De AC-tak

De AC-tak is de zogenaamde ‘Oostra-Stienstra-tak’. Van deze stam is in het verleden al een genealogie gepubliceerd door de Drachtster Jolt Oostra. De acht kinderen van Jochum Wijbrens waren verdeeld in het aannemen van hun achternaam. Drie namen in 1811 de naam Stienstra aan (waarschijnlijk genoemd naar de boerderij ‘Steenwijk’ in Deinum), de anderen de naam Oostra.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Jochum Wybrens (1724-1795)
bestaat uit 640 personen in 10 generaties.
Laatst bijgewerkt: 22 december 2019.

Generatie I

I  Jochum Wybrens, zoon van Wijbren Hendriks en Grietje Jochums, is geboren in 1724, is gedoopt Boksum, is overleden op donderdag 11 juni 1795 Wirdum (LWL).

Jochum trouwt (kerk) op zondag 27 november 1763 Leeuwarden met Trijntje Doekes. Trijntje is geboren rond 1730, is overleden op maandag 22 mei 1786 Tirns.

Van Jochum en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Wijbren Jochums Stienstra is gedoopt op zaterdag 19 januari 1765 Boksum, is overleden op dinsdag 15 januari 1839 Deinum.

Wijbren trouwt (kerk) op zondag 30 september 1804 Jorwerd (1) met Tetje Freerks, dochter van Freerk Beernts en Hinke Sjoerds. Tetje is geboren op donderdag 21 januari 1779 Jorwerd, is overleden op woensdag 8 oktober 1806 Blessum. Wijbren trouwt op zaterdag 30 maart 1816 in de gem. Menaldumadeel (2) met Cornelia Jeltes van der Meulen, dochter van Jelte Hinnes van der Meulen en Dieuwke Sikkes Lantinga. Cornelia is geboren op zaterdag 21 april 1792 Deersum, is overleden op donderdag 29 oktober 1818 Blessum.

2  Sijtske Jochums Oostra is geboren op zondag 5 april 1767 Oosterend, zie II-A.

3  Doeke Jochums Oostra is geboren op woensdag 1 maart 1769 Oosterend, is overleden op dinsdag 14 september 1858 Weidum.

Doeke was gehuwd met Romkje Tetemans Harsta.

4  Hendrik Jochums Oostra is geboren op vrijdag 26 april 1771 Oosterend, zie II-B.

5  Grietje Jochums Oostra is geboren op vrijdag 8 oktober 1773 Tirns, is overleden op donderdag 21 maart 1839 Huins.

Grietje trouwt op maandag 8 juni 1801 Wirdum (LWL) met Frans Cornelis Leegsma, zoon van Cornelis Sybes Leegsma en Aukje Pieters Epkema. Frans is geboren op zaterdag 7 november 1772 Wirdum (LWL), is overleden op maandag 20 september 1830 Huins.

6  Wietske Jochums Oostra is geboren op maandag 15 april 1776 Tirns, is overleden in 1849 Goutum.

Wietske trouwt op zondag 26 mei 1805 Jorwerd met Pieter Wybes Wybenga.

7  Douwe Jochums Stienstra is geboren op donderdag 6 april 1780 Tirns, zie II-C.

8  Jacob Jochums Stienstra is geboren op donderdag 14 maart 1782 Tirns, zie II-D.

Generatie II

II-A  Sijtske Jochums Oostra, dochter van Jochum Wybrens (I) en Trijntje Doekes, is geboren op zondag 5 april 1767 Oosterend, is overleden op vrijdag 29 april 1825 Wirdum (LWL).

Sijtske trouwt op zondag 30 maart 1794 Wirdum (LWL) met Andele Sjoerds Andringa. Andele is gedoopt op zondag 3 september 1758 Wirdum, is overleden op woensdag 18 oktober 1826 aldaar.

Van Andele en Sijtske zijn zes kinderen bekend:

1  Sjoerd Andeles Andringa is geboren op donderdag 18 december 1794 Wirdum, is overleden op zaterdag 27 september 1873 Veenwouden.

2  Trijntje Andeles Andringa is geboren op zondag 9 oktober 1796 Wirdum, is overleden op vrijdag 1 januari 1836 Tietjerk.

3  Antje Andeles Andringa is geboren op vrijdag 11 mei 1798 Wirdum, is ongehuwd overleden op zondag 14 augustus 1825 aldaar.

4  Jochum Andeles Andringa is geboren op maandag 17 maart 1800 Wirdum, is ongehuwd overleden op maandag 27 maart 1882 aldaar.

5  Doeke Andeles Andringa is geboren op woensdag 12 januari 1803 Wirdum, is ongehuwd overleden op vrijdag 12 juni 1868 aldaar.

6  Doekele Andeles Andringa is geboren op woensdag 3 augustus 1803 Wirdum, zie III-A.

II-B  Hendrik Jochums Oostra, zoon van Jochum Wybrens (I) en Trijntje Doekes, is geboren op vrijdag 26 april 1771 Oosterend, is overleden op maandag 29 juni 1840 Beers.

Hendrik trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1800 Deinum met Rindertje Sjoerds Roorda. Rindertje is geboren in 1779 Boksum, is overleden op vrijdag 4 november 1836 Beers.

Van Hendrik en Rindertje is een kind bekend:

1  Jochum Hendriks Oostra is geboren rond 1801 Deinum.

Jochum trouwt op woensdag 25 mei 1836 in de gem. Menaldumadeel met Meenke Willems Venstra, dochter van Willem Obbes Venstra en Trijntje Bouwes Cuperus. Meenke is geboren rond 1804 Marssum.

II-C  Douwe Jochums Stienstra, zoon van Jochum Wybrens (I) en Trijntje Doekes, is geboren op donderdag 6 april 1780 Tirns, is overleden op woensdag 17 juli 1833 Dronrijp.

Douwe trouwt op woensdag 29 juni 1814 in de gem. Menaldumadeel (1) met Geertje Andeles Kuperus, dochter van Andle Scheltes Cuperus en Sijtske Jans Kuperus. Geertje is geboren op woensdag 14 juli 1784 West-Terschelling, is doopsgezind gedoopt, is overleden op woensdag 31 januari 1816 Weidum.

Van Douwe en Geertje is een kind bekend:

1  Sijtske Douwes Stienstra is geboren op zondag 5 maart 1815 Weidum, zie III-B.

Douwe trouwt op vrijdag 19 september 1817 in de gem. Baarderadeel of trouwt op vrijdag 19 september 1817 aldaar (2) met Aukjen Yntes Kamstra, dochter van Ynte Wybrens Kamstra en Jeltje Sybrens. Aukjen is geboren op donderdag 19 juli 1787 Mantgum, is overleden op donderdag 11 november 1852 aldaar.

Van Douwe en Aukjen zijn vier kinderen bekend:

2  Jochem Douwes Stienstra is geboren op dinsdag 7 april 1818 Weidum, zie III-C.

3  Ente Douwes Stienstra is geboren op zondag 9 mei 1819 Weidum, is overleden op vrijdag 10 september 1819 aldaar.

4  Trijntje Douwes Stienstra is geboren op woensdag 13 september 1820 Blessum, is overleden op woensdag 12 maart 1884 Dronrijp.

Trijntje trouwt op woensdag 20 mei 1846 in de gem. Menaldumadeel met Jetse Johannes Tolsma, zoon van Johannes Tiedes Tolsma en Pietje Uiltjes. Jetse is geboren op zaterdag 23 september 1815 Dronrijp, is overleden op dinsdag 7 december 1897 aldaar.

5  Ente Douwes Stienstra is geboren op vrijdag 5 september 1823 Deinum, zie III-D.

II-D  Jacob Jochums Stienstra, zoon van Jochum Wybrens (I) en Trijntje Doekes, is geboren op donderdag 14 maart 1782 Tirns, is overleden op dinsdag 16 november 1858 Weidum.

Jacob trouwt (kerk) op zondag 29 juni 1806 Deinum met Trijntje Jans Feitsma, dochter van Jan Klazes Feitsma en Trijntje Jans Kuperus. Trijntje is geboren in 1787 Deinum, is doopsgezind (later Hervormd) gedoopt, is overleden op maandag 15 september 1834 aldaar.

Van Jacob en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Jochum Jacobs Stienstra is geboren op vrijdag 7 november 1806 Deinum, is Ned. Hervormd gedoopt op donderdag 20 november 1806 aldaar, is overleden voor 1812.

2  Jan Jacobs Stienstra is geboren op dinsdag 30 augustus 1808 Deinum, zie III-E.

3  Jochum Jacobs Stienstra is geboren op donderdag 16 april 1812 Deinum, zie III-F.

4  Wijbren Jacobs Stienstra is geboren op dinsdag 13 december 1814 Deinum, is overleden op maandag 2 oktober 1815 aldaar.

5  Wijbren Jacobs Stienstra is geboren op dinsdag 15 juli 1817 Deinum, zie III-G.

6  Trijntje Jacobs Stienstra is geboren op zondag 20 augustus 1820 Deinum, is overleden op vrijdag 13 september 1844 in de gem. Baarderadeel.

7  Klaas Jacobs Stienstra is geboren op zaterdag 22 maart 1823 Deinum, zie III-H.

8  Sijtske Jacobs Stienstra is geboren op zondag 22 oktober 1826 Deinum, zie III-I.

9  Taeke Jacobs Stienstra is geboren op zondag 13 december 1829 Deinum, zie III-J.

Generatie III

III-A  Doekele Andeles Andringa, zoon van Andele Sjoerds Andringa en Sijtske Jochums Oostra (II-A), is geboren op woensdag 3 augustus 1803 Wirdum, is overleden op zaterdag 17 april 1875 aldaar.

Doekele trouwt op donderdag 27 februari 1834 in de gem. Leeuwarderadeel met Wopkje Sipkes Overdijk. Wopkje is geboren op maandag 3 augustus 1801 Wirdum, is overleden op zaterdag 17 april 1875 aldaar.

Van Doekele en Wopkje is een kind bekend:

1  Sipkje Doekles Andringa is geboren op woensdag 1 november 1843 Wirdum, zie IV-A.

III-B  Sijtske Douwes Stienstra, dochter van Douwe Jochums Stienstra (II-C) en Geertje Andeles Kuperus, is geboren op zondag 5 maart 1815 Weidum, is overleden op maandag 11 april 1870 Dronrijp, is als overleden aangegeven op dinsdag 12 april 1870.

