De AF-tak

In de AF-tak komen erg veel kleermakers voor, o.a. Klaas Stienstra, maar ook zijn overovergrootvader Tjeerd Hommes:
Tjeerd Hommes, kleermaker, gedoopt op zondag 26 juni 1735 in Bergum, overleden op vrijdag 8 januari 1802 in Stiens, 66 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Homme Pijters en Janke Sijbes.
Hij is getrouwd op zondag 7 juni 1761 in Stiens met Houkje Alberts, geboren op maandag 8 mei 1741 in Stiens, gedoopt op zondag 21 mei 1741 in Stiens, dochter van Albert �bes en Antie Reinderts.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Tjeerd Hommes (1735-1802)
bestaat uit 570 personen in 10 generaties.
Laatst bijgewerkt: 22 december 2019.

Generatie I

I  Tjeerd Hommes, zoon van Homme Pijters en Janke Sijbes, is gedoopt op zondag 26 juni 1735 in Bergum, is overleden op vrijdag 8 januari 1802 in Stiens.

Tjeerd trouwt (kerk) op zondag 7 juni 1761 in Finkum met Houkje Alberts, dochter van Albert Æbes en Antje Reinderts. Houkje is geboren op maandag 8 mei 1741 in Stiens, is gedoopt op zondag 21 mei 1741 aldaar, is overleden na 1782.

Van Tjeerd en Houkje zijn zes kinderen bekend:

1  Janke Tjeerds Stienstra is geboren op woensdag 17 februari 1762 in Stiens, is gedoopt op zondag 14 maart 1762 aldaar, zie II-A.

2  Albert Tjeerds Stienstra is geboren op woensdag 26 september 1764 in Stiens, is gedoopt op zondag 28 oktober 1764 aldaar, zie II-B.

3  Antje Tjeerds Stienstra is geboren op woensdag 27 mei 1767 in Stiens, is gedoopt op zondag 21 juni 1767 aldaar, zie II-C.

4  Trijntie Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 6 november 1769 in Stiens, is gedoopt op zondag 3 december 1769 aldaar.

Trijntie trouwt op zondag 20 december 1789 in Stiens met IJsbrand Jans.

5  Homme Tjeerds Stienstra is geboren op vrijdag 18 maart 1774 in Stiens, is gedoopt op zondag 10 april 1774 aldaar, zie II-D.

6  Æbe Tjeerds Stienstra is geboren op dinsdag 31 december 1782 in Stiens, is gedoopt op zondag 19 januari 1783 aldaar, zie II-E.

Generatie II

II-A  Janke Tjeerds Stienstra, dochter van Tjeerd Hommes (I) en Houkje Alberts, is geboren op woensdag 17 februari 1762 in Stiens, is gedoopt op zondag 14 maart 1762 aldaar, is overleden op donderdag 1 maart 1821 aldaar.

Janke trouwt op zondag 16 mei 1784 in Stiens met Pieter Gerbens Miedema, zoon van Gerben Miedema en Trijntje Joukes. Pieter is geboren in 1766 in Stiens, is overleden op maandag 3 maart 1845 aldaar.

Van Pieter en Janke zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerben Miedema is geboren op vrijdag 25 november 1785 in Stiens, is overleden op dinsdag 7 augustus 1827 aldaar.

2  Houkje Pieters Miedema is geboren op vrijdag 22 mei 1789 in Stiens, is overleden op zaterdag 22 maart 1862 in Marssum.

Houkje trouwt op zaterdag 20 mei 1815 in de gem. Menaldumadeel met Marten Pieters de Vries, zoon van Pieter Martens de Vries en Tjib Jans. Marten is geboren op dinsdag 5 april 1785 in Marssum, is gedoopt op dinsdag 24 mei 1785 aldaar, is overleden op dinsdag 2 november 1824 in de gem. Menaldumadeel.

3  Trijntje Miedema is geboren op woensdag 15 juni 1791 in Stiens, is overleden op zaterdag 22 december 1866 in de gem. Leeuwarderadeel.

Trijntje trouwt op donderdag 2 mei 1816 in de gem. Leeuwarderadeel met Ynte Pieters Kooystra, zoon van Pieter Wopkes Kooystra en Jitske Yntes Bruin. Ynte is geboren op zondag 11 november 1792 in Cornjum, is gedoopt op zondag 16 december 1792 aldaar, is overleden op zondag 26 augustus 1877 aldaar.

4  Tjeerd Miedema is geboren op dinsdag 2 december 1794 in Stiens.

5  Tjeerd Miedema is geboren op donderdag 1 augustus 1799 in Stiens, is overleden op zondag 24 april 1864 in de gem. Leeuwarderadeel.

Tjeerd trouwt op maandag 4 mei 1829 in de gem. Leeuwarderadeel met Saapke Luxen, dochter van Eeltje Jans Luxen en Mink Annes van der Wal. Saapke is geboren op donderdag 5 februari 1795 in Stiens.

6  Andries Miedema is geboren op dinsdag 30 juni 1801 in Stiens, is overleden op zaterdag 7 december 1867 in de gem. Leeuwarderadeel.

Andries trouwt op donderdag 21 augustus 1828 in de gem. Leeuwarderadeel met Stijntje Luxen, dochter van Eeltje Jans Luxen en Mink Annes van der Wal. Stijntje is geboren op vrijdag 8 augustus 1788 in Stiens.

7  Willem Miedema is geboren op dinsdag 3 mei 1803 in Stiens.

II-B  Albert Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes (I) en Houkje Alberts, is geboren op woensdag 26 september 1764 in Stiens, is gedoopt op zondag 28 oktober 1764 aldaar, is overleden op maandag 15 februari 1847 om 04.00 uur in Marrum.

Albert trouwt (kerk) op donderdag 10 mei 1798 in Stiens met Rinske Watzes Nicolai, dochter van Watse Klases Nicolaij en Aaltje Sjoerds. Rinske is geboren op zondag 30 juni 1765 in Britsum, is gedoopt op zaterdag 20 juli 1765 aldaar, is overleden op zondag 28 februari 1847 om 19.00 uur in Marrum, is als overleden aangegeven op dinsdag 2 maart 1847 in de gem. Ferwerderadeel.

Van Albert en Rinske zijn vijf kinderen bekend:

1  Houkje Alberts Stienstra is geboren op zondag 28 oktober 1792 in Marrum, is gedoopt op zondag 25 november 1792 aldaar, zie III-A.

2  Watze Alberts Stienstra is geboren op donderdag 4 december 1794 in Marrum, is gedoopt op zondag 4 januari 1795 aldaar, zie III-B.

3  Aaltje Alberts Stienstra is geboren op woensdag 8 maart 1797 in Marrum, is gedoopt op zondag 2 april 1797 aldaar, zie III-C.

4  Hyke Alberts Stienstra is geboren op zaterdag 29 december 1798 in Marrum, is gedoopt op zondag 27 januari 1799 aldaar, zie III-D.

5  Trijntje Alberts Stienstra is geboren op donderdag 3 december 1801 in Marrum, is gedoopt op zondag 27 december 1801 aldaar, zie III-E.

II-C  Antje Tjeerds Stienstra, dochter van Tjeerd Hommes (I) en Houkje Alberts, is geboren op woensdag 27 mei 1767 in Stiens, is gedoopt op zondag 21 juni 1767 aldaar, is overleden op zondag 22 januari 1854 om 00.30 uur in Leeuwarden, is als overleden aangegeven op maandag 23 januari 1854 in de gem. Leeuwarden.

Antje was gehuwd (1) met Klaas Ulbes Bouma. Klaas is overleden voor 1818.

Van Klaas en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Ulbe Klazes Bouma is geboren op zaterdag 6 maart 1790 in Stiens, is gedoopt op zondag 11 april 1790 aldaar, is vermist in 1814.

2  Tjeerd Klazes Bouma is geboren op woensdag 11 april 1792, is gedoopt op zondag 6 mei 1792 in Stiens, is overleden op zondag 24 september 1826 om 05.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 25 september 1826 in de gem. Leeuwarderadeel.

Tjeerd trouwt op donderdag 13 mei 1819 in de gem. Leeuwarderadeel met Grietje Pieters Kooystra, dochter van Pieter Wopkes Kooystra en Jitske Yntes Bruin. Grietje is geboren op zaterdag 26 april 1794 in Cornjum, is gedoopt op zondag 25 mei 1794 aldaar.

3  Antje Klazes Bouma is geboren op dinsdag 1 februari 1803, is gedoopt op zondag 6 maart 1803 in Stiens.

Antje trouwt op donderdag 20 augustus 1818 in de gem. Leeuwarderadeel (2) met Rienk Johannes Hoekstra, zoon van Johannes Rienks en Heintje Alberts. Rienk is geboren rond 1768 in Britsum, is overleden op donderdag 19 februari 1829 om 07.00 uur in Leeuwarden, is als overleden aangegeven op vrijdag 20 februari 1829 in de gem. Leeuwarden.

Rienk was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met Trijntje Ritskes.

II-D  Homme Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes (I) en Houkje Alberts, is geboren op vrijdag 18 maart 1774 in Stiens, is gedoopt op zondag 10 april 1774 aldaar, is overleden op woensdag 15 april 1829 in Hallum.

Homme trouwt op zondag 18 juni 1797 in Marrum met Aaltje Goverts de Vries, dochter van Govert Pieters de Vries en Sietske Harmens. Aaltje is geboren op zondag 27 november 1774 in Marrum, is overleden op maandag 4 februari 1839 in Hallum.

Van Homme en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Tjeerd Hommes Stienstra is geboren op zaterdag 21 juli 1798 in Hallum, is gedoopt op zondag 18 april 1802 aldaar, zie III-F.

2  Govert Hommes Stienstra is geboren op dinsdag 29 april 1800 in Hallum, is gedoopt op zondag 18 april 1802 aldaar, zie III-G.

3  Houkje Hommes Stienstra is geboren op vrijdag 22 oktober 1802 in Hallum, is gedoopt op zondag 14 november 1802 aldaar, zie III-H.

4  Albert Hommes Stienstra is geboren op zondag 10 maart 1805 in Hallum, is gedoopt op zondag 21 april 1805 aldaar, is overleden op maandag 4 februari 1828.

5  Pieter Hommes Stienstra is geboren op donderdag 1 oktober 1807 in Hallum, is gedoopt op zondag 18 oktober 1807 aldaar, zie III-I.

6  Sijtze Hommes Stienstra is geboren op donderdag 5 april 1810 in Hallum, is gedoopt op zondag 13 mei 1810 aldaar, zie III-J.

7  Trijntje Hommes Stienstra is geboren op maandag 26 april 1813 in Hallum, zie III-K.

8  Sytske Hommes Stienstra is geboren op maandag 17 april 1815, is overleden op maandag 12 maart 1838.

Sytske trouwt op donderdag 25 mei 1837 in de gem. Ferwerderadeel met Bouwe J. van der Meer. Bouwe is geboren voor 1817.

II-E  Æbe Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes (I) en Houkje Alberts, is geboren op dinsdag 31 december 1782 in Stiens, is gedoopt op zondag 19 januari 1783 aldaar, is overleden op vrijdag 23 oktober 1868 aldaar.

Æbe trouwt op zondag 1 december 1805 in Stiens met Grietje Jippes van der Ploeg, dochter van Jippe Sjoerds van der Ploeg en Jitske Lieuwes. Grietje is geboren op donderdag 26 april 1787 in Stiens, is overleden op vrijdag 9 september 1864 aldaar.

Van Æbe en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Tjeerd Æbes Stienstra is geboren op zaterdag 4 april 1807 in Stiens, is gedoopt op maandag 18 mei 1807 aldaar, zie III-L.

2  Jitske Æbes Stienstra is geboren op vrijdag 19 oktober 1810 in Stiens, is gedoopt op zondag 2 december 1810 aldaar, is overleden op dinsdag 3 januari 1837 aldaar.

3  Houkje Æbes Stienstra is geboren op woensdag 12 mei 1813 in Stiens, zie III-M.

4  Albert Æbes Stienstra is geboren op donderdag 27 juni 1816 in Stiens, is overleden op donderdag 29 oktober 1891 aldaar.

5  Jippe Æbes Stienstra is geboren op dinsdag 7 maart 1820 in Stiens, zie III-N.

6  Lieuwe Æbes Stienstra is geboren op zondag 16 februari 1823 in Stiens, zie III-O.

7  Trijntje Æbes Stienstra is geboren op zaterdag 28 januari 1826 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op dinsdag 31 januari 1826 in Stiens.

8  Ulbe Æbes Stienstra is geboren op dinsdag 16 januari 1827 in Stiens, zie III-P.

Generatie III

III-A  Houkje Alberts Stienstra, dochter van Albert Tjeerds Stienstra (II-B) en Rinske Watzes Nicolai, is geboren op zondag 28 oktober 1792 in Marrum, is gedoopt op zondag 25 november 1792 aldaar, is overleden op zondag 10 december 1871 in Cornjum.

Houkje trouwt op woensdag 4 december 1816 in Jelsum met Jan Tjerks Terpstra, zoon van Tjerk Dirks Terpstra en Attje Pieters. Jan is geboren op woensdag 18 mei 1796 in Cornjum, is gedoopt op zondag 5 juni 1796 aldaar, is overleden op dinsdag 7 maart 1871 om 14.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 8 maart 1871 in de gem. Leeuwarderadeel.

Van Jan en Houkje zijn drie kinderen bekend:

1  Attje Jans Terpstra is geboren rond maandag 22 september 1817 in Britsum, is overleden na 1829.

Attje trouwt op vrijdag 16 mei 1851 in de gem. Leeuwarderadeel met Rinse Kornelis van Huizen, zoon van Cornelis Sybes van Huizen en Lysbet Abes de Vries. Rinse is geboren rond 1821 in Cornjum, is overleden na 1871.

Rinse was eerder gehuwd (1) met Maaike Jelmers Miedema.

2  Rinske Jans Terpstra is geboren rond vrijdag 15 oktober 1819 in Cornjum, is overleden na 1839.

3  Pietje Jans Terpstra is geboren rond maandag 8 oktober 1827 in Cornjum, is overleden op woensdag 4 december 1850.

Pietje was gehuwd met Taeke Johannes de Jong.

III-B  Watze Alberts Stienstra, zoon van Albert Tjeerds Stienstra (II-B) en Rinske Watzes Nicolai, is geboren op donderdag 4 december 1794 in Marrum, is gedoopt op zondag 4 januari 1795 aldaar, is overleden op vrijdag 18 april 1873 om 17.00 uur in Hallum, is als overleden aangegeven op maandag 21 april 1873 in de gem. Ferwerderadeel.

Watze trouwt op donderdag 24 mei 1821 in Ferwerd (1) met Aafke Renzes Tolsma, dochter van Rinze Walings Tolsma en Hiltje Pieters Tolsma. Aafke is geboren rond 1797 in Hallum, is overleden op zondag 27 augustus 1826 aldaar.

Van Watze en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Watzes Stienstra is geboren op zaterdag 29 mei 1824 in Hallum, is overleden op zondag 18 oktober 1846 aldaar.

2  Sjoerd Watzes Stienstra is geboren op maandag 2 januari 1826 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 22 oktober 1826 in Hallum.

Watze trouwt op zaterdag 31 januari 1829 in de gem. Ferwerderadeel (2) met Ruurdtje Ruurds Dijkstra, natuurlijke dochter van Trijntje Ates van Dijk. Ruurdtje is geboren rond 1787 in Ferwerd, is overleden op vrijdag 8 mei 1863 om 16.00 uur in Hallum.

Van Watze en Ruurdtje is een kind bekend:

3  Renske Watzes Stienstra is geboren op maandag 21 maart 1831 in Hallum, is overleden op maandag 26 januari 1857 om 02.00 uur aldaar.

Renske trouwt op donderdag 10 juni 1852 in de gem. Ferwerderadeel met Jieldert Jans de Vries. Jieldert is geboren voor 1832.

Watze trouwt op zaterdag 7 januari 1865 in de gem. Ferwerderadeel (3) met Korneliske Klazes Dobma, dochter van Klaas Douwes Dobma en Minke Hanzes. Korneliske is geboren rond 1796 in Hallum, is overleden op zondag 19 juli 1874 om 18.00 uur aldaar.

Korneliske was eerder gehuwd (1) met Pieter Baukes Helder.

III-C  Aaltje Alberts Stienstra, dochter van Albert Tjeerds Stienstra (II-B) en Rinske Watzes Nicolai, is geboren op woensdag 8 maart 1797 in Marrum, is gedoopt op zondag 2 april 1797 aldaar, is overleden op woensdag 1 augustus 1860 in de gem. Ferwerderadeel.

Aaltje trouwt op zaterdag 23 december 1820 in de gem. Ferwerderadeel met Sierk Cornelis Halma, zoon van Cornelis Tækesz Halma en Aukje Cornelis Halma. Sierk is geboren in 1797 in Marrum, is overleden op woensdag 26 april 1865 aldaar.

Van Sierk en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Renske Sierks Halma is geboren op maandag 13 oktober 1823 in Hallum.

2  Albert Sierks Halma is geboren op maandag 5 september 1825 in Marrum, is overleden voor 1851 in Engwierum.

Albert trouwt op zaterdag 16 september 1848 in de gem. Oostdongeradeel met Antje Meines Holwerda, dochter van Meine Jelles Holwerda en Jitske Romkes Veltema. Antje is geboren op woensdag 26 februari 1823 in Engwierum, is overleden op maandag 3 september 1883 aldaar.

Antje was later gehuwd (2) met Fedde Popkes Vriesema. Antje was later gehuwd (3) met Jan Edes Bruinsma.

3  Tjeerd Sierks Halma is geboren op zondag 21 oktober 1827 in de gem. Ferwerderadeel.

4  Renze Sierks Halma is geboren op maandag 5 april 1830 in de gem. Ferwerderadeel.

III-D  Hyke Alberts Stienstra, dochter van Albert Tjeerds Stienstra (II-B) en Rinske Watzes Nicolai, is geboren op zaterdag 29 december 1798 in Marrum, is gedoopt op zondag 27 januari 1799 aldaar, is overleden op zaterdag 20 november 1841 om 03.00 uur in Hallum.

Hyke trouwt op donderdag 24 mei 1821 in de gem. Ferwerderadeel met Oene Lieuwes Schaafsma, zoon van Lieuwe Oenes Schaafsma en Pietje Hessels de Vries. Oene is geboren op dinsdag 20 december 1796 in Hallum, is gedoopt op zondag 22 januari 1797 aldaar, is overleden op zaterdag 8 mei 1841 om 19.00 uur aldaar.

