De AG-tak

De AG-tak heeft zijn wortels in de gemeente Oost-Dongeradeel, hoewel de voorouders van Bauke Freerks afkomstig zijn uit Birdaard.
Bauke Freerks Stienstra, tichelaar, geboren op zondag 26 september 1756 in Birdaard, wonende in Aalsum, overleden op zondag 10 september 1826 in Leeuwarden, 69 jaar oud, zoon van Freerk Jans (arbeider) en Henke Harrits.
Hij is getrouwd op zondag 17 mei 1778 in Wetsens (1) met Foekje Hendriks, gedoopt op zondag 11 april 1751 in Aalsum, overleden op zondag 30 januari 1820 in Aalsum, 68 jaar oud, dochter van Hendrik Jans en Geeske Geerts.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Bauke Freerks Stienstra (1756-1826)
bestaat uit 359 personen in 9 generaties.
Laatst bijgewerkt: 22 december 2019.

Generatie I

I  Bauke Freerks Stienstra, zoon van Freerk Jans en Henke Harrits, is geboren in Birdaard, is gedoopt op zondag 26 september 1756 aldaar, is overleden op zondag 10 september 1826 in Leeuwarden.

Bauke trouwt op zondag 17 mei 1778 in Wetsens (1) met Foekje Hendriks, dochter van Hendrik Jans en Geeske Geerts. Foekje is gedoopt op zondag 11 april 1751 in Aalsum, is overleden op zondag 30 januari 1820 aldaar.

Van Bauke en Foekje zijn vijf kinderen bekend:

1  Freerk Baukes Stienstra is geboren op dinsdag 16 februari 1779 in Aalsum, is gedoopt op zondag 14 maart 1779 aldaar, zie II-A.

2  Hendrik Baukes Stienstra is geboren op vrijdag 18 april 1783 in Aalsum, is gedoopt op zondag 18 mei 1783 aldaar, zie II-B.

3  Jan Baukes is geboren op zondag 23 januari 1785 in Aalsum, is gedoopt op zondag 6 maart 1785 aldaar, zie II-C.

4  Poppe Baukes Stienstra is geboren op zondag 18 mei 1788 in Aalsum, is gedoopt op zondag 1 juni 1788 aldaar, zie II-D.

5  Geert Baukes Stienstra is geboren op zaterdag 14 april 1792 in Aalsum, is gedoopt op zondag 6 mei 1792 aldaar, zie II-E.

Bauke trouwt op zaterdag 24 juni 1820 in Dokkum (2) met Gerrytje Sipkes, dochter van Sipke Harkes en Antje Durks. Gerrytje is geboren in Burum, is gedoopt op zondag 9 augustus 1767 aldaar, is overleden op dinsdag 26 december 1826 in Dokkum.

Gerrytje was eerder gehuwd (1) met Klaas Ypes Cuperij.

Generatie II

II-A  Freerk Baukes Stienstra, zoon van Bauke Freerks Stienstra (I) en Foekje Hendriks, is geboren op dinsdag 16 februari 1779 in Aalsum, is gedoopt op zondag 14 maart 1779 aldaar, is overleden op vrijdag 22 december 1815 in Dokkum.

Freerk trouwt op zondag 17 mei 1807 in Aalsum met Mettje Simons Ozinga, dochter van Siemen Klazes Ozinga en Mettje Harmens. Mettje is geboren op zondag 6 juli 1783 in Dokkum, is overleden op woensdag 3 september 1856 aldaar.

Van Freerk en Mettje zijn vijf kinderen bekend:

1  Iebeltje Freerks Steenstra is geboren op dinsdag 15 maart 1808 in Aalsum.

2  Bauke Freerks Steenstra is geboren op dinsdag 19 december 1809 in Aalsum, is overleden op donderdag 26 september 1811 in Dokkum.

3  Foekje Freerks Stienstra is geboren op donderdag 27 juni 1811 in Dokkum, is overleden op zaterdag 12 oktober 1811 aldaar.

4  Bauke Freerks Steenstra is geboren op vrijdag 20 november 1812 in Dokkum, zie III-A.

5  Foekje Freerks Stienstra is geboren op dinsdag 21 februari 1815 in Dokkum, is ongehuwd overleden op maandag 27 juni 1842 aldaar.

II-B  Hendrik Baukes Stienstra, zoon van Bauke Freerks Stienstra (I) en Foekje Hendriks, is geboren op vrijdag 18 april 1783 in Aalsum, is gedoopt op zondag 18 mei 1783 aldaar, is overleden op woensdag 15 augustus 1849 om 18.00 uur in Engwierum.

Hendrik trouwt op zondag 3 maart 1805 in Rinsumageest (1) met Grietje Sybrens Westerhof, dochter van Sybren Wessels en Foekje Hylkes. Grietje is geboren op woensdag 20 december 1769 in Oostrum, is overleden op donderdag 14 april 1814 in Aalsum.

Van Hendrik en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Bauke Hendriks Stienstra is geboren op zaterdag 18 mei 1805 in Rinsumageest, zie III-B.

2  Sybren Hendriks Stienstra is geboren op zondag 6 december 1807 in Dokkum, zie III-C.

3  Jan Hendriks Stienstra is geboren op vrijdag 15 mei 1812 in Aalsum, is overleden op vrijdag 9 november 1900.

Hendrik trouwt op zondag 12 februari 1815 in Leek (2) met Aukje Jogchums van der Veen, dochter van Jogchum Sipkes en Harmke Hendriks. Aukje is gedoopt op zondag 7 augustus 1774 in Leek, is overleden op zaterdag 2 augustus 1828 in Dokkum.

Aukje was eerder gehuwd (1) met Johannes Heres Kimp.

Van Hendrik en Aukje zijn twee kinderen bekend:

4  Catharina Jaikes Sakema Stienstra is geboren op zondag 14 mei 1815 in Leek, is als geboren aangegeven op dinsdag 16 mei 1815 in de gem. Leek.

5  Foekje Hendriks Stienstra is geboren op zondag 31 oktober 1819 in Friesch Stroobos, zie III-D.

Hendrik trouwt op donderdag 10 maart 1831 in Dokkum (3) met Pyttje Jans Mourentz, dochter van Jan Cornelis Mourentz en Grietje Pieters Les. Pyttje is geboren op donderdag 4 september 1788 in Dokkum, is gedoopt op zondag 9 november 1788 aldaar, is overleden op zondag 5 mei 1833 aldaar.

Pyttje was eerder gehuwd (1) met Sijbout Jans Fasinga.

Van Hendrik en Pyttje is een kind bekend:

6  Geert Hendriks Stienstra is geboren op donderdag 15 maart 1832 in Aalsum.

II-C  Jan Baukes, zoon van Bauke Freerks Stienstra (I) en Foekje Hendriks, is geboren op zondag 23 januari 1785 in Aalsum, is gedoopt op zondag 6 maart 1785 aldaar, is overleden op maandag 3 oktober 1808 aldaar.

Jan trouwt op zondag 20 april 1806 in Rinsumageest met Geertje Klazes.

Van Jan en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Foekje Jans Stienstra is geboren rond 1805.

2  Tjitske Jans Stienstra is geboren op dinsdag 5 januari 1808 in Aalsum, is overleden op donderdag 10 november 1808 in Dokkum.

II-D  Poppe Baukes Stienstra, zoon van Bauke Freerks Stienstra (I) en Foekje Hendriks, is geboren op zondag 18 mei 1788 in Aalsum, is gedoopt op zondag 1 juni 1788 aldaar, is overleden op vrijdag 6 januari 1854 aldaar.

Poppe was partner van Eelkje Wybrens Miedema, dochter van Wybren Jaspers Miedema en Jantje Fokkes. Eelkje is geboren op zaterdag 14 maart 1789 in Foudgum, is gedoopt op zondag 29 maart 1789 aldaar, is overleden op dinsdag 19 juni 1849 in Aalsum.

Van Poppe en Eelkje zijn vijf natuurlijke kinderen bekend:

1  Jantje Miedema is geboren op vrijdag 2 april 1819 in Wierum, is ongehuwd overleden op maandag 16 maart 1840 in Aalsum.

2  Bauke Poppes Stienstra is geboren op zaterdag 31 maart 1821 in Akkerwoude, zie III-E.

3  Foekje Poppes Stienstra is geboren op maandag 17 maart 1823 in Aalsum, zie III-F.

4  Antje Poppes Stienstra is geboren op zondag 18 december 1825 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden na 1839.

5  Wiebren Poppes Stienstra is geboren op vrijdag 13 februari 1829 in de gem. Oostdongeradeel, is ongehuwd overleden op zaterdag 3 juli 1880 in Aalsum.

II-E  Geert Baukes Stienstra, zoon van Bauke Freerks Stienstra (I) en Foekje Hendriks, is geboren op zaterdag 14 april 1792 in Aalsum, is gedoopt op zondag 6 mei 1792 aldaar, is overleden op woensdag 11 januari 1865 in Oegstgeest.

Geert trouwt op woensdag 17 februari 1813 in de gem. Oostdongeradeel (is gescheiden op zondag 10 september 1820 in Leeuwarden) (1) met Uilkje Jans van Boerum, dochter van Jan Melles van Boerum en Aafke Klazes Leegstra. Uilkje is geboren op zondag 27 maart 1791, is overleden op maandag 28 april 1856 in Burum.

Van Geert en Uilkje is een kind bekend:

1  Foekje Geerts Stienstra is geboren op zaterdag 20 maart 1813 in Aalsum, zie III-G.

Geert trouwt na september 1820 (2) met Christina Hofman, dochter van Johan Kasper Hofman en Maria Haak. Christina is gedoopt op donderdag 15 november 1798 in Zutphen, is overleden op dinsdag 14 november 1826 in Leiden.

Geert trouwt op woensdag 6 november 1850 in Oegstgeest (3) met Fredrika Indrisi, dochter van Johannes Indrisi en Elisabeth Waterboer. Fredrika is geboren op dinsdag 20 juni 1820 in Zutphen, is overleden op dinsdag 20 september 1904 in Oegstgeest.

Van Geert en Fredrika zijn tien kinderen bekend:

2  Frederika Stienstra is geboren op vrijdag 3 maart 1843 in Leiden, zie III-H.

3  Johanna Stienstra is geboren op dinsdag 25 maart 1845 in Leiden, is overleden op dinsdag 12 augustus 1856 in Oegstgeest.

4  Johannes Christiaan Stienstra is geboren op dinsdag 4 mei 1847 in Leiden, is overleden op woensdag 21 september 1864 in Vlissingen.

5  Foekje Stienstra is geboren op donderdag 20 december 1849 in Oegstgeest, is overleden na 1869.

6  Elisabeth Stienstra is geboren op maandag 24 november 1851 in Oegstgeest, is overleden op vrijdag 26 juni 1863 aldaar.

7  Maria Stienstra is geboren op dinsdag 11 april 1854 in Oegstgeest, zie III-I.

8  Geert Baukes Stienstra is geboren op zondag 10 februari 1856 in Oegstgeest, is G.K. gedoopt, zie III-J.

9  Johanna Stienstra is geboren op maandag 28 maart 1859 in Oegstgeest, is overleden op donderdag 12 januari 1860 aldaar.

10  Wilhelmina Stienstra is geboren op zondag 14 april 1861 in Oegstgeest, is overleden op donderdag 10 februari 1870 aldaar.

11  Johannes Christiaan Stienstra is geboren op woensdag 12 april 1865 in Oegstgeest, is overleden op zaterdag 14 december 1872 aldaar.

Generatie III

III-A  Bauke Freerks Steenstra, zoon van Freerk Baukes Stienstra (II-A) en Mettje Simons Ozinga, is geboren op vrijdag 20 november 1812 in Dokkum, is overleden op dinsdag 16 januari 1872 in Morra.