Sijtske trouwt op woensdag 18 februari 1835 in de gem. Menaldumadeel met Jannes Simons Faas, zoon van Symon Martinus Faas en Jeltje Uiltjes. Jannes is geboren in 1805 Dronrijp, is gedoopt rond donderdag 28 februari 1805 aldaar, is overleden op zaterdag 28 mei 1892 aldaar.

Jannes was later gehuwd (2) met Sijbrigje Foekes van der Veen.

Van Jannes en Sijtske zijn twee kinderen bekend:

1  Marten Faas is geboren na 1835.

2  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 3 mei 1848 in de gem. Menaldumadeel.

III-C  Jochem Douwes Stienstra, zoon van Douwe Jochums Stienstra (II-C) en Aukjen Yntes Kamstra, is geboren op dinsdag 7 april 1818 Weidum, is overleden op woensdag 7 december 1881 Beers.

Jochem trouwt op donderdag 26 mei 1864 in de gem. Leeuwarderadeel met Taetske Haijes Miedema, dochter van Haije Gosses Miedema en Jantje Jochums Jansma. Taetske is geboren op donderdag 24 december 1840 Huizum, is overleden op zaterdag 21 maart 1931 Beers.

Taetske was later gehuwd (2) met Hendrik Bokkes Bokkinga.

Van Jochem en Taetske zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje Jochums Stienstra is geboren op donderdag 20 juli 1865 Jellum, zie IV-B.

2  Douwe Jochems Stienstra is geboren op woensdag 16 oktober 1867 Jellum, zie IV-C.

3  Haije Jochums Stienstra is geboren op zondag 23 januari 1870 Jellum, zie IV-D.

4  Aukje Stienstra is geboren op dinsdag 9 december 1873 Jellum, zie IV-E.

III-D  Ente Douwes Stienstra, zoon van Douwe Jochums Stienstra (II-C) en Aukjen Yntes Kamstra, is geboren op vrijdag 5 september 1823 Deinum, is overleden op donderdag 3 april 1856 aldaar.

Ente trouwt op woensdag 16 mei 1849 in de gem. Baarderadeel met Johanna Johannes Weijer, dochter van Johannes Johans Weijer en Romkjen Sjoerds Jongsma. Johanna is geboren op vrijdag 4 oktober 1822 Weidum, is overleden op zaterdag 1 januari 1898 Hijlaard.

Van Ente en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 30 september 1849 in de gem. Baarderadeel.

2  Johannes Entes Stienstra is geboren op zaterdag 25 juni 1853 Boksum, zie IV-F.

III-E  Jan Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jochums Stienstra (II-D) en Trijntje Jans Feitsma, is geboren op dinsdag 30 augustus 1808 Deinum, is overleden op dinsdag 23 april 1878 Menaldum.

Jan trouwt op woensdag 21 december 1831 in de gem. Menaldumadeel met Aaltje Tjibbes van der Veen, dochter van Tjibbe Fokkes van der Veen en Wobbigje Freerks. Aaltje is geboren op zaterdag 2 oktober 1802 Oldeboorn, is overleden op woensdag 16 mei 1877 Menaldum.

Van Jan en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob Jans Stienstra is geboren op donderdag 12 april 1832 Deinum, zie IV-G.

2  Trijntje Jans Stienstra is geboren op woensdag 5 november 1834 Blessum, is overleden op zondag 21 april 1872 Menaldum.

Trijntje trouwt op zaterdag 15 mei 1858 in de gem. Menaldumadeel met Jacob Hendriks van Gunst, zoon van Hendrik Tietes van Gunst en Pietje Jacobs Kamsma. Jacob is geboren op donderdag 31 oktober 1833 Dronrijp, is overleden op zaterdag 24 februari 1866 Menaldum.

3  Wopkje Jans Stienstra is geboren op zondag 18 september 1836 Blessum, zie IV-H.

4  Engeltje Jans Stienstra is geboren op vrijdag 8 juni 1838 Deinum, is overleden op woensdag 31 mei 1876 Boksum.

Engeltje trouwt op woensdag 18 mei 1864 in de gem. Menaldumadeel met Rinnert Jacobs Hogendorf, zoon van Jacob Rinnerts Hogendorf en Janke Johannesdr Althuisius. Rinnert is geboren op maandag 9 februari 1835 Boksum, is overleden op zondag 23 februari 1879 Deinum.

Rinnert was later gehuwd (2) met Jetske Jelles Veenstra.

5  Sijtske Jans Stienstra is geboren op zaterdag 8 mei 1841 Deinum, is overleden op zaterdag 22 januari 1848 aldaar.

III-F  Jochum Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jochums Stienstra (II-D) en Trijntje Jans Feitsma, is geboren op donderdag 16 april 1812 Deinum, is overleden op maandag 22 november 1875 Menaldum.

Jochum trouwt op woensdag 15 mei 1844 in de gem. Leeuwarderadeel met Rindertje Annes Hiemstra, dochter van Anne Pieters Hiemstra en Fetje Tjipkes Althuis. Rindertje is geboren op zondag 4 april 1819 Wirdum (LWL), is overleden op zondag 11 februari 1855 aldaar.

Van Jochum en Rindertje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Jochums Stienstra is geboren op dinsdag 25 februari 1845 Beers, zie IV-I.

2  Anne Jogchums Stienstra is geboren op woensdag 5 januari 1848 Wirdum, zie IV-J.

3  Fettje Jogchums Stienstra is geboren op donderdag 31 juli 1851 Wirdum (LWL), zie IV-K.

III-G  Wijbren Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jochums Stienstra (II-D) en Trijntje Jans Feitsma, is geboren op dinsdag 15 juli 1817 Deinum, is overleden op zaterdag 16 februari 1895 Stiens.

Wijbren trouwt op zaterdag 30 mei 1846 in de gem. Baarderadeel (1) met Albertje Durks Baarda, dochter van Dirk Jans Baarda en Neeltje Annes Sinnema. Albertje is geboren op vrijdag 15 augustus 1817 Blessum, is overleden op zaterdag 28 februari 1863 Lions.

Van Wijbren en Albertje is een kind bekend:

1  Jacob Wybrens Stienstra is geboren op maandag 18 december 1848 Lions, zie IV-L.

Wijbren trouwt op maandag 5 april 1869 in de gem. Menaldumadeel (2) met Grietje Gerbens Miedema, dochter van Gerben Taekes Miedema en Tjitske Tjallings Hoekstra. Grietje is geboren op donderdag 9 december 1830 Menaldum.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Pieters Terpstra.

III-H  Klaas Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jochums Stienstra (II-D) en Trijntje Jans Feitsma, is geboren op zaterdag 22 maart 1823 Deinum, is overleden op zondag 11 juni 1899 aldaar.

Klaas trouwt op donderdag 10 mei 1849 in de gem. Baarderadeel (1) met Johanna Bultje, dochter van Berend Hendriks Bultje en Grietje Hendriks Wilt. Johanna is geboren op donderdag 4 november 1819 Luxwoude, is overleden op vrijdag 9 oktober 1874 Deinum.

Van Klaas en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Klazes Stienstra is geboren op zaterdag 21 juli 1849 Beers, is overleden op dinsdag 8 februari 1870 in de gem. Haarlem.

2  Grietje Klazes Stienstra is geboren op zondag 3 augustus 1851 Weidum, zie IV-M.

3  Berend Klazes Stienstra is geboren op woensdag 14 september 1853 Weidum, zie IV-N.

4  Hendrik Klazes Stienstra is geboren op woensdag 5 maart 1856 Weidum, zie IV-O.

5  Jan Klazes Stienstra is geboren op woensdag 5 maart 1856 Weidum, is overleden op maandag 16 januari 1865 Deinum.

6  Trijntje Klazes Stienstra is geboren op dinsdag 26 april 1859 Deinum, is overleden op zondag 17 augustus 1941 Hijlaard.

Klaas trouwt op donderdag 28 december 1876 in de gem. Menaldumadeel (2) met Trijntje Foppes Distelsma, dochter van Foppe Jans Distelsma en Eeke Hillebrands Feitsma. Trijntje is geboren op zondag 1 mei 1836 Boksum, is overleden op dinsdag 8 december 1908 Jellum.

III-I  Sijtske Jacobs Stienstra, dochter van Jacob Jochums Stienstra (II-D) en Trijntje Jans Feitsma, is geboren op zondag 22 oktober 1826 Deinum, is overleden op zaterdag 20 maart 1875 Menaldum.

Sijtske trouwt op woensdag 27 maart 1850 in de gem. Menaldumadeel met Hette Jans van Dijk, zoon van Jan Hettes van Dijk en Dieuwke Jacobs. Hette is geboren op dinsdag 6 november 1798 Boksum, is overleden op dinsdag 2 januari 1872 Menaldum.

Van Hette en Sijtske zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Hettes van Dijk is geboren op zaterdag 1 maart 1851 Boksum.

2  Trijntje Hettes van Dijk is geboren in 1852 Zweins, is overleden op dinsdag 22 januari 1856 aldaar, is begraven Boksum.

3  Trijntje Hettes van Dijk is geboren in 1856 Zweins, is overleden Franeker, is begraven Boksum.

III-J  Taeke Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jochums Stienstra (II-D) en Trijntje Jans Feitsma, is geboren op zondag 13 december 1829 Deinum, is overleden op donderdag 3 april 1919 Weidum.

Taeke trouwt op donderdag 14 mei 1857 in de gem. Baarderadeel (1) met Trijntje Bokkinga, dochter van Bokke Hendriks Bokkinga en Aaltje Douwes Douma. Trijntje is geboren op maandag 19 november 1827 Beers, is overleden op zaterdag 23 mei 1863 Blessum.

Van Taeke en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Taekes Stienstra is geboren op vrijdag 17 januari 1862 Blessum, zie IV-P.

2  Jacob Taekes Stienstra is geboren op donderdag 23 april 1863 Blessum, zie IV-Q.

Taeke trouwt op woensdag 11 mei 1864 in de gem. Menaldumadeel (2) met Sikje Rienks Dijkstra, dochter van Rienk Meinderts Dijkstra en Klaaske Gerbens Wijbinga. Sikje is geboren op zaterdag 28 augustus 1830 Boksum, is overleden op dinsdag 13 juli 1897 Blessum.

