De AD-tak

De AD-tak is de tak die uitgezocht is door Jelle Stienstra in Heerenveen. In tegenstelling tot de andere takken komt in deze tak de naam Stienstra wel voor 1811 voor. De tak stamt af van:
Jan Jelles Stienstra, eksteur in Ferwerd, overleden op vrijdag 20 februari 1807 in Hallum, zoon van Cornelus Stienstra uit Jorwerd.
Hij is getrouwd op zondag 26 april 1772 in Hallum met Trijntje Jochems Krol, geboren op vrijdag 26 maart 1751 in Hallum.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Jan Jelles Stienstra (±1730-1807)
bestaat uit 869 personen in 10 generaties.
Dubbele afstamming komt 16 maal voor vanaf generatie III.
Laatst bijgewerkt: 22 december 2019.

Generatie I

I  Jan Jelles Stienstra, zoon van Jelle Cornelus Stienstra, is geboren rond 1730, is overleden op vrijdag 20 februari 1807 Hallum.

Jan was gehuwd (1) met Riemke Sijmens Swart, dochter van Simen Jans Swart en Maike Taekles. Riemke is gedoopt op dinsdag 21 juli 1739 Ferwerd, is overleden voor zondag 23 juni 1771.

Van Jan en Riemke is een kind bekend:

1  Riemke Jans Stienstra is gedoopt op zondag 23 juni 1771 Ferwerd, is overleden op maandag 30 november 1857 in de gem. Ferwerderadeel.

Riemke trouwt op zondag 19 mei 1799 Hallum met Sieds Poppes van Noord. Sieds is geboren rond 1769, is overleden op maandag 22 juni 1829 in de gem. Ferwerderadeel.

Jan trouwt op zondag 26 april 1772 Hallum (2) met Trijntje Jochems Krol, dochter van Jogchem Johannis. Trijntje is geboren op vrijdag 26 maart 1751 Hallum, is gedoopt op zondag 26 maart 1752 aldaar, is overleden voor zaterdag 22 augustus 1795.

Van Jan en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

2  Jelle Jans Stienstra is geboren op woensdag 10 maart 1773 Ferwerd, is gedoopt op zondag 28 maart 1773 aldaar, is jong overleden.

3  Jochum Jans Stienstra is geboren op donderdag 6 februari 1777, is gedoopt in 1777, zie II-A.

4  Jelle Jans Stienstra is geboren op zondag 8 oktober 1780 Ferwerd, is gedoopt op zondag 29 oktober 1780 aldaar, zie II-B.

5  Cornelis Jans Stienstra is geboren op donderdag 16 augustus 1787 Ferwerd, is gedoopt op zondag 9 september 1787 aldaar.

Generatie II

II-A  Jochum Jans Stienstra, zoon van Jan Jelles Stienstra (I) en Trijntje Jochems Krol, is geboren op donderdag 6 februari 1777, is gedoopt in 1777, is overleden op dinsdag 4 juli 1837 Hallum.

Jochum trouwt op zondag 17 september 1797 Hallum met Baukje Folkerts Rinsma, dochter van Folkert Pieters Rinsma en Antje Gerrits Postma. Baukje is geboren op vrijdag 5 mei 1780 Hallum, is overleden op vrijdag 30 mei 1823 aldaar.

Van Jochum en Baukje zijn tien kinderen bekend:

1  Trijntje Jochums Stienstra is geboren in februari 1799 Stiens, zie III-A.

2  Grietje Jochums Stienstra is geboren rond 1803 Hallum, zie III-B.

3  waarschijnlijk Jan Jochums Stienstra is geboren rond juni 1807, is overleden op vrijdag 18 september 1807 Hallum.

4  Jan Jochums Stienstra is geboren op maandag 9 januari 1809 Hallum, zie III-C.

5  Folkert Jochums Stienstra is geboren voor 1811, is overleden voor 1811.

6  Folkert Jochems Stienstra is geboren op zondag 1 maart 1812 Hallum, is overleden op vrijdag 15 augustus 1834 aldaar.

Folkert trouwt op donderdag 16 mei 1833 in de gem. Ferwerderadeel met Grietje Dirks Terpstra, dochter van Dirk Piers Terpstra en Eke Willems Koolhaas. Grietje is geboren op zondag 22 november 1812 Marrum, is overleden op zondag 20 december 1840 om 00.30 uur Leeuwarden.

Grietje was later gehuwd (2) met Abele de Rook. Grietje was later gehuwd (3) met Pieter Johannes Kromsigt.

7  Pieter Jochums Stienstra is geboren op woensdag 19 april 1815 Hallum, is als geboren aangegeven op zondag 30 april 1815 in de gem. Ferwerderadeel, zie III-D.

8  Riemke Jochums Stienstra is geboren op vrijdag 14 februari 1817 Hallum, zie III-E.

9  Antje Jochums Stienstra is geboren op maandag 17 juli 1820 om 6.30 uur Hallum, is als geboren aangegeven op donderdag 19 juli 1821 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 25 december 1881 om 13.30 uur Hallum, is als overleden aangegeven op dinsdag 27 december 1881 in de gem. Ferwerderadeel.

Antje trouwt op zaterdag 25 mei 1844 in de gem. Ferwerderadeel met Reinder Arjens Hoekstra, zoon van Arjen Siebes Hoekstra en Tjitske Reinders Miedema. Reinder is geboren in 1817 Jelsum, is overleden in 1883.

10  Jelle Jochums Stienstra is geboren op maandag 17 juli 1820 om 7.00 uur Hallum, is als geboren aangegeven op woensdag 19 juli 1820 in de gem. Ferwerderadeel.

II-B  Jelle Jans Stienstra, zoon van Jan Jelles Stienstra (I) en Trijntje Jochems Krol, is geboren op zondag 8 oktober 1780 Ferwerd, is gedoopt op zondag 29 oktober 1780 aldaar, is overleden op zaterdag 13 januari 1827 Marssum.

Jelle trouwt op zondag 22 mei 1803 Hallum met Baukje Sjoukes Poelstra, dochter van Sjouke Jans Poelstra en Pietje Sijbrens Sijboltsma. Baukje is geboren in 1783 Hallum, is overleden op vrijdag 26 december 1828 aldaar.

Van Jelle en Baukje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Jelles Stienstra is geboren op zondag 2 september 1804 Hallum, zie III-F.

2  waarschijnlijk N.N. Stienstra is geboren op woensdag 16 april 1806, is overleden op donderdag 17 april 1806 Hallum.

3  waarschijnlijk N.N. Stienstra is geboren op woensdag 16 april 1806, is overleden op donderdag 17 april 1806 Hallum.

4  Sjouke Jelles Stienstra is geboren op vrijdag 3 juli 1807 Hallum, zie III-G.

5  Trijntje Jelles Stienstra is geboren op maandag 5 april 1813 Marssum, zie III-H.

6  Sijbren Jelles Stienstra is geboren op dinsdag 7 november 1815 Marssum, zie III-I.

Generatie III

III-A  Trijntje Jochums Stienstra, dochter van Jochum Jans Stienstra (II-A) en Baukje Folkerts Rinsma, is geboren in februari 1799 Stiens, is overleden op zondag 4 mei 1856 Hallum.

Trijntje trouwt op donderdag 10 juni 1824 in de gem. Ferwerderadeel met Jacob Ydes Koopmans, zoon van Yde Dirks Koopmans en Jantje Jacobs Koopmans. Jacob is geboren op zondag 2 september 1798 Ferwerd, is overleden in 1852.

Van Jacob en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Koopmans is geboren op donderdag 7 april 1825 in de gem. Ferwerderadeel.

2  Jochum Jacobs Koopmans is geboren rond 1829, is overleden op woensdag 3 mei 1911 om 17.00 uur Grijpskerke.

Jochum was gehuwd (1) met Jantje Sijbrants. Jochum was gehuwd (2) met Aafke van Dijk. Jochum was gehuwd (3) met Martha Kreijts. Martha is overleden voor 1911.

3  Jantje Jacobs Koopmans is geboren in 1831 Hallum, zie IV-A.

III-B  Grietje Jochums Stienstra, dochter van Jochum Jans Stienstra (II-A) en Baukje Folkerts Rinsma, is geboren rond 1803 Hallum, is overleden op maandag 30 november 1846 aldaar.

Grietje trouwt op donderdag 26 mei 1825 in de gem. Ferwerderadeel met Gerrit Alberts Krol, zoon van Albert Jans Krol en Aaltje Siedses Koopal. Gerrit is geboren rond 1798 Hallum, is overleden op zaterdag 13 november 1841 aldaar.

Van Gerrit en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Baukje Gerrits Krol is geboren op donderdag 9 februari 1826 in de gem. Ferwerderadeel.

2  Jochum Gerrits Krol is geboren op maandag 10 september 1832 Hallum.

3  Sytse Gerrits Krol is geboren op dinsdag 17 februari 1835 Hallum.

4  Aaltje Gerrits Krol is geboren op dinsdag 27 november 1838 Hallum.

5  Jan Gerrits Krol is geboren op donderdag 7 oktober 1841 Hallum.

III-C  Jan Jochums Stienstra, zoon van Jochum Jans Stienstra (II-A) en Baukje Folkerts Rinsma, is geboren op maandag 9 januari 1809 Hallum, is overleden op woensdag 31 mei 1871 aldaar, is begraven rond maandag 5 juni 1871 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 16 mei 1833 in de gem. Ferwerderadeel met Riemke Pieters Zijlstra, dochter van Pieter Jaspers Zijlstra en Menke Gerlofs. Riemke is geboren op zaterdag 30 januari 1813 Ferwerd, is overleden op zaterdag 17 juni 1899 Hallum, is begraven rond donderdag 22 juni 1899 aldaar.

Van Jan en Riemke zijn zes kinderen bekend:

1  Jogchum Stienstra is geboren op zondag 26 januari 1834 Hallum, is overleden op vrijdag 13 november 1840 aldaar.

2  Pieter Stienstra is geboren op woensdag 25 november 1835 Hallum, is overleden op zondag 24 juli 1836 aldaar.

3  Pieter Jans Stienstra is geboren op donderdag 11 mei 1837 Hallum, zie IV-B.

4  Folkert Jans Stienstra is geboren op donderdag 16 mei 1839 Hallum, zie IV-C.

5  Minke Stienstra is geboren op donderdag 14 oktober 1841 Hallum, is overleden op zaterdag 18 december 1841 aldaar.

6  Jochum Jans Stienstra is geboren op vrijdag 1 maart 1844 Hallum, zie IV-D.

III-D  Pieter Jochums Stienstra, zoon van Jochum Jans Stienstra (II-A) en Baukje Folkerts Rinsma, is geboren op woensdag 19 april 1815 Hallum, is als geboren aangegeven op zondag 30 april 1815 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 7 augustus 1859 Bunde.

Pieter trouwt op dinsdag 3 november 1835 in de gem. Het Bildt (1) met Ytje Johannes Andringa, dochter van Johannes Nammens Andringa en Sjoerdtje Sybes. Ytje is geboren op zondag 6 maart 1808 Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 7 november 1850 Bunde.

Van Pieter en Ytje zijn drie kinderen bekend:

1  Baukje Pieters Stienstra is geboren op donderdag 30 maart 1837 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zaterdag 1 april 1837 aldaar.

2  Johannes Pieters Stienstra is geboren op dinsdag 15 mei 1838 Hallum, is overleden in Duitsland (?).

3  Baukje Pieters Stienstra is geboren op woensdag 9 oktober 1839 Hallum, is overleden in Duitsland (?).

Pieter trouwt op vrijdag 6 januari 1854 Weener (2) met Margaretha Antoinette de Haan. Margaretha is geboren op woensdag 24 november 1819 Weener, is overleden op maandag 3 december 1888 Bunde.

Van Pieter en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

4  Rimmke Fenneke Stienstra is geboren op zondag 26 maart 1854 Bunde.

5  Pitronella Margaretha Stienstra is geboren op maandag 14 april 1856 Bunde.

6  Bauko Johannes Stienstra is geboren op vrijdag 5 maart 1858 Bunde.

III-E  Riemke Jochums Stienstra, dochter van Jochum Jans Stienstra (II-A) en Baukje Folkerts Rinsma, is geboren op vrijdag 14 februari 1817 Hallum, is overleden op dinsdag 30 december 1884 Menaldum.

Riemke trouwt op donderdag 19 mei 1836 in de gem. Ferwerderadeel met Sijbren Jelles Stienstra, zie III-I.

Van Sijbren en Riemke zijn acht kinderen bekend:

1  Jelle Sybrens Stienstra is geboren op maandag 26 december 1836 Marssum, zie IV-E.

2  Baukje Sybrens Stienstra is geboren op zaterdag 10 maart 1838 Dronrijp, is overleden op zondag 19 mei 1844 aldaar.

3  Trijntje Sijbrens Stienstra is geboren op dinsdag 22 december 1840 Marssum, is overleden op maandag 6 mei 1844 Dronrijp.

4  Jochum Sijbrens Stienstra is geboren op vrijdag 5 mei 1843 Dronrijp, zie IV-F.

5  Baukje Sijbrens Stienstra is geboren op maandag 23 september 1844 Dronrijp, zie IV-G.

6  Jan Sijbrens Stienstra (John) is geboren op woensdag 23 februari 1848 Dronrijp, zie IV-H.

7  Pieter Sijbrens Stienstra is geboren op dinsdag 28 augustus 1849 Dronrijp, is overleden op maandag 1 juli 1861 aldaar.

8  Trijntje Sijbrens Stienstra is geboren op donderdag 2 december 1852 Dronrijp, zie IV-I.

III-F  Jan Jelles Stienstra, zoon van Jelle Jans Stienstra (II-B) en Baukje Sjoukes Poelstra, is geboren op zondag 2 september 1804 Hallum, is overleden op dinsdag 5 april 1881 Tzum.

Jan trouwt op woensdag 29 augustus 1838 in de gem. Menaldumadeel met Jantje Hendriks van der Hogt, dochter van Hendrik Annes van der Hogt en Trijntje Sjoerds Terpstra. Jantje is geboren op maandag 25 december 1815 Marssum.

Van Jan en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Baukje Jans Stienstra is geboren op zondag 14 juli 1839 Tzum, zie IV-J.

2  Jelle Jans Stienstra is geboren op donderdag 8 augustus 1844 Tzum, zie IV-K.

III-G  Sjouke Jelles Stienstra, zoon van Jelle Jans Stienstra (II-B) en Baukje Sjoukes Poelstra, is geboren op vrijdag 3 juli 1807 Hallum, is overleden op donderdag 26 januari 1893 aldaar.

Sjouke trouwt op woensdag 17 april 1839 in de gem. Menaldumadeel met Trijntje Jans Kuperus, dochter van Jan Nannes Kuperus en Sijtske Aukes Tolsma. Trijntje is geboren op donderdag 18 juli 1816 Deinum, is overleden op dinsdag 31 december 1901 Hallum.

Van Sjouke en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Jelle Sjoukes Stienstra is geboren op woensdag 12 februari 1840 Marssum, zie IV-L.

2  Jan Sjoukes Stienstra is geboren op zaterdag 10 december 1842 Marssum, zie IV-M.

3  Sybren Sjoukes Stienstra is geboren op zondag 21 april 1844 Marssum, zie IV-N.

4  Sytske Sjoukes Stienstra (Sadie) is geboren op zaterdag 11 april 1846 Marssum, zie IV-O.

5  Harmen Sjoukes Stienstra is geboren op zondag 19 november 1848 Marssum, is overleden op maandag 19 maart 1849 aldaar.

6  Boukje Sjoukes Stienstra is geboren op dinsdag 5 maart 1850 Marssum, is overleden op zaterdag 30 maart 1850 aldaar.

7  Boukje Sjoukes Stienstra is geboren op woensdag 4 februari 1852 Marssum, zie IV-P.

8  Nanne Sjoukes Stienstra is geboren op zaterdag 12 augustus 1854 Marssum, zie IV-Q.

III-H  Trijntje Jelles Stienstra, dochter van Jelle Jans Stienstra (II-B) en Baukje Sjoukes Poelstra, is geboren op maandag 5 april 1813 Marssum, is overleden op dinsdag 8 oktober 1895 Hijum.

Trijntje trouwt op woensdag 25 mei 1831 in de gem. Menaldumadeel met Rienk Epkes Engga, zoon van Epke Pieters Engga en Klaaske Rienks Jepkema. Rienk is geboren op vrijdag 10 oktober 1806 Winsum (Fr), is overleden op zaterdag 19 november 1881 Finkum.

Van Rienk en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Baukje Engga is geboren op donderdag 22 maart 1832 in de gem. Ferwerderadeel.

2  Epke Engga is geboren op dinsdag 27 januari 1846 Hallum, zie IV-R.

III-I  Sijbren Jelles Stienstra, zoon van Jelle Jans Stienstra (II-B) en Baukje Sjoukes Poelstra, is geboren op dinsdag 7 november 1815 Marssum, is overleden op zondag 16 november 1862 om 04.30 uur Dronrijp.

Sijbren trouwt op donderdag 19 mei 1836 in de gem. Ferwerderadeel met Riemke Jochums Stienstra, zie III-E.

Generatie IV

IV-A  Jantje Jacobs Koopmans, dochter van Jacob Ydes Koopmans en Trijntje Jochums Stienstra (III-A), is geboren in 1831 Hallum, is overleden op zondag 12 januari 1862 aldaar.

Jantje trouwt op donderdag 10 mei 1855 met Wiecher Hettes Hettema. Wiecher is geboren op vrijdag 16 augustus 1833.

Van Wiecher en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Wiechers Hettema is geboren op vrijdag 28 augustus 1857.

2  Hette Wiechers Hettema is geboren op vrijdag 7 januari 1859.

IV-B  Pieter Jans Stienstra, zoon van Jan Jochums Stienstra (III-C) en Riemke Pieters Zijlstra, is geboren op donderdag 11 mei 1837 Hallum, is overleden op dinsdag 18 november 1913 Marrum.

Pieter trouwt op donderdag 13 juni 1861 in de gem. Ferwerderadeel (1) met Attje Harmens Gelders, dochter van Harmen Arjens Gelders en Lijsbert Jans Deinema. Attje is geboren op maandag 13 juli 1840 Hallum, is overleden op dinsdag 23 juni 1868 aldaar.

Van Pieter en Attje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Stienstra is geboren op donderdag 24 april 1862 Hallum, zie V-A.

2  Elisabeth Pieters Stienstra is geboren op zaterdag 14 mei 1864 Hallum, zie V-B.

3  Harmen Stienstra is geboren op dinsdag 13 februari 1866 in de gem. Het Bildt, zie V-C.

4  Riemke Pieters Stienstra is geboren op zondag 26 januari 1868 Vrouwenparochie, zie V-D.

Pieter trouwt op donderdag 30 maart 1871 in de gem. Ferwerderadeel (2) met Jantien Everts Buitinga, dochter van Evert Andries Buitinga en Aaltje Roelofs Nijhuis. Jantien is geboren rond 1848 Oldeberkoop, is overleden op dinsdag 22 april 1873 Hallum.

Van Pieter en Jantien zijn twee kinderen bekend:

5  Aaltje Stienstra is geboren op zondag 17 maart 1872, zie V-E.

6  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 19 april 1873 in de gem. Ferwerderadeel.

Pieter trouwt op dinsdag 2 maart 1886 in de gem. Ferwerderadeel (3) met Tietje Tapernon, dochter van George Tapernon en Mijna Britsendorp. Tietje is geboren op zondag 24 augustus 1834 Groningen, is overleden tussen zaterdag 10 en zaterdag 17 mei 1913 Marrum.

IV-C  Folkert Jans Stienstra, zoon van Jan Jochums Stienstra (III-C) en Riemke Pieters Zijlstra, is geboren op donderdag 16 mei 1839 Hallum, is overleden op donderdag 18 maart 1915 aldaar.

Folkert trouwt op donderdag 9 juni 1864 in de gem. Ferwerderadeel met Klaaske Johannes Olivier, dochter van Johannes Louws Olivier en Sjieuke Dirks Miedema. Klaaske is geboren op donderdag 27 april 1843 Marrum, is overleden op vrijdag 13 november 1874 Hallum.

Van Folkert en Klaaske zijn drie kinderen bekend:

1  Sieuke Stienstra is geboren op donderdag 31 mei 1866 Metslawier, zie V-F.

2  Jan Folkerts Stienstra is geboren op woensdag 15 mei 1872 Hallum, is overleden op vrijdag 31 januari 1873 in de gem. Ferwerderadeel.