Bauke trouwt op dinsdag 25 mei 1841 in de gem. Oostdongeradeel met Dieuke Sjirks Wiersma, dochter van Sjirk Sijmens Wiersma en Dieuke Douwes Dijkstra. Dieuke is geboren op donderdag 19 december 1816 in Morra, is overleden op maandag 17 januari 1898 aldaar.

Van Bauke en Dieuke zijn twee kinderen bekend:

1  Mettje Baukes Steenstra is geboren op zaterdag 5 maart 1842 in Morra, is overleden op vrijdag 18 april 1845 aldaar.

2  Mettje Baukes Steenstra is geboren op vrijdag 19 november 1847 in Morra.

III-B  Bauke Hendriks Stienstra, zoon van Hendrik Baukes Stienstra (II-B) en Grietje Sybrens Westerhof, is geboren op zaterdag 18 mei 1805 in Rinsumageest, is overleden op donderdag 13 december 1894 in Zuidlaren.

Bauke trouwt op maandag 4 mei 1829 in Zuidlaren (1) met Grietjen Hendriks Timmerman. Grietjen is geboren rond 1799 in Zuidlaren, is overleden voor 1843.

Van Bauke en Grietjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Steenstra is geboren op woensdag 2 december 1829 in Zuidlaren, is overleden op woensdag 13 januari 1830 aldaar.

2  Hendrik Steenstra is geboren op dinsdag 27 december 1831 in Zuidlaren, is overleden op woensdag 16 april 1834 aldaar.

3  Hendrik Steenstra is geboren op woensdag 3 december 1834 in Zuidlaren.

Hendrik trouwt op zaterdag 4 mei 1861 in Zuidlaren met Willemina Bussemaker, dochter van Steven Bussemaker en Geesje Wichers. Willemina is geboren rond 1835 in Zuidlaren.

4  Jan Steenstra is geboren op zondag 12 november 1837 in Zuidlaren, is overleden op zondag 20 juni 1858 aldaar.

5  Willemtien Stienstra is geboren op zaterdag 11 januari 1840 in Zuidlaren, zie IV-A.

Bauke trouwt op donderdag 4 mei 1843 in Zuidlaren (2) met Mettien Hoving, dochter van Willem Willems Hoving en Jantien Alberts. Mettien is geboren rond 1809.

Van Bauke en Mettien zijn vier kinderen bekend:

6  Willem Steenstra is geboren op vrijdag 10 oktober 1845 in Zuidlaren, zie IV-B.

7  Grietje Steenstra is geboren op vrijdag 7 juli 1848 in Zuidlaren, is overleden op zondag 28 maart 1920 in Haren.

Grietje trouwt op zaterdag 9 mei 1874 in Zuidlaren met Berend Sluiter, zoon van Jannes Sluiter en Geesje Kuize. Berend is geboren rond 1847 in Zuidlaren.

8  Jantien Stienstra is geboren op dinsdag 28 januari 1851 in Zuidlaren, is overleden op zaterdag 9 april 1927 aldaar.

9  Hendrikje Stienstra is geboren op maandag 4 december 1854 in Zuidlaren, is overleden op dinsdag 29 maart 1892 aldaar.

Hendrikje trouwt op zaterdag 6 september 1890 in Zuidlaren met Klaas Tymens Idema, zoon van N.N. en N.N.. Klaas is geboren op maandag 11 maart 1850 in Appelscha.

Klaas was later gehuwd (2) met Niessien Koning.

III-C  Sybren Hendriks Stienstra, zoon van Hendrik Baukes Stienstra (II-B) en Grietje Sybrens Westerhof, is geboren op zondag 6 december 1807 in Dokkum, is overleden op maandag 12 juli 1847 aldaar.

Sybren trouwt op zaterdag 8 april 1837 in Dokkum met Durkje Johannes Haanstra, dochter van Johannes Jeppes Haanstra en Ypkjen Willems Ytsma. Durkje is geboren op zondag 29 januari 1815 in Dokkum, is overleden op vrijdag 9 november 1900 aldaar.

Van Sybren en Durkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Steenstra is geboren op maandag 19 februari 1838 in Dokkum.

2  Wijpkje Steenstra is geboren op zaterdag 28 december 1839 in Dokkum, zie IV-C.

3  Johanna Steenstra is geboren op zondag 10 april 1842 in Dokkum, zie IV-D.

4  Hendrikje Steenstra is geboren op zondag 20 oktober 1844 in Dokkum, zie IV-E.

5  Siebrigje Steenstra is geboren op dinsdag 29 februari 1848 in Dokkum, zie IV-F.

III-D  Foekje Hendriks Stienstra, dochter van Hendrik Baukes Stienstra (II-B) en Aukje Jogchums van der Veen, is geboren op zondag 31 oktober 1819 in Friesch Stroobos, is overleden op donderdag 2 december 1897 in Kollum.

Foekje trouwt op zaterdag 26 maart 1853 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Louw Sakes Beerstra, zoon van Sake Durks Beerstra en Aafke Louerman. Louw is geboren op zondag 30 september 1827 in Tietjerk, is overleden op woensdag 23 januari 1889 in Kollum.

Van Louw en Foekje zijn drie kinderen bekend:

1  Aafke Beerstra is geboren op maandag 13 juni 1853 in Kollum, is ongehuwd overleden op zaterdag 11 juni 1927 aldaar.

2  Aukje Beerstra is geboren op zondag 10 juni 1855 in Kollum, is overleden op vrijdag 3 maart 1916 aldaar.

Aukje was gehuwd met N.N.

3  Saakje Beerstra is geboren op donderdag 29 oktober 1857 in Kollum, is ongehuwd overleden op maandag 5 april 1926 aldaar.

III-E  Bauke Poppes Stienstra, natuurlijke zoon van Poppe Baukes Stienstra (II-D) en Eelkje Wybrens Miedema, is geboren op zaterdag 31 maart 1821 in Akkerwoude, is overleden op vrijdag 21 oktober 1892 in Aalsum.

Bauke trouwt op donderdag 7 juni 1849 in de gem. Dantumadeel (1) met Meiltje Sjoerds Vellinga, dochter van Sjoerd Dirks Vellinga en Janke Dirks Roeda. Meiltje is geboren op maandag 17 december 1821 in Blija, is overleden op maandag 11 mei 1863 in Aalsum.

Van Bauke en Meiltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjoerd Baukes Stienstra is geboren op dinsdag 9 april 1850 in Aalsum, zie IV-G.

2  Eeke Baukes Stienstra is geboren op dinsdag 22 juni 1852 in Aalsum, is overleden op donderdag 31 augustus 1876 in Ferwerd.

Eeke trouwt op zaterdag 29 mei 1875 in de gem. Ferwerderadeel met Bote Jelkes Tamboeser, zoon van Jelke Botes Tamboeser en Pietje Jans de Boer. Bote is geboren op zondag 20 oktober 1850 in Ferwerd, is overleden op zaterdag 25 mei 1935 aldaar.

3  Poppe Baukes Stienstra is geboren op donderdag 23 november 1854 in Aalsum, zie IV-H.

4  Dirk Baukes Stienstra is geboren op maandag 19 oktober 1857 in Aalsum, zie IV-I.

5  Wiebren Baukes Stienstra is geboren op zaterdag 31 mei 1862 in Aalsum, is overleden op maandag 29 oktober 1866 aldaar.

Bauke trouwt op maandag 8 augustus 1864 in de gem. Oostdongeradeel (2) met Tjitske Hoites Meinema, dochter van Hoite Jinnes Meinema en Fokeltje Lourens Joustra. Tjitske is geboren op maandag 15 augustus 1825 in Betterwird, is overleden op donderdag 12 juni 1884 in Aalsum.

Van Bauke en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

6  Hoite Baukes Stienstra is geboren op dinsdag 27 juni 1865 in Aalsum, zie IV-J.

7  Wiebren Baukes Stienstra is geboren op zondag 24 maart 1867 in Aalsum, zie IV-K.

III-F  Foekje Poppes Stienstra, natuurlijke dochter van Poppe Baukes Stienstra (II-D) en Eelkje Wybrens Miedema, is geboren op maandag 17 maart 1823 in Aalsum, is overleden op woensdag 12 januari 1887 in Dokkum.

Foekje trouwt op donderdag 17 mei 1849 in de gem. Dantumadeel met Douwe Sjoerds Eedema, zoon van Sjoerd Douwes Eedema en Sytske Lammerts Vlaskamp. Douwe is geboren op dinsdag 21 november 1820 in Aalsum, is overleden op maandag 21 mei 1883 in Dokkum.

Van Douwe en Foekje zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoerd Douwes Eedema is geboren op woensdag 28 november 1849 in Dokkum, is overleden op woensdag 15 december 1858 aldaar.

2  Eelkjen Douwes Eedema is geboren op zaterdag 13 januari 1855 in Dokkum, is overleden op maandag 11 april 1864 aldaar.

III-G  Foekje Geerts Stienstra, dochter van Geert Baukes Stienstra (II-E) en Uilkje Jans van Boerum, is geboren op zaterdag 20 maart 1813 in Aalsum, is ongehuwd overleden op donderdag 26 april 1860 in Oegstgeest.

Foekje begint een relatie voor 1853 met Tæke Geerts de Vries, zoon van Geert Hendriks de Vries en Sijke Tækes Lijssenberg. Tæke is geboren op dinsdag 16 maart 1802 in Dokkum, is gedoopt op woensdag 31 maart 1802 aldaar, is overleden op zondag 7 september 1862 in Oegstgeest.

Tæke was eerder gehuwd (1) met Grijtje Gerrits Dijkstra.

Van Tæke en Foekje zijn drie natuurlijke kinderen bekend:

1  Uilkje Stienstra is geboren op donderdag 5 mei 1842 in Aalsum, is overleden op woensdag 11 mei 1842 aldaar.

2  Seeke Stienstra is geboren op dinsdag 2 september 1851 in Oegstgeest.

3  Geert Steenstra is geboren op dinsdag 31 mei 1853 in Oegstgeest, is overleden op woensdag 27 juli 1853 aldaar.

III-H  Frederika Stienstra, dochter van Geert Baukes Stienstra (II-E) en Fredrika Indrisi, is geboren op vrijdag 3 maart 1843 in Leiden, is overleden op woensdag 26 februari 1941 in Overschie.

Frederika trouwt op zondag 21 mei 1871 in Oegstgeest met Hubertus de Ruijter, zoon van N.N. en N.N.. Hubertus is geboren op vrijdag 11 december 1840 in Oegstgeest, is overleden op zondag 23 februari 1890 aldaar.

Van Hubertus en Frederika zijn zeven kinderen bekend:

1  Johannes de Ruyter is geboren op maandag 18 maart 1872 in Oegstgeest, zie IV-L.

2  Geert Bouwkens de Ruyter is geboren op vrijdag 28 augustus 1874 in Oegstgeest, is overleden op donderdag 22 november 1951 in Rotterdam.

Geert trouwt op donderdag 16 augustus 1900 in Overschie met Alida van Leeuwen, dochter van Cornelis van Leeuwen en Hendrina Verheul. Alida is geboren op vrijdag 27 juli 1877 in Overschie, is overleden op woensdag 18 maart 1936.

3  Frederik de Ruyter is geboren op zaterdag 1 januari 1876 in Oegstgeest, is overleden op dinsdag 30 oktober 1951 in Gorinchem.