Van Taeke en Sikje zijn drie kinderen bekend:

3  Trijntje Taekes Stienstra is geboren op vrijdag 7 juli 1865 Blessum, zie IV-R.

4  Klaaske Taekes Stienstra is geboren op vrijdag 7 augustus 1868 Blessum, zie IV-S.

5  Rienk Taekes Stienstra is geboren op vrijdag 16 februari 1872 Blessum, is overleden op vrijdag 12 juli 1872 aldaar.

Generatie IV

IV-A  Sipkje Doekles Andringa, dochter van Doekele Andeles Andringa (III-A) en Wopkje Sipkes Overdijk, is geboren op woensdag 1 november 1843 Wirdum, is overleden op maandag 20 mei 1907 Beers.

Sipkje was gehuwd met Lammert Heins de Vries, zoon van Hein Romkes de Vries en Ruurdtje Johannes Boonstra.

Van Lammert en Sipkje is een kind bekend:

1  Wopkje de Vries is geboren rond 1880 Beers, zie V-A.

IV-B  Jantje Jochums Stienstra, dochter van Jochem Douwes Stienstra (III-C) en Taetske Haijes Miedema, is geboren op donderdag 20 juli 1865 Jellum, is overleden op zaterdag 22 maart 1941 Beers, is begraven rond donderdag 27 maart 1941 aldaar.

Jantje trouwt op zaterdag 16 mei 1891 in de gem. Baarderadeel met Meindert Tiedes van der Weij, zoon van Tiede Daams van der Weij en Geertje Pieters Dijkstra. Meindert is geboren op vrijdag 6 mei 1864 Goutum, is overleden op woensdag 21 augustus 1946 Beers, is begraven rond maandag 26 augustus 1946 aldaar.

Van Meindert en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pietertje van der Weij.

2  Jochum van der Weij.

3  Aukje van der Weij.

4  Grietje van der Weij.

5  Tiede van der Weij.

6  Taetske van der Weij is geboren rond 1895 in de gem. Baarderadeel.

Taetske trouwt op donderdag 29 december 1921 in de gem. Schaesberg met Klaas Boesenkool, zoon van Hendrik Boesenkool en Aaltje Trompetter. Klaas is geboren rond 1894 Staphorst.

7  Gettje van der Weij is geboren op woensdag 8 juli 1896 Beers.

IV-C  Douwe Jochems Stienstra, zoon van Jochem Douwes Stienstra (III-C) en Taetske Haijes Miedema, is geboren op woensdag 16 oktober 1867 Jellum, is overleden op zaterdag 8 december 1934 Ohio.

Douwe trouwt op zaterdag 14 mei 1892 in de gem. Leeuwarderadeel met Aaltje Klazes Bouwer, dochter van Klaas Thomas Bouwer en Jitske Romkes Kingma. Aaltje is geboren op donderdag 25 februari 1864 Wijns.

Van Douwe en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Jochum Douwes Stienstra is geboren op maandag 15 mei 1893 Tirns, zie V-B.

2  Klaas Douwes Stienstra is geboren op woensdag 4 juli 1894 Roordahuizum, zie V-C.

3  Taetske Douwes Stienstra (Tillie) is geboren op woensdag 6 mei 1896 Roordahuizum, is overleden op zaterdag 7 juli 1979 Northbridge.

Taetske trouwt op zaterdag 6 april 1918 Washington-PA met Doede Alberda, zoon van Jentje Alberda en IJnskje Boersma. Doede is geboren op donderdag 14 februari 1895 Sneek, is overleden op donderdag 9 november 1961 Whitinsville (USA)).

4  Jitsche Douwes Stienstra is geboren op zaterdag 1 januari 1898 Roordahuizum, zie V-D.

5  Tjeerd Douwes Stienstra is geboren op zaterdag 4 maart 1899 Roordahuizum, zie V-E.

6  Haije Douwes Stienstra is geboren op vrijdag 22 november 1901 Roordahuizum, is overleden op vrijdag 23 mei 1902 aldaar.

IV-D  Haije Jochums Stienstra, zoon van Jochem Douwes Stienstra (III-C) en Taetske Haijes Miedema, is geboren op zondag 23 januari 1870 Jellum, is overleden op zondag 31 mei 1942 Sneek in Sint Anthonius Ziekenhuis, is begraven rond vrijdag 5 juni 1942 aldaar (algemene begraafplaats).

Haije trouwt op donderdag 19 mei 1898 in de gem. Rauwerderhem met Wytske Gratama, dochter van Tjeerd Martens Gratama en Hinke P. Hylarides. Wytske is geboren op maandag 21 juni 1875 Witmarsum, is overleden op donderdag 3 augustus 1961 Sneek, is begraven rond dinsdag 8 augustus 1961 aldaar (algemene begraafplaats).

Van Haije en Wytske zijn vier kinderen bekend:

1  Hinke Haijes Stienstra is geboren op zaterdag 27 mei 1899 Sneek, is overleden op maandag 15 mei 1995 aldaar, is gecremeerd op vrijdag 19 mei 1995 Goutum.

2  Tjeerd Haijes Stienstra is geboren op dinsdag 30 juli 1901 Sneek, is overleden op zondag 28 januari 1917 Bozum, is begraven rond donderdag 1 februari 1917 Sneek (algemene begraafplaats).

3  Jochum Haijes Stienstra is geboren op maandag 30 januari 1905 Sneek, zie V-F.

4  Taetske Haijes Stienstra is geboren op vrijdag 31 maart 1911 Sneek, is overleden op vrijdag 27 juni 2003 aldaar in Antonius Ziekenhuis, is gecremeerd op woensdag 2 juli 2003 Goutum.

IV-E  Aukje Stienstra, dochter van Jochem Douwes Stienstra (III-C) en Taetske Haijes Miedema, is geboren op dinsdag 9 december 1873 Jellum, is overleden op maandag 17 december 1945 Alphen aan den Rijn.

Aukje trouwt op donderdag 31 januari 1901 Alphen aan den Rijn met Willem Cornelis van Otterloo, zoon van Willem van Otterloo en Dirkje Koetsier. Willem is geboren op dinsdag 7 november 1876 Tiel, is overleden op maandag 20 december 1920 Alphen aan den Rijn.

Van Willem en Aukje zijn negen kinderen bekend:

1  Jan van Otterloo.

2  Aukje van Otterloo.

3  Cornelis van Otterloo.

4  Elisabeth van Otterloo.

5  Taetske van Otterloo is geboren op vrijdag 23 mei 1902 Alphen aan den Rijn.

6  Dirkje van Otterloo is geboren op dinsdag 28 juli 1903 Aarlanderveen.

7  Willem van Otterloo is geboren op woensdag 26 april 1905 Aarlanderveen.

8  Jantje Elisabeth van Otterloo is geboren op donderdag 1 november 1906 Aarlanderveen.

9  Jochum van Otterloo is geboren op donderdag 7 mei 1908 Alphen aan den Rijn.

IV-F  Johannes Entes Stienstra, zoon van Ente Douwes Stienstra (III-D) en Johanna Johannes Weijer, is geboren op zaterdag 25 juni 1853 Boksum, is overleden op zondag 14 juli 1901 Blessum.

Johannes trouwt op zaterdag 23 maart 1878 in de gem. Baarderadeel met Geertje Everts Borger, dochter van Evert Johanneszn Borger en Martsen Heerkes Witteveen. Geertje is geboren op vrijdag 24 juli 1857 Surhuisterveen, is G.K. gedoopt op zondag 20 maart 1881, is overleden op maandag 27 oktober 1919 Blessum.

Van Johannes en Geertje zijn acht kinderen bekend:

1  Ente Johannes Stienstra is geboren op zondag 18 april 1880 Blessum, zie V-G.

2  Evert Johannes Stienstra is geboren op zondag 9 oktober 1881 Blessum, zie V-H.

3  Johannes Johannes Stienstra is geboren op zaterdag 12 mei 1883 Blessum, zie V-I.

4  Johanna Johannes Stienstra is geboren op woensdag 17 juni 1885 Blessum, zie V-J.

5  Antje Johannes Stienstra is geboren op dinsdag 24 april 1888 Blessum, is overleden op zondag 17 december 1961 Rottevalle, is begraven rond donderdag 21 december 1961 Ureterp.

Antje trouwt op donderdag 8 mei 1913 in de gem. Menaldumadeel met Klaas Bouma, zoon van Meindert Bouma en Johanna Meinsma. Klaas is geboren op zondag 1 april 1888 Engwierum, is overleden op dinsdag 17 oktober 1961 Rottevalle, is begraven rond zaterdag 21 oktober 1961 Ureterp.

6  Martje Johannes Stienstra is geboren op donderdag 26 december 1889 Blessum.

Martje was gehuwd met Atse de Haan. Atse is geboren op vrijdag 21 december 1894 Drachten.

7  Romkje Johannes Stienstra is geboren op vrijdag 1 januari 1892 Blessum, zie V-K.

8  Sjieuwe Johannes Stienstra is geboren op donderdag 18 oktober 1894 Blessum, is overleden op vrijdag 30 augustus 1901 aldaar.

IV-G  Jacob Jans Stienstra, zoon van Jan Jacobs Stienstra (III-E) en Aaltje Tjibbes van der Veen, is geboren op donderdag 12 april 1832 Deinum, is overleden op zondag 26 mei 1907 Menaldum.

Jacob trouwt op donderdag 15 mei 1856 in de gem. Menaldumadeel met Haukje Wijbes Riemersma, dochter van Wijbe Riemers Riemersma en Jetske Froukes Stellingwerf. Haukje is geboren op zaterdag 14 februari 1835 Menaldum, is overleden op maandag 27 februari 1899 aldaar.

Van Jacob en Haukje zijn acht kinderen bekend:

1  Wijbe Jacobs Stienstra is geboren op woensdag 8 april 1857 Menaldum, zie V-L.

2  Jan Jacobs Stienstra is geboren op vrijdag 25 mei 1860 Menaldum, zie V-M.

3  Jetske Jacobs Stienstra is geboren op maandag 20 oktober 1862 Menaldum, is ongehuwd overleden op zondag 15 maart 1908 aldaar.

4  Aaltje Jacobs Stienstra is geboren op donderdag 20 juli 1865 Menaldum, zie V-N.

5  Engeltje Jacobs Stienstra is geboren op zondag 12 april 1868 om 23.30 uur Menaldum, is als geboren aangegeven op woensdag 15 april 1868 in de gem. Menaldumadeel, zie V-O.