3  Jan Folkerts Stienstra is geboren op dinsdag 28 juli 1874 Hallum, zie V-G.

IV-D  Jochum Jans Stienstra, zoon van Jan Jochums Stienstra (III-C) en Riemke Pieters Zijlstra, is geboren op vrijdag 1 maart 1844 Hallum, is overleden op vrijdag 29 januari 1926 aldaar, is begraven rond woensdag 3 februari 1926 aldaar.

Jochum trouwt op donderdag 23 mei 1867 in de gem. Ferwerderadeel met Trijntje Sybrens Andringa, dochter van Sijbren Aans Andringa en Baukje Pieters Terpstra. Trijntje is geboren op zaterdag 27 januari 1844 Cornjum, is overleden op vrijdag 11 april 1924 Hallum.

Van Jochum en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Riemke Jochums Stienstra is geboren op zaterdag 28 maart 1868 Hallum, is overleden op woensdag 11 januari 1922 aldaar, is begraven rond maandag 16 januari 1922 aldaar.

Riemke gaat in ondertrouw op woensdag 15 mei 1889, trouwt op donderdag 30 mei 1889 in de gem. Ferwerderadeel met Auke Meijer, zoon van Eelke Meijer en Johanna Bouwina Schuur. Auke is geboren op maandag 22 april 1861 Workum, is overleden op dinsdag 27 juni 1939 Hallum.

2  Siebren Jochums Stienstra is geboren op dinsdag 23 maart 1869 Hallum, is overleden op vrijdag 12 december 1924 Chicago.

Siebren trouwt op zaterdag 6 mei 1899 in de gem. Leeuwarderadeel met Antje Klazes Kuipers, dochter van Klaas Ymes Kuipers en Baukje Lieuwes Hovinga. Antje is geboren op zondag 14 december 1873 Cornjum.

3  Baukje Jochums Stienstra is geboren op zondag 16 oktober 1870 Hallum, zie V-H.

4  Menke Jochums Stienstra is geboren op vrijdag 10 mei 1872 Hallum, zie V-I.

5  IJfke Jochums Stienstra is geboren op vrijdag 30 januari 1874 Hallum, zie V-J.

6  Doetje Jochums Stienstra is geboren op zondag 18 juni 1876 Hallum, zie V-K.

7  Jan Jochums Stienstra is geboren op donderdag 3 januari 1878 Hallum, zie V-L.

8  Aan Jochums Stienstra is geboren op zondag 23 november 1879 Hallum, zie V-M.

9  Tjitske Jochums Stienstra is geboren op zaterdag 12 maart 1881 Hallum, zie V-N.

10  Trijntje Jochums Stienstra is geboren op dinsdag 27 februari 1883 Hallum, zie V-O.

IV-E  Jelle Sybrens Stienstra, zoon van Sijbren Jelles Stienstra (III-I) en Riemke Jochums Stienstra (III-E), is geboren op maandag 26 december 1836 Marssum, is overleden op zaterdag 24 januari 1874 Menaldum.

Jelle trouwt op donderdag 1 mei 1862 in de gem. Menaldumadeel met Antje Ynzes de Jong, dochter van Ynze Aukes de Jong en Grietje Pieters Miedema. Antje is geboren op vrijdag 31 december 1841 Boer, is overleden op zaterdag 29 november 1873 Menaldum.

Van Jelle en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Sybren Jelles Stienstra is geboren op zaterdag 20 september 1862 Menaldum, zie V-P.

2  Grietje Jelles Stienstra is geboren op dinsdag 29 maart 1864 Menaldum, zie V-Q.

3  Ynze Jelles Stienstra is geboren op vrijdag 1 december 1865 Menaldum, zie V-R.

4  Pieter Stienstra is geboren op zaterdag 25 april 1868 in de gem. Menaldumadeel, zie V-S.

5  Riemke Jelles Stienstra is geboren op zondag 19 juni 1870 Menaldum, zie V-T.

6  Jochum Jelles Stienstra is geboren op zaterdag 27 april 1872 Menaldum, is overleden op zaterdag 19 oktober 1872 aldaar.

IV-F  Jochum Sijbrens Stienstra, zoon van Sijbren Jelles Stienstra (III-I) en Riemke Jochums Stienstra (III-E), is geboren op vrijdag 5 mei 1843 Dronrijp, is overleden op maandag 27 december 1875 in de gem. Menaldumadeel.

Jochum trouwt op woensdag 8 mei 1867 in de gem. Menaldumadeel met Antje Rommerts Palstra, dochter van Rommert Douwes Palstra en Aantje Jans Meinsma. Antje is geboren rond juni 1846 Hijlaard, is overleden op zondag 29 november 1868 Dronrijp.

Van Jochum en Antje is een kind bekend:

1  Riemke Jochums Stienstra is geboren op zaterdag 21 november 1868 Dronrijp, zie V-U.

IV-G  Baukje Sijbrens Stienstra, dochter van Sijbren Jelles Stienstra (III-I) en Riemke Jochums Stienstra (III-E), is geboren op maandag 23 september 1844 Dronrijp, is overleden op zondag 2 februari 1879 Menaldum.

Baukje trouwt op donderdag 13 mei 1875 in de gem. Menaldumadeel met Anne Jogchums Stienstra, zoon van Jochum Jacobs Stienstra en Rindertje Annes Hiemstra. Anne is geboren op woensdag 5 januari 1848 Wirdum, is overleden op maandag 29 januari 1883 Menaldum.

Anne was later gehuwd (2) met Eelkje Sjerps Kalma.

Van Anne en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Rindertje Annes Stienstra is geboren op woensdag 24 mei 1876 Menaldum, is overleden op maandag 9 januari 1950 om 01.00 uur aldaar.

Rindertje trouwt op donderdag 6 juni 1901 in de gem. Menaldumadeel met Jan van der Schaar, zoon van Sijbren Sjoerds van der Schaar en Lipkje Jans Roorda. Jan is geboren op zaterdag 18 januari 1873 Menaldum, is overleden op zaterdag 22 augustus 1953 aldaar.

2  Sybren Annes Stienstra is geboren op vrijdag 7 december 1877 Menaldum, zie V-V.

IV-H  Jan Sijbrens Stienstra (John), zoon van Sijbren Jelles Stienstra (III-I) en Riemke Jochums Stienstra (III-E), is geboren op woensdag 23 februari 1848 Dronrijp, is overleden op zaterdag 22 oktober 1887 in de Verenigde Staten van Amerika.

Jan trouwt op donderdag 4 mei 1871 in de gem. Franekeradeel met Trijntje Cornelis Westra (Cathrine), dochter van Cornelis Klazes Westra en Baukje Sijbrens Koopmans(?). Trijntje is geboren op donderdag 21 februari 1850 Peins, is overleden op donderdag 24 september 1931.

Van Jan en Trijntje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Sybren Jans Stienstra is geboren op dinsdag 14 november 1871 Dronrijp, is overleden op dinsdag 5 januari 1875 aldaar.

2  Cornelis Stienstra (Cornelius) is geboren op zondag 5 januari 1873 Dronrijp, zie V-W.

3  Jelle Jans Stienstra (Julius) is geboren op zondag 2 augustus 1874 Dronrijp, is ongehuwd overleden op zondag 1 juli 1951, is begraven Galena (USA)).

4  Baukje Jans Stienstra (Bertha) is geboren op vrijdag 5 november 1875 Dronrijp, is overleden op dinsdag 9 november 1943 Crocker (USA)).

5  Sijbren Jans Stienstra is geboren op dinsdag 13 februari 1877 Dronrijp, is overleden op vrijdag 17 augustus 1877 aldaar.

6  Sybren Jans Stienstra (Samuel) is geboren op zaterdag 26 januari 1878 Dronrijp, zie V-X.

7  Dirk Hendrik Stienstra (Daniël) is geboren op zaterdag 21 juni 1879 Dronrijp, is overleden op donderdag 20 februari 1958.

8  Riemke Stienstra (Irene) is geboren op donderdag 30 december 1880 Dronrijp.

9  Trijntje Stienstra (Catherine) is geboren op zondag 29 april 1883 Dronrijp, is overleden op vrijdag 30 juli 1886 Franeker.

10  Antje Stienstra (Anna) is geboren op woensdag 1 oktober 1884 Dronrijp, is overleden op donderdag 26 november 1959.

11  Lijsbert Stienstra (Elizabeth) is geboren op dinsdag 27 april 1886 Harlingen, is overleden op donderdag 7 januari 1932.

12  Catherine Stienstra is geboren op zaterdag 30 juli 1887, is overleden op vrijdag 10 augustus 1888.

IV-I  Trijntje Sijbrens Stienstra, dochter van Sijbren Jelles Stienstra (III-I) en Riemke Jochums Stienstra (III-E), is geboren op donderdag 2 december 1852 Dronrijp, is overleden op donderdag 24 maart 1892 Slappeterp, is begraven rond dinsdag 29 maart 1892 Menaldum.

Trijntje trouwt op donderdag 30 april 1874 in de gem. Menaldumadeel met Pieter Sjoerds Bartlema, zoon van Sjoerd Kornelis Bartlema en Renske Klazes Dijkstra. Pieter is geboren op woensdag 15 november 1843 Menaldum, is overleden op donderdag 11 maart 1909 Deinum.

Pieter was later gehuwd (2) met Tietje Magré.

Van Pieter en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Riemke Pieters Bartlema is geboren op woensdag 19 juni 1878 om 18.30 uur Menaldum, is als geboren aangegeven op donderdag 20 juni 1878 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op zondag 30 januari 1949 Sneek, is begraven rond vrijdag 4 februari 1949 Menaldum.

2  Tjitske Bartlema is geboren op vrijdag 6 januari 1882 om 04.30 uur Menaldum, is als geboren aangegeven op zaterdag 7 januari 1882 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op woensdag 2 mei 1945 Amsterdam.

3  Sjoerd Bartlema is geboren op donderdag 11 februari 1892, is overleden op donderdag 17 maart 1892, is begraven rond dinsdag 22 maart 1892 Menaldum.

IV-J  Baukje Jans Stienstra, dochter van Jan Jelles Stienstra (III-F) en Jantje Hendriks van der Hogt, is geboren op zondag 14 juli 1839 Tzum, is overleden op woensdag 26 mei 1920 Leeuwarden.

Baukje trouwt op zaterdag 7 mei 1859 in de gem. Franekeradeel (is gescheiden op donderdag 9 oktober 1884 aldaar) met Jelle Jans Wynia, zoon van Jan Jelles Wynia en Fogeltje Jans Wiersma. Jelle is geboren rond 1837 Baijum.

Jelle was later gehuwd (2) met Geertruida Theodora Piso.

Van Jelle en Baukje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Jelles Wynia is geboren op dinsdag 13 december 1859 om 02.00 uur Tzum, is overleden op zondag 15 februari 1920 Leeuwarden.

Jantje trouwt op zaterdag 21 mei 1881 in de gem. Franekeradeel (1) met Jan Koopmans, zoon van Anne Jans Koopmans en Antje Jans Lanting. Jan is geboren rond 1859 Tzum. Jantje trouwt op donderdag 24 december 1891 in de gem. Idaarderadeel (2) met Jan van Asperen, zoon van Popke van Asperen en Johanna Jacoba Hendrica Houtwipper. Jan is geboren rond 1831 Leeuwarden.

Jan was eerder gehuwd (1) met Grietje Jans Sijtsma.

2  Jan Jelles Wynia is geboren op donderdag 24 januari 1861 om 04.30 uur Tzum.

Jan trouwt op donderdag 9 mei 1889 in de gem. Het Bildt met Wilhelmina Prins, dochter van Pieter Prins en Maria Koopmans. Wilhelmina is geboren rond 1867 Vrouwenparochie.

3  Sijbren Jelles Wijnia is geboren op zondag 5 april 1863 Tzum, is overleden op vrijdag 29 mei 1863 aldaar.

4  Gerrit Jelles Wijnia is geboren op donderdag 5 oktober 1871 Tzum.

5  Gerrit Jelles Wijnia is geboren op donderdag 23 januari 1873 Tzum.

IV-K  Jelle Jans Stienstra, zoon van Jan Jelles Stienstra (III-F) en Jantje Hendriks van der Hogt, is geboren op donderdag 8 augustus 1844 Tzum, is overleden op zondag 10 juli 1892 in de gem. Ooststellingwerf.

Jelle trouwt op zaterdag 6 juni 1868 in de gem. Doniawerstal met Iebeltje Hjerkes Bergsma, dochter van Hjerke Reins Bergsma en Antje Willems Raadsveld. Iebeltje is geboren op maandag 5 april 1847 Boornzwaag, is overleden op woensdag 27 juni 1923 Winterswijk, is als overleden aangegeven op woensdag 27 juni 1923 in de gem. Winterswijk.

Van Jelle en Iebeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Stienstra is geboren op dinsdag 7 februari 1871 Tzum, zie V-Y.

2  Antje Stienstra is geboren op zaterdag 8 november 1873 Tzum, zie V-Z.

3  Trijntje Stienstra is geboren op vrijdag 30 maart 1877 in de gem. Franekeradeel, is jong overleden op zaterdag 10 mei 1879 Tzum.

4  Trijntje Stienstra is geboren op dinsdag 17 augustus 1880 in de gem. Franekeradeel.

5  Marten Anne Stienstra is geboren op woensdag 11 april 1888 in de gem. Franekeradeel, is als geboren aangegeven op donderdag 12 april 1888 aldaar.

Marten trouwt op donderdag 5 september 1918 in de gem. Amsterdam (1) met Aleida Hendrika Willemina Rikkert, dochter van Hendrikus Albertus Rikkert en Aleida Elisabeth Peteri. Aleida is geboren rond 1888 Deventer. Marten was gehuwd (2) met N.N.

IV-L  Jelle Sjoukes Stienstra, zoon van Sjouke Jelles Stienstra (III-G) en Trijntje Jans Kuperus, is geboren op woensdag 12 februari 1840 Marssum, is overleden op donderdag 17 maart 1892 Hallum.

Jelle trouwt op donderdag 22 juni 1871 in de gem. Het Bildt met Pietje Leeuwkes Visser. Pietje is geboren op vrijdag 24 januari 1845 Sint Annaparochie, is overleden op vrijdag 9 januari 1903 Hallum.

Van Jelle en Pietje zijn twee kinderen bekend:

1  Akke Jelles Stienstra is geboren op woensdag 25 september 1878 Sint Jacobiparochie, zie V-AA.

2  Trijntje Jelles Stienstra is geboren op donderdag 1 september 1881 Sint Jacobiparochie, zie V-AB.

IV-M  Jan Sjoukes Stienstra, zoon van Sjouke Jelles Stienstra (III-G) en Trijntje Jans Kuperus, is geboren op zaterdag 10 december 1842 Marssum, is overleden op maandag 3 februari 1890 Mantgum.

Jan trouwt op zaterdag 6 mei 1871 in de gem. Baarderadeel (1) met Lutske Jolts Oostra, dochter van Jolt Doekes Oostra en Jeltje Roelofs Boorsma. Lutske is geboren op dinsdag 4 augustus 1846 Beers, is overleden op woensdag 9 februari 1876 Mantgum.

Van Jan en Lutske zijn drie kinderen bekend:

1  Sjouke Jans Stienstra (Charles) is geboren op dinsdag 16 april 1872 Mantgum, zie V-AC.

2  Jolt Jans Stienstra is geboren op donderdag 21 augustus 1873 Mantgum, zie V-AD.

3  Doeke Jans Stienstra is geboren op woensdag 26 januari 1876 om 12.00 uur Mantgum, is overleden op vrijdag 28 januari 1876 om 20.00 uur aldaar.

Jan trouwt op zaterdag 17 april 1880 in de gem. Baarderadeel (2) met Jeltje Eeltjes Bakker, dochter van Eeltje Douwes Bakker en Yfke Gerkes Schaaf. Jeltje is geboren op maandag 2 november 1846 om 14.00 uur Oudega (Sm), is overleden op zondag 11 maart 1917 Wommels.

Jeltje was eerder gehuwd (1) met Bontje Ymes Meintema.

Van Jan en Jeltje zijn drie kinderen bekend:

4  Eeltje Jans Stienstra is geboren op zaterdag 9 april 1881 Schillaard, zie V-AE.

5  Nanne Stienstra is geboren op dinsdag 6 november 1883 Schillaard, zie V-AF.

6  Bontje Jans Stienstra is geboren op maandag 12 oktober 1885 om 18.00 uur Schillaard, is als geboren aangegeven op woensdag 14 oktober 1885 in de gem. Baarderadeel, zie V-AG.

IV-N  Sybren Sjoukes Stienstra, zoon van Sjouke Jelles Stienstra (III-G) en Trijntje Jans Kuperus, is geboren op zondag 21 april 1844 Marssum, is overleden op donderdag 26 februari 1885 Bolsward.

Sybren trouwt op donderdag 23 april 1868 in de gem. Ferwerderadeel met Trijntje Gerbens Mollema, dochter van Gerben Molles Mollema en Jantje Hommes Leeuw(?). Trijntje is geboren op zaterdag 17 juni 1843 Hardegarijp, is overleden op dinsdag 10 juni 1890 Leeuwarden.

Van Sybren en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sjouke Sybrens Stienstra is geboren op woensdag 3 februari 1869 Stiens, zie V-AH.

2  Jantje Sybrens Stienstra is geboren op donderdag 29 december 1870 om 21.30 uur Stiens.

3  Gerben Sybrens Stienstra is geboren op maandag 10 maart 1873 om 11.00 uur Stiens, zie V-AI.

4  Trijntje Sybrens Stienstra is geboren op zondag 26 september 1875 Bolsward.

5  Jelle Sybrens Stienstra is geboren op zondag 26 september 1875 Bolsward, is overleden op dinsdag 30 mei 1876 aldaar.

6  Jelle Sybrens Stienstra is geboren op maandag 14 januari 1878 Bolsward, zie V-AJ.

7  Jan Sybrens Stienstra is geboren op maandag 10 mei 1880 Bolsward, zie V-AK.

IV-O  Sytske Sjoukes Stienstra (Sadie), dochter van Sjouke Jelles Stienstra (III-G) en Trijntje Jans Kuperus, is geboren op zaterdag 11 april 1846 Marssum, is overleden op dinsdag 28 november 1933 Hospers.

Sytske trouwt op donderdag 13 mei 1869 in de gem. Ferwerderadeel met Pieter Jacobs Wierda, zoon van Jacob Aukes Wierda en Aafje Pieters de Groot. Pieter is geboren op zaterdag 23 maart 1844 Genum, is overleden op woensdag 13 februari 1907 Hospers, is begraven op vrijdag 15 februari 1907 aldaar.

Van Pieter en Sytske zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob Wierda is geboren op zondag 11 juni 1871 om 08.30 uur Wijnaldum, is overleden op maandag 26 juni 1871 aldaar.

2  Jacob Wierda is geboren op donderdag 4 december 1873 om 02.00 uur Wijnaldum, is overleden op maandag 3 december 1951.

Jacob trouwt op vrijdag 17 augustus 1894 Hospers (1) met Winnifred van der Kamp. Winnifred is overleden op donderdag 23 januari 1936. Jacob trouwt in oktober 1938 (2) met Bessie Cambier.

3  Trijntje Wierda is geboren op vrijdag 6 augustus 1875 om 09.00 uur Wijnaldum, is overleden in mei 1945.

4  Sjouke Wierda is geboren op maandag 3 juni 1878 Noordhorn, is als geboren aangegeven op woensdag 5 juni 1878 in de gem. Zuidhorn.

5  Auke Wierda is geboren op zaterdag 31 juli 1880 Noordhorn, is als geboren aangegeven op maandag 23 augustus 1880 in de gem. Zuidhorn, is overleden op zondag 22 augustus 1880 Noordhorn.

IV-P  Boukje Sjoukes Stienstra, dochter van Sjouke Jelles Stienstra (III-G) en Trijntje Jans Kuperus, is geboren op woensdag 4 februari 1852 Marssum, is overleden op dinsdag 15 november 1927 Marrum, is begraven rond zaterdag 19 november 1927 Westernijkerk.

Boukje trouwt op donderdag 12 mei 1881 in de gem. Ferwerderadeel met Beert Gerlofs Jensma, zoon van Gerlof Goffes Jensma en Sijtske Arjens Tolsma. Beert is geboren op zaterdag 4 mei 1844 Westernijkerk, is overleden op vrijdag 8 december 1905 Marrum.