Van Oene en Hyke zijn negen kinderen bekend:

1  Lieuwe Oenes Schaafsma is geboren op zaterdag 13 juli 1822 in Hallum, is overleden op dinsdag 15 februari 1881 om 07.00 uur in Menaldum.

Lieuwe trouwt op zaterdag 29 december 1855 in de gem. Ferwerderadeel met Nieske Johannes de Jong, dochter van Johannes Jans de Jong en Antje Sijtzes de Vries. Nieske is geboren op zaterdag 12 december 1818 om 19.00 uur in Hallum, is overleden op zaterdag 13 februari 1897 om 08.00 uur in Leeuwarden.

2  Albert Oenes Schaafsma is geboren op vrijdag 30 juli 1824 in Hallum, zie IV-A.

3  Meindert Oenes Schaafsma is geboren op zondag 28 januari 1827 om 16.00 uur in Hallum, is overleden op vrijdag 3 november 1865 om 18.00 uur aldaar.

Meindert trouwt op zaterdag 24 juni 1865 in de gem. Ferwerderadeel met Jantje Gaatzes Tulp, dochter van Gaatze Rinzes Tulp en Trijntje Sjoerds Prins. Jantje is geboren op maandag 6 november 1837 om 13.00 uur in Giekerk, is overleden op donderdag 8 juni 1905 om 02.00 uur in Hijum.

Jantje was later gehuwd (2) met Klaas Renzes Koersma. Jantje was later gehuwd (3) met Fedde Pieters Holwerda. Jantje was later gehuwd (4) met Pieter van Dijk.

4  Tjeerd Oenes Schaafsma is geboren op zondag 18 januari 1829 om 09.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op maandag 19 januari 1829 in de gem. Ferwerderadeel, zie IV-B.

5  Hessel Oenes Schaafsma is geboren op donderdag 19 augustus 1830 in Hallum, zie IV-C.

6  Watze Oenes Schaafsma is geboren op vrijdag 11 januari 1833 in Hallum, is overleden op vrijdag 13 juli 1906 in Dokkum.

Watze trouwt op zaterdag 11 juli 1857 in de gem. Ferwerderadeel met Doetje Jans de Boer, dochter van Jan Sipkes de Boer en Johanna Hendriks de Walle. Doetje is geboren op dinsdag 24 maart 1835 in Ferwerd, is overleden op donderdag 16 april 1903 in de gem. Schiermonnikoog.

7  Pieter Oenes Schaafsma is geboren op zaterdag 11 april 1835 in Hallum, is ongehuwd overleden op dinsdag 9 juni 1857 om 18.00 uur aldaar.

8  Pietje Oenes Schaafsma is geboren op vrijdag 29 september 1837 om 16.30 uur in Hallum, is overleden op zaterdag 3 juli 1875 om 23.30 uur in Menaldum.

Pietje trouwt op zaterdag 30 april 1859 in de gem. Ferwerderadeel met Sjirk Scheltes van der Goot, zoon van Schelte Pieters van der Goot en Baukjen Sjirks Haagsma. Sjirk is geboren op woensdag 7 december 1836 om 05.00 uur in Abbega, is overleden op zaterdag 10 juni 1922 om 11.00 uur in Leeuwarden.

Sjirk was later gehuwd (2) met Taetske Pieters Terpstra.

9  Oentje Oenes Schaafsma is geboren op zondag 1 augustus 1841 om 16.00 uur in Hallum, is overleden op zondag 5 december 1841 om 21.00 uur in Cornjum.

III-E  Trijntje Alberts Stienstra, dochter van Albert Tjeerds Stienstra (II-B) en Rinske Watzes Nicolai, is geboren op donderdag 3 december 1801 in Marrum, is gedoopt op zondag 27 december 1801 aldaar, is overleden op donderdag 26 mei 1864.

Trijntje trouwt op donderdag 18 februari 1830 in de gem. Ferwerderadeel met Pieter Douwes van Oosten, zoon van Douwe Pieters van Oosten en Doetje Roelofs. Pieter is geboren rond 1798 in Ferwerd.

Van Pieter en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Douwe Pieters van Oosten is geboren op dinsdag 7 december 1830 in de gem. Ferwerderadeel.

2  Albert Pieters van Oosten is geboren op zaterdag 22 december 1832 in de gem. Ferwerderadeel.

III-F  Tjeerd Hommes Stienstra, zoon van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op zaterdag 21 juli 1798 in Hallum, is gedoopt op zondag 18 april 1802 aldaar, is overleden op zondag 17 mei 1874 in Sint Annaparochie.

Tjeerd trouwt op donderdag 30 mei 1822 in Ferwerd met Akke Jans Ebbens, dochter van Jan Christiaans Ebbens en Janke Pieters. Akke is geboren op vrijdag 28 maart 1800 in Hallum, is overleden op zaterdag 8 juni 1861 in Sint Annaparochie.

Van Tjeerd en Akke zijn twaalf kinderen bekend:

1  Janke Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 3 maart 1823 in Vrouwenparochie, zie IV-D.

2  Aaltje Tjeerds Stienstra is geboren op vrijdag 29 oktober 1824 om 18.00 uur in Vrouwenparochie, is als geboren aangegeven op maandag 1 november 1824 in de gem. Het Bildt, zie IV-E.

3  Homme Tjeerds Stienstra is geboren op zaterdag 1 oktober 1825 in Vrouwenparochie, zie IV-F.

4  Froukje Stienstra is geboren op zaterdag 11 augustus 1827 in de gem. Het Bildt, is overleden op zaterdag 22 maart 1828 aldaar.

5  Froukje Stienstra is geboren op maandag 1 december 1828 in de gem. Het Bildt, is overleden op zaterdag 7 november 1829 aldaar.

6  Jan Tjeerds Stienstra is geboren op zondag 27 juni 1830 in Vrouwenparochie, zie IV-G.

7  Vrouwkje Stienstra is geboren op zaterdag 3 december 1831 in Sint Annaparochie, is overleden op zondag 17 juli 1898 in Leeuwarden.

Vrouwkje trouwt op donderdag 25 december 1879 in de gem. Leeuwarden met Eeltje van der Meulen, zoon van Willem van der Meulen en Eeke Pieters van der Kam. Eeltje is geboren rond 1835 in Leeuwarden.

Eeltje was eerder gehuwd (1) met Grietje van der Meer.

8  Albert Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 30 juni 1834 in Sint Annaparochie, is overleden op donderdag 9 oktober 1834 in de gem. Het Bildt.

9  Albert Tjeerds Stienstra is geboren op zaterdag 19 september 1835 in Sint Annaparochie, zie IV-H.

10  Pietje Tjeerds Stienstra is geboren op woensdag 22 maart 1837 in Sint Annaparochie, is overleden op maandag 26 maart 1838 in de gem. Het Bildt.

11  Pieter Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 22 februari 1841, is overleden op maandag 22 november 1841 in de gem. Het Bildt.

12  Pieter Tjeerds Stienstra is geboren op vrijdag 19 augustus 1842 in Sint Annaparochie, zie IV-I.

III-G  Govert Hommes Stienstra, zoon van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op dinsdag 29 april 1800 in Hallum, is gedoopt op zondag 18 april 1802 aldaar, is overleden op woensdag 21 maart 1883 in Ferwerd.

Govert trouwt op vrijdag 17 maart 1826 in de gem. Ferwerderadeel met Tjeerdtje Melis van der Lune, dochter van Melis Pieters van der Lune en Gooike Pieters Molenaar. Tjeerdtje is geboren op vrijdag 12 april 1805 in Hallum, is overleden op vrijdag 19 mei 1882 in Ferwerd.

Van Govert en Tjeerdtje zijn zes kinderen bekend:

1  Homme Goverts Stienstra is geboren op dinsdag 9 mei 1826 in Ferwerd, zie IV-J.

2  Gooijkje Goverts Stienstra is geboren op donderdag 31 januari 1828 in de gem. Ferwerderadeel, zie IV-K.

3  Aaltje Goverts Stienstra is geboren op dinsdag 15 juni 1830 in Ferwerd, zie IV-L.

4  Melis Goverts Stienstra is geboren op maandag 21 mei 1832 in de gem. Ferwerderadeel.

5  Houwkje Goverts Stienstra is geboren op maandag 12 oktober 1835 in Ferwerd, zie IV-M.

6  Melis Goverts Stienstra is geboren op zondag 29 april 1838 in Ferwerd, is overleden op zondag 24 november 1907 aldaar, is begraven op donderdag 28 november 1907 aldaar.

III-H  Houkje Hommes Stienstra, dochter van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op vrijdag 22 oktober 1802 in Hallum, is gedoopt op zondag 14 november 1802 aldaar.

Houkje trouwt op woensdag 23 februari 1825 in de gem. Ferwerderadeel met Sibbele Sjoerds van der Meer, zoon van Sjoerd Aukes van der Meer en Grietje Hendriks. Sibbele is geboren rond 1799 in Leeuwarden.

Van Sibbele en Houkje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje van der Meer is geboren op zondag 19 februari 1826 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 30 juli 1826 in de gem. Tietjerksteradeel.

2  Sjoerd Sibles van der Meer is geboren op woensdag 11 juli 1827 om 04.00 uur in Oostermeer, is als geboren aangegeven op donderdag 12 juli 1827 in de gem. Tietjerksteradeel.

III-I  Pieter Hommes Stienstra, zoon van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op donderdag 1 oktober 1807 in Hallum, is gedoopt op zondag 18 oktober 1807 aldaar, is overleden op woensdag 24 juli 1844.

Pieter trouwt op donderdag 8 december 1831 in de gem. Ferwerderadeel met Pietje Johannes Dijkstra, dochter van Johannes Dirks Dijkstra en Maaike Martens. Pietje is geboren rond 1802 in Hallum, is overleden voor 1858.

Van Pieter en Pietje zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Pieters Stienstra is geboren op donderdag 29 november 1832 in Hallum, zie IV-N.

2  Maaike Pieters Stienstra is geboren rond 1836 in Hallum.

Maaike trouwt op maandag 21 mei 1860 in de gem. Ferwerderadeel met Gerrit Fokkes Hofman, zoon van Fokke Gerrits Hofman en Wijtske Pieters van der Ploeg. Gerrit is geboren rond 1837 in Hallum.

3  Houwkje Pieters Stienstra is geboren op zaterdag 16 juni 1838 in Hallum, zie IV-O.

4  Johannnes Pieters Stienstra is geboren rond 1840 in Hallum, is ongehuwd overleden op maandag 12 december 1864 aldaar.

III-J  Sijtze Hommes Stienstra, zoon van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op donderdag 5 april 1810 in Hallum, is gedoopt op zondag 13 mei 1810 aldaar.

Sijtze trouwt op donderdag 12 maart 1835 in de gem. Ferwerderadeel (1) met Aukje Melis van der Lune, dochter van Melis Pieters van der Lune en Gooike Pieters Molenaar. Aukje is geboren op dinsdag 2 oktober 1810 in Hallum, is gedoopt op zondag 21 oktober 1810 aldaar, is overleden tussen zaterdag 13 augustus 1870 en zaterdag 20 mei 1871.

Van Sijtze en Aukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Aaltje Sijtzes Stienstra is geboren op maandag 28 november 1836 in Hallum, is als geboren aangegeven op maandag 28 november 1836 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op woensdag 18 mei 1921 in Marrum.

Aaltje trouwt op zaterdag 20 mei 1871 in de gem. Ferwerderadeel met Dirk Hoot, zoon van Lieuwe Foekes Hoot en Wijpkje Tjeerds Keuning. Dirk is geboren rond 1839 in Marrum, is overleden voor 1921.

2  Tjeerdtje Sijtzes Stienstra is geboren rond 1839 in Hallum, is overleden op maandag 2 januari 1911.

Tjeerdtje trouwt op zaterdag 13 augustus 1870 in de gem. Ferwerderadeel met Jacob Dobma, zoon van Douwe Dobma en Janke Zweitses Feenstra. Jacob is geboren rond 1841 in Hallum, is overleden voor 1911.

3  Sijtske Sietzes Stienstra is geboren in 1844 in Hallum, zie IV-P.

4  Tietje Sietzes Stienstra is geboren rond 1847 in Hallum.

Tietje trouwt op zaterdag 18 mei 1872 in de gem. Ferwerderadeel met Pieter de Vries, zoon van Hendrik Pieters de Vries en Aaltje Hendriks Andrae. Pieter is geboren op vrijdag 7 februari 1845 in Westernijkerk.

5  Homme Sietzes Stienstra is geboren rond 1849.

6  Houkje Sijtzes Stienstra is geboren in 1852 in Hallum, is overleden op zaterdag 10 juli 1886 in Stiens.

Houkje trouwt op donderdag 15 mei 1873 in de gem. Ferwerderadeel (1) met Pieter Zijlstra, zoon van Lammert Jacobs Zijlstra en Mintje Pieters Stap. Pieter is geboren op maandag 13 januari 1840 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op donderdag 9 juli 1874 aldaar. Houkje trouwt op donderdag 4 mei 1876 in de gem. Ferwerderadeel (2) met Klaas Akkerman, zoon van Romke Klazes Akkerman en Antje Sakes Timmermans. Klaas is geboren rond 1837 in Marrum.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Geertje Gerrits Wolbrink.

7  waarschijnlijk Melis Sytzes Stienstra is geboren rond maandag 28 februari 1853 in de gem. Ferwerderadeel.

Sijtze trouwt op donderdag 18 april 1872 in de gem. Ferwerderadeel (2) met Trijntje Sijtzes de Vries, dochter van Sijtze Jelles de Vries en Sijke Cuperus. Trijntje is geboren rond 1811 in Westernijkerk.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Ruurd Klazes van der Meulen.

III-K  Trijntje Hommes Stienstra, dochter van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op maandag 26 april 1813 in Hallum, is overleden op woensdag 8 september 1897 in de gem. Ferwerderadeel.

Trijntje trouwt op donderdag 19 juli 1838 in de gem. Ferwerderadeel met Sjoerd Jans Wiersma, zoon van Jan Beerts Wiersma en Naentske Pieters de Boer. Sjoerd is geboren in 1811 in Marrum, is overleden op vrijdag 5 mei 1876 in Westernijkerk.

Van Sjoerd en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Sjoerds Wiersma is geboren op dinsdag 12 maart 1839 in Hallum, is overleden op zaterdag 28 oktober 1899 in de gem. Ferwerderadeel.

Jan was gehuwd (1) met Antje Thijssen Polstra. Jan was gehuwd (2) met Saakje de Groot. Saakje is overleden na 1899.

2  Homme Sjoerds Wiersma is geboren op woensdag 23 maart 1842 in de gem. Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op woensdag 16 januari 1861 aldaar.

3  Pieter Sjoerds Wiersma is geboren op dinsdag 1 oktober 1844 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op woensdag 17 december 1845 aldaar.

4  Nææntske Sjoerds Wiersma is geboren op donderdag 15 maart 1849 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op maandag 29 april 1850 aldaar.

III-L  Tjeerd Æbes Stienstra, zoon van Æbe Tjeerds Stienstra (II-E) en Grietje Jippes van der Ploeg, is geboren op zaterdag 4 april 1807 in Stiens, is gedoopt op maandag 18 mei 1807 aldaar, is overleden op maandag 28 januari 1889 in Tzummarum.

Tjeerd trouwt op donderdag 7 november 1833 in Groningen (1) met Tietje van Heumen, dochter van Lambertus van Heumen en Gepke Benedictus. Tietje is geboren op vrijdag 28 februari 1806 in Groningen, is overleden op woensdag 14 november 1860 aldaar.

Van Tjeerd en Tietje zijn zes kinderen bekend:

1  Ebe Tjeerds Stienstra is geboren op zaterdag 18 mei 1833, is overleden op maandag 2 maart 1863 in Groningen.

2  Gebke Tjeerds Stienstra is geboren op vrijdag 10 oktober 1834 in Groningen, is als geboren aangegeven op zaterdag 11 oktober 1834 in de gem. Groningen, zie IV-Q.

3  Grietje Tjeerds Stienstra is geboren op dinsdag 4 april 1837 in Groningen, is als geboren aangegeven op dinsdag 4 april 1837 in de gem. Groningen.

4  Grietje Tjeerds Stienstra is geboren in april 1838 in Groningen, is overleden op zondag 6 mei 1838 aldaar.

5  Grietje Tjeerds Stienstra is geboren op vrijdag 14 december 1838 in Groningen, is als geboren aangegeven op zaterdag 15 december 1838 in de gem. Groningen, is overleden op maandag 2 januari 1843 in Groningen.

6  Lammert Lubbertus Stienstra is geboren op zaterdag 3 juli 1841 in Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 5 juli 1841 in de gem. Groningen, is overleden op donderdag 26 mei 1842 in Groningen.

Tjeerd begint een relatie voor 1854 (2) met Tettje Veenstra, dochter van Hendrik Jan Veenstra en Joukjen Rieuwerts. Tettje is geboren op vrijdag 6 oktober 1815 in Beets, is overleden op zondag 14 oktober 1883 in de gem. Barradeel.

Tettje had eerder een buitenechtelijke relatie (1) met Tjeerd Æbes Stienstra (zie III-L).

Van Tjeerd en Tettje is een natuurlijk kind bekend:

7  waarschijnlijk Jouke Veenstra is geboren op zaterdag 14 januari 1854 om 23.30 uur in Tzummarum, zie IV-R.

Tjeerd trouwt op donderdag 17 oktober 1872 in de gem. Barradeel (3) met Tettje Veenstra, dochter van Hendrik Jan Veenstra en Joukjen Rieuwerts. Tettje is geboren op vrijdag 6 oktober 1815 in Beets, is overleden op zondag 14 oktober 1883 in de gem. Barradeel.

Tettje had eerder een buitenechtelijke relatie (1) met Tjeerd Æbes Stienstra (zie III-L).

Van Tjeerd en Tettje is een kind bekend:

8  waarschijnlijk Jouke Veenstra is geboren op zaterdag 14 januari 1854 om 23.30 uur in Tzummarum, zie IV-R.

III-M  Houkje Æbes Stienstra, dochter van Æbe Tjeerds Stienstra (II-E) en Grietje Jippes van der Ploeg, is geboren op woensdag 12 mei 1813 in Stiens, is overleden op zondag 27 november 1898 in de gem. Leeuwarden.

Houkje trouwt op woensdag 16 november 1836 in de gem. Leeuwarden met Eeltje Eintes Boes, zoon van Einte Eeltjes Boes en Janke Ruurds Rypma. Eeltje is geboren rond 1804 in Ferwerd.

