De AF-tak

In de AF-tak komen erg veel kleermakers voor, o.a. Klaas Stienstra, maar ook zijn overovergrootvader Tjeerd Hommes:
Tjeerd Hommes, kleermaker, gedoopt op zondag 26 juni 1735 in Bergum, overleden op vrijdag 8 januari 1802 in Stiens, 66 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Homme Pijters en Janke Sijbes.
Hij is getrouwd op zondag 7 juni 1761 in Stiens met Houkje Alberts, geboren op maandag 8 mei 1741 in Stiens, gedoopt op zondag 21 mei 1741 in Stiens, dochter van Albert �bes en Antie Reinderts.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Generatie I

I  Tjeerd Hommes, zoon van Homme Pijters en Janke Sijbes, is gedoopt op zondag 26 juni 1735 Burgum, is overleden op vrijdag 8 januari 1802 Stiens.

Tjeerd trouwt op zondag 7 juni 1761 Stiens met Houkje Alberts, dochter van Albert Æbes en Antie Reinderts. Houkje is geboren op maandag 8 mei 1741 Stiens, is gedoopt op zondag 21 mei 1741 aldaar.

Van Tjeerd en Houkje zijn zes kinderen bekend:

1  Janke Tjeerds Stienstra is geboren op woensdag 17 februari 1762 Stiens, zie II-A.

2  Albert Tjeerds Stienstra is geboren op woensdag 26 september 1764 Stiens, zie II-B.

3  Antje Tjeerds Stienstra is geboren op woensdag 27 mei 1767 Stiens, zie II-C.

4  Trijntie Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 6 november 1769 Stiens.

Trijntie trouwt op zondag 20 december 1789 Stiens met IJsbrand Jans.

5  Homme Tjeerds Stienstra is geboren op vrijdag 18 maart 1774 Stiens, zie II-D.

6  Æbe Tjeerds Stienstra is geboren op zaterdag 21 december 1782 Stiens, zie II-E.

Generatie II

II-A  Janke Tjeerds Stienstra, dochter van Tjeerd Hommes (I) en Houkje Alberts, is geboren op woensdag 17 februari 1762 Stiens, is overleden op donderdag 1 maart 1821 aldaar.

Janke trouwt op zondag 16 mei 1784 Stiens met Pieter Gerbens Miedema, zoon van Gerben Miedema en Trijntje Joukes. Pieter is geboren in 1766 Stiens, is overleden op maandag 3 maart 1845 aldaar.

Van Pieter en Janke zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerben Miedema is geboren op vrijdag 25 november 1785 Stiens, is overleden op dinsdag 7 augustus 1827 aldaar.

2  Houkje Pieters Miedema is geboren op vrijdag 22 mei 1789 Stiens, is overleden op zaterdag 22 maart 1862 Marssum.

Houkje trouwt op zaterdag 20 mei 1815 in de gem. Menaldumadeel met Marten Pieters de Vries, zoon van Pieter Martens de Vries en Tjib Jans. Marten is geboren op dinsdag 5 april 1785 Marssum, is gedoopt op dinsdag 24 mei 1785 aldaar, is overleden op dinsdag 2 november 1824 in de gem. Menaldumadeel.

3  Trijntje Miedema is geboren op woensdag 15 juni 1791 Stiens, is overleden op zaterdag 22 december 1866 in de gem. Leeuwarderadeel.

Trijntje trouwt op donderdag 2 mei 1816 in de gem. Leeuwarderadeel met Ynte Pieters Kooystra, zoon van Pieter Wopkes Kooystra en Jitske Yntes Bruin. Ynte is geboren op zondag 11 november 1792 Cornjum, is gedoopt op zondag 16 december 1792 aldaar, is overleden op zondag 26 augustus 1877 aldaar.

4  Tjeerd Miedema is geboren op dinsdag 2 december 1794 Stiens.

5  Tjeerd Miedema is geboren op donderdag 1 augustus 1799 Stiens, is overleden op zondag 24 april 1864 in de gem. Leeuwarderadeel.

Tjeerd trouwt op maandag 4 mei 1829 in de gem. Leeuwarderadeel met Saapke Luxen, dochter van Eeltje Jans Luxen en Mink Annes van der Wal. Saapke is geboren op donderdag 5 februari 1795 Stiens.

6  Andries Miedema is geboren op dinsdag 30 juni 1801 Stiens, is overleden op zaterdag 7 december 1867 in de gem. Leeuwarderadeel.

Andries trouwt op donderdag 21 augustus 1828 in de gem. Leeuwarderadeel met Stijntje Luxen, dochter van Eeltje Jans Luxen en Mink Annes van der Wal. Stijntje is geboren op vrijdag 8 augustus 1788 Stiens.

7  Willem Miedema is geboren op dinsdag 3 mei 1803 Stiens.

II-B  Albert Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes (I) en Houkje Alberts, is geboren op woensdag 26 september 1764 Stiens, is overleden op maandag 15 februari 1847.

Albert trouwt op zondag 10 mei 1789 met Rinske Watzes Nicolai, dochter van Watse Nicolaij en Aaltje Sjoerds. Rinske is geboren rond zondag 30 juni 1765 Britsum, is gedoopt op zaterdag 20 juli 1765 aldaar, is overleden op zondag 28 februari 1847 in de gem. Ferwerderadeel, is als overleden aangegeven op dinsdag 2 maart 1847 aldaar.

Van Albert en Rinske zijn vijf kinderen bekend:

1  Houkje Alberts Stienstra is geboren op zondag 28 oktober 1792 Marrum, is gedoopt op zondag 25 november 1792 aldaar, zie III-A.

2  Watze Alberts Stienstra is geboren op donderdag 4 december 1794 Westernijtsjerk, is gedoopt op zondag 4 januari 1795 Marrum, zie III-B.

3  Aaltje Alberts Stienstra is geboren op woensdag 8 maart 1797 Marrum, is gedoopt op zondag 2 april 1797 aldaar, zie III-C.

4  Hijke Alberts Stienstra is geboren op zaterdag 29 december 1798 Marrum, is gedoopt op zondag 27 januari 1799 aldaar, zie III-D.

5  Trijntje Alberts Stienstra is geboren op donderdag 3 december 1801 Marrum, is gedoopt op zondag 27 december 1801 aldaar, zie III-E.

II-C  Antje Tjeerds Stienstra, dochter van Tjeerd Hommes (I) en Houkje Alberts, is geboren op woensdag 27 mei 1767 Stiens, is overleden op zondag 22 januari 1854 om 00.30 uur Leeuwarden, is als overleden aangegeven op maandag 23 januari 1854 in de gem. Leeuwarden.

Antje was gehuwd (1) met Klaas Ulbes Bouma. Klaas is overleden voor 1818.

Van Klaas en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Ulbe Klazes Bouma is geboren op zaterdag 6 maart 1790 Stiens, is gedoopt op zondag 11 april 1790 aldaar, is vermist in 1814.

2  Tjeerd Klazes Bouma is geboren op woensdag 11 april 1792, is gedoopt op zondag 6 mei 1792 Stiens, is overleden op zondag 24 september 1826 om 05.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 25 september 1826 in de gem. Leeuwarderadeel.

Tjeerd trouwt op donderdag 13 mei 1819 in de gem. Leeuwarderadeel met Grietje Pieters Kooystra, dochter van Pieter Wopkes Kooystra en Jitske Yntes Bruin. Grietje is geboren op zaterdag 26 april 1794 Cornjum, is gedoopt op zondag 25 mei 1794 aldaar.

3  Antje Klazes Bouma is geboren op dinsdag 1 februari 1803, is gedoopt op zondag 6 maart 1803 Stiens.

Antje trouwt op donderdag 20 augustus 1818 in de gem. Leeuwarderadeel (2) met Rienk Johannes Hoekstra, zoon van Johannes Rienks en Heintje Alberts. Rienk is geboren rond 1768 Britsum, is overleden op donderdag 19 februari 1829 om 07.00 uur Leeuwarden, is als overleden aangegeven op vrijdag 20 februari 1829 in de gem. Leeuwarden.

Rienk was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met Trijntje Ritskes.

II-D  Homme Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes (I) en Houkje Alberts, is geboren op vrijdag 18 maart 1774 Stiens, is overleden op woensdag 15 april 1829 Hallum.

Homme trouwt op zondag 18 juni 1797 Marrum met Aaltje Goverts de Vries, dochter van Govert Pieters de Vries en Sietske Harmens. Aaltje is geboren op zondag 27 november 1774 Marrum, is overleden op maandag 4 februari 1839 Hallum.

Van Homme en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Tjeerd Hommes Stienstra is geboren op zaterdag 21 juli 1798 Hallum, is gedoopt op zondag 18 april 1802 aldaar, zie III-F.

2  Govert Hommes Stienstra is geboren op dinsdag 29 april 1800 Hallum, is gedoopt op zondag 18 april 1802 aldaar, zie III-G.

3  Houkje Hommes Stienstra is geboren op vrijdag 22 oktober 1802 Hallum, is gedoopt op zondag 14 november 1802 aldaar, zie III-H.

4  Albert Hommes Stienstra is geboren op zondag 10 maart 1805 Hallum, is gedoopt op zondag 21 april 1805 aldaar, is overleden op maandag 4 februari 1828.

5  Pieter Hommes Stienstra is geboren op donderdag 1 oktober 1807 Hallum, is gedoopt op zondag 18 oktober 1807 aldaar, zie III-I.

6  Sijtze Hommes Stienstra is geboren op donderdag 5 april 1810 Hallum, is gedoopt op zondag 13 mei 1810 aldaar, zie III-J.

7  Trijntje Hommes Stienstra is geboren op maandag 26 april 1813 Hallum, zie III-K.

8  Sytske Hommes Stienstra is geboren op maandag 17 april 1815, is overleden op maandag 12 maart 1838.

Sytske trouwt op donderdag 25 mei 1837 in de gem. Ferwerderadeel met Bouwe J. van der Meer. Bouwe is geboren voor 1817.

II-E  Æbe Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes (I) en Houkje Alberts, is geboren op zaterdag 21 december 1782 Stiens, is overleden op vrijdag 23 oktober 1868 aldaar.

Æbe trouwt op zondag 1 december 1805 Stiens met Grietje Jippes van der Ploeg, dochter van Jippe Sjoerds van der Ploeg en Jitske Lieuwes. Grietje is geboren op donderdag 26 april 1787 Stiens, is overleden op vrijdag 9 september 1864 aldaar.

Van Æbe en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Tjeerd Æbes Stienstra is geboren op zaterdag 4 april 1807 Stiens, is gedoopt op maandag 18 mei 1807 aldaar, zie III-L.

2  Jitske Æbes Stienstra is geboren op vrijdag 19 oktober 1810 Stiens, is gedoopt op zondag 2 december 1810 aldaar, is overleden op dinsdag 3 januari 1837 aldaar.

3  Houkje Æbes Stienstra is geboren op woensdag 12 mei 1813 Stiens, zie III-M.

4  Albert Æbes Stienstra is geboren op donderdag 27 juni 1816 Stiens, is overleden op donderdag 29 oktober 1891 aldaar.

5  Jippe Æbes Stienstra is geboren op dinsdag 7 maart 1820 Stiens, zie III-N.

6  Lieuwe Æbes Stienstra is geboren op zondag 16 februari 1823 Stiens, zie III-O.

7  Trijntje Æbes Stienstra is geboren op zaterdag 28 januari 1826 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op dinsdag 31 januari 1826 Stiens.

8  Ulbe Æbes Stienstra is geboren op dinsdag 16 januari 1827 Stiens, zie III-P.

Generatie III

III-A  Houkje Alberts Stienstra, dochter van Albert Tjeerds Stienstra (II-B) en Rinske Watzes Nicolai, is geboren op zondag 28 oktober 1792 Marrum, is gedoopt op zondag 25 november 1792 aldaar, is overleden op zondag 10 december 1871 Cornjum.

Houkje trouwt op woensdag 4 december 1816 Jelsum met Jan Tjerks Terpstra, zoon van Tjerk Dirks Terpstra en Attje Pieters. Jan is geboren op woensdag 18 mei 1796 Cornjum, is gedoopt op zondag 5 juni 1796 aldaar, is overleden na 1839.

Van Jan en Houkje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N..

N was gehuwd met Rinse Kornelis van Huizen, zoon van Cornelis Sybes van Huizen en Lysbet Abes de Vries. Rinse is geboren rond 1821 Cornjum, is overleden na 1871.

2  Attje Jans Terpstra is geboren rond maandag 22 september 1817 Britsum, is overleden na 1829.

3  Rinske Jans Terpstra is geboren rond vrijdag 15 oktober 1819 Cornjum, is overleden na 1839.

4  Pietje Jans Terpstra is geboren rond maandag 8 oktober 1827 Cornjum, is overleden na 1839.

III-B  Watze Alberts Stienstra, zoon van Albert Tjeerds Stienstra (II-B) en Rinske Watzes Nicolai, is geboren op donderdag 4 december 1794 Westernijtsjerk, is gedoopt op zondag 4 januari 1795 Marrum, is overleden op vrijdag 18 april 1873 om 17.00 uur Hallum, is als overleden aangegeven op maandag 21 april 1873 in de gem. Ferwerderadeel.