Frederik trouwt op vrijdag 8 januari 1909 in Oegstgeest (1) met Adriana van Egmond. Adriana is geboren op dinsdag 15 januari 1867 in Rijnsburg, is overleden op donderdag 22 juli 1937 in Oegstgeest. Frederik trouwt op donderdag 3 september 1942 in Amsterdam (2) met Wilhelmina Christina Unverferth, dochter van Heinrich Wilhelm Unverferth en Maria van Riesen. Wilhelmina is geboren op donderdag 7 november 1878 in Velsen, is overleden op donderdag 12 december 1946 in Oegstgeest.

Wilhelmina was eerder gehuwd (1) met Marinus de Ruijter (zie III-H.4).

4  Marinus de Ruijter is geboren op zaterdag 14 juni 1879 in Oegstgeest, is overleden op donderdag 18 november 1937 in Groningen.

Marinus trouwt op donderdag 29 januari 1903 in Amsterdam of trouwt op donderdag 29 januari 1903 in de gem. Amsterdam met Wilhelmina Christina Unverferth, dochter van Heinrich Wilhelm Unverferth en Maria van Riesen. Wilhelmina is geboren op donderdag 7 november 1878 in Velsen, is overleden op donderdag 12 december 1946 in Oegstgeest.

Wilhelmina was later gehuwd (2) met Frederik de Ruyter (zie III-H.3).

5  Hubertus de Ruijter is geboren op woensdag 21 september 1881 in Oegstgeest, is overleden op zaterdag 1 maart 1924 in Amsterdam.

Hubertus trouwt op donderdag 12 oktober 1905 in Amsterdam (1) met Sophia Louisa Unverferth, waarschijnlijk dochter van Heinrich Wilhelm Unverferth en Maria van Riesen. Sophia is geboren rond 1886 in Velsen, is overleden op dinsdag 27 mei 1913 in Amsterdam. Hubertus trouwt op donderdag 6 mei 1915 in de gem. Amsterdam (2) met Grietje van der Meulen, dochter van Jan van der Meulen en Geertrui Kok. Grietje is geboren rond 1892 in Amsterdam, is overleden na 1924.

6  Wilhelmus de Ruyter is geboren op zondag 9 september 1883 in Oegstgeest, is overleden op maandag 12 mei 1884 aldaar.

7  Wilhelmus de Ruyter is geboren op donderdag 11 maart 1886 in Oegstgeest.

III-I  Maria Stienstra, dochter van Geert Baukes Stienstra (II-E) en Fredrika Indrisi, is geboren op dinsdag 11 april 1854 in Oegstgeest, is overleden op donderdag 23 oktober 1919 in Baambrugge.

Maria trouwt op vrijdag 2 augustus 1889 in Baambrugge met Dirk Eindhoven, zoon van N.N. en N.N.. Dirk is geboren op zondag 13 juni 1852 in Baambrugge, is overleden op donderdag 7 april 1927 om 15.30 uur aldaar.

Van Dirk en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Eindhoven is geboren op maandag 30 juni 1890 in Baambrugge, zie IV-M.

2  Geert Boukes Eindhoven is geboren op maandag 4 januari 1892 in Baambrugge.

Geert trouwt op vrijdag 10 december 1915 in de gem. Loenen met Cornelia Dekker, dochter van Teunis Dekker en Arigje Vuik Noorland. Cornelia is geboren rond 1893 in Streefkerk.

3  Teunis Cornelis Eindhoven is geboren op zaterdag 8 april 1893 in Baambrugge.

Teunis trouwt op zaterdag 9 augustus 1919 in Loosdrecht met Margaretha Maassakker, dochter van N.N. en N.N.. Margaretha is geboren in 1893 in Vreeland.

4  Frederik Eindhoven is geboren op maandag 29 oktober 1894 in Baambrugge.

Frederik trouwt op donderdag 9 december 1920 in de gem. Vinkeveen en Waverveen met Aafje Vulperhorst, dochter van Jan Vulperhorst en Arida Offerman. Aafje is geboren rond 1900 in de gem. Vinkeveen en Waverveen.

5  Jannetje Frederika Eindhoven is geboren op dinsdag 1 juni 1897 in Baambrugge.

III-J  Geert Baukes Stienstra, zoon van Geert Baukes Stienstra (II-E) en Fredrika Indrisi, is geboren op zondag 10 februari 1856 in Oegstgeest, is G.K. gedoopt, is overleden op zaterdag 18 januari 1930 om 01.30 uur in Den Helder.

Geert trouwt op donderdag 2 oktober 1884 in Den Helder (1) met Guurtje van Brederode, dochter van Daniel van Brederode en Maartje Droog. Guurtje is geboren op maandag 30 maart 1857 in Den Helder, is overleden op zondag 5 januari 1902 in Amsterdam.

Van Geert en Guurtje zijn zes kinderen bekend:

1  Frederika Maria Stienstra is geboren op zondag 15 februari 1885 in Den Helder, is als geboren aangegeven op maandag 16 februari 1885 geboren, is overleden op zaterdag 23 februari 1889 in Amsterdam.

2  Maartje Stienstra is geboren op vrijdag 13 april 1888 in Den Helder, is als geboren aangegeven op zaterdag 14 april 1888 geboren, zie IV-N.

3  Geert Boukes Stienstra is geboren op zondag 23 februari 1890 in Den Helder, is als geboren aangegeven op zondag 23 februari 1890 geboren, is overleden op maandag 23 juni 1890 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 25 juni 1890.

4  Geert Boukes Stienstra is geboren op zaterdag 20 juni 1891 in Den Helder, is als geboren aangegeven op maandag 22 juni 1891 geboren, is overleden op zaterdag 11 juli 1891 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 13 juli 1891.

5  Jan Geerts Stienstra is geboren op zaterdag 5 november 1892 in Den Helder, zie IV-O.

6  Frederika Maria Stienstra is geboren op vrijdag 28 juni 1895 in Den Helder, is als geboren aangegeven op vrijdag 28 juni 1895 geboren, is overleden op woensdag 27 december 1911 in Amsterdam.

Geert trouwt op donderdag 19 mei 1904 in Amsterdam (2) met Cornelia Maartense, dochter van N.N. en N.N.. Cornelia is geboren op vrijdag 14 mei 1858 in Goes, is G.K. gedoopt, is overleden op vrijdag 11 mei 1945 in Wildervank.

Generatie IV

IV-A  Willemtien Stienstra, dochter van Bauke Hendriks Stienstra (III-B) en Grietjen Hendriks Timmerman, is geboren op zaterdag 11 januari 1840 in Zuidlaren.

Willemtien trouwt op donderdag 2 mei 1861 in Zuidlaren met Albert Zweers, zoon van Berend Zweers en Frederika Alberts Smit. Albert is geboren rond 1835 in Eelde.

Van Albert en Willemtien zijn twee kinderen bekend:

1  Frederika Zweers is geboren op zaterdag 20 juli 1861 in Haren, is overleden op maandag 22 april 1889 in Anloo.

2  Grietje Zweers is geboren rond 1870 in Anloo, is overleden op zaterdag 14 oktober 1939 in Groningen.

IV-B  Willem Steenstra, zoon van Bauke Hendriks Stienstra (III-B) en Mettien Hoving, is geboren op vrijdag 10 oktober 1845 in Zuidlaren, is overleden op woensdag 4 april 1928 aldaar.

Willem trouwt op donderdag 25 mei 1876 in Zuidlaren (1) met Wieke Kobus, dochter van Johannes Harms Kobus en Janna Jakobs Tempel. Wieke is geboren rond 1844 in Winsum (Gr).

Van Willem en Wieke zijn drie kinderen bekend:

1  Mettien Steenstra is geboren op donderdag 18 januari 1877 in Noordlaren, is overleden op dinsdag 1 maart 1955 in Hijken.

Mettien was gehuwd met N.N.

2  Johanna Steenstra is geboren op woensdag 11 december 1878 in Noordlaren, is overleden op zondag 8 juni 1879 aldaar.

3  Johannes Steenstra is geboren op vrijdag 9 april 1880 in Noordlaren, is overleden op dinsdag 12 april 1881 aldaar.

Willem trouwt op zaterdag 12 april 1884 in Zuidlaren (2) met Jantien Wijbes, dochter van Harm Wijbes en Trientje Hinderikus Klaassens. Jantien is geboren rond 1846.

Van Willem en Jantien zijn twee kinderen bekend:

4  Harm Steenstra is geboren op zaterdag 9 mei 1885 in Noordlaren, zie V-A.

5  Catharina Steenstra is geboren in 1886 in Noordlaren, is ongehuwd overleden op donderdag 16 augustus 1962 in Glimmen.

IV-C  Wijpkje Steenstra, dochter van Sybren Hendriks Stienstra (III-C) en Durkje Johannes Haanstra, is geboren op zaterdag 28 december 1839 in Dokkum, is overleden op woensdag 11 mei 1887 aldaar.

Wijpkje trouwt op zondag 27 mei 1866 in Dokkum met Lammert Sprietsma, zoon van Geert Lammerts Sprietsma en Jantje Jans de Vries. Lammert is geboren op zaterdag 15 augustus 1835 in Dokkum, is overleden op zondag 22 maart 1908 in Aalsum.

Van Lammert en Wijpkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Durkje Sprietsma is geboren op vrijdag 21 december 1866 in Dokkum, is overleden op vrijdag 24 juli 1896 aldaar.

Durkje trouwt op zondag 13 mei 1894 in Dokkum met Cornelis de Jong, zoon van Petrus de Jong en Fenno Hendriks Stelwagen. Cornelis is geboren op zaterdag 6 maart 1869 in Dokkum, is overleden op zaterdag 27 mei 1905 aldaar.

2  Jantje Sprietsma is geboren op maandag 23 november 1868 in Dokkum, is overleden op zondag 26 februari 1939.

Jantje trouwt op zondag 14 september 1890 in Dokkum met Klaas Toornstra, zoon van Klaas Toornstra en Elske van der Wal. Klaas is geboren op zaterdag 9 januari 1869 in Dokkum, is overleden voor 1939.

3  Geert Sprietsma is geboren op woensdag 12 oktober 1870 in Dokkum, is overleden op maandag 11 juli 1921 in Leeuwarden.

Geert trouwt op zondag 13 mei 1906 in Dokkum met Gerritje Dol, dochter van Gerben Dol en Sjoukje Toonstra. Gerritje is geboren op donderdag 2 november 1876 in Dokkum, is overleden op zaterdag 20 juli 1935 aldaar.

Gerritje was eerder gehuwd (1) met Lammert Hendrik Sprietsma (zie V-B).

4  Siebren Sprietsma is geboren op zaterdag 28 februari 1874 in Dokkum, is ongehuwd overleden op vrijdag 6 augustus 1897 aldaar.

5  Lammert Hendrik Sprietsma is geboren op vrijdag 21 januari 1876 in Dokkum, zie V-B.

6  Mient Sprietsma is geboren op woensdag 10 juli 1878 in Dokkum, is overleden op dinsdag 30 september 1941 in Leeuwarden.

Mient trouwt op zondag 22 mei 1904 in Dokkum met Trijntje Zuidema, dochter van Jan Berends Zuidema en Tjitske Vriezema. Trijntje is geboren op woensdag 5 juli 1876 in de gem. Oostdongeradeel.

7  Johanna Sprietsma is geboren op donderdag 15 juli 1880 in Dokkum, zie V-C.

IV-D  Johanna Steenstra, dochter van Sybren Hendriks Stienstra (III-C) en Durkje Johannes Haanstra, is geboren op zondag 10 april 1842 in Dokkum, is overleden op zondag 9 maart 1884 in Holwerd.

Johanna trouwt op zondag 1 december 1867 in Dokkum met Jurjen Herkes de Jong, zoon van Herke Sybrens de Jong en Antje Jurjens Heidanus. Jurjen is geboren op zondag 6 december 1835 in Bozum.