6  Riemer Jacobs Stienstra is geboren op zaterdag 25 december 1869 Menaldum, zie V-P.

7  Jacob Jacobs Stienstra is geboren op maandag 17 maart 1873 Menaldum, zie V-Q.

8  Jochum Jacobs Stienstra is geboren op zaterdag 22 juli 1876 Menaldum, zie V-R.

IV-H  Wopkje Jans Stienstra, dochter van Jan Jacobs Stienstra (III-E) en Aaltje Tjibbes van der Veen, is geboren op zondag 18 september 1836 Blessum, is overleden op zondag 22 januari 1905 Menaldum.

Wopkje trouwt op woensdag 13 mei 1863 in de gem. Menaldumadeel met Willem Hendriks van Gunst, zoon van Hendrik Tietes van Gunst en Pietje Jacobs Kamsma. Willem is geboren op vrijdag 6 oktober 1837 Dronrijp, is overleden op zaterdag 10 maart 1906 Leeuwarden.

Van Willem en Wopkje zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltje Willems van Gunst is geboren op maandag 2 november 1863 Slappeterp.

2  Pietje Willems van Gunst is geboren op vrijdag 7 april 1865 Slappeterp.

3  Hendrik Willems van Gunst is geboren op vrijdag 15 juni 1866 Slappeterp.

4  Trijntje Willems van Gunst is geboren op maandag 14 maart 1870 Slappeterp, is overleden voor 1877.

5  Jan Willems van Gunst is geboren op vrijdag 30 augustus 1872 Menaldum.

6  Tiete Willems van Gunst is geboren op zondag 11 april 1875 Menaldum, is overleden op vrijdag 9 oktober 1942 Hilversum, is als overleden aangegeven op zaterdag 10 oktober 1942 in de gem. Hilversum.

Tiete was gehuwd (1) met Gelske Siderius. Gelske is overleden voor 1942. Tiete was gehuwd (2) met Jitske Jisseltje de Boer. Jitske is overleden na 1942.

7  Trijntje Willems van Gunst is geboren op vrijdag 5 oktober 1877 Menaldum, zie V-S.

8  Beitske Willems van Gunst is geboren op maandag 20 oktober 1879 Menaldum.

IV-I  Trijntje Jochums Stienstra, dochter van Jochum Jacobs Stienstra (III-F) en Rindertje Annes Hiemstra, is geboren op dinsdag 25 februari 1845 Beers, is overleden op zondag 9 juli 1916 om 19.30 uur Menaldum, is begraven rond vrijdag 14 juli 1916 aldaar.

Trijntje trouwt op woensdag 16 mei 1866 in de gem. Menaldumadeel met Jan Jans de Boer, zoon van Jan Pieters de Boer en Wijtske Jans Krol. Jan is geboren op dinsdag 3 november 1840 Menaldum, is overleden op maandag 23 november 1925 aldaar.

Van Jan en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Jochum de Boer is geboren op dinsdag 15 oktober 1867 in de gem. Menaldumadeel.

2  Jan de Boer is geboren op maandag 27 juni 1870 in de gem. Menaldumadeel, zie V-T.

3  Rindertje de Boer is geboren op donderdag 7 maart 1872 in de gem. Menaldumadeel, is jong overleden.

4  Pieter de Boer is geboren op zondag 3 augustus 1873 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op zondag 25 juni 1950 om 22.10 uur Leeuwarden.

Pieter was gehuwd met Tetje de Vries.

5  Anne de Boer is geboren op vrijdag 22 oktober 1875 in de gem. Menaldumadeel.

6  Rindertje de Boer is geboren op zondag 27 januari 1878 Menaldum, is ongehuwd overleden op zondag 22 april 1945 om 06.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 23 april 1945 in de gem. Menaldumadeel, is begraven rond vrijdag 27 april 1945 Menaldum.

7  Wytse de Boer is geboren op dinsdag 10 december 1878 in de gem. Menaldumadeel.

8  Fedde de Boer is geboren op dinsdag 10 februari 1885 in de gem. Menaldumadeel.

9  Hendrik de Boer is geboren op dinsdag 5 juli 1887 in de gem. Menaldumadeel.

IV-J  Anne Jogchums Stienstra, zoon van Jochum Jacobs Stienstra (III-F) en Rindertje Annes Hiemstra, is geboren op woensdag 5 januari 1848 Wirdum, is overleden op maandag 29 januari 1883 Menaldum.

Anne trouwt op donderdag 13 mei 1875 in de gem. Menaldumadeel (1) met Baukje Sijbrens Stienstra, dochter van Sijbren Jelles Stienstra en Riemke Jochums Stienstra. Baukje is geboren op maandag 23 september 1844 Dronrijp, is overleden op zondag 2 februari 1879 Menaldum.

Van Anne en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Rindertje Annes Stienstra is geboren op woensdag 24 mei 1876 Menaldum, is overleden op maandag 9 januari 1950 om 01.00 uur aldaar.

Rindertje trouwt op donderdag 6 juni 1901 in de gem. Menaldumadeel met Jan van der Schaar, zoon van Sijbren Sjoerds van der Schaar en Lipkje Jans Roorda. Jan is geboren op zaterdag 18 januari 1873 Menaldum, is overleden op zaterdag 22 augustus 1953 aldaar.

2  Sybren Annes Stienstra is geboren op vrijdag 7 december 1877 Menaldum, zie V-U.

Anne heeft huwelijksvoorwaarden opgemaakt op woensdag 31 maart 1880, trouwt op donderdag 1 april 1880 in de gem. Menaldumadeel (is gescheiden op vrijdag 8 september 1882) (2) met Eelkje Sjerps Kalma, dochter van Sjerp Karsjens Kalma en Joukje Tjeerds Bosma. Eelkje is geboren op vrijdag 22 september 1837 Boksum, is overleden op maandag 9 december 1918 aldaar.

Eelkje was eerder gehuwd (1) met Tjeerd Jans de Boer.

Van Anne en Eelkje is een kind bekend:

3  Karssjen Sjerp Annes Stienstra is geboren op zondag 13 februari 1881 Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 3 november 1881 aldaar.

IV-K  Fettje Jogchums Stienstra, dochter van Jochum Jacobs Stienstra (III-F) en Rindertje Annes Hiemstra, is geboren op donderdag 31 juli 1851 Wirdum (LWL), is overleden op vrijdag 8 juni 1877 Blessum.

Fettje trouwt op donderdag 13 mei 1875 in de gem. Menaldumadeel met Sijbren Jans Miedema, zoon van Jan Gerrits Miedema en Jaike Sijbrens van der Veen. Sijbren is geboren op vrijdag 30 januari 1852 Blessum, is overleden na 1883.

Sijbren was later gehuwd (2) met Aebeltje Rijpstra. Sijbren was later gehuwd (3) met Baukje Pars.

Van Sijbren en Fettje is een kind bekend:

1  Jaike Miedema is geboren rond donderdag 2 november 1876 Blessum, is overleden op dinsdag 8 mei 1888 aldaar.

IV-L  Jacob Wybrens Stienstra, zoon van Wijbren Jacobs Stienstra (III-G) en Albertje Durks Baarda, is geboren op maandag 18 december 1848 Lions, is overleden op woensdag 19 juli 1933 Roodkerk.

Jacob trouwt op zaterdag 4 juni 1870 in de gem. Baarderadeel met Froukje Johannes Leijenaar, dochter van Johannes Sijbrens Leijenaar en Akke Arends Sporrel. Froukje is geboren op vrijdag 13 maart 1846 Oosterwierum, is overleden op woensdag 16 april 1924 Leeuwarden.

Van Jacob en Froukje zijn drie kinderen bekend:

1  Wijbren Jacobs Stienstra is geboren op zondag 17 september 1871 Jorwerd, zie V-V.

2  Akke Jacobs Stienstra is geboren op woensdag 8 april 1874 Berlikum, zie V-W.

3  Johannes Jacobs Stienstra is geboren op zondag 6 juli 1879 Berlikum, is overleden op woensdag 6 juni 1894 Franeker.

IV-M  Grietje Klazes Stienstra, dochter van Klaas Jacobs Stienstra (III-H) en Johanna Bultje, is geboren op zondag 3 augustus 1851 Weidum, is overleden op zaterdag 24 september 1927 Hijlaard.

Grietje trouwt op donderdag 17 oktober 1878 in de gem. Menaldumadeel met Peter Sjoerds Weijer, zoon van Sjoerd Johannes Weijer en Martha Jacobs Tuininga. Peter is geboren op maandag 9 april 1855 Boksum, is overleden op maandag 22 januari 1934 Hijlaard.

Van Peter en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  N.N..

2  N.N..

3  N.N..

4  N.N..

5  N.N..

6  N.N..

7  N.N..

8  Marten Weijer is geboren rond 1879 Deinum, is overleden op dinsdag 21 maart 1944 om 05.30 uur Franeker.

Marten was gehuwd met Pietje Okkema.

IV-N  Berend Klazes Stienstra, zoon van Klaas Jacobs Stienstra (III-H) en Johanna Bultje, is geboren op woensdag 14 september 1853 Weidum, is overleden op woensdag 9 juni 1937 Hijlaard.

Berend trouwt op donderdag 17 mei 1877 in de gem. Baarderadeel (1) met Sijbrigje Jans Jongsma, dochter van Jan Jans Jongsma en Geertje Tjeerds Bosma. Sijbrigje is geboren op zondag 20 juli 1856 Boksum, is overleden op woensdag 30 april 1879 Deinum.

Van Berend en Sijbrigje is een kind bekend:

1  Klaas Berends Stienstra is geboren op woensdag 15 mei 1878 Deinum, is overleden op woensdag 30 april 1879 aldaar.

Berend trouwt op zaterdag 17 mei 1884 in de gem. Baarderadeel (2) met Durkje Holstes Meijer, dochter van Holst Halbes Meijer en Antje Tjeerds Bosma. Durkje is geboren op zondag 28 oktober 1855 Hijlaard, is overleden op donderdag 15 november 1888 aldaar.

Van Berend en Durkje zijn twee kinderen bekend:

2  Klaas Berends Stienstra is geboren op donderdag 28 januari 1886 Hijlaard, zie V-X.

3  Antje Berends Stienstra is geboren op zaterdag 26 mei 1888 Hijlaard, is ongehuwd overleden op woensdag 30 oktober 1907 aldaar.

IV-O  Hendrik Klazes Stienstra, zoon van Klaas Jacobs Stienstra (III-H) en Johanna Bultje, is geboren op woensdag 5 maart 1856 Weidum, is overleden op vrijdag 14 januari 1944 Huizum (Leeuwarden), is begraven rond woensdag 19 januari 1944 Baijum.