Watze trouwt op donderdag 24 mei 1821 Ferwerd (1) met Aafke Renzes Tolsma, dochter van Rinze Walings Tolsma en Hiltje Pieters Tolsma. Aafke is geboren rond 1797 Hallum, is overleden op zondag 27 augustus 1826 aldaar.

Van Watze en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Watzes Stienstra is geboren op zaterdag 29 mei 1824 Hallum, is overleden op zondag 18 oktober 1846 aldaar.

2  Sjoerd Watzes Stienstra is geboren op maandag 2 januari 1826 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 22 oktober 1826 Hallum.

Watze trouwt op zaterdag 31 januari 1829 in de gem. Ferwerderadeel (2) met Ruurdtje Ruurds Dijkstra, natuurlijke dochter van Trijntje Ates van Dijk. Ruurdtje is geboren rond 1787 Ferwerd, is overleden op vrijdag 8 mei 1863 om 16.00 uur Hallum.

Van Watze en Ruurdtje is een kind bekend:

3  Renske Watzes Stienstra is geboren op maandag 21 maart 1831 Hallum, is overleden op maandag 26 januari 1857 om 02.00 uur aldaar.

Renske trouwt op donderdag 10 juni 1852 in de gem. Ferwerderadeel met Jieldert Jans de Vries. Jieldert is geboren voor 1832.

Watze trouwt op zaterdag 7 januari 1865 in de gem. Ferwerderadeel (3) met Korneliske Klazes Dobma, dochter van Klaas Douwes Dobma en Minke Hanzes. Korneliske is geboren rond 1796 Hallum, is overleden op zondag 19 juli 1874 om 18.00 uur aldaar.

Korneliske was eerder gehuwd (1) met Pieter Baukes Helder.

III-C  Aaltje Alberts Stienstra, dochter van Albert Tjeerds Stienstra (II-B) en Rinske Watzes Nicolai, is geboren op woensdag 8 maart 1797 Marrum, is gedoopt op zondag 2 april 1797 aldaar, is overleden op woensdag 1 augustus 1860 in de gem. Ferwerderadeel.

Aaltje trouwt op zaterdag 23 december 1820 in de gem. Ferwerderadeel met Sierk Cornelis Halma, zoon van Cornelis Tækesz Halma en Aukje Cornelis Halma. Sierk is geboren in 1797 Marrum, is overleden op woensdag 26 april 1865 aldaar.

Van Sierk en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Renske Sierks Halma is geboren op maandag 13 oktober 1823 Hallum.

2  Albert Sierks Halma is geboren op maandag 5 september 1825 Marrum, is overleden voor 1851 Engwierum.

Albert trouwt op zaterdag 16 september 1848 in de gem. Oost-Dongeradeel met Antje Meines Holwerda, dochter van Meine Jelles Holwerda en Jitske Romkes Veltema. Antje is geboren op woensdag 26 februari 1823 Engwierum, is overleden op maandag 3 september 1883 aldaar.

Antje was later gehuwd (2) met Fedde Popkes Vriesema. Antje was later gehuwd (3) met Jan Edes Bruinsma.

3  Tjeerd Sierks Halma is geboren op zondag 21 oktober 1827 in de gem. Ferwerderadeel.

4  Renze Sierks Halma is geboren op maandag 5 april 1830 in de gem. Ferwerderadeel.

III-D  Hijke Alberts Stienstra, dochter van Albert Tjeerds Stienstra (II-B) en Rinske Watzes Nicolai, is geboren op zaterdag 29 december 1798 Marrum, is gedoopt op zondag 27 januari 1799 aldaar, is overleden op zaterdag 20 november 1841 in de gem. Ferwerderadeel.

Hijke trouwt op donderdag 24 mei 1821 Ferwerd met Oene Lieuwes Schaafsma, zoon van Lieuwe Oenes Schaafsma en Gettje Hessels de Vries. Oene is geboren rond 1797, is overleden op zaterdag 8 mei 1841 in de gem. Ferwerderadeel.

Van Oene en Hijke zijn negen kinderen bekend:

1  Lieuwe Oenes Schaafsma is geboren op zaterdag 13 juli 1822 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 15 februari 1881 in de gem. Menaldumadeel.

2  Albert Schaafsma is geboren op vrijdag 30 juli 1824 Hallum, is overleden op dinsdag 10 juni 1862 aldaar.

Albert trouwt op zaterdag 23 oktober 1852 in de gem. Ferwerderadeel met Klaaske Kornelis Olivier, dochter van Kornelis Lourens Olivier en Johanna Oenes Straatsma. Klaaske is geboren op dinsdag 14 februari 1832 Hallum, is overleden na 1886 Drachten.

3  Meindert Oenes Schaafsma is geboren op zondag 28 januari 1827 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op vrijdag 3 november 1865 aldaar.

4  Tjeerd Oenes Schaafsma is geboren op zondag 18 januari 1829 Hallum, is overleden op zaterdag 30 december 1905 in de gem. Ferwerderadeel.

Tjeerd trouwt op zaterdag 25 juni 1859 in de gem. Ferwerderadeel met Aaltje Jans van der Schaaf, dochter van Jan Heerkes van der Schaaf en Aaltje Hiddes Koopmans. Aaltje is geboren op vrijdag 10 juni 1836 Ferwerd.

5  Hessel Oenes Schaafsma is geboren op donderdag 19 augustus 1830 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op donderdag 28 maart 1867 aldaar.

6  Watze Oenes Schaafsma is geboren op vrijdag 11 januari 1833 Hallum, is overleden op vrijdag 13 juli 1906 Dokkum.

Watze trouwt op zaterdag 11 juli 1857 in de gem. Ferwerderadeel met Doetje Jans de Boer, dochter van Jan Sipkes de Boer en Johanna Hendriks de Walle. Doetje is geboren op dinsdag 24 maart 1835 Ferwerd, is overleden op donderdag 16 april 1903 in de gem. Schiermonnikoog.

7  Pieter Oenes Schaafsma is geboren op zaterdag 11 april 1835 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 9 juni 1857 aldaar.

8  Pietje Oenes Schaafsma is geboren op vrijdag 29 september 1837 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zaterdag 3 juli 1875 in de gem. Menaldumadeel.

9  Oentje Oenes Schaafsma is geboren op zondag 1 augustus 1841 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 5 december 1841 in de gem. Leeuwarden.

III-E  Trijntje Alberts Stienstra, dochter van Albert Tjeerds Stienstra (II-B) en Rinske Watzes Nicolai, is geboren op donderdag 3 december 1801 Marrum, is gedoopt op zondag 27 december 1801 aldaar, is overleden op donderdag 26 mei 1864.

Trijntje trouwt op donderdag 18 februari 1830 in de gem. Ferwerderadeel met Pieter Douwes van Oosten, zoon van Douwe Pieters van Oosten en Doetje Roelofs. Pieter is geboren rond 1798 Ferwerd.

Van Pieter en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Douwe Pieters van Oosten is geboren op dinsdag 7 december 1830 in de gem. Ferwerderadeel.

2  Albert Pieters van Oosten is geboren op zaterdag 22 december 1832 in de gem. Ferwerderadeel.

III-F  Tjeerd Hommes Stienstra, zoon van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op zaterdag 21 juli 1798 Hallum, is gedoopt op zondag 18 april 1802 aldaar, is overleden op zondag 17 mei 1874 Sint Annaparochie.

Tjeerd trouwt op donderdag 30 mei 1822 Ferwerd met Akke Jans Ebbens, dochter van Jan Christiaans Ebbens en Janke Pieters. Akke is geboren op vrijdag 28 maart 1800 Hallum, is overleden op zaterdag 8 juni 1861 Sint Annaparochie.

Van Tjeerd en Akke zijn twaalf kinderen bekend:

1  Janke Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 3 maart 1823 Vrouwenparochie, zie IV-A.

2  Aaltje Tjeerds Stienstra is geboren op vrijdag 29 oktober 1824 om 18.00 uur Vrouwenparochie, is als geboren aangegeven op maandag 1 november 1824 in de gem. Het Bildt, zie IV-B.

3  Homme Tjeerds Stienstra is geboren op zaterdag 1 oktober 1825 Vrouwenparochie, zie IV-C.

4  Froukje Stienstra is geboren op zaterdag 11 augustus 1827 in de gem. Het Bildt, is overleden op zaterdag 22 maart 1828 aldaar.

5  Froukje Stienstra is geboren op maandag 1 december 1828 in de gem. Het Bildt, is overleden op zaterdag 7 november 1829 aldaar.

6  Jan Tjeerds Stienstra is geboren op zondag 27 juni 1830 Vrouwenparochie, zie IV-D.

7  Vrouwkje Stienstra is geboren op zaterdag 3 december 1831 Sint Annaparochie, is overleden op zondag 17 juli 1898 Leeuwarden.

Vrouwkje trouwt op donderdag 25 december 1879 Leeuwarden met Eeltje van der Meulen, zoon van Willem van der Meulen en Eeke Pieters van der Kam. Eeltje is geboren rond 1835 Leeuwarden.

Eeltje was eerder gehuwd (1) met Grietje van der Meer.

8  Albert Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 30 juni 1834 Sint Annaparochie, is overleden op donderdag 9 oktober 1834 in de gem. Het Bildt.

9  Albert Tjeerds Stienstra is geboren op zaterdag 19 september 1835 Sint Annaparochie, zie IV-E.

10  Pietje Tjeerds Stienstra is geboren op woensdag 22 maart 1837 Sint Annaparochie, is overleden op maandag 26 maart 1838 in de gem. Het Bildt.

11  Pieter Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 22 februari 1841, is overleden op maandag 22 november 1841 in de gem. Het Bildt.

12  Pieter Tjeerds Stienstra is geboren op vrijdag 19 augustus 1842 Sint Annaparochie, zie IV-F.

III-G  Govert Hommes Stienstra, zoon van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op dinsdag 29 april 1800 Hallum, is gedoopt op zondag 18 april 1802 aldaar, is overleden op woensdag 21 maart 1883 Ferwerd.

Govert trouwt op vrijdag 17 maart 1826 in de gem. Ferwerderadeel met Tjeerdtje Melis van der Lune, dochter van Melis Pieters van der Lune en Gooike Pieters Molenaar. Tjeerdtje is geboren op vrijdag 12 april 1805 Hallum, is overleden op vrijdag 19 mei 1882 Ferwerd.

Van Govert en Tjeerdtje zijn zes kinderen bekend:

1  Homme Goverts Stienstra is geboren op dinsdag 9 mei 1826 Ferwerd.

Homme trouwt op zaterdag 26 mei 1855 in de gem. Ferwerderadeel met Emkje Jacobs Hayma, dochter van Jacob Tjeerds Hayma en Mintje Wietzes Visser. Emkje is geboren rond 1834 Holwerd.

2  Gooijkje Goverts Stienstra is geboren op donderdag 31 januari 1828 in de gem. Ferwerderadeel, zie IV-G.

3  Aaltje Goverts Stienstra is geboren op dinsdag 15 juni 1830 Ferwerd, zie IV-H.

4  Melis Goverts Stienstra is geboren op maandag 21 mei 1832 in de gem. Ferwerderadeel.

5  Houwkje Goverts Stienstra is geboren op maandag 12 oktober 1835 Ferwerd, zie IV-I.

6  Melis Goverts Stienstra is geboren op zondag 29 april 1838 Ferwerd, is overleden op zondag 24 november 1907 aldaar, is begraven op donderdag 28 november 1907 aldaar.

III-H  Houkje Hommes Stienstra, dochter van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op vrijdag 22 oktober 1802 Hallum, is gedoopt op zondag 14 november 1802 aldaar.

Houkje trouwt op woensdag 23 februari 1825 in de gem. Ferwerderadeel met Sibbele Sjoerds van der Meer, zoon van Sjoerd Aukes van der Meer en Grietje Hendriks. Sibbele is geboren rond 1799 Leeuwarden.

Van Sibbele en Houkje is een kind bekend:

1  Grietje van der Meer is geboren op zondag 19 februari 1826 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 30 juli 1826 in de gem. Tytsjerksteradiel.

III-I  Pieter Hommes Stienstra, zoon van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op donderdag 1 oktober 1807 Hallum, is gedoopt op zondag 18 oktober 1807 aldaar, is overleden op woensdag 24 juli 1844.

Pieter trouwt op donderdag 8 december 1831 in de gem. Ferwerderadeel met Pietje Johannes Dijkstra, dochter van Johannes Dirks Dijkstra en Maaike Martens. Pietje is geboren rond 1802 Hallum, is overleden voor 1858.

Van Pieter en Pietje zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Pieters Stienstra is geboren op donderdag 29 november 1832 Hallum, zie IV-J.

2  Maaike Pieters Stienstra is geboren rond 1836 Hallum.

Maaike trouwt op maandag 21 mei 1860 in de gem. Ferwerderadeel met Gerrit Fokkes Hofman, zoon van Fokke Gerrits Hofman en Wijtske Pieters van der Ploeg. Gerrit is geboren rond 1837 Hallum.

