De AG-tak

De AG-tak heeft zijn wortels in de gemeente Oost-Dongeradeel, hoewel de voorouders van Bauke Freerks afkomstig zijn uit Birdaard.
Bauke Freerks Stienstra, tichelaar, geboren op zondag 26 september 1756 in Birdaard, wonende in Aalsum, overleden op zondag 10 september 1826 in Leeuwarden, 69 jaar oud, zoon van Freerk Jans (arbeider) en Henke Harrits.
Hij is getrouwd op zondag 17 mei 1778 in Wetsens (1) met Foekje Hendriks, gedoopt op zondag 11 april 1751 in Aalsum, overleden op zondag 30 januari 1820 in Aalsum, 68 jaar oud, dochter van Hendrik Jans en Geeske Geerts.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Generatie I

I  Bauke Freerks Stienstra, zoon van Freerk Jans en Henke Harrits, is geboren Birdaard, is gedoopt op zondag 26 september 1756 aldaar, is overleden op zondag 10 september 1826 Leeuwarden.

Bauke trouwt op zondag 17 mei 1778 Wetsens (1) met Foekje Hendriks, dochter van Hendrik Jans en Geeske Geerts. Foekje is gedoopt op zondag 11 april 1751 Aalsum, is overleden op zondag 30 januari 1820 aldaar.

Van Bauke en Foekje zijn vijf kinderen bekend:

1  Freerk Baukes Stienstra is geboren op dinsdag 16 februari 1779 Aalsum, is gedoopt op zondag 14 maart 1779 aldaar, zie II-A.

2  Hendrik Baukes Stienstra is geboren op vrijdag 18 april 1783 Aalsum, is gedoopt op zondag 18 mei 1783 aldaar, zie II-B.

3  Jan Baukes is geboren op zondag 23 januari 1785 Aalsum, is gedoopt op zondag 6 maart 1785 aldaar, zie II-C.

4  Poppe Baukes Stienstra is geboren op zondag 18 mei 1788 Aalsum, is gedoopt op zondag 1 juni 1788 aldaar, zie II-D.

5  Geert Baukes Stienstra is geboren op zaterdag 14 april 1792 Aalsum, is gedoopt op zondag 6 mei 1792 aldaar, zie II-E.

Bauke trouwt op zaterdag 24 juni 1820 Dokkum (2) met Gerrytje Sipkes, dochter van Sipke Harkes en Antje Durks. Gerrytje is geboren Burum, is gedoopt op zondag 9 augustus 1767 aldaar, is overleden op dinsdag 26 december 1826 Dokkum.

Gerrytje was eerder gehuwd (1) met Klaas Ypes Cuperij.

Generatie II

II-A  Freerk Baukes Stienstra, zoon van Bauke Freerks Stienstra (I) en Foekje Hendriks, is geboren op dinsdag 16 februari 1779 Aalsum, is gedoopt op zondag 14 maart 1779 aldaar, is overleden op vrijdag 22 december 1815 Dokkum.

Freerk trouwt op zondag 17 mei 1807 Aalsum met Mettje Simons Ozinga, dochter van Siemen Klazes Ozinga en Mettje Harmens. Mettje is geboren op zondag 6 juli 1783 Dokkum, is overleden op woensdag 3 september 1856 aldaar.

Van Freerk en Mettje zijn vijf kinderen bekend:

1  Iebeltje Freerks Steenstra is geboren op dinsdag 15 maart 1808 Aalsum.

2  Bauke Freerks Steenstra is geboren op dinsdag 19 december 1809 Aalsum, is overleden op donderdag 26 september 1811 Dokkum.

3  Foekje Freerks Stienstra is geboren op donderdag 27 juni 1811 Dokkum, is overleden op zaterdag 12 oktober 1811 aldaar.

4  Bauke Freerks Steenstra is geboren op vrijdag 20 november 1812 Dokkum, zie III-A.

5  Foekje Freerks Stienstra is geboren op dinsdag 21 februari 1815 Dokkum, is ongehuwd overleden op maandag 27 juni 1842 aldaar.

II-B  Hendrik Baukes Stienstra, zoon van Bauke Freerks Stienstra (I) en Foekje Hendriks, is geboren op vrijdag 18 april 1783 Aalsum, is gedoopt op zondag 18 mei 1783 aldaar, is overleden op woensdag 15 augustus 1849 Engwierum.

Hendrik trouwt op zondag 3 maart 1805 Rinsumageest (1) met Grietje Sybrens Westerhof, dochter van Sybren Wessels en Foekje Hylkes. Grietje is geboren op woensdag 20 december 1769 Oostrum, is overleden op donderdag 14 april 1814 Aalsum.

Van Hendrik en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Bauke Hendriks Stienstra is geboren op zaterdag 18 mei 1805 Rinsumageest, zie III-B.

2  Sybren Hendriks Stienstra is geboren op zondag 6 december 1807 Dokkum, zie III-C.

3  Jan Hendriks Stienstra is geboren op vrijdag 15 mei 1812 Aalsum, is overleden op vrijdag 9 november 1900.

Hendrik trouwt op zondag 12 februari 1815 Leek (2) met Aukje Jogchums van der Veen, dochter van Jogchum Sipkes en Harmke Hendriks. Aukje is gedoopt op zondag 7 augustus 1774 Leek, is overleden op zaterdag 2 augustus 1828 Dokkum.

Aukje was eerder gehuwd (1) met Johannes Heres Kimp.

Van Hendrik en Aukje zijn twee kinderen bekend:

4  Catharina Jaikes Sakema Stienstra is geboren op zondag 14 mei 1815 Leek, is als geboren aangegeven op dinsdag 16 mei 1815 in de gem. Leek.

5  Foekje Hendriks Stienstra is geboren op zondag 31 oktober 1819 Friesch Stroobos, zie III-D.

Hendrik trouwt op donderdag 10 maart 1831 Dokkum (3) met Pyttje Jans Mourentz, dochter van Jan Cornelis Mourentz en Grietje Pieters Les. Pyttje is geboren op donderdag 4 september 1788 Dokkum, is gedoopt op zondag 9 november 1788 aldaar, is overleden op zondag 5 mei 1833 aldaar.

Pyttje was eerder gehuwd (1) met Sijbout Jans Fasinga.

Van Hendrik en Pyttje is een kind bekend:

6  Geert Hendriks Stienstra is geboren op donderdag 15 maart 1832 Aalsum.

II-C  Jan Baukes, zoon van Bauke Freerks Stienstra (I) en Foekje Hendriks, is geboren op zondag 23 januari 1785 Aalsum, is gedoopt op zondag 6 maart 1785 aldaar, is overleden op maandag 3 oktober 1808 aldaar.

Jan trouwt op zondag 20 april 1806 Rinsumageest met Geertje Klazes.

Van Jan en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Foekje Jans Stienstra is geboren rond 1805.

2  Tjitske Jans Stienstra is geboren op dinsdag 5 januari 1808 Aalsum, is overleden op donderdag 10 november 1808 Dokkum.

II-D  Poppe Baukes Stienstra, zoon van Bauke Freerks Stienstra (I) en Foekje Hendriks, is geboren op zondag 18 mei 1788 Aalsum, is gedoopt op zondag 1 juni 1788 aldaar, is overleden op vrijdag 6 januari 1854 aldaar.

Poppe was partner van Eelkje Wybrens Miedema, dochter van Wybren Jaspers Miedema en Jantje Fokkes. Eelkje is geboren op zaterdag 14 maart 1789 Foudgum, is gedoopt op zondag 29 maart 1789 aldaar, is overleden op dinsdag 19 juni 1849 Aalsum.

Van Poppe en Eelkje zijn vijf natuurlijke kinderen bekend:

1  Jantje Miedema is geboren op vrijdag 2 april 1819 Wierum, is ongehuwd overleden op maandag 16 maart 1840 Aalsum.

2  Bauke Poppes Stienstra is geboren op zaterdag 31 maart 1821 Akkerwoude, zie III-E.

3  Foekje Poppes Stienstra is geboren op maandag 17 maart 1823 Aalsum, zie III-F.

4  Antje Poppes Stienstra is geboren op zondag 18 december 1825 in de gem. Oost-Dongeradeel, is overleden na 1839.

5  Wiebren Poppes Stienstra is geboren op vrijdag 13 februari 1829 in de gem. Oost-Dongeradeel, is ongehuwd overleden op zaterdag 3 juli 1880 Aalsum.

II-E  Geert Baukes Stienstra, zoon van Bauke Freerks Stienstra (I) en Foekje Hendriks, is geboren op zaterdag 14 april 1792 Aalsum, is gedoopt op zondag 6 mei 1792 aldaar, is overleden op woensdag 11 januari 1865 Oegstgeest.

Geert trouwt op woensdag 17 februari 1813 in de gem. Oost-Dongeradeel (is gescheiden op zondag 10 september 1820 Leeuwarden) (1) met Uilkje Jans van Boerum, dochter van Jan Melles van Boerum en Aafke Klazes Leegstra. Uilkje is geboren op zondag 27 maart 1791, is overleden op maandag 28 april 1856 Burum.

Van Geert en Uilkje is een kind bekend:

1  Foekje Geerts Stienstra is geboren op zaterdag 20 maart 1813 Aalsum, zie III-G.

Geert trouwt na september 1820 (2) met Christina Hofman, dochter van Johan Kasper Hofman en Maria Haak. Christina is gedoopt op donderdag 15 november 1798 Zutphen, is overleden op dinsdag 14 november 1826 Leiden.

Geert trouwt op woensdag 6 november 1850 Oegstgeest (3) met Fredrika Indrisi, dochter van Johannes Indrisi en Elisabeth Waterboer. Fredrika is geboren op dinsdag 20 juni 1820 Zutphen, is overleden op dinsdag 20 september 1904 Oegstgeest.

Van Geert en Fredrika zijn tien kinderen bekend:

2  Frederika Stienstra is geboren op vrijdag 3 maart 1843 Leiden, zie III-H.

3  Johanna Stienstra is geboren op dinsdag 25 maart 1845 Leiden, is overleden op dinsdag 12 augustus 1856 Oegstgeest.

4  Johannes Christiaan Stienstra is geboren op dinsdag 4 mei 1847 Leiden, is overleden op woensdag 21 september 1864 Vlissingen.

5  Foekje Stienstra is geboren op donderdag 20 december 1849 Oegstgeest, is overleden na 1869.

6  Elisabeth Stienstra is geboren op maandag 24 november 1851 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 26 juni 1863 aldaar.