Hendrik trouwt op zaterdag 26 mei 1883 in de gem. Baarderadeel met Yfke Joris Langhout, dochter van Joris Klazes Langhout en Akke Pieters Leen. Yfke is geboren op dinsdag 3 september 1861 Welsrijp, is overleden op donderdag 13 februari 1930 Tritzum, is begraven rond dinsdag 18 februari 1930 Baijum.

Van Hendrik en Yfke zijn acht kinderen bekend:

1  Klaas Hendriks Stienstra (Clarence) is geboren op zaterdag 26 juli 1884 Hijlaard, zie V-Y.

2  Akke Hendriks Stienstra is geboren op zaterdag 19 september 1885 Hijlaard, is overleden op donderdag 15 juli 1886 aldaar.

3  Akke Hendriks Stienstra is geboren op vrijdag 14 oktober 1887 Hijlaard, zie V-Z.

4  Joris Hendriks Stienstra is geboren op zaterdag 20 juli 1889 Hijlaard, is overleden op donderdag 19 mei 1898 Huins.

5  Iefke Hendriks Stienstra is geboren op vrijdag 24 april 1891 Hijlaard, zie V-AA.

6  Jan Hendriks Stienstra is geboren op zaterdag 20 mei 1893 Huins, is overleden op zaterdag 26 mei 1894 aldaar.

7  Jan Hendriks Stienstra is geboren op dinsdag 18 september 1894 Huins, zie V-AB.

8  Jacob Hendriks Stienstra is geboren op donderdag 30 juli 1896 Huins, zie V-AC.

IV-P  Aaltje Taekes Stienstra, dochter van Taeke Jacobs Stienstra (III-J) en Trijntje Bokkinga, is geboren op vrijdag 17 januari 1862 Blessum, is overleden op maandag 3 januari 1927 in de gem. Menaldumadeel.

Aaltje trouwt op donderdag 14 mei 1885 in de gem. Menaldumadeel met Lieuwe Dijkstra, zoon van Tetman Lieuwes Dijkstra en Maaike Gerbens Postma. Lieuwe is geboren op maandag 17 juni 1861 Beetgum, is overleden op zondag 7 maart 1926 Marssum.

Van Lieuwe en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  T. Dijkstra.

T was gehuwd met B. Pietersma.

2  N.N..

3  Maaike Dijkstra is geboren rond 1892 Marssum, is overleden op zondag 2 maart 1958 om 06.00 uur Leeuwarden.

Maaike was gehuwd met Johannes de Jong.

4  Tetman Dijkstra is geboren op woensdag 20 december 1905 om 05.00 uur Marssum, is als geboren aangegeven op woensdag 20 december 1905 in de gem. Menaldumadeel.

Tetman was gehuwd met T. de Boer.

IV-Q  Jacob Taekes Stienstra, zoon van Taeke Jacobs Stienstra (III-J) en Trijntje Bokkinga, is geboren op donderdag 23 april 1863 Blessum, is overleden op zondag 16 februari 1936 Harlingen, is begraven rond vrijdag 21 februari 1936 Oudkerk.

Jacob trouwt op donderdag 19 mei 1892 in de gem. Menaldumadeel met Attje Sikma, dochter van Sijmen Cornelis Sikma en Baukje Jans de Jager. Attje is geboren op donderdag 15 januari 1863 Oudkerk, is overleden op vrijdag 15 maart 1946 Rotterdam, is begraven rond woensdag 20 maart 1946 Oudkerk.

Van Jacob en Attje zijn drie kinderen bekend:

1  Taeke Jacobs Stienstra is geboren op zaterdag 18 maart 1893 Deinum.

Taeke trouwt op donderdag 21 februari 1924 in de gem. Menaldumadeel met Bieuwkje Meijer, dochter van Jouw Meijer en Johantje Donia. Bieuwkje is geboren op vrijdag 9 februari 1900 Achlum, is overleden op maandag 18 december 1972 Amsterdam.

2  Baukje Jacobs Stienstra is geboren op zondag 9 juni 1895 Olterterp, is overleden op zaterdag 13 juni 1981 Emmen, is begraven rond woensdag 17 juni 1981 Ede.

Baukje trouwt op vrijdag 18 februari 1921 Harlingen met Jan Lolkema, zoon van Lolke Lolkema en Gepke Nauta. Jan is geboren op dinsdag 19 november 1895 Makkum, is overleden op woensdag 15 november 1978 Rotterdam, is begraven rond maandag 20 november 1978 Ede.

3  Samuel Jacobs Stienstra is geboren op maandag 16 augustus 1897 Leeuwarden, zie V-AD.

IV-R  Trijntje Taekes Stienstra, dochter van Taeke Jacobs Stienstra (III-J) en Sikje Rienks Dijkstra, is geboren op vrijdag 7 juli 1865 Blessum, is overleden op zaterdag 13 december 1952 om 20.30 uur Leeuwarden.

Trijntje trouwt op donderdag 6 februari 1890 in de gem. Menaldumadeel met Hessel Veenstra Fokkema, zoon van Lieuwe Sjoerds Veenstra Fokkema en Grietje Hessels de Vries. Hessel is geboren op maandag 30 juni 1862 Twijzel, is overleden op donderdag 30 oktober 1941 Noordbergum.

Van Hessel en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N..

2  Lieuwe Hessels Fokkema is geboren op woensdag 7 februari 1900 Weidum, is overleden op vrijdag 31 december 1993 Buitenpost, is begraven Weidum.

3  Sipkje Hessels Fokkema is geboren op zondag 5 juni 1904 Weidum, is overleden op zaterdag 26 februari 1955 in de gem. Tietjerksteradeel.

Sipkje was gehuwd met ? Nieuwenhuis.

IV-S  Klaaske Taekes Stienstra, dochter van Taeke Jacobs Stienstra (III-J) en Sikje Rienks Dijkstra, is geboren op vrijdag 7 augustus 1868 Blessum, is overleden op zaterdag 9 januari 1937 Huizum.

Klaaske trouwt op donderdag 6 mei 1897 in de gem. Menaldumadeel met Sijmon Kingma, zoon van Jan Meintes Kingma en Pijtje Sijtses Humalda. Sijmon is geboren op donderdag 26 januari 1860 Boksum, is overleden op dinsdag 12 januari 1932 Huizum.

Van Sijmon en Klaaske zijn drie kinderen bekend:

1  J. Kingma.

2  T. Kingma.

3  P. Kingma.

P was gehuwd met T. Muurling.

Generatie V

V-A  Wopkje de Vries, dochter van Lammert Heins de Vries en Sipkje Doekles Andringa (IV-A), is geboren rond 1880 Beers.

Wopkje trouwt op zaterdag 10 mei 1902 in de gem. Baarderadeel met Jurjen Kingma, zoon van Hendrik Jurjens Kingma en Itje Rimmers de Vries. Jurjen is geboren rond 1874 Warga.

Van Jurjen en Wopkje is een kind bekend:

1  Hendrik Kingma is geboren op dinsdag 7 augustus 1906 in de gem. Baarderadeel, zie VI-A.

V-B  Jochum Douwes Stienstra, zoon van Douwe Jochems Stienstra (IV-C) en Aaltje Klazes Bouwer, is geboren op maandag 15 mei 1893 Tirns, is overleden op dinsdag 3 november 1959 in de Verenigde Staten van Amerika.

Jochum was gehuwd met Stella Ann Morris. Stella is geboren op zondag 3 juni 1900 in de Verenigde Staten van Amerika, is overleden op donderdag 27 januari 1972 aldaar.

Van Jochum en Stella zijn acht kinderen bekend:

1  N.N.

2  Stanley Richard Jochums Stienstra is geboren op donderdag 24 april 1930, zie VI-B.

3  Robert Jacob Jochums Stienstra is geboren op dinsdag 11 augustus 1931, is overleden op zondag 28 februari 1932.

4  N.N.

5  N.N., zie VI-C.

6  N.N.

7  N.N., zie VI-D.

8  N.N., zie VI-E.

V-C  Klaas Douwes Stienstra, zoon van Douwe Jochems Stienstra (IV-C) en Aaltje Klazes Bouwer, is geboren op woensdag 4 juli 1894 Roordahuizum, is overleden in 1955 Warren.

Klaas was gehuwd met Brontless Dean. Brontless is geboren op zaterdag 8 februari 1902 Canonsburg, is overleden op zondag 24 december 1989 Warren.

Van Klaas en Brontless zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  Charles Richard Stienstra is geboren op maandag 16 februari 1931 Warren, zie VI-F.

3  N.N.

4  Arthur Donald Stienstra is geboren op maandag 28 december 1936 Warren, zie VI-G.

5  N.N.

V-D  Jitsche Douwes Stienstra, dochter van Douwe Jochems Stienstra (IV-C) en Aaltje Klazes Bouwer, is geboren op zaterdag 1 januari 1898 Roordahuizum, is overleden in 1978.

Jitsche was gehuwd met N.N.

Van N.N. en Jitsche is een kind bekend:

1  N.N., zie VI-H.

V-E  Tjeerd Douwes Stienstra, zoon van Douwe Jochems Stienstra (IV-C) en Aaltje Klazes Bouwer, is geboren op zaterdag 4 maart 1899 Roordahuizum.

Tjeerd was gehuwd met Alba Aurora Cocchi, dochter van Peter Paul Cocchi en Mary Golden. Alba is geboren op zaterdag 25 juni 1904 Barre, is overleden in december 1986 Verona (USA), is begraven Cranberry Township.

Van Tjeerd en Alba zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Eleanor June Stienstra is geboren op donderdag 13 januari 1927 Houston (USA)), is overleden op zaterdag 19 maart 1927.

4  Arthur D. Stienstra is geboren op woensdag 21 maart 1928 Houston (USA)), is overleden op donderdag 18 februari 1988.

Arthur was gehuwd met N.N.

5  N.N., zie VI-I.

V-F  Jochum Haijes Stienstra, zoon van Haije Jochums Stienstra (IV-D) en Wytske Gratama, is geboren op maandag 30 januari 1905 Sneek, is overleden op zondag 11 oktober 1987 Mildam, is gecremeerd op donderdag 15 oktober 1987 Goutum.

Jochum trouwt op donderdag 3 oktober 1929 in de gem. Barradeel (1) met Boukje van der Wal, dochter van Dirk Alef van der Wal en Klaaske Sikkema. Boukje is geboren op zaterdag 3 juni 1905 Minnertsga, is overleden op maandag 23 februari 1942 Beauvais.

Van Jochum en Boukje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-J.