3  Houwkje Pieters Stienstra is geboren op zaterdag 16 juni 1838 Hallum, zie IV-K.

4  Johannnes Pieters Stienstra is geboren rond 1840 Hallum, is ongehuwd overleden op maandag 12 december 1864 aldaar.

III-J  Sijtze Hommes Stienstra, zoon van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op donderdag 5 april 1810 Hallum, is gedoopt op zondag 13 mei 1810 aldaar.

Sijtze trouwt op donderdag 12 maart 1835 in de gem. Ferwerderadeel (1) met Aukje Melis van der Lune, dochter van Melis Pieters van der Lune en Gooike Pieters Molenaar. Aukje is geboren rond 1811 Hallum, is overleden tussen zaterdag 13 augustus 1870 en zaterdag 20 mei 1871.

Van Sijtze en Aukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Aaltje Sijtzes Stienstra is geboren op maandag 28 november 1836 Hallum, is als geboren aangegeven op maandag 28 november 1836 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op woensdag 18 mei 1921 Marrum.

Aaltje trouwt op zaterdag 20 mei 1871 in de gem. Ferwerderadeel met Dirk Hoot, zoon van Lieuwe Foekes Hoot en Wijpkje Tjeerds Keuning. Dirk is geboren rond 1839 Marrum, is overleden voor 1921.

2  Tjeerdtje Sijtzes Stienstra is geboren rond 1839 Hallum, is overleden op maandag 2 januari 1911.

Tjeerdtje trouwt op zaterdag 13 augustus 1870 in de gem. Ferwerderadeel met Jacob Dobma, zoon van Douwe Dobma en Janke Zweitses Feenstra. Jacob is geboren rond 1841 Hallum, is overleden voor 1911.

3  Sijtske Sietzes Stienstra is geboren in 1844 Hallum, zie IV-L.

4  Tietje Sietzes Stienstra is geboren rond 1847 Hallum.

Tietje trouwt op zaterdag 18 mei 1872 in de gem. Ferwerderadeel met Pieter de Vries, zoon van Hendrik Pieters de Vries en Aaltje Hendriks Andringa. Pieter is geboren rond 1845 Westernijtsjerk.

5  Homme Sietzes Stienstra is geboren rond 1849.

6  Houkje Sijtzes Stienstra is geboren in 1852 Hallum, is overleden op zaterdag 10 juli 1886 Stiens.

Houkje trouwt op donderdag 15 mei 1873 in de gem. Ferwerderadeel (1) met Pieter Zijlstra, zoon van Lammert Jacobs Zijlstra en Mintje Pieters Stap. Pieter is geboren op maandag 13 januari 1840 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op donderdag 9 juli 1874 aldaar. Houkje trouwt op donderdag 4 mei 1876 in de gem. Ferwerderadeel (2) met Klaas Akkerman, zoon van Romke Klazes Akkerman en Antje Sakes Timmermans. Klaas is geboren rond 1837 Marrum.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Geertje Gerrits Wolbrink.

7  waarschijnlijk Melis Sytzes Stienstra is geboren rond maandag 28 februari 1853 in de gem. Ferwerderadeel.

Sijtze trouwt op donderdag 18 april 1872 in de gem. Ferwerderadeel (2) met Trijntje Sijtzes de Vries, dochter van Sijtze Jelles de Vries en Sijke Cuperus. Trijntje is geboren rond 1811 Westernijtsjerk.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Ruurd Klazes van der Meulen.

III-K  Trijntje Hommes Stienstra, dochter van Homme Tjeerds Stienstra (II-D) en Aaltje Goverts de Vries, is geboren op maandag 26 april 1813 Hallum, is overleden op woensdag 8 september 1897 in de gem. Ferwerderadeel.

Trijntje trouwt op donderdag 19 juli 1838 in de gem. Ferwerderadeel met Sjoerd Jans Wiersma, zoon van Jan Beerts Wiersma en Naentske Pieters de Boer. Sjoerd is geboren in 1811 Marrum, is overleden op vrijdag 5 mei 1876 Westernijtsjerk.

Van Sjoerd en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Sjoerds Wiersma is geboren op dinsdag 12 maart 1839 Hallum, is overleden op zaterdag 28 oktober 1899 in de gem. Ferwerderadeel.

Jan was gehuwd (1) met Antje Thijssen Polstra. Jan was gehuwd (2) met Saakje de Groot. Saakje is overleden na 1899.

2  Homme Sjoerds Wiersma is geboren op woensdag 23 maart 1842 in de gem. Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op woensdag 16 januari 1861 aldaar.

3  Pieter Sjoerds Wiersma is geboren op dinsdag 1 oktober 1844 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op woensdag 17 december 1845 aldaar.

4  Nææntske Sjoerds Wiersma is geboren op donderdag 15 maart 1849 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op maandag 29 april 1850 aldaar.

III-L  Tjeerd Æbes Stienstra, zoon van Æbe Tjeerds Stienstra (II-E) en Grietje Jippes van der Ploeg, is geboren op zaterdag 4 april 1807 Stiens, is gedoopt op maandag 18 mei 1807 aldaar, is overleden op maandag 28 januari 1889 Tzummarum.

Tjeerd trouwt op donderdag 7 november 1833 Groningen (1) met Tietje van Heumen, dochter van Lambertus van Heumen en Gepke Benedictus. Tietje is geboren op vrijdag 28 februari 1806 Groningen, is overleden op woensdag 14 november 1860 aldaar.

Van Tjeerd en Tietje zijn zes kinderen bekend:

1  Ebe Tjeerds Stienstra is geboren op zaterdag 18 mei 1833, is overleden op maandag 2 maart 1863 Groningen.

2  Gebke Tjeerds Stienstra is geboren op vrijdag 10 oktober 1834 Groningen, is als geboren aangegeven op zaterdag 11 oktober 1834 in de gem. Groningen, zie IV-M.

3  Grietje Tjeerds Stienstra is geboren op dinsdag 4 april 1837 Groningen, is als geboren aangegeven op dinsdag 4 april 1837 in de gem. Groningen.

4  Grietje Tjeerds Stienstra is geboren in april 1838 Groningen, is overleden op zondag 6 mei 1838 aldaar.

5  Grietje Tjeerds Stienstra is geboren op vrijdag 14 december 1838 Groningen, is als geboren aangegeven op zaterdag 15 december 1838 in de gem. Groningen, is overleden op maandag 2 januari 1843 Groningen.

6  Lammert Lubbertus Stienstra is geboren op zaterdag 3 juli 1841 Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 5 juli 1841 in de gem. Groningen, is overleden op donderdag 26 mei 1842 Groningen.

Tjeerd begint een relatie voor 1854 (2) met Tettje Veenstra, dochter van Hendrik Jan Veenstra en Joukjen Rieuwerts. Tettje is geboren op vrijdag 6 oktober 1815 Beets, is overleden op zondag 14 oktober 1883 in de gem. Barradeel.

Tettje had eerder een buitenechtelijke relatie (1) met Tjeerd Æbes Stienstra (zie III-L).

Van Tjeerd en Tettje is een natuurlijk kind bekend:

7  waarschijnlijk Jouke Veenstra is geboren op zaterdag 14 januari 1854 om 23.30 uur Tzummarum, zie IV-N.

Tjeerd trouwt op donderdag 17 oktober 1872 in de gem. Barradeel (3) met Tettje Veenstra, dochter van Hendrik Jan Veenstra en Joukjen Rieuwerts. Tettje is geboren op vrijdag 6 oktober 1815 Beets, is overleden op zondag 14 oktober 1883 in de gem. Barradeel.

Tettje had eerder een buitenechtelijke relatie (1) met Tjeerd Æbes Stienstra (zie III-L).

Van Tjeerd en Tettje is een kind bekend:

8  waarschijnlijk Jouke Veenstra is geboren op zaterdag 14 januari 1854 om 23.30 uur Tzummarum, zie IV-N.

III-M  Houkje Æbes Stienstra, dochter van Æbe Tjeerds Stienstra (II-E) en Grietje Jippes van der Ploeg, is geboren op woensdag 12 mei 1813 Stiens, is overleden op zondag 27 november 1898 in de gem. Leeuwarden.

Houkje trouwt op woensdag 16 november 1836 Leeuwarden met Eeltje Eintes Boes, zoon van Einte Eeltjes Boes en Janke Ruurds Rypma. Eeltje is geboren rond 1804 Ferwerd.

Van Eeltje en Houkje is een kind bekend:

1  Janke Boes is geboren rond 1839 Leeuwarden, is overleden op woensdag 30 mei 1900 om 18.30 uur Hoorn, is als overleden aangegeven op vrijdag 1 juni 1900 in de gem. Hoorn.

Janke was gehuwd met Jan Gleijsteen. Jan is geboren rond 1843.

III-N  Jippe Æbes Stienstra, zoon van Æbe Tjeerds Stienstra (II-E) en Grietje Jippes van der Ploeg, is geboren op dinsdag 7 maart 1820 Stiens, is overleden op zondag 21 juni 1896 in de gem. Ferwerderadeel.

Jippe trouwt op donderdag 27 mei 1847 met Froukjen Lieuwes Hemminga, dochter van Lieuwe Hendriks Hemmenga en Suardina Jacobus Posthuma. Froukjen is geboren rond 1817 Beetsterzwaag, is overleden op vrijdag 27 december 1895 in de gem. Ferwerderadeel.

Van Jippe en Froukjen zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Stienstra is doodgeboren op vrijdag 21 april 1848 om 07.00 uur in de gem. Ferwerderadeel, is als overleden aangegeven op zaterdag 22 april 1848 aldaar.

2  Æbe Jippes Stienstra is geboren op zaterdag 3 maart 1849 om 11.00 uur Hallum, is als geboren aangegeven op dinsdag 6 maart 1849 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 11 maart 1849 om 08.00 uur Hallum, is als overleden aangegeven op dinsdag 13 maart 1849 in de gem. Ferwerderadeel.

3  Æbe Jippes Stienstra is geboren op maandag 15 april 1850 om 06.00 uur Hallum, is als geboren aangegeven op woensdag 17 april 1850 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op vrijdag 31 mei 1850 Hallum, is als overleden aangegeven op maandag 3 juni 1850 in de gem. Ferwerderadeel.

4  Suardina Jippes Stienstra is geboren op dinsdag 1 juli 1851 om 11.30 uur Hallum, is als geboren aangegeven op woensdag 2 juli 1851 in de gem. Ferwerderadeel, zie IV-O.

5  Æbe Jippes Stienstra is geboren op woensdag 29 maart 1854 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 8 augustus 1871 Hallum.

III-O  Lieuwe Æbes Stienstra, zoon van Æbe Tjeerds Stienstra (II-E) en Grietje Jippes van der Ploeg, is geboren op zondag 16 februari 1823 Stiens, is overleden op dinsdag 12 april 1870 aldaar.

Lieuwe trouwt op donderdag 9 oktober 1845 in de gem. Leeuwarderadeel met Aafke Abes de Vries, dochter van Abe Alberts de Vries en Dirkje Symens Kooi. Aafke is geboren op dinsdag 26 september 1820 Hallum, is als geboren aangegeven op woensdag 27 september 1820 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 2 maart 1875 Stiens.

Van Lieuwe en Aafke zijn zes kinderen bekend:

1  Æbe Lieuwes Stienstra is geboren op zondag 4 januari 1846 Stiens, zie IV-P.

2  Abe Lieuwes Stienstra is geboren op vrijdag 6 oktober 1848 Stiens, zie IV-Q.

3  Grietje Lieuwes Stienstra is geboren op zondag 8 augustus 1852 Stiens.

Grietje trouwt op donderdag 18 mei 1876 in de gem. Het Bildt met Jan Zittema, zoon van Jelle Lijkles Zittema en Trijntje Jans van der Woude. Jan is geboren rond 1850 Vrouwenparochie.

4  Dirkje Lieuwes Stienstra is geboren op zondag 17 september 1854 Stiens, is overleden op vrijdag 6 oktober 1854 aldaar.

5  Dirk Lieuwes Stienstra is geboren op donderdag 9 juli 1857 Stiens, is overleden op zondag 18 augustus 1861 aldaar.

6  Dirk Lieuwes Stienstra is geboren op maandag 27 juli 1863 Stiens, zie IV-R.

III-P  Ulbe Æbes Stienstra, zoon van Æbe Tjeerds Stienstra (II-E) en Grietje Jippes van der Ploeg, is geboren op dinsdag 16 januari 1827 Stiens, is overleden op zondag 16 september 1900 Warga.

Ulbe trouwt op donderdag 31 mei 1860 in de gem. Leeuwarderadeel met Tjerkje Doekes Odinga, dochter van Doeke Olferts Odinga en Jeltje Martens Stienstra. Tjerkje is geboren op vrijdag 25 november 1836 Goutum, is overleden op woensdag 3 juni 1891 Warga.

Van Ulbe en Tjerkje zijn vier kinderen bekend:

1  Abe Ulbes Stienstra is geboren op woensdag 2 oktober 1861 Warga, is overleden op maandag 13 januari 1862 aldaar.

2  Æbe Ulbes Stienstra is geboren op dinsdag 20 januari 1863 Warga, zie IV-S.