Van Eeltje en Houkje is een kind bekend:

1  Janke Boes is geboren rond 1839 in Leeuwarden, zie IV-S.

III-N  Jippe Æbes Stienstra, zoon van Æbe Tjeerds Stienstra (II-E) en Grietje Jippes van der Ploeg, is geboren op dinsdag 7 maart 1820 in Stiens, is overleden op zondag 21 juni 1896 in de gem. Ferwerderadeel.

Jippe trouwt op donderdag 27 mei 1847 met Froukjen Lieuwes Hemminga, dochter van Lieuwe Hendriks Hemmenga en Suardina Jacobus Posthuma. Froukjen is geboren rond 1817 in Beetsterzwaag, is overleden op vrijdag 27 december 1895 in de gem. Ferwerderadeel.

Van Jippe en Froukjen zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Stienstra is doodgeboren op vrijdag 21 april 1848 om 07.00 uur in de gem. Ferwerderadeel, is als overleden aangegeven op zaterdag 22 april 1848 aldaar.

2  Æbe Jippes Stienstra is geboren op zaterdag 3 maart 1849 om 11.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op dinsdag 6 maart 1849 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 11 maart 1849 om 08.00 uur in Hallum, is als overleden aangegeven op dinsdag 13 maart 1849 in de gem. Ferwerderadeel.

3  Æbe Jippes Stienstra is geboren op maandag 15 april 1850 om 06.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op woensdag 17 april 1850 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op vrijdag 31 mei 1850 in Hallum, is als overleden aangegeven op maandag 3 juni 1850 in de gem. Ferwerderadeel.

4  Suardina Jippes Stienstra is geboren op dinsdag 1 juli 1851 om 11.30 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op woensdag 2 juli 1851 in de gem. Ferwerderadeel, zie IV-T.

5  Æbe Jippes Stienstra is geboren op woensdag 29 maart 1854 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 8 augustus 1871 in Hallum.

III-O  Lieuwe Æbes Stienstra, zoon van Æbe Tjeerds Stienstra (II-E) en Grietje Jippes van der Ploeg, is geboren op zondag 16 februari 1823 in Stiens, is overleden op dinsdag 12 april 1870 aldaar.

Lieuwe trouwt op donderdag 9 oktober 1845 in de gem. Leeuwarderadeel met Aafke Abes de Vries, dochter van Abe Alberts de Vries en Dirkje Symens Kooi. Aafke is geboren op dinsdag 26 september 1820 in Hallum, is als geboren aangegeven op woensdag 27 september 1820 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 2 maart 1875 in Stiens.

Van Lieuwe en Aafke zijn zes kinderen bekend:

1  Æbe Lieuwes Stienstra is geboren op zondag 4 januari 1846 in Stiens, zie IV-U.

2  Abe Lieuwes Stienstra is geboren op vrijdag 6 oktober 1848 in Stiens, zie IV-V.

3  Grietje Lieuwes Stienstra is geboren op zondag 8 augustus 1852 in Stiens.

Grietje trouwt op donderdag 18 mei 1876 in de gem. Het Bildt met Jan Zittema, zoon van Jelle Lijkles Zittema en Trijntje Jans van der Woude. Jan is geboren op woensdag 12 december 1849 in Vrouwenparochie.

4  Dirkje Lieuwes Stienstra is geboren op zondag 17 september 1854 in Stiens, is overleden op vrijdag 6 oktober 1854 aldaar.

5  Dirk Lieuwes Stienstra is geboren op donderdag 9 juli 1857 in Stiens, is overleden op zondag 18 augustus 1861 aldaar.

6  Dirk Lieuwes Stienstra is geboren op maandag 27 juli 1863 in Stiens, zie IV-W.

III-P  Ulbe Æbes Stienstra, zoon van Æbe Tjeerds Stienstra (II-E) en Grietje Jippes van der Ploeg, is geboren op dinsdag 16 januari 1827 in Stiens, is overleden op zondag 16 september 1900 in Warga.

Ulbe trouwt op donderdag 31 mei 1860 in de gem. Leeuwarderadeel met Tjerkje Doekes Odinga, dochter van Doeke Olferts Odinga en Jeltje Martens Stienstra. Tjerkje is geboren op vrijdag 25 november 1836 in Goutum, is overleden op woensdag 3 juni 1891 in Warga.

Van Ulbe en Tjerkje zijn vier kinderen bekend:

1  Abe Ulbes Stienstra is geboren op woensdag 2 oktober 1861 in Warga, is overleden op maandag 13 januari 1862 aldaar.

2  Æbe Ulbes Stienstra is geboren op dinsdag 20 januari 1863 in Warga, zie IV-X.

3  Doeke Ulbes Stienstra is geboren op zondag 4 juni 1865 in Warga, is overleden op zondag 1 oktober 1865 aldaar.

4  Doeke Ulbes Stienstra is geboren op donderdag 10 januari 1867 in Warga, zie IV-Y.

Generatie IV

IV-A  Albert Oenes Schaafsma, zoon van Oene Lieuwes Schaafsma en Hyke Alberts Stienstra (III-D), is geboren op vrijdag 30 juli 1824 in Hallum, is overleden op dinsdag 10 juni 1862 aldaar.

Albert trouwt op zaterdag 23 oktober 1852 in de gem. Ferwerderadeel met Klaaske Kornelis Olivier, dochter van Kornelis Lourens Olivier en Johanna Oenes Straatsma. Klaaske is geboren op dinsdag 14 februari 1832 in Hallum, is overleden op woensdag 24 september 1913 om 23.30 uur in Almelo.

Van Albert en Klaaske is een kind bekend:

1  Hyke Schaafsma is geboren op donderdag 24 juli 1856 in Hallum.

IV-B  Tjeerd Oenes Schaafsma, zoon van Oene Lieuwes Schaafsma en Hyke Alberts Stienstra (III-D), is geboren op zondag 18 januari 1829 om 09.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op maandag 19 januari 1829 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zaterdag 30 december 1905 om 05.00 uur in Hallum.

Tjeerd trouwt op zaterdag 25 juni 1859 in de gem. Ferwerderadeel met Aaltje Jans van der Schaaf, dochter van Jan Heerkes van der Schaaf en Aaltje Hiddes Koopmans. Aaltje is geboren op vrijdag 10 juni 1836 in Ferwerd, is als geboren aangegeven op zaterdag 11 juni 1836 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op woensdag 11 mei 1921 om 09.00 uur in Hallum.

Van Tjeerd en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Schaafsma is geboren op donderdag 12 september 1861 om 11.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op zaterdag 14 september 1861 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op woensdag 31 augustus 1864 om 13.00 uur in Hallum.

2  Hyke Schaafsma is geboren op donderdag 31 december 1863 om 02.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op zaterdag 2 januari 1864 in de gem. Ferwerderadeel, zie V-A.

3  Aaltje Schaafsma is geboren op dinsdag 6 maart 1866 om 20.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op woensdag 7 maart 1866 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op vrijdag 6 juli 1866 om 01.00 uur in Hallum.

4  Jan Schaafsma is geboren op zondag 25 augustus 1867 om 14.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op maandag 26 augustus 1867 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 26 november 1867 om 13.00 uur in Hallum.

5  Jan Schaafsma is geboren op zaterdag 6 maart 1869 om 13.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op maandag 8 maart 1869 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 9 maart 1869 om 12.00 uur in Hallum.

6  Aaltje Schaafsma is geboren op zaterdag 8 oktober 1870 om 04.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op maandag 10 oktober 1870 in de gem. Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op zondag 23 september 1900 om 17.30 uur in Hallum.

7  Jantje Schaafsma is geboren op vrijdag 25 april 1873 om 20.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op zaterdag 26 april 1873 in de gem. Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op vrijdag 30 maart 1923 om 10.30 uur in Hallum.

8  Oene Schaafsma is geboren op woensdag 30 juni 1875 om 10.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op donderdag 1 juli 1875 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op maandag 13 december 1948 om 06.00 uur in Leeuwarden.

Oene trouwt op donderdag 22 maart 1900 in de gem. Dantumadeel (1) met Pietje Kroes, dochter van Warner Jans Kroes en Aukje Reins Kuipers. Pietje is geboren op dinsdag 29 april 1879 om 14.00 uur in Westergeest, is overleden op zondag 27 oktober 1907 om 03.30 uur in Stiens. Oene trouwt op woensdag 15 mei 1912 in de gem. Leeuwarderadeel (2) met Tjitske Ferwerda, dochter van Gerben Ytzens Ferwerda en Hieke Sytzes van der Wei. Tjitske is geboren op dinsdag 17 september 1878 in Stiens, is overleden op maandag 8 april 1929 aldaar. Oene trouwt op woensdag 4 mei 1932 in de gem. Leeuwarden (3) met Welmoed Heidanus, dochter van Jurjen Heidanus en Sjoerdje Groenewoud. Welmoed is geboren op dinsdag 17 juni 1873 in Leeuwarden, is overleden op dinsdag 2 juni 1953 om 03.30 uur aldaar in Sint Anthony Gasthuis.

Welmoed was eerder gehuwd (1) met Hendrik Bouman. Welmoed was eerder gehuwd (2) met Jildert Keizer.

IV-C  Hessel Oenes Schaafsma, zoon van Oene Lieuwes Schaafsma en Hyke Alberts Stienstra (III-D), is geboren op donderdag 19 augustus 1830 in Hallum, is overleden op donderdag 28 maart 1867 om 02.00 uur in Wanswerd.

Hessel trouwt op donderdag 26 november 1857 in de gem. Ferwerderadeel met Dieuwke Hendriks Hellinga, dochter van Hendrik Martens Hellinga en Ytje Piers de Groot. Dieuwke is geboren op dinsdag 7 juli 1835 om 10.00 uur in Reitsum, is overleden op donderdag 4 juli 1907 in Grand Rapids (USA).

Dieuwke was later gehuwd (2) met Pieter Pieters Braak.

Van Hessel en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Schaafsma (Henry) is geboren op maandag 3 mei 1858 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op vrijdag 31 mei 1935 in Grand Rapids (USA).

2  Oene Schaafsma is geboren op zaterdag 3 september 1859 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 2 oktober 1887 in Grand Rapids (USA).

3  Marten Schaafsma is geboren op donderdag 3 juli 1862 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op maandag 21 juli 1930 in Grand Rapids (USA).

4  Hyke Hessels Schaafsma is geboren op zaterdag 26 november 1864 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 21 oktober 1958 in Grand Rapids (USA).

5  Pier Hessels Schaafsma is geboren op zaterdag 26 januari 1867 in Wanswerd, is overleden op dinsdag 19 februari 1867 aldaar.

IV-D  Janke Tjeerds Stienstra, dochter van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op maandag 3 maart 1823 in Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 3 februari 1910 in Loosduinen.

Janke trouwt op donderdag 4 november 1852 in de gem. Het Bildt met Johannes Joukes Schouwerwou, zoon van Jouke Willems Schouwerwou en Tomasje Johannes Kramer. Johannes is geboren op woensdag 23 april 1828 in Sint Jacobiparochie, is overleden op donderdag 16 november 1899 in Wormen.

Van Johannes en Janke zijn zes kinderen bekend:

1  Jouke Schouwerwou is geboren op woensdag 6 september 1854 in de gem. Het Bildt.

2  Tjeerd Schouwerwou is geboren op woensdag 4 maart 1857 in de gem. Het Bildt.

Tjeerd trouwt op zaterdag 10 mei 1884 in Meppel met Jantje Dannenberg, dochter van N.N. en N.N.. Jantje is geboren rond 1859 in Zuidwolde.

3  Thomaske Schouwerwou is geboren op dinsdag 25 oktober 1859 in Sint Jacobiparochie.

Thomaske trouwt op donderdag 19 mei 1887 in Groningen met Jan Hacquebard, zoon van Johannes Hacquebard en Elisabeth Cecilia Verhaar. Jan is geboren op maandag 2 maart 1863 in Leeuwarden.

4  Okke Schouwerwou is geboren op maandag 29 september 1862 in de gem. Het Bildt.

Okke trouwt op donderdag 23 februari 1893 in de gem. Breda met Petronella Wilhelmina Vermeer, dochter van Thomas Vermeer en Wilhelmina Theodora Christina Koch. Petronella is geboren op donderdag 28 augustus 1862 in Rucphen.

5  Pieter Schouwerwou is geboren op maandag 23 januari 1865 in de gem. Het Bildt.

6  Akke Schouwerwou is geboren op woensdag 31 oktober 1866 in de gem. Het Bildt.

IV-E  Aaltje Tjeerds Stienstra, dochter van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op vrijdag 29 oktober 1824 om 18.00 uur in Vrouwenparochie, is als geboren aangegeven op maandag 1 november 1824 in de gem. Het Bildt, is overleden op zaterdag 2 mei 1914 in Tzummarum.

Aaltje trouwt op zaterdag 26 april 1851 in de gem. Barradeel (1) met Eelke Sjoerds Terpstra, zoon van Sjoerd Sijbrens Terpstra en Trijntje Eelkes Koopmans. Eelke is geboren rond 1822 in Tzummarum, is overleden voor 1880.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Fetje Jans Postma.

Van Eelke en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Tjeerd Terpstra is geboren op zaterdag 21 augustus 1852 in de gem. Barradeel.

2  Trijntje Terpstra is geboren op donderdag 13 juli 1854 in de gem. Barradeel.

3  Luutske Terpstra is geboren op zondag 3 april 1859 in de gem. Barradeel.

4  Tjeerd Terpstra is geboren op donderdag 8 augustus 1861 in de gem. Barradeel, is overleden op zondag 20 januari 1946 aldaar.

Tjeerd trouwt op zaterdag 5 april 1884 in de gem. Barradeel met Antje Zondervan, dochter van Klaas Ypes Zondervan en Jeltje Jelles Ypma. Antje is geboren rond 1863 in Minnertsga.

5  Luutske Terpstra is geboren op woensdag 30 december 1863 in de gem. Barradeel.

Luutske trouwt op zaterdag 3 juli 1886 in de gem. Franekeradeel met Bauke Spanjer, zoon van Willem Rienks Spanjer en Fetje Baukes Joustra. Bauke is geboren rond 1863 in Franeker.

6  Sjoerd Terpstra is geboren op zondag 17 juni 1866 in de gem. Barradeel.

Aaltje trouwt op zaterdag 8 mei 1880 in de gem. Barradeel (2) met Foppe Hibma, zoon van Tjeerd Renses Hibma en Maaike Formers. Foppe is geboren rond 1823 in Tzummarum, is overleden voor 1914.

Foppe was eerder gehuwd (1) met Geertje de Jager.

IV-F  Homme Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op zaterdag 1 oktober 1825 in Vrouwenparochie, is overleden op zaterdag 24 mei 1919 in Hallum.

Homme trouwt op donderdag 4 december 1851 in de gem. Het Bildt (1) met Arjaantje Willems Timstra, dochter van Willem Botes Timstra en Rinske Feenstra. Arjaantje is geboren rond 1825 in Sint Annaparochie, is overleden voor 1853.

Homme trouwt op donderdag 14 juli 1853 in de gem. Het Bildt (2) met Jantje Adams Bakker, dochter van Adam Jans Bakker en Ybeltje Ruurds de Haan. Jantje is geboren rond 1828 in Franeker, is overleden na 1919.

Van Homme en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Akke Hommes Stienstra is geboren op dinsdag 6 juni 1854 in Sint Annaparochie.

Akke trouwt op zaterdag 30 september 1876 in de gem. Ferwerderadeel met Feike Jelles Bos, zoon van Jelle Feikes Bos en Johanna Ringnalda?. Feike is geboren in 1852 in Hallum.

2  Tjeerd Hommes Stienstra is geboren op zaterdag 4 oktober 1856 in Sint Annaparochie.

Tjeerd trouwt op zaterdag 13 december 1879 in de gem. Ferwerderadeel met Pietje Kuipers, dochter van Anne Jogchums Kuipers en Antje Korthals. Pietje is geboren rond 1856 in Vrouwenparochie.

3  Ybeltje Hommes Stienstra is geboren op zaterdag 3 juli 1858 in Sint Annaparochie.

Ybeltje trouwt op zaterdag 13 mei 1882 in de gem. Ferwerderadeel met Ysbrand de Jong, zoon van Pieter Sjoerds de Jong en Trijntje Klazes Jellema. Ysbrand is geboren rond 1857 in Hallum.

4  Adam Hommes Stienstra is geboren op donderdag 6 februari 1862 in Sint Annaparochie, zie V-B.

5  Sijmen Hommes Stienstra is geboren op maandag 10 augustus 1868 in Vrouwenparochie, is overleden op zondag 16 augustus 1868 aldaar.

IV-G  Jan Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op zondag 27 juni 1830 in Vrouwenparochie, is overleden op woensdag 31 juli 1889 in Beetgum.

Jan trouwt op zondag 7 november 1858 in de gem. Het Bildt met Klaaske Oeges Adema, dochter van Oege Harings Adema en Tjepkje Klazes de Jong. Klaaske is geboren in april 1829 in Menaldum, is overleden op zaterdag 3 december 1904 in Paterson.

Van Jan en Klaaske zijn negen kinderen bekend:

1  Oege Jans Stienstra is geboren in Beetgum.

2  Jan Jans Stienstra is geboren na 1859 in Beetgum, is jong overleden.

3  Tjeerd Jans Stienstra is geboren op maandag 14 februari 1859 in Beetgum, zie V-C.

4  Akke Jans Stienstra is geboren rond 1861 in Beetgum, is overleden op zaterdag 19 november 1864 aldaar.

5  Tjibbe Jans Stienstra is geboren op donderdag 17 november 1864 in Beetgum, zie V-D.

6  Oege Jans Stienstra is geboren op zaterdag 3 maart 1866 in Beetgum.

7  Akke Jans Stienstra is geboren op vrijdag 10 september 1869 in Beetgum, is overleden op maandag 12 augustus 1889 aldaar.

8  Oege Jans Stienstra is geboren rond maandag 13 september 1869 in Beetgum, is overleden rond maandag 13 augustus 1883 aldaar.

9  Klaas Jans Stienstra is geboren op dinsdag 7 februari 1871 in Beetgum, zie V-E.

IV-H  Albert Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op zaterdag 19 september 1835 in Sint Annaparochie, is overleden op zaterdag 17 februari 1877 in Vrouwenparochie.

Albert trouwt op vrijdag 28 september 1860 in de gem. Barradeel met Betje Jans Bijleveld, dochter van Jan Abraham Bijleveld en Sibbeltje Krot. Betje is geboren op donderdag 14 oktober 1830 in Amsterdam, is overleden op vrijdag 29 juli 1887 in Oudebildtzijl.

Van Albert en Betje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjeerd Alberts Stienstra is geboren op donderdag 3 oktober 1861 in Minnertsga, is doopsgezind gedoopt, zie V-F.