Van Jurjen en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Herke Jurjens de Jong is geboren op zondag 26 maart 1871 in Dokkum.

2  Antje Jurjens de Jong is geboren op donderdag 25 juli 1872 in Dokkum.

3  Jurjen Jurjens de Jong is geboren op dinsdag 26 februari 1884 in Holwerd, is overleden op maandag 28 juli 1884 in Dokkum.

IV-E  Hendrikje Steenstra, dochter van Sybren Hendriks Stienstra (III-C) en Durkje Johannes Haanstra, is geboren op zondag 20 oktober 1844 in Dokkum.

Hendrikje trouwt op donderdag 2 mei 1867 in Dokkum met Mient Steensma, zoon van Aldert Oetzes Steensma en Saapke Joostens Zondervan. Mient is geboren op zaterdag 18 juli 1840 in Groningen, is overleden op maandag 6 februari 1911 in Dokkum.

Van Mient en Hendrikje is een kind bekend:

1  Saapke Steensma is geboren op vrijdag 7 juni 1867 in Dokkum, is overleden op dinsdag 8 december 1942.

IV-F  Siebrigje Steenstra, dochter van Sybren Hendriks Stienstra (III-C) en Durkje Johannes Haanstra, is geboren op dinsdag 29 februari 1848 in Dokkum, is overleden op dinsdag 19 oktober 1926.

Siebrigje trouwt op zondag 18 november 1883 in Dokkum met Auke Visser, zoon van Leendert Visser en Trijntje Dijkstra. Auke is geboren op maandag 25 februari 1856 in Oudwoude.

Van Auke en Siebrigje is een kind bekend:

1  Jan Oene Visser is geboren op zaterdag 22 juni 1872.

IV-G  Sjoerd Baukes Stienstra, zoon van Bauke Poppes Stienstra (III-E) en Meiltje Sjoerds Vellinga, is geboren op dinsdag 9 april 1850 in Aalsum, is overleden op zondag 16 mei 1943 in Driesum, is begraven rond vrijdag 21 mei 1943 aldaar.

Sjoerd trouwt op donderdag 11 maart 1880 in de gem. Oostdongeradeel met Wijtske Buwalda, dochter van Bauke Watses Buwalda en Maaike Gerrits Weidema. Wijtske is geboren op maandag 13 december 1852 in Driesum, is overleden op vrijdag 13 september 1940 aldaar, is begraven rond woensdag 18 september 1940 aldaar.

Van Sjoerd en Wijtske zijn acht kinderen bekend:

1  Bauke Stienstra is geboren op zaterdag 15 mei 1880 in Aalsum, zie V-D.

2  Maaike Stienstra is geboren op maandag 1 augustus 1881 in Dokkum, zie V-E.

3  Meiltje Stienstra is geboren op vrijdag 22 december 1882 in Dokkum, zie V-F.

4  Lutske Stienstra is geboren op maandag 18 februari 1884 in Dokkum, is overleden op maandag 19 april 1886 in Veenwouden.

5  Eke Stienstra is geboren op woensdag 1 april 1885 in Veenwouden, is ongehuwd overleden op woensdag 7 december 1955 om 11.15 uur in Leeuwarden, is begraven op maandag 12 december 1955 in Huizum (Leeuwarden).

6  Lutske Stienstra is geboren op vrijdag 14 januari 1887 in Veenwouden, is overleden op donderdag 8 november 1979 in Sneek.

Lutske trouwt op donderdag 22 december 1932 in de gem. Dantumadeel met Douwe de Vries, zoon van N.N. en N.N.. Douwe is geboren op woensdag 21 juni 1876 in Sneek, is overleden op zondag 7 maart 1937 aldaar.

Douwe was eerder gehuwd (1) met N.N..

7  Reino Stienstra is geboren op woensdag 19 december 1888 in Veenwouden, is overleden op woensdag 21 september 1966 in Dantumawoude, is begraven rond zondag 25 september 1966 in Damwoude.

8  Poppe Stienstra is geboren op dinsdag 19 mei 1891 in Veenwouden, zie V-G.

IV-H  Poppe Baukes Stienstra, zoon van Bauke Poppes Stienstra (III-E) en Meiltje Sjoerds Vellinga, is geboren op donderdag 23 november 1854 in Aalsum, is overleden op dinsdag 23 december 1930, is begraven rond maandag 29 december 1930 aldaar.

Poppe trouwt op donderdag 30 januari 1879 in de gem. Oostdongeradeel of trouwt op donderdag 30 januari 1879 aldaar met Janneke Koenes Mook, dochter van Koene Jacobs Mook en Grietje Hessels Zuidema. Janneke is geboren op dinsdag 23 januari 1855 in Ee, is overleden op zaterdag 4 augustus 1934 in Dokkum, is begraven rond donderdag 9 augustus 1934 in Aalsum.

Van Poppe en Janneke zijn negen kinderen bekend:

1  Grietje Stienstra is geboren op vrijdag 13 juni 1879 in Aalsum, is ongehuwd overleden op zaterdag 3 januari 1942 in Dokkum.

2  Bauke Stienstra is geboren op woensdag 20 juli 1881 in Aalsum, is overleden op dinsdag 22 november 1955 om 08.00 uur in Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 26 november 1955 in Akkrum.

Bauke trouwt op zaterdag 12 mei 1906 in de gem. Smallingerland met Hiltje Sietzema, dochter van Gauke Bouwes Sietzema en Reintje Keetlapper. Hiltje is geboren op vrijdag 11 juni 1880 om 03.00 uur in Opeinde, is als geboren aangegeven op vrijdag 11 juni 1880 in de gem. Smallingerland, is overleden op vrijdag 18 september 1942 in Heerenveen, is begraven rond dinsdag 22 september 1942 in Akkrum.

3  Koene Poppes Stienstra is geboren op woensdag 2 januari 1884 in Aalsum, zie V-H.

4  Sjoerd Poppes Stienstra is geboren op donderdag 27 mei 1886 in Aalsum, zie V-I.

5  Ankje Poppes Stienstra is geboren op maandag 7 januari 1889 in Aalsum, zie V-J.

6  Dirk Poppes Stienstra is geboren op woensdag 7 januari 1891 in Aalsum, zie V-K.

7  Wijtske Stienstra is geboren op dinsdag 28 februari 1893 in Aalsum, is overleden op zaterdag 17 september 1960 in Dokkum.

Wijtske trouwt op vrijdag 4 december 1936 in Dokkum met Hein Zijlstra, zoon van Klaas Jan Hein Zijlstra en Martijntje Heeringa. Hein is geboren op zaterdag 19 mei 1900 in Twijzel, is overleden op vrijdag 26 juli 1957 in Dokkum.

8  Meiltje Stienstra is geboren op vrijdag 27 maart 1896 in Aalsum, zie V-L.

9  Hessel Stienstra is geboren op zaterdag 11 december 1897 in Aalsum, zie V-M.

IV-I  Dirk Baukes Stienstra, zoon van Bauke Poppes Stienstra (III-E) en Meiltje Sjoerds Vellinga, is geboren op maandag 19 oktober 1857 in Aalsum, is verongelukt op zondag 11 juni 1899 in Suameer.

Dirk trouwt op donderdag 8 oktober 1885 in de gem. Oostdongeradeel met Ymkje Rosier, dochter van Jacob Stevens Rosier en Johanna Hendrika Stevan. Ymkje is geboren op dinsdag 29 december 1857 in Anjum, is overleden op zondag 13 juni 1897 in Dokkum.

Van Dirk en Ymkje zijn acht kinderen bekend:

1  Johanna Henderika Stienstra is geboren op donderdag 6 augustus 1885 in Aalsum, zie V-N.

2  Meiltje Dirks Stienstra is geboren op dinsdag 30 november 1886 in Aalsum, zie V-O.

3  Bauke Dirks Stienstra is geboren op dinsdag 21 februari 1888 in Aalsum, zie V-P.

4  Antje Dirks Stienstra is geboren op zaterdag 2 augustus 1890 in Aalsum, zie V-Q.

5  Sjoerdtje Stienstra is geboren op donderdag 7 april 1892 in Aalsum, zie V-R.

6  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 5 juni 1893 in de gem. Dantumadeel.

7  Jacob Dirks Stienstra is geboren op maandag 25 juni 1894 in Dokkum, zie V-S.

8  Poppe Dirks Stienstra is geboren op zaterdag 2 mei 1896 in Dokkum, zie V-T.

IV-J  Hoite Baukes Stienstra, zoon van Bauke Poppes Stienstra (III-E) en Tjitske Hoites Meinema, is geboren op dinsdag 27 juni 1865 in Aalsum, is overleden op vrijdag 28 februari 1936, is begraven aldaar.

Hoite trouwt op donderdag 15 december 1892 in de gem. Oostdongeradeel (1) met Wijtske Eintes Pijpstra, dochter van Einte Pijpstra en Sjuwke Johannes Buursma. Wijtske is geboren op dinsdag 16 augustus 1870 in Ternaard, is overleden op maandag 16 oktober 1905 in Oostrum.

Van Hoite en Wijtske zijn acht kinderen bekend:

1  Bauke Hoites Stienstra is geboren op donderdag 24 september 1891 in Aalsum, zie V-U.

2  Einte Stienstra is geboren op donderdag 16 november 1893 in Aalsum, zie V-V.

3  Sjoerd Stienstra is geboren op maandag 4 februari 1895 in Aalsum, is overleden op dinsdag 1 oktober 1901 om 12.00 uur in Oostrum.

4  Johannes Stienstra is geboren op woensdag 9 september 1896 in Aalsum, zie V-W.

5  Tjitske Stienstra is geboren op maandag 19 december 1898 in Oostrum, is overleden op woensdag 2 februari 1972 in Leeuwarden, is begraven op zaterdag 5 februari 1972 in Blessum.

Tjitske trouwt op donderdag 21 augustus 1930 met Hillebrand van der Veen. Hillebrand is geboren op vrijdag 2 juli 1897 in Tietjerk, is overleden op dinsdag 7 november 1944 in Muntok (Ned. Indië).

6  Sieuke Stienstra is geboren op donderdag 9 augustus 1900 in Oostrum, zie V-X.

7  Jantje Stienstra is geboren op zaterdag 28 mei 1904 in Oostrum, zie V-Y.

8  Sjoerd Stienstra is geboren op maandag 16 oktober 1905 in Dokkum, zie V-Z.

Hoite trouwt op donderdag 29 januari 1914 in de gem. Oostdongeradeel (2) met Neeltje Knoop, dochter van Pieter Tjeerds Knoop en Gerkje Aukes Tuinstra. Neeltje is geboren op donderdag 1 december 1864 in Dantumawoude, is overleden op donderdag 1 oktober 1953 in Dokkum.

Neeltje was eerder gehuwd (1) met Marten Ysbrands Nicolaij.

IV-K  Wiebren Baukes Stienstra, zoon van Bauke Poppes Stienstra (III-E) en Tjitske Hoites Meinema, is geboren op zondag 24 maart 1867 in Aalsum, is overleden op vrijdag 6 augustus 1954 in Heerenveen.

Wiebren trouwt op zaterdag 3 februari 1894 in de gem. Doniawerstal (1) met Antje Dijkstra, dochter van Jan Rinderts Dijkstra en Hendrikjen Sikkes Haven. Antje is geboren op zondag 19 november 1871 in Idskenhuizen, is overleden op zaterdag 15 september 1894 aldaar.

Van Wiebren en Antje is een kind bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 6 augustus 1894 in de gem. Doniawerstal.

Wiebren trouwt op zaterdag 23 februari 1895 in de gem. Doniawerstal (2) met Dirkje Gerrits van der Meer, dochter van Gerrit van der Meer en Ytje Theunis Dantuma. Dirkje is geboren op dinsdag 22 maart 1853 in Terhorne, is overleden op woensdag 27 maart 1935 in Heerenveen.