3  Doeke Ulbes Stienstra is geboren op zondag 4 juni 1865 Warga, is overleden op zondag 1 oktober 1865 aldaar.

4  Doeke Ulbes Stienstra is geboren op donderdag 10 januari 1867 Warga, zie IV-T.

Generatie IV

IV-A  Janke Tjeerds Stienstra, dochter van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op maandag 3 maart 1823 Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 3 februari 1910 Loosduinen.

Janke trouwt op donderdag 4 november 1852 in de gem. Het Bildt met Johannes Joukes Schouwerwou, zoon van Jouke Willems Schouwerwou en Tomasje Johannes Kramer. Johannes is geboren op woensdag 23 april 1828 Sint Jacobiparochie, is overleden op donderdag 16 november 1899 Wormen.

Van Johannes en Janke zijn zes kinderen bekend:

1  Jouke Schouwerwou is geboren op woensdag 6 september 1854 in de gem. Het Bildt.

2  Tjeerd Schouwerwou is geboren op woensdag 4 maart 1857 in de gem. Het Bildt.

Tjeerd trouwt op zaterdag 10 mei 1884 Meppel met Jantje Dannenberg, dochter van N.N. en N.N.. Jantje is geboren rond 1859 Zuidwolde.

3  Thomaske Schouwerwou is geboren op dinsdag 25 oktober 1859 Sint Jacobiparochie.

Thomaske trouwt op donderdag 19 mei 1887 Groningen met Jan Hacquebard, zoon van Johannes Hacquebard en Elisabeth Cecilia Verhaar. Jan is geboren op maandag 2 maart 1863 Leeuwarden.

4  Okke Schouwerwou is geboren op maandag 29 september 1862 in de gem. Het Bildt.

Okke trouwt op donderdag 23 februari 1893 in de gem. Breda met Petronella Wilhelmina Vermeer, dochter van Thomas Vermeer en Wilhelmina Theodora Christina Koch. Petronella is geboren op donderdag 28 augustus 1862 Rucphen.

5  Pieter Schouwerwou is geboren op maandag 23 januari 1865 in de gem. Het Bildt.

6  Akke Schouwerwou is geboren op woensdag 31 oktober 1866 in de gem. Het Bildt.

IV-B  Aaltje Tjeerds Stienstra, dochter van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op vrijdag 29 oktober 1824 om 18.00 uur Vrouwenparochie, is als geboren aangegeven op maandag 1 november 1824 in de gem. Het Bildt, is overleden op zaterdag 2 mei 1914 Tzummarum.

Aaltje trouwt op zaterdag 26 april 1851 in de gem. Barradeel (1) met Eelke Sjoerds Terpstra, zoon van Sjoerd Sijbrens Terpstra en Trijntje Eelkes Koopmans. Eelke is geboren rond 1822 Tzummarum, is overleden voor 1880.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Fetje Jans Postma.

Van Eelke en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Tjeerd Terpstra is geboren op zaterdag 21 augustus 1852 in de gem. Barradeel.

2  Trijntje Terpstra is geboren op donderdag 13 juli 1854 in de gem. Barradeel.

3  Luutske Terpstra is geboren op zondag 3 april 1859 in de gem. Barradeel.

4  Tjeerd Terpstra is geboren op donderdag 8 augustus 1861 in de gem. Barradeel, is overleden op zondag 20 januari 1946 aldaar.

Tjeerd trouwt op zaterdag 5 april 1884 in de gem. Barradeel met Antje Zondervan, dochter van Klaas Ypes Zondervan en Jeltje Jelles Ypma. Antje is geboren rond 1863 Minnertsga.

5  Luutske Terpstra is geboren op woensdag 30 december 1863 in de gem. Barradeel.

Luutske trouwt op zaterdag 3 juli 1886 in de gem. Franekeradeel met Bauke Spanjer, zoon van Willem Rienks Spanjer en Fetje Baukes Joustra. Bauke is geboren rond 1863 Franeker.

6  Sjoerd Terpstra is geboren op zondag 17 juni 1866 in de gem. Barradeel.

Aaltje trouwt op zaterdag 8 mei 1880 in de gem. Barradeel (2) met Foppe Hibma, zoon van Tjeerd Renses Hibma en Maaike Formers. Foppe is geboren rond 1823 Tzummarum, is overleden voor 1914.

Foppe was eerder gehuwd (1) met Geertje de Jager.

IV-C  Homme Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op zaterdag 1 oktober 1825 Vrouwenparochie, is overleden op zaterdag 24 mei 1919 Hallum.

Homme trouwt op donderdag 4 december 1851 in de gem. Het Bildt (1) met Arjaantje Willems Timstra, dochter van Willem Botes Timstra en Rinske Feenstra. Arjaantje is geboren rond 1825 Sint Annaparochie, is overleden voor 1853.

Homme trouwt op donderdag 14 juli 1853 in de gem. Het Bildt (2) met Jantje Adams Bakker, dochter van Adam Jans Bakker en Ybeltje Ruurds de Haan. Jantje is geboren rond 1828 Franeker, is overleden na 1919.

Van Homme en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Akke Hommes Stienstra is geboren op dinsdag 6 juni 1854 Sint Annaparochie.

Akke trouwt op zaterdag 30 september 1876 in de gem. Ferwerderadeel met Feike Jelles Bos, zoon van Jelle Feikes Bos en Johanna Ringnalda?. Feike is geboren in 1852 Hallum.

2  Tjeerd Hommes Stienstra is geboren op zaterdag 4 oktober 1856 Sint Annaparochie.

Tjeerd trouwt op zaterdag 13 december 1879 in de gem. Ferwerderadeel met Pietje Kuipers, dochter van Anne Jogchums Kuipers en Antje Korthals. Pietje is geboren rond 1856 Vrouwenparochie.

3  Ybeltje Hommes Stienstra is geboren op zaterdag 3 juli 1858 Sint Annaparochie.

Ybeltje trouwt op zaterdag 13 mei 1882 in de gem. Ferwerderadeel met Ysbrand de Jong, zoon van Pieter Sjoerds de Jong en Trijntje Klazes Jellema. Ysbrand is geboren rond 1857 Hallum.

4  Adam Hommes Stienstra is geboren op donderdag 6 februari 1862 Sint Annaparochie, zie V-A.

5  Sijmen Hommes Stienstra is geboren op maandag 10 augustus 1868 Vrouwenparochie, is overleden op zondag 16 augustus 1868 aldaar.

IV-D  Jan Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op zondag 27 juni 1830 Vrouwenparochie, is overleden op woensdag 31 juli 1889 Beetgum.

Jan trouwt op zondag 7 november 1858 in de gem. Het Bildt met Klaaske Oeges Adema, dochter van Oege Harings Adema en Tjepkje Klazes de Jong. Klaaske is geboren in april 1829 Menaldum, is overleden op zaterdag 3 december 1904 Paterson.

Van Jan en Klaaske zijn negen kinderen bekend:

1  Oege Jans Stienstra is geboren Beetgum.

2  Jan Jans Stienstra is geboren na 1859 Beetgum, is jong overleden.

3  Tjeerd Jans Stienstra is geboren op maandag 14 februari 1859 Beetgum, zie V-B.

4  Akke Jans Stienstra is geboren rond 1861 Beetgum, is overleden op zaterdag 19 november 1864 aldaar.

5  Tjibbe Jans Stienstra is geboren op donderdag 17 november 1864 Beetgum, zie V-C.

6  Oege Jans Stienstra is geboren op zaterdag 3 maart 1866 Beetgum.

7  Akke Jans Stienstra is geboren op vrijdag 10 september 1869 Beetgum, is overleden op maandag 12 augustus 1889 aldaar.

8  Oege Jans Stienstra is geboren rond maandag 13 september 1869 Beetgum, is overleden rond maandag 13 augustus 1883 aldaar.

9  Klaas Jans Stienstra is geboren op dinsdag 7 februari 1871 Beetgum, zie V-D.

IV-E  Albert Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op zaterdag 19 september 1835 Sint Annaparochie, is overleden op zaterdag 17 februari 1877 Vrouwenparochie.

Albert trouwt op vrijdag 28 september 1860 in de gem. Barradeel met Betje Jans Bijleveld, dochter van Jan Abraham Bijleveld en Sibbeltje Krot. Betje is geboren op donderdag 14 oktober 1830 Amsterdam, is overleden op vrijdag 29 juli 1887 Oudebildtzijl.

Van Albert en Betje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjeerd Alberts Stienstra is geboren op donderdag 3 oktober 1861 Minnertsga, is doopsgezind gedoopt, zie V-E.

2  Sibbeltje Alberts Stienstra is geboren op zaterdag 13 december 1862 Minnertsga, zie V-F.

3  Okko Alberts Stienstra is geboren rond dinsdag 7 augustus 1866 Vrouwenparochie, zie V-G.

4  Jan Alberts Stienstra is geboren op woensdag 1 maart 1871 Oudebildtzijl, zie V-H.

IV-F  Pieter Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Hommes Stienstra (III-F) en Akke Jans Ebbens, is geboren op vrijdag 19 augustus 1842 Sint Annaparochie, is overleden op donderdag 16 september 1909 Leeuwarden.

Pieter trouwt op zaterdag 10 maart 1888 Leeuwarden met Willemke Pieters Paulusma, dochter van Pieter Sjoukes Paulusma en Jantje Egberts Westra. Willemke is geboren rond 1846 Hurdegaryp, is overleden voor 1909.

Van Pieter en Willemke is een kind bekend:

1  Jantje Stienstra is geboren rond maandag 13 juni 1881 Tytsjerk.

IV-G  Gooijkje Goverts Stienstra, dochter van Govert Hommes Stienstra (III-G) en Tjeerdtje Melis van der Lune, is geboren op donderdag 31 januari 1828 in de gem. Ferwerderadeel.

Gooijkje trouwt op zaterdag 19 mei 1855 in de gem. Ferwerderadeel met Hendrik Botes Tadema, zoon van Bote Hendriks Tadema en Menke Mients Wagenaar. Hendrik is geboren op maandag 18 maart 1822 Ferwerd.

Van Hendrik en Gooijkje zijn acht kinderen bekend:

1  Bote Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 28 mei 1858 Ferwerd, is overleden op zondag 14 februari 1875 Marrum.

2  Govert Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 23 maart 1860 Ferwerd, is overleden op vrijdag 29 januari 1937 aldaar.

Govert trouwt op donderdag 7 mei 1885 in de gem. Westdongeradeel met Hiltje van Gelder. Hiltje is geboren op woensdag 13 februari 1861 Nes (WED), is overleden op dinsdag 14 november 1939 Ferwerd.

3  Mient Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 21 maart 1862 Marrum, is overleden rond 1909 Duitsland.

4  Melis Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 23 oktober 1863 Marrum, is overleden op donderdag 7 augustus 1890 Ferwerd.

5  Gerrit Hendriks Tadema is geboren op maandag 27 februari 1865 Marrum.

Gerrit trouwt op donderdag 5 mei 1887 in de gem. Het Bildt (is gescheiden op donderdag 17 september 1903 Leeuwarden) met Antje van Gelder, dochter van Hillebrand van Gelder en Ariaantje Dankert. Antje is geboren rond 1867 Sint Annaparochie.

6  Tjeerdje Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 19 oktober 1866 Marrum, is overleden op vrijdag 19 maart 1886 aldaar.

7  Menke Hendriks Tadema is geboren op vrijdag 19 oktober 1866 Marrum, is overleden op zondag 21 juni 1874 aldaar.

8  Aukje Hendriks Tadema is geboren op zaterdag 10 oktober 1868 Marrum, is overleden op woensdag 17 februari 1886 aldaar.

IV-H  Aaltje Goverts Stienstra, dochter van Govert Hommes Stienstra (III-G) en Tjeerdtje Melis van der Lune, is geboren op dinsdag 15 juni 1830 Ferwerd, is overleden op zaterdag 30 mei 1903 Burgumerheide.

Aaltje trouwt op zaterdag 8 juni 1850 in de gem. Ferwerderadeel met Ids Hyltjes Koopmans, zoon van Hyltje Gerbens Koopmans en Eke Idzes Bierma(?). Ids is geboren op maandag 29 november 1819 Holwerd, is overleden op donderdag 26 februari 1880 aldaar.

Van Ids en Aaltje zijn negen kinderen bekend:

1  Eeke Idses Koopmans is geboren op vrijdag 4 april 1851 Holwerd, is overleden op zaterdag 26 augustus 1933 Veenwouden.

Eeke trouwt op zaterdag 20 mei 1876 in de gem. Westdongeradeel met Doeke Goslings Wiersma, zoon van Gosling Doekes Wiersma en Antje Klazes Terpstra. Doeke is geboren op dinsdag 16 januari 1844 Brantgum, is overleden op donderdag 14 februari 1924 aldaar.

2  Govert Koopmans is geboren op woensdag 5 januari 1853 Holwerd, is overleden op zaterdag 7 mei 1910 IJsselmuiden.

Govert trouwt op donderdag 2 augustus 1877 in de gem. Kampen met Treintje Boom, dochter van Gerrit Boom en Akke Cromberg. Treintje is geboren rond 1853 Kampen, is overleden na mei 1910.