2  Sibbeltje Alberts Stienstra is geboren op zaterdag 13 december 1862 in Minnertsga, zie V-G.

3  Okko Alberts Stienstra is geboren op zondag 5 augustus 1866 in Vrouwenparochie, zie V-H.

4  Jan Alberts Stienstra is geboren op woensdag 1 maart 1871 in Oudebildtzijl, zie V-I.

IV-I  Pieter Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op vrijdag 19 augustus 1842 in Sint Annaparochie, is overleden op donderdag 16 september 1909 in Leeuwarden.

Pieter trouwt op zaterdag 10 maart 1888 in de gem. Leeuwarden met Willemke Pieters Paulusma, dochter van Pieter Sjoukes Paulusma en Jantje Egberts Westra. Willemke is geboren rond 1846 in Hardegarijp, is overleden voor 1909.

Van Pieter en Willemke is een kind bekend:

1  Jantje Stienstra is geboren rond maandag 13 juni 1881 in Tietjerk.

IV-J  Homme Goverts Stienstra, zoon van Govert Hommes Stienstra (III-G) en Tjeerdtje Melis van der Lune, is geboren op dinsdag 9 mei 1826 in Ferwerd, is overleden voor 1884.

Homme trouwt op zaterdag 26 mei 1855 in de gem. Ferwerderadeel met Emkje Jacobs Hayma, dochter van Jacob Tjeerds Hayma en Mintje Wietzes Visser. Emkje is geboren rond 1834 in Holwerd.

Van Homme en Emkje is een kind bekend:

1  Martje Stienstra is geboren op zondag 2 september 1860 in Ferwerd, zie V-J.

IV-K  Gooijkje Goverts Stienstra, dochter van Govert Hommes Stienstra (III-G) en Tjeerdtje Melis van der Lune, is geboren op donderdag 31 januari 1828 in de gem. Ferwerderadeel.

Gooijkje trouwt op zaterdag 19 mei 1855 in de gem. Ferwerderadeel met Hendrik Botes Tadema, zoon van Bote Hendriks Tadema en Menke Mients Wagenaar. Hendrik is geboren op maandag 18 maart 1822 in Ferwerd.

Van Hendrik en Gooijkje zijn acht kinderen bekend:

1  Bote Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 28 mei 1858 in Ferwerd, is overleden op zondag 14 februari 1875 in Marrum.

2  Govert Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 23 maart 1860 in Ferwerd, is overleden op vrijdag 29 januari 1937 aldaar.

Govert trouwt op donderdag 7 mei 1885 in de gem. Westdongeradeel met Hiltje van Gelder. Hiltje is geboren op woensdag 13 februari 1861 in Nes (Westdongeradeel), is overleden op dinsdag 14 november 1939 in Ferwerd.

3  Mient Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 21 maart 1862 in Marrum, is overleden rond 1909 in Duitsland.

4  Melis Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 23 oktober 1863 in Marrum, is overleden op donderdag 7 augustus 1890 in Ferwerd.

5  Gerrit Hendriks Tadema is geboren op maandag 27 februari 1865 in Marrum.

Gerrit trouwt op donderdag 5 mei 1887 in de gem. Het Bildt (is gescheiden op donderdag 17 september 1903 in Leeuwarden) met Antje van Gelder, dochter van Hillebrand van Gelder en Ariaantje Dankert. Antje is geboren rond 1867 in Sint Annaparochie.

6  Tjeerdje Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 19 oktober 1866 in Marrum, is overleden op vrijdag 19 maart 1886 aldaar.

7  Menke Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 19 oktober 1866 in Marrum, is overleden op zondag 21 juni 1874 aldaar.

8  Aukje Hendriks Tadema is geboren op zaterdag 10 oktober 1868 in Marrum, is overleden op woensdag 17 februari 1886 aldaar.

IV-L  Aaltje Goverts Stienstra, dochter van Govert Hommes Stienstra (III-G) en Tjeerdtje Melis van der Lune, is geboren op dinsdag 15 juni 1830 in Ferwerd, is overleden op zaterdag 30 mei 1903 in Bergumerheide.

Aaltje trouwt op zaterdag 8 juni 1850 in de gem. Ferwerderadeel met Ids Hyltjes Koopmans, zoon van Hyltje Gerbens Koopmans en Eke Idzes Bierma(?). Ids is geboren op maandag 29 november 1819 in Holwerd, is overleden op donderdag 26 februari 1880 aldaar.

Van Ids en Aaltje zijn negen kinderen bekend:

1  Eeke Idses Koopmans is geboren op vrijdag 4 april 1851 in Holwerd, zie V-K.

2  Govert Koopmans is geboren op woensdag 5 januari 1853 in Holwerd, is overleden op zaterdag 7 mei 1910 in IJsselmuiden.

Govert trouwt op donderdag 2 augustus 1877 in de gem. Kampen met Treintje Boom, dochter van Gerrit Boom en Akke Cromberg. Treintje is geboren rond 1853 in Kampen, is overleden na mei 1910.

3  Hyltje Idzes Koopmans is geboren rond maart 1856, is overleden op zondag 17 augustus 1856 in de gem. Westdongeradeel.

4  Aukje Koopmans is geboren op woensdag 26 augustus 1857 in de gem. Westdongeradeel, is ongehuwd overleden op maandag 19 augustus 1878 aldaar.

5  Tjeerdtje Koopmans is geboren op zaterdag 5 januari 1861 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zondag 5 maart 1922 aldaar.

Tjeerdtje trouwt op zaterdag 13 juni 1896 in de gem. Westdongeradeel met Nicolaas Bonga, zoon van Jitze Gerrits Bonga en Jantje Jans van der Velde. Nicolaas is geboren rond 1859, is overleden op zaterdag 9 september 1911 in de gem. Ferwerderadeel.

6  doodgeboren dochter is doodgeboren op vrijdag 16 januari 1863 in Holwerd, is overleden op vrijdag 16 januari 1863.

7  Hyltje Idzes Koopmans is geboren op vrijdag 1 januari 1864 in Holwerd, is overleden op zaterdag 18 november 1865 in de gem. Westdongeradeel.

8  Hyltje Koopmans is geboren op vrijdag 21 september 1866 in Holwerd, is ongehuwd overleden op zaterdag 20 maart 1886 in Leeuwarden.

9  Gaatske Koopmans is geboren op dinsdag 27 juni 1871 in Holwerd.

IV-M  Houwkje Goverts Stienstra, dochter van Govert Hommes Stienstra (III-G) en Tjeerdtje Melis van der Lune, is geboren op maandag 12 oktober 1835 in Ferwerd, is overleden op maandag 30 november 1908.

Houwkje trouwt op zaterdag 8 maart 1862 in de gem. Ferwerderadeel met Bauke Gosses Hoekstra, zoon van Gosse Sakes Hoekstra en Akke Reinders Zondervan. Bauke is geboren rond 1834 in Lichtaard, is overleden na 1908.

Van Bauke en Houwkje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N..

N was gehuwd met Douwe Meindersma. Douwe is geboren rond 1864.

2  Gosse Hoekstra is geboren rond 1863, is overleden op zaterdag 7 april 1928 in de gem. Tietjerksteradeel.

Gosse was gehuwd met N.N.. N is overleden na 1928.

3  Akke Hoekstra is geboren op woensdag 4 oktober 1865 in Marrum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie V-L.

4  Gooikje Hoekstra is geboren rond 1869, is overleden op dinsdag 28 augustus 1945 in de gem. Opsterland.

IV-N  Aaltje Pieters Stienstra, dochter van Pieter Hommes Stienstra (III-I) en Pietje Johannes Dijkstra, is geboren op donderdag 29 november 1832 in Hallum, is overleden op vrijdag 7 februari 1908 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 7 februari 1908.

Aaltje trouwt op zaterdag 22 mei 1858 in de gem. Ferwerderadeel met Douwe Dijkstra, natuurlijke zoon van Jannigje Douwes Dijkstra. Douwe is geboren rond 1831 in Finkum, is overleden voor 1908.

Van Douwe en Aaltje is een kind bekend:

1  Pieter Dijkstra is geboren rond 1865, is overleden op vrijdag 7 november 1947 om 15.00 uur in Hallum.

Pieter was gehuwd met Ytje de Groot. Ytje is overleden voor november 1947.

IV-O  Houwkje Pieters Stienstra, dochter van Pieter Hommes Stienstra (III-I) en Pietje Johannes Dijkstra, is geboren op zaterdag 16 juni 1838 in Hallum, is overleden op dinsdag 26 februari 1907 in Marrum, is als overleden aangegeven op dinsdag 26 februari 1907.

Van Houwkje en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Johannes Stienstra is geboren op zaterdag 26 november 1870 in Hallum, zie V-M.

Houwkje trouwt op zaterdag 26 april 1873 in de gem. Ferwerderadeel (2) met Gelt Falentijn van Dijk, zoon van Falentijn Fransen van Dijk en Baukje Jans Koopmans. Gelt is geboren rond 1841 in Marrum, is overleden voor 1907.

Van Gelt en Houwkje is een kind bekend:

2  Pieter van Dijk is geboren op zaterdag 7 september 1878 in Marrum, is begraven op vrijdag 22 juli 1955 aldaar.

IV-P  Sijtske Sietzes Stienstra, dochter van Sijtze Hommes Stienstra (III-J) en Aukje Melis van der Lune, is geboren in 1844 in Hallum, is overleden op zondag 30 mei 1897 in Wirdum (LWL).

Sijtske trouwt op zaterdag 20 november 1875 in de gem. Leeuwarderadeel met Klaas Jochums Wybenga, zoon van Jochum Pieters Wybenga en Aaltje Klazes Allema. Klaas is geboren op vrijdag 25 juli 1845 in Wirdum (LWL), is overleden op zaterdag 28 februari 1931 in Leeuwarden.

Klaas was later gehuwd (2) met Trijntje Hornstra.

Van Klaas en Sijtske zijn twee kinderen bekend:

1  Sytse Wybenga is geboren rond 1880 in Wirdum (LWL).

Sytse trouwt op vrijdag 25 september 1903 in Smilde met Willemina Snippe, dochter van N.N. en N.N.. Willemina is geboren rond 1882 in Smilde.

2  Pieter Wybenga is geboren rond 1882 in Wirdum, is overleden op maandag 31 januari 1938 in Avereest.

Pieter was gehuwd met Sara Rinzes Douma. Sara is overleden na januari 1938.

IV-Q  Gebke Tjeerds Stienstra, dochter van Tjeerd Æbes Stienstra (III-L) en Tietje van Heumen, is geboren op vrijdag 10 oktober 1834 in Groningen, is als geboren aangegeven op zaterdag 11 oktober 1834 in de gem. Groningen, is overleden op donderdag 6 november 1873 in Groningen.

Gebke trouwt op donderdag 26 mei 1859 in de gem. Groningen met Johannes Struik, zoon van Hendrik Arends Struik en Jantje Billing. Johannes is geboren op donderdag 21 april 1836 in Groningen, is overleden op donderdag 25 maart 1926 aldaar.

Van Johannes en Gebke zijn zes kinderen bekend:

1  Jantje Struik is geboren op zaterdag 16 februari 1861 in Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 18 februari 1861 in de gem. Groningen, is overleden op maandag 7 mei 1951 om 17.00 uur in Groningen, is als overleden aangegeven op dinsdag 8 mei 1951 in de gem. Groningen.

Jantje trouwt op zondag 15 februari 1891 in Groningen met Jan Diele. Jan is geboren op zondag 22 januari 1865 in Emden.

2  Willem Petrus Struik is geboren op donderdag 12 maart 1863 in Groningen, is als geboren aangegeven op donderdag 12 maart 1863 in de gem. Groningen, is overleden op donderdag 1 april 1948 in Haren.

Willem trouwt op zondag 23 november 1884 in de gem. Groningen met Maria Elizabetha Traudes, dochter van Johann Jacob Traudes en Pietje Arends Eenjes. Maria is geboren op woensdag 2 december 1863 in Veendam.

3  Hendrika Struik is geboren op zondag 2 juli 1865 in Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 3 juli 1865 in de gem. Groningen, is overleden op dinsdag 4 juli 1933 in Groningen.

Hendrika trouwt op zondag 14 september 1890 in Groningen met Evert Jan Urban, zoon van François Ernst Lodewijk Urban en Albertje Greving. Evert is geboren op vrijdag 11 maart 1864 in Groningen.

4  Ebe Struik is geboren op woensdag 18 december 1867 in Groningen.

Ebe trouwt op donderdag 22 mei 1890 in de gem. Groningen met Johanna Lummegiena Balk, dochter van Johannes Balk en Geertje Bosscher. Johanna is geboren op donderdag 4 mei 1871 in Groningen.

5  Gebke Struik is geboren op donderdag 21 april 1870 in Groningen, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 april 1870 in de gem. Groningen.

6  Johannes Struik is geboren op dinsdag 28 oktober 1873 in Groningen, is als geboren aangegeven op woensdag 29 oktober 1873 in de gem. Groningen.

Johannes trouwt op woensdag 11 mei 1927 in de gem. Rotterdam met Susanna Cornelia de Bruijne, dochter van Joseph de Bruijne en Sara de Bree. Susanna is geboren rond 1846 in Vlissingen.

Susanna was eerder gehuwd (1) met Arnoldus Heijmans.

IV-R  (?) Jouke Veenstra, waarschijnlijk natuurlijke zoon van Tjeerd Æbes Stienstra (III-L) en Tettje Veenstra, is geboren op zaterdag 14 januari 1854 om 23.30 uur in Tzummarum, is overleden op dinsdag 5 februari 1935 om 18.00 uur aldaar.

Jouke trouwt op donderdag 30 mei 1878 in de gem. Barradeel met Aaltje Tolsma, dochter van Johannes Aukes Tolsma en Rinske Pieters van der Werf. Aaltje is geboren op donderdag 13 oktober 1853 in de gem. Barradeel, is overleden op woensdag 6 juni 1934 in Tzummarum.

Van Jouke en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Tettje Veenstra is geboren op zondag 16 maart 1879 in de gem. Barradeel.

Tettje trouwt op woensdag 10 mei 1905 in de gem. Barradeel met Pieter Luinstra.

2  Rinske Veenstra is geboren op zaterdag 13 november 1880 in de gem. Barradeel, zie V-N.

3  Tjeerdtje Veenstra is geboren op donderdag 11 mei 1882 in de gem. Barradeel.

Tjeerdtje trouwt op donderdag 11 juni 1908 in de gem. Het Bildt met Douwe de Boer, zoon van Jarig de Boer en Grietje Kramer. Douwe is geboren rond 1872 in Sint Jacobiparochie, is overleden op maandag 17 november 1924 aldaar.

IV-S  Janke Boes, dochter van Eeltje Eintes Boes en Houkje Æbes Stienstra (III-M), is geboren rond 1839 in Leeuwarden, is overleden op woensdag 30 mei 1900 om 18.30 uur in Hoorn, is als overleden aangegeven op vrijdag 1 juni 1900 in de gem. Hoorn.

Janke was gehuwd met Jan Gleijsteen. Jan is geboren rond 1843.

Van Jan en Janke is een kind bekend:

1  Eelcoo Gleijsteen is geboren rond 1874.

IV-T  Suardina Jippes Stienstra, dochter van Jippe Æbes Stienstra (III-N) en Froukjen Lieuwes Hemminga, is geboren op dinsdag 1 juli 1851 om 11.30 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op woensdag 2 juli 1851 in de gem. Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op vrijdag 30 december 1921 om 14.00 uur in Leeuwarden, is als overleden aangegeven op zaterdag 31 december 1921 in de gem. Leeuwarden.

Van Suardina en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Frouwkje Stienstra is geboren op zaterdag 5 oktober 1889 in Hallum.

Frouwkje trouwt op zaterdag 23 mei 1914 in de gem. Leeuwarden met Johannes Vaas, zoon van Uiltje Vaas en Cornelia Abelsma. Johannes is geboren rond 1888 in Leeuwarden.

IV-U  Æbe Lieuwes Stienstra, zoon van Lieuwe Æbes Stienstra (III-O) en Aafke Abes de Vries, is geboren op zondag 4 januari 1846 in Stiens, is overleden op zaterdag 28 november 1925 in Minnertsga.

Æbe trouwt op vrijdag 11 mei 1877 in de gem. Leeuwarderadeel met Aukje Harmens de Jong, dochter van Harmen Gerbens de Jong en Trijntje Wijbrens Plantinga. Aukje is geboren op dinsdag 17 juni 1851 in Vrouwenparochie, is overleden tussen 1902 en 1925.

Van Æbe en Aukje zijn vier kinderen bekend:

1  Lieuwe Æbes Stienstra is geboren op zaterdag 7 september 1878 in Menaldum, zie V-O.

2  Trijntje Stienstra is geboren op donderdag 28 oktober 1880 in Menaldum, zie V-P.

3  Harmen E. Stienstra is geboren op vrijdag 20 januari 1882 in Menaldum, zie V-Q.

4  Abe Gerben Stienstra (Arther) is geboren op zaterdag 7 maart 1885 in Minnertsga, zie V-R.

IV-V  Abe Lieuwes Stienstra, zoon van Lieuwe Æbes Stienstra (III-O) en Aafke Abes de Vries, is geboren op vrijdag 6 oktober 1848 in Stiens, is overleden rond woensdag 3 maart 1915 in de gem. Leeuwarderadeel.

Abe trouwt op donderdag 18 april 1872 in de gem. Leeuwarderadeel met Antje Sakes Ritsma, dochter van Sake Sipkes Ritsma en Fettje Hendriks de Wal. Antje is geboren op vrijdag 29 juni 1855 in Britsum, is overleden op dinsdag 28 april 1936 in de gem. Leeuwarderadeel.

Van Abe en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Fettje Abes Stienstra is geboren op zondag 4 augustus 1872 in Britsum, is overleden op woensdag 26 september 1877 aldaar.

2  Aafke Abes Stienstra is geboren op zaterdag 28 augustus 1875 in Britsum, is overleden op woensdag 10 april 1878 aldaar.

3  Yttje Abes Stienstra is geboren op donderdag 23 augustus 1877 in Britsum, is overleden op donderdag 5 april 1900 aldaar.

4  Aafke Abes Stienstra is geboren op dinsdag 18 januari 1887 in Britsum, zie V-S.

IV-W  Dirk Lieuwes Stienstra, zoon van Lieuwe Æbes Stienstra (III-O) en Aafke Abes de Vries, is geboren op maandag 27 juli 1863 in Stiens, is overleden op donderdag 9 november 1911 in Vrouwenparochie.

Dirk trouwt op donderdag 17 mei 1888 in de gem. Het Bildt met Sjoukje Folkertsma, dochter van Eeltje Johannes Folkertsma en Trijntje Andries de Vries. Sjoukje is geboren op donderdag 18 juni 1863 in Minnertsga, is overleden op maandag 17 juni 1912 in de gem. Het Bildt.