7  Maria Stienstra is geboren op dinsdag 11 april 1854 Oegstgeest, zie III-I.

8  Geert Baukes Stienstra is geboren op zondag 10 februari 1856 Oegstgeest, is G.K. gedoopt, zie III-J.

9  Johanna Stienstra is geboren op maandag 28 maart 1859 Oegstgeest, is overleden op donderdag 12 januari 1860 aldaar.

10  Wilhelmina Stienstra is geboren op zondag 14 april 1861 Oegstgeest, is overleden op donderdag 10 februari 1870 aldaar.

11  Johannes Christiaan Stienstra is geboren op woensdag 12 april 1865 Oegstgeest, is overleden op zaterdag 14 december 1872 aldaar.

Generatie III

III-A  Bauke Freerks Steenstra, zoon van Freerk Baukes Stienstra (II-A) en Mettje Simons Ozinga, is geboren op vrijdag 20 november 1812 Dokkum, is overleden op dinsdag 16 januari 1872 Morra.

Bauke trouwt op dinsdag 25 mei 1841 in de gem. Oost-Dongeradeel met Dieuke Sjirks Wiersma, dochter van Sjirk Sijmens Wiersma en Dieuke Douwes Dijkstra. Dieuke is geboren op donderdag 19 december 1816 Morra, is overleden op maandag 17 januari 1898 aldaar.

Van Bauke en Dieuke zijn twee kinderen bekend:

1  Mettje Baukes Steenstra is geboren op zaterdag 5 maart 1842 Morra, is overleden op vrijdag 18 april 1845 aldaar.

2  Mettje Baukes Steenstra is geboren op vrijdag 19 november 1847 Morra.

III-B  Bauke Hendriks Stienstra, zoon van Hendrik Baukes Stienstra (II-B) en Grietje Sybrens Westerhof, is geboren op zaterdag 18 mei 1805 Rinsumageest, is overleden op donderdag 13 december 1894 Zuidlaren.

Bauke trouwt op maandag 4 mei 1829 Zuidlaren (1) met Grietjen Hendriks Timmerman. Grietjen is geboren rond 1799 Zuidlaren, is overleden voor 1843.

Van Bauke en Grietjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Steenstra is geboren op woensdag 2 december 1829 Zuidlaren, is overleden op woensdag 13 januari 1830 aldaar.

2  Hendrik Steenstra is geboren op dinsdag 27 december 1831 Zuidlaren, is overleden op woensdag 16 april 1834 aldaar.

3  Hendrik Steenstra is geboren op woensdag 3 december 1834 Zuidlaren.

Hendrik trouwt op zaterdag 4 mei 1861 Zuidlaren met Willemina Bussemaker, dochter van Steven Bussemaker en Geesje Wichers. Willemina is geboren rond 1835 Zuidlaren.

4  Jan Steenstra is geboren op zondag 12 november 1837 Zuidlaren, is overleden op zondag 20 juni 1858 aldaar.

5  Willemtien Stienstra is geboren op zaterdag 11 januari 1840 Zuidlaren, zie IV-A.

Bauke trouwt op donderdag 4 mei 1843 Zuidlaren (2) met Mettien Hoving, dochter van Willem Willems Hoving en Jantien Alberts. Mettien is geboren rond 1809.

Van Bauke en Mettien zijn vier kinderen bekend:

6  Willem Steenstra is geboren op vrijdag 10 oktober 1845 Zuidlaren, zie IV-B.

7  Grietje Steenstra is geboren op vrijdag 7 juli 1848 Zuidlaren, is overleden op zondag 28 maart 1920 Haren.

Grietje trouwt op zaterdag 9 mei 1874 Zuidlaren met Berend Sluiter, zoon van Jannes Sluiter en Geesje Kuize. Berend is geboren rond 1847 Zuidlaren.

8  Jantien Stienstra is geboren op dinsdag 28 januari 1851 Zuidlaren, is overleden op zaterdag 9 april 1927 aldaar.

9  Hendrikje Stienstra is geboren op maandag 4 december 1854 Zuidlaren, is overleden op dinsdag 29 maart 1892 aldaar.

Hendrikje trouwt op zaterdag 6 september 1890 Zuidlaren met Klaas Tymens Idema, zoon van N.N. en N.N.. Klaas is geboren op maandag 11 maart 1850 Appelscha.

Klaas was later gehuwd (2) met Niessien Koning.

III-C  Sybren Hendriks Stienstra, zoon van Hendrik Baukes Stienstra (II-B) en Grietje Sybrens Westerhof, is geboren op zondag 6 december 1807 Dokkum, is overleden op maandag 12 juli 1847 aldaar.

Sybren trouwt op zaterdag 8 april 1837 Dokkum met Durkje Johannes Haanstra, dochter van Johannes Jeppes Haanstra en Ypkjen Willems Ytsma. Durkje is geboren op zondag 29 januari 1815 Dokkum, is overleden op vrijdag 9 november 1900 aldaar.

Van Sybren en Durkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Steenstra is geboren op maandag 19 februari 1838 Dokkum.

2  Wijpkje Steenstra is geboren op zaterdag 28 december 1839 Dokkum, zie IV-C.

3  Johanna Steenstra is geboren op zondag 10 april 1842 Dokkum, zie IV-D.

4  Hendrikje Steenstra is geboren op zondag 20 oktober 1844 Dokkum, zie IV-E.

5  Siebrigje Steenstra is geboren op dinsdag 29 februari 1848 Dokkum, zie IV-F.

III-D  Foekje Hendriks Stienstra, dochter van Hendrik Baukes Stienstra (II-B) en Aukje Jogchums van der Veen, is geboren op zondag 31 oktober 1819 Friesch Stroobos, is overleden op donderdag 2 december 1897 Kollum.

Foekje trouwt op zaterdag 26 maart 1853 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Louw Sakes Beerstra, zoon van Sake Durks Beerstra en Aafke Louerman. Louw is geboren op zondag 30 september 1827 Tytsjerk, is overleden op woensdag 23 januari 1889 Kollum.

Van Louw en Foekje zijn drie kinderen bekend:

1  Aafke Beerstra is geboren op maandag 13 juni 1853 Kollum, is ongehuwd overleden op zaterdag 11 juni 1927 aldaar.

2  Aukje Beerstra is geboren op zondag 10 juni 1855 Kollum, is overleden op vrijdag 3 maart 1916 aldaar.

Aukje was gehuwd met N.N.

3  Saakje Beerstra is geboren op donderdag 29 oktober 1857 Kollum, is ongehuwd overleden op maandag 5 april 1926 aldaar.

III-E  Bauke Poppes Stienstra, natuurlijke zoon van Poppe Baukes Stienstra (II-D) en Eelkje Wybrens Miedema, is geboren op zaterdag 31 maart 1821 Akkerwoude, is overleden op vrijdag 21 oktober 1892 Aalsum.

Bauke trouwt op donderdag 7 juni 1849 in de gem. Dantumadeel (1) met Meiltje Sjoerds Vellinga, dochter van Sjoerd Dirks Vellinga en Janke Dirks Roeda. Meiltje is geboren op maandag 17 december 1821 Blija, is overleden op maandag 11 mei 1863 Aalsum.

Van Bauke en Meiltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjoerd Baukes Stienstra is geboren op dinsdag 9 april 1850 Aalsum, zie IV-G.

2  Eeke Baukes Stienstra is geboren op dinsdag 22 juni 1852 Aalsum, is overleden op donderdag 31 augustus 1876 Ferwerd.

Eeke trouwt op zaterdag 29 mei 1875 in de gem. Ferwerderadeel met Bote Jelkes Tamboeser, zoon van Jelke Botes Tamboeser en Pietje Jans de Boer. Bote is geboren op zondag 20 oktober 1850 Ferwerd, is overleden op zaterdag 25 mei 1935 aldaar.

3  Poppe Baukes Stienstra is geboren op donderdag 23 november 1854 Aalsum, zie IV-H.

4  Dirk Baukes Stienstra is geboren op maandag 19 oktober 1857 Aalsum, zie IV-I.

5  Wiebren Baukes Stienstra is geboren op zaterdag 31 mei 1862 Aalsum, is overleden op maandag 29 oktober 1866 aldaar.

Bauke trouwt op maandag 8 augustus 1864 in de gem. Oost-Dongeradeel (2) met Tjitske Hoites Meinema, dochter van Hoite Jinnes Meinema en Fokeltje Lourens Joustra. Tjitske is geboren op maandag 15 augustus 1825 Betterwird, is overleden op donderdag 12 juni 1884 Aalsum.

Van Bauke en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

6  Hoite Baukes Stienstra is geboren op dinsdag 27 juni 1865 Aalsum, zie IV-J.

7  Wiebren Baukes Stienstra is geboren op zondag 24 maart 1867 Aalsum, zie IV-K.

III-F  Foekje Poppes Stienstra, natuurlijke dochter van Poppe Baukes Stienstra (II-D) en Eelkje Wybrens Miedema, is geboren op maandag 17 maart 1823 Aalsum, is overleden op woensdag 12 januari 1887 Dokkum.

Foekje trouwt op donderdag 17 mei 1849 in de gem. Dantumadeel met Douwe Sjoerds Eedema, zoon van Sjoerd Douwes Eedema en Sytske Lammerts Vlaskamp. Douwe is geboren op dinsdag 21 november 1820 Aalsum, is overleden op maandag 21 mei 1883 Dokkum.

Van Douwe en Foekje zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoerd Douwes Eedema is geboren op woensdag 28 november 1849 Dokkum, is overleden op woensdag 15 december 1858 aldaar.

2  Eelkjen Douwes Eedema is geboren op zaterdag 13 januari 1855 Dokkum, is overleden op maandag 11 april 1864 aldaar.

III-G  Foekje Geerts Stienstra, dochter van Geert Baukes Stienstra (II-E) en Uilkje Jans van Boerum, is geboren op zaterdag 20 maart 1813 Aalsum, is ongehuwd overleden op donderdag 26 april 1860 Oegstgeest.

Foekje begint een relatie voor 1853 met Tæke Geerts de Vries, zoon van Geert Hendriks de Vries en Sijke Tækes Lijssenberg. Tæke is geboren op dinsdag 16 maart 1802 Dokkum, is gedoopt op woensdag 31 maart 1802 aldaar, is overleden op zondag 7 september 1862 Oegstgeest.

Tæke was eerder gehuwd (1) met Grijtje Gerrits Dijkstra.

Van Tæke en Foekje zijn drie natuurlijke kinderen bekend:

1  Uilkje Stienstra is geboren op donderdag 5 mei 1842 Aalsum, is overleden op woensdag 11 mei 1842 aldaar.

2  Seeke Stienstra is geboren op dinsdag 2 september 1851 Oegstgeest.

3  Geert Steenstra is geboren op dinsdag 31 mei 1853 Oegstgeest, is overleden op woensdag 27 juli 1853 aldaar.

III-H  Frederika Stienstra, dochter van Geert Baukes Stienstra (II-E) en Fredrika Indrisi, is geboren op vrijdag 3 maart 1843 Leiden, is overleden op woensdag 26 februari 1941 Overschie.