3  Hyltje Idzes Koopmans is geboren rond maart 1856, is overleden op zondag 17 augustus 1856 in de gem. Westdongeradeel.

4  Aukje Koopmans is geboren op woensdag 26 augustus 1857 in de gem. Westdongeradeel, is ongehuwd overleden op maandag 19 augustus 1878 aldaar.

5  Tjeerdtje Koopmans is geboren op zaterdag 5 januari 1861 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op zondag 5 maart 1922 aldaar.

Tjeerdtje trouwt op zaterdag 13 juni 1896 in de gem. Westdongeradeel met Nicolaas Bonga, zoon van Jitze Gerrits Bonga en Jantje Jans van der Velde. Nicolaas is geboren rond 1859, is overleden op zaterdag 9 september 1911 in de gem. Ferwerderadeel.

6  doodgeboren dochter is doodgeboren op vrijdag 16 januari 1863 Holwerd, is overleden op vrijdag 16 januari 1863.

7  Hyltje Idzes Koopmans is geboren op vrijdag 1 januari 1864 Holwerd, is overleden op zaterdag 18 november 1865 in de gem. Westdongeradeel.

8  Hyltje Koopmans is geboren op vrijdag 21 september 1866 Holwerd, is ongehuwd overleden op zaterdag 20 maart 1886 Leeuwarden.

9  Gaatske Koopmans is geboren op dinsdag 27 juni 1871 Holwerd.

IV-I  Houwkje Goverts Stienstra, dochter van Govert Hommes Stienstra (III-G) en Tjeerdtje Melis van der Lune, is geboren op maandag 12 oktober 1835 Ferwerd, is overleden op maandag 30 november 1908.

Houwkje trouwt op zaterdag 8 maart 1862 in de gem. Ferwerderadeel met Bauke Gosses Hoekstra, zoon van Gosse Sakes Hoekstra en Akke Reinders Zondervan. Bauke is geboren rond 1834 Lichtaard, is overleden na 1908.

Van Bauke en Houwkje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N..

N was gehuwd met Douwe Meindersma. Douwe is geboren rond 1864.

2  Gosse Hoekstra is geboren rond 1863, is overleden op zaterdag 7 april 1928 in de gem. Tytsjerksteradiel.

Gosse was gehuwd met N.N.. N is overleden na 1928.

3  Akke Hoekstra is geboren op woensdag 4 oktober 1865 Marrum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 2 februari 1944 Leeuwarden, is begraven rond maandag 7 februari 1944 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Akke gaat in ondertrouw op donderdag 18 december 1890 in de gem. Ferwerderadeel, trouwt op dinsdag 6 januari 1891 aldaar met Hendrik Stienstra, zoon van Pieter Dirks Stienstra en Rinske Geertruida Opdam. Hendrik is geboren op dinsdag 19 december 1865 Leeuwarden, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 10 februari 1934 aldaar, is begraven op dinsdag 13 februari 1934 om 13.00 uur aldaar (Noorderbegraafplaats).

4  Gooikje Hoekstra is geboren rond 1869, is overleden op dinsdag 28 augustus 1945 in de gem. Opsterland.

IV-J  Aaltje Pieters Stienstra, dochter van Pieter Hommes Stienstra (III-I) en Pietje Johannes Dijkstra, is geboren op donderdag 29 november 1832 Hallum, is overleden op vrijdag 7 februari 1908 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 7 februari 1908.

Aaltje trouwt op zaterdag 22 mei 1858 in de gem. Ferwerderadeel met Douwe Dijkstra, natuurlijke zoon van Jannigje Douwes Dijkstra. Douwe is geboren rond 1831 Finkum, is overleden voor 1908.

Van Douwe en Aaltje is een kind bekend:

1  Pieter Dijkstra is geboren rond 1865, is overleden op vrijdag 7 november 1947 om 15.00 uur Hallum.

Pieter was gehuwd met Ytje de Groot. Ytje is overleden voor november 1947.

IV-K  Houwkje Pieters Stienstra, dochter van Pieter Hommes Stienstra (III-I) en Pietje Johannes Dijkstra, is geboren op zaterdag 16 juni 1838 Hallum, is overleden op dinsdag 26 februari 1907 Marrum, is als overleden aangegeven op dinsdag 26 februari 1907.

Van Houwkje en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Johannes Stienstra is geboren op zaterdag 26 november 1870 Hallum, is overleden op zondag 7 januari 1968 Groningen, is begraven op donderdag 11 januari 1968 Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).

Johannes trouwt op zaterdag 14 januari 1905 in de gem. Ferwerderadeel met Tjitske Kok, dochter van Johannes Pieters Kok en Hendrikje Sijtses Roersma. Tjitske is geboren op zaterdag 5 augustus 1876 Ferwerd, is overleden op maandag 22 januari 1945 Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 27 januari 1945 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Houwkje trouwt op zaterdag 26 april 1873 in de gem. Ferwerderadeel (2) met Gelt Falentijn van Dijk, zoon van Falentijn Fransen van Dijk en Baukje Jans Koopmans. Gelt is geboren rond 1841 Marrum, is overleden voor 1907.

Van Gelt en Houwkje is een kind bekend:

2  Pieter van Dijk is geboren op zaterdag 7 september 1878 Marrum, is begraven op vrijdag 22 juli 1955 aldaar.

IV-L  Sijtske Sietzes Stienstra, dochter van Sijtze Hommes Stienstra (III-J) en Aukje Melis van der Lune, is geboren in 1844 Hallum, is overleden op zondag 30 mei 1897 Wirdum (LWL).

Sijtske trouwt op zaterdag 20 november 1875 in de gem. Leeuwarderadeel met Klaas Jochums Wybenga, zoon van Jochum Pieters Wybenga en Aaltje Klazes Allema. Klaas is geboren op vrijdag 25 juli 1845 Wirdum (LWL), is overleden op zaterdag 28 februari 1931 Leeuwarden.

Klaas was later gehuwd (2) met Trijntje Hornstra.

Van Klaas en Sijtske zijn twee kinderen bekend:

1  Sijtse Wybenga is geboren rond 1880 Wirdum (LWL).

Sijtse trouwt op vrijdag 25 september 1903 Smilde met Willemina Snippe, dochter van N.N. en N.N.. Willemina is geboren rond 1882 Smilde.

2  Pieter Wybenga is geboren rond 1882 Wirdum, is overleden op maandag 31 januari 1938 Avereest.

Pieter was gehuwd met Sara Rinzes Douma. Sara is overleden na januari 1938.

IV-M  Gebke Tjeerds Stienstra, dochter van Tjeerd Æbes Stienstra (III-L) en Tietje van Heumen, is geboren op vrijdag 10 oktober 1834 Groningen, is als geboren aangegeven op zaterdag 11 oktober 1834 in de gem. Groningen, is overleden op donderdag 6 november 1873 Groningen.

Gebke trouwt op donderdag 26 mei 1859 in de gem. Groningen met Johannes Struik, zoon van Hendrik Arends Struik en Jantje Billing. Johannes is geboren op donderdag 21 april 1836 Groningen, is overleden op donderdag 25 maart 1926 aldaar.

Van Johannes en Gebke zijn zes kinderen bekend:

1  Jantje Struik is geboren op zaterdag 16 februari 1861 Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 18 februari 1861 in de gem. Groningen, is overleden op maandag 7 mei 1951 om 17.00 uur Groningen, is als overleden aangegeven op dinsdag 8 mei 1951 in de gem. Groningen.

Jantje trouwt op zondag 15 februari 1891 Groningen met Jan Diele. Jan is geboren op zondag 22 januari 1865 Emden.

2  Willem Petrus Struik is geboren op donderdag 12 maart 1863 Groningen, is als geboren aangegeven op donderdag 12 maart 1863 in de gem. Groningen, is overleden op donderdag 1 april 1948 Haren.

Willem trouwt op zondag 23 november 1884 in de gem. Groningen met Maria Elizabetha Traudes, dochter van Johann Jacob Traudes en Pietje Arends Eenjes. Maria is geboren op woensdag 2 december 1863 Veendam.

3  Hendrika Struik is geboren op zondag 2 juli 1865 Groningen, is als geboren aangegeven op maandag 3 juli 1865 in de gem. Groningen, is overleden op dinsdag 4 juli 1933 Groningen.

Hendrika trouwt op zondag 14 september 1890 Groningen met Evert Jan Urban, zoon van François Ernst Lodewijk Urban en Albertje Greving. Evert is geboren op vrijdag 11 maart 1864 Groningen.

4  Ebe Struik is geboren op woensdag 18 december 1867 Groningen.

Ebe trouwt op donderdag 22 mei 1890 in de gem. Groningen met Johanna Lummegiena Balk, dochter van Johannes Balk en Geertje Bosscher. Johanna is geboren op donderdag 4 mei 1871 Groningen.

5  Gebke Struik is geboren op donderdag 21 april 1870 Groningen, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 april 1870 in de gem. Groningen.

6  Johannes Struik is geboren op dinsdag 28 oktober 1873 Groningen, is als geboren aangegeven op woensdag 29 oktober 1873 in de gem. Groningen.

Johannes trouwt op woensdag 11 mei 1927 in de gem. Rotterdam met Susanna Cornelia de Bruijne, dochter van Joseph de Bruijne en Sara de Bree. Susanna is geboren rond 1846 Vlissingen.

Susanna was eerder gehuwd (1) met Arnoldus Heijmans.

IV-N  (?) Jouke Veenstra, waarschijnlijk natuurlijke zoon van Tjeerd Æbes Stienstra (III-L) en Tettje Veenstra, is geboren op zaterdag 14 januari 1854 om 23.30 uur Tzummarum, is overleden op dinsdag 5 februari 1935 om 18.00 uur aldaar.

Jouke trouwt op donderdag 30 mei 1878 in de gem. Barradeel met Aaltje Tolsma, dochter van Johannes Aukes Tolsma en Rinske Pieters van der Werf. Aaltje is geboren op donderdag 13 oktober 1853 in de gem. Barradeel, is overleden op woensdag 6 juni 1934 Tzummarum.

Van Jouke en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Tettje Veenstra is geboren op zondag 16 maart 1879 in de gem. Barradeel.

Tettje trouwt op woensdag 10 mei 1905 in de gem. Barradeel met Pieter Luinstra.

2  Rinske Veenstra is geboren op zaterdag 13 november 1880 in de gem. Barradeel, zie V-I.

3  Tjeerdtje Veenstra is geboren op donderdag 11 mei 1882 in de gem. Barradeel.

Tjeerdtje trouwt op donderdag 11 juni 1908 in de gem. Het Bildt met Douwe de Boer, zoon van Jarig de Boer en Grietje Kramer. Douwe is geboren rond 1872 Sint Jacobiparochie, is overleden op maandag 17 november 1924 aldaar.

IV-O  Suardina Jippes Stienstra, dochter van Jippe Æbes Stienstra (III-N) en Froukjen Lieuwes Hemminga, is geboren op dinsdag 1 juli 1851 om 11.30 uur Hallum, is als geboren aangegeven op woensdag 2 juli 1851 in de gem. Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op vrijdag 30 december 1921 om 14.00 uur Leeuwarden, is als overleden aangegeven op zaterdag 31 december 1921 in de gem. Leeuwarden.

Van Suardina en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Frouwkje Stienstra is geboren op zaterdag 5 oktober 1889 Hallum.

Frouwkje trouwt op zaterdag 23 mei 1914 Leeuwarden met Johannes Vaas, zoon van Uiltje Vaas en Cornelia Abelsma. Johannes is geboren rond 1888 Leeuwarden.

IV-P  Æbe Lieuwes Stienstra, zoon van Lieuwe Æbes Stienstra (III-O) en Aafke Abes de Vries, is geboren op zondag 4 januari 1846 Stiens, is overleden op zaterdag 28 november 1925 Minnertsga.

Æbe trouwt op vrijdag 11 mei 1877 in de gem. Leeuwarderadeel met Aukje Harmens de Jong, dochter van Harmen Gerbens de Jong en Trijntje Wijbrens Plantinga. Aukje is geboren op dinsdag 17 juni 1851 Vrouwenparochie, is overleden tussen 1902 en 1925.

Van Æbe en Aukje zijn vier kinderen bekend:

1  Lieuwe Æbes Stienstra is geboren op zaterdag 7 september 1878 Menaldum, zie V-J.

2  Trijntje Stienstra is geboren op donderdag 28 oktober 1880 Menaldum, zie V-K.

3  Harmen E. Stienstra is geboren op vrijdag 20 januari 1882 Menaldum, zie V-L.

4  Abe Gerben Stienstra (Arther) is geboren op zaterdag 7 maart 1885 Minnertsga, zie V-M.

IV-Q  Abe Lieuwes Stienstra, zoon van Lieuwe Æbes Stienstra (III-O) en Aafke Abes de Vries, is geboren op vrijdag 6 oktober 1848 Stiens, is overleden rond woensdag 3 maart 1915 in de gem. Leeuwarderadeel.