Van Dirk en Sjoukje is een kind bekend:

1  Trijntje Stienstra is geboren op zondag 15 september 1889 in Vrouwenparochie, zie V-T.

IV-X  Æbe Ulbes Stienstra, zoon van Ulbe Æbes Stienstra (III-P) en Tjerkje Doekes Odinga, is geboren op dinsdag 20 januari 1863 in Warga, is overleden op zaterdag 27 juli 1929 aldaar.

Æbe trouwt op donderdag 15 mei 1890 in de gem. Idaarderadeel met Minke Reinders de Jong, dochter van Reinder Wijtzes de Jong en Tietje Roelofs Buimer. Minke is geboren op zaterdag 8 augustus 1863 in Warga, is overleden op donderdag 9 september 1943 in Huizum.

Van Æbe en Minke zijn zeven kinderen bekend:

1  Ulbe Æbes Stienstra is geboren op zaterdag 28 februari 1891 in Warga, zie V-U.

2  Tietje Æbes Stienstra is geboren op vrijdag 5 januari 1894 in Warga, zie V-V.

3  Reinder Stienstra is geboren op vrijdag 26 juli 1895 in Warga, zie V-W.

4  Tjerkje Æbes Stienstra is geboren op woensdag 10 februari 1897 in Warga, is overleden op donderdag 28 september 1989 in Leeuwarden, is gecremeerd op maandag 2 oktober 1989 in Goutum.

Tjerkje trouwt op zaterdag 9 juni 1923 met Jelle de Vries. Jelle is geboren op dinsdag 9 augustus 1898, is overleden op donderdag 11 januari 1979 in Leeuwarden.

5  Roel Stienstra is geboren op vrijdag 28 oktober 1898 in Warga, zie V-X.

6  Antje Æbes Stienstra is geboren op woensdag 20 februari 1901 in Warga, zie V-Y.

7  Doeke Æbes Stienstra is geboren op dinsdag 18 juli 1905 in Warga, zie V-Z.

IV-Y  Doeke Ulbes Stienstra, zoon van Ulbe Æbes Stienstra (III-P) en Tjerkje Doekes Odinga, is geboren op donderdag 10 januari 1867 in Warga, is overleden op zondag 24 oktober 1937 aldaar, is begraven rond vrijdag 29 oktober 1937 aldaar.

Doeke trouwt op zaterdag 31 mei 1890 in de gem. Idaarderadeel met Jitske de Vries, dochter van Doeke Pieters de Vries en Pietje Hettes Bijlsma. Jitske is geboren op vrijdag 17 juli 1868 in de gem. Idaarderadeel, is overleden op vrijdag 10 juli 1953 in Warga, is begraven rond woensdag 15 juli 1953 aldaar.

Van Doeke en Jitske zijn acht kinderen bekend:

1  Doeke Stienstra is geboren op vrijdag 20 februari 1891 in Warga, is overleden op zondag 22 maart 1891 aldaar.

2  Pietje Stienstra is geboren op zaterdag 12 maart 1892 in Warga, zie V-AA.

3  Ulbe Stienstra is geboren op maandag 18 september 1893 in Warga, is overleden op zaterdag 29 april 1899 aldaar.

4  Doeke Stienstra is geboren op maandag 21 oktober 1895 om 03.00 uur in Warga, is als geboren aangegeven op woensdag 23 oktober 1895 in de gem. Idaarderadeel, zie V-AB.

5  Tjerkje Stienstra is geboren op donderdag 14 april 1898 in Warga, zie V-AC.

6  Minke Stienstra is geboren op woensdag 8 november 1899 om 09.00 uur in Warga, is als geboren aangegeven op woensdag 8 november 1899 in de gem. Idaarderadeel, is overleden op woensdag 13 december 1899 in Warga.

7  Meinke Doekes Stienstra is geboren op woensdag 10 juni 1903 in Warga.

8  Ulbe Stienstra is geboren op dinsdag 22 mei 1906, is doopsgezind gedoopt, is overleden op vrijdag 13 februari 1981 in Warga, is begraven op dinsdag 17 februari 1981 aldaar.

Generatie V

V-A  Hyke Schaafsma, dochter van Tjeerd Oenes Schaafsma (IV-B) en Aaltje Jans van der Schaaf, is geboren op donderdag 31 december 1863 om 02.00 uur in Hallum, is als geboren aangegeven op zaterdag 2 januari 1864 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zaterdag 3 april 1948 in de gem. Smallingerland.

Hyke trouwt op donderdag 10 mei 1888 in de gem. Ferwerderadeel met Gerben Harmens Douma, zoon van Harmen Gerbens Douma en Trijntje Ypes Kingma. Gerben is geboren op woensdag 21 maart 1860 om 11.00 uur in Anjum, is als geboren aangegeven op donderdag 22 maart 1860 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden op donderdag 7 mei 1936 in Jelsum.

Van Gerben en Hyke zijn negen kinderen bekend:

1  Harmen Douma is geboren op woensdag 27 februari 1889 om 20.00 uur in Stiens, is vermoord op dinsdag 4 januari 1944 in Leiden, is begraven rond zondag 9 januari 1944 in Voorschoten.

Harmen trouwt op donderdag 18 november 1915 in de gem. Aalsmeer met Gerharda Henrietta Herberts (Grada), dochter van Frederik Jacob Herberts en Reinira Herberts. Gerharda is geboren op maandag 15 augustus 1892 in Epe, is overleden op maandag 5 maart 1979 aldaar, is gecremeerd op donderdag 8 maart 1979 in Dieren.

2  Tjeerd Douma is geboren op woensdag 27 augustus 1890 om 15.00 uur in Stiens, is overleden op zondag 16 februari 1958 in Den Haag.

Tjeerd trouwt op maandag 25 augustus 1924 in de gem. Workum met Driesje Kalksma, dochter van Fokke Kalksma en Siebrigje de Boer. Driesje is geboren rond 1891 in Workum.

3  Trijntje Gerbens Douma is geboren op woensdag 23 september 1891 om 23.00 uur in Stiens, zie VI-A.

4  Oene Douma is geboren op zaterdag 29 juli 1893 om 02.00 uur in de gem. Leeuwarderadeel, zie VI-B.

5  Ype Douma is geboren op woensdag 2 oktober 1895 om 13.00 uur in Stiens, zie VI-C.

6  Aaltje Douma is geboren op donderdag 29 juli 1897 om 01.00 uur in Stiens, is overleden op vrijdag 21 februari 1975 in Sint Annaparochie in De Vlaswiek.

Aaltje gaat in ondertrouw tussen zaterdag 21 en vrijdag 27 oktober 1933 in de gem. Leeuwarderadeel met Hotse Tjepkema, zoon van Æde Tjepkema en Grietje Zijlstra. Hotse is geboren op woensdag 26 juni 1889 om 00.30 uur in Deinum, is overleden op maandag 29 maart 1976 in Noordbergum in Toutenburg, is gecremeerd op donderdag 1 april 1976 in Goutum.

7  Jan Douma is geboren op dinsdag 28 februari 1899 om 04.00 uur in Stiens, zie VI-D.

8  Jantje Douma is geboren op zondag 25 januari 1903 in de gem. Leeuwarderadeel, zie VI-E.

9  Antje Douma is geboren op maandag 27 juli 1908 in Jelsum, is overleden rond donderdag 1 juli 1982 in Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 6 juli 1982 in Goutum.

Antje trouwt op woensdag 6 juni 1934 in de gem. Leeuwarden met Johannes Baard, zoon van Gerrit Jan Baard en Maartje Dekker. Johannes is geboren op vrijdag 3 mei 1907 in Vrouwenparochie, is overleden in september 1968.

V-B  Adam Hommes Stienstra, zoon van Homme Tjeerds Stienstra (IV-F) en Jantje Adams Bakker, is geboren op donderdag 6 februari 1862 in Sint Annaparochie, is overleden na 1934.

Adam trouwt op zaterdag 10 mei 1884 in de gem. Ferwerderadeel met Antje Hoekstra, dochter van Rienk Jans Hoekstra en Dieuwke Minkes van Dijk. Antje is geboren rond 1863 in Marrum, is overleden na 1919.

Van Adam en Antje is een kind bekend:

1  Dieuwke Adams Stienstra is geboren op donderdag 13 maart 1902 in Hallum, is als geboren aangegeven op vrijdag 14 maart 1902 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op woensdag 8 februari 1984.

Dieuwke was gehuwd met Douwe Hoekstra, zoon van Jan Hoekstra en Pietje Keizer. Douwe is geboren rond 1901, is overleden op woensdag 22 april 1942 in Leeuwarden, is als overleden aangegeven op vrijdag 24 april 1942 in de gem. Ferwerderadeel.

V-C  Tjeerd Jans Stienstra, zoon van Jan Tjeerds Stienstra (IV-G) en Klaaske Oeges Adema, is geboren op maandag 14 februari 1859 in Beetgum, is overleden op dinsdag 9 april 1935 in St. Louis (USA).

Tjeerd trouwt op zaterdag 22 oktober 1881 in de gem. Smallingerland (is gescheiden op donderdag 4 september 1902 in Leeuwarden) (1) met Grietje Kijlstra, dochter van Egbert Gerhardus Kijlstra en Saakjen Teijes Brandsma. Grietje is geboren op maandag 16 september 1861 in Drachten, is overleden op woensdag 26 juli 1939 in Harlingen.

Grietje was later partner (2) van Garmen Tigchelaar.

Van Tjeerd en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 28 augustus 1882 in Drachten, zie VI-F.

2  Egbert Gerhardus Tjeerds Stienstra is geboren op donderdag 25 oktober 1883 in Drachten, is overleden op donderdag 7 mei 1885 aldaar.

3  Egbert Stienstra is geboren op zaterdag 6 juni 1885 in Drachten, is overleden op zondag 14 juni 1885 aldaar.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 17 juli 1886 in de gem. Smallingerland.

5  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 9 juni 1888 in de gem. Smallingerland.

6  Egbert Tjeerds Stienstra is geboren op dinsdag 3 november 1891 in Drachten.

7  Okke Tjeerds Stienstra is geboren op dinsdag 28 april 1896 in Harlingen, zie VI-G.

8  Teije Tjeerds Stienstra is geboren op dinsdag 28 april 1896 in Harlingen.

Teije was gehuwd met Catharina Margaretha Klees. Catharina is geboren op vrijdag 29 november 1907.

9  Saakje Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 13 september 1897 in Harlingen, is overleden op woensdag 3 november 1897 aldaar.

Tjeerd was gehuwd (2) met Bertha Schaeffer.

V-D  Tjibbe Jans Stienstra, zoon van Jan Tjeerds Stienstra (IV-G) en Klaaske Oeges Adema, is geboren op donderdag 17 november 1864 in Beetgum.

Van Tjibbe zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Stienstra, zie VI-H.

2  Ed Steenstra.

V-E  Klaas Jans Stienstra, zoon van Jan Tjeerds Stienstra (IV-G) en Klaaske Oeges Adema, is geboren op dinsdag 7 februari 1871 in Beetgum, is overleden in augustus 1929 in Paterson.

Klaas trouwt in mei 1904 in de Verenigde Staten van Amerika met Klaasje de Oude. Klaasje is geboren rond 1883 en afkomstig uit Luinjeberd, is overleden rond 1960.

Van Klaas en Klaasje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Klazes Stienstra is geboren rond 1906 in Paterson, zie VI-I.

2  Evert Klazes Steenstra is geboren rond 1907 in Paterson, zie VI-J.

V-F  Tjeerd Alberts Stienstra, zoon van Albert Tjeerds Stienstra (IV-H) en Betje Jans Bijleveld, is geboren op donderdag 3 oktober 1861 in Minnertsga, is doopsgezind gedoopt, is overleden op woensdag 24 augustus 1938 in Varsseveld, is als overleden aangegeven op donderdag 25 augustus 1938 in de gem. Wisch, is begraven op zaterdag 27 augustus 1938 in Varsseveld.

Tjeerd trouwt op donderdag 23 mei 1889 in de gem. Het Bildt met Jitske Douwes Hoekstra, dochter van Douwe Hoekstra en Jitske Sixma. Jitske is geboren op zondag 23 oktober 1859 in Leeuwarden, is overleden op maandag 23 januari 1956 in Varsseveld, is begraven rond vrijdag 27 januari 1956 aldaar.

Van Tjeerd en Jitske zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Tjeerds Stienstra is geboren op zaterdag 28 juni 1890 in Vrouwenparochie, is overleden op maandag 21 juli 1890 aldaar.

2  Albert Tjeerds Stienstra is geboren op zondag 30 april 1893 in Oudebildtzijl, zie VI-K.

V-G  Sibbeltje Alberts Stienstra, dochter van Albert Tjeerds Stienstra (IV-H) en Betje Jans Bijleveld, is geboren op zaterdag 13 december 1862 in Minnertsga.

Sibbeltje was gehuwd met N.N.

Van N.N. en Sibbeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Bertha Annes Schaaf is geboren in de Verenigde Staten van Amerika, is overleden rond 1987.

2  Sjoerd Annes Schaaf.

3  Albert Annes Schaaf.

4  Hendrikje Annes Schaaf.

5  Elisabeth Annes Schaaf.

V-H  Okko Alberts Stienstra, zoon van Albert Tjeerds Stienstra (IV-H) en Betje Jans Bijleveld, is geboren op zondag 5 augustus 1866 in Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 14 februari 1935 in Leeuwarden in het Diaconessenhuis, is begraven op maandag 18 februari 1935 in Stiens.

Okko trouwt op zaterdag 7 mei 1892 in de gem. Leeuwarderadeel met Aafke Wiegers de Boer, dochter van Wieger Lourens de Boer en Ynske Harkes Blaam. Aafke is geboren op zondag 28 mei 1865 in Stiens, is overleden op woensdag 29 mei 1935 in Leeuwarden, is begraven op zaterdag 1 juni 1935 in Stiens.

Van Okko en Aafke is een kind bekend:

1  Wieger Stienstra is geboren op dinsdag 20 september 1892 in Stiens, is overleden op maandag 13 maart 1950 om 12.15 uur in Amsterdam, is begraven op vrijdag 17 maart 1950 in Huizum (Leeuwarden).

Wieger trouwt op vrijdag 24 september 1920 in Arnhem met Helena Wilhelmina Aleida Geertruida Willemsen, dochter van Gerrit Willem Wouter Willemsen en Gerritje van Delden. Helena is geboren op zondag 15 mei 1892 in Arnhem, is overleden op zondag 17 juli 1988, is begraven rond donderdag 21 juli 1988 in Huizum (Leeuwarden).

V-I  Jan Alberts Stienstra, zoon van Albert Tjeerds Stienstra (IV-H) en Betje Jans Bijleveld, is geboren op woensdag 1 maart 1871 in Oudebildtzijl, is overleden op donderdag 14 juni 1945 om 04.00 uur in Sint Jacobiparochie, is begraven rond zondag 17 juni 1945 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 16 juni 1898 in de gem. Het Bildt met Maartje Jacobs van der Wal, dochter van Jakob Jacobs van der Wal en Trijntje Boomsma. Maartje is geboren op donderdag 12 augustus 1875 in Sint Jacobiparochie, is overleden op vrijdag 25 april 1941 aldaar, is begraven rond dinsdag 29 april 1941 aldaar.

Van Jan en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Stienstra is geboren op dinsdag 1 mei 1900 in Sint Annaparochie, zie VI-L.

2  Albert Stienstra is geboren op donderdag 3 december 1903 in Sint Annaparochie, zie VI-M.

3  Jentje Stienstra is geboren op dinsdag 9 april 1907 in Sint Jacobiparochie, is overleden op maandag 21 december 1981 aldaar, is begraven op donderdag 24 december 1981 aldaar.

Jentje was gehuwd met Aafke Stellingwerf, dochter van Jelle Stellingwerf en Antje Zuidema. Aafke is geboren op woensdag 10 mei 1899 in Sint Jacobiparochie, is overleden op zondag 21 maart 1971 aldaar, is begraven op woensdag 24 maart 1971 aldaar.

4  Betje Stienstra is geboren op maandag 16 augustus 1909 in Sint Jacobiparochie, zie VI-N.

V-J  Martje Stienstra, dochter van Homme Goverts Stienstra (IV-J) en Emkje Jacobs Hayma, is geboren op zondag 2 september 1860 in Ferwerd, is overleden op maandag 17 juni 1940 in de gem. Grootegast.

Martje trouwt op zaterdag 17 mei 1884 in Grootegast met Douwe Pel, zoon van Eit Mients Pel en Jetske Hinnes de Vries. Douwe is geboren rond 1854 in Doezum, is overleden op zaterdag 21 december 1929 in de gem. Grootegast.

Van Douwe en Martje zijn twee kinderen bekend:

1  Emkje Pel is geboren op dinsdag 18 november 1884 in Grootegast.

Emkje trouwt op vrijdag 17 augustus 1917 in de gem. Oldekerk met Roelf Postmus. Roelf is geboren rond 1877 in Opende.

2  Jetske Pel is geboren op zondag 11 december 1887 in Grootegast, is overleden op vrijdag 8 november 1957 om 21.00 uur in Lutjegast, is als overleden aangegeven op zaterdag 9 november 1957 in de gem. Grootegast.

Jetske trouwt op dinsdag 12 mei 1914 in Oldekerk met Jakob Edsger Boetje, zoon van N.N. en N.N.. Jakob is geboren op woensdag 22 mei 1878 in Doezum, is overleden op dinsdag 28 oktober 1947 in Kolhorn, is begraven in Opende.

V-K  Eeke Idses Koopmans, dochter van Ids Hyltjes Koopmans en Aaltje Goverts Stienstra (IV-L), is geboren op vrijdag 4 april 1851 in Holwerd, is overleden op zaterdag 26 augustus 1933 in Veenwouden.

Eeke trouwt op zaterdag 20 mei 1876 in de gem. Westdongeradeel met Doeke Goslings Wiersma, zoon van Gosling Doekes Wiersma en Antje Klazes Terpstra. Doeke is geboren op dinsdag 16 januari 1844 in Brantgum, is overleden op donderdag 14 februari 1924 aldaar.

