Stienstra, dochter van Oeds Willems Stienstra (VI-AF) en Janna Hoekstra, is geboren op dinsdag 29 juli 1924 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 27 oktober 2004 in Drachten, is begraven op maandag 1 november 2004 in Harkema.

Froukje trouwt op donderdag 19 september 1946 in de gem. Achtkarspelen met Theunis van der Meer. Theunis is geboren op zaterdag 14 maart 1925 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 2 mei 2001, is begraven op maandag 7 mei 2001 in Harkema.

Van Theunis en Froukje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Jan van der Meer is geboren op woensdag 12 januari 1955 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op maandag 28 maart 1955, is begraven rond zaterdag 2 april 1955 in Harkema.

4  N.N.

VII-AT  Tjitske Stienstra, dochter van Oeds Willems Stienstra (VI-AF) en Janna Hoekstra, is geboren op dinsdag 28 april 1931 in Harkema-Opeinde, is G.K. gedoopt, is overleden op vrijdag 14 december 1990 in De Tike, is begraven op dinsdag 18 december 1990 in Nijega.

Tjitske was gehuwd met Auwert Veenstra. Auwert is geboren op donderdag 15 april 1926, is overleden op dinsdag 18 april 2000 in Drachten, is begraven op zaterdag 22 april 2000 in De Tike.

Van Auwert en Tjitske zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

VII-AU  N.N.

VII-AV  Willemke Stienstra, dochter van Oeds Willems Stienstra (VI-AF) en Janna Hoekstra, is geboren op dinsdag 30 mei 1944 in Harkema-Opeinde, is overleden op donderdag 17 november 2016 in Buitenpost, is begraven rond maandag 21 november 2016 aldaar.

Willemke was van donderdag 25 oktober 1962 tot vrijdag 21 augustus 1987 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Willemke zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

VII-AW  Ynskje Postma, dochter van Klaas Postma en Sijtske Stienstra (VI-AG), is geboren op maandag 16 mei 1932 in Twijzel, is overleden op donderdag 2 december 1976, is begraven in Kollumerzwaag.

Ynskje trouwt op zaterdag 27 mei 1950 met Albert Koster, zoon van Jetze Koster en Jimkje de Graaf. Albert is geboren op vrijdag 15 oktober 1926 in Twijzelerheide, is overleden op maandag 2 juni 2008 in Dokkum, is begraven op vrijdag 6 juni 2008 in Kollum.

Albert woonde later samen (2) met Hendrika Bolsenbroek.

Van Albert en Ynskje zijn negen kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-T.

2  N.N.

3  N.N., zie VIII-U.

4  N.N.

5  N.N., zie VIII-V.

6  N.N.

7  N.N., zie VIII-W.

8  N.N.

9  Hiltje Djoeke Koster (Hilda) is geboren op woensdag 1 december 1971, is overleden op dinsdag 6 januari 1981 in Kollumerzwaag.

VII-AX  Metske Stienstra, zoon van Oeds Stienstra (VI-AI) en Metje Dijkstra, is geboren op maandag 18 januari 1926 in Bergum, is overleden op dinsdag 26 november 2002 in Ede, is begraven op vrijdag 29 november 2002 in Huizum (Leeuwarden).

Metske was gehuwd met Pietertje Benjamins (Pietje). Pietertje is geboren op donderdag 15 mei 1924 in Hoogeveen, is overleden op donderdag 30 december 1999 in Leeuwarden, is begraven op dinsdag 4 januari 2000 in Huizum (Leeuwarden).

Van Metske en Pietertje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-X.

2  N.N., zie VIII-Y.

VII-AY  N.N.

VII-AZ  Tjipkje Stienstra, dochter van Miente Stienstra (VI-AM) en Tjipkje van der Wiel, is geboren op dinsdag 26 mei 1942 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op zondag 7 oktober 2012 in Surhuisterveen in Suyderhuys, is begraven op vrijdag 12 oktober 2012 in Harkema.

Tjipkje trouwt op zaterdag 25 juni 1960 in de gem. Achtkarspelen met Fokke van der Meulen, zoon van N.N. van der Meulen. Fokke is geboren op zaterdag 27 juni 1931 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op maandag 19 januari 2009 aldaar, is begraven op vrijdag 23 januari 2009 in Harkema.

Van Fokke en Tjipkje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-AB.