Van Beert en Boukje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Beerts Jensma is geboren op woensdag 15 februari 1882 Marrum, is overleden op maandag 3 mei 1971 Stiens.

Trijntje trouwt op donderdag 10 mei 1906 in de gem. Ferwerderadeel met Pieter Rinderts Keestra. Pieter is geboren op maandag 2 oktober 1882 Jelsum, is overleden op dinsdag 17 juni 1958 Cornjum.

2  Sijtske Beerts Jensma is geboren op donderdag 10 september 1885 Marrum, zie V-AL.

3  Lutske Beerts Jensma is geboren op donderdag 2 juli 1891 Marrum, is overleden op vrijdag 28 november 1924 Hallum.

Lutske trouwt op donderdag 30 april 1914 in de gem. Ferwerderadeel met Pieter Sjoerds de Groot. Pieter is geboren op woensdag 4 mei 1887 Westernijkerk, is overleden op maandag 20 april 1964 Leeuwarden.

Pieter was later gehuwd (2) met Gelbrigje Poelstra.

4  Renske Beerts Jensma is geboren op zaterdag 14 januari 1893 Marrum, is overleden op maandag 2 mei 1966 Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 7 mei 1966 Westernijkerk.

Renske trouwt op woensdag 2 mei 1923 in de gem. Ferwerderadeel met Thijs Rochus van der Weg, zoon van Rochus van der Weg en Eelkje Sinnema. Thijs is geboren op donderdag 21 december 1893 Niehove, is overleden op dinsdag 24 februari 1953 Veenwouden.

IV-Q  Nanne Sjoukes Stienstra, zoon van Sjouke Jelles Stienstra (III-G) en Trijntje Jans Kuperus, is geboren op zaterdag 12 augustus 1854 Marssum, is overleden op maandag 16 juni 1930 om 04.00 uur Cornjum.

Nanne trouwt op donderdag 8 mei 1879 in de gem. Ferwerderadeel met Hiltje Sierds de Wilde, dochter van Sierd Tjallings de Wilde en Jitske Joukes Roeda. Hiltje is geboren op maandag 12 september 1853 Hallum, is overleden op donderdag 10 april 1913 om 10.00 uur aldaar.

Van Nanne en Hiltje zijn drie kinderen bekend:

1  Sjouke Nannes Stienstra is geboren op donderdag 26 februari 1880 Hallum, zie V-AM.

2  Jitske Stienstra is geboren op vrijdag 30 maart 1883 Hallum, is overleden op donderdag 2 december 1965 Leeuwarden, is begraven rond maandag 6 december 1965 Cornjum.

Jitske trouwt op donderdag 7 mei 1908 in de gem. Ferwerderadeel met Lieuwe Brouwers, zoon van Sybren Brouwers en Sjieuwkje Poortinga. Lieuwe is geboren op maandag 5 november 1883 Cornjum, is overleden op donderdag 9 oktober 1930 in de gem. Leeuwarderadeel, is begraven rond maandag 13 oktober 1930 Cornjum.

3  Sierd Nannes Stienstra is geboren op maandag 13 oktober 1884 Hallum, zie V-AN.

IV-R  Epke Engga, zoon van Rienk Epkes Engga en Trijntje Jelles Stienstra (III-H), is geboren op dinsdag 27 januari 1846 Hallum, is overleden op vrijdag 10 juni 1892 Hijum.

Epke trouwt op donderdag 21 oktober 1875 in de gem. Ferwerderadeel met Sytske Roelofs Hoogland, dochter van Roelof Watses Hoogland en Trijntje Ydes de Jong. Sytske is geboren op zaterdag 30 juni 1855 Stiens, is overleden op maandag 15 april 1918 Leeuwarden.

Van Epke en Sytske is een kind bekend:

1  Klaaske Engga is geboren op vrijdag 6 juni 1890 Hijum, zie V-AO.

Generatie V

V-A  Jan Stienstra, zoon van Pieter Jans Stienstra (IV-B) en Attje Harmens Gelders, is geboren op donderdag 24 april 1862 Hallum, is overleden op dinsdag 24 juni 1924 Leeuwarden.

Jan trouwt op woensdag 29 maart 1893 in de gem. ‘s-Gravenhage (1) met Louisa Charlotta Sophia Boekhout, dochter van Gerrit Boekhout en Rinske Jongstra. Louisa is geboren op woensdag 13 juni 1866 Zuidwolde, is overleden op zaterdag 20 oktober 1894 Arnhem.

Van Jan en Louisa is een kind bekend:

1  Pieter Jan Stienstra is geboren op zaterdag 6 januari 1894 om 17.30 uur Arnhem (Sint Marten), is als geboren aangegeven op maandag 8 januari 1894 in de gem. Arnhem, zie VI-A.

Jan trouwt op donderdag 22 april 1897 in de gem. Ferwerderadeel (2) met Baukje Jochums Stienstra, zie V-H.

Van Jan en Baukje zijn vijf kinderen bekend:

2  Trijntje Stienstra is geboren op maandag 7 maart 1898 Arnhem, zie VI-B.

3  Elisabeth Riemke Stienstra is geboren op zaterdag 23 juni 1900 Arnhem, zie VI-C.

4  Jogchum Jan Stienstra is geboren op woensdag 25 oktober 1905 Arnhem, zie VI-D.

5  Atje Tietje Stienstra is geboren op dinsdag 3 september 1907 Leeuwarden, is overleden op maandag 7 maart 1910 aldaar.

6  Siebren Harmen Stienstra is geboren op vrijdag 16 oktober 1908 Leeuwarden, zie VI-E.

V-B  Elisabeth Pieters Stienstra, dochter van Pieter Jans Stienstra (IV-B) en Attje Harmens Gelders, is geboren op zaterdag 14 mei 1864 Hallum, is overleden op woensdag 29 juli 1925 Zutphen, is als overleden aangegeven op donderdag 30 juli 1925 in de gem. Zutphen.

Elisabeth trouwt op vrijdag 3 februari 1888 Apeldoorn met Dirk Kamphuis, zoon van Frederik Kamphuis en Frederika Kamphuis. Dirk is geboren op donderdag 19 januari 1865 Apeldoorn, is overleden op zondag 1 augustus 1926 Zutphen, is als overleden aangegeven op maandag 2 augustus 1926 in de gem. Zutphen.

Van Dirk en Elisabeth is een kind bekend:

1  waarschijnlijk Nelly Kamphuis.

V-C  Harmen Stienstra, zoon van Pieter Jans Stienstra (IV-B) en Attje Harmens Gelders, is geboren op dinsdag 13 februari 1866 in de gem. Het Bildt, is overleden op vrijdag 2 maart 1956 Renkum, is begraven Heelsum (Kerkelijke Begraafplaats “Doorwerth”, Heelsum).

Harmen trouwt op dinsdag 11 mei 1897 in de gem. Maastricht met Johanna van Waarden, dochter van Johannes van Waarden en Pieternella Gijsbarta Baart. Johanna is geboren op zondag 11 mei 1873 Maastricht, is overleden op vrijdag 30 december 1949 Renkum, is begraven Heelsum (Kerkelijke Begraafplaats “Doorwerth”, Heelsum).

Van Harmen en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Pieternella Attje Stienstra is geboren op donderdag 21 april 1898 in de gem. Eijsden, zie VI-F.

2  Pieter Harmen Stienstra is geboren op zondag 25 februari 1900 Maastricht, is overleden op zondag 4 maart 1900 aldaar.

3  Johannes Nicolaas Stienstra is geboren op zondag 25 februari 1900 Maastricht, is overleden op zondag 4 maart 1900 aldaar.

4  Jan Dirk Stienstra is geboren op zondag 25 februari 1900 Maastricht, is overleden op zondag 4 maart 1900 aldaar.

V-D  Riemke Pieters Stienstra, dochter van Pieter Jans Stienstra (IV-B) en Attje Harmens Gelders, is geboren op zondag 26 januari 1868 Vrouwenparochie, is overleden op maandag 5 mei 1890 Wanswerd (FER).

Riemke trouwt op donderdag 6 juni 1889 in de gem. Ferwerderadeel met Dirk Baukes Kalma, zoon van Bauke Dirks Kalma en Tććtske Romkes Akkerman. Dirk is geboren rond 1861 Wanswerd (FER), is overleden op dinsdag 1 februari 1927 in de gem. Ede.

Van Dirk en Riemke zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Dirks Kalma is geboren op zondag 13 april 1890, is overleden op woensdag 14 januari 1891 in de gem. Ferwerderadeel.

2  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 13 april 1890 in de gem. Ferwerderadeel.

V-E  Aaltje Stienstra, dochter van Pieter Jans Stienstra (IV-B) en Jantien Everts Buitinga, is geboren op zondag 17 maart 1872, is overleden op maandag 8 maart 1954, is begraven rond vrijdag 12 maart 1954 Tiel.

Aaltje was gehuwd met Johannes van Meerten. Johannes is overleden op zaterdag 13 december 1958, is begraven rond woensdag 17 december 1958 Tiel.

Van Johannes en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan van Meerten is geboren rond 1901 Tiel, is overleden op vrijdag 23 augustus 1946 Arnhem.

Jan (is gescheiden voor 1946) (1) met Hendrina Maria van Wijk. Jan was gehuwd (2) met Catharina Francina Planten.

2  Jetje van Meerten? is geboren op zondag 28 februari 1909.

V-F  Sieuke Stienstra, dochter van Folkert Jans Stienstra (IV-C) en Klaaske Johannes Olivier, is geboren op donderdag 31 mei 1866 Metslawier, is overleden op vrijdag 27 juni 1941 Deinum.

Sieuke trouwt op donderdag 6 mei 1886 in de gem. Ferwerderadeel met Gerrit Fierstra, zoon van Klaas Pieters Fierstra en Trijntje Doekes Dijkstra. Gerrit is geboren op woensdag 8 mei 1861 Bornwird, is overleden op vrijdag 12 januari 1940 Deinum.

Van Gerrit en Sieuke zijn drie kinderen bekend:

1  Klaaske Fierstra is geboren op donderdag 25 september 1890 Wirdum.

Klaaske trouwt op donderdag 11 mei 1911 in de gem. Menaldumadeel met Hendrik Wierstra, zoon van Jouke Wierstra en Antje Bakker. Hendrik is geboren op zaterdag 23 april 1887 Deinum, is overleden op dinsdag 22 september 1931 om 13.00 uur Weidum.

2  Trijntje Fierstra is geboren op dinsdag 20 maart 1894 in de gem. Leeuwarderadeel, zie VI-G.

3  Jantje Fierstra is geboren op donderdag 1 december 1898 in de gem. Menaldumadeel, zie VI-H.

V-G  Jan Folkerts Stienstra, zoon van Folkert Jans Stienstra (IV-C) en Klaaske Johannes Olivier, is geboren op dinsdag 28 juli 1874 Hallum, is overleden op zondag 25 mei 1947 om 20.00 uur aldaar, is begraven rond donderdag 29 mei 1947 aldaar.

Jan gaat in ondertrouw op donderdag 5 mei 1904, trouwt op donderdag 19 mei 1904 in de gem. Ferwerderadeel met Sjoukje Jans Jensma, dochter van Jan Kornelis Jensma en Rinske Gerrits Postma. Sjoukje is geboren op maandag 26 april 1880 Blija, is overleden op zondag 21 september 1952 Leeuwarden, is begraven rond donderdag 25 september 1952 Hallum.

Van Jan en Sjoukje zijn drie kinderen bekend:

1  Folkert Stienstra is geboren op zondag 15 juli 1906 Hallum, zie VI-I.

2  Jan Stienstra is geboren op zaterdag 13 november 1909 Hallum, zie VI-J.

3  Klaas Stienstra is geboren op zaterdag 7 juni 1913 Hallum, zie VI-K.

V-H  Baukje Jochums Stienstra, dochter van Jochum Jans Stienstra (IV-D) en Trijntje Sybrens Andringa, is geboren op zondag 16 oktober 1870 Hallum, is overleden op zondag 30 oktober 1949 Leeuwarden, is begraven op donderdag 3 november 1949 Hallum.

Baukje trouwt op donderdag 22 april 1897 in de gem. Ferwerderadeel met Jan Stienstra, zie V-A.

V-I  Menke Jochums Stienstra, dochter van Jochum Jans Stienstra (IV-D) en Trijntje Sybrens Andringa, is geboren op vrijdag 10 mei 1872 Hallum, is overleden op zaterdag 4 november 1961 om 06.30 uur Leeuwarden.

Menke trouwt op zaterdag 26 oktober 1907 in de gem. Ferwerderadeel met Jacob Kornelis Jensma, zoon van Kornelis Jaspers Jensma en Antje Jacobs Haima. Jacob is geboren op donderdag 13 januari 1876 in de gem. Schiermonnikoog, is overleden op vrijdag 18 oktober 1918 Huins.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Klaske Ruurds de Boer.

Van Jacob en Menke zijn twee kinderen bekend:

1  Kornelis Jasper Jensma is geboren op woensdag 2 september 1908 Huins.

Kornelis trouwt op vrijdag 15 oktober 1937 in de gem. Leeuwarden met Ymkje Rijpstra, dochter van Meindert Rijpstra en Sjoukje van der Heide. Ymkje is geboren op vrijdag 6 maart 1914 Wijtgaard.

2  Antje Jensma is geboren op dinsdag 1 maart 1910 Huins, is overleden op dinsdag 6 april 1982 Sint Annaparochie.

Antje trouwt op donderdag 25 augustus 1932 in de gem. Het Bildt met Jan A. Hoogland, zoon van Rintje Jans Hoogland en Akke Schat. Jan is geboren op vrijdag 27 augustus 1909 in de gem. Het Bildt.

V-J  IJfke Jochums Stienstra, dochter van Jochum Jans Stienstra (IV-D) en Trijntje Sybrens Andringa, is geboren op vrijdag 30 januari 1874 Hallum, is overleden op zaterdag 17 oktober 1953 Sint Annaparochie.

IJfke trouwt op donderdag 21 april 1910 in de gem. Ferwerderadeel met Cornelis Slim, zoon van Jacob Cornelis Slim en Antje Pieters Boersma. Cornelis is geboren op vrijdag 24 maart 1882 Sint Annaparochie, is overleden na 1953.

Van Cornelis en IJfke is een kind bekend:

1  Jaap Slim.

V-K  Doetje Jochums Stienstra, dochter van Jochum Jans Stienstra (IV-D) en Trijntje Sybrens Andringa, is geboren op zondag 18 juni 1876 Hallum, is overleden op vrijdag 8 november 1963 om 16.00 uur Leeuwarden, is begraven op dinsdag 12 november 1963 Hallum.

Doetje trouwt op zaterdag 7 mei 1898 in de gem. Ferwerderadeel met Ennëus Piers Rijpma, zoon van Pier Enneüs Rijpma en Tietje Bavius Span. Ennëus is geboren op maandag 6 september 1875 Niawier, is overleden op zondag 4 juni 1950 Leeuwarden, is begraven op woensdag 7 juni 1950 Hallum.

Van Ennëus en Doetje zijn vier kinderen bekend:

1  Pier Rijpma is geboren op donderdag 2 maart 1899 Lions.

Pier trouwt op donderdag 11 mei 1922 in de gem. Menaldumadeel met Grietje Terpsma, dochter van Ernst Terpsma en Ymkje Brouwers. Grietje is geboren rond 1900 Beetgum.

2  Trijntje Rijpma is geboren rond 1906 Sint Annaparochie.

Trijntje was gehuwd met K.B. Hoogland.

3  J.J. Rijpma is geboren rond 1907.

J was gehuwd met J. Rienks.

4  T. Rijpma is geboren rond 1908, is overleden op vrijdag 23 maart 1990 Hardegarijp.

T was gehuwd met R.J. Hesling.

V-L  Jan Jochums Stienstra, zoon van Jochum Jans Stienstra (IV-D) en Trijntje Sybrens Andringa, is geboren op donderdag 3 januari 1878 Hallum, is overleden op zondag 19 februari 1967 aldaar, is begraven rond vrijdag 24 februari 1967 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 28 april 1910 in de gem. Ferwerderadeel met Riemke Wallinga, dochter van Klaas Lieuwes Wallinga en Idske Ruurds Visser. Riemke is geboren op zaterdag 2 november 1878 Westernijkerk, is overleden op vrijdag 15 februari 1963 Hallum, is begraven rond woensdag 20 februari 1963 aldaar.

Van Jan en Riemke zijn twee kinderen bekend:

1  Jochem Stienstra is geboren op zondag 22 januari 1911 Hallum, zie VI-L.

2  Aukje Stienstra is geboren op dinsdag 22 september 1914 Hallum, is ongehuwd overleden op donderdag 13 februari 1997 Ferwerd, is begraven op maandag 17 februari 1997 Hallum.

V-M  Aan Jochums Stienstra, zoon van Jochum Jans Stienstra (IV-D) en Trijntje Sybrens Andringa, is geboren op zondag 23 november 1879 Hallum, is overleden op donderdag 25 juni 1964 Bolsward, is begraven rond maandag 29 juni 1964 Hallum.

Aan gaat in ondertrouw op donderdag 22 oktober 1903, trouwt op donderdag 12 november 1903 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland met Wytske Rijkeles Ganzevoort, dochter van Rijkele Ganzevoort en Romkje Gastma. Wytske is geboren op zaterdag 20 november 1880 Kollum, is overleden op maandag 13 januari 1964 Bolsward, is begraven rond vrijdag 17 januari 1964 Hallum.

Van Aan en Wytske zijn vier kinderen bekend:

1  Romkje Stienstra is geboren op zondag 11 september 1904 Hallum, zie VI-M.

2  N.N. is geboren op zondag 11 september 1904 Hallum.

3  Jochum Rijkele Stienstra is geboren op vrijdag 15 januari 1909 Hallum, is overleden op zondag 7 maart 1909.

4  Trijntje Stienstra is geboren op maandag 26 december 1910 Hallum, zie VI-N.

V-N  Tjitske Jochums Stienstra, dochter van Jochum Jans Stienstra (IV-D) en Trijntje Sybrens Andringa, is geboren op zaterdag 12 maart 1881 Hallum, is overleden op zaterdag 23 december 1950 om 09.00 uur Leeuwarden, is begraven rond woensdag 27 december 1950 Sint Annaparochie.

Tjitske trouwt op woensdag 9 mei 1906 in de gem. Ferwerderadeel met Pieter Tjeerds Wiersma, zoon van Tjeerd Lieuwes Wiersma en Trijntje Liewes Hesseling. Pieter is geboren op zaterdag 14 december 1878 Sint Annaparochie, is overleden op zaterdag 24 december 1927 aldaar, is begraven rond woensdag 28 december 1927 aldaar.

Van Pieter en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Tjeerd Wiersma is geboren rond 1907 Sint Annaparochie, is overleden op zondag 14 december 1941 Groningen in het Diaconessenhuis.

Tjeerd was gehuwd met Keetje Zwalve.

2  Jochem Wiersma is geboren op dinsdag 10 mei 1910 Sint Annaparochie, zie VI-O.

V-O  Trijntje Jochums Stienstra, dochter van Jochum Jans Stienstra (IV-D) en Trijntje Sybrens Andringa, is geboren op dinsdag 27 februari 1883 Hallum, is overleden op donderdag 4 juli 1968 aldaar, is begraven rond maandag 8 juli 1968 aldaar.

Trijntje trouwt op donderdag 5 maart 1908 in de gem. Ferwerderadeel met Harmen Bos, zoon van Wybren Ymes Bos en Elisabeth Harmens Holwerda. Harmen is geboren op dinsdag 12 juli 1881 Hallum, is overleden op zondag 27 februari 1966 aldaar, is begraven rond donderdag 3 maart 1966 aldaar.

Van Harmen en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Bos is geboren op zaterdag 26 september 1908 Hallum, zie VI-P.

2  Elisabeth Bos is geboren op donderdag 27 maart 1913 Hallum.

V-P  Sybren Jelles Stienstra, zoon van Jelle Sybrens Stienstra (IV-E) en Antje Ynzes de Jong, is geboren op zaterdag 20 september 1862 Menaldum, is overleden voor 1913.

Sybren trouwt op donderdag 13 mei 1886 in de gem. Barradeel met Lydia Douwes Steinfort, dochter van Douwe Jans Steinfort en Antje Johannes Vogel. Lydia is geboren op dinsdag 19 april 1859 Minnertsga, is overleden op donderdag 27 februari 1930, is begraven rond maandag 3 maart 1930 Drachten (Zuiderbegraafplaats).