Frederika trouwt op zondag 21 mei 1871 Oegstgeest met Hubertus de Ruijter, zoon van N.N. en N.N.. Hubertus is geboren op vrijdag 11 december 1840 Oegstgeest, is overleden op zondag 23 februari 1890 aldaar.

Van Hubertus en Frederika zijn zeven kinderen bekend:

1  Johannes de Ruyter is geboren op maandag 18 maart 1872 Oegstgeest, is overleden op maandag 20 november 1961 Delft.

Johannes trouwt op vrijdag 23 juli 1897 Oegstgeest met Geertruida Wilhelmina Star. Geertruida is geboren op zondag 21 juni 1874 Valkenburg, is overleden op dinsdag 10 januari 1939 Amsterdam.

2  Geert Bouwkens de Ruyter is geboren op vrijdag 28 augustus 1874 Oegstgeest, is overleden op donderdag 22 november 1951 Rotterdam.

Geert trouwt op donderdag 16 augustus 1900 Overschie met Alida van Leeuwen, dochter van Cornelis van Leeuwen en Hendrina Verheul. Alida is geboren op vrijdag 27 juli 1877 Overschie, is overleden op woensdag 18 maart 1936.

3  Frederik de Ruyter is geboren op zaterdag 1 januari 1876 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 30 oktober 1951 Gorinchem.

Frederik trouwt op vrijdag 8 januari 1909 Oegstgeest (1) met Adriana van Egmond. Adriana is geboren op dinsdag 15 januari 1867 Rijnsburg, is overleden op donderdag 22 juli 1937 Oegstgeest. Frederik trouwt op donderdag 3 september 1942 Amsterdam (2) met Wilhelmina Christina Unverferth, dochter van Heinrich Wilhelm Unverferth en Maria van Riesen. Wilhelmina is geboren op donderdag 7 november 1878 Velsen, is overleden op donderdag 12 december 1946 Oegstgeest.

Wilhelmina was eerder gehuwd (1) met Marinus de Ruijter (zie III-H.4).

4  Marinus de Ruijter is geboren op zaterdag 14 juni 1879 Oegstgeest, is overleden op donderdag 18 november 1937 Groningen.

Marinus trouwt op donderdag 29 januari 1903 Amsterdam of trouwt op donderdag 29 januari 1903 in de gem. Amsterdam met Wilhelmina Christina Unverferth, dochter van Heinrich Wilhelm Unverferth en Maria van Riesen. Wilhelmina is geboren op donderdag 7 november 1878 Velsen, is overleden op donderdag 12 december 1946 Oegstgeest.

Wilhelmina was later gehuwd (2) met Frederik de Ruyter (zie III-H.3).

5  Hubertus de Ruijter is geboren op woensdag 21 september 1881 Oegstgeest, is overleden op zaterdag 1 maart 1924 Amsterdam.

Hubertus trouwt op donderdag 12 oktober 1905 Amsterdam (1) met Sophia Louisa Unverferth, waarschijnlijk dochter van Heinrich Wilhelm Unverferth en Maria van Riesen. Sophia is geboren rond 1886 Velsen, is overleden op dinsdag 27 mei 1913 Amsterdam. Hubertus trouwt op donderdag 6 mei 1915 in de gem. Amsterdam (2) met Grietje van der Meulen, dochter van Jan van der Meulen en Geertrui Kok. Grietje is geboren rond 1892 Amsterdam, is overleden na 1924.

6  Wilhelmus de Ruyter is geboren op zondag 9 september 1883 Oegstgeest, is overleden op maandag 12 mei 1884 aldaar.

7  Wilhelmus de Ruyter is geboren op donderdag 11 maart 1886 Oegstgeest.

III-I  Maria Stienstra, dochter van Geert Baukes Stienstra (II-E) en Fredrika Indrisi, is geboren op dinsdag 11 april 1854 Oegstgeest, is overleden op donderdag 23 oktober 1919 Baambrugge.

Maria trouwt op vrijdag 2 augustus 1889 Baambrugge met Dirk Eindhoven, zoon van N.N. en N.N.. Dirk is geboren op zondag 13 juni 1852 Baambrugge, is overleden op donderdag 7 april 1927 om 15.30 uur aldaar.

Van Dirk en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Eindhoven is geboren op maandag 30 juni 1890 Baambrugge, is overleden op vrijdag 5 augustus 1949 Abcoude.

Jan trouwt op donderdag 10 november 1921 Abcoude-Proosdij met Margje de Groot, dochter van N.N. en N.N.. Margje is geboren op zaterdag 26 januari 1895 Abcoude.

2  Geert Boukes Eindhoven is geboren op maandag 4 januari 1892 Baambrugge.

Geert trouwt op vrijdag 10 december 1915 in de gem. Loenen met Cornelia Dekker, dochter van Teunis Dekker en Arigje Vuik Noorland. Cornelia is geboren rond 1893 Streefkerk.

3  Teunis Cornelis Eindhoven is geboren op zaterdag 8 april 1893 Baambrugge.

Teunis trouwt op zaterdag 9 augustus 1919 Loosdrecht met Margaretha Maassakker, dochter van N.N. en N.N.. Margaretha is geboren in 1893 Vreeland.

4  Frederik Eindhoven is geboren op maandag 29 oktober 1894 Baambrugge.

Frederik trouwt op donderdag 9 december 1920 gem. Vinkeveen en Waverveen met Aafje Vulperhorst, dochter van Jan Vulperhorst en Arida Offerman. Aafje is geboren rond 1900 gem. Vinkeveen en Waverveen.

5  Jannetje Frederika Eindhoven is geboren op dinsdag 1 juni 1897 Baambrugge.

III-J  Geert Baukes Stienstra, zoon van Geert Baukes Stienstra (II-E) en Fredrika Indrisi, is geboren op zondag 10 februari 1856 Oegstgeest, is G.K. gedoopt, is overleden op zaterdag 18 januari 1930 om 01.30 uur Den Helder.

Geert trouwt op donderdag 2 oktober 1884 Den Helder (1) met Guurtje van Brederode, dochter van Daniel van Brederode en Maartje Droog. Guurtje is geboren op maandag 30 maart 1857 Den Helder, is overleden op zondag 5 januari 1902 Amsterdam.

Van Geert en Guurtje zijn zes kinderen bekend:

1  Frederika Maria Stienstra is geboren op zondag 15 februari 1885 Den Helder, is als geboren aangegeven op maandag 16 februari 1885 geboren, is overleden op zaterdag 23 februari 1889 Amsterdam.

2  Maartje Stienstra is geboren op vrijdag 13 april 1888 Den Helder, is als geboren aangegeven op zaterdag 14 april 1888 geboren, zie IV-L.

3  Geert Boukes Stienstra is geboren op zondag 23 februari 1890 Den Helder, is als geboren aangegeven op zondag 23 februari 1890 geboren, is overleden op maandag 23 juni 1890 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 25 juni 1890.

4  Geert Boukes Stienstra is geboren op zaterdag 20 juni 1891 Den Helder, is als geboren aangegeven op maandag 22 juni 1891 geboren, is overleden op zaterdag 11 juli 1891 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 13 juli 1891.

5  Jan Geerts Stienstra is geboren op zaterdag 5 november 1892 Den Helder, zie IV-M.

6  Frederika Maria Stienstra is geboren op vrijdag 28 juni 1895 Den Helder, is als geboren aangegeven op vrijdag 28 juni 1895 geboren, is overleden op woensdag 27 december 1911 Amsterdam.

Geert trouwt op donderdag 19 mei 1904 Amsterdam (2) met Cornelia Maartense, dochter van N.N. en N.N.. Cornelia is geboren op vrijdag 14 mei 1858 Goes, is G.K. gedoopt, is overleden op vrijdag 11 mei 1945 Wildervank.

Generatie IV

IV-A  Willemtien Stienstra, dochter van Bauke Hendriks Stienstra (III-B) en Grietjen Hendriks Timmerman, is geboren op zaterdag 11 januari 1840 Zuidlaren.

Willemtien trouwt op donderdag 2 mei 1861 Zuidlaren met Albert Zweers, zoon van Berend Zweers en Frederika Alberts Smit. Albert is geboren rond 1835 Eelde.

Van Albert en Willemtien zijn twee kinderen bekend:

1  Frederika Zweers is geboren op zaterdag 20 juli 1861 Haren, is overleden op maandag 22 april 1889 Anloo.

2  Grietje Zweers is geboren rond 1870 Anloo, is overleden op zaterdag 14 oktober 1939 Groningen.

IV-B  Willem Steenstra, zoon van Bauke Hendriks Stienstra (III-B) en Mettien Hoving, is geboren op vrijdag 10 oktober 1845 Zuidlaren, is overleden op woensdag 4 april 1928 aldaar.

Willem trouwt op donderdag 25 mei 1876 Zuidlaren (1) met Wieke Kobus, dochter van Johannes Harms Kobus en Janna Jakobs Tempel. Wieke is geboren rond 1844 Winsum (Gr).

Van Willem en Wieke zijn drie kinderen bekend:

1  Mettien Steenstra is geboren op donderdag 18 januari 1877 Noordlaren, is overleden op dinsdag 1 maart 1955 Hijken.

Mettien was gehuwd met N.N.

2  Johanna Steenstra is geboren op woensdag 11 december 1878 Noordlaren, is overleden op zondag 8 juni 1879 aldaar.

3  Johannes Steenstra is geboren op vrijdag 9 april 1880 Noordlaren, is overleden op dinsdag 12 april 1881 aldaar.

Willem trouwt op zaterdag 12 april 1884 Zuidlaren (2) met Jantien Wijbes, dochter van Harm Wijbes en Trientje Hinderikus Klaassens. Jantien is geboren rond 1846.

Van Willem en Jantien zijn twee kinderen bekend:

4  Harm Steenstra is geboren op zaterdag 9 mei 1885 Noordlaren, zie V-A.

5  Catharina Steenstra is geboren in 1886 Noordlaren, is ongehuwd overleden op donderdag 16 augustus 1962 Glimmen.

IV-C  Wijpkje Steenstra, dochter van Sybren Hendriks Stienstra (III-C) en Durkje Johannes Haanstra, is geboren op zaterdag 28 december 1839 Dokkum, is overleden op woensdag 11 mei 1887 aldaar.