Abe trouwt op donderdag 18 april 1872 in de gem. Leeuwarderadeel met Antje Sakes Ritsma, dochter van Sake Sipkes Ritsma en Fettje Hendriks de Wal. Antje is geboren op vrijdag 29 juni 1855 Britsum, is overleden op dinsdag 28 april 1936 in de gem. Leeuwarderadeel.

Van Abe en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Fettje Abes Stienstra is geboren op zondag 4 augustus 1872 Britsum, is overleden op woensdag 26 september 1877 aldaar.

2  Aafke Abes Stienstra is geboren op zaterdag 28 augustus 1875 Britsum, is overleden op woensdag 10 april 1878 aldaar.

3  Yttje Abes Stienstra is geboren op donderdag 23 augustus 1877 Britsum, is overleden op donderdag 5 april 1900 aldaar.

4  Aafke Abes Stienstra is geboren op dinsdag 18 januari 1887 Britsum, zie V-N.

IV-R  Dirk Lieuwes Stienstra, zoon van Lieuwe Æbes Stienstra (III-O) en Aafke Abes de Vries, is geboren op maandag 27 juli 1863 Stiens, is overleden op donderdag 9 november 1911 Vrouwenparochie.

Dirk trouwt op donderdag 17 mei 1888 in de gem. Het Bildt met Sjoukje Folkertsma, dochter van Eeltje Johannes Folkertsma en Trijntje Andries de Vries. Sjoukje is geboren op donderdag 18 juni 1863 Minnertsga, is overleden op maandag 17 juni 1912 in de gem. Het Bildt.

Van Dirk en Sjoukje is een kind bekend:

1  Trijntje Stienstra is geboren op zondag 15 september 1889 Vrouwenparochie, zie V-O.

IV-S  Æbe Ulbes Stienstra, zoon van Ulbe Æbes Stienstra (III-P) en Tjerkje Doekes Odinga, is geboren op dinsdag 20 januari 1863 Warga, is overleden op zaterdag 27 juli 1929 aldaar.

Æbe trouwt op donderdag 15 mei 1890 in de gem. Idaarderadeel met Minke Reinders de Jong, dochter van Reinder Wijtzes de Jong en Tietje Roelofs Buimer. Minke is geboren op zaterdag 8 augustus 1863 Warga, is overleden op donderdag 9 september 1943 Huizum.

Van Æbe en Minke zijn zeven kinderen bekend:

1  Ulbe Æbes Stienstra is geboren op zaterdag 28 februari 1891 Warga, zie V-P.

2  Tietje Æbes Stienstra is geboren op vrijdag 5 januari 1894 Warga, zie V-Q.

3  Reinder Stienstra is geboren op vrijdag 26 juli 1895 Warga, zie V-R.

4  Tjerkje Æbes Stienstra is geboren op woensdag 10 februari 1897 Warga, is overleden op donderdag 28 september 1989 Leeuwarden, is gecremeerd op maandag 2 oktober 1989 Goutum.

Tjerkje trouwt op zaterdag 9 juni 1923 met Jelle de Vries. Jelle is geboren op dinsdag 9 augustus 1898, is overleden op donderdag 11 januari 1979 Leeuwarden.

5  Roel Stienstra is geboren op vrijdag 28 oktober 1898 Warga, zie V-S.

6  Antje Æbes Stienstra is geboren op woensdag 20 februari 1901 Warga, zie V-T.

7  Doeke Æbes Stienstra is geboren op dinsdag 18 juli 1905 Warga, zie V-U.

IV-T  Doeke Ulbes Stienstra, zoon van Ulbe Æbes Stienstra (III-P) en Tjerkje Doekes Odinga, is geboren op donderdag 10 januari 1867 Warga, is overleden op zondag 24 oktober 1937 aldaar, is begraven rond vrijdag 29 oktober 1937 aldaar.

Doeke trouwt op zaterdag 31 mei 1890 in de gem. Idaarderadeel met Jitske de Vries, dochter van Doeke Pieters de Vries en Pietje Hettes Bijlsma. Jitske is geboren op vrijdag 17 juli 1868 in de gem. Idaarderadeel, is overleden op vrijdag 10 juli 1953 Warga, is begraven rond woensdag 15 juli 1953 aldaar.

Van Doeke en Jitske zijn acht kinderen bekend:

1  Doeke Stienstra is geboren op vrijdag 20 februari 1891 Warga, is overleden op zondag 22 maart 1891 aldaar.

2  Pietje Stienstra is geboren op zaterdag 12 maart 1892 Warga.

3  Ulbe Stienstra is geboren op maandag 18 september 1893 Warga, is overleden op zaterdag 29 april 1899 aldaar.

4  Doeke Stienstra is geboren op maandag 21 oktober 1895 om 03.00 uur Warga, is als geboren aangegeven op woensdag 23 oktober 1895 in de gem. Idaarderadeel, zie V-V.

5  Tjerkje Stienstra is geboren op donderdag 14 april 1898 Warga, zie V-W.

6  Minke Stienstra is geboren op woensdag 8 november 1899 om 09.00 uur Warga, is als geboren aangegeven op woensdag 8 november 1899 in de gem. Idaarderadeel, is overleden op woensdag 13 december 1899 Warga.

7  Meinke Doekes Stienstra is geboren op woensdag 10 juni 1903 Warga.

8  Ulbe Stienstra is geboren op dinsdag 22 mei 1906, is doopsgezind gedoopt, is overleden op vrijdag 13 februari 1981 Warga, is begraven op dinsdag 17 februari 1981 aldaar.

Generatie V

V-A  Adam Hommes Stienstra, zoon van Homme Tjeerds Stienstra (IV-C) en Jantje Adams Bakker, is geboren op donderdag 6 februari 1862 Sint Annaparochie, is overleden na 1934.

Adam trouwt op zaterdag 10 mei 1884 in de gem. Ferwerderadeel met Antje Hoekstra, dochter van Rienk Jans Hoekstra en Dieuwke Minkes van Dijk. Antje is geboren rond 1863 Marrum, is overleden na 1919.

Van Adam en Antje is een kind bekend:

1  Dieuwke Adams Stienstra is geboren op donderdag 13 maart 1902 Hallum, is als geboren aangegeven op vrijdag 14 maart 1902 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op woensdag 8 februari 1984.

Dieuwke was gehuwd met Douwe Hoekstra, zoon van Jan Hoekstra en Pietje Keizer. Douwe is geboren rond 1901, is overleden op woensdag 22 april 1942 Leeuwarden, is als overleden aangegeven op vrijdag 24 april 1942 in de gem. Ferwerderadeel.

V-B  Tjeerd Jans Stienstra, zoon van Jan Tjeerds Stienstra (IV-D) en Klaaske Oeges Adema, is geboren op maandag 14 februari 1859 Beetgum, is overleden op dinsdag 9 april 1935 St. Louis (USA).

Tjeerd trouwt op zaterdag 22 oktober 1881 in de gem. Smallingerland (is gescheiden op donderdag 4 september 1902 Leeuwarden) (1) met Grietje Kijlstra, dochter van Egbert Gerhardus Kijlstra en Saakjen Teijes Brandsma. Grietje is geboren op maandag 16 september 1861 Drachten, is overleden op woensdag 26 juli 1939 Harlingen.

Grietje was later partner (2) van Garmen Tigchelaar.

Van Tjeerd en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 28 augustus 1882 Drachten, zie VI-A.

2  Egbert Gerhardus Tjeerds Stienstra is geboren op donderdag 25 oktober 1883 Drachten, is overleden op donderdag 7 mei 1885 aldaar.

3  Egbert Stienstra is geboren op zaterdag 6 juni 1885 Drachten, is overleden op zondag 14 juni 1885 aldaar.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 17 juli 1886 in de gem. Smallingerland.

5  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 9 juni 1888 in de gem. Smallingerland.

6  Egbert Tjeerds Stienstra is geboren op dinsdag 3 november 1891 Drachten.

7  Okke Tjeerds Stienstra is geboren op dinsdag 28 april 1896 Harlingen, zie VI-B.

8  Teije Tjeerds Stienstra is geboren op dinsdag 28 april 1896 Harlingen.

Teije was gehuwd met Catharina Margaretha Klees. Catharina is geboren op vrijdag 29 november 1907.

9  Saakje Tjeerds Stienstra is geboren op maandag 13 september 1897 Harlingen, is overleden op woensdag 3 november 1897 aldaar.

Tjeerd was gehuwd (2) met Bertha Schaeffer.

V-C  Tjibbe Jans Stienstra, zoon van Jan Tjeerds Stienstra (IV-D) en Klaaske Oeges Adema, is geboren op donderdag 17 november 1864 Beetgum.

Van Tjibbe zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Stienstra, zie VI-C.

2  Ed Steenstra.

V-D  Klaas Jans Stienstra, zoon van Jan Tjeerds Stienstra (IV-D) en Klaaske Oeges Adema, is geboren op dinsdag 7 februari 1871 Beetgum, is overleden in augustus 1929 Paterson.

Klaas trouwt in mei 1904 in de Verenigde Staten van Amerika met Klaasje de Oude. Klaasje is geboren rond 1883 en afkomstig uit Luinjeberd, is overleden rond 1960.

Van Klaas en Klaasje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Klazes Stienstra is geboren rond 1906 Paterson, zie VI-D.

2  Evert Klazes Steenstra is geboren rond 1907 Paterson, zie VI-E.

V-E  Tjeerd Alberts Stienstra, zoon van Albert Tjeerds Stienstra (IV-E) en Betje Jans Bijleveld, is geboren op donderdag 3 oktober 1861 Minnertsga, is doopsgezind gedoopt, is overleden op woensdag 24 augustus 1938 Varsseveld, is als overleden aangegeven op donderdag 25 augustus 1938 in de gem. Wisch, is begraven op zaterdag 27 augustus 1938 Varsseveld.

Tjeerd trouwt op donderdag 23 mei 1889 in de gem. Het Bildt met Jitske Douwes Hoekstra, dochter van Douwe Hoekstra en Jitske Sixma. Jitske is geboren rond vrijdag 27 januari 1956 Leeuwarden, is overleden op maandag 23 januari 1956 Varsseveld, is begraven rond vrijdag 27 januari 1956 aldaar.

Van Tjeerd en Jitske zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Tjeerds Stienstra is geboren op zaterdag 28 juni 1890 Vrouwenparochie, is overleden op maandag 21 juli 1890 aldaar.

2  Albert Tjeerds Stienstra is geboren op zondag 30 april 1893 Oudebildtzijl, zie VI-F.

V-F  Sibbeltje Alberts Stienstra, dochter van Albert Tjeerds Stienstra (IV-E) en Betje Jans Bijleveld, is geboren op zaterdag 13 december 1862 Minnertsga.

Sibbeltje was gehuwd met N.N.

Van N.N. en Sibbeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Bertha Annes Schaaf is geboren in de Verenigde Staten van Amerika, is overleden rond 1987.

2  Sjoerd Annes Schaaf.

3  Albert Annes Schaaf.

4  Hendrikje Annes Schaaf.

5  Elisabeth Annes Schaaf.

V-G  Okko Alberts Stienstra, zoon van Albert Tjeerds Stienstra (IV-E) en Betje Jans Bijleveld, is geboren rond dinsdag 7 augustus 1866 Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 14 februari 1935 Leeuwarden in Diaconessenhuis, is begraven op maandag 18 februari 1935 Stiens.

Okko trouwt op zaterdag 7 mei 1892 in de gem. Leeuwarderadeel met Aafke Wiegers de Boer, dochter van Wieger Lourens de Boer en Ynske Harkes Bloem. Aafke is geboren in 1866 Stiens.

Van Okko en Aafke is een kind bekend:

1  Wieger Stienstra is geboren op dinsdag 20 september 1892 Stiens, is overleden op maandag 13 maart 1950 om 12.15 uur Amsterdam, is begraven op vrijdag 17 maart 1950 Huizum (Leeuwarden).

Wieger trouwt op vrijdag 24 september 1920 Arnhem met Helena Wilhelmina Aleida Geertruida Willemsen, dochter van Gerrit Willem Wouter Willemsen en Gerritje van Delden. Helena is geboren op zondag 15 mei 1892 Arnhem, is overleden op zondag 17 juli 1988, is begraven rond donderdag 21 juli 1988 Huizum (Leeuwarden).

V-H  Jan Alberts Stienstra, zoon van Albert Tjeerds Stienstra (IV-E) en Betje Jans Bijleveld, is geboren op woensdag 1 maart 1871 Oudebildtzijl, is overleden op donderdag 14 juni 1945 om 04.00 uur Sint Jacobiparochie, is begraven rond zondag 17 juni 1945 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 16 juni 1898 in de gem. Het Bildt met Maartje Jacobs van der Wal, dochter van Jakob Jacobs van der Wal en Trijntje Boomsma. Maartje is geboren op donderdag 12 augustus 1875 Sint Jacobiparochie, is overleden op vrijdag 25 april 1941 aldaar, is begraven rond dinsdag 29 april 1941 aldaar.

Van Jan en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Stienstra is geboren op dinsdag 1 mei 1900 Sint Annaparochie, zie VI-G.