Van Doeke en Eeke is een kind bekend:

1  Ids Wiersma is geboren op vrijdag 21 juni 1878 in Brantgum, is overleden op dinsdag 24 augustus 1965 in Dokkum.

V-L  Akke Hoekstra, dochter van Bauke Gosses Hoekstra en Houwkje Goverts Stienstra (IV-M), is geboren op woensdag 4 oktober 1865 in Marrum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 2 februari 1944 in Leeuwarden, is begraven rond maandag 7 februari 1944 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Akke gaat in ondertrouw op donderdag 18 december 1890 in de gem. Ferwerderadeel, trouwt op dinsdag 6 januari 1891 aldaar met Hendrik Stienstra, zoon van Pieter Dirks Stienstra en Rinske Geertruida Opdam. Hendrik is geboren op dinsdag 19 december 1865 in Leeuwarden, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 10 februari 1934 aldaar, is begraven op dinsdag 13 februari 1934 om 13.00 uur aldaar (Noorderbegraafplaats).

Van Hendrik en Akke zijn vijf kinderen bekend:

1  Rinske Geertruida Stienstra is geboren op vrijdag 25 december 1891 in Sittard, is overleden op dinsdag 14 oktober 1952 om 10.00 uur in Leeuwarden, is begraven op vrijdag 17 oktober 1952 aldaar (Noorderbegraafplaats).

2  Houkje Stienstra is geboren op zaterdag 21 oktober 1893 in Sittard, is overleden op zondag 16 november 1980, is begraven rond donderdag 20 november 1980 in Utrecht (Tolsteeg).

Houkje trouwt op donderdag 30 november 1922 in Vledder met Albert Koffeman, zoon van N.N. en N.N.. Albert is geboren op maandag 27 mei 1895 in Urk, is overleden op maandag 24 februari 1958 om 00.30 uur in Utrecht, is begraven rond vrijdag 28 februari 1958 aldaar (Tolsteeg).

3  Pieter Stienstra is geboren op zondag 8 mei 1898 in Sittard, is overleden op vrijdag 16 september 1898 aldaar.

4  Katharina Sophia Stienstra is geboren op zondag 31 december 1899 in Sittard, is overleden op maandag 7 mei 1900 aldaar.

5  Catharina Sophia Stienstra is geboren op maandag 19 mei 1902 in Frederiksoord, is overleden op maandag 4 augustus 1986 in Leeuwarden, is begraven op donderdag 7 augustus 1986 aldaar (Noorderbegraafplaats).

V-M  Johannes Stienstra, natuurlijke zoon van Houwkje Pieters Stienstra (IV-O), is geboren op zaterdag 26 november 1870 in Hallum, is overleden op zondag 7 januari 1968 in Groningen, is begraven op donderdag 11 januari 1968 in Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).

Johannes trouwt op zaterdag 14 januari 1905 in de gem. Ferwerderadeel met Tjitske Kok, dochter van Johannes Pieters Kok en Hendrikje Sijtses Roersma. Tjitske is geboren op zaterdag 5 augustus 1876 in Ferwerd, is overleden op maandag 22 januari 1945 in Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 27 januari 1945 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Van Johannes en Tjitske zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Stienstra is geboren op donderdag 3 april 1902 in Marrum, zie VI-O.

2  Rika Stienstra is geboren op zondag 4 december 1904 in Marrum, zie VI-P.

3  Nicolaas Pieter Stienstra is geboren op woensdag 17 oktober 1906 in Hellevoetsluis, zie VI-Q.

4  Pieter Stienstra is geboren op dinsdag 2 augustus 1910 in Den Helder, zie VI-R.

5  Houkje Stienstra is geboren op zaterdag 22 juli 1916 in Den Helder, zie VI-S.

6  Lieuwe Stienstra (Leo) is geboren op vrijdag 29 november 1918 in Den Helder, zie VI-T.

V-N  (?) Rinske Veenstra, dochter van Jouke Veenstra (IV-R) en Aaltje Tolsma, is geboren op zaterdag 13 november 1880 in de gem. Barradeel.

Rinske trouwt op woensdag 19 maart 1902 in de gem. Barradeel met Minne Braaksma.

Van Minne en Rinske is een kind bekend:

1  doodgeboren kind Braaksma is doodgeboren op maandag 9 februari 1903 in de gem. Franekeradeel.

V-O  Lieuwe Æbes Stienstra, zoon van Æbe Lieuwes Stienstra (IV-U) en Aukje Harmens de Jong, is geboren op zaterdag 7 september 1878 in Menaldum.

Lieuwe trouwt op vrijdag 25 mei 1894 in de gem. Het Bildt met Meintje Westra, dochter van Hendrik Westra en Willemke Meijer. Meintje is geboren rond 1879 in Sint Annaparochie.

Van Lieuwe en Meintje is een kind bekend:

1  Æbe Lieuwes Stienstra is geboren op dinsdag 24 oktober 1899 in Vrouwenparochie.

V-P  Trijntje Stienstra, dochter van Æbe Lieuwes Stienstra (IV-U) en Aukje Harmens de Jong, is geboren op donderdag 28 oktober 1880 in Menaldum, is overleden op zaterdag 9 januari 1960 om 01.00 uur in de gem. Leeuwarden.

Trijntje trouwt op zaterdag 30 april 1904 in de gem. Barradeel met Renze van der Mark, zoon van Willem Renzes van der Mark en Baukje Heins de Graaf. Renze is geboren op zondag 24 oktober 1880 om 15.00 uur in Foudgum, is als geboren aangegeven op dinsdag 26 oktober 1880 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op dinsdag 15 september 1970 in Leeuwarden in Sint Anthony Gasthuis, is begraven op vrijdag 18 september 1970 in Minnertsga.

Van Renze en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Willem van der Mark is geboren op zaterdag 25 november 1905 in de gem. Het Bildt.

Willem was gehuwd met N.N.

2  Aukje van der Mark is geboren op dinsdag 29 januari 1907 in Sint Annaparochie.

Aukje trouwt op donderdag 27 maart 1930 in de gem. Het Bildt met Piebe Koelmans, zoon van Bokke Koelmans en Trijntje de Grijs. Piebe is geboren rond 1903 in Den Haag.

3  Boukje van der Mark is geboren in 1913.

4  N.N.

V-Q  Harmen E. Stienstra, zoon van Æbe Lieuwes Stienstra (IV-U) en Aukje Harmens de Jong, is geboren op vrijdag 20 januari 1882 in Menaldum, is overleden in 1964, is begraven in Norwich.

Harmen trouwt op zaterdag 15 november 1919 in de gem. Barradeel (1) met Rinske Lieuwes Tuinhof, dochter van Lieuwe Tuinhof en Fokeltje Dijkstra. Rinske is geboren op dinsdag 3 november 1891 in Minnertsga.

Van Harmen en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1  Æbe Stienstra is geboren op woensdag 5 mei 1920 in Minnertsga, is gesneuveld op donderdag 17 augustus 1944 in Schweinemunde, is begraven in Poznan.

2  Lieuwe Stienstra (Lewis) is geboren op zondag 27 mei 1923 in Minnertsga of is geboren op zondag 27 mei 1923 in de prov. Friesland, zie VI-U.

3  Albert Robert Stienstra (Al) is geboren op dinsdag 24 maart 1931 in Norwich (CAN), zie VI-V.

Harmen was gehuwd (2) met Helen T.. Helen T. is geboren in 1891, is overleden in 1960, is begraven in Norwich.

V-R  Abe Gerben Stienstra (Arther), zoon van Æbe Lieuwes Stienstra (IV-U) en Aukje Harmens de Jong, is geboren op zaterdag 7 maart 1885 in Minnertsga, is overleden in november 1944 in Sutton, is begraven aldaar.

Abe trouwt op donderdag 27 september 1917 in de gem. Barradeel met Dieuwke Reitsma (Dorothy), dochter van Gauke Reitsma en Antje Winsemius. Dieuwke is geboren op woensdag 13 februari 1895 in Minnertsga, is overleden in februari 1979, is begraven in Sutton (South Sutton Cemetery).

Van Abe en Dieuwke zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Stienstra (Anna) is geboren in 1918, is overleden voor 2012.

Antje was gehuwd met N.N.

2  Æbe Lieuwe Stienstra (Arthur Lewis) is geboren in juni 1920 in Franeker, zie VI-W.

3  Aukje Stienstra (Agnes) is geboren op zondag 20 november 1921 in Nederland, zie VI-X.

4  Gauke Stienstra (George) is geboren op zondag 6 juli 1924 in Nederland, zie VI-Y.

5  Herman Stienstra (Huck) is geboren op zaterdag 28 juli 1928 in Chicago, zie VI-Z.

6  N.N.

V-S  Aafke Abes Stienstra, dochter van Abe Lieuwes Stienstra (IV-V) en Antje Sakes Ritsma, is geboren op dinsdag 18 januari 1887 in Britsum, is overleden op vrijdag 23 november 1951 in Harlingen, is begraven rond woensdag 28 november 1951 in Midlum.

Aafke trouwt op woensdag 30 mei 1906 in de gem. Leeuwarderadeel met Sjoerd Sjoerds Oevering, zoon van Sjoerd Oevering en Aukje de Wal. Sjoerd is geboren op dinsdag 7 juli 1885 in Britsum, is overleden op maandag 8 december 1952 in Harlingen in St Jozef Ziekenhuis, is begraven rond zaterdag 13 december 1952 in Midlum.

Van Sjoerd en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Oevering.

Anna was gehuwd met N.N.

2  Griet Oevering.

Griet was gehuwd met N.N.

3  Abe Oevering.

Abe was gehuwd met N.N.

4  Sjoerd Oevering is geboren rond 1908, is overleden op vrijdag 20 januari 1928 in Leeuwarden in het Diaconessenhuis.

V-T  Trijntje Stienstra, dochter van Dirk Lieuwes Stienstra (IV-W) en Sjoukje Folkertsma, is geboren op zondag 15 september 1889 in Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 27 juli 1928 in Oudebildtzijl.

Trijntje trouwt op donderdag 18 juli 1912 in de gem. Het Bildt met Johannes Broekens, zoon van Fetze Broekens en Froukje Tjepkema. Johannes is geboren op zondag 6 mei 1888 in Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 2 februari 1951.

Van Johannes en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

V-U  Ulbe Æbes Stienstra, zoon van Æbe Ulbes Stienstra (IV-X) en Minke Reinders de Jong, is geboren op zaterdag 28 februari 1891 in Warga, is overleden op zondag 18 juli 1976 in Tzum, is gecremeerd op woensdag 21 juli 1976 in Goutum.

Ulbe gaat in ondertrouw op vrijdag 29 augustus 1919, trouwt op zaterdag 27 september 1919 met Mintje van der Werf, dochter van Ype S. van der Werf en Maaike Bakker. Mintje is geboren op vrijdag 24 juli 1896 in Wirdum (LWL), is overleden op dinsdag 27 september 1983 in Tzum in Martena Hiem, is gecremeerd op vrijdag 30 september 1983 in Goutum.

Van Ulbe en Mintje zijn twee kinderen bekend:

1  Maaike Ulbes Stienstra is geboren op donderdag 20 juli 1922 in Ried, zie VI-AA.

2  Æbe Ulbes Stienstra is geboren op zondag 8 augustus 1926 in Ried, zie VI-AB.

V-V  Tietje Æbes Stienstra, dochter van Æbe Ulbes Stienstra (IV-X) en Minke Reinders de Jong, is geboren op vrijdag 5 januari 1894 in Warga, is overleden op donderdag 6 februari 1992 in Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 11 februari 1992 in Goutum of is bijgezet op woensdag 26 februari 1992 in Huizum (Leeuwarden).

Tietje trouwt tussen zondag 8 en zaterdag 21 januari 1922 in de gem. Idaarderadeel met Jouwert de Jong. Jouwert is geboren op zondag 28 augustus 1887 in Warga, is overleden op zaterdag 12 januari 1952 in Leeuwarden, is begraven rond woensdag 16 januari 1952 in Huizum (Leeuwarden).

Van Jouwert en Tietje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AC.

2  N.N., zie VI-AD.

V-W  Reinder Stienstra, zoon van Æbe Ulbes Stienstra (IV-X) en Minke Reinders de Jong, is geboren op vrijdag 26 juli 1895 in Warga, is overleden op zondag 17 augustus 1975 in Oenkerk in Nij Heemstra State, is gecremeerd op donderdag 21 augustus 1975 in Goutum.

Reinder trouwt op zaterdag 28 mei 1921 in de gem. Leeuwarderadeel met Pietje Talsma, dochter van Jan Talsma en Atje de Jong. Pietje is geboren op zondag 17 november 1895 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op zaterdag 3 mei 1980 in Oenkerk, is gecremeerd op woensdag 7 mei 1980 in Goutum.

Van Reinder en Pietje zijn drie kinderen bekend:

1  Æbe Stienstra is geboren op dinsdag 25 oktober 1921 in Tietjerk, is overleden op vrijdag 12 september 1997 in Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 16 september 1997 in Goutum.

Æbe trouwt op donderdag 24 oktober 1946 in de gem. Tietjerksteradeel, trouwt (kerk) op donderdag 24 oktober 1946 in Bergum met Regine Edema (Gine). Regine is geboren op woensdag 5 januari 1921 in Bergum, is overleden op donderdag 17 maart 2011 in Leeuwarden, is gecremeerd op woensdag 23 maart 2011.

2  Jan Stienstra is geboren op donderdag 23 oktober 1924 in Tietjerk, zie VI-AE.

3  Atje Stienstra is geboren op zondag 7 oktober 1928 in Tietjerk, is overleden op donderdag 11 oktober 2007 in de gem. Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 16 oktober 2007 in Goutum.

V-X  Roel Stienstra, zoon van Æbe Ulbes Stienstra (IV-X) en Minke Reinders de Jong, is geboren op vrijdag 28 oktober 1898 in Warga, is overleden op zondag 16 januari 1983 in Leeuwarden.

Roel gaat in ondertrouw op donderdag 18 mei 1922, trouwt op donderdag 1 juni 1922 in de gem. Idaarderadeel met Minke Hettes Venema, dochter van Hette Jans Venema en Doetje van der Mark. Minke is geboren op zaterdag 13 januari 1900 in Warga, is overleden op zondag 1 december 1985 in Leeuwarden.

Van Roel en Minke zijn twee kinderen bekend:

1  Doetje Stienstra is geboren op dinsdag 14 augustus 1923 in Warga, zie VI-AF.

2  Æbe Stienstra (Epie) is geboren op maandag 1 juli 1929 in Warga, zie VI-AG.

V-Y  Antje Æbes Stienstra, dochter van Æbe Ulbes Stienstra (IV-X) en Minke Reinders de Jong, is geboren op woensdag 20 februari 1901 in Warga, is overleden op maandag 17 februari 1992 in Franeker, is gecremeerd op vrijdag 21 februari 1992 in Goutum.

Antje gaat in ondertrouw tussen zaterdag 3 en vrijdag 9 mei 1924 in de gem. Leeuwarderadeel met Anne de Jong. Anne is geboren op vrijdag 24 juni 1898, is overleden op dinsdag 4 maart 1975 in Franeker in Saxenoord.

Van Anne en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AH.

2  Uiltje de Jong is geboren op woensdag 18 maart 1925 in Stiens, is overleden op woensdag 31 januari 1990 in Workum.

Uiltje trouwt op woensdag 11 september 1946 in Workum (1) met Elizabet de Jong, dochter van N.N. en N.N.. Elizabet is geboren op maandag 25 juli 1921 in Wijnjeterp, is overleden op zondag 8 augustus 1976 in Grouw, is gecremeerd in Goutum. Uiltje was sinds donderdag 13 april 1978 gehuwd (2) met N.N.

V-Z  Doeke Æbes Stienstra, zoon van Æbe Ulbes Stienstra (IV-X) en Minke Reinders de Jong, is geboren op dinsdag 18 juli 1905 in Warga, is overleden op donderdag 9 november 1995 in Grouw, is gecremeerd op dinsdag 14 november 1995 in Goutum.

Doeke trouwt op donderdag 3 februari 1938 in de gem. Idaarderadeel (1) met Loltsje Hofstra, dochter van Pier Hofstra en Anna Rooks. Loltsje is geboren in 1917 in Roordahuizum.

Van Doeke en Loltsje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  Anna D. Stienstra is geboren op maandag 15 augustus 1938, zie VI-AI.

Doeke trouwt op woensdag 3 november 1948 (2) met Willemke van der Lei. Willemke is geboren op maandag 31 oktober 1910, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op dinsdag 3 februari 1981 in Roordahuizum, is gecremeerd op vrijdag 6 februari 1981 in Goutum.

V-AA  Pietje Stienstra, dochter van Doeke Ulbes Stienstra (IV-Y) en Jitske de Vries, is geboren op zaterdag 12 maart 1892 in Warga, is overleden op dinsdag 2 juni 1981, is begraven in Rheden.

Pietje was gehuwd met Gerrit van Luttikhuizen. Gerrit is geboren op maandag 10 december 1883, is overleden op vrijdag 18 augustus 1961, is begraven in Rheden.

Van Gerrit en Pietje is een kind bekend:

1  Dirkje Janna Eva van Luttikhuizen is geboren rond oktober 1923 in Velp, is overleden op zondag 20 april 1924 aldaar.

V-AB  Doeke Stienstra, zoon van Doeke Ulbes Stienstra (IV-Y) en Jitske de Vries, is geboren op maandag 21 oktober 1895 om 03.00 uur in Warga, is als geboren aangegeven op woensdag 23 oktober 1895 in de gem. Idaarderadeel, is overleden op dinsdag 18 januari 1983 in Harlingen, is begraven rond zondag 23 januari 1983 in Midlum.

Doeke trouwt op donderdag 7 mei 1925 met Anna Beenen, dochter van Pieter Beenen en Lamkje Zoet. Anna is geboren op maandag 1 oktober 1900 om 06.30 uur in Oranjewoud, is als geboren aangegeven op woensdag 3 oktober 1900 in de gem. Schoterland, is overleden op zaterdag 1 juli 1972 in Midlum, is begraven rond donderdag 6 juli 1972 aldaar.

Van Doeke en Anna is een kind bekend:

1  Wieger Stienstra is geboren op zondag 4 juli 1926 in Haskerdijken, zie VI-AJ.

V-AC  Tjerkje Stienstra, dochter van Doeke Ulbes Stienstra (IV-Y) en Jitske de Vries, is geboren op donderdag 14 april 1898 in Warga, is overleden in 1978.

Tjerkje trouwt op vrijdag 10 september 1926 in de gem. Leerdam met Jan Cornelis Dirksen. Jan is geboren op woensdag 10 april 1889 in Vianen, is overleden in 1972.

Jan was eerder gehuwd (1) met Bartje van der Wal.

Van Jan en Tjerkje is een kind bekend:

1  N.N., zie VI-AK.

Generatie VI

VI-A  Trijntje Gerbens Douma, dochter van Gerben Harmens Douma en Hyke Schaafsma (V-A), is geboren op woensdag 23 september 1891 om 23.00 uur in Stiens, is overleden op zaterdag 29 januari 1966 in Drachten, is begraven op dinsdag 1 februari 1966 in Ureterp.