Wijpkje trouwt op zondag 27 mei 1866 Dokkum met Lammert Sprietsma, zoon van Geert Lammerts Sprietsma en Jantje Jans de Vries. Lammert is geboren op zaterdag 15 augustus 1835 Dokkum, is overleden op zondag 22 maart 1908 Aalsum.

Van Lammert en Wijpkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Durkje Sprietsma is geboren op vrijdag 21 december 1866 Dokkum, is overleden op vrijdag 24 juli 1896 aldaar.

Durkje trouwt op zondag 13 mei 1894 Dokkum met Cornelis de Jong, zoon van Petrus de Jong en Fenno Hendriks Stelwagen. Cornelis is geboren op zaterdag 6 maart 1869 Dokkum, is overleden op zaterdag 27 mei 1905 aldaar.

2  Jantje Sprietsma is geboren op maandag 23 november 1868 Dokkum, is overleden op zondag 26 februari 1939.

Jantje trouwt op zondag 14 september 1890 Dokkum met Klaas Toornstra, zoon van Klaas Toornstra en Elske van der Wal. Klaas is geboren op zaterdag 9 januari 1869 Dokkum, is overleden voor 1939.

3  Geert Sprietsma is geboren op woensdag 12 oktober 1870 Dokkum, is overleden op maandag 11 juli 1921 Leeuwarden.

Geert trouwt op zondag 13 mei 1906 Dokkum met Gerritje Dol, dochter van Gerben Dol en Sjoukje Toonstra. Gerritje is geboren op donderdag 2 november 1876 Dokkum, is overleden op zaterdag 20 juli 1935 aldaar.

Gerritje was eerder gehuwd (1) met Lammert Hendrik Sprietsma (zie IV-C.5).

4  Siebren Sprietsma is geboren op zaterdag 28 februari 1874 Dokkum, is ongehuwd overleden op vrijdag 6 augustus 1897 aldaar.

5  Lammert Hendrik Sprietsma is geboren op vrijdag 21 januari 1876 Dokkum, is overleden op vrijdag 17 juli 1903 aldaar.

Lammert trouwt op zondag 3 november 1901 Dokkum met Gerritje Dol, dochter van Gerben Dol en Sjoukje Toonstra. Gerritje is geboren op donderdag 2 november 1876 Dokkum, is overleden op zaterdag 20 juli 1935 aldaar.

Gerritje was later gehuwd (2) met Geert Sprietsma (zie IV-C.3).

6  Mient Sprietsma is geboren op woensdag 10 juli 1878 Dokkum, is overleden op dinsdag 30 september 1941 Leeuwarden.

Mient trouwt op zondag 22 mei 1904 Dokkum met Trijntje Zuidema, dochter van Jan Berends Zuidema en Tjitske Vriezema. Trijntje is geboren op woensdag 5 juli 1876 in de gem. Oost-Dongeradeel.

7  Johanna Sprietsma is geboren op donderdag 15 juli 1880 Dokkum, is overleden op vrijdag 8 oktober 1920 aldaar.

Johanna trouwt op donderdag 5 april 1900 Dokkum met Tjeerd Kool, zoon van Gerard Kool en Anna Maria Kooistra. Tjeerd is geboren op zondag 25 juni 1882 Dokkum.

IV-D  Johanna Steenstra, dochter van Sybren Hendriks Stienstra (III-C) en Durkje Johannes Haanstra, is geboren op zondag 10 april 1842 Dokkum, is overleden op zondag 9 maart 1884 Holwerd.

Johanna trouwt op zondag 1 december 1867 Dokkum met Jurjen Herkes de Jong, zoon van Herke Sybrens de Jong en Antje Jurjens Heidanus. Jurjen is geboren op zondag 6 december 1835 Bozum.

Van Jurjen en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Herke Jurjens de Jong is geboren op zondag 26 maart 1871 Dokkum.

2  Antje Jurjens de Jong is geboren op donderdag 25 juli 1872 Dokkum.

3  Jurjen Jurjens de Jong is geboren op dinsdag 26 februari 1884 Holwerd, is overleden op maandag 28 juli 1884 Dokkum.

IV-E  Hendrikje Steenstra, dochter van Sybren Hendriks Stienstra (III-C) en Durkje Johannes Haanstra, is geboren op zondag 20 oktober 1844 Dokkum.

Hendrikje trouwt op donderdag 2 mei 1867 Dokkum met Mient Steensma, zoon van Aldert Oetzes Steensma en Saapke Joostens Zondervan. Mient is geboren op zaterdag 18 juli 1840 Groningen, is overleden op maandag 6 februari 1911 Dokkum.

Van Mient en Hendrikje is een kind bekend:

1  Saapke Steensma is geboren op vrijdag 7 juni 1867 Dokkum, is overleden op dinsdag 8 december 1942.

IV-F  Siebrigje Steenstra, dochter van Sybren Hendriks Stienstra (III-C) en Durkje Johannes Haanstra, is geboren op dinsdag 29 februari 1848 Dokkum, is overleden op dinsdag 19 oktober 1926.

Siebrigje trouwt op zondag 18 november 1883 Dokkum met Auke Visser, zoon van Leendert Visser en Trijntje Dijkstra. Auke is geboren op maandag 25 februari 1856 Oudwoude.

Van Auke en Siebrigje is een kind bekend:

1  Jan Oene Visser is geboren op zaterdag 22 juni 1872.

IV-G  Sjoerd Baukes Stienstra, zoon van Bauke Poppes Stienstra (III-E) en Meiltje Sjoerds Vellinga, is geboren op dinsdag 9 april 1850 Aalsum, is overleden op zondag 16 mei 1943 Driesum, is begraven rond vrijdag 21 mei 1943 aldaar.

Sjoerd trouwt op donderdag 11 maart 1880 in de gem. Oost-Dongeradeel met Wijtske Buwalda, dochter van Bauke Watses Buwalda en Maaike Gerrits Weidema. Wijtske is geboren op maandag 13 december 1852 Driesum, is overleden op vrijdag 13 september 1940 aldaar, is begraven rond woensdag 18 september 1940 aldaar.

Van Sjoerd en Wijtske zijn acht kinderen bekend:

1  Bauke Stienstra is geboren op zaterdag 15 mei 1880 Aalsum, zie V-B.

2  Maaike Stienstra is geboren op maandag 1 augustus 1881 Dokkum, zie V-C.

3  Meiltje Stienstra is geboren op vrijdag 22 december 1882 Dokkum, zie V-D.

4  Lutske Stienstra is geboren op maandag 18 februari 1884 Dokkum, is overleden op maandag 19 april 1886 Veenwouden.

5  Eke Stienstra is geboren op woensdag 1 april 1885 Veenwouden, is ongehuwd overleden op woensdag 7 december 1955 om 11.15 uur Leeuwarden, is begraven op maandag 12 december 1955 Huizum (Leeuwarden).

6  Lutske Stienstra is geboren op vrijdag 14 januari 1887 Veenwouden, is overleden op donderdag 8 november 1979 Sneek.

Lutske trouwt op donderdag 22 december 1932 in de gem. Dantumadeel met Douwe de Vries, zoon van N.N. en N.N.. Douwe is geboren op woensdag 21 juni 1876 Sneek, is overleden op zondag 7 maart 1937 aldaar.

Douwe was eerder gehuwd (1) met N.N..

7  Reino Stienstra is geboren op woensdag 19 december 1888 Veenwouden, is overleden op woensdag 21 september 1966 Dantumawoude, is begraven rond zondag 25 september 1966 Damwoude.

8  Poppe Stienstra is geboren op dinsdag 19 mei 1891 Veenwouden, zie V-E.

IV-H  Poppe Baukes Stienstra, zoon van Bauke Poppes Stienstra (III-E) en Meiltje Sjoerds Vellinga, is geboren op donderdag 23 november 1854 Aalsum, is overleden op dinsdag 23 december 1930, is begraven rond maandag 29 december 1930 aldaar.

Poppe trouwt op donderdag 30 januari 1879 in de gem. Oost-Dongeradeel met Janneke Koenes Mook, dochter van Koene Jacobs Mook en Grietje Hessels Zuidema. Janneke is geboren op dinsdag 23 januari 1855 Ee, is overleden op zaterdag 4 augustus 1934 Dokkum, is begraven rond donderdag 9 augustus 1934 Aalsum.

Van Poppe en Janneke zijn negen kinderen bekend:

1  Grietje Stienstra is geboren op vrijdag 13 juni 1879 Aalsum, is ongehuwd overleden op zaterdag 3 januari 1942 Dokkum.

2  Bauke Stienstra is geboren op woensdag 20 juli 1881 Aalsum, is overleden op dinsdag 22 november 1955 om 08.00 uur Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 26 november 1955 Akkrum.

Bauke trouwt op zaterdag 12 mei 1906 in de gem. Smallingerland met Hiltje Sietzema, dochter van Gauke Bouwes Sietzema en Reintje Keetlapper. Hiltje is geboren op vrijdag 11 juni 1880 om 03.00 uur Opeinde, is als geboren aangegeven op vrijdag 11 juni 1880 in de gem. Smallingerland, is overleden op vrijdag 18 september 1942 Heerenveen, is begraven rond dinsdag 22 september 1942 Akkrum.

3  Koene Poppes Stienstra is geboren op woensdag 2 januari 1884 Aalsum, zie V-F.

4  Sjoerd Poppes Stienstra is geboren op donderdag 27 mei 1886 Aalsum, zie V-G.

5  Ankje Poppes Stienstra is geboren op maandag 7 januari 1889 Aalsum, zie V-H.

6  Dirk Poppes Stienstra is geboren op woensdag 7 januari 1891 Aalsum, zie V-I.

7  Wijtske Stienstra is geboren op dinsdag 28 februari 1893 Aalsum, is overleden op zaterdag 17 september 1960 Dokkum.

Wijtske trouwt op vrijdag 4 december 1936 Dokkum met Hein Zijlstra, zoon van Klaas Jan Hein Zijlstra en Martijntje Heeringa. Hein is geboren op zaterdag 19 mei 1900 Twijzel, is overleden op vrijdag 26 juli 1957 Dokkum.

8  Meiltje Stienstra is geboren op vrijdag 27 maart 1896 Aalsum, zie V-J.

9  Hessel Stienstra is geboren op zaterdag 11 december 1897 Aalsum, zie V-K.

IV-I  Dirk Baukes Stienstra, zoon van Bauke Poppes Stienstra (III-E) en Meiltje Sjoerds Vellinga, is geboren op maandag 19 oktober 1857 Aalsum, is verongelukt op zondag 11 juni 1899 Sumar.