Van Sybren en Lydia zijn drie kinderen bekend:

1  Jetske Stienstra is geboren op zaterdag 14 november 1896 Utrecht, is als geboren aangegeven op maandag 16 november 1896 in de gem. Utrecht, zie VI-Q.

2  Antje Stienstra is geboren op dinsdag 12 april 1887 Minnertsga.

Antje trouwt op donderdag 10 juli 1913 in de gem. Leeuwarden met Hendrik van de Erve, zoon van Wouter van de Erve en Sara Zoeteman. Hendrik is geboren rond 1874 Zuidland.

3  Jelle Stienstra is geboren op woensdag 8 mei 1889 in de gem. Barradeel, is overleden op maandag 21 augustus 1972, is begraven rond vrijdag 25 augustus 1972 Drachten (Zuiderbegraafplaats).

V-Q  Grietje Jelles Stienstra, dochter van Jelle Sybrens Stienstra (IV-E) en Antje Ynzes de Jong, is geboren op dinsdag 29 maart 1864 Menaldum, is overleden op zondag 2 oktober 1938 Orange City (USA)).

Grietje trouwt op donderdag 19 april 1888 in de gem. Menaldumadeel met Dirk Klazes van der Kooi, zoon van Klaas Binnes van der Kooi en Geertje Willems Bootsma. Dirk is geboren op donderdag 22 januari 1863 Hennaard, is overleden op maandag 31 mei 1909 Orange City (USA)).

Van Dirk en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Dirks van der Kooi is geboren op donderdag 21 maart 1889 Hennaard, is overleden op vrijdag 2 juli 1954 Orange City (USA)).

Antje trouwt op dinsdag 24 februari 1920 Orange City (USA)) met Dick Tiemersma. Dick is geboren op dinsdag 4 maart 1884 Menaldum, is overleden op donderdag 14 juni 1951 Orange City (USA)).

2  Klaas Dirks van der Kooi is geboren op woensdag 16 november 1892 Hennaard, is overleden op zondag 10 september 1893 Hull.

3  Grietje van der Kooi is geboren op vrijdag 31 augustus 1894 Hull, is overleden op maandag 1 mei 1978 Orange City (USA)).

Grietje trouwt op woensdag 27 februari 1918 LeMars (USA)) (1) met Rintje Pekel, zoon van Hedzer Pekel en Grietje van der Wal. Rintje is geboren op maandag 5 juni 1893 Ried, is overleden op vrijdag 3 januari 1930 LeMars (USA)). Grietje trouwt op donderdag 1 februari 1940 LeMars (USA)) (2) met Neil Grifhorst. Neil is geboren rond 1894, is overleden op zaterdag 9 oktober 1971 LeMars (USA)).

4  Nick van der Kooi is geboren op donderdag 9 november 1899 Capel, is overleden op dinsdag 2 december 1958 Cherokee (USA)).

5  Reimke Laurine van der Kooi is geboren op dinsdag 3 maart 1903 Capel, is overleden op zondag 15 maart 1970 Goleta.

Reimke trouwt op dinsdag 22 augustus 1922 LeMars (USA)) (is gescheiden voor 1947) (1) met LeRoy William Roberts, zoon van N.N. en N.N.. LeRoy is geboren op maandag 10 oktober 1904 LeMars (USA)), is overleden op zaterdag 8 juni 1957 Klamath Falls (USA)). Reimke trouwt op vrijdag 24 januari 1947 Mitchell (USA)) (2) met Howard Hansen. Howard is geboren op maandag 1 januari 1894 Illinois, is overleden in februari 1954.

6  Peter Jelle van der Kooi is geboren op vrijdag 6 april 1906 Capel, is overleden op zaterdag 8 maart 1975 Iowa City.

Peter was gehuwd met Katherine Weber. Katherine is geboren op dinsdag 12 oktober 1909.

V-R  Ynze Jelles Stienstra, zoon van Jelle Sybrens Stienstra (IV-E) en Antje Ynzes de Jong, is geboren op vrijdag 1 december 1865 Menaldum, is overleden op zondag 7 december 1919 om 12.30 uur Leeuwarden in het Diaconessenhuis, is begraven rond donderdag 11 december 1919 Menaldum.

Ynze trouwt op donderdag 19 april 1888 in de gem. Menaldumadeel met Trijntje Jitzes Jansma, dochter van Jitze Jansma en Geertje Pool. Trijntje is geboren op zondag 21 januari 1866 om 07.00 uur Vrouwenparochie, is als geboren aangegeven op dinsdag 23 januari 1866 in de gem. Het Bildt, is overleden op zondag 19 november 1950 om 01.15 uur Beetgumermolen, is begraven Menaldum.

Van Ynze en Trijntje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Geertje Ynzes Stienstra is geboren op donderdag 14 februari 1889 Menaldum, zie VI-R.

2  doodgeboren zoon is doodgeboren op woensdag 28 mei 1890 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op woensdag 28 mei 1890.

3  Jelle Ynzes Stienstra is geboren op maandag 27 juli 1891 Menaldum, is G.K. gedoopt, zie VI-S.

4  Jitze Ynze Stienstra is geboren op zondag 23 oktober 1892 in de gem. Menaldumadeel, zie VI-T.

5  Pieter Ynzes Stienstra is geboren op vrijdag 8 juni 1894 Beetgumermolen, zie VI-U.

6  Sijbren Ynzes Stienstra is geboren op vrijdag 10 januari 1896 Beetgum, is ongehuwd overleden op zaterdag 21 november 1992 Berlikum, is begraven op woensdag 25 november 1992 Menaldum.

7  Jacob Ynzes Stienstra is geboren op zaterdag 17 april 1897 om 04.00 uur Beetgum, zie VI-V.

8  Anne Ynzes Stienstra is geboren op zondag 2 april 1899 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 23 juli 1966 aldaar, is begraven rond woensdag 27 juli 1966 Menaldum.

9  Jochum Ynzes Stienstra is geboren op woensdag 5 juni 1901 Beetgumermolen, zie VI-W.

10  Antje Ynzes Stienstra is geboren op maandag 26 mei 1902 Beetgumermolen, is overleden op maandag 18 mei 1908 Beetgum, is begraven rond vrijdag 22 mei 1908 Menaldum.

11  Trijntje Ynzes Stienstra is geboren op donderdag 16 juli 1903 Beetgumermolen, is overleden op maandag 12 juni 1916 aldaar, is begraven rond vrijdag 16 juni 1916 Menaldum.

12  Auke Ynze Stienstra is geboren op zaterdag 23 mei 1908 Beetgum, is overleden op zaterdag 20 september 1969 Leeuwarden, is begraven op donderdag 25 september 1969 Menaldum.

Auke trouwt op dinsdag 20 november 1951 met Grietje van der Schaaf, dochter van Tjeerd van der Schaaf en Johanna de Vries. Grietje is geboren op zondag 22 november 1908 om 04.00 uur Beetgum, is als geboren aangegeven op maandag 23 november 1908 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op maandag 22 juni 1987, is begraven rond zaterdag 27 juni 1987 Menaldum.

V-S  Pieter Stienstra, zoon van Jelle Sybrens Stienstra (IV-E) en Antje Ynzes de Jong, is geboren op zaterdag 25 april 1868 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op woensdag 11 mei 1955 om 07.25 uur Amersfoort, is als overleden aangegeven op donderdag 12 mei 1955 in de gem. Amersfoort.

Pieter trouwt op woensdag 1 mei 1895 Nijkerk met Anna Wilhelmina Gerritsen, dochter van N.N. en N.N.. Anna is geboren in 1866 Amsterdam, is overleden op donderdag 6 mei 1943 om 16.00 uur Amersfoort, is als overleden aangegeven op vrijdag 7 mei 1943 in de gem. Amersfoort.

Van Pieter en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N..

2  Anna Wilhelmina Stienstra is geboren op vrijdag 2 oktober 1896 Nijkerk, is overleden op dinsdag 30 oktober 1990, is begraven rond zondag 4 november 1990 Leusden (Rusthof).

Anna trouwt op dinsdag 27 november 1923 in de gem. Amersfoort (is gescheiden op zaterdag 8 november 1947) met Gerrit Christiaan van Doorn, zoon van Pieter van Doorn en Hendrika van Woudenberg. Gerrit is geboren op woensdag 15 juli 1896 Utrecht.

V-T  Riemke Jelles Stienstra, dochter van Jelle Sybrens Stienstra (IV-E) en Antje Ynzes de Jong, is geboren op zondag 19 juni 1870 Menaldum, is overleden Utrecht.

Riemke trouwt op donderdag 28 april 1892 Franeker met Ruurd Hendriks Ras, zoon van Hendrik Ras en Johanna Woudstra. Ruurd is geboren op donderdag 27 juli 1871 Franeker, is overleden op maandag 2 juni 1947 Utrecht.

Van Ruurd en Riemke zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Ruurds Ras is geboren op zondag 5 augustus 1894 Franeker.

2  Hendrik Ruurds Ras is geboren op vrijdag 8 november 1895 Franeker, zie VI-X.

3  Antje Ras is geboren op zondag 4 april 1897 Utrecht, is als geboren aangegeven op dinsdag 6 april 1897 in de gem. Utrecht, is overleden op zondag 16 januari 1898 Utrecht.

V-U  Riemke Jochums Stienstra, dochter van Jochum Sijbrens Stienstra (IV-F) en Antje Rommerts Palstra, is geboren op zaterdag 21 november 1868 Dronrijp, is overleden op donderdag 6 augustus 1896 Slappeterp, is begraven rond dinsdag 11 augustus 1896 Menaldum.

Riemke trouwt op donderdag 15 mei 1890 in de gem. Menaldumadeel met Auke Sipkes Plat, zoon van Sipke Jetzes Plat en Aukje Ynzes de Jong. Auke is geboren op zaterdag 12 mei 1866 Menaldum, is overleden op zondag 24 april 1938 aldaar, is begraven rond vrijdag 29 april 1938 aldaar.

Auke was later gehuwd (2) met Riemke Bakker.

Van Auke en Riemke zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Plat is geboren op vrijdag 20 februari 1891 in de gem. Menaldumadeel.

Antje was gehuwd met H. Grijpma.

2  Aukje Plat is geboren op dinsdag 25 april 1893 in de gem. Menaldumadeel.

Aukje was gehuwd met H. Jansma.

3  Jochum Plat is geboren op vrijdag 8 maart 1895 in de gem. Menaldumadeel.

Jochum was gehuwd met J. van der Wal.

V-V  Sybren Annes Stienstra, zoon van Anne Jogchums Stienstra en Baukje Sijbrens Stienstra (IV-G), is geboren op vrijdag 7 december 1877 Menaldum, is overleden op woensdag 15 september 1971 Leeuwarden, is begraven op zaterdag 18 september 1971 Tzummarum.

Sybren trouwt op zaterdag 16 mei 1903 in de gem. Barradeel met Akke Kloosterman, dochter van Sjouke Dirks Kloosterman en Hiske Siedsdr Dijkstra. Akke is geboren op maandag 17 oktober 1881 Tzummarum, is overleden op vrijdag 22 februari 1963 Heiligerlee, is begraven rond dinsdag 26 februari 1963 Tzummarum.

Van Sybren en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Anne Sybrens Stienstra is geboren op zaterdag 4 maart 1905 Tzummarum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie VI-Y.

2  Sjouke Sybrens Stienstra is geboren op zaterdag 27 april 1907 Tzummarum, is ongehuwd overleden op vrijdag 30 maart 1928 Nijverdal, is als overleden aangegeven op vrijdag 30 maart 1928 in de gem. Hellendoorn, is begraven rond dinsdag 3 april 1928 Tzummarum.

3  Dirk Sybrens Stienstra is geboren op zaterdag 17 december 1910 Tzummarum, zie VI-Z.

4  Baukje Sybrens Stienstra is geboren op donderdag 25 juli 1912 Tzummarum, zie VI-AA.

V-W  Cornelis Stienstra (Cornelius), zoon van Jan Sijbrens Stienstra (John) (IV-H) en Trijntje Cornelis Westra (Cathrine), is geboren op zondag 5 januari 1873 Dronrijp, is overleden op zaterdag 25 augustus 1945 Galena (USA)), is begraven aldaar.

Cornelis trouwt op dinsdag 29 maart 1910 Galena (USA)) met Carrie Rose Deininger, dochter van John Deininger en Rosie Berger. Carrie is geboren op donderdag 20 november 1879 Galena (USA)), is overleden op donderdag 14 mei 1964 aldaar, is begraven aldaar.

Van Cornelis en Carrie zijn vier kinderen bekend:

1  John Cornelius Stienstra is geboren op zaterdag 19 augustus 1911 Galena (USA)), is overleden op donderdag 7 februari 1935 Council Hill, is begraven Galena (USA)).

2  George W. Stienstra is geboren rond 1914 Illinois.

3  Nelson Stienstra is geboren op vrijdag 7 juli 1916 Illinois, zie VI-AB.

4  N.N.

V-X  Sybren Jans Stienstra (Samuel), zoon van Jan Sijbrens Stienstra (John) (IV-H) en Trijntje Cornelis Westra (Cathrine), is geboren op zaterdag 26 januari 1878 Dronrijp, is overleden op zondag 24 juni 1934.

Sybren trouwt rond 1913 met Mabel J.. Mabel J. is geboren rond 1893 Wisconsin.

Van Sybren en Mabel J. zijn vier kinderen bekend:

1  Henry Stienstra is geboren rond 1914 Wisconsin, is overleden voor 2011.

2  Everett William Stienstra is geboren op donderdag 2 september 1915 Tomah, zie VI-AC.

3  Catherine Ida Stienstra is geboren op donderdag 6 september 1917 Wisconsin Rapids, is overleden op dinsdag 22 januari 2008 Mason (USA)).

Catherine trouwt op woensdag 1 april 1942 Ashland met Joseph Vaillancourt (Joe). Joseph is geboren op donderdag 20 juli 1916 Lincoln, is overleden op zondag 3 november 2002 Wisconsin.

4  Dorothy Stienstra is geboren rond 1921 Wisconsin, is overleden voor 2011.

V-Y  Jan Stienstra, zoon van Jelle Jans Stienstra (IV-K) en Iebeltje Hjerkes Bergsma, is geboren op dinsdag 7 februari 1871 Tzum, is overleden op dinsdag 15 februari 1927 Winterswijk, is als overleden aangegeven op woensdag 16 februari 1927 in de gem. Winterswijk, is begraven op vrijdag 18 februari 1927 Winterswijk.

Jan trouwt op zaterdag 12 oktober 1895 Winterswijk met Jeltje van de Heyde, dochter van Jozeph van de Heyde en Aukje Jans van Wallinga. Jeltje is geboren op vrijdag 9 mei 1873 Appelscha, is overleden op woensdag 24 september 1930 Winterswijk, is als overleden aangegeven op vrijdag 26 september 1930 in de gem. Winterswijk, is begraven op zaterdag 27 september 1930 Winterswijk.

Van Jan en Jeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Jelle Jans Stienstra is geboren rond 1895, zie VI-AD.

2  Aukje Stienstra is geboren rond 1898 Winterswijk, zie VI-AE.

3  Heerke Stienstra is geboren op dinsdag 20 mei 1902 Winterswijk, zie VI-AF.

V-Z  Antje Stienstra, dochter van Jelle Jans Stienstra (IV-K) en Iebeltje Hjerkes Bergsma, is geboren op zaterdag 8 november 1873 Tzum, is overleden op maandag 31 mei 1937 Zeist, is begraven rond vrijdag 4 juni 1937 Zutphen.

Antje trouwt op vrijdag 23 september 1898 in de gem. Winterswijk met Tjeerd Nijenhuis, natuurlijke zoon van Fokje Pieters Nijenhuis. Tjeerd is geboren op woensdag 16 februari 1870 Mildam, is overleden op zaterdag 26 juni 1926 Zutphen, is als overleden aangegeven op maandag 28 juni 1926 in de gem. Zutphen, is begraven rond woensdag 30 juni 1926 Zutphen.

Van Tjeerd en Antje is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Nijenhuis is doodgeboren op zaterdag 6 mei 1899 Zutphen, is als overleden aangegeven op maandag 8 mei 1899 in de gem. Zutphen.

V-AA  Akke Jelles Stienstra, dochter van Jelle Sjoukes Stienstra (IV-L) en Pietje Leeuwkes Visser, is geboren op woensdag 25 september 1878 Sint Jacobiparochie, is overleden op zondag 7 maart 1948 in de gem. Tietjerksteradeel.

Akke trouwt op donderdag 5 mei 1904 in de gem. Het Bildt met Eeltje Bruinsma, zoon van Sybe Sybrens Bruinsma en Anskje Faber. Eeltje is geboren op donderdag 22 april 1875 Itens, is overleden op donderdag 15 april 1937 Berlikum.

Van Eeltje en Akke is een kind bekend:

1  Pietje Bruinsma is geboren op donderdag 17 augustus 1905 om 23.00 uur Berlikum, is als geboren aangegeven op vrijdag 18 augustus 1905 in de gem. Menaldumadeel.

Pietje trouwt op donderdag 5 juni 1930 in de gem. Het Bildt met Rienk Rienks, zoon van Klaas Rienks en Getje Siebesma. Rienk is geboren rond 1904 Minnertsga.

V-AB  Trijntje Jelles Stienstra, dochter van Jelle Sjoukes Stienstra (IV-L) en Pietje Leeuwkes Visser, is geboren op donderdag 1 september 1881 Sint Jacobiparochie.

Trijntje trouwt op donderdag 22 april 1909 in de gem. Westdongeradeel met Gerrit Jan Bergsma, zoon van Simon Bergsma en Wilhelmina Marchiena van Vreeningen. Gerrit is geboren op zaterdag 8 november 1884 Surhuisterveen.

Van Gerrit en Trijntje is een kind bekend:

1  N.N.

V-AC  Sjouke Jans Stienstra (Charles), zoon van Jan Sjoukes Stienstra (IV-M) en Lutske Jolts Oostra, is geboren op dinsdag 16 april 1872 Mantgum, is overleden in januari 1935 Garfield.

Sjouke trouwt op zaterdag 13 mei 1893 in de gem. Baarderadeel met Lolkjen Pieters Zijlstra (Lucy), dochter van Pieter Hendriks Zijlstra en Geeltje Martens van der Goot. Lolkjen is geboren op donderdag 15 september 1870 Oosterwierum.

Van Sjouke en Lolkjen zijn negen kinderen bekend:

1  Lutske Stienstra (Lucy) is als geboren aangegeven op woensdag 28 maart 1894 in de gem. Baarderadeel, is geboren op zondag 27 mei 1894 om 07.00 uur Oosterwierum.

Lutske was gehuwd met Bokma.

2  Geeltje Stienstra (Gertrude) is geboren op woensdag 24 juli 1895 om 23.00 uur Britswerd, is als geboren aangegeven op vrijdag 26 juli 1895 in de gem. Baarderadeel, zie VI-AG.

3  Jantje Stienstra is geboren op vrijdag 30 oktober 1896 om 02.00 uur Britswerd, is als geboren aangegeven op zaterdag 31 oktober 1896 in de gem. Baarderadeel.

4  Jeltje Stienstra (Jessie) is geboren op vrijdag 5 augustus 1898 om 09.00 uur Oosterwierum, is als geboren aangegeven op zaterdag 6 augustus 1898 in de gem. Baarderadeel.

Jeltje was gehuwd met Erzmoneit.

5  Baukje Stienstra (Bertha) is geboren op zondag 30 juli 1899 om 20.00 uur Britswerd, is als geboren aangegeven op maandag 31 juli 1899 in de gem. Baarderadeel.

Baukje was gehuwd met Baker.

6  Trijntje Stienstra (Catherine) is geboren op zondag 15 juli 1900 om 20.00 uur Britswerd, is als geboren aangegeven op maandag 16 juli 1900 in de gem. Baarderadeel.

7  Jan Stienstra (John) is geboren op maandag 26 januari 1903 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 30 augustus 1983.

8  Peter Stienstra is geboren rond 1910 New York.

9  Nellie Stienstra is geboren rond 1910 New York.

V-AD  Jolt Jans Stienstra, zoon van Jan Sjoukes Stienstra (IV-M) en Lutske Jolts Oostra, is geboren op donderdag 21 augustus 1873 Mantgum, is overleden op zondag 30 januari 1955, is begraven rond donderdag 3 februari 1955 Sneek.