2  N.N.

VII-BA  Ynskje Stienstra (Ina), dochter van Miente Stienstra (VI-AM) en Saakje Helder, is geboren op donderdag 1 oktober 1953 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 31 maart 2010 in Beverwijk, is begraven in Surhuisterveen.

Ynskje was van vrijdag 21 december 1973 tot maandag 22 september 1986 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Ynskje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-BB  N.N.

VII-BC  N.N.

VII-BD  Sjoerd Stienstra, zoon van Willem Stienstra (VI-AN) en N.N., is geboren op woensdag 29 september 1954 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op maandag 9 februari 2004 in Veenwouden, is begraven op vrijdag 13 februari 2004 aldaar.

Sjoerd was sinds woensdag 7 april 1976 gehuwd met N.N.

Van Sjoerd en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-AD.

2  N.N.

VII-BE  N.N.

VII-BF  N.N.

VII-BG  Tetje Stienstra, dochter van Oeds Stienstra (VI-AP) en Antje Helder, is geboren op zaterdag 1 juni 1940 in Harkema, is overleden op woensdag 25 juni 2008 in Dokkum, is begraven op maandag 30 juni 2008 in Zwaagwesteinde.

Tetje was sinds donderdag 27 augustus 1959 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Tetje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-BH  N.N.

VII-BI  Johannes Stienstra, zoon van Hendrik Stienstra (VI-AQ) en Klaske Visser, is geboren op zaterdag 21 maart 1936 in Harkema, is overleden op zondag 24 januari 2010 in Leeuwarden, is begraven op vrijdag 29 januari 2010 in Harkema.

Johannes was sinds woensdag 12 november 1969 gehuwd met N.N.

Van Johannes en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-AH.

2  N.N., zie VIII-AI.

3  N.N., zie VIII-AJ.

VII-BJ  N.N.

VII-BK  N.N.

VII-BL  N.N.

VII-BM  N.N.

VII-BN  N.N.

VII-BO  N.N.

VII-BP  Hinke Stienstra, dochter van Willem Stienstra (VI-AR) en Klaske Pitstra, is geboren op maandag 11 januari 1943 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op dinsdag 24 juli 2001 in de gem. Smallingerland, is gecremeerd op vrijdag 27 juli 2001 in Heerenveen.

Hinke was sinds donderdag 5 april 1962 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Hinke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-AR.

2  N.N., zie VIII-AS.

3  N.N., zie VIII-AT.

VII-BQ  Johannes Stienstra, zoon van Willem Stienstra (VI-AR) en Klaske Pitstra, is geboren op zondag 22 september 1946 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op woensdag 9 juni 2010 in Harkema.

Johannes was sinds vrijdag 4 november 1966 gehuwd met N.N.

Van Johannes en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-AU.

VII-BR  N.N.

VII-BS  N.N.

VII-BT  Hendrikje Stienstra (Hennie), dochter van Gerhardus Stienstra (VI-AT) en Froukje Dijkstra (Gradus Frouk), is geboren op woensdag 30 juni 1948 in Harkema, is overleden op dinsdag 6 mei 2014 in Drachten, is begraven op maandag 12 mei 2014 in Harkema, Er is een rouwdienst gehouden op maandag 12 mei 2014 in Drachten.

Hendrikje was sinds woensdag 2 februari 1972 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-AY.

2  Carla Baron is geboren op dinsdag 18 juni 1974, is overleden op vrijdag 29 december 1989, is begraven rond dinsdag 2 januari 1990 in Drachten (Slingehof).

VII-BU  N.N.

VII-BV  N.N.

VII-BW  Grietje Schippers, dochter van Willem Schippers en Sytske Stienstra (VI-AU), is geboren op vrijdag 21 januari 1949 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op maandag 4 juni 1990 in Harkema, is begraven op vrijdag 8 juni 1990 aldaar.

Grietje was sinds 1975 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Grietje is een kind bekend:

1  N.N.

VII-BX  Antje Stienstra, dochter van Oeds H. Stienstra (VI-AV) en Ankje de Haan, is geboren op woensdag 6 mei 1936 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op maandag 14 april 1997 in Groningen, is begraven op vrijdag 18 april 1997 in Kootstertille.