Dirk trouwt op donderdag 8 oktober 1885 in de gem. Oost-Dongeradeel met Ymkje Rosier, dochter van Jacob Stevens Rosier en Johanna Hendrika Stevan. Ymkje is geboren op dinsdag 29 december 1857 Anjum, is overleden op zondag 13 juni 1897 Dokkum.

Van Dirk en Ymkje zijn acht kinderen bekend:

1  Johanna Henderika Stienstra is geboren op donderdag 6 augustus 1885 Aalsum, zie V-L.

2  Meiltje Dirks Stienstra is geboren op dinsdag 30 november 1886 Aalsum, zie V-M.

3  Bauke Dirks Stienstra is geboren op dinsdag 21 februari 1888 Aalsum, zie V-N.

4  Antje Dirks Stienstra is geboren op zaterdag 2 augustus 1890 Aalsum, zie V-O.

5  Sjoerdtje Stienstra is geboren op donderdag 7 april 1892 Aalsum, zie V-P.

6  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 5 juni 1893 in de gem. Dantumadeel.

7  Jacob Dirks Stienstra is geboren op maandag 25 juni 1894 Dokkum, zie V-Q.

8  Poppe Dirks Stienstra is geboren op zaterdag 2 mei 1896 Dokkum, zie V-R.

IV-J  Hoite Baukes Stienstra, zoon van Bauke Poppes Stienstra (III-E) en Tjitske Hoites Meinema, is geboren op dinsdag 27 juni 1865 Aalsum, is overleden op vrijdag 28 februari 1936, is begraven aldaar.

Hoite trouwt op donderdag 15 december 1892 in de gem. Oost-Dongeradeel (1) met Wijtske Eintes Pijpstra, dochter van Einte Pijpstra en Sjuwke Johannes Buursma. Wijtske is geboren op dinsdag 16 augustus 1870 Ternaard, is overleden op maandag 16 oktober 1905 Oostrum.

Van Hoite en Wijtske zijn acht kinderen bekend:

1  Bauke Hoites Stienstra is geboren op donderdag 24 september 1891 Aalsum, zie V-S.

2  Einte Stienstra is geboren op donderdag 16 november 1893 Aalsum, zie V-T.

3  Sjoerd Stienstra is geboren op maandag 4 februari 1895 Aalsum, is overleden op dinsdag 1 oktober 1901 om 12.00 uur Oostrum.

4  Johannes Stienstra is geboren op woensdag 9 september 1896 Aalsum, zie V-U.

5  Tjitske Stienstra is geboren op maandag 19 december 1898 Oostrum, is overleden op woensdag 2 februari 1972 Leeuwarden, is begraven rond maandag 7 februari 1972 Blessum.

Tjitske trouwt op donderdag 21 augustus 1930 met Hillebrand van der Veen. Hillebrand is geboren op vrijdag 2 juli 1897 Tytsjerk, is overleden op dinsdag 7 november 1944 Muntok (Ned. Indië).

6  Sieuke Stienstra is geboren op donderdag 9 augustus 1900 Oostrum, zie V-V.

7  Jantje Stienstra is geboren op zaterdag 28 mei 1904 Oostrum, zie V-W.

8  Sjoerd Stienstra is geboren op maandag 16 oktober 1905 Dokkum, zie V-X.

Hoite trouwt op donderdag 29 januari 1914 in de gem. Oost-Dongeradeel (2) met Neeltje Knoop, dochter van Pieter Tjeerds Knoop en Gerkje Aukes Tuinstra. Neeltje is geboren op donderdag 1 december 1864 Dantumawoude, is overleden op donderdag 1 oktober 1953 Dokkum.

Neeltje was eerder gehuwd (1) met Marten Ysbrands Nicolaij.

IV-K  Wiebren Baukes Stienstra, zoon van Bauke Poppes Stienstra (III-E) en Tjitske Hoites Meinema, is geboren op zondag 24 maart 1867 Aalsum, is overleden op vrijdag 6 augustus 1954 Heerenveen.

Wiebren trouwt op zaterdag 3 februari 1894 in de gem. Doniawerstal (1) met Antje Dijkstra, dochter van Jan Rinderts Dijkstra en Hendrikjen Sikkes Haven. Antje is geboren op zondag 19 november 1871 Idskenhuizen, is overleden op zaterdag 15 september 1894 aldaar.

Van Wiebren en Antje is een kind bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 6 augustus 1894 in de gem. Doniawerstal.

Wiebren trouwt op zaterdag 23 februari 1895 in de gem. Doniawerstal (2) met Dirkje Gerrits van der Meer, dochter van Gerrit van der Meer en Ytje Theunis Dantuma. Dirkje is geboren op dinsdag 22 maart 1853 Terhorne, is overleden op woensdag 27 maart 1935 Heerenveen.

Dirkje was eerder gehuwd (1) met Lammert Popkes Bakker.

Van Wiebren en Dirkje is een kind bekend:

2  Tjitske Stienstra is geboren op woensdag 25 december 1895 Idskenhuizen, is overleden op donderdag 3 november 1988 Soest of is overleden op donderdag 3 november 1988 Amersfoort, is gecremeerd op dinsdag 8 november 1988 Utrecht.

IV-L  Maartje Stienstra, dochter van Geert Baukes Stienstra (III-J) en Guurtje van Brederode, is geboren op vrijdag 13 april 1888 Den Helder, is als geboren aangegeven op zaterdag 14 april 1888 geboren, is overleden op woensdag 12 maart 1924 om 03.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 13 maart 1924 in de gem. Den Helder.

Maartje trouwt op donderdag 12 september 1912 in de gem. Boskoop (is gescheiden op zaterdag 4 juli 1914 aldaar) (1) met Jan van der Velde, zoon van Albert van der Velde en Maria Susanna Felix. Jan is geboren rond 1889 Waddinxveen.

Maartje trouwt op zondag 19 november 1916 Bloemendaal (2) met Gerardus Hendrikus Man, zoon van Jacob Man en Anthonia Hendrina van Grunningen. Gerardus is geboren op zaterdag 26 april 1890 Den Helder, is overleden op zaterdag 6 september 1919 Velsen.

Van Gerardus en Maartje is een kind bekend:

1  Jacob Geert Man is geboren op woensdag 9 april 1919 Velsen, is gedoopt op zondag 11 mei 1919 Bloemendaal, is overleden op dinsdag 23 juli 1946.

Jacob was sinds donderdag 21 augustus 1941 gehuwd met N.N.

IV-M  Jan Geerts Stienstra, zoon van Geert Baukes Stienstra (III-J) en Guurtje van Brederode, is geboren op zaterdag 5 november 1892 Den Helder, is overleden op zaterdag 4 maart 1944 om 16.00 uur Alkmaar.

Jan was gehuwd met Grietje IJsselstein, dochter van Jan IJsselstein en Wilhelmina van Raalte. Grietje is geboren op maandag 15 augustus 1892 Spaarndam, is overleden op maandag 15 oktober 1951 om 22.45 uur in de gem. Den Helder, is als overleden aangegeven op woensdag 17 oktober 1951 aldaar.

Van Jan en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  Geertje Boukje Stienstra is geboren op maandag 10 maart 1919 Den Helder, zie V-Y.

3  Wilhelmina Stienstra is geboren op maandag 10 maart 1919 Den Helder, zie V-Z.

Generatie V

V-A  Harm Steenstra, zoon van Willem Steenstra (IV-B) en Jantien Wijbes, is geboren op zaterdag 9 mei 1885 Noordlaren, is overleden op woensdag 18 april 1962 Delfzijl.

Harm trouwt op zaterdag 23 mei 1908 Hoogezand met Wilhelmina Johanna Rowaan, dochter van N.N. en N.N.. Wilhelmina is geboren in 1885 Foxhol, is overleden op maandag 6 april 1959 om 11.45 uur Loppersum (Gr), is als overleden aangegeven op dinsdag 7 april 1959 in de gem. Loppersum.

Van Harm en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Willem Steenstra is geboren op zondag 12 juli 1908 Kropswolde, zie VI-A.

V-B  Bauke Stienstra, zoon van Sjoerd Baukes Stienstra (IV-G) en Wijtske Buwalda, is geboren op zaterdag 15 mei 1880 Aalsum, is overleden op donderdag 3 maart 1960 Colmschate in Huize Salland, is gecremeerd op dinsdag 8 maart 1960 om 11.45 uur Dieren (Dieren).

Bauke trouwt op donderdag 21 mei 1908 in de gem. Schoterland met Hitje Bakker, dochter van Jan Jacobs Bakker en Aaltje Jans Veenbaas. Hitje is geboren op vrijdag 22 oktober 1880 Benedenknijpe, is overleden op vrijdag 6 februari 1959 Deventer, is als overleden aangegeven op vrijdag 6 februari 1959 in de gem. Deventer.

Van Bauke en Hitje zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd Stienstra is geboren op donderdag 3 augustus 1911 Utrecht, zie VI-B.

2  Jan Stienstra is geboren op maandag 22 april 1918 Utrecht, is overleden op maandag 24 november 1919 aldaar.

3  Jan Stienstra is geboren op maandag 11 april 1921 Utrecht, zie VI-C.

V-C  Maaike Stienstra, dochter van Sjoerd Baukes Stienstra (IV-G) en Wijtske Buwalda, is geboren op maandag 1 augustus 1881 Dokkum, is overleden op dinsdag 15 februari 1983 Leeuwarden, is begraven op vrijdag 18 februari 1983 Huizum (Leeuwarden).

Maaike trouwt op woensdag 7 juli 1909 Leeuwarden met Pieter Panhuis, zoon van Froukje Panhuis. Pieter is geboren op zondag 16 april 1882 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 7 oktober 1958 aldaar, is begraven rond zaterdag 11 oktober 1958 Huizum.

Van Pieter en Maaike zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Sjoerd Panhuis is geboren op donderdag 16 juni 1910 Leeuwarden, is overleden op maandag 1 mei 2006 Drachten, is gecremeerd op vrijdag 5 mei 2006 om 16.00 uur Opeinde (De Wâldhôf).

2  Sjoerd Pieter Panhuis is geboren op vrijdag 30 januari 1914 Leeuwarden, is overleden op maandag 29 september 1947 Vlaardingen.

Sjoerd trouwt op woensdag 3 december 1941 in de gem. Leeuwarderadeel met Lamberta Post, dochter van Johan Post en Johanna Bijleveld. Lamberta is geboren op vrijdag 3 april 1914 Huizum, is overleden op maandag 18 augustus 1997 Leeuwarden.

Lamberta was later gehuwd (2) met Gerrit Bouwer.