Jolt trouwt op maandag 3 oktober 1898 Sneek met Akke Hoekstra, dochter van Pier Hoekstra en Reintje Santema. Akke is geboren op maandag 14 juli 1873 Sneek, is overleden op maandag 18 januari 1915, is begraven rond vrijdag 22 januari 1915 aldaar (algemene begraafplaats).

Van Jolt en Akke zijn drie kinderen bekend:

1  Reintje Jolts Stienstra is geboren op donderdag 21 september 1899 Sneek, zie VI-AH.

2  Jan Jolt Stienstra is geboren op maandag 11 november 1901 Sneek, zie VI-AI.

3  Pier Stienstra is geboren op zaterdag 30 juli 1910 Sneek, is G.K. gedoopt, zie VI-AJ.

V-AE  Eeltje Jans Stienstra, zoon van Jan Sjoukes Stienstra (IV-M) en Jeltje Eeltjes Bakker, is geboren op zaterdag 9 april 1881 Schillaard, is overleden op vrijdag 19 januari 1940 Ried, is begraven rond dinsdag 23 januari 1940 aldaar.

Eeltje gaat in ondertrouw op woensdag 26 april 1905, trouwt op woensdag 10 mei 1905 in de gem. Baarderadeel met Reintje Willems Terpstra, dochter van Willem Terpstra en Aagje Coree. Reintje is geboren op dinsdag 13 februari 1883 om 03.00 uur Slappeterp, is als geboren aangegeven op dinsdag 13 februari 1883 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op dinsdag 4 februari 1958 Franeker, is begraven Ried.

Van Eeltje en Reintje zijn twee kinderen bekend:

1  Aagje Stienstra is geboren op dinsdag 6 oktober 1908 Dongjum, zie VI-AK.

2  Jeltje Stienstra is geboren op vrijdag 29 juli 1910 Dongjum, zie VI-AL.

V-AF  Nanne Stienstra, zoon van Jan Sjoukes Stienstra (IV-M) en Jeltje Eeltjes Bakker, is geboren op dinsdag 6 november 1883 Schillaard, is overleden op vrijdag 19 juni 1953 Oosterwierum, is begraven rond dinsdag 23 juni 1953 Mantgum.

Nanne trouwt op woensdag 10 mei 1911 in de gem. Baarderadeel (1) met Trijntje Wassenaar, dochter van Sytse Jans Wassenaar en Martentje Tiedes Tiedema. Trijntje is geboren op vrijdag 28 januari 1887 Huins, is overleden op zondag 26 april 1931 Jorwerd, is begraven rond donderdag 30 april 1931 Mantgum.

Van Nanne en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Martentje Stienstra is geboren op maandag 19 augustus 1912 Hennaard, zie VI-AM.

2  Jan Stienstra is geboren op vrijdag 27 september 1918 Wommels, zie VI-AN.

3  Jeltje Stienstra is geboren op zaterdag 31 januari 1914 Oosterend, zie VI-AO.

Nanne trouwt na 1931 (2) met Tr. de Jong.

V-AG  Bontje Jans Stienstra, zoon van Jan Sjoukes Stienstra (IV-M) en Jeltje Eeltjes Bakker, is geboren op maandag 12 oktober 1885 om 18.00 uur Schillaard, is als geboren aangegeven op woensdag 14 oktober 1885 in de gem. Baarderadeel, is overleden op vrijdag 14 september 1951 Huins, is begraven op dinsdag 18 september 1951 aldaar.

Bontje trouwt op zaterdag 4 juni 1910 in de gem. Hennaarderadeel met Hendrika Gosliga, dochter van Ruurd Piers Gosliga en Riemke Ymes de Boer. Hendrika is geboren op donderdag 10 maart 1887 om 06.00 uur Lions, is als geboren aangegeven op vrijdag 11 maart 1887 in de gem. Baarderadeel, is overleden op woensdag 6 juni 1973 Weidum, is gecremeerd op vrijdag 8 juni 1973 Goutum.

Van Bontje en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Bontjes Stienstra is geboren op vrijdag 20 augustus 1915 Wommels, zie VI-AP.

2  Murk Bontjes Stienstra is geboren op zondag 17 maart 1918 Wommels, zie VI-AQ.

V-AH  Sjouke Sybrens Stienstra, zoon van Sybren Sjoukes Stienstra (IV-N) en Trijntje Gerbens Mollema, is geboren op woensdag 3 februari 1869 Stiens, is overleden op dinsdag 6 augustus 1929 Haarlem in Diaconessenhuis Haarlem.

Sjouke trouwt op woensdag 2 juli 1890 in de gem. Amsterdam met Elisabeth Sterk, dochter van Pieter Sterk en Jacoba van Asperen. Elisabeth is geboren op woensdag 18 april 1866 om 10.00 uur Leeuwarden, is overleden op vrijdag 24 september 1937 Haarlem.

Van Sjouke en Elisabeth zijn negen kinderen bekend:

1  Jurriaantje Stienstra is geboren op donderdag 18 april 1889 Leeuwarden, zie VI-AR.

2  Sijbren Stienstra is geboren op dinsdag 3 februari 1891 Amsterdam, zie VI-AS.

3  Sjouke Joseph Stienstra is geboren op donderdag 1 december 1892 Amsterdam, zie VI-AT.

4  Jacobus Stienstra is geboren rond 1896 Amsterdam, is overleden op woensdag 30 juni 1909 Haarlem.

5  Trijntje Elisabeth Stienstra is geboren rond 1897 Amsterdam.

Trijntje trouwt op woensdag 11 januari 1922 in de gem. Haarlem met Petrus Johannes Berkhout, zoon van Petrus Johannes Berkhout en Zwaantje Stedefeld. Petrus is geboren rond 1899 Hillegom.

6  Elizabeth Stienstra is geboren op zaterdag 22 december 1900 Dubbeldam, is als geboren aangegeven op maandag 24 december 1900 in de gem. Dubbeldam, is overleden op zondag 9 juni 1901 Dubbeldam.

7  Johanna Stienstra is geboren op zaterdag 22 december 1900 Dubbeldam, is als geboren aangegeven op maandag 24 december 1900 in de gem. Dubbeldam, is overleden op woensdag 9 juni 1915 Schoten.

8  Bertus Stienstra is geboren op zaterdag 27 september 1902 Amsterdam, zie VI-AU.

9  Henderika Stienstra is geboren op vrijdag 26 juni 1908 Schoten, is overleden op zaterdag 11 mei 1996 Hilversum.

Henderika trouwt op donderdag 15 november 1945 Amsterdam met Cornelis Christoffel Jansen. Cornelis is geboren op zondag 28 oktober 1900 Amsterdam, is overleden op zondag 20 juni 1965 aldaar.

V-AI  Gerben Sybrens Stienstra, zoon van Sybren Sjoukes Stienstra (IV-N) en Trijntje Gerbens Mollema, is geboren op maandag 10 maart 1873 om 11.00 uur Stiens, is overleden op vrijdag 5 juni 1931 Amsterdam.

Gerben trouwt op donderdag 15 maart 1894 in de gem. Amsterdam met Johanna Christina de Ruiter, dochter van Johannes de Ruiter en Rigtje Hofstra. Johanna is geboren op maandag 16 mei 1870 Workum, is overleden na juni 1931.

Van Gerben en Johanna is een kind bekend:

1  Regina Johanna Stienstra is geboren op zondag 13 oktober 1895 Amsterdam, is overleden op maandag 19 mei 1952 aldaar.

V-AJ  Jelle Sybrens Stienstra, zoon van Sybren Sjoukes Stienstra (IV-N) en Trijntje Gerbens Mollema, is geboren op maandag 14 januari 1878 Bolsward, is overleden op zondag 27 november 1960 om 23.00 uur Leeuwarden, is gecremeerd op donderdag 1 december 1960 Westerveld.

Jelle trouwt op zaterdag 19 november 1904 in de gem. Leeuwarderadeel met Jannigje Dijkstra, dochter van Jarig Dirks Dijkstra en Dieuwke Ottes Andela. Jannigje is geboren op vrijdag 28 oktober 1881 Huizum, is overleden op zaterdag 28 februari 1970 Leeuwarden in Nieuw St. Anthony Gasthuis, is gecremeerd op woensdag 4 maart 1970 Groningen.

Van Jelle en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jarig Stienstra is geboren op donderdag 19 april 1906 Huizum, zie VI-AV.

2  Sybren Stienstra is geboren op zondag 29 december 1907 Huizum, is overleden op dinsdag 31 december 1907 aldaar.

3  Sybren Stienstra is geboren op zondag 20 februari 1910, is ongehuwd overleden op dinsdag 17 september 1946 Franeker, is begraven rond zaterdag 21 september 1946 Huizum (Leeuwarden).

4  Gerben Stienstra is geboren op zondag 12 januari 1913 Huizum, is overleden op zaterdag 7 juli 2012 in de gem. Boekel.

Gerben trouwt op woensdag 5 februari 1936 in de gem. Leeuwarden (is gescheiden op zaterdag 21 februari 1942 aldaar) (1) met Marijke van der Zwaag. Marijke is geboren op zondag 24 december 1911 in de gem. Kollumerland en Nieuwkruisland. Gerben trouwt op dinsdag 30 oktober 1945 in de gem. Leeuwarden (is gescheiden op woensdag 10 augustus 1955 aldaar) (2) met Sipkje Postma. Sipkje is geboren op maandag 20 augustus 1906 in de gem. Leeuwarden.

5  Jelle Stienstra is geboren op zondag 1 mei 1921 in de gem. Leeuwarderadeel, zie VI-AW.

V-AK  Jan Sybrens Stienstra, zoon van Sybren Sjoukes Stienstra (IV-N) en Trijntje Gerbens Mollema, is geboren op maandag 10 mei 1880 Bolsward.

Jan was gehuwd met Rensina Brik, dochter van Johannes Brik en Freeke van der Molen. Rensina is geboren op woensdag 10 november 1880 Groningen, is overleden op woensdag 22 mei 1946 Wassenaar.

Van Jan en Rensina is een kind bekend:

1  Freeke Stienstra is geboren op zondag 14 februari 1909 Den Haag, is overleden op zondag 9 april 2000 Dieren.

Freeke trouwt op woensdag 27 maart 1929 Den Haag met Jan van Herwaarden. Jan is geboren op zaterdag 27 oktober 1900 Utrecht, is overleden op vrijdag 22 oktober 1965 Leiden.

V-AL  Sijtske Beerts Jensma, dochter van Beert Gerlofs Jensma en Boukje Sjoukes Stienstra (IV-P), is geboren op donderdag 10 september 1885 Marrum, is overleden op donderdag 7 juli 1955 Stiens.

Sijtske trouwt op donderdag 11 mei 1905 in de gem. Ferwerderadeel met Doede Pieters Bouma. Doede is geboren op woensdag 26 maart 1884 Vrouwenparochie, is overleden op maandag 10 oktober 1977 Stiens.

Van Doede en Sijtske zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Sipke Bouma is geboren op woensdag 4 juli 1906 Vrouwenparochie.

2  Baukje Doedes Bouma is geboren op donderdag 10 juni 1909 Vrouwenparochie, is overleden op woensdag 10 maart 1993, is begraven Hallum.

V-AM  Sjouke Nannes Stienstra, zoon van Nanne Sjoukes Stienstra (IV-Q) en Hiltje Sierds de Wilde, is geboren op donderdag 26 februari 1880 Hallum, is overleden op vrijdag 25 februari 1966 Sint Annaparochie, is begraven rond dinsdag 1 maart 1966 Britsum.

Sjouke gaat in ondertrouw op dinsdag 25 april 1905, trouwt op dinsdag 16 mei 1905 in de gem. Leeuwarderadeel met Hendrikje Klazes Boersma, dochter van Klaas Annes Boersma en Dieuwke Jacobus Noordenbos. Hendrikje is geboren op maandag 16 januari 1882 Britsum, is overleden op donderdag 3 juli 1958 aldaar, is begraven rond maandag 7 juli 1958 aldaar.

Van Sjouke en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Nanne Sjoukes Stienstra is geboren op dinsdag 16 juni 1908 Britsum, zie VI-AX.

2  Klaas Sjoukes Stienstra is geboren op vrijdag 17 maart 1911 Britsum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie VI-AY.

V-AN  Sierd Nannes Stienstra, zoon van Nanne Sjoukes Stienstra (IV-Q) en Hiltje Sierds de Wilde, is geboren op maandag 13 oktober 1884 Hallum, is overleden op maandag 6 oktober 1941 Leeuwarden in het Diaconessenhuis, is begraven rond vrijdag 10 oktober 1941 Hijum.

Sierd trouwt op woensdag 25 mei 1910 in de gem. Leeuwarderadeel met Grietje Pieters Brouwers, dochter van Pieter Siedses Brouwers en Aaltje Haadsma(?). Grietje is geboren op zaterdag 3 april 1886 Stiens, is overleden op woensdag 29 mei 1935 in de gem. Leeuwarderadeel, is begraven rond maandag 3 juni 1935 Hijum.

Van Sierd en Grietje is een kind bekend:

1  Aaltje Stienstra is geboren op zondag 22 juni 1913 Hallum, is overleden op donderdag 22 juni 1989 Stiens, is begraven op maandag 26 juni 1989 Hijum.

Aaltje gaat in ondertrouw op donderdag 24 april 1941, trouwt rond 1941 of trouwt op woensdag 14 mei 1941 met Jan J. Smit. Jan is geboren op zaterdag 11 juli 1914, is overleden op maandag 1 maart 1999 Stiens, is begraven rond vrijdag 5 maart 1999 Hijum.

V-AO  Klaaske Engga, dochter van Epke Engga (IV-R) en Sytske Roelofs Hoogland, is geboren op vrijdag 6 juni 1890 Hijum, is overleden op zondag 7 december 1969 Hardegarijp.

Klaaske trouwt op donderdag 11 mei 1922 in de gem. Ferwerderadeel met Tjisse Feenstra, zoon van Meindert Tjisses Feenstra en Dirkje Everts Boersma. Tjisse is geboren op donderdag 13 november 1890 Blija, is overleden op woensdag 13 juni 1962 Drachten.

Van Tjisse en Klaaske is een kind bekend:

1  N.N., zie VI-AZ.

Generatie VI

VI-A  Pieter Jan Stienstra, zoon van Jan Stienstra (V-A) en Louisa Charlotta Sophia Boekhout, is geboren op zaterdag 6 januari 1894 om 17.30 uur Arnhem (Sint Marten), is als geboren aangegeven op maandag 8 januari 1894 in de gem. Arnhem, is overleden op dinsdag 26 oktober 1954 om 12.30 uur Den Haag.

Pieter gaat in ondertrouw op donderdag 17 april 1919, trouwt op maandag 5 mei 1919 Ede (1) met Hendrika Dwars, dochter van Gerrit Johannes Dwars en Hermine Auguste Emilie Rosamunde Schenkel. Hendrika is geboren op donderdag 13 april 1893 en afkomstig uit Ede, is overleden op woensdag 22 februari 1922 Blora (Ned. Indië).

Pieter trouwt in 1924 Poerwoherto (2) met Nelly Grimijzer. Nelly is geboren op donderdag 29 december 1887.

Pieter had een buitenechtelijke relatie (3) met Hendrika Margaretha Pelt. Hendrika is geboren op zondag 11 november 1906, is overleden op zaterdag 30 april 1994.

Van Pieter en Hendrika is een natuurlijk kind bekend:

1  N.N.

VI-B  Trijntje Stienstra, dochter van Jan Stienstra (V-A) en Baukje Jochums Stienstra (V-H), is geboren op maandag 7 maart 1898 Arnhem, is overleden op donderdag 24 juli 1980 Velp.

Trijntje trouwt op zaterdag 23 juni 1923 in de gem. Leeuwarden met Gerrit Markerink, zoon van Arend Jan Markerink en Lijsje Diks. Gerrit is geboren op zaterdag 20 februari 1892 Deventer, is overleden op vrijdag 26 april 1985 Velp.

Van Gerrit en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-A.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N., zie VII-B.

VI-C  Elisabeth Riemke Stienstra, dochter van Jan Stienstra (V-A) en Baukje Jochums Stienstra (V-H), is geboren op zaterdag 23 juni 1900 Arnhem, is overleden op dinsdag 6 maart 1973 Bussum.

Elisabeth trouwt op zaterdag 18 april 1925 in de gem. Leeuwarden met Lucas Lodewijk Brandt, zoon van Albert Gerhardus Brandt en Gerritdina Johanna Keuter. Lucas is geboren op dinsdag 20 augustus 1901 Zwolle, is overleden op donderdag 14 maart 1963 Bussum.

Van Lucas en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-C.

2  N.N., zie VII-D.

3  Gerrit Johan Brandt is geboren op maandag 23 maart 1936 Leeuwarden, zie VII-E.

VI-D  Jogchum Jan Stienstra, zoon van Jan Stienstra (V-A) en Baukje Jochums Stienstra (V-H), is geboren op woensdag 25 oktober 1905 Arnhem, is terechtgesteld op donderdag 23 september 1943 Batavia-Antjol, is begraven Jakarta.

Jogchum trouwt op woensdag 28 november 1928 in de gem. Leeuwarden met Maria Wesselina de Man, dochter van Hendrik Adrianus de Man en Johanna Maria Bink. Maria is geboren op dinsdag 7 juni 1904 Groningen, is overleden rond 1997 Den Haag.

Van Jogchum en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-F.

2  Johanna Maria Wesselina Stienstra is geboren op zaterdag 5 maart 1932 Soekaboemi, zie VII-G.

VI-E  Siebren Harmen Stienstra, zoon van Jan Stienstra (V-A) en Baukje Jochums Stienstra (V-H), is geboren op vrijdag 16 oktober 1908 Leeuwarden, is overleden op woensdag 20 juni 1984 Maastricht.

Siebren trouwt op vrijdag 2 maart 1934 met Neeltje de Haas, dochter van Willem de Haas. Neeltje is geboren op zaterdag 8 februari 1902 Maarsseveen, is overleden op woensdag 6 december 1989 Leusden.

Van Siebren en Neeltje is een kind bekend:

1  Jan Willem Siebren Harmen Stienstra is geboren op donderdag 25 juli 1940 Arnhem (Rembrandtsplein 5), zie VII-H.

VI-F  Pieternella Attje Stienstra, dochter van Harmen Stienstra (V-C) en Johanna van Waarden, is geboren op donderdag 21 april 1898 in de gem. Eijsden, is overleden op zondag 31 december 1989 Heelsum.

Pieternella was gehuwd met Hendrik Jan Smit. Hendrik is geboren op woensdag 10 juli 1901, is overleden op woensdag 22 augustus 1984 Heelsum.

Van Hendrik en Pieternella is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-I.

VI-G  Trijntje Fierstra, dochter van Gerrit Fierstra en Sieuke Stienstra (V-F), is geboren op dinsdag 20 maart 1894 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op zondag 16 maart 1930 Heerenveen in Heerenveen.

Trijntje was gehuwd (1) met Lieuwe Poortinga, zoon van Iebe Lieuwes Poortinga en Antje Pieters Bouma. Lieuwe is geboren op zondag 6 augustus 1893 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zaterdag 10 april 1926 aldaar.

Trijntje was gehuwd (2) met Wessel Sikma.

Van Wessel en Trijntje is een kind bekend:

1  N.N.

VI-H  Jantje Fierstra, dochter van Gerrit Fierstra en Sieuke Stienstra (V-F), is geboren op donderdag 1 december 1898 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op woensdag 2 februari 1977 Dronrijp.

Jantje trouwt rond 1923 met P. Palma.

Van P en Jantje is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-J.

VI-I  Folkert Stienstra, zoon van Jan Folkerts Stienstra (V-G) en Sjoukje Jans Jensma, is geboren op zondag 15 juli 1906 Hallum, is overleden op vrijdag 4 juli 2003 Doorn.

Folkert trouwt op donderdag 18 november 1948 Oegstgeest met Anna Aukje Posma. Anna is geboren op zondag 31 december 1911 Schaesberg, is overleden op vrijdag 5 oktober 1990 Zuidlaren, is begraven Oegstgeest.

Van Folkert en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-K.

2  N.N., zie VII-L.

VI-J  Jan Stienstra, zoon van Jan Folkerts Stienstra (V-G) en Sjoukje Jans Jensma, is geboren op zaterdag 13 november 1909 Hallum, is overleden op dinsdag 10 juni 2003 Oenkerk in Heemstra State.