Trijntje gaat in ondertrouw op woensdag 5 mei 1920 in de gem. Leeuwarderadeel, trouwt op donderdag 20 mei 1920 aldaar met Johannes Fredriks Stienstra, zoon van Fredrik Sjoerds Stienstra en Meindertje Johannes de Vries. Johannes is geboren op woensdag 21 december 1892 in Jelsum, is overleden op zaterdag 26 juni 1965 in Drachten, is begraven op woensdag 30 juni 1965 in Ureterp.

Van Johannes en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Frederik Stienstra is geboren op vrijdag 5 augustus 1921 in Jelsum, is overleden op woensdag 3 mei 1933 om 12.00 uur in Blaricum, is als overleden aangegeven op donderdag 4 mei 1933 in de gem. Huizen, is begraven rond maandag 8 mei 1933 in Ureterp.

2  Gerben Stienstra is geboren op zondag 4 maart 1923 in Jelsum, is verongelukt op donderdag 2 juli 1931 in Ureterp, is begraven aldaar.

3  Sjoerd Stienstra is geboren op zondag 6 juni 1926 in Jelsum, zie VII-A.

4  Hyke Stienstra is geboren op zondag 4 september 1927 in Jelsum, zie VII-B.

5  Meindertje Stienstra is geboren op zaterdag 15 augustus 1931 in Ureterp, zie VII-C.

VI-B  Oene Douma, zoon van Gerben Harmens Douma en Hyke Schaafsma (V-A), is geboren op zaterdag 29 juli 1893 om 02.00 uur in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op vrijdag 13 maart 1981 in Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 17 maart 1981 in Goutum.

Oene trouwt op woensdag 8 december 1920 in de gem. Leeuwarderadeel met Antje van der Velde (Anna), dochter van Wigle van der Velde en Beitske Jans van der Meer. Antje is geboren op woensdag 2 februari 1898 om 08.00 uur in Deinum, is als geboren aangegeven op donderdag 3 februari 1898 in de gem. Menaldumadeel.

Van Oene en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-C  Ype Douma, zoon van Gerben Harmens Douma en Hyke Schaafsma (V-A), is geboren op woensdag 2 oktober 1895 om 13.00 uur in Stiens, is overleden op donderdag 27 april 1989 in Uithuizermeeden in huize “De Mieden”, is begraven op dinsdag 2 mei 1989 in Jelsum.

Ype was gehuwd met Geertje Dijkstra, dochter van Sybren Dijkstra en Wytske Brinkman. Geertje is geboren op zondag 4 april 1897 om 19.00 uur in Leeuwarden, is overleden op maandag 1 juli 1957 aldaar, is begraven op donderdag 4 juli 1957 in Jelsum.

Van Ype en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Siebren Rients Douma (Sieb) is geboren in januari 1924, is overleden in 1973.

Siebren was gehuwd met L. Huisman. L is overleden voor 1989.

2  Hyke Douma is geboren op donderdag 25 juni 1925, zie VII-D.

VI-D  Jan Douma, zoon van Gerben Harmens Douma en Hyke Schaafsma (V-A), is geboren op dinsdag 28 februari 1899 om 04.00 uur in Stiens, is overleden op vrijdag 10 november 1961 in Bergen op Zoom.

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 9 augustus 1929 in Groningen, trouwt op maandag 2 september 1929 aldaar (1) met Johanna Suithoff, dochter van Hendrik Suithoff en Aaltje Jansma. Johanna is geboren rond 1906, is overleden op donderdag 1 februari 1945 in Vught, is begraven op maandag 5 februari 1945 aldaar.

Van Jan en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

Jan was gehuwd (2) met A. Aalberts.

VI-E  Jantje Douma, dochter van Gerben Harmens Douma en Hyke Schaafsma (V-A), is geboren op zondag 25 januari 1903 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op zondag 7 maart 1993 in Stiens, is gecremeerd op donderdag 11 maart 1993 in Goutum.

Jantje was gehuwd met Harm Hiddenga, zoon van Hendrik Hiddenga en Tjeerdje bij de Ley. Harm is geboren op maandag 8 augustus 1904 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op woensdag 31 juli 1985, is gecremeerd op maandag 5 augustus 1985 in Goutum.

Van Harm en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Hyke Hiddenga is geboren op woensdag 22 juli 1936 in Stiens, is overleden op dinsdag 8 mei 2012 in Leeuwarden.

Hyke was gehuwd met N.N.

4  N.N.

VI-F  Jan Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Jans Stienstra (V-C) en Grietje Kijlstra, is geboren op maandag 28 augustus 1882 in Drachten, is overleden in 1968 in Amsterdam.

Jan trouwt op maandag 24 mei 1909 in Harlingen met Anna Nieuwenhuis, dochter van Jacob Nieuwenhuis en Baaije Zein. Anna is geboren op donderdag 20 augustus 1885 in Harlingen, is overleden rond woensdag 27 januari 1971 in de gem. Amsterdam.

Van Jan en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Stienstra is geboren op dinsdag 1 maart 1910 om 03.00 uur in Harlingen, is overleden op maandag 11 augustus 1997 in Arnhem.

Grietje trouwt op maandag 29 februari 1932 in Harlingen met Cornelis Morren. Cornelis is geboren op vrijdag 18 april 1902 in Amsterdam, is overleden op vrijdag 24 februari 1995 in Arnhem, is gecremeerd op woensdag 1 maart 1995 aldaar.

2  Johanna Stienstra is geboren op zaterdag 25 februari 1911 om 16.00 uur in Harlingen, is als geboren aangegeven op maandag 27 februari 1911 in de gem. Harlingen, zie VII-E.

3  Tjeerd Jan Stienstra is geboren op dinsdag 22 september 1914 in Harlingen, zie VII-F.

4  Geertje Stienstra is geboren op zaterdag 15 maart 1919 in Harlingen, is overleden op maandag 19 september 2011 in de gem. Tietjerksteradeel.

VI-G  Okke Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Jans Stienstra (V-C) en Grietje Kijlstra, is geboren op dinsdag 28 april 1896 in Harlingen, is overleden op zondag 15 april 1962, is begraven rond donderdag 19 april 1962 aldaar.

Okke trouwt op donderdag 18 mei 1922 in Harlingen met Janke de Vries. Janke is geboren op zaterdag 22 januari 1898, is overleden op maandag 31 oktober 1966, is begraven rond vrijdag 4 november 1966 in Harlingen.

Van Okke en Janke is een kind bekend:

1  Folkerdina Grietje Stienstra (Diny) is geboren op donderdag 20 augustus 1925, zie VII-G.

VI-H  Jan Stienstra, zoon van Tjibbe Jans Stienstra (V-D).

Van Jan is een kind bekend:

1  N.N.

VI-I  Jan Klazes Stienstra, zoon van Klaas Jans Stienstra (V-E) en Klaasje de Oude, is geboren rond 1906 in Paterson, is overleden in 1986.

Jan was gehuwd met Margaret Bennett. Margaret is overleden in november 1994 in Woodbury.

Van Jan en Margaret zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-H.

2  N.N., zie VII-I.

3  Nicholas Steenstra (Nick) is geboren op vrijdag 14 oktober 1932 in New Jersey, zie VII-J.

VI-J  Evert Klazes Steenstra, zoon van Klaas Jans Stienstra (V-E) en Klaasje de Oude, is geboren rond 1907 in Paterson, is overleden rond 1963.

Evert was gehuwd met Minnie McClean, dochter van ? McClean.

Van Evert en Minnie zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-K  Albert Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Alberts Stienstra (V-F) en Jitske Douwes Hoekstra, is geboren op zondag 30 april 1893 in Oudebildtzijl, is overleden in Varsseveld.

Albert gaat in ondertrouw op woensdag 25 mei 1921 in Varsseveld, trouwt op woensdag 8 juni 1921 in de gem. Wisch met Johanna Geertruid Berkhoff, dochter van Egbertus Jacobus Berkhoff en Elizabeth Gezina Grutterink. Johanna is geboren op maandag 19 april 1897 in de gem. Wisch, is overleden op maandag 4 april 1960 aldaar.

Van Albert en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Elisabeth Gegina Stienstra (Betsy) is geboren op donderdag 23 maart 1922 in Varsseveld, zie VII-K.

2  Jitske Johanna Stienstra (Jik) is geboren op dinsdag 19 januari 1926 in de gem. Wisch, zie VII-L.

VI-L  Jacob Stienstra, zoon van Jan Alberts Stienstra (V-I) en Maartje Jacobs van der Wal, is geboren op dinsdag 1 mei 1900 in Sint Annaparochie, is overleden op zondag 23 januari 1977 in Leeuwarden, urn bijgezet in Sint Jacobiparochie of is gecremeerd op donderdag 27 januari 1977 in Groningen.

Jacob was gehuwd met Maartje Heeringa, dochter van Lieuwe Heeringa en Neeltje van Dijk. Maartje is geboren op zaterdag 24 juni 1899 in Oosterbierum, is overleden op vrijdag 1 januari 1971 in Winsum (Fr), urn bijgezet in Sint Jacobiparochie of is gecremeerd op dinsdag 5 januari 1971 in Groningen.

Van Jacob en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Jan Stienstra is geboren rond dinsdag 5 februari 1929, is overleden op maandag 11 februari 1929 in de gem. Baarderadeel.

2  Neeltje Stienstra is geboren op zaterdag 16 augustus 1930 in Winsum (Fr), zie VII-M.

3  Jan Stienstra is geboren op woensdag 8 mei 1935 in Winsum (Fr), zie VII-N.

VI-M  Albert Stienstra, zoon van Jan Alberts Stienstra (V-I) en Maartje Jacobs van der Wal, is geboren op donderdag 3 december 1903 in Sint Annaparochie, is overleden op zaterdag 29 maart 1986 in Leeuwarden.

Albert trouwt op zaterdag 18 februari 1928 in de gem. Het Bildt met Klaasje van Gelder, dochter van Sjoerd van Gelder en Trijntje Kuiken. Klaasje is geboren op dinsdag 15 augustus 1905 om 09.30 uur in Berlikum, is overleden op donderdag 15 oktober 1992 in Leeuwarden.

Van Albert en Klaasje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Stienstra is geboren op vrijdag 12 juli 1929 in Sint Annaparochie, zie VII-O.

2  Trijntje Stienstra is geboren op dinsdag 24 november 1931 in Sint Annaparochie, zie VII-P.

3  N.N., zie VII-Q.

VI-N  Betje Stienstra, dochter van Jan Alberts Stienstra (V-I) en Maartje Jacobs van der Wal, is geboren op maandag 16 augustus 1909 in Sint Jacobiparochie, is overleden op vrijdag 12 oktober 1962 in Wolvega, is begraven rond dinsdag 16 oktober 1962 in Sint Annaparochie.

Betje trouwt op donderdag 8 september 1932 met Jan Wiersma, zoon van Jan Tjeerds Wiersma en Trijntje Jans Hoitsma. Jan is geboren op zondag 12 november 1899 in de gem. Het Bildt, is overleden op woensdag 23 maart 1955 in Leeuwarden, is begraven rond maandag 28 maart 1955 in Sint Annaparochie.

Van Jan en Betje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-R.

VI-O  Johannes Stienstra, zoon van Johannes Stienstra (V-M) en Tjitske Kok, is geboren op donderdag 3 april 1902 in Marrum, is overleden op vrijdag 20 maart 1981 in Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 24 maart 1981 in Goutum.

Johannes trouwt in 1927 met Adriaantje Kok, dochter van N.N. en N.N.. Adriaantje is geboren op woensdag 17 december 1902 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 3 augustus 1982 in Leeuwarden, is gecremeerd op vrijdag 6 augustus 1982 in Goutum.

Van Johannes en Adriaantje zijn zes kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-S.

2  Trijntje Stienstra (Tine) is geboren op dinsdag 22 februari 1927 in de gem. Ferwerderadeel, zie VII-T.

3  Johannes Stienstra is geboren op donderdag 20 augustus 1931, is ongehuwd overleden op zondag 23 april 1995 in Leeuwarden, is gecremeerd op donderdag 27 april 1995 in Goutum.

4  Pieter Stienstra (Piet) is geboren op zaterdag 27 april 1935 in de gem. Ferwerderadeel, zie VII-U.

5  Tjitske Stienstra is geboren rond 1938, zie VII-V.

6  Hendrikje Stienstra (Hennie) is geboren op zaterdag 4 maart 1944 in de gem. Leeuwarden, zie VII-W.

VI-P  Rika Stienstra, dochter van Johannes Stienstra (V-M) en Tjitske Kok, is geboren op zondag 4 december 1904 in Marrum, is overleden op woensdag 8 maart 2000 in Den Helder.

Rika trouwt op donderdag 27 september 1923 in Den Helder met Jan Augustijn, zoon van Dirk Augustijn en Geertje van Loenen. Jan is geboren op zaterdag 15 december 1900 in Den Helder, is overleden op vrijdag 5 juli 1996 aldaar.

Van Jan en Rika zijn vijf kinderen bekend:

1  Piet Augustijn is overleden voor 1997.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  Jan Augustijn is geboren rond 1938 in Den Helder, is overleden op zaterdag 15 februari 1947 aldaar.

VI-Q  Nicolaas Pieter Stienstra, zoon van Johannes Stienstra (V-M) en Tjitske Kok, is geboren op woensdag 17 oktober 1906 in Hellevoetsluis, is overleden op dinsdag 2 juni 1970 in Leeuwarden, is gecremeerd op zaterdag 5 juni 1971 in Groningen.

Nicolaas trouwt op zaterdag 14 juni 1930 in de gem. Leeuwarden met Rinske van der Veen, dochter van Sjoerd van der Veen en Ybeltje Heeringa. Rinske is geboren op zaterdag 2 januari 1909 in Hallum, is overleden op maandag 15 maart 1993 in Leeuwarden, is gecremeerd in Goutum.

Van Nicolaas en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-X.

3  N.N., zie VII-Y.

VI-R  Pieter Stienstra, zoon van Johannes Stienstra (V-M) en Tjitske Kok, is geboren op dinsdag 2 augustus 1910 in Den Helder.

Pieter was gehuwd met Griet R. Baron, dochter van Anne Baron en Anna Alberda.

Van Pieter en Griet zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-S  Houkje Stienstra, dochter van Johannes Stienstra (V-M) en Tjitske Kok, is geboren op zaterdag 22 juli 1916 in Den Helder, is overleden op maandag 28 januari 2019 in Leeuwarden, is gecremeerd op zaterdag 2 februari 2019 in Goutum.

Houkje was gehuwd (1) met Jurjen Wouda. Jurjen is geboren op donderdag 24 juni 1915 in Leeuwarden, is overleden op maandag 6 april 1998 aldaar, is gecremeerd op vrijdag 10 april 1998 in Goutum.

Van Jurjen en Houkje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-Z.

2  N.N., zie VII-AA.

Houkje was partner (2) van Klaas van den Berg. Klaas is overleden in 2017.

VI-T  Lieuwe Stienstra (Leo), zoon van Johannes Stienstra (V-M) en Tjitske Kok, is geboren op vrijdag 29 november 1918 in Den Helder, is overleden op woensdag 20 februari 1991 in Buitenpost, is gecremeerd op maandag 25 februari 1991 in Goutum.

Lieuwe trouwt rond 1946 met Aukje Linting (Auk). Aukje is geboren op zondag 25 maart 1923, is overleden op woensdag 14 augustus 2019.

Van Lieuwe en Aukje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AB.

2  N.N., zie VII-AC.

VI-U  Lieuwe Stienstra (Lewis), zoon van Harmen E. Stienstra (V-Q) en Rinske Lieuwes Tuinhof, is geboren op zondag 27 mei 1923 in Minnertsga of is geboren op zondag 27 mei 1923 in de prov. Friesland, is overleden op zondag 22 februari 2015.

Lieuwe was gehuwd met Mary Ruth Hanmer. Mary is geboren rond 1923, is overleden op dinsdag 12 maart 2013.

Van Lieuwe en Mary zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-V  Albert Robert Stienstra (Al), zoon van Harmen E. Stienstra (V-Q) en Rinske Lieuwes Tuinhof, is geboren op dinsdag 24 maart 1931 in Norwich (CAN), is overleden op zaterdag 25 juli 2015 in Huntsville (CAN).

Albert was sinds 1955 gehuwd met N.N.

Van Albert en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Shelley Dawn Stienstra is geboren op zondag 8 juni 1958, is overleden op woensdag 11 april 2018 in Ancaster.

Shelley was sinds 1986 gehuwd met N.N.

VI-W  Æbe Lieuwe Stienstra (Arthur Lewis), zoon van Abe Gerben Stienstra (Arther) (V-R) en Dieuwke Reitsma (Dorothy), is geboren in juni 1920 in Franeker, is overleden op dinsdag 11 december 2012 in Albany, is begraven op zaterdag 15 december 2012.

Æbe trouwt rond 1948 met Eileen Carberry. Eileen is overleden op maandag 29 december 2003.

Van Æbe en Eileen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AD.

2  N.N., zie VII-AE.

3  N.N., zie VII-AF.

VI-X  Aukje Stienstra (Agnes), dochter van Abe Gerben Stienstra (Arther) (V-R) en Dieuwke Reitsma (Dorothy), is geboren op zondag 20 november 1921 in Nederland, is overleden op woensdag 29 februari 2012 in Whitinsville (USA)), is begraven in Northbridge.

Aukje was gehuwd met Titus Ebbeling. Titus is geboren in 1921, is overleden in 1980, is begraven in 1980 in Northbridge (Riverdale Cemetery).

Van Titus en Aukje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AG.

2  N.N.

VI-Y  Gauke Stienstra (George), zoon van Abe Gerben Stienstra (Arther) (V-R) en Dieuwke Reitsma (Dorothy), is geboren op zondag 6 juli 1924 in Nederland, is overleden op dinsdag 11 november 2014 in Worcester.

Gauke was gehuwd (1) met Mary Leslie.

Gauke was gehuwd (2) met Shirley A. Adams. Shirley is geboren op vrijdag 27 juli 1923, is overleden in januari 1996, is begraven in Sutton (South Sutton Cemetery).

Van Gauke en Shirley zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

Gauke trouwt na 1980 (3) met Hazel R. Standring, dochter van Robert E. Standring en Lila Kenneway. Hazel is geboren rond 1921 in Auburn, is overleden op maandag 20 november 2006 aldaar.

Hazel was eerder gehuwd (1) met Francis X. Powers.

Gauke was gehuwd (4) met N.N.