Dirkje was eerder gehuwd (1) met Lammert Popkes Bakker.

Van Wiebren en Dirkje is een kind bekend:

2  Tjitske Stienstra is geboren op woensdag 25 december 1895 in Idskenhuizen, is overleden op donderdag 3 november 1988 in Soest of is overleden op donderdag 3 november 1988 in Amersfoort, is gecremeerd op dinsdag 8 november 1988 in Utrecht.

IV-L  Johannes de Ruyter, zoon van Hubertus de Ruijter en Frederika Stienstra (III-H), is geboren op maandag 18 maart 1872 in Oegstgeest, is overleden op maandag 20 november 1961 in Delft.

Johannes trouwt op vrijdag 23 juli 1897 in Oegstgeest met Geertruida Wilhelmina Star. Geertruida is geboren op zondag 21 juni 1874 in Valkenburg, is overleden op dinsdag 10 januari 1939 in Amsterdam.

Van Johannes en Geertruida zijn drie kinderen bekend:

1  Marinus Jacobus de Ruyter is geboren op vrijdag 4 december 1908 in Rotterdam.

2  Hendrikus Marinus Cornelis de Ruyter is geboren op vrijdag 15 juli 1910 in Rotterdam.

3  Sophia Louisa de Ruyter is geboren op dinsdag 3 juni 1913 in Rotterdam.

Sophia was sinds woensdag 21 maart 1934 gehuwd met N.N.

IV-M  Jan Eindhoven, zoon van Dirk Eindhoven en Maria Stienstra (III-I), is geboren op maandag 30 juni 1890 in Baambrugge, is overleden op vrijdag 5 augustus 1949 in Abcoude.

Jan trouwt op donderdag 10 november 1921 in Abcoude-Proosdij met Margje de Groot, dochter van N.N. en N.N.. Margje is geboren op zaterdag 26 januari 1895 in Abcoude.

Van Jan en Margje is een kind bekend:

1  N.N.

IV-N  Maartje Stienstra, dochter van Geert Baukes Stienstra (III-J) en Guurtje van Brederode, is geboren op vrijdag 13 april 1888 in Den Helder, is als geboren aangegeven op zaterdag 14 april 1888 geboren, is overleden op woensdag 12 maart 1924 om 03.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 13 maart 1924 in de gem. Den Helder.

Maartje trouwt op donderdag 12 september 1912 in de gem. Boskoop (is gescheiden op zaterdag 4 juli 1914 aldaar) (1) met Jan van der Velde, zoon van Albert van der Velde en Maria Susanna Felix. Jan is geboren rond 1889 in Waddinxveen.

Maartje trouwt op zondag 19 november 1916 in Bloemendaal (2) met Gerardus Hendrikus Man, zoon van Jacob Man en Anthonia Hendrina van Grunningen. Gerardus is geboren op zaterdag 26 april 1890 in Den Helder, is overleden op zaterdag 6 september 1919 in Velsen.

Van Gerardus en Maartje is een kind bekend:

1  Jacob Geert Man is geboren op woensdag 9 april 1919 in Velsen, is gedoopt op zondag 11 mei 1919 in Bloemendaal, zie V-AA.

IV-O  Jan Geerts Stienstra, zoon van Geert Baukes Stienstra (III-J) en Guurtje van Brederode, is geboren op zaterdag 5 november 1892 in Den Helder, is overleden op zaterdag 4 maart 1944 om 16.00 uur in Alkmaar.

Jan was gehuwd met Grietje IJsselstein, dochter van Jan IJsselstein en Wilhelmina van Raalte. Grietje is geboren op maandag 15 augustus 1892 in Spaarndam, is overleden op maandag 15 oktober 1951 om 22.45 uur in de gem. Den Helder, is als overleden aangegeven op woensdag 17 oktober 1951 aldaar.

Van Jan en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Stienstra (Corry) is geboren op zondag 6 augustus 1916 in Den Helder, zie V-AB.

2  Geertje Boukje Stienstra is geboren op maandag 10 maart 1919 in Den Helder, zie V-AC.

3  Wilhelmina Stienstra is geboren op maandag 10 maart 1919 in Den Helder, zie V-AD.

Generatie V

V-A  Harm Steenstra, zoon van Willem Steenstra (IV-B) en Jantien Wijbes, is geboren op zaterdag 9 mei 1885 in Noordlaren, is overleden op woensdag 18 april 1962 in Delfzijl.

Harm trouwt op zaterdag 23 mei 1908 in Hoogezand met Wilhelmina Johanna Rowaan, dochter van N.N. en N.N.. Wilhelmina is geboren in 1885 in Foxhol, is overleden op maandag 6 april 1959 om 11.45 uur in Loppersum, is als overleden aangegeven op dinsdag 7 april 1959 in de gem. Loppersum.

Van Harm en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Willem Steenstra is geboren op zondag 12 juli 1908 in Kropswolde, zie VI-A.

V-B  Lammert Hendrik Sprietsma, zoon van Lammert Sprietsma en Wijpkje Steenstra (IV-C), is geboren op vrijdag 21 januari 1876 in Dokkum, is overleden op vrijdag 17 juli 1903 aldaar.

Lammert trouwt op zondag 3 november 1901 in Dokkum met Gerritje Dol, dochter van Gerben Dol en Sjoukje Toonstra. Gerritje is geboren op donderdag 2 november 1876 in Dokkum, is overleden op zaterdag 20 juli 1935 aldaar.

Gerritje was later gehuwd (2) met Geert Sprietsma (zie IV-C.3).

Van Lammert en Gerritje is een kind bekend:

1  Wiepkje Sprietsma is geboren op donderdag 14 augustus 1902 in Dokkum.

V-C  Johanna Sprietsma, dochter van Lammert Sprietsma en Wijpkje Steenstra (IV-C), is geboren op donderdag 15 juli 1880 in Dokkum, is overleden op vrijdag 8 oktober 1920 aldaar.

Johanna trouwt op donderdag 5 april 1900 in Dokkum met Tjeerd Kool, zoon van Gerard Kool en Anna Maria Kooistra. Tjeerd is geboren op zondag 25 juni 1882 in Dokkum.

Van Tjeerd en Johanna is een kind bekend:

1  Gerrit Kool is geboren op woensdag 16 mei 1900 in Dokkum.

Gerrit trouwt op vrijdag 7 januari 1921 in de gem. Dokkum met Hinke van Minnen, dochter van Johannes van Minnen en Akke Stienstra. Hinke is geboren op donderdag 18 april 1901 in Dokkum, is overleden op zondag 23 oktober 1921 in Dantumawoude.

V-D  Bauke Stienstra, zoon van Sjoerd Baukes Stienstra (IV-G) en Wijtske Buwalda, is geboren op zaterdag 15 mei 1880 in Aalsum, is overleden op donderdag 3 maart 1960 in Colmschate in Huize Salland, is gecremeerd op dinsdag 8 maart 1960 om 11.45 uur in Dieren (Dieren).

Bauke trouwt op donderdag 21 mei 1908 in de gem. Schoterland met Hitje Bakker, dochter van Jan Jacobs Bakker en Aaltje Jans Veenbaas. Hitje is geboren op vrijdag 22 oktober 1880 in Benedenknijpe, is overleden op vrijdag 6 februari 1959 in Deventer, is als overleden aangegeven op vrijdag 6 februari 1959 in de gem. Deventer.

Van Bauke en Hitje zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd Stienstra is geboren op donderdag 3 augustus 1911 in Utrecht, zie VI-B.

2  Jan Stienstra is geboren op maandag 22 april 1918 in Utrecht, is overleden op maandag 24 november 1919 aldaar.

3  Jan Stienstra is geboren op maandag 11 april 1921 in Utrecht, zie VI-C.

V-E  Maaike Stienstra, dochter van Sjoerd Baukes Stienstra (IV-G) en Wijtske Buwalda, is geboren op maandag 1 augustus 1881 in Dokkum, is overleden op dinsdag 15 februari 1983 in Leeuwarden, is begraven op vrijdag 18 februari 1983 in Huizum (Leeuwarden).

Maaike trouwt op woensdag 7 juli 1909 in de gem. Leeuwarden met Pieter Panhuis, zoon van Froukje Panhuis. Pieter is geboren op zondag 16 april 1882 in Leeuwarden, is overleden op dinsdag 7 oktober 1958 aldaar, is begraven rond zaterdag 11 oktober 1958 in Huizum.

Van Pieter en Maaike zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Sjoerd Panhuis is geboren op donderdag 16 juni 1910 in Leeuwarden, is overleden op maandag 1 mei 2006 in Drachten, is gecremeerd op vrijdag 5 mei 2006 om 16.00 uur in Opeinde (De Wâldhôf).

2  Sjoerd Pieter Panhuis is geboren op vrijdag 30 januari 1914 in Leeuwarden, zie VI-D.

V-F  Meiltje Stienstra, dochter van Sjoerd Baukes Stienstra (IV-G) en Wijtske Buwalda, is geboren op vrijdag 22 december 1882 in Dokkum, is overleden op zaterdag 25 december 1948 in Leeuwarden, is begraven op donderdag 30 december 1948 in Huizum (Leeuwarden).

Meiltje trouwt op zaterdag 17 mei 1913 in de gem. Leeuwarden met Johannes Groen, zoon van Coenraad Groen en Trijntje Bouwer. Johannes is geboren op zondag 25 november 1888 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 31 maart 1972 aldaar, is begraven op woensdag 5 april 1972 in Huizum (Leeuwarden).

Van Johannes en Meiltje zijn vier kinderen bekend:

1  Wytske Groen is geboren op zondag 7 juni 1914 in Leeuwarden, is overleden op zaterdag 14 augustus 1982 aldaar.

2  Coenraad Groen is geboren op maandag 6 september 1915 in Leeuwarden, zie VI-E.

3  Trijntje Groen is geboren op dinsdag 2 januari 1917 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 12 mei 1995 aldaar.

4  Johanna Groen is geboren op dinsdag 2 januari 1917 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 22 november 1918 aldaar.

V-G  Poppe Stienstra, zoon van Sjoerd Baukes Stienstra (IV-G) en Wijtske Buwalda, is geboren op dinsdag 19 mei 1891 in Veenwouden, is overleden op zondag 28 september 1975 in Leeuwarden.

Poppe trouwt op donderdag 12 juni 1919 in Dokkum met Eeke Molenaar, dochter van N.N. en N.N.. Eeke is geboren op dinsdag 21 februari 1893 in Dokkum, is overleden op zondag 18 december 1949 in Leeuwarden, is begraven rond donderdag 22 december 1949 in Huizum.

Van Poppe en Eeke zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrika Stienstra is geboren op donderdag 10 juni 1920 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op woensdag 8 februari 1995 in Ouderkerk aan de Amstel, is bijgezet op dinsdag 4 april 1995 in Huizum (Leeuwarden).

2  Sjoerd Stienstra is geboren op vrijdag 11 januari 1924 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op zondag 20 augustus 1944 in Novy Jicin.

3  N.N., zie VI-F.

V-H  Koene Poppes Stienstra, zoon van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op woensdag 2 januari 1884 in Aalsum, is overleden op zaterdag 24 juni 1972 in Dokkum.

Koene trouwt op zaterdag 5 maart 1904 in de gem. Oostdongeradeel met Kornelia Bokkema, dochter van Jan Bokkema en Korneliske van Dijk. Kornelia is geboren op zondag 21 mei 1882 in Dokkum, is overleden op donderdag 18 november 1965 in de gem. Oostdongeradeel.