2  Albert Stienstra is geboren rond donderdag 3 december 1903 Sint Annaparochie, zie VI-H.

3  Jentje Stienstra is geboren op dinsdag 9 april 1907 Sint Jacobiparochie, is overleden op maandag 21 december 1981 aldaar, is begraven op donderdag 24 december 1981 aldaar.

Jentje was gehuwd met Aafke Stellingwerf. Aafke is geboren op woensdag 10 mei 1899 Sint Jacobiparochie, is overleden op zondag 21 maart 1971, is begraven rond woensdag 24 maart 1971 aldaar.

4  Betje Stienstra is geboren op maandag 16 augustus 1909 Sint Jacobiparochie, zie VI-I.

V-I  (?) Rinske Veenstra, dochter van Jouke Veenstra (IV-N) en Aaltje Tolsma, is geboren op zaterdag 13 november 1880 in de gem. Barradeel.

Rinske trouwt op woensdag 19 maart 1902 in de gem. Barradeel met Minne Braaksma.

Van Minne en Rinske is een kind bekend:

1  doodgeboren kind Braaksma is doodgeboren op maandag 9 februari 1903 in de gem. Franekeradeel.

V-J  Lieuwe Æbes Stienstra, zoon van Æbe Lieuwes Stienstra (IV-P) en Aukje Harmens de Jong, is geboren op zaterdag 7 september 1878 Menaldum.

Lieuwe trouwt op vrijdag 25 mei 1894 in de gem. Het Bildt met Meintje Westra, dochter van Hendrik Westra en Willemke Meijer. Meintje is geboren rond 1879 Sint Annaparochie.

Van Lieuwe en Meintje is een kind bekend:

1  Æbe Lieuwes Stienstra is geboren op dinsdag 24 oktober 1899 Vrouwenparochie.

V-K  Trijntje Stienstra, dochter van Æbe Lieuwes Stienstra (IV-P) en Aukje Harmens de Jong, is geboren op donderdag 28 oktober 1880 Menaldum, is overleden op zaterdag 9 januari 1960 om 01.00 uur in de gem. Leeuwarden.

Trijntje trouwt op zaterdag 30 april 1904 in de gem. Barradeel met Renze van der Mark, zoon van Willem Renzes van der Mark en Baukje Reins de Groot. Renze is geboren rond 1881 Foudgum.

Van Renze en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Willem van der Mark is geboren in 1905.

2  Aukje van der Mark is geboren in 1907.

3  Boukje van der Mark is geboren in 1913.

4  N.N.

V-L  Harmen E. Stienstra, zoon van Æbe Lieuwes Stienstra (IV-P) en Aukje Harmens de Jong, is geboren op vrijdag 20 januari 1882 Menaldum, is overleden in 1964, is begraven Norwich.

Harmen trouwt op zaterdag 15 november 1919 in de gem. Barradeel (1) met Rinske Lieuwes Tuinhof, dochter van Lieuwe Tuinhof en Fokeltje Dijkstra. Rinske is geboren op dinsdag 3 november 1891 Minnertsga.

Van Harmen en Rinske zijn twee kinderen bekend:

1  Æbe Stienstra is geboren op woensdag 5 mei 1920 Minnertsga, is gesneuveld op donderdag 17 augustus 1944 Schweinemunde, is begraven Poznan.

2  N.N.

Harmen was gehuwd (2) met Helen T.. Helen T. is geboren in 1891, is overleden in 1960, is begraven Norwich.

V-M  Abe Gerben Stienstra (Arther), zoon van Æbe Lieuwes Stienstra (IV-P) en Aukje Harmens de Jong, is geboren op zaterdag 7 maart 1885 Minnertsga, is overleden in november 1944 Sutton, is begraven in 1944 aldaar.

Abe trouwt op donderdag 27 september 1917 in de gem. Barradeel met Dieuwke Reitsma (Dorothy), dochter van Gauke Reitsma en Antje Winsemius. Dieuwke is geboren op woensdag 13 februari 1895 Minnertsga, is overleden in februari 1979, is begraven in 1979 Sutton (South Sutton Cemetery).

Van Abe en Dieuwke zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Stienstra (Anna) is geboren in 1918, is overleden voor 2012.

Antje was gehuwd met N.N.

2  Æbe Lieuwe Stienstra (Arthur Lewis) is geboren in juni 1920 Franeker, zie VI-J.

3  Aukje Stienstra (Agnes) is geboren op zondag 20 november 1921 in Nederland, zie VI-K.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

V-N  Aafke Abes Stienstra, dochter van Abe Lieuwes Stienstra (IV-Q) en Antje Sakes Ritsma, is geboren op dinsdag 18 januari 1887 Britsum, is overleden op vrijdag 23 november 1951 Harlingen, is begraven rond woensdag 28 november 1951 Midlum.

Aafke trouwt op woensdag 30 mei 1906 in de gem. Leeuwarderadeel met Sjoerd Sjoerds Oevering, zoon van Sjoerd Oevering en Aukje de Wal. Sjoerd is geboren op dinsdag 7 juli 1885 Britsum, is overleden op maandag 8 december 1952 Harlingen in St Jozef Ziekenhuis, is begraven rond zaterdag 13 december 1952 Midlum.

Van Sjoerd en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Oevering.

Anna was gehuwd met N.N.

2  Griet Oevering.

Griet was gehuwd met N.N.

3  Abe Oevering.

Abe was gehuwd met N.N.

4  Sjoerd Oevering is geboren rond 1908, is overleden op vrijdag 20 januari 1928 Leeuwarden in Diaconessenhuis.

V-O  Trijntje Stienstra, dochter van Dirk Lieuwes Stienstra (IV-R) en Sjoukje Folkertsma, is geboren op zondag 15 september 1889 Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 27 juli 1928 Oudebildtzijl.

Trijntje trouwt op donderdag 18 juli 1912 in de gem. Het Bildt met Johannes Broekens, zoon van Fetze Broekens en Froukje Tjepkema. Johannes is geboren op zondag 6 mei 1888 Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 2 februari 1951.

Van Johannes en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

V-P  Ulbe Æbes Stienstra, zoon van Æbe Ulbes Stienstra (IV-S) en Minke Reinders de Jong, is geboren op zaterdag 28 februari 1891 Warga, is overleden op zondag 18 juli 1976 Tzum, is gecremeerd op woensdag 21 juli 1976 Goutum.

Ulbe gaat in ondertrouw op vrijdag 29 augustus 1919, trouwt op zaterdag 27 september 1919 met Mintje van der Werf, dochter van IJ.S. van der Werf en Maaike Bakker. Mintje is geboren op vrijdag 24 juli 1896 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden na 1981.

Van Ulbe en Mintje zijn twee kinderen bekend:

1  Maaike Ulbes Stienstra is geboren op donderdag 20 juli 1922 Ried, zie VI-L.

2  Æbe Ulbes Stienstra is geboren op zondag 8 augustus 1926 Ried, zie VI-M.

V-Q  Tietje Æbes Stienstra, dochter van Æbe Ulbes Stienstra (IV-S) en Minke Reinders de Jong, is geboren op vrijdag 5 januari 1894 Warga, is overleden op donderdag 6 februari 1992 Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 11 februari 1992 Goutum of is bijgezet op woensdag 26 februari 1992 Huizum (Leeuwarden).

Tietje trouwt voor 1929 met Jouwert de Jong. Jouwert is geboren op zondag 28 augustus 1887 Warga, is overleden op zaterdag 12 januari 1952 Leeuwarden, is begraven rond woensdag 16 januari 1952 Huizum (Leeuwarden).

Van Jouwert en Tietje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-R  Reinder Stienstra, zoon van Æbe Ulbes Stienstra (IV-S) en Minke Reinders de Jong, is geboren op vrijdag 26 juli 1895 Warga, is overleden op zondag 17 augustus 1975.

Reinder trouwt op zaterdag 28 mei 1921 in de gem. Leeuwarderadeel met Pietje Talsma, dochter van Jan Talsma en Atje de Jong. Pietje is geboren op zondag 17 november 1895 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op zaterdag 3 mei 1980 Oentsjerk.

Van Reinder en Pietje zijn drie kinderen bekend:

1  Æbe Stienstra is geboren op dinsdag 25 oktober 1921 Tytsjerk, is overleden op vrijdag 12 september 1997 Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 16 september 1997 Goutum.

Æbe trouwt op donderdag 24 oktober 1946 in de gem. Tytsjerksteradiel, trouwt (kerk) op donderdag 24 oktober 1946 Burgum met Regine Edema (Gine). Regine is geboren op woensdag 5 januari 1921 Burgum, is overleden op donderdag 17 maart 2011 Leeuwarden, is gecremeerd op woensdag 23 maart 2011.

2  Jan Stienstra is geboren op donderdag 23 oktober 1924 Tytsjerk, zie VI-N.

3  Atje Stienstra is geboren op zondag 7 oktober 1928 Tytsjerk, is overleden op donderdag 11 oktober 2007 in de gem. Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 16 oktober 2007 Goutum.

V-S  Roel Stienstra, zoon van Æbe Ulbes Stienstra (IV-S) en Minke Reinders de Jong, is geboren op vrijdag 28 oktober 1898 Warga, is overleden op zondag 16 januari 1983 Leeuwarden.

Roel gaat in ondertrouw op donderdag 18 mei 1922, trouwt op donderdag 1 juni 1922 in de gem. Idaarderadeel met Minke Hettes Venema, dochter van Hette Jans Venema en Doetje van der Mark. Minke is geboren op zaterdag 13 januari 1900 Warga, is overleden op zondag 1 december 1985 Leeuwarden.

Van Roel en Minke zijn twee kinderen bekend:

1  Doetje Stienstra is geboren op dinsdag 14 augustus 1923 Warga, zie VI-O.

2  N.N., zie VI-P.

V-T  Antje Æbes Stienstra, dochter van Æbe Ulbes Stienstra (IV-S) en Minke Reinders de Jong, is geboren op woensdag 20 februari 1901 Warga, is overleden op maandag 17 februari 1992 Franeker, is gecremeerd op vrijdag 21 februari 1992 Goutum.

Antje was gehuwd met Anne de Jong. Anne is geboren op vrijdag 24 juni 1898, is overleden op dinsdag 4 maart 1975.

Van Anne en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  Uiltje de Jong is geboren op woensdag 18 maart 1925, is overleden op woensdag 31 januari 1990 Workum.

Uiltje trouwt op woensdag 11 september 1946 Workum (1) met Elizabet de Jong, dochter van N.N. en N.N.. Elizabet is geboren op maandag 25 juli 1921 Wijnjeterp, is overleden op zondag 8 augustus 1976 Grouw, is gecremeerd Goutum. Uiltje was sinds donderdag 13 april 1978 gehuwd (2) met N.N.

V-U  Doeke Æbes Stienstra, zoon van Æbe Ulbes Stienstra (IV-S) en Minke Reinders de Jong, is geboren op dinsdag 18 juli 1905 Warga, is overleden op donderdag 9 november 1995 Grouw, is gecremeerd op dinsdag 14 november 1995 Goutum.

Doeke was sinds donderdag 3 februari 1938 gehuwd (1) met N.N.

Van Doeke en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  Anna D. Stienstra is geboren op maandag 15 augustus 1938, zie VI-Q.

Doeke trouwt op woensdag 3 november 1948 (2) met Willemke van der Lei. Willemke is geboren op maandag 31 oktober 1910, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op dinsdag 3 februari 1981 Roordahuizum, is gecremeerd op vrijdag 6 februari 1981 Goutum.

V-V  Doeke Stienstra, zoon van Doeke Ulbes Stienstra (IV-T) en Jitske de Vries, is geboren op maandag 21 oktober 1895 om 03.00 uur Warga, is als geboren aangegeven op woensdag 23 oktober 1895 in de gem. Idaarderadeel, is overleden op dinsdag 18 januari 1983 Harlingen, is begraven rond zondag 23 januari 1983 Midlum.

Doeke was gehuwd met Anna Beenen, dochter van Pieter Beenen en Lamkje Zoet. Anna is geboren op maandag 1 oktober 1900 om 06.30 uur Oranjewoud, is als geboren aangegeven op woensdag 3 oktober 1900 in de gem. Schoterland, is overleden op zaterdag 1 juli 1972 Midlum, is begraven rond donderdag 6 juli 1972 aldaar.

Van Doeke en Anna is een kind bekend:

1  Wieger Stienstra is geboren op zondag 4 juli 1926 Haskerdijken, zie VI-R.

V-W  Tjerkje Stienstra, dochter van Doeke Ulbes Stienstra (IV-T) en Jitske de Vries, is geboren op donderdag 14 april 1898 Warga, is overleden in 1978.

Tjerkje trouwt op vrijdag 10 september 1926 in de gem. Leerdam met Jan Cornelis Dirksen. Jan is geboren op woensdag 10 april 1889 Vianen, is overleden in 1972.

Jan was eerder gehuwd (1) met Bartje van der Wal.

Van Jan en Tjerkje is een kind bekend:

1  N.N.

Generatie VI

VI-A  Jan Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Jans Stienstra (V-B) en Grietje Kijlstra, is geboren op maandag 28 augustus 1882 Drachten, is overleden in 1968 Amsterdam.