VI-Z  Herman Stienstra (Huck), zoon van Abe Gerben Stienstra (Arther) (V-R) en Dieuwke Reitsma (Dorothy), is geboren op zaterdag 28 juli 1928 in Chicago, is overleden op donderdag 13 november 2014 in Clay City.

Herman was gehuwd met N.N.

Van Herman en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VI-AA  Maaike Ulbes Stienstra, dochter van Ulbe Æbes Stienstra (V-U) en Mintje van der Werf, is geboren op donderdag 20 juli 1922 in Ried, is overleden op donderdag 30 oktober 2008 in Marknesse in Markehof, is gecremeerd in november 2008.

Maaike trouwt op dinsdag 22 februari 1949 in de gem. Franekeradeel met Pieter Wielenga, zoon van Bauke Wielenga en Trijntje Jonker. Pieter is geboren op vrijdag 20 juni 1919 in de gem. Franekeradeel, is overleden op dinsdag 13 oktober 1998 in Emmeloord, is begraven op zaterdag 17 oktober 1998 in Ried.

Van Pieter en Maaike zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AH.

2  N.N., zie VII-AI.

VI-AB  Æbe Ulbes Stienstra, zoon van Ulbe Æbes Stienstra (V-U) en Mintje van der Werf, is geboren op zondag 8 augustus 1926 in Ried, is overleden op zondag 16 oktober 1983 aldaar.

Æbe trouwt op dinsdag 28 juni 1955 in de gem. Franekeradeel met Tietje Dokter, dochter van Frederik Dokter en Trijntje Krottje. Tietje is geboren op donderdag 29 augustus 1929 in Ried, is overleden op dinsdag 19 januari 2016 in Sint Annaparochie, is gecremeerd op zaterdag 23 januari 2016 in Marssum.

Van Æbe en Tietje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-AJ.

3  N.N.

VI-AC  N.N.

VI-AD  N.N.

VI-AE  Jan Stienstra, zoon van Reinder Stienstra (V-W) en Pietje Talsma, is geboren op donderdag 23 oktober 1924 in Tietjerk, is overleden op vrijdag 7 september 2007 in de gem. Cranendonck.

Jan trouwt op donderdag 24 juli 1952 in de gem. Dantumadeel met Tjitske Sikma. Tjitske is geboren op maandag 25 augustus 1930 in de gem. Dantumadeel, is overleden op dinsdag 25 mei 1999 in de gem. Cranendonck (sic!).

Van Jan en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AK.

2  N.N., zie VII-AL.

VI-AF  Doetje Stienstra, dochter van Roel Stienstra (V-X) en Minke Hettes Venema, is geboren op dinsdag 14 augustus 1923 in Warga, is overleden op maandag 16 december 1996 in Roordahuizum.

Doetje trouwt op donderdag 27 mei 1948 in de gem. Idaarderadeel met Lieuwe van der Haak. Lieuwe is geboren op zondag 28 januari 1923 in Roordahuizum, is overleden op zaterdag 16 juli 2011 in Grouw.

Van Lieuwe en Doetje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AM.

2  N.N.

VI-AG  Æbe Stienstra (Epie), zoon van Roel Stienstra (V-X) en Minke Hettes Venema, is geboren op maandag 1 juli 1929 in Warga, is overleden op zondag 7 mei 2017 in Leeuwarden, is gecremeerd rond woensdag 10 mei 2017.

Æbe trouwt op dinsdag 29 juli 1952 in de gem. Rauwerderhem met Lutske de Jong, dochter van Jan de Jong en Sjoukje Boorsma. Lutske is geboren op woensdag 31 december 1924 in Irnsum, is overleden op donderdag 28 juli 2011 in Leeuwarden.

Van Æbe en Lutske zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-AN.

3  N.N.

VI-AH  N.N.

VI-AI  Anna D. Stienstra, dochter van Doeke Æbes Stienstra (V-Z) en Loltsje Hofstra, is geboren op maandag 15 augustus 1938, is overleden op woensdag 1 april 1992 in Hoorn.

Anna was sinds maandag 19 september 1960 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-AJ  Wieger Stienstra, zoon van Doeke Stienstra (V-AB) en Anna Beenen, is geboren op zondag 4 juli 1926 in Haskerdijken, is overleden op woensdag 19 januari 2005 in Franeker, urn bijgezet aldaar of is gecremeerd op maandag 24 januari 2005 in Goutum.

Wieger was sinds dinsdag 3 oktober 1961 gehuwd met N.N.

Van Wieger en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AO.

2  N.N., zie VII-AP.

VI-AK  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

Generatie VII

VII-A  Sjoerd Stienstra, zoon van Johannes Fredriks Stienstra en Trijntje Gerbens Douma (VI-A), is geboren op zondag 6 juni 1926 in Jelsum, is overleden op woensdag 29 september 1993 in Dordrecht.

Sjoerd trouwt op vrijdag 6 mei 1955 met Adriana van der Veeken, dochter van L. van der Veeken en Johanna de Rijk. Adriana is geboren op zondag 7 april 1929 in Dordrecht, is overleden op zaterdag 31 december 2016 aldaar, is gecremeerd op donderdag 5 januari 2017 aldaar.

Van Sjoerd en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Inge Stienstra is geboren op zaterdag 28 april 1956, zie VIII-A.

2  N.N., zie VIII-B.

3  N.N., zie VIII-C.

4  N.N.

VII-B  Hyke Stienstra, dochter van Johannes Fredriks Stienstra en Trijntje Gerbens Douma (VI-A), is geboren op zondag 4 september 1927 in Jelsum, is overleden op woensdag 29 december 2004 in de gem. Hoorn.

Hyke trouwt op zaterdag 9 juli 1949 in de gem. Smallingerland (is gescheiden op zaterdag 1 augustus 1964 aldaar) (1) met Hendrik Staphorsius, zoon van Jitze Staphorsius en Dina van Dam. Hendrik is geboren op zaterdag 26 september 1914 in Kortezwaag, is overleden op maandag 4 april 1988 in Leeuwarden, is begraven op vrijdag 8 april 1988 om 14.00 uur in Kortezwaag.

Van Hendrik en Hyke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-D.

2  N.N.

3  N.N.

Hyke trouwt op vrijdag 4 juni 1965 in de gem. Amsterdam (2) met Nicolaas van den Berg. Nicolaas is geboren op maandag 19 oktober 1914 in Amsterdam, is overleden op donderdag 19 september 1991 in Hoorn.

Hyke trouwt op donderdag 13 mei 2004 in de gem. Hoorn (3) met Klaas Mol, zoon van Cornelis Mol en Angenietje Roest. Klaas is geboren op donderdag 18 november 1915 in Amsterdam, is overleden in 2008.

VII-C  Meindertje Stienstra, dochter van Johannes Fredriks Stienstra en Trijntje Gerbens Douma (VI-A), is geboren op zaterdag 15 augustus 1931 in Ureterp, is overleden op maandag 5 maart 2018 in Wolvega.

Meindertje trouwt op vrijdag 20 mei 1955 (1) met Jochum Brandsma (Jopie), zoon van Sjoerd Brandsma en Imkje van der Woude. Jochum is geboren op zaterdag 16 januari 1926 in Stiens, is overleden op woensdag 24 april 1974 in Heerenveen, is gecremeerd op maandag 29 april 1974 in Goutum.

Van Jochum en Meindertje zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoerd Johannes Brandsma is geboren op dinsdag 6 augustus 1957, is overleden op maandag 12 augustus 1957.

2  Tineke Ingrid Brandsma is geboren op dinsdag 6 augustus 1957 in Leeuwarden, zie VIII-E.

Meindertje begint een relatie in 1975 (2) met Bernardus Johannes Gerardus Maatman (Ben). Bernardus is geboren op vrijdag 28 juli 1944 in Heerenveen, is overleden op woensdag 15 juli 2015 in Wolvega, is gecremeerd op maandag 20 juli 2015 om 16.45 uur in Heerenveen (Schoterhof).

VII-D  Hyke Douma, dochter van Ype Douma (VI-C) en Geertje Dijkstra, is geboren op donderdag 25 juni 1925, is overleden op maandag 16 januari 2006 in Eefde.

Hyke was gehuwd met N.N.

Van N.N. en Hyke is een kind bekend:

1  N.N.

VII-E  Johanna Stienstra, dochter van Jan Tjeerds Stienstra (VI-F) en Anna Nieuwenhuis, is geboren op zaterdag 25 februari 1911 om 16.00 uur in Harlingen, is als geboren aangegeven op maandag 27 februari 1911 in de gem. Harlingen, is overleden op dinsdag 22 maart 1966 in Tietjerk, is gecremeerd op donderdag 24 maart 1966 in Groningen.

Johanna gaat in ondertrouw op dinsdag 8 februari 1938, trouwt op donderdag 24 februari 1938 in de gem. Amsterdam met Pieter Stoffer Kars, zoon van Harm Kars en Gerharda Cornelia Sonius. Pieter is geboren op dinsdag 28 september 1909 in Winschoten, is overleden op maandag 21 juni 1971 in Locarno.

Pieter was later gehuwd (2) met N.N..

Van Pieter en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-F.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N., zie VIII-G.

5  N.N., zie VIII-H.

VII-F  Tjeerd Jan Stienstra, zoon van Jan Tjeerds Stienstra (VI-F) en Anna Nieuwenhuis, is geboren op dinsdag 22 september 1914 in Harlingen.

Tjeerd was gehuwd met N.N.

Van Tjeerd en N.N. is een kind bekend:

1  Marja Sija Anna Stienstra is geboren op woensdag 23 juli 1947 in Amsterdam, zie VIII-I.

VII-G  Folkerdina Grietje Stienstra (Diny), dochter van Okke Tjeerds Stienstra (VI-G) en Janke de Vries, is geboren op donderdag 20 augustus 1925, is overleden op zondag 24 maart 2019 in Leeuwarden, is begraven in Ruigahuizen.

Folkerdina was gehuwd met Jan Bleeker. Jan is geboren op zondag 22 januari 1922, is overleden op dinsdag 14 augustus 2001.

Van Jan en Folkerdina is een kind bekend:

1  N.N.

VII-H  N.N.

VII-I  N.N.

VII-J  Nicholas Steenstra (Nick), zoon van Jan Klazes Stienstra (VI-I) en Margaret Bennett, is geboren op vrijdag 14 oktober 1932 in New Jersey, is overleden op maandag 8 januari 2018 in Flat Rock.

Van Nicholas en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-J.

VII-K  Elisabeth Gegina Stienstra (Betsy), dochter van Albert Tjeerds Stienstra (VI-K) en Johanna Geertruid Berkhoff, is geboren op donderdag 23 maart 1922 in Varsseveld, is overleden op maandag 15 juli 2019 in Zeist, is gecremeerd op vrijdag 19 juli 2019 in Bilthoven.

Elisabeth was gehuwd met Jan Schwencke, zoon van Gerard Schwencke en A.M.C.E. Fröhlich. Jan is overleden voor 2019.

Van Jan en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-L  Jitske Johanna Stienstra (Jik), dochter van Albert Tjeerds Stienstra (VI-K) en Johanna Geertruid Berkhoff, is geboren op dinsdag 19 januari 1926 in de gem. Wisch, is overleden op maandag 20 augustus 2007 in de gem. Lelystad.

Jitske trouwt op dinsdag 18 maart 1947 in de gem. Wisch met Johannes Moonen. Johannes is geboren op woensdag 21 januari 1925 in de gem. Arnhem, is overleden op maandag 21 augustus 1989 in Ales, is gecremeerd op woensdag 30 augustus 1989 in Lelystad.

Van Johannes en Jitske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-M  Neeltje Stienstra, dochter van Jacob Stienstra (VI-L) en Maartje Heeringa, is geboren op zaterdag 16 augustus 1930 in Winsum (Fr), is overleden op zaterdag 16 februari 2013 in Leeuwarden, is gecremeerd op donderdag 21 februari 2013 in Goutum.

Neeltje trouwt op woensdag 12 maart 1952 in de gem. Baarderadeel met Hendrik Lijzenga. Hendrik is geboren op zondag 16 februari 1930 in Akkerwoude, is overleden op maandag 10 november 2008 in Leeuwarden, is gecremeerd op vrijdag 14 november 2008 om 12.00 uur in Goutum (Goutum).

Van Hendrik en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-N  Jan Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (VI-L) en Maartje Heeringa, is geboren op woensdag 8 mei 1935 in Winsum (Fr), is overleden op maandag 22 januari 2018 in Bartlehiem, is gecremeerd op maandag 29 januari 2018 in Marssum.

Jan was sinds 1959 gehuwd met N.N.

Van Jan en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-K.

2  N.N., zie VIII-L.

3  N.N.

4  N.N., zie VIII-M.

5  N.N.

VII-O  Jan Stienstra, zoon van Albert Stienstra (VI-M) en Klaasje van Gelder, is geboren op vrijdag 12 juli 1929 in Sint Annaparochie, is overleden op zaterdag 12 augustus 2017 in Wirdum, is gecremeerd op zaterdag 19 augustus 2017 in Marssum.

Jan trouwt op donderdag 3 juni 1954 in de gem. Het Bildt met Geertje Riemersma, dochter van Alle Sjerps Riemersma en Wijtske Hessels bij de Lije. Geertje is geboren op zondag 7 juli 1929 in Finkum, is overleden op maandag 12 augustus 2019 in Wirdum, is gecremeerd op zaterdag 17 augustus 2019 in Marssum.

Van Jan en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-N.

2  N.N., zie VIII-O.

3  N.N., zie VIII-P.

4  N.N.

5  N.N., zie VIII-Q.

VII-P  Trijntje Stienstra, dochter van Albert Stienstra (VI-M) en Klaasje van Gelder, is geboren op dinsdag 24 november 1931 in Sint Annaparochie, is overleden op zaterdag 25 september 1999 in Leeuwarden.

Trijntje was gehuwd met Auke Dijkstra. Auke is overleden op maandag 29 mei 1989.

Van Auke en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-Q  N.N.

VII-R  N.N.

VII-S  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VII-T  Trijntje Stienstra (Tine), dochter van Johannes Stienstra (VI-O) en Adriaantje Kok, is geboren op dinsdag 22 februari 1927 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zaterdag 17 maart 2012 in Leeuwarden, is gecremeerd op woensdag 21 maart 2012 in Goutum.

Trijntje trouwt op donderdag 22 mei 1969 in de gem. Dantumadeel met Wybe de Bruin (Wiebe). Wybe is geboren op woensdag 14 mei 1924 in de gem. Dantumadeel, is overleden op zaterdag 21 november 1998 in Leeuwarden.

Van Wybe en Trijntje is een kind bekend:

1  N.N.

VII-U  Pieter Stienstra (Piet), zoon van Johannes Stienstra (VI-O) en Adriaantje Kok, is geboren op zaterdag 27 april 1935 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 12 december 2004 in Leeuwarden, is begraven op donderdag 16 december 2004 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Pieter was sinds donderdag 26 oktober 1961 gehuwd met N.N.

Van Pieter en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-T.

3  N.N.

VII-V  Tjitske Stienstra, dochter van Johannes Stienstra (VI-O) en Adriaantje Kok, is geboren rond 1938, is overleden op maandag 28 juli 1975 in Leeuwarden, is gecremeerd op woensdag 30 juli 1975 in Goutum.

Tjitske was gehuwd met Jan Draaisma. Jan is geboren op dinsdag 28 augustus 1934 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 30 september 2005 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 4 oktober 2005 in Goutum.

Jan was eerder gehuwd (1) met Sippie Terpstra.

Van Jan en Tjitske zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

VII-W  Hendrikje Stienstra (Hennie), dochter van Johannes Stienstra (VI-O) en Adriaantje Kok, is geboren op zaterdag 4 maart 1944 in de gem. Leeuwarden, is overleden op dinsdag 9 oktober 2007 in Leeuwarden, is gecremeerd op zaterdag 13 oktober 2007 in Goutum.

Hendrikje trouwt op vrijdag 11 juni 1965 in Haarlem met Dirk Willem Frederik van Polen. Dirk is geboren op maandag 13 juni 1938 in Haarlem, is overleden op woensdag 8 oktober 2003 in Ee, is begraven op zaterdag 11 oktober 2003 aldaar.

Van Dirk en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1  Petronella van Polen is geboren op zondag 10 april 1966 in Haarlem, is overleden op dinsdag 19 april 1966 aldaar.

2  N.N., zie VIII-U.

3  N.N., zie VIII-V.

VII-X  N.N.

VII-Y  N.N.

VII-Z  N.N.

VII-AA  N.N.

VII-AB  N.N.

VII-AC  N.N.

VII-AD  N.N.

VII-AE  N.N.

VII-AF  N.N.

VII-AG  N.N.

VII-AH  N.N.

VII-AI  N.N.

VII-AJ  N.N.

VII-AK  N.N.

VII-AL  N.N.

VII-AM  N.N.

VII-AN  N.N.

VII-AO  N.N.

VII-AP  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  Inge Stienstra, dochter van Sjoerd Stienstra (VII-A) en Adriana van der Veeken, is geboren op zaterdag 28 april 1956, is overleden op zondag 8 oktober 2017 in Zwijndrecht, is gecremeerd op donderdag 12 oktober 2017.

Inge was sinds maandag 18 augustus 1975 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Inge zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-B  N.N.

VIII-C  N.N.

VIII-D  N.N.

VIII-E  Tineke Ingrid Brandsma, dochter van Jochum Brandsma (Jopie) en Meindertje Stienstra (VII-C), is geboren op dinsdag 6 augustus 1957 in Leeuwarden, is overleden op woensdag 13 januari 2016 in Tilburg, is gecremeerd op dinsdag 19 januari 2016 in Uden.

Tineke was sinds donderdag 21 december 1978 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Tineke zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie IX-E.

2  N.N.

VIII-F  N.N.

VIII-G  N.N.

VIII-H  N.N.

VIII-I  Marja Sija Anna Stienstra, dochter van Tjeerd Jan Stienstra (VII-F) en N.N., is geboren op woensdag 23 juli 1947 in Amsterdam, is overleden op dinsdag 19 december 2000 in de gem. Haarlemmermeer.

Marja was van woensdag 24 februari 1965 tot donderdag 9 april 1987 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Marja zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VIII-J  N.N.

VIII-K  N.N.

VIII-L  N.N.

VIII-M  N.N.

VIII-N  N.N.

VIII-O  N.N.

VIII-P  N.N.

VIII-Q  N.N.

VIII-R  N.N.

VIII-S  N.N.

VIII-T  N.N.

VIII-U  N.N.

VIII-V  N.N.

Generatie IX

IX-A  N.N.

IX-B  N.N.

IX-C  N.N.

IX-D  N.N.

IX-E  N.N.