Antje trouwt op donderdag 3 november 1955 in de gem. Achtkarspelen met Wiebe Spinder. Wiebe is geboren op woensdag 10 augustus 1932 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op vrijdag 1 december 2000, is begraven rond dinsdag 5 december 2000 in Kootstertille.

Van Wiebe en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-AZ.

VII-BY  Harm Stienstra, zoon van Oeds H. Stienstra (VI-AV) en Ankje de Haan, is geboren op zondag 21 november 1937 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op maandag 13 september 2010 in de gem. Smallingerland (?), is begraven op vrijdag 17 september 2010 in Augustinusga.

Harm trouwt op donderdag 3 september 1964 in de gem. Achtkarspelen (1) met Aaltje Snip, dochter van Hilbrand Snip en Engelina Vrieling. Aaltje is geboren op donderdag 24 december 1936 in Kornhorn, is overleden op zondag 4 oktober 1987 in Augustinusga.

Van Harm en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

Harm was sinds 1989 levensgezel van N.N.

VII-BZ  Jan Stienstra, zoon van Willem Stienstra (VI-AX) en Grietje Veldhuijs, is geboren op donderdag 17 juli 1930 in Zaandam, is overleden op maandag 6 februari 2017 aldaar.

Jan was sinds woensdag 31 oktober 1956 gehuwd met N.N.

Van Jan en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-BA.

2  N.N., zie VIII-BB.

3  N.N., zie VIII-BC.

VII-CA  N.N.

VII-CB  N.N.

VII-CC  N.N.

VII-CD  N.N.

VII-CE  Anthonia Finnie Anna Stienstra (Tony), dochter van Oeds Stienstra (VI-BD) en Valentina Geertruida Hendrika Pairoux, is geboren op woensdag 28 maart 1945 in Zaandam, is gedoopt op zondag 30 mei 1948 aldaar, is overleden op donderdag 14 februari 2002 in Groningen, is begraven rond dinsdag 19 februari 2002 aldaar (Selwerderhof).

Anthonia was sinds woensdag 6 november 1963 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Anthonia zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-CF  N.N.

VII-CG  Anna Catharina Stienstra, dochter van Oeds Stienstra (VI-BD) en Valentina Geertruida Hendrika Pairoux, is geboren op donderdag 27 december 1951 in Zaandam, is overleden op woensdag 17 maart 2004 in Zaanstad.

Anna was van dinsdag 14 december 1971 tot woensdag 8 juni 1994 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-CH  Thomas Stienstra, zoon van Hotze Stienstra (VI-BH) en Klaaske Oost, is geboren op maandag 23 februari 1920 in Lutjegast, is overleden op maandag 17 januari 2005.

Thomas was sinds 1941 gehuwd met N.N.

Van Thomas en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  Hotze Stienstra (Harry) is geboren op zondag 21 november 1943 in Groningen, zie VIII-BJ.

2  Elly Anne Stienstra (Alice) is geboren op donderdag 21 februari 1946 in Groningen, zie VIII-BK.

3  Lukas Stienstra (Luke) is geboren op vrijdag 27 juni 1947 in Groningen, zie VIII-BL.

4  Willem Geert Stienstra (Bill) is geboren op vrijdag 15 oktober 1948 in Groningen, zie VIII-BM.

5  Anne Stienstra (Andy) is geboren op woensdag 28 januari 1953 in Groningen, zie VIII-BN.

VII-CI  Martje Stienstra, dochter van Hotze Stienstra (VI-BH) en Klaaske Oost, is geboren op donderdag 26 januari 1922 in Grootegast, is overleden op woensdag 20 december 2000, is begraven rond zaterdag 23 december 2000 in Zuidhorn.

Martje trouwt op donderdag 20 mei 1943 in Hoogkerk met Derk Jan van der Sluis. Derk is geboren op donderdag 7 februari 1918 in Aduard, is overleden op woensdag 18 oktober 2006 in Groningen, is begraven rond maandag 23 oktober 2006 in Zuidhorn.

Van Derk en Martje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  doodgeboren kind van der Sluis is doodgeboren op vrijdag 29 september 1944 in de gem. Groningen, is overleden op vrijdag 29 september 1944.

5  N.N.

VII-CJ  Willem Stienstra, zoon van Hotze Stienstra (VI-BH) en Klaaske Oost, is geboren op zondag 4 februari 1923 in Grootegast, is overleden op zondag 28 januari 1990 aldaar, is begraven rond donderdag 1 februari 1990 aldaar.