2  N.N., zie VI-K.

3  N.N.

Jochum was gehuwd (2) met IJttje van der Wal, dochter van Dirk Alef van der Wal en Klaaske Sikkema. IJttje is geboren op zaterdag 28 september 1912 Minnertsga, is overleden op zaterdag 8 februari 2003 Mildam, is gecremeerd op donderdag 13 februari 2003.

V-G  Ente Johannes Stienstra, zoon van Johannes Entes Stienstra (IV-F) en Geertje Everts Borger, is geboren op zondag 18 april 1880 Blessum, is overleden op maandag 24 april 1944 Garijp, is begraven rond vrijdag 28 april 1944 Blessum.

Ente trouwt op donderdag 17 mei 1906 in de gem. Menaldumadeel met Jeltje Wierstra, dochter van Fedde Wierstra en Romkje Weijer. Jeltje is geboren op maandag 12 december 1881 Blessum, is overleden op zondag 24 november 1968 Garijp, is begraven rond donderdag 28 november 1968 Blessum.

Van Ente en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Entes Stienstra is geboren op vrijdag 17 mei 1907 om 09.00 uur Blessum, is als geboren aangegeven op vrijdag 17 mei 1907 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op zaterdag 24 december 1983 Leeuwarden, is begraven rond woensdag 28 december 1983 Hardegarijp.

Johannes trouwt op donderdag 20 april 1933 in de gem. Menaldumadeel met Pietje Siderius, dochter van Taeke Siderius en Pietertje Sixma. Pietje is geboren op zaterdag 3 juni 1905 Schingen, is overleden op dinsdag 12 juli 1994 Hardegarijp, is begraven op zaterdag 16 juli 1994 aldaar.

2  Fedde Entes Stienstra is geboren op zondag 9 juli 1911 Blessum, is overleden op dinsdag 27 maart 1973 Garijp, is begraven rond zaterdag 31 maart 1973 Blessum.

V-H  Evert Johannes Stienstra, zoon van Johannes Entes Stienstra (IV-F) en Geertje Everts Borger, is geboren op zondag 9 oktober 1881 Blessum, is overleden op dinsdag 12 juni 1951 om 15.15 uur Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 16 juni 1951 Blessum.

Evert trouwt op donderdag 17 mei 1906 in de gem. Menaldumadeel met Marijke Haijes Swart, dochter van Haije Tiedes Swart en Hiltje Pieters Stienstra. Marijke is geboren op zaterdag 12 september 1885 Boksum, is overleden op zaterdag 28 mei 1932 Leeuwarden, is begraven op dinsdag 31 mei 1932 om 14.00 uur Blessum.

Van Evert en Marijke zijn acht kinderen bekend:

1  Hiltje Everts Stienstra is geboren op zaterdag 19 oktober 1907 Blessum, zie VI-L.

2  Sjieuwke Everts Stienstra is geboren op donderdag 2 december 1909 om 15.00 uur Blessum, is als geboren aangegeven op zaterdag 4 december 1909 in de gem. Menaldumadeel, zie VI-M.

3  Haije Everts Stienstra is geboren op woensdag 31 januari 1912 om 15.00 uur Deinum, is als geboren aangegeven op donderdag 1 februari 1912 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op dinsdag 31 maart 1925 om 01.00 uur Blessum, is begraven rond zaterdag 4 april 1925 aldaar.

4  Geertje Everts Stienstra is geboren op maandag 22 mei 1916 Blessum, zie VI-N.

5  Johannes Everts Stienstra is geboren op maandag 21 januari 1918 Blessum, zie VI-O.

6  Trijntje Everts Stienstra is geboren op zaterdag 18 juni 1921 Blessum, is overleden op zaterdag 23 september 2006 Leeuwarden, is begraven rond woensdag 27 september 2006 Oenkerk.

Trijntje trouwt op zaterdag 30 december 1944 in de gem. Leeuwarden met Wijtze Koolstra, zoon van Hans Koolstra en Klaaske Broeksma. Wijtze is geboren op dinsdag 17 februari 1920 Leeuwarden, is overleden op maandag 9 november 1981 aldaar, is begraven rond vrijdag 13 november 1981 Oenkerk.

7  Haijke Stienstra is geboren op dinsdag 15 maart 1927 Boksum, zie VI-P.

8  Johanna Stienstra is geboren op woensdag 17 oktober 1928 Deinum, is ongehuwd overleden op vrijdag 1 december 2017 Leeuwarden in Greunshiem, is begraven op woensdag 6 december 2017 aldaar (Noorderbegraafplaats).

V-I  Johannes Johannes Stienstra, zoon van Johannes Entes Stienstra (IV-F) en Geertje Everts Borger, is geboren op zaterdag 12 mei 1883 Blessum, is overleden op zaterdag 21 maart 1953 om 16.30 uur Leeuwarden, is begraven op woensdag 25 maart 1953 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Johannes trouwt op donderdag 8 mei 1913 in de gem. Menaldumadeel met Reino Rosier, dochter van Doede Rosier en Aafke Tolsma. Reino is geboren op donderdag 27 augustus 1891 Bolsward, is overleden op vrijdag 20 juli 1973 Leeuwarden, is begraven rond dinsdag 24 juli 1973 aldaar.

Reino was later gehuwd (2) met Jan Ernsten.

Van Johannes en Reino zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes Johannes Stienstra is geboren op donderdag 31 december 1914 Blessum, zie VI-Q.

2  Doede Johannes Stienstra is geboren op maandag 12 februari 1917 Blessum, zie VI-R.

3  Geertje Johannes Stienstra is geboren op maandag 9 augustus 1920 Dronrijp, zie VI-S.

4  Afke Johannes Stienstra is geboren op woensdag 5 april 1922 Rottum, zie VI-T.

5  Inte Johannes Stienstra is geboren op vrijdag 11 juni 1926 Rottum, zie VI-U.

V-J  Johanna Johannes Stienstra, dochter van Johannes Entes Stienstra (IV-F) en Geertje Everts Borger, is geboren op woensdag 17 juni 1885 Blessum, is overleden op zaterdag 22 december 1962 Groningen.

Johanna trouwt op donderdag 17 mei 1906 in de gem. Menaldumadeel met Ane Fokkens, zoon van Tjerk Fokkens en Sytske Douma. Ane is geboren in 1884 Loënga, is overleden op zondag 4 februari 1962 Groningen.

Van Ane en Johanna is een kind bekend:

1  Tjerk Fokkens is geboren op vrijdag 17 april 1908 om 07.00 uur Boksum, is als geboren aangegeven op zaterdag 18 april 1908 in de gem. Menaldumadeel.

V-K  Romkje Johannes Stienstra, dochter van Johannes Entes Stienstra (IV-F) en Geertje Everts Borger, is geboren op vrijdag 1 januari 1892 Blessum, is overleden op donderdag 20 juli 1972 Assen, is begraven rond maandag 24 juli 1972 Oosterwolde (algemene begraafplaats).

Romkje trouwt op vrijdag 14 mei 1926 in de gem. Smallingerland met Eerde Siegers Zijlstra, zoon van Sieger Petrus Zijlstra en Johanna Iedema. Eerde is geboren op zondag 31 maart 1895 Drogeham, is overleden op dinsdag 20 september 1977 Oosterwolde, is begraven rond zaterdag 24 september 1977 aldaar (algemene begraafplaats).

Van Eerde en Romkje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

V-L  Wijbe Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jans Stienstra (IV-G) en Haukje Wijbes Riemersma, is geboren op woensdag 8 april 1857 Menaldum, is overleden op zaterdag 29 februari 1936 om 14.00 uur Dronrijp.

Wijbe trouwt op donderdag 22 mei 1884 in de gem. Menaldumadeel met Hendrikje Groen, dochter van Hendrik Hijlkes Groen en Geertje Jans Westra. Hendrikje is geboren op maandag 19 september 1859 Dronrijp, is overleden op woensdag 20 januari 1932 aldaar.

Van Wijbe en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Geertje Wijbes Stienstra is geboren op donderdag 25 november 1886 Almenum, zie VI-V.

2  Jacob Wijbes Stienstra is geboren op zaterdag 26 januari 1889 Almenum, zie VI-W.

V-M  Jan Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jans Stienstra (IV-G) en Haukje Wijbes Riemersma, is geboren op vrijdag 25 mei 1860 Menaldum, is overleden op woensdag 13 november 1935 aldaar, is begraven rond maandag 18 november 1935 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 20 mei 1886 in de gem. Menaldumadeel met Elisabeth Reimers Hoogerhuis, dochter van Reimer Wijbrens Hoogerhuis en Janke Gerbens Gerritsma. Elisabeth is geboren op vrijdag 23 mei 1862 Beetgum, is overleden op donderdag 11 februari 1943 Menaldum, is begraven rond dinsdag 16 februari 1943 aldaar.

Van Jan en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Jacob Jans Stienstra is geboren op vrijdag 15 april 1887 Menaldum, is overleden op maandag 13 oktober 1919 aldaar.

Jacob trouwt op donderdag 31 mei 1917 in de gem. Menaldumadeel met Grietje Kuperus, dochter van Gabe Kuperus en Rinske de Vries. Grietje is geboren op woensdag 12 maart 1890 Menaldum, is overleden op zaterdag 27 december 1969 Berlikum.

2  Reimer Jans Stienstra is geboren op vrijdag 12 april 1889 Menaldum, is verdronken op dinsdag 12 mei 1903 aldaar.

3  Wijbe Jans Stienstra is geboren op zaterdag 15 november 1890 Menaldum, zie VI-X.

4  Janke Jans Stienstra is geboren op vrijdag 27 april 1894 Menaldum, zie VI-Y.

5  Gerben Jans Stienstra is geboren op zondag 5 juli 1896 Menaldum, zie VI-Z.

6  Riemer Jans Stienstra is geboren op donderdag 12 juli 1900 Menaldum, zie VI-AA.

7  Wijbren Jans Stienstra is geboren op maandag 24 februari 1902 Menaldum, is overleden op zondag 9 maart 1902 aldaar.

8  Reimer Jans Stienstra is geboren op maandag 14 maart 1904 om 00.30 uur Menaldum, is als geboren aangegeven op dinsdag 15 maart 1904 in de gem. Menaldumadeel, is ongehuwd overleden op woensdag 25 november 1942 Menaldum.

V-N  Aaltje Jacobs Stienstra, dochter van Jacob Jans Stienstra (IV-G) en Haukje Wijbes Riemersma, is geboren op donderdag 20 juli 1865 Menaldum, is overleden op vrijdag 28 oktober 1938 Nieuwebildtdijk.