Van Koene en Kornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Janneke Stienstra is geboren op dinsdag 5 juli 1904 in Aalsum, is overleden op woensdag 6 december 1967 in Leeuwarden in het Diaconessenhuis, is begraven op zaterdag 9 december 1967 in Dokkum.

2  Korneliske Stienstra is geboren op zondag 18 februari 1906 in Aalsum, is overleden op vrijdag 13 oktober 1944 om 11.00 uur in Ginneken, is als overleden aangegeven op woensdag 25 oktober 1944 in de gem. Breda.

3  Grietje Stienstra is geboren op donderdag 31 oktober 1907 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden op zaterdag 11 mei 1991 in Leeuwarden, is gecremeerd op woensdag 15 mei 1991 in Goutum.

Grietje trouwt op donderdag 19 oktober 1939 in de gem. Oostdongeradeel met Martinus van Boerum. Martinus is geboren op dinsdag 11 februari 1913 in Dokkum, is overleden op woensdag 26 februari 2003 in Leeuwarden in Erasmushiem, is gecremeerd op maandag 3 maart 2003 in Goutum.

4  Gettje Stienstra is geboren op maandag 15 maart 1909 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden op woensdag 23 maart 1994 in Dokkum, is begraven op zaterdag 26 maart 1994 in Aalsum.

5  Ankje Stienstra is geboren op zaterdag 9 september 1911 in de gem. Oostdongeradeel, zie VI-G.

V-I  Sjoerd Poppes Stienstra, zoon van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op donderdag 27 mei 1886 in Aalsum, is overleden op woensdag 10 mei 1950 in Dokkum, is begraven rond zondag 14 mei 1950 in Aalsum.

Sjoerd trouwt op donderdag 28 mei 1914 in de gem. Achtkarspelen met Klaaske Broersma. Klaaske is geboren op zaterdag 4 april 1885 in Grootegast, is overleden op zondag 19 maart 1972, is begraven rond donderdag 23 maart 1972 in Aalsum.

Van Sjoerd en Klaaske zijn drie kinderen bekend:

1  Poppe Stienstra is geboren op donderdag 10 mei 1917 in de gem. Oostdongeradeel, zie VI-H.

2  Antje Stienstra is geboren op zaterdag 17 augustus 1918 in de gem. Oostdongeradeel, zie VI-I.

3  Feddrik Stienstra is geboren op dinsdag 7 februari 1922 in Dokkum, zie VI-J.

V-J  Ankje Poppes Stienstra, dochter van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op maandag 7 januari 1889 in Aalsum, is overleden op vrijdag 1 februari 1952 in Harkstede, is begraven rond dinsdag 5 februari 1952 aldaar.

Van Ankje en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Poppe Stienstra is geboren in 1912 in Aalsum, is overleden op donderdag 13 februari 1913 om 08.00 uur in Leeuwarden, is als overleden aangegeven op maandag 17 februari 1913 in de gem. Oostdongeradeel.

Ankje trouwt op donderdag 18 november 1915 in de gem. Oostdongeradeel (2) met Hero Wit, zoon van N.N. en N.N.. Hero is geboren op zaterdag 1 juni 1889 in Eelde, is overleden op zondag 25 februari 1973 in Harkstede, is begraven rond vrijdag 2 maart 1973 aldaar.

Van Hero en Ankje zijn vier kinderen bekend:

2  Poppe Wit is geboren op dinsdag 25 juli 1916 in Ubach Over Worms.

3  Anna Margrita Wit is geboren op dinsdag 25 juli 1916 in Ubach Over Worms.

4  N.N.

5  N.N.

V-K  Dirk Poppes Stienstra, zoon van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op woensdag 7 januari 1891 in Aalsum, is overleden op zaterdag 4 maart 1972 in Leeuwarden in Bonifatius Hospitaal, is gecremeerd op dinsdag 7 maart 1972 in Groningen.

Dirk trouwt op donderdag 18 november 1915 in de gem. Oostdongeradeel met Grietje Kramer, dochter van Leendert Kramer en Rienkje Dijkstra. Grietje is geboren op vrijdag 26 oktober 1894 in Hantum, is overleden op zaterdag 22 juni 1974 in Heerenveen.

Van Dirk en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Poppe Stienstra is geboren op zaterdag 4 augustus 1917 in Dokkum, is terechtgesteld op maandag 4 september 1944 in Vught, is als overleden aangegeven op maandag 21 juli 1947 in de gem. Hilversum, is begraven in Vught.

2  Rienkje Stienstra is geboren op zondag 26 december 1920 in Wirdum (LWL), is overleden op maandag 3 november 2003 in Leeuwarden, is gecremeerd op vrijdag 7 november 2003 in Goutum.

Rienkje was van maandag 23 augustus 1948 tot donderdag 3 januari 1952 gehuwd met N.N.

V-L  Meiltje Stienstra, dochter van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op vrijdag 27 maart 1896 in Aalsum, is overleden op maandag 10 februari 1941 in Dokkum, is begraven rond vrijdag 14 februari 1941 aldaar.

Meiltje trouwt op donderdag 9 juni 1921 in Dokkum met Geert Schriemer. Geert is geboren op vrijdag 23 mei 1890 in de gem. Smallingerland, is overleden op dinsdag 2 september 1980 in Dokkum.

Geert was later gehuwd (2) met Fokje Bouma.

Van Geert en Meiltje zijn twee kinderen bekend:

1  Roelof Geert Schriemer is geboren op zaterdag 15 juli 1922 in Dantumawoude, zie VI-K.

2  N.N., zie VI-L.

V-M  Hessel Stienstra, zoon van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op zaterdag 11 december 1897 in Aalsum, is overleden op zondag 16 september 1973 in Leeuwarden.

Hessel trouwt op donderdag 10 oktober 1929 in Dokkum met Geertje de Vries. Geertje is geboren op woensdag 15 februari 1905 in Dokkum.

Van Hessel en Geertje is een kind bekend:

1  Poppe Stienstra is geboren op zaterdag 8 augustus 1931 in Leeuwarden, is overleden op woensdag 1 november 1989, is begraven rond maandag 6 november 1989 in IJsbrechtum.

Poppe was sinds woensdag 8 april 1959 gehuwd met N.N.

V-N  Johanna Henderika Stienstra, dochter van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op donderdag 6 augustus 1885 in Aalsum, is overleden op zaterdag 20 maart 1965 in Dokkum, is begraven rond woensdag 24 maart 1965 aldaar.

Johanna trouwt op zondag 23 mei 1909 in Dokkum met Sjoerd Damsma, zoon van Jacob Damsma en Sibbeltje de Vries. Sjoerd is geboren op woensdag 11 februari 1880 in Dokkum, is overleden op vrijdag 13 november 1953, is begraven rond dinsdag 17 november 1953 aldaar.

Van Sjoerd en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Dirk Damsma is geboren op donderdag 1 september 1910 in Dokkum.

Jacob was sinds vrijdag 23 november 1934 gehuwd met N.N.

2  Dirk Jacob Damsma is geboren op vrijdag 7 mei 1915 in Dokkum, is gesneuveld op vrijdag 12 september 1941, is als overleden aangegeven op maandag 20 oktober 1947 in de gem. Dokkum.

V-O  Meiltje Dirks Stienstra, dochter van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op dinsdag 30 november 1886 in Aalsum, is overleden op zondag 8 juli 1956 om 15.30 uur in Leeuwarden, is begraven op woensdag 11 juli 1956 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Meiltje trouwt op zaterdag 30 mei 1914 in de gem. Leeuwarden (1) met Johannes Boetes, zoon van Anne Boetes en Gerdina Trippensee. Johannes is geboren op vrijdag 4 oktober 1878 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 10 juni 1927 aldaar, is begraven rond dinsdag 14 juni 1927 aldaar.

Van Johannes en Meiltje zijn twee kinderen bekend:

1  Anne Boetes is geboren op donderdag 15 juli 1915 in Leeuwarden, zie VI-M.

2  N.N.

Meiltje trouwt op woensdag 11 maart 1931 in de gem. Leeuwarden (2) met Luite Boing, zoon van Geert Boing en Jeltje de Wolf. Luite is geboren rond 1880 in Rotsterhaule.

Luite was eerder gehuwd (1) met Janna Koopman.

V-P  Bauke Dirks Stienstra, zoon van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op dinsdag 21 februari 1888 in Aalsum, is overleden op dinsdag 28 augustus 1979 in Drachten.

Bauke trouwt op zaterdag 16 november 1912 in de gem. Smallingerland met Aaltje Jelles Veenstra, dochter van Jelle Veenstra en Sietske Planting. Aaltje is geboren op zondag 16 januari 1887 in Drachten, is overleden op zaterdag 24 oktober 1970 in Dokkum.

Van Bauke en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Jelle Stienstra is geboren op vrijdag 12 december 1913 in Drachten, zie VI-N.

2  Sietske Ymkje Stienstra is geboren op zondag 25 januari 1920 in Drachten, zie VI-O.

V-Q  Antje Dirks Stienstra, dochter van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op zaterdag 2 augustus 1890 in Aalsum, is overleden op maandag 10 april 1978 in Leeuwarden.

Antje trouwt op zaterdag 14 juni 1919 in de gem. Leeuwarden met Jelle de Jong, zoon van Jan Sytzes de Jong en Trijntje Jelles Wierstra. Jelle is geboren op donderdag 27 februari 1890 in Hallum, is overleden op donderdag 18 juli 1974 in Leeuwarden.

Van Jelle en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-R  Sjoerdtje Stienstra, dochter van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op donderdag 7 april 1892 in Aalsum, is overleden op woensdag 2 mei 1973 in Drachten, is begraven op maandag 7 mei 1973 in Leeuwarden.

Sjoerdtje gaat in ondertrouw op donderdag 10 november 1921 in de gem. Leeuwarden, trouwt op maandag 28 november 1921 aldaar met Klaas Jitze Keikes, zoon van Wybe Keikes en Antje Miedema. Klaas is geboren op donderdag 1 april 1897 in Leeuwarden, is overleden op donderdag 7 december 1961 aldaar, is begraven rond maandag 11 december 1961 aldaar.

Van Klaas en Sjoerdtje is een kind bekend:

1  N.N., zie VI-P.

V-S  Jacob Dirks Stienstra, zoon van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op maandag 25 juni 1894 in Dokkum, is overleden op maandag 12 december 1983 in Zutphen, is gecremeerd op donderdag 15 december 1983 in Dieren.

Jacob trouwt voor 1929 in Zutphen (is gescheiden op maandag 19 oktober 1936 aldaar) (1) met Trijntje Scharphorn, dochter van N.N. en N.N.. Trijntje is geboren op vrijdag 16 augustus 1901 in Groningen, is overleden op vrijdag 4 oktober 1985 in Assen.

Trijntje was later gehuwd (2) met Meine Abel van der Broek.

Van Jacob en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Ymkje Stienstra (Ali) is geboren op zaterdag 10 april 1926 in Zutphen, zie VI-Q.

2  N.N.

Jacob gaat in ondertrouw op dinsdag 6 juni 1939, trouwt op woensdag 21 juni 1939 in Zutphen (2) met Alida Petronella Gerarda de Borst, dochter van N.N. en N.N.. Alida is geboren op donderdag 11 december 1902 in Apeldoorn, is overleden op vrijdag 23 oktober 1987 in Zutphen.

V-T  Poppe Dirks Stienstra, zoon van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op zaterdag 2 mei 1896 in Dokkum, is overleden op zaterdag 16 juni 1956 in Arnhem.

Poppe trouwt op woensdag 8 april 1925 in de gem. Ooststellingwerf met Sijkje de Boer, dochter van Anne Folkerts de Boer en Margjen Schuurer. Sijkje is geboren op zondag 23 april 1899 in Akkrum, is overleden op zaterdag 20 augustus 1988 in Drachten, is gecremeerd in Goutum.