Willem was gehuwd met Jantje Klazina Terpstra, dochter van Siemen Terpstra en Geeske Lanting. Jantje is geboren op donderdag 17 mei 1923 in de gem. Bedum, is overleden op dinsdag 23 juni 2009 in Grootegast, is begraven op zaterdag 27 juni 2009 aldaar.

Van Willem en Jantje zijn elf kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-BO.

2  Siemen Hotze Stienstra is geboren rond vrijdag 14 juni 1946 in Hoogkerk, is overleden op donderdag 20 juni 1946 in Groningen.

3  N.N., zie VIII-BP.

4  Hotze Klaas Stienstra is geboren op zaterdag 21 mei 1949 in Groningen, zie VIII-BQ.

5  N.N., zie VIII-BR.

6  Kornelia Louise Stienstra (Loes) is geboren op maandag 8 maart 1954 in de gem. Grootegast, zie VIII-BS.

7  N.N., zie VIII-BT.

8  N.N., zie VIII-BU.

9  N.N., zie VIII-BV.

10  N.N.

11  N.N., zie VIII-BW.

VII-CK  Janna Stienstra, dochter van Hotze Stienstra (VI-BH) en Klaaske Oost, is geboren op maandag 11 februari 1924 in de gem. Grootegast, is overleden op dinsdag 14 april 2015 in de gem. Bedum.

Janna trouwt op donderdag 5 juni 1947 in de gem. Hoogkerk (1) met Louis Dirk Barendse (Lowie). Louis is geboren op maandag 31 januari 1921 in Groningen, is overleden op woensdag 2 december 1953 aldaar.

Van Louis en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

Janna trouwt op donderdag 19 maart 1959 in de gem. Groningen (2) met Roelf Haan, zoon van Roelf Jan Haan en Matje Schievink. Roelf is geboren op zondag 17 september 1922 in Groningen, is overleden op maandag 28 maart 1994 aldaar, is begraven rond zaterdag 2 april 1994 aldaar (Selwerderhof).

Van Roelf en Janna zijn vier kinderen bekend:

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

VII-CL  Geert Stienstra, zoon van Hotze Stienstra (VI-BH) en Klaaske Oost, is geboren op woensdag 19 oktober 1927 in Burum, is overleden op dinsdag 31 juli 2012 in Heemskerk, is gecremeerd op maandag 6 augustus 2012 in Driehuis.

Geert trouwt op vrijdag 8 juni 1951 in de gem. Grootegast met Maria Froukje Penninga (Mieke). Maria is geboren op vrijdag 29 augustus 1930 in de gem. Grootegast, is overleden op vrijdag 28 oktober 2016 in Beverwijk, is gecremeerd op vrijdag 4 november 2016 in Driehuis.

Van Geert en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-BX.

3  Thomas Stienstra is geboren op woensdag 29 augustus 1956 in de gem. Beverwijk, zie VIII-BY.

4  N.N., zie VIII-BZ.

5  N.N., zie VIII-CA.

VII-CM  Antje Stienstra, dochter van Geert Stienstra (VI-BI) en Saaktje Hovinga, is geboren op zondag 23 december 1923 in Lutjegast, is overleden op woensdag 27 december 1989 in Kollum, is begraven rond zondag 31 december 1989 aldaar.

Antje trouwt op vrijdag 21 mei 1948 in Oldekerk met Willem Hiemstra. Willem is geboren op vrijdag 24 oktober 1919 in Westergeest, is overleden op vrijdag 2 april 1993 in Kollum, is begraven rond dinsdag 6 april 1993 aldaar.

Van Willem en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-CB.

2  N.N.

3  N.N., zie VIII-CC.

VII-CN  Thomas Stienstra, zoon van Geert Stienstra (VI-BI) en Saaktje Hovinga, is geboren op maandag 20 mei 1929 in Lutjegast, is overleden op dinsdag 7 december 2004 in Opende (?), is begraven rond zaterdag 11 december 2004 in Doezum.

Thomas trouwt op vrijdag 8 juli 1955 in Grootegast met Grietje Kielstra, dochter van N.N. en N.N.. Grietje is geboren op maandag 13 juni 1932 in Kortwoude, is overleden op vrijdag 5 januari 2018 in Grootegast, is begraven op donderdag 11 januari 2018 in Doezum.