Jan gaat in ondertrouw op woensdag 9 mei 1934, trouwt op woensdag 30 mei 1934 of trouwt op woensdag 30 mei 1934 in de gem. Ferwerderadeel met Hylkjen Veenstra. Hylkjen is geboren op zaterdag 7 september 1912 Boer, is overleden op zaterdag 17 januari 2009 Oenkerk.

Van Jan en Hylkjen zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoukje Stienstra is geboren op zaterdag 10 september 1938 Hallum, zie VII-M.

2  N.N., zie VII-N.

VI-K  Klaas Stienstra, zoon van Jan Folkerts Stienstra (V-G) en Sjoukje Jans Jensma, is geboren op zaterdag 7 juni 1913 Hallum, is overleden op vrijdag 30 december 2016 Emmeloord, is begraven op donderdag 5 januari 2017 Bant.

Klaas gaat in ondertrouw op zaterdag 5 juli 1941, trouwt op woensdag 30 juli 1941 in de gem. Ridderkerk met Jacoba Hillegonda van der Waal (Koos), dochter van Jacob van der Waal en Adriaantje Wilhelmina van den Hoek. Jacoba is geboren op maandag 27 augustus 1917 Ridderkerk, is overleden op zaterdag 26 februari 2011 Emmeloord.

Van Klaas en Jacoba zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N., zie VII-O.

VI-L  Jochem Stienstra, zoon van Jan Jochums Stienstra (V-L) en Riemke Wallinga, is geboren op zondag 22 januari 1911 Hallum, is overleden op vrijdag 10 november 1978 aldaar, is begraven rond dinsdag 14 november 1978 aldaar.

Jochem gaat in ondertrouw op donderdag 28 april 1938 Hallum, trouwt op donderdag 12 mei 1938 met Boukje de Groot, dochter van N.N. de Groot. Boukje is geboren op zondag 17 januari 1915, is overleden op vrijdag 18 december 1970 Hallum, is begraven op dinsdag 22 december 1970 aldaar.

Van Jochem en Boukje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-P.

3  N.N., zie VII-Q.

4  N.N., zie VII-R.

VI-M  Romkje Stienstra, dochter van Aan Jochums Stienstra (V-M) en Wytske Rijkeles Ganzevoort, is geboren op zondag 11 september 1904 Hallum, is overleden op dinsdag 4 februari 1992 Marssum, is begraven op zaterdag 8 februari 1992 aldaar.

Romkje gaat in ondertrouw op donderdag 23 augustus 1928, trouwt op donderdag 6 september 1928 of trouwt voor november 1928 met Hendrik Klazinga, zoon van Aan H. Klazinga en A. Terpstra. Hendrik is geboren op zaterdag 20 augustus 1898 om 08.00 uur Blija, is als geboren aangegeven op maandag 22 augustus 1898 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 24 mei 1955 Marssum, is begraven op zaterdag 28 mei 1955 aldaar.

Van Hendrik en Romkje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-N  Trijntje Stienstra, dochter van Aan Jochums Stienstra (V-M) en Wytske Rijkeles Ganzevoort, is geboren op maandag 26 december 1910 Hallum, is overleden op zondag 3 februari 1991 Leek.

Trijntje gaat in ondertrouw op maandag 21 juni 1937, trouwt op donderdag 8 juli 1937 (?), is verloofd op woensdag 26 december 1934 Hallum met Jan Siegers Hof. Jan is geboren in 1910, is overleden op vrijdag 3 december 1982 Leek.

Van Jan en Trijntje is een kind bekend:

1  Sieger .Aan Hof is geboren op woensdag 13 maart 1940 Leek, is overleden op zaterdag 3 december 2011 Drachten, is gecremeerd op donderdag 8 december 2011 Opeinde.

VI-O  Jochem Wiersma, zoon van Pieter Tjeerds Wiersma en Tjitske Jochums Stienstra (V-N), is geboren op dinsdag 10 mei 1910 Sint Annaparochie, is overleden in november 1996 aldaar.

Jochem trouwt op donderdag 4 mei 1933 in de gem. Het Bildt met Trijntje Gosses Jensma, dochter van Gosse Goffes Jensma en Grietje Cornelis Piersma. Trijntje is geboren op maandag 5 februari 1912 Nes (Westdongeradeel), is overleden op zondag 13 januari 2002, is begraven Sint Annaparochie.

Van Jochem en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-S.

2  N.N.

VI-P  Trijntje Bos, dochter van Harmen Bos en Trijntje Jochums Stienstra (V-O), is geboren op zaterdag 26 september 1908 Hallum, is overleden op maandag 9 augustus 1993 Vlaardingen.

Trijntje trouwt op zaterdag 9 mei 1931 in de gem. Ferwerderadeel met Jetze Steensma. Jetze is geboren op woensdag 31 augustus 1904 Ferwerd, is overleden op donderdag 16 november 1989 Vlaardingen.

Van Jetze en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-Q  Jetske Stienstra, dochter van Sybren Jelles Stienstra (V-P) en Lydia Douwes Steinfort, is geboren op zaterdag 14 november 1896 Utrecht, is als geboren aangegeven op maandag 16 november 1896 in de gem. Utrecht.

Jetske trouwt op donderdag 1 juni 1922 in de gem. Smallingerland met Jacobus Daniël Folkertsma, zoon van Jan Folkertsma en Tjitske Jacobus van Beemen. Jacobus is geboren op zaterdag 5 maart 1898 Oldeboorn, is overleden op dinsdag 26 februari 1963 Drachten, is gecremeerd op zaterdag 2 maart 1963 Groningen.

Van Jacobus en Jetske zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  Jan Folkertsma is geboren op zaterdag 31 januari 1925, is overleden op woensdag 4 februari 1925 in de gem. Smallingerland.

VI-R  Geertje Ynzes Stienstra, dochter van Ynze Jelles Stienstra (V-R) en Trijntje Jitzes Jansma, is geboren op donderdag 14 februari 1889 Menaldum, is overleden op zaterdag 23 april 1949 om 12.15 uur Hitzum, is als overleden aangegeven op maandag 25 april 1949 in de gem. Franekeradeel, is begraven rond woensdag 27 april 1949 Sijbrandaburen.

Geertje trouwt op donderdag 6 mei 1915 in de gem. Menaldumadeel met Johannes Gerben van Dijk, zoon van Gerben van Dijk en Antje Elzing. Johannes is geboren op maandag 26 november 1888 Sijbrandaburen, is overleden op zaterdag 19 juni 1954, is begraven rond woensdag 23 juni 1954 aldaar.

Van Johannes en Geertje zijn negen kinderen bekend:

1  Tryntje van Dijk is geboren op zondag 18 juni 1916.

Tryntje was gehuwd met N.N.

2  Gerben van Dijk is geboren op vrijdag 21 december 1917.

3  Ynze van Dijk is geboren op zondag 1 juni 1919, is overleden op donderdag 10 augustus 1944 Hitzum.

4  Jitze Pieter van Dijk is geboren op donderdag 16 november 1922, is overleden op zondag 15 april 1945 in de gem. Franeker.

5  Jelle van Dijk is geboren op zondag 20 juli 1924, is overleden op vrijdag 19 maart 1954.

6  N.N., zie VII-T.

7  N.N., zie VII-U.

8  N.N.

9  N.N.

VI-S  Jelle Ynzes Stienstra, zoon van Ynze Jelles Stienstra (V-R) en Trijntje Jitzes Jansma, is geboren op maandag 27 juli 1891 Menaldum, is G.K. gedoopt, is overleden op maandag 16 november 1970 Leeuwarden, is begraven op donderdag 19 november 1970 Jelsum.

Jelle gaat in ondertrouw op donderdag 20 april 1916, trouwt op zaterdag 6 mei 1916 in de gem. Leeuwarderadeel, trouwt (kerk) op zondag 7 mei 1916 met Grietje Haijes Nicolaij, dochter van Haije Klazes Nicolaij en Lotje Willems Hiemstra. Grietje is geboren op dinsdag 14 juli 1891 Britsum, is overleden op vrijdag 25 maart 1994 Surhuisterveen, is begraven op maandag 28 maart 1994 Jelsum.

Van Jelle en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Ynze Jelles Stienstra is geboren op zaterdag 17 maart 1917 Jelsum, is gedoopt Britsum, is overleden op zondag 17 juni 1917 Jelsum, is begraven rond donderdag 21 juni 1917 aldaar.

2  Ynze Jelles Stienstra is geboren op vrijdag 17 mei 1918 Jelsum, is gedoopt rond maandag 20 mei 1918 Britsum, zie VII-V.

3  Haije Jelles Stienstra is geboren op maandag 8 december 1919 Jelsum, is gedoopt Britsum, zie VII-W.

4  N.N.

5  N.N., zie VII-X.

6  Klaas Jelles Stienstra is geboren op dinsdag 9 juni 1925 Jelsum, zie VII-Y.

7  N.N.

VI-T  Jitze Ynze Stienstra, zoon van Ynze Jelles Stienstra (V-R) en Trijntje Jitzes Jansma, is geboren op zondag 23 oktober 1892 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op maandag 24 mei 1954 Beetgumermolen (sic!), is begraven rond vrijdag 28 mei 1954 Menaldum (sic!).

Jitze trouwt op woensdag 5 mei 1920 in de gem. Baarderadeel met Toltje van der Meer. Toltje is geboren op zaterdag 4 maart 1899 in de gem. Leeuwarderadeel, is G.K. gedoopt, is overleden op zaterdag 5 augustus 1989 Beetgumermolen (sic!), is begraven op woensdag 9 augustus 1989 Menaldum.

Van Jitze en Toltje zijn tien kinderen bekend:

1  Ynze Jitzes Stienstra is geboren op dinsdag 7 maart 1922 Nieuwebildtdijk, zie VII-Z.

2  Jan Stienstra is geboren op vrijdag 2 november 1923 Nieuwebildtdijk, is overleden voor 2000.

Jan trouwt na 1954 met Ray van der Graft. Ray is overleden voor 2003.

3  Rinske Stienstra is geboren op dinsdag 11 augustus 1925 Tzum, zie VII-AA.

4  Trijntje Stienstra (Tine) is geboren op vrijdag 2 maart 1928 Tzum, zie VII-AB.

5  Hendrik Stienstra (Henry) is geboren op zondag 2 februari 1930 Tzum, zie VII-AC.

6  Jelle Jitzes Stienstra (James) is geboren op vrijdag 3 april 1931, zie VII-AD.

7  Fokje Stienstra is geboren op woensdag 23 maart 1932 Wons, is overleden op maandag 31 maart 1952 om 23.30 uur Leeuwarden, is als overleden aangegeven op dinsdag 1 april 1952 in de gem. Leeuwarden, is begraven rond vrijdag 4 april 1952 Beetgum.

Fokje was partner van N.N.

8  ? Stienstra is geboren rond maandag 25 juni 1934, is overleden op dinsdag 26 juni 1934 in de gem. Menaldumadeel.

9  N.N.

10  N.N., zie VII-AE.

VI-U  Pieter Ynzes Stienstra, zoon van Ynze Jelles Stienstra (V-R) en Trijntje Jitzes Jansma, is geboren op vrijdag 8 juni 1894 Beetgumermolen, is overleden op vrijdag 10 december 1982 Ontario (USA).

Pieter trouwt op vrijdag 10 februari 1922 Hull met Jessie Kroeze, dochter van Charles Kroeze en Hilda Brouwer. Jessie is geboren op donderdag 22 maart 1900 Hornick, is overleden op donderdag 23 maart 1972 Redlands (USA)).

Van Pieter en Jessie zijn zes kinderen bekend:

1  Ivan Stienstra is geboren op maandag 1 oktober 1923 Hull, zie VII-AF.

2  Charles Stienstra is geboren op dinsdag 10 november 1925 Hull, zie VII-AG.

3  Gerald Stienstra is geboren op donderdag 1 november 1928 Hull, zie VII-AH.

4  Helena Stienstra is geboren op vrijdag 16 januari 1931 Hull, zie VII-AI.

5  N.N., zie VII-AJ.

6  N.N., zie VII-AK.

VI-V  Jacob Ynzes Stienstra, zoon van Ynze Jelles Stienstra (V-R) en Trijntje Jitzes Jansma, is geboren op zaterdag 17 april 1897 om 04.00 uur Beetgum, is overleden in 1957 Ontario.

Jacob gaat in ondertrouw op woensdag 18 juni 1930, trouwt op woensdag 2 juli 1930, trouwt (kerk) (G.K.) op woensdag 2 juli 1930 Winsum (Fr) met Wimke de Boer, dochter van Wijtze Hendriks de Boer en Johanna Roelenga. Wimke is geboren op donderdag 13 september 1900 om 23.00 uur Oldeboorn, is overleden op maandag 6 maart 1967 London (Lambton County).

Van Jacob en Wimke zijn acht kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

8  Hendrik Edzerd Stienstra (Henry) is geboren op donderdag 9 februari 1939 Winsum (Fr), zie VII-AL.

VI-W  Jochum Ynzes Stienstra, zoon van Ynze Jelles Stienstra (V-R) en Trijntje Jitzes Jansma, is geboren op woensdag 5 juni 1901 Beetgumermolen, is overleden op vrijdag 27 maart 1970 Leeuwarden, is begraven op woensdag 1 april 1970 Minnertsga.

Jochum trouwt op donderdag 30 december 1926 met IJfke Coehoorn, dochter van Wybren Coehoorn en Brechtje Roersma. IJfke is geboren op maandag 15 december 1902 Beetgumermolen, is overleden op maandag 18 augustus 1980 Amersfoort, is begraven op donderdag 21 augustus 1980 Minnertsga.

Van Jochum en IJfke zijn acht kinderen bekend:

1  Iense Stienstra is geboren op zondag 4 maart 1928 Kornhorn, is gedoopt op zondag 18 maart 1928 aldaar, zie VII-AM.

2  Brechtje Stienstra is geboren op vrijdag 25 juli 1930 De Tike, is gedoopt op zondag 27 juli 1930, zie VII-AN.

3  N.N.

4  Anne Stienstra is geboren op zaterdag 21 augustus 1937 Nijverdal, zie VII-AO.

5  N.N., zie VII-AP.

6  Riemke Sietske Theodora Stienstra is doodgeboren op maandag 10 november 1941 Nijverdal, is als overleden aangegeven op dinsdag 11 november 1941 in de gem. Hellendoorn.

7  N.N.

8  N.N.

VI-X  Hendrik Ruurds Ras, zoon van Ruurd Hendriks Ras en Riemke Jelles Stienstra (V-T), is geboren op vrijdag 8 november 1895 Franeker.

Hendrik trouwt op donderdag 6 maart 1924 in de gem. Utrecht met Christina Pieternella Verweij, dochter van Cornelis Dirk Verweij en Antje Wierks. Christina is geboren rond 1894 Buurmalsen.

Van Hendrik en Christina is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-AQ.

VI-Y  Anne Sybrens Stienstra, zoon van Sybren Annes Stienstra (V-V) en Akke Kloosterman, is geboren op zaterdag 4 maart 1905 Tzummarum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 25 januari 1992 Menaldum, is begraven op donderdag 30 januari 1992 aldaar.

Anne trouwt op donderdag 28 mei 1931 in de gem. Barradeel met Boukje Hibma, dochter van Tjipke Klazes Hibma en Klaarke Stevens Harkema. Boukje is geboren op zondag 23 februari 1908 Sexbierum, is overleden op woensdag 12 juni 1996 Menaldum, is begraven op maandag 17 juni 1996 aldaar.

Van Anne en Boukje zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AR.

2  N.N., zie VII-AS.

3  N.N.

4  N.N., zie VII-AT.

5  N.N., zie VII-AU.

6  N.N., zie VII-AV.

7  N.N., zie VII-AW.

VI-Z  Dirk Sybrens Stienstra, zoon van Sybren Annes Stienstra (V-V) en Akke Kloosterman, is geboren op zaterdag 17 december 1910 Tzummarum, is overleden op maandag 19 maart 1979, is begraven rond vrijdag 23 maart 1979 aldaar.

Dirk trouwt op donderdag 28 mei 1936 in de gem. Barradeel met Trijntje Sijtsma, dochter van Pieter Sijtsma en Klaasje Kuiken. Trijntje is geboren op vrijdag 13 november 1908 Beetgum, is overleden op vrijdag 19 september 1986, is begraven rond dinsdag 23 september 1986 Tzummarum.

Van Dirk en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AX.

2  N.N., zie VII-AY.

3  N.N.

4  N.N.

VI-AA  Baukje Sybrens Stienstra, dochter van Sybren Annes Stienstra (V-V) en Akke Kloosterman, is geboren op donderdag 25 juli 1912 Tzummarum, is overleden op zondag 7 juni 1981, is begraven rond donderdag 11 juni 1981 Westerlee.

Baukje gaat in ondertrouw op donderdag 26 maart 1936, trouwt op donderdag 9 april 1936 in de gem. Tietjerksteradeel, trouwt (kerk) (Ned. Hervormd) op donderdag 9 april 1936 Eestrum met Steven Jans Harkema, zoon van Jan Harkema en Jantje Holverda. Steven is geboren op woensdag 10 september 1902 Tzummarum, is overleden op zaterdag 22 oktober 1988, is begraven op woensdag 26 oktober 1988 Westerlee.

Van Steven en Baukje zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

VI-AB  Nelson Stienstra, zoon van Cornelis Stienstra (Cornelius) (V-W) en Carrie Rose Deininger, is geboren op vrijdag 7 juli 1916 Illinois.

Nelson was gehuwd (1) met Marion. Marion is verongelukt rond 1975.

Van Nelson en Marion zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N., zie VII-AZ.

Nelson was gehuwd (2) met N.N.

VI-AC  Everett William Stienstra, zoon van Sybren Jans Stienstra (Samuel) (V-X) en Mabel J., is geboren op donderdag 2 september 1915 Tomah, is overleden op zondag 20 maart 2011 Washburn.

Everett trouwt op dinsdag 18 juni 1946 Sanborn met Mary Rose Vaillancourt. Mary is overleden in 1993.

Van Everett en Mary zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  Kathleen Marie Stienstra is overleden voor 2011.

VI-AD  Jelle Jans Stienstra, zoon van Jan Stienstra (V-Y) en Jeltje van de Heyde, is geboren rond 1895, is overleden op dinsdag 19 april 1960 Buenos Aires.

Jelle gaat in ondertrouw op zaterdag 17 maart 1923, trouwt op woensdag 4 april 1923 met Elisabeth Wilhelmina Hesselink, dochter van Jan Carel Hesselink en Elisabetha Wilhelmina Notebos. Elisabeth is geboren op woensdag 21 oktober 1896 Ruurlo, is overleden op woensdag 18 september 1957 Buenos Aires.

Van Jelle en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Elizabeth Stienstra (Betsy) is overleden in 2007.

2  Jan Jelles Stienstra is geboren op maandag 27 juli 1925 Buenos Aires, zie VII-BA.

VI-AE  Aukje Stienstra, dochter van Jan Stienstra (V-Y) en Jeltje van de Heyde, is geboren rond 1898 Winterswijk, is overleden op zaterdag 23 mei 1987 Zaandam, is gecremeerd op woensdag 27 mei 1987 Velsen.

Aukje trouwt rond 1930 of trouwt voor 1931 met Hugo Marinus Cornelis Dekhuyzen, zoon van Marinus Cornelis Dekhuyzen en Alida Heiltje Gerarda Peter. Hugo is geboren op donderdag 19 december 1895 Leiden, is overleden op woensdag 8 mei 1968 Zaandam, is gecremeerd op maandag 13 mei 1968 Velsen.

Van Hugo en Aukje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-AF  Heerke Stienstra, zoon van Jan Stienstra (V-Y) en Jeltje van de Heyde, is geboren op dinsdag 20 mei 1902 Winterswijk, is overleden op vrijdag 2 maart 1973 Rosmalen, is begraven rond dinsdag 6 maart 1973 Utrecht (St. Barbara).

Heerke trouwt op dinsdag 23 december 1930 in de gem. Schiebroek met Pieternella Antonia Peeters, dochter van Wilbrordus Peeters en Klaasje Brooshoofd. Pieternella is geboren op zondag 6 oktober 1907 Den Haag, is overleden op vrijdag 8 januari 1988 Bilthoven, is begraven rond dinsdag 12 januari 1988 Utrecht (St. Barbara).