Aaltje trouwt op donderdag 15 mei 1890 in de gem. Het Bildt met Marten Jarigs Dijkstra, zoon van Jarig Dijkstra en Hyke Dijkstra. Marten is geboren op dinsdag 28 januari 1862 Vrouwenparochie, is overleden op woensdag 27 oktober 1926 Sint Annaparochie.

Van Marten en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N..

2  N.N..

3  N.N..

4  N.N..

5  N.N..

6  N.N..

7  N.N..

V-O  Engeltje Jacobs Stienstra, dochter van Jacob Jans Stienstra (IV-G) en Haukje Wijbes Riemersma, is geboren op zondag 12 april 1868 om 23.30 uur Menaldum, is als geboren aangegeven op woensdag 15 april 1868 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op woensdag 8 augustus 1945 om 05.00 uur Berlikum, is begraven rond maandag 13 augustus 1945 aldaar.

Engeltje trouwt op donderdag 17 mei 1894 in de gem. Menaldumadeel met Gerke de Jong, zoon van Dirk Gerkes de Jong en Sijtske Pieters Joustra. Gerke is geboren op zaterdag 25 april 1868 Berlikum, is overleden op zaterdag 28 mei 1938 aldaar, is begraven rond vrijdag 3 juni 1938 aldaar.

Van Gerke en Engeltje zijn zes kinderen bekend:

1  D.G. de Jong.

2  J. de Jong.

J was gehuwd met J. Hoekstra.

3  H. de Jong.

H was gehuwd met K. van der Wal.

4  S. de Jong.

5  G. de Jong.

G was gehuwd met J. Faber.

6  Jetske de Jong is geboren op zaterdag 13 maart 1909 om 23.00 uur Berlikum, is als geboren aangegeven op maandag 15 maart 1909 in de gem. Menaldumadeel, zie VI-AB.

V-P  Riemer Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jans Stienstra (IV-G) en Haukje Wijbes Riemersma, is geboren op zaterdag 25 december 1869 Menaldum, is overleden op vrijdag 8 juli 1955 om 03.00 uur Leeuwarden, is begraven rond woensdag 13 juli 1955 Menaldum.

Riemer trouwt op donderdag 24 mei 1894 in de gem. Menaldumadeel (1) met Liskje Schiphof, dochter van Pieter Klazes Schiphof en Sijtske Jacobs Runia. Liskje is geboren op woensdag 23 september 1868 Berlikum, is overleden op donderdag 9 mei 1907 Menaldum.

Van Riemer en Liskje is een kind bekend:

1  Sijtske Riemers Stienstra is geboren op maandag 6 mei 1895 Menaldum, is overleden op donderdag 11 november 1915 aldaar.

Riemer trouwt op donderdag 25 juni 1908 in de gem. Menaldumadeel (2) met Rigtje Yebs de Jong, dochter van Yeb Tietes de Jong en Dirkje Meinderts Dijkstra. Rigtje is geboren op zaterdag 3 februari 1872 Engelum, is overleden op dinsdag 27 april 1948 Menaldum, is begraven rond zaterdag 1 mei 1948 aldaar.

Van Riemer en Rigtje is een kind bekend:

2  Houkje Riemers Stienstra is geboren op maandag 11 juli 1910 om 11.30 uur Menaldum, is als geboren aangegeven op dinsdag 12 juli 1910 in de gem. Menaldumadeel, zie VI-AC.

V-Q  Jacob Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jans Stienstra (IV-G) en Haukje Wijbes Riemersma, is geboren op maandag 17 maart 1873 Menaldum, is overleden op zondag 21 augustus 1949 om 23.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 23 augustus 1949 in de gem. Menaldumadeel.

Jacob trouwt op donderdag 2 juni 1898 in de gem. Menaldumadeel met Henderina Grijpma, dochter van Pieter Michiels Grijpma en Pietje Feijes de Wit. Henderina is geboren op donderdag 8 augustus 1872 Menaldum, is overleden op zaterdag 27 september 1952 aldaar.

Van Jacob en Henderina zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Jacobs Stienstra is geboren op maandag 8 mei 1899 Menaldum, zie VI-AD.

2  Pietje Jacobs Stienstra is geboren op maandag 29 september 1902 Menaldum, is overleden op zaterdag 11 oktober 1902 aldaar.

3  Pieter Michiel Jacobs Stienstra is geboren op dinsdag 19 februari 1907 om 05.00 uur Menaldum, is als geboren aangegeven op dinsdag 19 februari 1907 in de gem. Menaldumadeel, zie VI-AE.

4  Jan Jacobs Stienstra is geboren op woensdag 28 augustus 1912 om 04.00 uur Menaldum, is als geboren aangegeven op donderdag 29 augustus 1912 in de gem. Menaldumadeel, zie VI-AF.

V-R  Jochum Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jans Stienstra (IV-G) en Haukje Wijbes Riemersma, is geboren op zaterdag 22 juli 1876 Menaldum, is overleden op vrijdag 27 maart 1959 aldaar.

Jochum trouwt op donderdag 23 mei 1901 in de gem. Menaldumadeel met Aaltje Grijpma, dochter van Pieter Michiels Grijpma en Pietje Feijes de Wit. Aaltje is geboren op maandag 29 januari 1877 Menaldum, is overleden op woensdag 3 december 1924 aldaar.

Van Jochum en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Jochums Stienstra is geboren op vrijdag 30 mei 1902 Menaldum, is overleden op woensdag 24 januari 1973 aldaar.

2  Pietje Jochums Stienstra is geboren op zaterdag 1 mei 1909 Menaldum, zie VI-AG.

V-S  Trijntje Willems van Gunst, dochter van Willem Hendriks van Gunst en Wopkje Jans Stienstra (IV-H), is geboren op vrijdag 5 oktober 1877 Menaldum, is overleden op maandag 6 augustus 1917.

Trijntje was gehuwd met Jurjen Hoitsma, zoon van Gerben Klazes Hoitsma en Klaaske Jurjens Kamstra. Jurjen is geboren op zaterdag 1 november 1873 Beetgum, is overleden rond 1930.

Van Jurjen en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Wokke Hoitsma is overleden voor 1998.

Wokke was gehuwd met Piet de Vries. Piet is overleden voor 1998.

2  Gerben Hoitsma is overleden voor 1998.

Gerben was gehuwd met Rikje Dijkstra. Rikje is overleden voor 1998.

3  Klaaske Hoitsma is overleden voor 1998.

4  Aaltje Hoitsma, zie VI-AH.

V-T  Jan de Boer, zoon van Jan Jans de Boer en Trijntje Jochums Stienstra (IV-I), is geboren op maandag 27 juni 1870 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op maandag 24 april 1950 om 19.00 uur Menaldum, is als overleden aangegeven op woensdag 26 april 1950 in de gem. Menaldumadeel.

Jan was gehuwd met Ymkje Huizinga. Ymkje is overleden voor 1950.

Van Jan en Ymkje is een kind bekend:

1  waarschijnlijk Jochum de Boer is geboren rond 1905.

V-U  Sybren Annes Stienstra, zoon van Anne Jogchums Stienstra (IV-J) en Baukje Sijbrens Stienstra, is geboren op vrijdag 7 december 1877 Menaldum, is overleden op woensdag 15 september 1971 Leeuwarden, is begraven op zaterdag 18 september 1971 Tzummarum.

Sybren trouwt op zaterdag 16 mei 1903 in de gem. Barradeel met Akke Kloosterman, dochter van Sjouke Dirks Kloosterman en Hiske Siedsdr Dijkstra. Akke is geboren op maandag 17 oktober 1881 Tzummarum, is overleden op vrijdag 22 februari 1963 Heiligerlee, is begraven rond dinsdag 26 februari 1963 Tzummarum.

Van Sybren en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Anne Sybrens Stienstra is geboren op zaterdag 4 maart 1905 Tzummarum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie VI-AI.

2  Sjouke Sybrens Stienstra is geboren op zaterdag 27 april 1907 Tzummarum, is ongehuwd overleden op vrijdag 30 maart 1928 Nijverdal, is als overleden aangegeven op vrijdag 30 maart 1928 in de gem. Hellendoorn, is begraven rond dinsdag 3 april 1928 Tzummarum.

3  Dirk Sybrens Stienstra is geboren op zaterdag 17 december 1910 Tzummarum, zie VI-AJ.

4  Baukje Sybrens Stienstra is geboren op donderdag 25 juli 1912 Tzummarum, zie VI-AK.

V-V  Wijbren Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Wybrens Stienstra (IV-L) en Froukje Johannes Leijenaar, is geboren op zondag 17 september 1871 Jorwerd, is overleden op zaterdag 4 maart 1916 Leeuwarden.

Wijbren trouwt op woensdag 6 december 1899 in de gem. Leeuwarden met Wietsche Sakes Frieswijk, dochter van Sake Arends Frieswijk en Elisabeth Gerbens Tiekstra. Wietsche is geboren op zaterdag 8 augustus 1874 Garijp, is overleden op vrijdag 22 juli 1938 Leeuwarden.

Van Wijbren en Wietsche zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Wijbrens Stienstra is geboren op woensdag 29 augustus 1900 Leeuwarden, zie VI-AL.

2  Elisabeth Wijbrens Stienstra is geboren op zaterdag 31 augustus 1901 Leeuwarden, is ongehuwd overleden op donderdag 28 januari 1988 aldaar, is begraven op maandag 1 februari 1988 aldaar (Noorderbegraafplaats).

3  Froukje Wijbrens Stienstra is geboren op woensdag 25 februari 1903 om 02.00 uur Leeuwarden, is als geboren aangegeven op donderdag 26 februari 1903 in de gem. Leeuwarden, zie VI-AM.

4  Saakje Wijbrens Stienstra is geboren op zondag 29 december 1907 Leeuwarden, zie VI-AN.

V-W  Akke Jacobs Stienstra, dochter van Jacob Wybrens Stienstra (IV-L) en Froukje Johannes Leijenaar, is geboren op woensdag 8 april 1874 Berlikum, is overleden op zaterdag 8 november 1952 Roodkerk.

Akke trouwt op zaterdag 15 mei 1897 in de gem. Leeuwarderadeel met Hendrikus Jans Teunissen, zoon van Jan Teunis Teunissen en Grietje Gaatses Postma van den Bosch. Hendrikus is geboren op vrijdag 13 september 1872 Oudkerk, is overleden op zaterdag 21 maart 1953 Roodkerk.