Van Thomas en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-CD.

2  N.N., zie VIII-CE.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N., zie VIII-CF.

6  N.N., zie VIII-CG.

7  N.N., zie VIII-CH.

8  N.N., zie VIII-CI.

9  N.N., zie VIII-CJ.

VII-CO  Wiert Stienstra, zoon van Geert Stienstra (VI-BI) en Saaktje Hovinga, is geboren op donderdag 26 augustus 1937 in Lutjegast, is overleden op vrijdag 7 oktober 2011 in Groningen, is begraven op donderdag 13 oktober 2011 in Grootegast.

Wiert was sinds vrijdag 1 juni 1962 gehuwd met N.N.

Van Wiert en N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VII-CP  Janna Stienstra, dochter van Jilke Stienstra (VI-BJ) en Jantje de Vries, is geboren op maandag 4 augustus 1930 in de gem. Hoogkerk, is overleden op donderdag 8 januari 2009 in de gem. Zuidhorn, is begraven in Dorkwerd.

Janna trouwt op woensdag 26 mei 1954 in de gem. Kantens met Jan Jans Harkema. Jan is geboren op dinsdag 1 september 1925 in de gem. Aduard, is overleden op dinsdag 27 september 1994 in de gem. Zuidhorn, is begraven in Dorkwerd.

Van Jan en Janna zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

VII-CQ  N.N.

Van N.N. zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VII-CR  N.N.

VII-CS  Thomas Stienstra, zoon van Jilke Stienstra (VI-BJ) en Jantje de Vries, is geboren op vrijdag 31 januari 1936, is overleden op dinsdag 27 november 1984, is begraven rond zaterdag 1 december 1984 in Winsum (Gr).

Thomas was gehuwd met Jantje Wessels. Jantje is overleden op vrijdag 18 januari 1957 in Obergum, is begraven rond dinsdag 22 januari 1957 in Winsum (Gr).

Van Thomas en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-CK.

2  N.N.

VII-CT  Fokje Stienstra, dochter van Jilke Stienstra (VI-BJ) en Jantje de Vries, is geboren op maandag 23 november 1942 in Hoogkerk, is overleden op dinsdag 25 december 2001 in Marum, is begraven rond zaterdag 29 december 2001 in Winsum (Gr).

Fokje was sinds vrijdag 16 oktober 1964 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Fokje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-CU  Jacob Stienstra (Joop), zoon van Jilke Stienstra (VI-BJ) en Jantje de Vries, is geboren op vrijdag 9 februari 1945 in de gem. Grootegast, is overleden op maandag 2 december 2013 in de gem. Winsum.

Jacob was sinds vrijdag 7 november 1969 gehuwd met N.N.

Van Jacob en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-CV  N.N.

VII-CW  Stientje Stienstra (Stieni), dochter van Louwe Stienstra (VI-BT) en Johanna Stienstra (VI-BM), is geboren op zaterdag 22 augustus 1936 in Hoogkerk, is overleden op vrijdag 19 mei 2017 in Leek, is begraven rond woensdag 24 mei 2017 in Aduard.

Stientje trouwt op donderdag 7 oktober 1954 in de gem. Hoogkerk met Jan van der Horn, zoon van Cornelis van der Horn en K. de Groot. Jan is geboren op zaterdag 4 mei 1935 in Aduard, is overleden op dinsdag 30 oktober 2007 in Zuidhorn, is begraven rond zaterdag 3 november 2007 in Aduard.

Van Jan en Stientje zijn zes kinderen bekend:

1  Marion van der Horn is overleden voor 2017.

Marion was gehuwd met Rob. Rob is overleden voor 2017.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  doodgeboren dochter van der Horn is doodgeboren op zondag 28 december 1969 in Aduard.

VII-CX  Geert Stienstra, zoon van Mient Stienstra (VI-BN) en Ankje Hoekstra, is geboren op vrijdag 30 juni 1922 in Hoogkerk, is overleden op donderdag 29 november 2001 in Hoogeveen.

Geert trouwt op vrijdag 26 januari 1968 in Hoogeveen met Siertje Mendina Sap. Siertje is geboren op dinsdag 20 juni 1933 in Groningen, is overleden op vrijdag 14 december 1990 aldaar.