Van Poppe en Sijkje zijn twee kinderen bekend:

1  Martha IJmkje Stienstra is geboren op zaterdag 27 november 1926 in Oosterwolde, zie VI-R.

2  N.N., zie VI-S.

V-U  Bauke Hoites Stienstra, zoon van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op donderdag 24 september 1891 in Aalsum, is verongelukt op zaterdag 21 augustus 1965 in Leeuwarden, is begraven op woensdag 25 augustus 1965 in Huizum (Leeuwarden).

Bauke trouwt op vrijdag 20 januari 1928 in Dokkum (1) met Maaike de Vries. Maaike is geboren op vrijdag 22 januari 1897 in de gem. Dantumadeel, is overleden op vrijdag 24 december 1937 in Groningen.

Bauke trouwt op zaterdag 6 november 1943 in de gem. Leeuwarden (2) met Albertje van der Leij, dochter van Sytse van der Leij en Marie Kooystra. Albertje is geboren op donderdag 16 december 1926 in Groningen, is overleden op donderdag 27 november 1997 in Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 2 december 1997 in Goutum.

Albertje was later gehuwd (2) met Doeke van der Veen.

Van Bauke en Albertje zijn negen kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-T.

2  N.N., zie VI-U.

3  Hoite Baukes Stienstra is geboren op donderdag 6 maart 1947 in Leeuwarden, zie VI-V.

4  N.N., zie VI-W.

5  N.N., zie VI-X.

6  Sjieuwke Stienstra is geboren op zondag 1 juli 1951 in Leeuwarden, zie VI-Y.

7  N.N., zie VI-Z.

8  Jantsje Baukes Stienstra (Jannie) is geboren op maandag 20 augustus 1956 in Leeuwarden, is overleden op woensdag 2 juli 2014 in Den Haag.

Jantsje was van dinsdag 18 december 1979 tot maandag 1 september 1980 gehuwd (1) met N.N. Jantsje was partner (2) van Ria Arendsen. Ria is overleden voor 2010.

9  N.N., zie VI-AA.

V-V  Einte Stienstra, zoon van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op donderdag 16 november 1893 in Aalsum, is overleden op woensdag 3 juni 1931 in Groningen.

Einte trouwt op zondag 8 september 1918 in Dokkum met Aaltje Glas, dochter van Johannes Glas en Froukje Donga. Aaltje is geboren op zaterdag 28 januari 1899 in Dokkum, is overleden op zondag 6 januari 1985 in de gem. Dantumadeel, is begraven in Dokkum.

Aaltje had later een buitenechtelijke relatie (2) met N.N..

Van Einte en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Wytske Stienstra is geboren op donderdag 12 december 1918 in Dokkum, is overleden voor 1998 aldaar.

Wytske was sinds vrijdag 12 maart 1948 gehuwd met N.N.

2  N.N., zie VI-AB.

3  Tjitske Stienstra is geboren op vrijdag 25 november 1921 in Dokkum, is overleden op zaterdag 19 april 1997 in Assen.

Tjitske trouwt op vrijdag 22 november 1946 in Dokkum met Piet van den Berg. Piet is geboren op zaterdag 8 november 1924 in Beuningen, is overleden op zaterdag 18 augustus 1990 in Assen.

4  Johanna Stienstra (Hanneke) is geboren op zaterdag 23 augustus 1924 in Dokkum, is overleden op dinsdag 30 mei 1944 in Hannover, is als overleden aangegeven op maandag 16 september 1946 in de gem. Dokkum.

5  Sjieuwke Stienstra is geboren op dinsdag 21 september 1926 in Dokkum, zie VI-AC.

V-W  Johannes Stienstra, zoon van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op woensdag 9 september 1896 in Aalsum, is overleden op zondag 31 december 1944.

Johannes trouwt op donderdag 23 februari 1922 in de gem. Oostdongeradeel met Baukje Wiersma, dochter van N.N. en N.N.. Baukje is geboren op woensdag 30 mei 1888 in Huizum, is overleden op dinsdag 3 maart 1970 in Spaubeek, is begraven op vrijdag 6 maart 1970 in Geleen.

Van Johannes en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Hoite Stienstra is geboren op donderdag 30 november 1922 in Aalsum, is ongehuwd overleden op donderdag 29 mei 1947 in Tilburg.

2  Antje Stienstra (Anneke) is geboren op donderdag 1 april 1926 in de gem. Dantumadeel, zie VI-AD.

V-X  Sieuke Stienstra, dochter van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op donderdag 9 augustus 1900 in Oostrum, is overleden op zaterdag 9 april 1938 om 22.30 uur in Midlaren.

Sieuke trouwt op woensdag 23 mei 1923 in de gem. Leeuwarden (is gescheiden op donderdag 19 januari 1933 in Leeuwarden) (1) met Sjouke Spaanstra, zoon van Johannes Spaanstra en Teetske Storm. Sjouke is geboren op vrijdag 29 maart 1901 in Leeuwarden, is als geboren aangegeven op vrijdag 29 maart 1901 in de gem. Leeuwarden, is overleden op maandag 5 juni 1967 in Leeuwarden in het Diaconessenhuis, is begraven op woensdag 7 juni 1967 in Noordbergum.

Sjouke was later gehuwd (2) met Maaike Everts.

Van Sjouke en Sieuke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

Sieuke begint een relatie rond 1933 (2) met Arnoldus Spaanstra, zoon van Albert Spaanstra en Albertje Westra. Arnoldus is geboren op donderdag 24 september 1896 om 21.30 uur in Leeuwarden, is als geboren aangegeven op vrijdag 25 september 1896 in de gem. Leeuwarden.

Arnoldus was eerder gehuwd (1) met Tjitske Siegersma.

Van Sieuke zijn twee kinderen bekend:

4  Arnoldus Stienstra (Arnold) is geboren op donderdag 22 februari 1934 in Groningen, zie VI-AE.

5  N.N., zie VI-AF.

V-Y  Jantje Stienstra, dochter van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op zaterdag 28 mei 1904 in Oostrum, is overleden op dinsdag 25 september 2001 in Purmerend.

Jantje trouwt op donderdag 16 mei 1935 in Amsterdam met Johannes Theodorus Dulfer. Johannes is geboren op zondag 3 mei 1903 in Amsterdam, is overleden op zondag 24 december 1989 in Purmerend.

Van Johannes en Jantje is een kind bekend:

1  N.N.

V-Z  Sjoerd Stienstra, zoon van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op maandag 16 oktober 1905 in Dokkum, is overleden op woensdag 1 juni 1983 in Den Haag.

Sjoerd trouwt op vrijdag 28 juli 1933 in de gem. Geleen met Neeltje Maria Duijfje Blom, dochter van Marinus Blom en Grietje Maria den Ouden. Neeltje is geboren op dinsdag 31 oktober 1911 in Rotterdam.

Van Sjoerd en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VI-AG.

V-AA  Jacob Geert Man, zoon van Gerardus Hendrikus Man en Maartje Stienstra (IV-N), is geboren op woensdag 9 april 1919 in Velsen, is gedoopt op zondag 11 mei 1919 in Bloemendaal, is overleden op dinsdag 23 juli 1946.

Jacob was sinds donderdag 21 augustus 1941 gehuwd met N.N.

Van Jacob en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  Gerardus Hendrikus Man is geboren op dinsdag 24 juli 1945 in Den Helder, zie VI-AH.

V-AB  Cornelia Stienstra (Corry), dochter van Jan Geerts Stienstra (IV-O) en Grietje IJsselstein, is geboren op zondag 6 augustus 1916 in Den Helder, is overleden op zondag 30 april 2017 aldaar, is gecremeerd op donderdag 4 mei 2017 in Schagen.

Cornelia trouwt op donderdag 2 juni 1938 in de gem. Den Helder met Johannes Jacobus Mutters (Jo). Johannes is geboren op donderdag 2 april 1914 in Den Helder, is overleden op donderdag 24 mei 2001 aldaar.

Van Johannes en Cornelia is een kind bekend:

1  N.N.

V-AC  Geertje Boukje Stienstra, dochter van Jan Geerts Stienstra (IV-O) en Grietje IJsselstein, is geboren op maandag 10 maart 1919 in Den Helder, is overleden op woensdag 25 november 1998 aldaar.

Geertje trouwt op donderdag 10 oktober 1946 in Anna Paulowna met Hendrik Petter. Hendrik is geboren op donderdag 8 augustus 1912 in Giethoorn, is overleden op zaterdag 21 september 1968 in Den Helder.

Van Hendrik en Geertje zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

V-AD  Wilhelmina Stienstra, dochter van Jan Geerts Stienstra (IV-O) en Grietje IJsselstein, is geboren op maandag 10 maart 1919 in Den Helder, is overleden op maandag 25 januari 2010 in de gem. Velsen.

Wilhelmina trouwt op donderdag 13 februari 1947 in de gem. Den Helder met Hendrikus Grooff. Hendrikus is geboren op donderdag 16 april 1914 in Den Helder, is overleden op donderdag 5 mei 1994 in Haarlem.

Van Hendrikus en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

Generatie VI

VI-A  Willem Steenstra, zoon van Harm Steenstra (V-A) en Wilhelmina Johanna Rowaan, is geboren op zondag 12 juli 1908 in Kropswolde, is overleden op donderdag 13 mei 1976 in Delfzijl.

Willem trouwt op zaterdag 12 augustus 1933 in Delfzijl met Ida Tillema, dochter van N.N. en N.N.. Ida is geboren op donderdag 18 juni 1908 in Loppersum, is overleden op zaterdag 14 juni 1997 in Delfzijl.

Van Willem en Ida zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-B  Sjoerd Stienstra, zoon van Bauke Stienstra (V-D) en Hitje Bakker, is geboren op donderdag 3 augustus 1911 in Utrecht, is overleden op vrijdag 11 augustus 1989 in Ochten.

Sjoerd trouwt op donderdag 4 juni 1942 met Antje Timmerman. Antje is geboren op donderdag 30 oktober 1913 in Enschede.

Van Sjoerd en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-A.

2  N.N., zie VII-B.

3  N.N., zie VII-C.

VI-C  Jan Stienstra, zoon van Bauke Stienstra (V-D) en Hitje Bakker, is geboren op maandag 11 april 1921 in Utrecht, is overleden op dinsdag 14 maart 2006 in de gem. Ooststellingwerf.

Jan trouwt op woensdag 29 oktober 1947 met Bouwina Anna Eppinga. Bouwina is geboren op zaterdag 8 april 1922 in Lippenhuizen, is overleden op donderdag 16 augustus 2012 in Oosterwolde.

Van Jan en Bouwina zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-D.

3  N.N.

VI-D  Sjoerd Pieter Panhuis, zoon van Pieter Panhuis en Maaike Stienstra (V-E), is geboren op vrijdag 30 januari 1914 in Leeuwarden, is overleden op maandag 29 september 1947 in Vlaardingen.

Sjoerd trouwt op woensdag 3 december 1941 in de gem. Leeuwarderadeel met Lamberta Post, dochter van Johan Post en Johanna Bijleveld. Lamberta is geboren op vrijdag 3 april 1914 in Huizum, is overleden op maandag 18 augustus 1997 in Leeuwarden.

Lamberta was later gehuwd (2) met Gerrit Bouwer.

Van Sjoerd en Lamberta zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-E.

2  N.N.

VI-E  Coenraad Groen, zoon van Johannes Groen en Meiltje Stienstra (V-F), is geboren op maandag 6 september 1915 in Leeuwarden, is overleden op woensdag 29 juli 1987 in Apeldoorn.