Van Heerke en Pieternella is een kind bekend:

1  Nelleke Stienstra (Nelly) is geboren op vrijdag 21 juni 1946 Winterswijk in St. Elizabeth ziekenhuis, is overleden op maandag 18 januari 2016 Utrecht, is begraven aldaar.

VI-AG  Geeltje Stienstra (Gertrude), dochter van Sjouke Jans Stienstra (Charles) (V-AC) en Lolkjen Pieters Zijlstra (Lucy), is geboren op woensdag 24 juli 1895 om 23.00 uur Britswerd, is als geboren aangegeven op vrijdag 26 juli 1895 in de gem. Baarderadeel, is overleden op zondag 23 maart 1975 Hawthorne, is begraven op woensdag 26 maart 1975 Paterson.

Geeltje was gehuwd met Theunis de Jong, zoon van Anne Annes de Jong en Hylkje Annes Schilstra. Theunis is geboren op maandag 16 september 1889 Britswerd, is overleden voor 1975.

Van Theunis en Geeltje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-AH  Reintje Jolts Stienstra, dochter van Jolt Jans Stienstra (V-AD) en Akke Hoekstra, is geboren op donderdag 21 september 1899 Sneek, is overleden op vrijdag 29 april 1988 Leeuwarden, is begraven op woensdag 4 mei 1988 aldaar.

Reintje gaat in ondertrouw op vrijdag 3 juni 1927, trouwt op maandag 20 juni 1927 met Willem Tijmens van Wieren, zoon van Timon van Wieren en Wijpkje de Roos. Willem is geboren op maandag 23 juni 1902 om 11.30 uur Sneek, is overleden op donderdag 15 juli 1982, is begraven rond maandag 19 juli 1982 Leeuwarden.

Van Willem en Reintje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N., zie VII-BB.

5  N.N.

VI-AI  Jan Jolt Stienstra, zoon van Jolt Jans Stienstra (V-AD) en Akke Hoekstra, is geboren op maandag 11 november 1901 Sneek, is overleden op zaterdag 26 juli 1986, is begraven op donderdag 31 juli 1986 aldaar.

Jan gaat in ondertrouw op donderdag 2 juni 1927, trouwt op donderdag 16 juni 1927 in de gem. Menaldumadeel met Douwina Jongema, dochter van Age Jongema en Corneliske Wijnia. Douwina is geboren op zaterdag 2 augustus 1902 Arum, is overleden op dinsdag 18 maart 1980, is begraven rond zaterdag 22 maart 1980 Sneek.

Van Jan en Douwina zijn drie kinderen bekend:

1  Jolt Stienstra is geboren op vrijdag 22 juni 1928 Sneek, is overleden op zaterdag 11 april 1987, is begraven rond woensdag 15 april 1987 Gorssel.

Jolt was gehuwd met N.N.

2  N.N., zie VII-BC.

3  N.N., zie VII-BD.

VI-AJ  Pier Stienstra, zoon van Jolt Jans Stienstra (V-AD) en Akke Hoekstra, is geboren op zaterdag 30 juli 1910 Sneek, is G.K. gedoopt, is overleden op dinsdag 15 december 1992 aldaar, is begraven op zaterdag 19 december 1992 aldaar.

Pier was gehuwd met Antje Jellema. Antje is geboren op maandag 9 juni 1913 Gauw, is overleden op zaterdag 22 juli 2006 Sneek, is begraven op woensdag 26 juli 2006 aldaar.

Van Pier en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-BE.

2  N.N., zie VII-BF.

VI-AK  Aagje Stienstra, dochter van Eeltje Jans Stienstra (V-AE) en Reintje Willems Terpstra, is geboren op dinsdag 6 oktober 1908 Dongjum, is overleden op vrijdag 20 november 1959 om 11.00 uur in de gem. Leeuwarden, is begraven rond dinsdag 24 november 1959 Ried.

Aagje gaat in ondertrouw op maandag 25 april 1932, trouwt op woensdag 11 mei 1932 in de gem. Franekeradeel met Pieter R. de Jong, zoon van Roelof de Jong en Ytje Hoogland. Pieter is geboren op vrijdag 21 december 1906 Sexbierum, is overleden op woensdag 29 juni 1988 Harlingen, urn bijgezet Ried of is gecremeerd op maandag 4 juli 1988 Goutum.

Van Pieter en Aagje is een kind bekend:

1  N.N.

VI-AL  Jeltje Stienstra, dochter van Eeltje Jans Stienstra (V-AE) en Reintje Willems Terpstra, is geboren op vrijdag 29 juli 1910 Dongjum, is overleden op vrijdag 26 december 1997 Franeker, is gecremeerd op woensdag 31 december 1997 Goutum.

Jeltje trouwt op woensdag 10 mei 1933 in de gem. Franekeradeel met Hendrik Kingma, zoon van Jurjen Kingma en Wopkje de Vries. Hendrik is geboren op dinsdag 7 augustus 1906 in de gem. Baarderadeel, is overleden op woensdag 8 november 1989 Leeuwarden.

Van Hendrik en Jeltje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-BG.

2  N.N., zie VII-BH.

3  N.N., zie VII-BI.

4  N.N., zie VII-BJ.

VI-AM  Martentje Stienstra, dochter van Nanne Stienstra (V-AF) en Trijntje Wassenaar, is geboren op maandag 19 augustus 1912 Hennaard, is overleden op zondag 11 juni 1961 aldaar, is begraven op woensdag 14 juni 1961 aldaar, Er is een rouwdienst gehouden op woensdag 14 juni 1961 Itens.

Martentje gaat in ondertrouw op woensdag 24 april 1935, trouwt op woensdag 8 mei 1935 Hennaard met Pieter Pier Brouwer (Pier), zoon van Yke Pieters Brouwer en Minke Gerrits van der Hoek. Pieter is geboren op dinsdag 12 april 1904 Baard, is overleden op woensdag 7 november 2007 Wommels, is begraven op dinsdag 13 november 2007 Hennaard, Er is een rouwdienst gehouden op dinsdag 13 november 2007 Itens.

Pieter was later gehuwd (2) met Tjerkje Andela.

Van Pieter en Martentje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N., zie VII-BK.

VI-AN  Jan Stienstra, zoon van Nanne Stienstra (V-AF) en Trijntje Wassenaar, is geboren op vrijdag 27 september 1918 Wommels, is overleden op donderdag 5 april 2001 Bolsward.

Jan trouwt op woensdag 12 mei 1943 in de gem. Hennaarderadeel met Douwtje Langhout, dochter van N.N. Langhout. Douwtje is geboren op dinsdag 11 juni 1918 Hallum, is overleden op maandag 1 juli 2013 Wommels, is gecremeerd rond vrijdag 5 juli 2013.

Van Jan en Douwtje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-BL.

2  N.N., zie VII-BM.

VI-AO  Jeltje Stienstra, dochter van Nanne Stienstra (V-AF) en Trijntje Wassenaar, is geboren op zaterdag 31 januari 1914 Oosterend, is overleden op dinsdag 14 mei 2002 Leeuwarden, is begraven op zaterdag 18 mei 2002 om 14.00 uur Deinum.

Jeltje trouwt op woensdag 9 december 1936 in de gem. Baarderadeel met Broer Hoekstra, zoon van Pieter Hoekstra en Trijntje Lebbing. Broer is geboren op dinsdag 5 december 1911 Deinum, is overleden op woensdag 13 mei 1998 Jellum, is begraven op maandag 18 mei 1998 Deinum.

Van Broer en Jeltje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VI-AP  Jan Bontjes Stienstra, zoon van Bontje Jans Stienstra (V-AG) en Hendrika Gosliga, is geboren op vrijdag 20 augustus 1915 Wommels, is overleden op dinsdag 6 mei 1986 Goutum, is gecremeerd op zaterdag 10 mei 1986 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 27 juni 1940, trouwt (kerk) (Ned. Hervormd) op donderdag 27 juni 1940 Marssum met Niesje Bouwman, dochter van Willem Bouwman en Geertje Homan. Niesje is geboren op dinsdag 23 februari 1915 Winsum (Fr), is overleden op zondag 7 juli 2002 Oenkerk, is gecremeerd op donderdag 11 juli 2002 Goutum.

Van Jan en Niesje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-BN.

2  Hendrika Stienstra (Riek) is geboren op donderdag 24 december 1942 Boornbergum, is overleden op dinsdag 20 november 2007 Molenend, is gecremeerd op zaterdag 24 november 2007 Goutum.

3  Martsje Stienstra (Mart) is geboren op zaterdag 10 maart 1945 Nes (Westdongeradeel), is overleden op donderdag 14 juli 2016 Amsterdam.

4  N.N., zie VII-BO.

VI-AQ  Murk Bontjes Stienstra, zoon van Bontje Jans Stienstra (V-AG) en Hendrika Gosliga, is geboren op zondag 17 maart 1918 Wommels, is overleden op donderdag 10 september 1992 Leeuwarden, is gecremeerd op maandag 14 september 1992 Goutum.

Murk gaat in ondertrouw op woensdag 28 oktober 1942, trouwt op maandag 2 november 1942 in de gem. Leeuwarden met Trijntje Elsinga, dochter van Aan Elsinga en Piertje Bantema. Trijntje is geboren op zondag 15 januari 1922 Leeuwarden, is overleden op woensdag 20 december 2006 aldaar, is gecremeerd op zaterdag 23 december 2006 om 15.00 uur Goutum.

Van Murk en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Aan Murks Stienstra is geboren op dinsdag 20 maart 1945 Elsloo, is overleden op dinsdag 27 juli 2004 Leeuwarden, is gecremeerd op zaterdag 31 juli 2004 Goutum.

2  N.N., zie VII-BP.

3  N.N.

VI-AR  Jurriaantje Stienstra, dochter van Sjouke Sybrens Stienstra (V-AH) en Elisabeth Sterk, is geboren op donderdag 18 april 1889 Leeuwarden, is overleden op zondag 4 oktober 1953 Rotterdam.

Jurriaantje trouwt op woensdag 6 februari 1918 in de gem. Rotterdam met Teeke Jans Feberwee, zoon van Hendrikus Feberwee en Geertje Krol. Teeke is geboren op donderdag 10 december 1891 Rotterdam.

Van Teeke en Jurriaantje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrikus Feberwee is geboren rond augustus 1919, is overleden op zondag 9 mei 1920 Rotterdam.

2  Gerard Feberwee is geboren rond 1929 Rotterdam, is overleden op woensdag 6 oktober 1943 aldaar.

VI-AS  Sijbren Stienstra, zoon van Sjouke Sybrens Stienstra (V-AH) en Elisabeth Sterk, is geboren op dinsdag 3 februari 1891 Amsterdam.

Sijbren trouwt op woensdag 10 mei 1916 in de gem. Haarlem met Johanna Boeree, dochter van Antonie Boeree en Johanna Vogelwede. Johanna is geboren op dinsdag 24 januari 1893 Haarlem.

Van Sijbren en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  George Stienstra is geboren op donderdag 27 mei 1926 Schoten, zie VII-BQ.

2  Johanna Elisabeth Stienstra is geboren op dinsdag 19 april 1921 Schoten, zie VII-BR.

VI-AT  Sjouke Joseph Stienstra, zoon van Sjouke Sybrens Stienstra (V-AH) en Elisabeth Sterk, is geboren op donderdag 1 december 1892 Amsterdam, is overleden op vrijdag 6 juli 1962 Heerlen, is begraven rond dinsdag 10 juli 1962 aldaar (Akerstraat).

Sjouke was gehuwd met Maria Agnes Hubertina Smeets. Maria is geboren op woensdag 15 april 1896, is overleden op vrijdag 16 maart 1979, is begraven rond dinsdag 20 maart 1979 Heerlen (Akerstraat).

Van Sjouke en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Antonius Helena Stienstra (Tonny) is geboren op vrijdag 6 augustus 1926 Heerlen, is overleden op maandag 1 januari 1945 aldaar, is begraven rond vrijdag 5 januari 1945 aldaar.

VI-AU  Bertus Stienstra, zoon van Sjouke Sybrens Stienstra (V-AH) en Elisabeth Sterk, is geboren op zaterdag 27 september 1902 Amsterdam.

Bertus trouwt op woensdag 30 december 1925 in de gem. Rotterdam met Froukje van Cleef, dochter van Willem van Cleef en Tiete Oosterhout. Froukje is geboren op zondag 3 januari 1904 Leeuwarden.

Van Bertus en Froukje zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth Stienstra is geboren op woensdag 28 april 1926 Rotterdam, zie VII-BS.

2  Andries Johan Stienstra (Andy) is geboren op dinsdag 9 augustus 1927 Leeuwarden, zie VII-BT.

3  Froukje Bertha Stienstra is geboren op maandag 7 september 1931 Haarlem, zie VII-BU.

4  Willem Marinus Stienstra is geboren op zondag 6 oktober 1935 Haarlem, zie VII-BV.

VI-AV  Jarig Stienstra, zoon van Jelle Sybrens Stienstra (V-AJ) en Jannigje Dijkstra, is geboren op donderdag 19 april 1906 Huizum, is overleden op vrijdag 25 december 1998 Wolvega.

Jarig trouwt op dinsdag 20 mei 1930 in de gem. Leeuwarden met Meindertje Memerda, dochter van Berend Memerda en Elisabeth Sieswerda. Meindertje is geboren op maandag 6 juni 1904 Leeuwarden, is overleden op donderdag 24 september 1970 Huizum (Leeuwarden).

Van Jarig en Meindertje zijn drie kinderen bekend:

1  Elisabeth Stienstra (Lies) is geboren op zondag 26 juli 1931 Leeuwarden, zie VII-BW.

2  Jannigje Stienstra is geboren op vrijdag 17 juli 1936 in de gem. Leeuwarderadeel, zie VII-BX.

3  N.N., zie VII-BY.

VI-AW  Jelle Stienstra, zoon van Jelle Sybrens Stienstra (V-AJ) en Jannigje Dijkstra, is geboren op zondag 1 mei 1921 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op maandag 14 augustus 2006 Leeuwarden, is gecremeerd op vrijdag 18 augustus 2006 Nieuweschoot (Schoterhof) of is bijgezet op woensdag 4 oktober 2006 Huizum (Leeuwarden).

Jelle trouwt op maandag 30 november 1942 in de gem. Leeuwarden, trouwt (kerk) (doopsgezind) op maandag 30 november 1942 Leeuwarden met Sara Aaltje Laverman. Sara is geboren op maandag 2 juli 1917 Leeuwarden, is overleden op zondag 19 april 2015 Wolvega, is gecremeerd op vrijdag 24 april 2015 Heerenveen.

Van Jelle en Sara zijn vijf kinderen bekend:

1  Margriet Sara Stienstra is geboren op maandag 27 augustus 1945 in de gem. Leeuwarden, is overleden op donderdag 14 augustus 1947 om 08.45 uur Leeuwarden, is als overleden aangegeven op vrijdag 15 augustus 1947 in de gem. Leeuwarden, is begraven op maandag 18 augustus 1947 Huizum.

2  N.N., zie VII-BZ.

3  N.N., zie VII-CA.

4  N.N.

5  N.N.

VI-AX  Nanne Sjoukes Stienstra, zoon van Sjouke Nannes Stienstra (V-AM) en Hendrikje Klazes Boersma, is geboren op dinsdag 16 juni 1908 Britsum, is overleden op dinsdag 23 maart 1982 Stiens, is begraven op vrijdag 26 maart 1982 Britsum.

Nanne gaat in ondertrouw op donderdag 19 juli 1934, trouwt op woensdag 1 augustus 1934 met Antje Jans de Vries, dochter van Jan Pieters de Vries en Roeltje Betses de Boer. Antje is geboren op maandag 18 augustus 1913 Stiens, is overleden op dinsdag 22 februari 2000 Leeuwarden, is gecremeerd op zaterdag 26 februari 2000 Goutum.

Van Nanne en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjouke Jan Stienstra is geboren op zaterdag 4 juli 1936 Britsum, zie VII-CB.

2  Jan Sjouke Stienstra is geboren op woensdag 6 maart 1940 Britsum (Aldlân), zie VII-CC.

3  N.N., zie VII-CD.

4  N.N., zie VII-CE.

5  Nanne Stienstra (Broer) is geboren op zondag 6 juni 1954 Leeuwarden, zie VII-CF.

VI-AY  Klaas Sjoukes Stienstra, zoon van Sjouke Nannes Stienstra (V-AM) en Hendrikje Klazes Boersma, is geboren op vrijdag 17 maart 1911 Britsum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 17 januari 1990 Noordbergum, is begraven op maandag 22 januari 1990 Britsum.

Klaas trouwt op dinsdag 18 februari 1941 in de gem. Leeuwarden met Harmke Jacobs Keizer, dochter van Jacob Keizer en Wiepkje de Vries. Harmke is geboren op maandag 11 januari 1915 Jelsum, is overleden op donderdag 14 april 1988 Noordbergum, is begraven op maandag 18 april 1988 Britsum.

Van Klaas en Harmke zijn drie kinderen bekend:

1  Sjouke Stienstra (Sjors) is geboren op zondag 8 februari 1942 Britsum, zie VII-CG.

2  N.N., zie VII-CH.

3  N.N., zie VII-CI.

VI-AZ  N.N.

Generatie VII

VII-A  N.N.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.

VII-E  Gerrit Johan Brandt, zoon van Lucas Lodewijk Brandt en Elisabeth Riemke Stienstra (VI-C), is geboren op maandag 23 maart 1936 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 15 oktober 1983 Amsterdam.

Gerrit was sinds vrijdag 25 augustus 1961 gehuwd met N.N.

Van Gerrit en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  Johanna Maria Wesselina Stienstra, dochter van Jogchum Jan Stienstra (VI-D) en Maria Wesselina de Man, is geboren op zaterdag 5 maart 1932 Soekaboemi, is overleden op woensdag 10 juni 2015 Assen.

Johanna trouwt op zaterdag 13 juli 1957 in de gem. Haarlem met Max Robert Antoine Eckenhausen. Max is geboren op maandag 29 februari 1932 Amsterdam, is overleden op maandag 16 augustus 2010 Utrecht.

Van Max en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-C.

2  N.N., zie VIII-D.

3  N.N., zie VIII-E.

VII-H  Jan Willem Siebren Harmen Stienstra, zoon van Siebren Harmen Stienstra (VI-E) en Neeltje de Haas, is geboren op donderdag 25 juli 1940 Arnhem (Rembrandtsplein 5), is overleden op donderdag 27 oktober 2005 Leusden, is begraven rond maandag 31 oktober 2005 aldaar.

Jan was sinds vrijdag 17 november 1967 gehuwd met N.N.

Van Jan en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-I  N.N.

VII-J  N.N.

VII-K  N.N.

VII-L  N.N.

VII-M  Sjoukje Stienstra, dochter van Jan Stienstra (VI-J) en Hylkjen Veenstra, is geboren op zaterdag 10 september 1938 Hallum, is overleden op vrijdag 19 juni 1981 Drachten, is gecremeerd op dinsdag 23 juni 1981 Goutum.

Sjoukje was gehuwd met N.N.

Van N.N. en Sjoukje is een kind bekend:

1  N.N.

VII-N  N.N.

VII-O  N.N.

VII-P  N.N.

VII-Q  N.N.

VII-R  N.N.

VII-S  N.N.

VII-T  N.N.

VII-U  N.N.

VII-V  Ynze Jelles Stienstra, zoon van Jelle Ynzes Stienstra (VI-S) en Grietje Haijes Nicolaij, is geboren op vrijdag 17 mei 1918 Jelsum, is gedoopt rond maandag 20 mei 1918 Britsum, is overleden op zaterdag 12 november 1966 Paesens, is begraven op donderdag 17 november 1966 Anjum, Er is een rouwdienst gehouden op donderdag 17 november 1966 aldaar.

Ynze was gehuwd met Doetje W. Meinsma. Doetje is geboren op vrijdag 31 maart 1916 Oosternijkerk, is overleden op maandag 6 april 1998 Veenwouden, is begraven op vrijdag 10 april 1998 Anjum.

Van Ynze en Doetje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-G.

2  N.N., zie VIII-H.

3  N.N., zie VIII-I.

VII-W  Haije Jelles Stienstra, zoon van Jelle Ynzes Stienstra (VI-S) en Grietje Haijes Nicolaij, is geboren op maandag 8 december 1919 Jelsum, is gedoopt Britsum, is overleden op dinsdag 6 april 1976 Beetgumermolen, is begraven op zaterdag 10 april 1976 Nes (Westdongeradeel).