Van Geert en Siertje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-CY  Gerbrand Stienstra, zoon van Johannes Stienstra (VI-BU) en Trijntje Boersma, is geboren op dinsdag 3 februari 1942 in Hoogkerk, is overleden op zaterdag 15 juli 2000 in Groningen.

Gerbrand trouwt op donderdag 29 december 1966 in Hoogkerk met Jantina Willemina Hillechiena Bos. Jantina is geboren op zondag 24 september 1944 in Hoogkerk, is overleden op zaterdag 31 augustus 2013 aldaar, is gecremeerd op donderdag 5 september 2013 in Groningen.

Van Gerbrand en Jantina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-CL.

2  N.N., zie VIII-CM.

VII-CZ  Stientje Stienstra, dochter van Cornelis Stienstra (VI-BW) en Anje Mosselaar, is geboren op zondag 26 oktober 1952 in Aduard, is overleden op zaterdag 6 februari 2016 in de gem. Westervoort, is begraven op vrijdag 12 februari 2016 in Zuidhorn.

Stientje trouwt op dinsdag 10 oktober 1972 in de gem. Aduard met Jaap Langendijk. Jaap is geboren op dinsdag 25 oktober 1949 in Zwolle, is overleden op maandag 15 november 2004 in Zuidhorn.

Van Jaap en Stientje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-CN.

VII-DA  N.N.

VII-DB  N.N.

VII-DC  Bauke Stienstra, zoon van Taeke Stienstra (VI-CC) en Joukje van der Meer, is geboren op maandag 13 maart 1933 in Rottevalle, is overleden op zondag 10 maart 2019 in Boelenslaan, is gecremeerd op vrijdag 15 maart 2019 in Opeinde.

Bauke was sinds 1955 gehuwd met N.N.

Van Bauke en N.N. zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N., zie VIII-CP.

4  N.N., zie VIII-CQ.

VII-DD  Hendrik Stienstra, zoon van Taeke Stienstra (VI-CC) en Joukje van der Meer, is geboren op woensdag 25 juli 1945 in de gem. Smallingerland, is overleden op vrijdag 23 februari 2007 in de gem. Ooststellingwerf, is gecremeerd op woensdag 28 februari 2007 om 10.00 uur in Opeinde (De Wâldhôf).

Hendrik was sinds vrijdag 29 november 1968 gehuwd met N.N.

Van Hendrik en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  Tæke Stienstra (Theo) is geboren op woensdag 16 april 1969 in de gem. Smallingerland, zie VIII-CR.

2  N.N.

VII-DE  N.N.

VII-DF  N.N.

VII-DG  N.N.

VII-DH  Bouke Stienstra, zoon van Miente Stienstra (VI-CE) en Bartje Herder, is geboren op zondag 18 september 1938 in Drachten, is overleden op zondag 20 december 1998 in Capelle aan den IJssel, is begraven rond donderdag 24 december 1998 in Boelenslaan.

Bouke was van zaterdag 11 maart 1961 tot maandag 16 april 1984 gehuwd met N.N.

Van Bouke en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-DI  N.N.

VII-DJ  N.N.

VII-DK  N.N.

VII-DL  N.N.

VII-DM  N.N.

VII-DN  N.N.

VII-DO  N.N.

VII-DP  N.N.

VII-DQ  N.N.

VII-DR  N.N.

VII-DS  N.N.

VII-DT  N.N.

VII-DU  N.N.

VII-DV  N.N.

VII-DW  N.N.

VII-DX  N.N.

VII-DY  N.N.

VII-DZ  N.N.

VII-EA  Anne Stienstra, zoon van Berend Stienstra (VI-CO) en Elisabeth Kouwenhoven, is geboren op zondag 24 oktober 1943 in Opende, is overleden op woensdag 4 oktober 2017 in Houtigehage, is begraven rond maandag 9 oktober 2017 in Boelenslaan.

Anne was sinds donderdag 12 november 1964 gehuwd met N.N.

Van Anne en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-EB  Miente Stienstra, zoon van Wietze Stienstra (VI-CP) en Johanna Bekkema, is geboren op maandag 22 april 1935 in de gem. Smallingerland, is overleden op vrijdag 17 juni 1994 in Drachten.

Miente was gehuwd met N.N.

Van Miente en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-EC  N.N.

VII-ED  N.N.

VII-EE  N.N.