V-D  Meiltje Stienstra, dochter van Sjoerd Baukes Stienstra (IV-G) en Wijtske Buwalda, is geboren op vrijdag 22 december 1882 Dokkum, is overleden op zaterdag 25 december 1948 Leeuwarden, is begraven op donderdag 30 december 1948 Huizum (Leeuwarden).

Meiltje trouwt op zaterdag 17 mei 1913 Leeuwarden met Johannes Groen, zoon van Coenraad Groen en Trijntje Bouwer. Johannes is geboren op zondag 25 november 1888 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 31 maart 1972 aldaar, is begraven rond dinsdag 4 april 1972 Huizum (Leeuwarden).

Van Johannes en Meiltje zijn vier kinderen bekend:

1  Wytske Groen is geboren op zondag 7 juni 1914 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 14 augustus 1982 aldaar.

2  Coenraad Groen is geboren op maandag 6 september 1915 Leeuwarden, is overleden op woensdag 29 juli 1987 Apeldoorn.

Coenraad trouwt op zaterdag 14 juli 1945 Vledder met Johanna Puper, dochter van N.N. en N.N.. Johanna is geboren op maandag 27 oktober 1919 Vledder, is overleden op zaterdag 9 september 1978 Apeldoorn.

3  Trijntje Groen is geboren op dinsdag 2 januari 1917 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 12 mei 1995 aldaar.

4  Johanna Groen is geboren op dinsdag 2 januari 1917 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 22 november 1918 aldaar.

V-E  Poppe Stienstra, zoon van Sjoerd Baukes Stienstra (IV-G) en Wijtske Buwalda, is geboren op dinsdag 19 mei 1891 Veenwouden, is overleden op zondag 28 september 1975 Leeuwarden.

Poppe trouwt op donderdag 12 juni 1919 Dokkum met Eeke Molenaar, dochter van N.N. en N.N.. Eeke is geboren op dinsdag 21 februari 1893 Dokkum, is overleden op zondag 18 december 1949 Leeuwarden, is begraven rond donderdag 22 december 1949 Huizum.

Van Poppe en Eeke zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrika Stienstra is geboren op donderdag 10 juni 1920 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op woensdag 8 februari 1995 Ouderkerk aan de Amstel, is bijgezet op dinsdag 4 april 1995 Huizum (Leeuwarden).

2  Sjoerd Stienstra is geboren op vrijdag 11 januari 1924 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op zondag 20 augustus 1944 Novy Jicin.

3  N.N., zie VI-D.

V-F  Koene Poppes Stienstra, zoon van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op woensdag 2 januari 1884 Aalsum, is overleden op zaterdag 24 juni 1972 Dokkum.

Koene trouwt op zaterdag 5 maart 1904 in de gem. Oost-Dongeradeel met Kornelia Bokkema, dochter van Jan Bokkema en Korneliske van Dijk. Kornelia is geboren op zondag 21 mei 1882 Dokkum, is overleden op donderdag 18 november 1965 in de gem. Oost-Dongeradeel.

Van Koene en Kornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Janneke Stienstra is geboren op dinsdag 5 juli 1904 Aalsum, is overleden op woensdag 6 december 1967 Leeuwarden.

2  Korneliske Stienstra is geboren op zondag 18 februari 1906 Aalsum, is overleden op vrijdag 13 oktober 1944 om 11.00 uur Ginneken, is als overleden aangegeven op woensdag 25 oktober 1944 in de gem. Breda.

3  Grietje Stienstra is geboren op donderdag 31 oktober 1907 in de gem. Oost-Dongeradeel, is overleden op zaterdag 11 mei 1991 Leeuwarden, is gecremeerd op woensdag 15 mei 1991 Goutum.

Grietje trouwt op donderdag 19 oktober 1939 in de gem. Oost-Dongeradeel met Martinus van Boerum. Martinus is geboren op dinsdag 11 februari 1913 Dokkum, is overleden op woensdag 26 februari 2003 Leeuwarden in Erasmushiem, is gecremeerd op maandag 3 maart 2003 Goutum.

4  Gettje Stienstra is geboren op maandag 15 maart 1909 in de gem. Oost-Dongeradeel, is overleden op woensdag 23 maart 1994 Dokkum, is begraven op zaterdag 26 maart 1994 Aalsum.

5  Ankje Stienstra is geboren op zaterdag 9 september 1911 in de gem. Oost-Dongeradeel, zie VI-E.

V-G  Sjoerd Poppes Stienstra, zoon van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op donderdag 27 mei 1886 Aalsum, is overleden op woensdag 10 mei 1950 Dokkum, is begraven rond zondag 14 mei 1950 Aalsum.

Sjoerd trouwt op donderdag 28 mei 1914 in de gem. Achtkarspelen met Klaaske Broersma. Klaaske is geboren op zaterdag 4 april 1885 Grootegast, is overleden op zondag 19 maart 1972, is begraven rond donderdag 23 maart 1972 Aalsum.

Van Sjoerd en Klaaske zijn drie kinderen bekend:

1  Poppe Stienstra is geboren op donderdag 10 mei 1917 in de gem. Oost-Dongeradeel, zie VI-F.

2  Antje Stienstra is geboren op zaterdag 17 augustus 1918 in de gem. Oost-Dongeradeel, zie VI-G.

3  Feddrik Stienstra is geboren op dinsdag 7 februari 1922 Dokkum, zie VI-H.

V-H  Ankje Poppes Stienstra, dochter van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op maandag 7 januari 1889 Aalsum, is overleden op vrijdag 1 februari 1952 Harkstede, is begraven rond dinsdag 5 februari 1952 aldaar.

Van Ankje en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Poppe Stienstra is geboren in 1912 Aalsum, is overleden op donderdag 13 februari 1913 om 08.00 uur Leeuwarden, is als overleden aangegeven op maandag 17 februari 1913 in de gem. Oost-Dongeradeel.

Ankje trouwt op donderdag 18 november 1915 in de gem. Oost-Dongeradeel (2) met Hero Wit, zoon van N.N. en N.N.. Hero is geboren op zaterdag 1 juni 1889 Eelde, is overleden op zondag 25 februari 1973 Harkstede, is begraven rond vrijdag 2 maart 1973 aldaar.

Van Hero en Ankje zijn vier kinderen bekend:

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

V-I  Dirk Poppes Stienstra, zoon van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op woensdag 7 januari 1891 Aalsum, is overleden op zaterdag 4 maart 1972 Leeuwarden.

Dirk trouwt op donderdag 18 november 1915 in de gem. Oost-Dongeradeel met Grietje Kramer, dochter van Leendert Kramer en Rienkje Dijkstra. Grietje is geboren op vrijdag 26 oktober 1894 Hantum, is overleden op zaterdag 22 juni 1974 Heerenveen.

Van Dirk en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Poppe Stienstra is geboren op zaterdag 4 augustus 1917 Dokkum, is terechtgesteld op maandag 4 september 1944 Vught, is als overleden aangegeven op maandag 21 juli 1947 in de gem. Hilversum, is begraven Vught.

2  Rienkje Stienstra is geboren op zondag 26 december 1920 Wirdum (LWL), is overleden op maandag 3 november 2003 Leeuwarden, is gecremeerd op vrijdag 7 november 2003 Goutum.

Rienkje was van maandag 23 augustus 1948 tot donderdag 3 januari 1952 gehuwd met N.N.

V-J  Meiltje Stienstra, dochter van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op vrijdag 27 maart 1896 Aalsum, is overleden op maandag 10 februari 1941 Dokkum, is begraven rond vrijdag 14 februari 1941 aldaar.

Meiltje trouwt op donderdag 9 juni 1921 Dokkum met Geert Schriemer. Geert is geboren op vrijdag 23 mei 1890 in de gem. Smallingerland, is overleden op dinsdag 2 september 1980 Dokkum.

Geert was later gehuwd (2) met Fokje Bouma.

Van Geert en Meiltje zijn twee kinderen bekend:

1  Roelof Geert Schriemer is geboren op zaterdag 15 juli 1922 Dantumawoude, is overleden op zaterdag 23 oktober 1993 in de gem. Dongeradeel.

Roelof was sinds donderdag 9 november 1950 gehuwd met N.N.

2  N.N.

V-K  Hessel Stienstra, zoon van Poppe Baukes Stienstra (IV-H) en Janneke Koenes Mook, is geboren op zaterdag 11 december 1897 Aalsum, is overleden op zondag 16 september 1973 Leeuwarden.

Hessel trouwt op donderdag 10 oktober 1929 Dokkum met Geertje de Vries. Geertje is geboren op woensdag 15 februari 1905 Dokkum.

Van Hessel en Geertje is een kind bekend:

1  Poppe Stienstra is geboren op zaterdag 8 augustus 1931 Leeuwarden, is overleden op woensdag 1 november 1989, is begraven rond maandag 6 november 1989 IJsbrechtum.

Poppe was sinds woensdag 8 april 1959 gehuwd met N.N.

V-L  Johanna Henderika Stienstra, dochter van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op donderdag 6 augustus 1885 Aalsum, is overleden op zaterdag 20 maart 1965 Dokkum, is begraven rond woensdag 24 maart 1965 aldaar.

Johanna trouwt op zondag 23 mei 1909 Dokkum met Sjoerd Damsma, zoon van Jacob Damsma en Sibbeltje de Vries. Sjoerd is geboren op woensdag 11 februari 1880 Dokkum, is overleden op vrijdag 13 november 1953, is begraven rond dinsdag 17 november 1953 aldaar.

Van Sjoerd en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Dirk Damsma is geboren op donderdag 1 september 1910 Dokkum.

Jacob was sinds vrijdag 23 november 1934 gehuwd met N.N.

2  Dirk Jacob Damsma is geboren op vrijdag 7 mei 1915 Dokkum, is gesneuveld op vrijdag 12 september 1941, is als overleden aangegeven op maandag 20 oktober 1947 in de gem. Dokkum.

V-M  Meiltje Dirks Stienstra, dochter van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op dinsdag 30 november 1886 Aalsum, is overleden op zondag 8 juli 1956 om 15.30 uur Leeuwarden, is begraven op woensdag 11 juli 1956 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Meiltje trouwt op zaterdag 30 mei 1914 Leeuwarden (1) met Johannes Boetes, zoon van Anne Boetes en Gerdina Trippensee. Johannes is geboren op vrijdag 4 oktober 1878 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 10 juni 1927 aldaar, is begraven rond dinsdag 14 juni 1927 aldaar.

Van Johannes en Meiltje zijn twee kinderen bekend:

1  Anne Boetes is geboren op donderdag 15 juli 1915 Leeuwarden, is overleden op maandag 27 augustus 2001 aldaar, is gecremeerd op vrijdag 31 augustus 2001 Goutum.