Haije was gehuwd met Tjitske Dijkstra. Tjitske is geboren op vrijdag 14 december 1917 in de gem. Westdongeradeel, is G.K. gedoopt, is overleden op dinsdag 12 juli 1983 Beetgumermolen, is begraven op zaterdag 16 juli 1983 Nes (Westdongeradeel).

Van Haije en Tjitske zijn acht kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-J.

2  N.N., zie VIII-K.

3  N.N., zie VIII-L.

4  Sjoerd Stienstra is geboren op vrijdag 13 februari 1948 Nes (Westdongeradeel), zie VIII-M.

5  N.N., zie VIII-N.

6  N.N., zie VIII-O.

7  N.N., zie VIII-P.

8  N.N., zie VIII-Q.

VII-X  N.N.

VII-Y  Klaas Jelles Stienstra, zoon van Jelle Ynzes Stienstra (VI-S) en Grietje Haijes Nicolaij, is geboren op dinsdag 9 juni 1925 Jelsum, is overleden op dinsdag 12 augustus 2003 Bergum in Berchhiem, is begraven rond zaterdag 16 augustus 2003 Warga.

Klaas trouwt op donderdag 22 augustus 1957 in de gem. Tietjerksteradeel met Sijtske Algra. Sijtske is geboren op maandag 18 februari 1929 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op donderdag 11 mei 1995 Warga, is begraven op dinsdag 16 mei 1995 aldaar.

Van Klaas en Sijtske zijn zes kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-R.

2  N.N., zie VIII-S.

3  N.N., zie VIII-T.

4  N.N., zie VIII-U.

5  N.N., zie VIII-V.

6  N.N., zie VIII-W.

VII-Z  Ynze Jitzes Stienstra, zoon van Jitze Ynze Stienstra (VI-T) en Toltje van der Meer, is geboren op dinsdag 7 maart 1922 Nieuwebildtdijk, is overleden op vrijdag 19 februari 1965, is begraven rond dinsdag 23 februari 1965 Stiens.

Ynze trouwt in 1953 met Ybeltje Miedema. Ybeltje is geboren op zondag 26 augustus 1923 Hijum, is overleden op woensdag 21 september 2016 Stiens, is begraven op dinsdag 27 september 2016 aldaar.

Van Ynze en Ybeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Akke Fokje Stienstra is geboren op woensdag 23 februari 1955 Stiens, is overleden op dinsdag 27 september 1955 om 17.40 uur Leeuwarden, is als overleden aangegeven op woensdag 28 september 1955 in de gem. Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 1 oktober 1955 Stiens.

2  N.N., zie VIII-X.

3  N.N., zie VIII-Y.

4  N.N., zie VIII-Z.

5  N.N., zie VIII-AA.

VII-AA  Rinske Stienstra, dochter van Jitze Ynze Stienstra (VI-T) en Toltje van der Meer, is geboren op dinsdag 11 augustus 1925 Tzum, is overleden op vrijdag 7 augustus 2009 Menaldum, is begraven op dinsdag 11 augustus 2009 Berlikum.

Rinske trouwt op donderdag 10 juni 1948 in de gem. Menaldumadeel met Sipke Lautenbach. Sipke is geboren op dinsdag 15 juli 1924 Berlikum, is overleden op dinsdag 15 juli 2008 Leeuwarden, is begraven op zaterdag 19 juli 2008 Berlikum.

Van Sipke en Rinske zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VII-AB  Trijntje Stienstra (Tine), dochter van Jitze Ynze Stienstra (VI-T) en Toltje van der Meer, is geboren op vrijdag 2 maart 1928 Tzum, is overleden op donderdag 25 januari 2018 Grimsby.

Trijntje trouwt op donderdag 22 februari 1951 met Haaike Radersma (Harold). Haaike is geboren op woensdag 29 juli 1925, is overleden in 2009.

Van Haaike en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-AB.

2  N.N., zie VIII-AC.

3  N.N., zie VIII-AD.

4  N.N., zie VIII-AE.

5  N.N., zie VIII-AF.

6  N.N.

VII-AC  Hendrik Stienstra (Henry), zoon van Jitze Ynze Stienstra (VI-T) en Toltje van der Meer, is geboren op zondag 2 februari 1930 Tzum, is overleden op maandag 11 mei 2015 St. Catherines.

Hendrik was gehuwd met Antje de Vries. Antje is geboren rond 1933, is overleden op dinsdag 14 oktober 2003 Grimsby.

Van Hendrik en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Henry Jr. Stienstra.

4  N.N.

5  N.N.

VII-AD  Jelle Jitzes Stienstra (James), zoon van Jitze Ynze Stienstra (VI-T) en Toltje van der Meer, is geboren op vrijdag 3 april 1931, is overleden op vrijdag 18 april 2014.

Jelle was sinds 1953 gehuwd met N.N.

Van Jelle en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-AG.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VII-AE  N.N.

VII-AF  Ivan Stienstra, zoon van Pieter Ynzes Stienstra (VI-U) en Jessie Kroeze, is geboren op maandag 1 oktober 1923 Hull, is overleden op dinsdag 21 december 2010 Sioux Falls.

Ivan trouwt op zaterdag 17 september 1949 Orange City (USA)) met Alma Lois de Jager, dochter van Edward de Jager en Minnie Jansma. Alma is geboren op donderdag 31 juli 1924 Orange City (USA)), is overleden op vrijdag 28 augustus 2009 Spencer (USA)).

Van Ivan en Alma zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-AH.

2  N.N., zie VIII-AI.

VII-AG  Charles Stienstra, zoon van Pieter Ynzes Stienstra (VI-U) en Jessie Kroeze, is geboren op dinsdag 10 november 1925 Hull, is overleden op zaterdag 15 november 1997 Orange City (USA)), is begraven aldaar (West Lawn Cemetry).

Charles trouwt op donderdag 10 juni 1948 Hull met Jeanette Dykstra, dochter van Edward D. Dykstra en Henrietta Vis. Jeanette is geboren op woensdag 24 november 1926 Hull, is overleden op woensdag 1 januari 2003 Orange City (USA)), is begraven aldaar.

Van Charles en Jeanette zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-AJ.

3  Peter Charles Stienstra is geboren op donderdag 27 oktober 1955 Hull, zie VIII-AK.

4  N.N., zie VIII-AL.

5  N.N., zie VIII-AM.

6  N.N., zie VIII-AN.

VII-AH  Gerald Stienstra, zoon van Pieter Ynzes Stienstra (VI-U) en Jessie Kroeze, is geboren op donderdag 1 november 1928 Hull, is overleden op donderdag 25 november 2004, is begraven Redlands (USA)).

Gerald was sinds dinsdag 20 februari 1951 gehuwd met N.N.

Van Gerald en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-AO.

3  N.N., zie VIII-AP.

4  N.N., zie VIII-AQ.

5  N.N.

VII-AI  Helena Stienstra, dochter van Pieter Ynzes Stienstra (VI-U) en Jessie Kroeze, is geboren op vrijdag 16 januari 1931 Hull, is overleden op dinsdag 4 oktober 2016 Redlands (USA)).

Helena trouwt op zaterdag 25 juli 1953 Yuma met William Whitehurst. William is geboren op zondag 20 maart 1932 Southgate (USA)), is overleden in 2014.

Van William en Helena zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-AR.

VII-AJ  N.N.

VII-AK  N.N.

VII-AL  Hendrik Edzerd Stienstra (Henry), zoon van Jacob Ynzes Stienstra (VI-V) en Wimke de Boer, is geboren op donderdag 9 februari 1939 Winsum (Fr), is overleden op zondag 31 augustus 2003 Chatham.

Hendrik was gehuwd met N.N.

Van Hendrik en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-AU.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VII-AM  Iense Stienstra, zoon van Jochum Ynzes Stienstra (VI-W) en IJfke Coehoorn, is geboren op zondag 4 maart 1928 Kornhorn, is gedoopt op zondag 18 maart 1928 aldaar, is overleden op vrijdag 27 november 2009 Rotterdam, is gecremeerd aldaar.

Iense was sinds donderdag 11 juli 1957 gehuwd met N.N.

Van Iense en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-AN  Brechtje Stienstra, dochter van Jochum Ynzes Stienstra (VI-W) en IJfke Coehoorn, is geboren op vrijdag 25 juli 1930 De Tike, is gedoopt op zondag 27 juli 1930, is overleden op dinsdag 3 juli 2018.

Brechtje was gehuwd (1) met H. Klungel.

Van H en Brechtje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

Brechtje was gehuwd (2) met N.N.

VII-AO  Anne Stienstra, zoon van Jochum Ynzes Stienstra (VI-W) en IJfke Coehoorn, is geboren op zaterdag 21 augustus 1937 Nijverdal, is overleden op zondag 18 november 1984 Scheemda, is begraven rond vrijdag 23 november 1984 aldaar.

Anne was gehuwd met N.N.

Van Anne en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-AP  N.N.

VII-AQ  N.N.

VII-AR  N.N.

VII-AS  N.N.

VII-AT  N.N.

VII-AU  N.N.

VII-AV  N.N.

VII-AW  N.N.

VII-AX  N.N.

VII-AY  N.N.

VII-AZ  N.N.

VII-BA  Jan Jelles Stienstra, zoon van Jelle Jans Stienstra (VI-AD) en Elisabeth Wilhelmina Hesselink, is geboren op maandag 27 juli 1925 Buenos Aires, is overleden in 2009.

Jan was gehuwd met N.N.

Van Jan en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-BA.

2  N.N., zie VIII-BB.

VII-BB  N.N.

VII-BC  N.N.

VII-BD  N.N.

VII-BE  N.N.

VII-BF  N.N.

VII-BG  N.N.

VII-BH  N.N.

VII-BI  N.N.

VII-BJ  N.N.

VII-BK  N.N.

VII-BL  N.N.

VII-BM  N.N.

VII-BN  N.N.

VII-BO  N.N.

VII-BP  N.N.

VII-BQ  George Stienstra, zoon van Sijbren Stienstra (VI-AS) en Johanna Boeree, is geboren op donderdag 27 mei 1926 Schoten, is overleden op donderdag 8 februari 2007 Haarlem.

George trouwt op woensdag 21 mei 1952 in de gem. Haarlem met Maria Luikel. Maria is geboren op donderdag 22 januari 1925 Haarlem, is overleden op dinsdag 26 mei 1987 aldaar.

Van George en Maria is een kind bekend:

1  N.N.

VII-BR  Johanna Elisabeth Stienstra, dochter van Sijbren Stienstra (VI-AS) en Johanna Boeree, is geboren op dinsdag 19 april 1921 Schoten, is overleden op donderdag 23 mei 2002 Haarlem.

Johanna trouwt op woensdag 23 februari 1944 Haarlem met Cornelis Schellings. Cornelis is geboren op donderdag 11 september 1919 Haarlem, is overleden op zondag 28 maart 1976 aldaar.

Van Cornelis en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-BS  Elisabeth Stienstra, dochter van Bertus Stienstra (VI-AU) en Froukje van Cleef, is geboren op woensdag 28 april 1926 Rotterdam, is overleden op woensdag 6 oktober 2004 Groningen.

Elisabeth trouwt op woensdag 25 augustus 1948 Haarlem (1) met Jan Vader. Jan is geboren op dinsdag 15 maart 1927 Bloemendaal, is verongelukt op zaterdag 13 maart 1965 Barcelona, is begraven Delfzijl.

Van Jan en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

Elisabeth was sinds donderdag 8 september 1994 gehuwd (2) met N.N.

VII-BT  Andries Johan Stienstra (Andy), zoon van Bertus Stienstra (VI-AU) en Froukje van Cleef, is geboren op dinsdag 9 augustus 1927 Leeuwarden, is overleden op woensdag 27 juli 2005 Ontario.

Andries was gehuwd (1) met Nellie. Nellie is overleden in 1975.

Van Andries en Nellie zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

Andries was sinds 1976 gehuwd (2) met N.N.

VII-BU  Froukje Bertha Stienstra, dochter van Bertus Stienstra (VI-AU) en Froukje van Cleef, is geboren op maandag 7 september 1931 Haarlem, is overleden op vrijdag 23 juni 2006 in de gem. Sittard-Geleen.

Froukje trouwt op vrijdag 26 juli 1957 in de gem. Haarlem met Johannes Douma. Johannes is geboren op zondag 24 juli 1927 Haarlem, is overleden op vrijdag 5 augustus 1988 Stein.

Van Johannes en Froukje is een kind bekend:

1  N.N.

VII-BV  Willem Marinus Stienstra, zoon van Bertus Stienstra (VI-AU) en Froukje van Cleef, is geboren op zondag 6 oktober 1935 Haarlem, is overleden op woensdag 10 april 2013 in de gem. Bloemendaal.

Van Willem en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  N.N.

Willem was van vrijdag 29 maart 1963 tot donderdag 2 juli 1964 gehuwd (2) met N.N.

Willem was van donderdag 1 juli 1965 tot donderdag 24 juli 1980 gehuwd (3) met N.N.

Willem was van vrijdag 23 juni 1995 tot maandag 12 september 2011 gehuwd (4) met N.N.

Willem was sinds maandag 18 maart 2013 gehuwd (5) met N.N.

VII-BW  Elisabeth Stienstra (Lies), dochter van Jarig Stienstra (VI-AV) en Meindertje Memerda, is geboren op zondag 26 juli 1931 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 9 oktober 2018, is gecremeerd op maandag 15 oktober 2018 Marssum.

Elisabeth was gehuwd (1) met N.N.

Van N.N. en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

Elisabeth begint een relatie na maart 1984 (2) met Cornelis Albertus Westerbaan (Kees), zoon van J.C.A. Westerbaan en Geesje van der Veen. Cornelis is geboren op zaterdag 19 april 1930, is overleden op dinsdag 20 juli 2004, is begraven Oenkerk.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Jitske Faber (Jikke).

VII-BX  Jannigje Stienstra, dochter van Jarig Stienstra (VI-AV) en Meindertje Memerda, is geboren op vrijdag 17 juli 1936 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op donderdag 1 september 1988 Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 6 september 1988 Goutum.

Jannigje gaat in ondertrouw tussen donderdag 23 en donderdag 30 oktober 1958 in de gem. Leeuwarden met Meindert Gosse Straatsma. Meindert is geboren rond 1935, is overleden op maandag 26 december 1983.

Van Meindert en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-BY  N.N.

VII-BZ  N.N.

VII-CA  N.N.

VII-CB  Sjouke Jan Stienstra, zoon van Nanne Sjoukes Stienstra (VI-AX) en Antje Jans de Vries, is geboren op zaterdag 4 juli 1936 Britsum, is overleden op maandag 4 december 2017 aldaar, is gecremeerd op zaterdag 9 december 2017, Er is een rouwdienst gehouden op zaterdag 9 december 2017 Stiens.

Sjouke was sinds woensdag 25 oktober 1961 gehuwd met N.N.

Van Sjouke en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-BI.

3  N.N., zie VIII-BJ.

VII-CC  Jan Sjouke Stienstra, zoon van Nanne Sjoukes Stienstra (VI-AX) en Antje Jans de Vries, is geboren op woensdag 6 maart 1940 Britsum (Aldlân), is overleden op zondag 25 maart 2018 aldaar.

Jan was sinds 1967 gehuwd met N.N.

Van Jan en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-BK.

2  N.N.

VII-CD  N.N.

VII-CE  N.N.

VII-CF  Nanne Stienstra (Broer), zoon van Nanne Sjoukes Stienstra (VI-AX) en Antje Jans de Vries, is geboren op zondag 6 juni 1954 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 16 augustus 2014 aldaar, is gecremeerd op vrijdag 22 augustus 2014 Goutum.

Nanne was sinds maandag 23 november 1981 gehuwd met N.N.

Van Nanne en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-BL.

2  N.N.

VII-CG  Sjouke Stienstra (Sjors), zoon van Klaas Sjoukes Stienstra (VI-AY) en Harmke Jacobs Keizer, is geboren op zondag 8 februari 1942 Britsum, is overleden op maandag 19 maart 2018 Gasselte, is gecremeerd op zaterdag 24 maart 2018 Assen.

Sjouke was sinds 1965 gehuwd met N.N.

Van Sjouke en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-CH  N.N.

VII-CI  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  N.N.

VIII-B  N.N.

VIII-C  N.N.

VIII-D  N.N.

VIII-E  N.N.

VIII-F  N.N.

VIII-G  N.N.

VIII-H  N.N.

VIII-I  N.N.

VIII-J  N.N.

VIII-K  N.N.

VIII-L  N.N.

VIII-M  Sjoerd Stienstra, zoon van Haije Jelles Stienstra (VII-W) en Tjitske Dijkstra, is geboren op vrijdag 13 februari 1948 Nes (Westdongeradeel), is overleden op zaterdag 10 augustus 2002 in de gem. Weststellingwerf.

Sjoerd was van dinsdag 20 april 1971 tot woensdag 21 november 2001 gehuwd (1) met N.N.

Van Sjoerd en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

Sjoerd was waarschijnlijk gehuwd (2) met N.N.

VIII-N  N.N.

VIII-O  N.N.

VIII-P  N.N.

VIII-Q  N.N.

VIII-R  N.N.

VIII-S  N.N.

VIII-T  N.N.

VIII-U  N.N.

VIII-V  N.N.

VIII-W  N.N.

VIII-X  N.N.

VIII-Y  N.N.

VIII-Z  N.N.

VIII-AA  N.N.

VIII-AB  N.N.

VIII-AC  N.N.

VIII-AD  N.N.

VIII-AE  N.N.

VIII-AF  N.N.

VIII-AG  N.N.

VIII-AH  N.N.

VIII-AI  N.N.

VIII-AJ  N.N.

VIII-AK  Peter Charles Stienstra, zoon van Charles Stienstra (VII-AG) en Jeanette Dykstra, is geboren op donderdag 27 oktober 1955 Hull, is overleden op woensdag 19 november 2014 Fond du Lac in St. Agnes Hospital, is begraven op dinsdag 25 november 2014 Hull (Hope Cemetry), Er is een rouwdienst gehouden op dinsdag 25 november 2014 Sioux Center.

Peter was sinds zaterdag 11 april 1981 gehuwd met N.N.

Van Peter en N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VIII-AL  N.N.

VIII-AM  N.N.

VIII-AN  N.N.

VIII-AO  N.N.

VIII-AP  N.N.

VIII-AQ  N.N.

VIII-AR  N.N.

VIII-AS  N.N.

VIII-AT  Timothy Craig Stienstra, zoon van N.N. (VII-AK) en N.N., is geboren op dinsdag 4 juli 1967 Redlands (USA)), is verongelukt op maandag 22 mei 1989 Heidelberg, is begraven op dinsdag 30 mei 1989 Kent (USA)).

Timothy was sinds maandag 7 april 1986 gehuwd met N.N.

Van Timothy en N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VIII-AU  N.N.

VIII-AV  N.N.

VIII-AW  N.N.

VIII-AX  N.N.

VIII-AY  Robert Johan Stienstra, zoon van N.N. (VII-AT) en N.N., is geboren op donderdag 19 februari 1970 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 8 september 2001 Hardinxveld-Giessendam, is begraven aldaar (Algemene Begraafplaats, Spindermolen, Hardinxveld-Giessendam).

Robert was sinds woensdag 28 augustus 1991 gehuwd met N.N.

Van Robert en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-AZ  N.N.

VIII-BA  N.N.

VIII-BB  N.N.

VIII-BC  N.N.

VIII-BD  N.N.

VIII-BE  N.N.

VIII-BF  N.N.

VIII-BG  N.N.

VIII-BH  N.N.

VIII-BI  N.N.

VIII-BJ  N.N.

VIII-BK  N.N.

VIII-BL  N.N.

VIII-BM  N.N.

Generatie IX

IX-A  N.N.

IX-B  N.N.

IX-C  N.N.

IX-D  N.N.

IX-E  N.N.

3 Comments on “De AD-tak”

  1. goedemorgen ;-),

    voor een Stienstra verwant uit Amerika ben ik op zoek naar het wapen van een tak Stienstra,
    hij heeft mij een “kopie” gestuurd en hij wil graag weten of dit een wapen is van de Stienstra tak van Jan Jelles. Hoe kan ik hier, voor hem, achterkomen?
    met vriendelijke groeten, Cathy Faber-Zandstra

      1. goedemorgen, dank voor je bericht! ik heb er een mail naar gestuurd! groet, Cathy

Comments are closed.