VII-EF  N.N.

VII-EG  N.N.

Van N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-EH  N.N.

VII-EI  N.N.

VII-EJ  N.N.

VII-EK  N.N.

VII-EL  N.N.

VII-EM  N.N.

VII-EN  N.N.

VII-EO  N.N.

VII-EP  N.N.

VII-EQ  N.N.

VII-ER  N.N.

VII-ES  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  N.N.

VIII-B  Paul Stienstra, zoon van Lieuwe Sybren Stienstra (VII-D) en Johanna Huberdina van den Assem, is geboren op vrijdag 20 augustus 1943 in Rotterdam, is overleden op vrijdag 12 november 1976 in De Bilt, is begraven op dinsdag 16 november 1976 in Maartensdijk.

Paul was gehuwd met N.N.

Van Paul en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VIII-C  N.N.

VIII-D  N.N.

VIII-E  N.N.

VIII-F  N.N.

VIII-G  N.N.

VIII-H  N.N.

VIII-I  N.N.

VIII-J  N.N.

VIII-K  N.N.

VIII-L  N.N.

VIII-M  N.N.

VIII-N  N.N.

VIII-O  N.N.

VIII-P  N.N.

VIII-Q  N.N.

VIII-R  N.N.

VIII-S  Baukje Stienstra, dochter van N.N. (VII-AU) en N.N., is geboren op dinsdag 22 juli 1958 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op donderdag 21 november 2013 in de gem. Heerenveen.

Baukje was sinds vrijdag 25 augustus 1978 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-T  N.N.

VIII-U  N.N.

VIII-V  N.N.

VIII-W  N.N.

VIII-X  N.N.

VIII-Y  N.N.

VIII-Z  Johanna Stienstra, dochter van N.N. (VII-AY) en N.N., is geboren op vrijdag 23 februari 1962 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op maandag 20 juni 2011 aldaar, is begraven op zaterdag 25 juni 2011 in Harkema.

Johanna trouwt op donderdag 28 november 1985 in de gem. Achtkarspelen met Evert Hendrik Bosman. Evert is geboren op woensdag 25 juli 1962 in de gem. Smallingerland, is overleden op maandag 30 november 2009 in de gem. Achtkarspelen, is begraven op zaterdag 5 december 2009 in Harkema.

Van Evert en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-AA  N.N.

VIII-AB  N.N.

VIII-AC  N.N.

VIII-AD  N.N.

VIII-AE  N.N.

VIII-AF  N.N.

VIII-AG  N.N.

VIII-AH  N.N.

VIII-AI  N.N.

VIII-AJ  N.N.

VIII-AK  N.N.

VIII-AL  N.N.

VIII-AM  N.N.

VIII-AN  N.N.

VIII-AO  N.N.

VIII-AP  N.N.

VIII-AQ  N.N.

VIII-AR  N.N.

VIII-AS  N.N.

VIII-AT  N.N.

VIII-AU  N.N.

VIII-AV  N.N.

VIII-AW  N.N.

VIII-AX  N.N.

VIII-AY  N.N.

VIII-AZ  N.N.

VIII-BA  N.N.

VIII-BB  N.N.

VIII-BC  N.N.

VIII-BD  N.N.

VIII-BE  N.N.

VIII-BF  N.N.

VIII-BG  N.N.

VIII-BH  N.N.

VIII-BI  N.N.

VIII-BJ  Hotze Stienstra (Harry), zoon van Thomas Stienstra (VII-CH) en N.N., is geboren op zondag 21 november 1943 in Groningen, is overleden voor 2014.

Hotze trouwt op vrijdag 14 februari 1964 met Marianne Isaak. Marianne is overleden voor 2014.

Van Hotze en Marianne zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VIII-BK  Elly Anne Stienstra (Alice), dochter van Thomas Stienstra (VII-CH) en N.N., is geboren op donderdag 21 februari 1946 in Groningen, is overleden op vrijdag 6 juni 1986 in Burlington (Ontario).

Elly was gehuwd met N.N.

Van N.N. en Elly zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-BL  Lukas Stienstra (Luke), zoon van Thomas Stienstra (VII-CH) en N.N., is geboren op vrijdag 27 juni 1947 in Groningen.

Lukas was gehuwd met N.N.