Anne trouwt op dinsdag 23 mei 1939 Leeuwarden met Trijntje van Dijk, dochter van Gerrit van Dijk en Marijke Stoelwinder. Trijntje is geboren op donderdag 23 september 1915 Leeuwarden, is overleden op woensdag 6 maart 1996 aldaar.

2  N.N.

Meiltje trouwt op woensdag 11 maart 1931 Leeuwarden (2) met Luite Boing, zoon van Geert Boing en Jeltje de Wolf. Luite is geboren rond 1880 Rotsterhaule.

Luite was eerder gehuwd (1) met Janna Koopman.

V-N  Bauke Dirks Stienstra, zoon van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op dinsdag 21 februari 1888 Aalsum, is overleden op dinsdag 28 augustus 1979 Drachten.

Bauke trouwt op zaterdag 16 november 1912 in de gem. Smallingerland met Aaltje Jelles Veenstra, dochter van Jelle Veenstra en Sietske Planting. Aaltje is geboren op zondag 16 januari 1887 Drachten, is overleden op zaterdag 24 oktober 1970 Dokkum.

Van Bauke en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Jelle Stienstra is geboren op vrijdag 12 december 1913 Drachten, zie VI-I.

2  Sietske Ymkje Stienstra is geboren op zondag 25 januari 1920 Drachten, zie VI-J.

V-O  Antje Dirks Stienstra, dochter van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op zaterdag 2 augustus 1890 Aalsum, is overleden op maandag 10 april 1978 Leeuwarden.

Antje trouwt op zaterdag 14 juni 1919 Leeuwarden met Jelle de Jong, zoon van Jan Sytzes de Jong en Trijntje Jelles Wierstra. Jelle is geboren op donderdag 27 februari 1890 Hallum, is overleden op donderdag 18 juli 1974 Leeuwarden.

Van Jelle en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-P  Sjoerdtje Stienstra, dochter van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op donderdag 7 april 1892 Aalsum, is overleden op woensdag 2 mei 1973 Drachten, is begraven op maandag 7 mei 1973 Leeuwarden.

Sjoerdtje trouwt op maandag 28 november 1921 Leeuwarden met Klaas Jitze Keikes, zoon van Wybe Keikes en Antje Miedema. Klaas is geboren op donderdag 1 april 1897 Leeuwarden, is overleden op donderdag 7 december 1961 aldaar, is begraven rond maandag 11 december 1961 aldaar.

Van Klaas en Sjoerdtje is een kind bekend:

1  N.N.

V-Q  Jacob Dirks Stienstra, zoon van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op maandag 25 juni 1894 Dokkum, is overleden op maandag 12 december 1983 Zutphen, is gecremeerd op donderdag 15 december 1983 Dieren.

Jacob trouwt voor 1929 Zutphen (is gescheiden op maandag 19 oktober 1936 aldaar) (1) met Trijntje Scharphorn, dochter van N.N. en N.N.. Trijntje is geboren op vrijdag 16 augustus 1901 Groningen, is overleden op vrijdag 4 oktober 1985 Assen.

Trijntje was later gehuwd (2) met Meine Abel van der Broek.

Van Jacob en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Ymkje Stienstra (Ali) is geboren op zaterdag 10 april 1926 Zutphen, zie VI-K.

2  N.N.

Jacob trouwt op woensdag 21 juni 1939 Zutphen (2) met Alida Petronella Gerarda de Borst, dochter van N.N. en N.N.. Alida is geboren op donderdag 11 december 1902 Apeldoorn, is overleden op vrijdag 23 oktober 1987 Zutphen.

V-R  Poppe Dirks Stienstra, zoon van Dirk Baukes Stienstra (IV-I) en Ymkje Rosier, is geboren op zaterdag 2 mei 1896 Dokkum, is overleden op zaterdag 16 juni 1956 Arnhem.

Poppe trouwt op woensdag 8 april 1925 in de gem. Ooststellingwerf met Sijkje de Boer, dochter van Anne Folkerts de Boer en Margjen Schuurer. Sijkje is geboren op zondag 23 april 1899 Akkrum, is overleden op zaterdag 20 augustus 1988 Drachten, is gecremeerd Goutum.

Van Poppe en Sijkje zijn twee kinderen bekend:

1  Martha IJmkje Stienstra is geboren op zaterdag 27 november 1926 Oosterwolde, zie VI-L.

2  N.N., zie VI-M.

V-S  Bauke Hoites Stienstra, zoon van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op donderdag 24 september 1891 Aalsum, is verongelukt op zaterdag 21 augustus 1965 Leeuwarden, is begraven op woensdag 25 augustus 1965 Huizum (Leeuwarden).

Bauke trouwt op vrijdag 20 januari 1928 Dokkum (1) met Maaike de Vries. Maaike is geboren op vrijdag 22 januari 1897 in de gem. Dantumadeel, is overleden op vrijdag 24 december 1937 Groningen.

Bauke trouwt op zaterdag 6 november 1943 Leeuwarden (2) met Albertje van der Leij, dochter van Sytse van der Leij en Marie Kooystra. Albertje is geboren op donderdag 16 december 1926 Groningen, is overleden op donderdag 27 november 1997 Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 2 december 1997 Goutum.

Albertje was later gehuwd (2) met Doeke van der Veen.

Van Bauke en Albertje zijn negen kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-N.

2  N.N., zie VI-O.

3  Hoite Baukes Stienstra is geboren op donderdag 6 maart 1947 Leeuwarden, zie VI-P.

4  N.N., zie VI-Q.

5  N.N., zie VI-R.

6  Sjieuwke Stienstra is geboren op zondag 1 juli 1951 Leeuwarden, zie VI-S.

7  N.N., zie VI-T.

8  N.N.

9  N.N., zie VI-U.

V-T  Einte Stienstra, zoon van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op donderdag 16 november 1893 Aalsum, is overleden op woensdag 3 juni 1931 Groningen.

Einte trouwt op zondag 8 september 1918 Dokkum met Aaltje Glas, dochter van Johannes Glas en Froukje Donga. Aaltje is geboren op zaterdag 28 januari 1899 Dokkum, is overleden op zondag 6 januari 1985 in de gem. Dantumadeel, is begraven Dokkum.

Aaltje had later een buitenechtelijke relatie (2) met N.N..

Van Einte en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Wytske Stienstra is geboren op donderdag 12 december 1918 Dokkum, is overleden voor 1998 aldaar.

Wytske was sinds vrijdag 12 maart 1948 gehuwd met N.N.

2  N.N., zie VI-V.

3  Tjitske Stienstra is geboren op vrijdag 25 november 1921 Dokkum, is overleden op zaterdag 19 april 1997 Assen.

Tjitske trouwt op vrijdag 22 november 1946 Dokkum met Piet van den Berg. Piet is geboren op zaterdag 8 november 1924 Beuningen, is overleden op zaterdag 18 augustus 1990 Assen.

4  Johanna Stienstra (Hanneke) is geboren op zaterdag 23 augustus 1924 Dokkum, is overleden op dinsdag 30 mei 1944 Hannover, is als overleden aangegeven op maandag 16 september 1946 in de gem. Dokkum.

5  Sjieuwke Stienstra is geboren op dinsdag 21 september 1926 Dokkum, zie VI-W.

V-U  Johannes Stienstra, zoon van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op woensdag 9 september 1896 Aalsum, is overleden op zondag 31 december 1944.

Johannes trouwt op donderdag 23 februari 1922 in de gem. Oost-Dongeradeel met Baukje Wiersma, dochter van N.N. en N.N.. Baukje is geboren op woensdag 30 mei 1888 Huizum, is overleden op dinsdag 3 maart 1970 Spaubeek.

Van Johannes en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Hoite Stienstra is geboren op donderdag 30 november 1922 Aalsum, is ongehuwd overleden op donderdag 29 mei 1947 Tilburg.

2  N.N.

V-V  Sieuke Stienstra, dochter van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op donderdag 9 augustus 1900 Oostrum, is overleden op zaterdag 9 april 1938 Midlaren.

Sieuke trouwt op woensdag 23 mei 1923 Leeuwarden (is gescheiden op donderdag 19 januari 1933 aldaar) (1) met Sjouke Spaanstra, zoon van Johannes Spaanstra en Teetske Storm. Sjouke is geboren op vrijdag 29 maart 1901 Leeuwarden, is als geboren aangegeven op vrijdag 29 maart 1901 in de gem. Leeuwarden, is overleden op maandag 5 juni 1967 Leeuwarden in Diaconessenhuis, is begraven op woensdag 7 juni 1967 Noardburgum.

Sjouke was later gehuwd (2) met Maaike Everts.

Van Sjouke en Sieuke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

Sieuke begint een relatie rond 1933 (2) met Arnoldus Spaanstra, zoon van Albert Spaanstra en Albertje Westra. Arnoldus is geboren op donderdag 24 september 1896 om 21.30 uur Leeuwarden, is als geboren aangegeven op vrijdag 25 september 1896 in de gem. Leeuwarden.

Arnoldus was eerder gehuwd (1) met Tjitske Siegersma.

Van Sieuke zijn twee kinderen bekend:

4  Arnoldus Stienstra (Arnold) is geboren op donderdag 22 februari 1934 Groningen, is overleden op dinsdag 2 december 2003 Harderwijk.

Arnoldus was van vrijdag 14 juli 1961 tot woensdag 1 februari 1984 gehuwd met N.N.

5  N.N.

V-W  Jantje Stienstra, dochter van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op zaterdag 28 mei 1904 Oostrum, is overleden op dinsdag 25 september 2001 Purmerend.

Jantje trouwt op donderdag 16 mei 1935 Amsterdam met Johannes Theodorus Dulfer. Johannes is geboren op zondag 3 mei 1903 Amsterdam, is overleden op zondag 24 december 1989 Purmerend.

Van Johannes en Jantje is een kind bekend:

1  N.N.

V-X  Sjoerd Stienstra, zoon van Hoite Baukes Stienstra (IV-J) en Wijtske Eintes Pijpstra, is geboren op maandag 16 oktober 1905 Dokkum, is overleden op woensdag 1 juni 1983 Den Haag.

Sjoerd trouwt op vrijdag 28 juli 1933 in de gem. Geleen met Neeltje Maria Duijfje Blom, dochter van Marinus Blom en Grietje Maria den Ouden. Neeltje is geboren op dinsdag 31 oktober 1911 Rotterdam.

Van Sjoerd en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VI-X.

V-Y  Geertje Boukje Stienstra, dochter van Jan Geerts Stienstra (IV-M) en Grietje IJsselstein, is geboren op maandag 10 maart 1919 Den Helder, is overleden op woensdag 25 november 1998 aldaar.