Jan trouwt op maandag 24 mei 1909 Harlingen met Anna Nieuwenhuis, dochter van Jacob Nieuwenhuis en Baaije Zein. Anna is geboren op donderdag 20 augustus 1885 Harlingen.

Van Jan en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Stienstra is geboren op dinsdag 1 maart 1910 om 03.00 uur Harlingen, is overleden op maandag 11 augustus 1997 Arnhem.

Grietje trouwt op maandag 29 februari 1932 Harlingen met Cornelis Morren. Cornelis is geboren op vrijdag 18 april 1902 Amsterdam, is overleden op vrijdag 24 februari 1995 Arnhem, is gecremeerd op woensdag 1 maart 1995 aldaar.

2  Johanna Stienstra is geboren op zaterdag 25 februari 1911 om 16.00 uur Harlingen, is als geboren aangegeven op maandag 27 februari 1911 in de gem. Harlingen, zie VII-A.

3  N.N., zie VII-B.

4  Geertje Stienstra is geboren op zaterdag 15 maart 1919 Harlingen, is overleden op maandag 19 september 2011 in de gem. Tytsjerksteradiel.

VI-B  Okke Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Jans Stienstra (V-B) en Grietje Kijlstra, is geboren op dinsdag 28 april 1896 Harlingen, is overleden op zondag 15 april 1962, is begraven rond donderdag 19 april 1962 aldaar.

Okke trouwt op donderdag 18 mei 1922 Harlingen met Janke de Vries. Janke is geboren op zaterdag 22 januari 1898, is overleden op maandag 31 oktober 1966, is begraven rond vrijdag 4 november 1966 Harlingen.

Van Okke en Janke is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-C.

VI-C  Jan Stienstra, zoon van Tjibbe Jans Stienstra (V-C).

Van Jan is een kind bekend:

1  N.N.

VI-D  Jan Klazes Stienstra, zoon van Klaas Jans Stienstra (V-D) en Klaasje de Oude, is geboren rond 1906 Paterson, is overleden in 1986.

Jan was gehuwd met Margaret Bennett. Margaret is overleden in november 1994 Woodbury.

Van Jan en Margaret zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-D.

2  N.N., zie VII-E.

3  N.N., zie VII-F.

VI-E  Evert Klazes Steenstra, zoon van Klaas Jans Stienstra (V-D) en Klaasje de Oude, is geboren rond 1907 Paterson, is overleden rond 1963.

Evert was gehuwd met Minnie McClean, dochter van ? McClean.

Van Evert en Minnie zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-F  Albert Tjeerds Stienstra, zoon van Tjeerd Alberts Stienstra (V-E) en Jitske Douwes Hoekstra, is geboren op zondag 30 april 1893 Oudebildtzijl, is overleden Varsseveld.

Albert gaat in ondertrouw op woensdag 25 mei 1921 Varsseveld, trouwt op woensdag 8 juni 1921 in de gem. Wisch met Johanna Geertruid Berkhoff, dochter van Egbertus Jacobus Berkhoff en Elizabeth Gezina Grutterink. Johanna is geboren op maandag 19 april 1897 in de gem. Wisch, is overleden op maandag 4 april 1960 aldaar.

Van Albert en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  Jitske Johanna Stienstra (Jik) is geboren op dinsdag 19 januari 1926 in de gem. Wisch, zie VII-G.

VI-G  Jacob Stienstra, zoon van Jan Alberts Stienstra (V-H) en Maartje Jacobs van der Wal, is geboren op dinsdag 1 mei 1900 Sint Annaparochie, is overleden op zondag 23 januari 1977 Leeuwarden, urn bijgezet Sint Jacobiparochie of is gecremeerd op donderdag 27 januari 1977 Groningen.

Jacob was gehuwd met Maartje Heeringa, dochter van Lieuwe Heeringa en Neeltje van Dijk. Maartje is geboren op zaterdag 24 juni 1899 Oosterbierum, is overleden op vrijdag 1 januari 1971 Winsum (Fr), urn bijgezet Sint Jacobiparochie of is gecremeerd op dinsdag 5 januari 1971 Groningen.

Van Jacob en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Jan Stienstra is geboren rond dinsdag 5 februari 1929, is overleden op maandag 11 februari 1929 in de gem. Baarderadeel.

2  Neeltje Stienstra is geboren op zaterdag 16 augustus 1930 Winsum (Fr), zie VII-H.

3  N.N., zie VII-I.

VI-H  Albert Stienstra, zoon van Jan Alberts Stienstra (V-H) en Maartje Jacobs van der Wal, is geboren rond donderdag 3 december 1903 Sint Annaparochie, is overleden op zaterdag 29 maart 1986 Leeuwarden.

Albert was gehuwd met Klaasje van Gelder, dochter van Sjoerd van Gelder en Trijntje Kuiken. Klaasje is geboren in 1905, is overleden op donderdag 15 oktober 1992 Leeuwarden.

Van Albert en Klaasje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-J.

2  Trijntje Stienstra is geboren op dinsdag 24 november 1931 Sint Annaparochie, zie VII-K.

3  N.N., zie VII-L.

VI-I  Betje Stienstra, dochter van Jan Alberts Stienstra (V-H) en Maartje Jacobs van der Wal, is geboren op maandag 16 augustus 1909 Sint Jacobiparochie, is overleden op vrijdag 12 oktober 1962 Wolvega, is begraven rond dinsdag 16 oktober 1962 Sint Annaparochie.

Betje trouwt op donderdag 8 september 1932 met Jan Wiersma, zoon van Jan Tjeerds Wiersma en Trijntje Jans Hoitsma. Jan is geboren op zondag 12 november 1899 in de gem. Het Bildt, is overleden op woensdag 23 maart 1955 Leeuwarden, is begraven rond maandag 28 maart 1955 Sint Annaparochie.

Van Jan en Betje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-J  Æbe Lieuwe Stienstra (Arthur Lewis), zoon van Abe Gerben Stienstra (Arther) (V-M) en Dieuwke Reitsma (Dorothy), is geboren in juni 1920 Franeker, is overleden op dinsdag 11 december 2012 Albany, is begraven op zaterdag 15 december 2012.

Æbe trouwt rond 1948 met Eileen Carberry. Eileen is overleden op maandag 29 december 2003.

Van Æbe en Eileen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-M.

2  N.N., zie VII-N.

3  N.N., zie VII-O.

VI-K  Aukje Stienstra (Agnes), dochter van Abe Gerben Stienstra (Arther) (V-M) en Dieuwke Reitsma (Dorothy), is geboren op zondag 20 november 1921 in Nederland, is overleden op woensdag 29 februari 2012 Whitinsville (USA)), is begraven Northbridge.

Aukje was gehuwd met Titus Ebbeling. Titus is geboren in 1921, is overleden in 1980, is begraven in 1980 Northbridge (Riverdale Cemetery).

Van Titus en Aukje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-L  Maaike Ulbes Stienstra, dochter van Ulbe Æbes Stienstra (V-P) en Mintje van der Werf, is geboren op donderdag 20 juli 1922 Ried, is overleden op donderdag 30 oktober 2008 Marknesse in Markehof, is gecremeerd in november 2008.

Maaike trouwt op dinsdag 22 februari 1949 in de gem. Franekeradeel met Pieter Wielenga, zoon van Bauke Wielenga en Trijntje Jonker. Pieter is geboren op vrijdag 20 juni 1919 in de gem. Franekeradeel, is overleden op dinsdag 13 oktober 1998 Emmeloord, is begraven op zaterdag 17 oktober 1998 Ried.

Van Pieter en Maaike zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-M  Æbe Ulbes Stienstra, zoon van Ulbe Æbes Stienstra (V-P) en Mintje van der Werf, is geboren op zondag 8 augustus 1926 Ried, is overleden op zondag 16 oktober 1983 aldaar.

Æbe was sinds dinsdag 28 juni 1955 gehuwd met N.N.

Van Æbe en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-P.

3  N.N.

VI-N  Jan Stienstra, zoon van Reinder Stienstra (V-R) en Pietje Talsma, is geboren op donderdag 23 oktober 1924 Tytsjerk, is overleden op vrijdag 7 september 2007 in de gem. Cranendonck.

Jan trouwt op donderdag 24 juli 1952 in de gem. Dantumadeel met Tjitske Sikma. Tjitske is geboren op maandag 25 augustus 1930 in de gem. Dantumadeel, is overleden op dinsdag 25 mei 1999 in de gem. Cranendonck (sic!).

Van Jan en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-Q.

2  N.N., zie VII-R.

VI-O  Doetje Stienstra, dochter van Roel Stienstra (V-S) en Minke Hettes Venema, is geboren op dinsdag 14 augustus 1923 Warga, is overleden op maandag 16 december 1996 Roordahuizum.

Doetje trouwt op donderdag 27 mei 1948 in de gem. Idaarderadeel met Lieuwe van der Haak. Lieuwe is geboren op zondag 28 januari 1923 Roordahuizum, is overleden op zaterdag 16 juli 2011 Grouw.

Van Lieuwe en Doetje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-P  N.N.

VI-Q  Anna D. Stienstra, dochter van Doeke Æbes Stienstra (V-U) en N.N., is geboren op maandag 15 augustus 1938, is overleden op woensdag 1 april 1992 Hoorn.

Anna was sinds maandag 19 september 1960 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-R  Wieger Stienstra, zoon van Doeke Stienstra (V-V) en Anna Beenen, is geboren op zondag 4 juli 1926 Haskerdijken, is overleden op woensdag 19 januari 2005 Franeker, urn bijgezet aldaar of is gecremeerd op maandag 24 januari 2005 Goutum.

Wieger was sinds dinsdag 3 oktober 1961 gehuwd met N.N.

Van Wieger en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-T.

2  N.N., zie VII-U.

Generatie VII

VII-A  Johanna Stienstra, dochter van Jan Tjeerds Stienstra (VI-A) en Anna Nieuwenhuis, is geboren op zaterdag 25 februari 1911 om 16.00 uur Harlingen, is als geboren aangegeven op maandag 27 februari 1911 in de gem. Harlingen, is overleden op dinsdag 22 maart 1966 Tytsjerk, is gecremeerd op donderdag 24 maart 1966 Groningen.

Johanna gaat in ondertrouw op dinsdag 8 februari 1938, trouwt op donderdag 24 februari 1938 in de gem. Amsterdam met Pieter Stoffer Kars, zoon van Harm Kars en Gerharda Cornelia Sonius. Pieter is geboren op dinsdag 28 september 1909 Winschoten, is overleden op maandag 21 juni 1971 Locarno.

Pieter was later gehuwd (2) met N.N..

Van Pieter en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.

VII-E  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  Jitske Johanna Stienstra (Jik), dochter van Albert Tjeerds Stienstra (VI-F) en Johanna Geertruid Berkhoff, is geboren op dinsdag 19 januari 1926 in de gem. Wisch, is overleden op maandag 20 augustus 2007 in de gem. Lelystad.

Jitske trouwt op dinsdag 18 maart 1947 in de gem. Wisch met Johannes Moonen. Johannes is geboren op woensdag 21 januari 1925 in de gem. Arnhem, is overleden op maandag 21 augustus 1989 Ales, is gecremeerd op woensdag 30 augustus 1989 Lelystad.

Van Johannes en Jitske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-H  Neeltje Stienstra, dochter van Jacob Stienstra (VI-G) en Maartje Heeringa, is geboren op zaterdag 16 augustus 1930 Winsum (Fr), is overleden op zaterdag 16 februari 2013 Leeuwarden, is gecremeerd op donderdag 21 februari 2013 Goutum.

Neeltje trouwt op woensdag 12 maart 1952 in de gem. Baarderadeel met Hendrik Lijzenga. Hendrik is geboren op zondag 16 februari 1930 Akkerwoude, is overleden op maandag 10 november 2008 Leeuwarden, is gecremeerd op vrijdag 14 november 2008 om 12.00 uur Goutum (Goutum).

Van Hendrik en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-I  N.N.

VII-J  N.N.

VII-K  Trijntje Stienstra, dochter van Albert Stienstra (VI-H) en Klaasje van Gelder, is geboren op dinsdag 24 november 1931 Sint Annaparochie, is overleden op zaterdag 25 september 1999 Leeuwarden.

Trijntje was gehuwd met Auke Dijkstra. Auke is overleden op maandag 29 mei 1989.

Van Auke en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-L  N.N.

VII-M  N.N.

VII-N  N.N.

VII-O  N.N.

VII-P  N.N.

VII-Q  N.N.

VII-R  N.N.

VII-S  N.N.

VII-T  N.N.

VII-U  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  Marja Sija Anna Stienstra, dochter van N.N. (VII-B) en N.N., is geboren op woensdag 23 juli 1947 Amsterdam, is overleden op dinsdag 19 december 2000 in de gem. Haarlemmermeer.

Marja was van woensdag 24 februari 1965 tot donderdag 9 april 1987 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Marja zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VIII-B  N.N.

VIII-C  N.N.

VIII-D  N.N.

VIII-E  N.N.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.