Van Lukas en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-BM  Willem Geert Stienstra (Bill), zoon van Thomas Stienstra (VII-CH) en N.N., is geboren op vrijdag 15 oktober 1948 in Groningen.

Willem was gehuwd met N.N.

Van Willem en N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VIII-BN  Anne Stienstra (Andy), zoon van Thomas Stienstra (VII-CH) en N.N., is geboren op woensdag 28 januari 1953 in Groningen, is overleden op woensdag 17 september 2014 in Kelowna (Kanada)).

Van Anne is een kind bekend:

1  N.N., zie IX-E.

VIII-BO  N.N.

VIII-BP  N.N.

VIII-BQ  Hotze Klaas Stienstra, zoon van Willem Stienstra (VII-CJ) en Jantje Klazina Terpstra, is geboren op zaterdag 21 mei 1949 in Groningen, is overleden op vrijdag 2 november 2012, is begraven op woensdag 7 november 2012 in Grootegast.

Hotze was sinds vrijdag 11 oktober 1974 gehuwd met N.N.

Van Hotze en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie IX-H.

2  N.N., zie IX-I.

VIII-BR  N.N.

VIII-BS  Kornelia Louise Stienstra (Loes), dochter van Willem Stienstra (VII-CJ) en Jantje Klazina Terpstra, is geboren op maandag 8 maart 1954 in de gem. Grootegast, is overleden op zaterdag 10 januari 2015 aldaar, is begraven rond donderdag 15 januari 2015 in Grootegast.

Kornelia was sinds vrijdag 19 december 1975 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Kornelia zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VIII-BT  N.N.

VIII-BU  N.N.

VIII-BV  N.N.

VIII-BW  N.N.

VIII-BX  N.N.

VIII-BY  Thomas Stienstra, zoon van Geert Stienstra (VII-CL) en Maria Froukje Penninga (Mieke), is geboren op woensdag 29 augustus 1956 in de gem. Beverwijk, is overleden op vrijdag 13 juli 2012 in de gem. Harderwijk.

Thomas was sinds woensdag 10 december 1980 gehuwd met N.N.

Van Thomas en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-BZ  N.N.

VIII-CA  N.N.

VIII-CB  N.N.

VIII-CC  N.N.

VIII-CD  N.N.

VIII-CE  N.N.

VIII-CF  N.N.

VIII-CG  N.N.

VIII-CH  N.N.

VIII-CI  N.N.

VIII-CJ  N.N.

VIII-CK  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VIII-CL  N.N.

VIII-CM  N.N.

VIII-CN  N.N.

VIII-CO  N.N.

VIII-CP  N.N.

VIII-CQ  N.N.

VIII-CR  Tæke Stienstra (Theo), zoon van Hendrik Stienstra (VII-DD) en N.N., is geboren op woensdag 16 april 1969 in de gem. Smallingerland, is overleden op donderdag 29 mei 2014 in Groningen, is gecremeerd op woensdag 4 juni 2014 om 14.00 uur in Opeinde (De Wâldhôf).

Tæke was sinds vrijdag 27 september 2013 gehuwd met N.N.

Van Tæke en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VIII-CS  N.N.

VIII-CT  N.N.

VIII-CU  N.N.

VIII-CV  N.N.

VIII-CW  N.N.

VIII-CX  N.N.

VIII-CY  N.N.

VIII-CZ  N.N.

Generatie IX

IX-A  N.N.

IX-B  N.N.

IX-C  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

IX-D  N.N.

IX-E  N.N.

Van N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

IX-F  N.N.

IX-G  N.N.

IX-H  N.N.

IX-I  N.N.

IX-J  N.N.

3 Comments on “De AH-tak”

  1. Geachte heer Stienstra,
    Ik las op genealogynet Fryslân uw vraag over Renicus Stienstra. Misschien is er een verband met Ypeus Stienstra zn van Jan Ipke Jurriens en Sjoukje Jans die 6.2.1657 tr. te Stiens. Een zuster Itske Jans St. tr. Ger. Fran. Bee Watses Gerroltsma.
    Ik bewandel deze wat ongebruikelijke weg omdat ik wel lid ben van de groep maar er niet mee kan communiceren omdat ik ben ingeschreven onder een verouderd emailadres t.w. jwoudstra@hetnet.nl Opzeggen kan ik dus ook niet. Misschien weet u een oplossing.

Comments are closed.