Geertje trouwt op donderdag 10 oktober 1946 Anna Paulowna met Hendrik Petter. Hendrik is geboren op donderdag 8 augustus 1912 Giethoorn, is overleden op zaterdag 21 september 1968 Den Helder.

Van Hendrik en Geertje zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

V-Z  Wilhelmina Stienstra, dochter van Jan Geerts Stienstra (IV-M) en Grietje IJsselstein, is geboren op maandag 10 maart 1919 Den Helder, is overleden op maandag 25 januari 2010 in de gem. Velsen.

Wilhelmina trouwt op donderdag 13 februari 1947 in de gem. Den Helder met Hendrikus Grooff. Hendrikus is geboren op donderdag 16 april 1914 Den Helder, is overleden op donderdag 5 mei 1994 Haarlem.

Van Hendrikus en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

Generatie VI

VI-A  Willem Steenstra, zoon van Harm Steenstra (V-A) en Wilhelmina Johanna Rowaan, is geboren op zondag 12 juli 1908 Kropswolde, is overleden op donderdag 13 mei 1976 Delfzijl.

Willem trouwt op zaterdag 12 augustus 1933 Delfzijl met Ida Tillema, dochter van N.N. en N.N.. Ida is geboren op donderdag 18 juni 1908 Loppersum (Gr), is overleden op zaterdag 14 juni 1997 Delfzijl.

Van Willem en Ida zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-B  Sjoerd Stienstra, zoon van Bauke Stienstra (V-B) en Hitje Bakker, is geboren op donderdag 3 augustus 1911 Utrecht, is overleden op vrijdag 11 augustus 1989 Ochten.

Sjoerd trouwt op donderdag 4 juni 1942 met Antje Timmerman. Antje is geboren op donderdag 30 oktober 1913 Enschede.

Van Sjoerd en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-A.

2  N.N., zie VII-B.

3  N.N., zie VII-C.

VI-C  Jan Stienstra, zoon van Bauke Stienstra (V-B) en Hitje Bakker, is geboren op maandag 11 april 1921 Utrecht, is overleden op dinsdag 14 maart 2006 in de gem. Ooststellingwerf.

Jan trouwt op woensdag 29 oktober 1947 met Bouwina Anna Eppinga. Bouwina is geboren op zaterdag 8 april 1922 Lippenhuizen, is overleden op donderdag 16 augustus 2012 Oosterwolde.

Van Jan en Bouwina zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-D.

3  N.N.

VI-D  N.N.

VI-E  Ankje Stienstra, dochter van Koene Poppes Stienstra (V-F) en Kornelia Bokkema, is geboren op zaterdag 9 september 1911 in de gem. Oost-Dongeradeel, is overleden op zondag 27 mei 2001 in de gem. Dongeradeel.

Ankje was van dinsdag 21 juli 1936 tot dinsdag 27 juni 1961 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Ankje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  Cornelia Korneliske Ronner is geboren op zondag 29 september 1946 in de gem. Smallingerland, is overleden op donderdag 16 april 1998 Winschoten, is gecremeerd op maandag 20 april 1998 aldaar.

Cornelia was gehuwd met N.N.

VI-F  Poppe Stienstra, zoon van Sjoerd Poppes Stienstra (V-G) en Klaaske Broersma, is geboren op donderdag 10 mei 1917 in de gem. Oost-Dongeradeel, is overleden op zaterdag 4 juni 1983 Leeuwarden.

Poppe trouwt op zaterdag 7 september 1940 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland (is gescheiden op maandag 6 april 1964 aldaar) met Lolkje de Vries, dochter van Pieter de Vries en Froukje Lolkema. Lolkje is geboren op dinsdag 7 maart 1916 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland, is overleden op zondag 25 februari 1996 Dokkum, is gecremeerd op woensdag 28 februari 1996 Goutum.

Van Poppe en Lolkje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-E.

2  Froukje Klaske Stienstra is geboren op dinsdag 8 juli 1941 Dokkum, zie VII-F.

3  N.N.

4  N.N., zie VII-G.

5  N.N., zie VII-H.

VI-G  Antje Stienstra, dochter van Sjoerd Poppes Stienstra (V-G) en Klaaske Broersma, is geboren op zaterdag 17 augustus 1918 in de gem. Oost-Dongeradeel, is overleden op donderdag 29 mei 2003 in de gem. Dongeradeel, is begraven rond maandag 2 juni 2003 Aalsum.

Antje trouwt op donderdag 28 oktober 1943 Dokkum met Gerben Terpstra. Gerben is geboren op zaterdag 26 december 1914 in de gem. Oost-Dongeradeel, is overleden op maandag 16 oktober 1978 Dokkum, is begraven rond vrijdag 20 oktober 1978 Aalsum.

Van Gerben en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-H  Feddrik Stienstra, zoon van Sjoerd Poppes Stienstra (V-G) en Klaaske Broersma, is geboren op dinsdag 7 februari 1922 Dokkum, is overleden op zaterdag 25 juni 1977 in de gem. Oost-Dongeradeel, is begraven rond woensdag 29 juni 1977 Metslawier.

Feddrik trouwt op donderdag 20 september 1945 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Catharina de Vries. Catharina is geboren op maandag 10 mei 1926 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland, is overleden op dinsdag 17 december 2002, is begraven op maandag 23 december 2002 Metslawier.

Van Feddrik en Catharina zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoukje Stienstra is geboren op donderdag 21 februari 1946 Dokkum, is overleden op donderdag 21 februari 1946 om 22.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 28 februari 1946 in de gem. Schiermonnikoog.

2  N.N., zie VII-I.

3  Sjoerd Stienstra is geboren op zaterdag 10 maart 1951 Dokkum, is overleden op zondag 16 juni 1974 Engwierum, is begraven rond donderdag 20 juni 1974 Metslawier.

4  N.N., zie VII-J.

VI-I  Dirk Jelle Stienstra, zoon van Bauke Dirks Stienstra (V-N) en Aaltje Jelles Veenstra, is geboren op vrijdag 12 december 1913 Drachten, is overleden op zondag 25 november 2001 Rotterdam.

Dirk trouwt op donderdag 18 juli 1940 Drachten met Jantje Comello (Janny), dochter van Frank Willem Comello en Trijntje Bosma. Jantje is geboren op maandag 24 juli 1916 Drachten, is overleden op woensdag 27 juli 2005 Rotterdam, is begraven op zaterdag 30 juli 2005 om 12.00 uur Rijswijk (Eikelenburg).

Van Dirk en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-K.

2  Alida Josephine Franciska Stienstra is geboren op woensdag 14 november 1945 Den Haag, zie VII-L.

VI-J  Sietske Ymkje Stienstra, dochter van Bauke Dirks Stienstra (V-N) en Aaltje Jelles Veenstra, is geboren op zondag 25 januari 1920 Drachten, is overleden op donderdag 7 januari 1993 Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 12 januari 1993 Goutum.

Sietske trouwt op donderdag 1 februari 1945 in de gem. Smallingerland met Folkert K. Berga, zoon van Klaas Berga en Roelofke Langhout. Folkert is geboren op maandag 3 december 1917 Langezwaag, is overleden op woensdag 29 juli 1987 Haren.

Van Folkert en Sietske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-K  Aaltje Ymkje Stienstra (Ali), dochter van Jacob Dirks Stienstra (V-Q) en Trijntje Scharphorn, is geboren op zaterdag 10 april 1926 Zutphen, is overleden op vrijdag 14 november 2014 Assen, is gecremeerd op woensdag 19 november 2014 om 12.00 uur aldaar (De Boskamp).

Aaltje was sinds 1952 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-L  Martha IJmkje Stienstra, dochter van Poppe Dirks Stienstra (V-R) en Sijkje de Boer, is geboren op zaterdag 27 november 1926 Oosterwolde, is overleden op maandag 18 maart 2013 Leeuwarden.

Martha trouwt op donderdag 24 mei 1962 in de gem. Smallingerland met Tjeerd Bijlenga. Tjeerd is geboren op maandag 3 maart 1919 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 31 oktober 1998 aldaar, is begraven op woensdag 4 november 1998 aldaar.

Van Tjeerd en Martha is een kind bekend:

1  N.N.

VI-M  N.N.

VI-N  N.N.

VI-O  N.N.

VI-P  Hoite Baukes Stienstra, zoon van Bauke Hoites Stienstra (V-S) en Albertje van der Leij, is geboren op donderdag 6 maart 1947 Leeuwarden, is overleden op zondag 4 juli 2010 aldaar, is begraven rond donderdag 8 juli 2010 Huizum (Leeuwarden).

Hoite was sinds vrijdag 24 november 1967 gehuwd met N.N.

Van Hoite en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-M.

2  N.N.

VI-Q  N.N.

VI-R  N.N.

VI-S  Sjieuwke Stienstra, dochter van Bauke Hoites Stienstra (V-S) en Albertje van der Leij, is geboren op zondag 1 juli 1951 Leeuwarden, is overleden op maandag 6 mei 2002 aldaar, urn bijgezet aldaar (Noorderbegraafplaats) of is gecremeerd op vrijdag 10 mei 2002 Goutum.

Sjieuwke was sinds vrijdag 24 augustus 1973 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Sjieuwke is een kind bekend:

1  N.N.

VI-T  N.N.

VI-U  N.N.

VI-V  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VI-W  Sjieuwke Stienstra, dochter van Einte Stienstra (V-T) en Aaltje Glas, is geboren op dinsdag 21 september 1926 Dokkum, is overleden op zondag 5 januari 1997 Hoogeveen.

Sjieuwke was sinds vrijdag 3 maart 1950 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Sjieuwke zijn negen kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

8  N.N.

9  N.N.

VI-X  N.N.

Generatie VII

VII-A  N.N.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.

VII-E  N.N.

VII-F  Froukje Klaske Stienstra, dochter van Poppe Stienstra (VI-F) en Lolkje de Vries, is geboren op dinsdag 8 juli 1941 Dokkum, is overleden op donderdag 17 december 1998 aldaar, is gecremeerd op maandag 21 december 1998 Goutum.

Froukje was sinds donderdag 24 januari 1963 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Froukje is een kind bekend:

1  N.N.

VII-G  N.N.

VII-H  N.N.

VII-I  N.N.

VII-J  N.N.

VII-K  N.N.

VII-L  Alida Josephine Franciska Stienstra, dochter van Dirk Jelle Stienstra (VI-I) en Jantje Comello (Janny), is geboren op woensdag 14 november 1945 Den Haag, is overleden op maandag 8 mei 1995 Numansdorp.

Alida was van donderdag 24 juni 1971 tot dinsdag 2 mei 1989 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Alida zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-M  N.N.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.