Coenraad trouwt op zaterdag 14 juli 1945 in Vledder met Johanna Puper, dochter van N.N. en N.N.. Johanna is geboren op maandag 27 oktober 1919 in Vledder, is overleden op zaterdag 9 september 1978 in Apeldoorn.

Van Coenraad en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-F  N.N.

VI-G  Ankje Stienstra, dochter van Koene Poppes Stienstra (V-H) en Kornelia Bokkema, is geboren op zaterdag 9 september 1911 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden op zondag 27 mei 2001 in de gem. Dongeradeel.

Ankje trouwt op dinsdag 21 juli 1936 in de gem. Oostdongeradeel (is gescheiden op dinsdag 27 juni 1961 aldaar) met Anne Ronner. Anne is geboren op vrijdag 15 mei 1914 in de gem. Oostdongeradeel.

Van Anne en Ankje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  Cornelia Korneliske Ronner is geboren op zondag 29 september 1946 in de gem. Smallingerland, is overleden op donderdag 16 april 1998 in Winschoten, is gecremeerd op maandag 20 april 1998 aldaar.

Cornelia was gehuwd met N.N.

VI-H  Poppe Stienstra, zoon van Sjoerd Poppes Stienstra (V-I) en Klaaske Broersma, is geboren op donderdag 10 mei 1917 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden op zaterdag 4 juni 1983 in Leeuwarden.

Poppe trouwt op zaterdag 7 september 1940 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland (is gescheiden op maandag 6 april 1964 aldaar) met Lolkje de Vries, dochter van Pieter de Vries en Froukje Lolkema. Lolkje is geboren op dinsdag 7 maart 1916 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland, is overleden op zondag 25 februari 1996 in Dokkum, is gecremeerd op woensdag 28 februari 1996 in Goutum.

Van Poppe en Lolkje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-H.

2  Froukje Klaske Stienstra (Froeks) is geboren op dinsdag 8 juli 1941 in Dokkum, zie VII-I.

3  N.N.

4  Marian Stienstra is geboren op zondag 29 juni 1947 in Dokkum, zie VII-J.

5  N.N., zie VII-K.

VI-I  Antje Stienstra, dochter van Sjoerd Poppes Stienstra (V-I) en Klaaske Broersma, is geboren op zaterdag 17 augustus 1918 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden op donderdag 29 mei 2003 in de gem. Dongeradeel, is begraven rond maandag 2 juni 2003 in Aalsum.

Antje trouwt op donderdag 28 oktober 1943 in Dokkum met Gerben Terpstra. Gerben is geboren op zaterdag 26 december 1914 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden op maandag 16 oktober 1978 in Dokkum, is begraven rond vrijdag 20 oktober 1978 in Aalsum.

Van Gerben en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-J  Feddrik Stienstra, zoon van Sjoerd Poppes Stienstra (V-I) en Klaaske Broersma, is geboren op dinsdag 7 februari 1922 in Dokkum, is overleden op zaterdag 25 juni 1977 in de gem. Oostdongeradeel, is begraven rond woensdag 29 juni 1977 in Metslawier.

Feddrik trouwt op donderdag 20 september 1945 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Catharina de Vries. Catharina is geboren op maandag 10 mei 1926 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland, is overleden op dinsdag 17 december 2002, is begraven op maandag 23 december 2002 in Metslawier.

Van Feddrik en Catharina zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoukje Stienstra is geboren op donderdag 21 februari 1946 in Dokkum, is overleden op donderdag 21 februari 1946 om 22.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 28 februari 1946 in de gem. Schiermonnikoog.

2  N.N., zie VII-L.

3  Sjoerd Stienstra is geboren op zaterdag 10 maart 1951 in Dokkum, is overleden op zondag 16 juni 1974 in Engwierum, is begraven rond donderdag 20 juni 1974 in Metslawier.

4  N.N., zie VII-M.

VI-K  Roelof Geert Schriemer, zoon van Geert Schriemer en Meiltje Stienstra (V-L), is geboren op zaterdag 15 juli 1922 in Dantumawoude, is overleden op zaterdag 23 oktober 1993 in de gem. Dongeradeel.

Roelof was sinds donderdag 9 november 1950 gehuwd met N.N.

Van Roelof en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-L  N.N.

VI-M  Anne Boetes, zoon van Johannes Boetes en Meiltje Dirks Stienstra (V-O), is geboren op donderdag 15 juli 1915 in Leeuwarden, is overleden op maandag 27 augustus 2001 aldaar, is gecremeerd op vrijdag 31 augustus 2001 in Goutum.

Anne trouwt op dinsdag 23 mei 1939 in de gem. Leeuwarden met Trijntje van Dijk, dochter van Gerrit van Dijk en Marijke Stoelwinder. Trijntje is geboren op donderdag 23 september 1915 in Leeuwarden, is overleden op woensdag 6 maart 1996 aldaar.

Van Anne en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-N  Dirk Jelle Stienstra, zoon van Bauke Dirks Stienstra (V-P) en Aaltje Jelles Veenstra, is geboren op vrijdag 12 december 1913 in Drachten, is overleden op zondag 25 november 2001 in Rotterdam.

Dirk trouwt op donderdag 18 juli 1940 in Drachten met Jantje Comello (Janny), dochter van Frank Willem Comello en Trijntje Bosma. Jantje is geboren op maandag 24 juli 1916 in Drachten, is overleden op woensdag 27 juli 2005 in Rotterdam, is begraven op zaterdag 30 juli 2005 om 12.00 uur in Rijswijk (Eikelenburg).

Van Dirk en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-N.

2  Alida Josephine Franciska Stienstra is geboren op woensdag 14 november 1945 in Den Haag, zie VII-O.

VI-O  Sietske Ymkje Stienstra, dochter van Bauke Dirks Stienstra (V-P) en Aaltje Jelles Veenstra, is geboren op zondag 25 januari 1920 in Drachten, is overleden op donderdag 7 januari 1993 in Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 12 januari 1993 in Goutum.

Sietske trouwt op donderdag 1 februari 1945 in de gem. Smallingerland met Folkert K. Berga, zoon van Klaas Berga en Roelofke Langhout. Folkert is geboren op maandag 3 december 1917 in Langezwaag, is overleden op woensdag 29 juli 1987 in Haren.

Van Folkert en Sietske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-P.

2  N.N.

VI-P  N.N.

VI-Q  Aaltje Ymkje Stienstra (Ali), dochter van Jacob Dirks Stienstra (V-S) en Trijntje Scharphorn, is geboren op zaterdag 10 april 1926 in Zutphen, is overleden op vrijdag 14 november 2014 in Assen, is gecremeerd op woensdag 19 november 2014 om 12.00 uur aldaar (De Boskamp).

Aaltje was sinds vrijdag 29 augustus 1952 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-R  Martha IJmkje Stienstra, dochter van Poppe Dirks Stienstra (V-T) en Sijkje de Boer, is geboren op zaterdag 27 november 1926 in Oosterwolde, is overleden op maandag 18 maart 2013 in Leeuwarden.

Martha trouwt op donderdag 24 mei 1962 in de gem. Smallingerland met Tjeerd Bijlenga. Tjeerd is geboren op maandag 3 maart 1919 in Leeuwarden, is overleden op zaterdag 31 oktober 1998 aldaar, is begraven op woensdag 4 november 1998 aldaar.

Van Tjeerd en Martha is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-Q.

VI-S  N.N.

VI-T  N.N.

VI-U  N.N.

VI-V  Hoite Baukes Stienstra, zoon van Bauke Hoites Stienstra (V-U) en Albertje van der Leij, is geboren op donderdag 6 maart 1947 in Leeuwarden, is overleden op zondag 4 juli 2010 aldaar, is begraven rond donderdag 8 juli 2010 in Huizum (Leeuwarden).

Hoite was sinds vrijdag 24 november 1967 gehuwd met N.N.

Van Hoite en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-R.

2  N.N.

VI-W  N.N.

VI-X  N.N.

VI-Y  Sjieuwke Stienstra, dochter van Bauke Hoites Stienstra (V-U) en Albertje van der Leij, is geboren op zondag 1 juli 1951 in Leeuwarden, is overleden op maandag 6 mei 2002 aldaar, urn bijgezet aldaar (Noorderbegraafplaats) of is gecremeerd op vrijdag 10 mei 2002 in Goutum.

Sjieuwke was sinds vrijdag 24 augustus 1973 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Sjieuwke is een kind bekend:

1  N.N.

VI-Z  N.N.

VI-AA  N.N.

VI-AB  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VI-AC  Sjieuwke Stienstra, dochter van Einte Stienstra (V-V) en Aaltje Glas, is geboren op dinsdag 21 september 1926 in Dokkum, is overleden op zondag 5 januari 1997 in Hoogeveen.

Sjieuwke was sinds vrijdag 3 maart 1950 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Sjieuwke zijn negen kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

8  N.N.

9  N.N.

VI-AD  Antje Stienstra (Anneke), dochter van Johannes Stienstra (V-W) en Baukje Wiersma, is geboren op donderdag 1 april 1926 in de gem. Dantumadeel, is overleden op woensdag 6 april 2016 in Noorbeek, is gecremeerd op woensdag 13 april 2016 in Geleen.

Antje trouwt op donderdag 29 augustus 1946 in de gem. Geleen met Reijer Goettsch. Reijer is geboren op zaterdag 16 april 1921 in Zierikzee, is overleden op maandag 19 juli 1993 in Sittard.

Van Reijer en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-S.

VI-AE  Arnoldus Stienstra (Arnold), zoon van Sieuke Stienstra (V-X), is geboren op donderdag 22 februari 1934 in Groningen, is overleden op dinsdag 2 december 2003 in Harderwijk.

Arnoldus was van vrijdag 14 juli 1961 tot woensdag 1 februari 1984 gehuwd met N.N.

Van Arnoldus en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-T.

3  N.N.

VI-AF  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VI-AG  N.N.

VI-AH  Gerardus Hendrikus Man, zoon van Jacob Geert Man (V-AA) en N.N., is geboren op dinsdag 24 juli 1945 in Den Helder, is overleden op donderdag 1 oktober 1981 aldaar.

Gerardus was sinds vrijdag 20 juni 1969 gehuwd met N.N.

Van Gerardus en N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

Generatie VII

VII-A  N.N.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.

VII-E  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  N.N.

VII-H  N.N.

VII-I  Froukje Klaske Stienstra (Froeks), dochter van Poppe Stienstra (VI-H) en Lolkje de Vries, is geboren op dinsdag 8 juli 1941 in Dokkum, is overleden op donderdag 17 december 1998 aldaar, is gecremeerd op maandag 21 december 1998 in Goutum.

Froukje was sinds donderdag 24 januari 1963 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Froukje is een kind bekend:

1  N.N., zie VIII-B.

VII-J  Marian Stienstra, dochter van Poppe Stienstra (VI-H) en Lolkje de Vries, is geboren op zondag 29 juni 1947 in Dokkum, is overleden op zondag 14 juli 2019 aldaar, is gecremeerd op vrijdag 19 juli 2019 aldaar.

Marian was gehuwd met N.N.

Van N.N. en Marian zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-K  N.N.

VII-L  N.N.

VII-M  N.N.

VII-N  N.N.

VII-O  Alida Josephine Franciska Stienstra, dochter van Dirk Jelle Stienstra (VI-N) en Jantje Comello (Janny), is geboren op woensdag 14 november 1945 in Den Haag, is overleden op maandag 8 mei 1995 in Numansdorp.

Alida was van donderdag 24 juni 1971 tot dinsdag 2 mei 1989 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Alida zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-P  N.N.

VII-Q  N.N.

VII-R  N.N.

VII-S  N.N.

VII-T  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  N.N.

VIII-B  N.N.

VIII-C  N.N.