Van Hendrikus en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Teunissen, zie VI-AO.

2  Froukje Teunissen is geboren rond 1898, is overleden op donderdag 16 juni 1921 in de gem. Tietjerksteradeel.

Froukje was gehuwd met N.N..

V-X  Klaas Berends Stienstra, zoon van Berend Klazes Stienstra (IV-N) en Durkje Holstes Meijer, is geboren op donderdag 28 januari 1886 Hijlaard, is overleden op woensdag 14 mei 1975 Leeuwarden, is begraven rond maandag 19 mei 1975 Hijlaard.

Klaas trouwt op donderdag 9 november 1911 in de gem. Baarderadeel met Ymkje de Boer, dochter van Wytse de Boer en Froukje Winkler. Ymkje is geboren op maandag 30 september 1889 IJlst, is overleden op zaterdag 17 juli 1976 Leeuwarden in De Hofwijck, is begraven op woensdag 21 juli 1976 Hijlaard.

Van Klaas en Ymkje is een kind bekend:

1  Frouwkjen Lezientje Stienstra is geboren op donderdag 14 maart 1912 Hijlaard, zie VI-AP.

V-Y  Klaas Hendriks Stienstra (Clarence), zoon van Hendrik Klazes Stienstra (IV-O) en Yfke Joris Langhout, is geboren op zaterdag 26 juli 1884 Hijlaard, is overleden in januari 1979.

Klaas trouwt op zaterdag 15 mei 1909 in de gem. Baarderadeel (1) met Eelkje de Boer (Alice), dochter van Sjerp Tjeerds de Boer en Janke Luitzens Kingma. Eelkje is geboren op woensdag 24 augustus 1887 Jellum, is overleden op woensdag 15 februari 1933 Holland (USA)).

Van Klaas en Eelkje is een kind bekend:

1  Hendrik Klazes Stienstra (Henry) is geboren op zaterdag 23 juli 1910 Wirdum (LWL), zie VI-AQ.

Klaas trouwt op donderdag 28 augustus 1941 Holland (USA)) (2) met Elisabeth Wiggers.

Klaas trouwt op zaterdag 5 oktober 1946 Kalamazoo (USA)) (3) met Cornelia Maria Wagner Newhouse.

V-Z  Akke Hendriks Stienstra, dochter van Hendrik Klazes Stienstra (IV-O) en Yfke Joris Langhout, is geboren op vrijdag 14 oktober 1887 Hijlaard, is overleden op maandag 14 juni 1982 Iowa.

Akke trouwt op zaterdag 16 mei 1908 in de gem. Leeuwarderadeel met Jelte Talsma, zoon van Johannes Talsma en Wijtske Boonstra. Jelte is geboren op vrijdag 9 oktober 1885 Wirdum (LWL), is overleden op woensdag 14 april 1965 Rock Rapids (USA).

Van Jelte en Akke zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  Wietske Talsma is geboren rond vrijdag 1 maart 1912 Wirdum (LWL).

7  N.N.

V-AA  Iefke Hendriks Stienstra, dochter van Hendrik Klazes Stienstra (IV-O) en Yfke Joris Langhout, is geboren op vrijdag 24 april 1891 Hijlaard, is overleden op dinsdag 25 juni 1974 Leeuwarden.

Iefke trouwt op zaterdag 18 mei 1912 in de gem. Baarderadeel met Klaas Hoekstra, zoon van Jan Ritskes Hoekstra en Hiltje Klazes Akkerman. Klaas is geboren op zaterdag 10 december 1887 Menaldum, is overleden op vrijdag 16 februari 1968 Leeuwarden.

Van Klaas en Iefke zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N., zie VI-AR.

V-AB  Jan Hendriks Stienstra, zoon van Hendrik Klazes Stienstra (IV-O) en Yfke Joris Langhout, is geboren op dinsdag 18 september 1894 Huins, is overleden op zondag 26 september 1982 Leeuwarden, is begraven aldaar.

Jan gaat in ondertrouw tussen woensdag 12 en dinsdag 18 april 1922 in de gem. Achtkarspelen, trouwt op donderdag 11 mei 1922 aldaar met Antje Bulthuis, dochter van Pieter Jurjens Bulthuis en Wijtske Veninga. Antje is geboren op dinsdag 29 oktober 1901 Oudebildtzijl, is overleden op dinsdag 25 november 1980 Leeuwarden in Aldlân State, is begraven op vrijdag 28 november 1980 aldaar.

Van Jan en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AS.

2  Yfke Jans Stienstra (Ida) is geboren op woensdag 31 maart 1926 Middelstum, zie VI-AT.

3  Hillie Jacoba Stienstra is geboren op donderdag 23 oktober 1930 Kantens, zie VI-AU.

4  N.N., zie VI-AV.

5  Annie Jantine Stienstra is geboren op donderdag 9 juni 1938 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 25 mei 1963 om 11.20 uur aldaar, is begraven aldaar.

V-AC  Jacob Hendriks Stienstra, zoon van Hendrik Klazes Stienstra (IV-O) en Yfke Joris Langhout, is geboren op donderdag 30 juli 1896 Huins, is overleden op zaterdag 22 augustus 1964 Leeuwarden, is begraven rond woensdag 26 augustus 1964 Waaxens (HEN).

Jacob trouwt op woensdag 29 november 1939 in de gem. Leeuwarderadeel (?) met Geeske Wijnia, dochter van Tjerk Douwes Wijnia en Geertje Jacobs van der Meer. Geeske is geboren op woensdag 30 november 1898 Lollum, is overleden op zaterdag 19 januari 1985, is begraven rond woensdag 23 januari 1985 Waaxens (HEN).

Van Jacob en Geeske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AW.

2  N.N., zie VI-AX.

V-AD  Samuel Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Taekes Stienstra (IV-Q) en Attje Sikma, is geboren op maandag 16 augustus 1897 Leeuwarden, is overleden in januari 1979.

Samuel trouwt op maandag 14 mei 1928 New York met Pietertje van Diepen, dochter van Cornelis van Diepen en Froukje van der Veen. Pietertje is geboren op dinsdag 20 december 1904 Berlikum, is overleden op dinsdag 17 april 1984 Harris in Community General Hospital.

Van Samuel en Pietertje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AY.

2  Cornelis Samuels Stienstra is geboren in 1934 in de Verenigde Staten van Amerika, is overleden rond 1935.

Generatie VI

VI-A  Hendrik Kingma, zoon van Jurjen Kingma en Wopkje de Vries (V-A), is geboren op dinsdag 7 augustus 1906 in de gem. Baarderadeel, is overleden op woensdag 8 november 1989 Leeuwarden.

Hendrik trouwt op woensdag 10 mei 1933 in de gem. Franekeradeel met Jeltje Stienstra, dochter van Eeltje Jans Stienstra en Reintje Willems Terpstra. Jeltje is geboren op vrijdag 29 juli 1910 Dongjum, is overleden op vrijdag 26 december 1997 Franeker, is gecremeerd op woensdag 31 december 1997 Goutum.

Van Hendrik en Jeltje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-A.

2  N.N., zie VII-B.

3  N.N., zie VII-C.

4  N.N., zie VII-D.

VI-B  Stanley Richard Jochums Stienstra, zoon van Jochum Douwes Stienstra (V-B) en Stella Ann Morris, is geboren op donderdag 24 april 1930, is overleden op dinsdag 5 januari 1982.

Stanley was gehuwd met N.N.

Van Stanley en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N., zie VII-E.

VI-C  N.N.

VI-D  N.N.

VI-E  N.N.

VI-F  Charles Richard Stienstra, zoon van Klaas Douwes Stienstra (V-C) en Brontless Dean, is geboren op maandag 16 februari 1931 Warren, is overleden voor 2010.

Charles was gehuwd met N.N.

Van Charles en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-G.

2  N.N., zie VII-H.

3  Rodney D. Stienstra is geboren op woensdag 19 augustus 1953 Warren, zie VII-I.

VI-G  Arthur Donald Stienstra, zoon van Klaas Douwes Stienstra (V-C) en Brontless Dean, is geboren op maandag 28 december 1936 Warren, is overleden op zaterdag 25 september 2010 aldaar.

Arthur was sinds vrijdag 10 maart 1967 gehuwd met N.N.

Van Arthur en N.N. zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VI-H  N.N.

VI-I  N.N.

VI-J  N.N.

VI-K  N.N.

VI-L  Hiltje Everts Stienstra, dochter van Evert Johannes Stienstra (V-H) en Marijke Haijes Swart, is geboren op zaterdag 19 oktober 1907 Blessum, is overleden op donderdag 24 december 1981 Leeuwarden, is begraven rond maandag 28 december 1981 Oenkerk.

Hiltje trouwt op woensdag 10 juni 1931 in de gem. Leeuwarden met Hans Brolsma, zoon van Gerrit Hanses Brolsma en Lijsbert van Dijk. Hans is geboren op donderdag 2 januari 1908 Hijum, is overleden op zaterdag 6 januari 1968 Leeuwarden, is begraven rond woensdag 10 januari 1968 Oenkerk.

Van Hans en Hiltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-K.

2  Gerrit Brolsma is geboren op dinsdag 11 december 1934 Oenkerk, zie VII-L.

3  N.N.

VI-M  Sjieuwke Everts Stienstra, dochter van Evert Johannes Stienstra (V-H) en Marijke Haijes Swart, is geboren op donderdag 2 december 1909 om 15.00 uur Blessum, is als geboren aangegeven op zaterdag 4 december 1909 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op maandag 13 februari 1995 Eindhoven, is begraven aldaar.

Sjieuwke trouwt op zaterdag 15 oktober 1932 Ede met Martinus Vroegh, zoon van Gijsbertus Vroegh en Gerdina van Os. Martinus is geboren op dinsdag 24 februari 1903 Vlaardingen, is overleden op vrijdag 12 oktober 1990 Eindhoven.

Van Martinus en Sjieuwke zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-M.

3  N.N.

4  N.N.

VI-N  Geertje Everts Stienstra, dochter van Evert Johannes Stienstra (V-H) en Marijke Haijes Swart, is geboren op maandag 22 mei 1916 Blessum, is overleden op dinsdag 20 oktober 1953 om 03.00 uur Leeuwarden.

Geertje trouwt op woensdag 4 september 1940 in de gem. Leeuwarden met Sake Algra, zoon van Hendrik Algra en Antje Visser. Sake is geboren op maandag 30 september 1918 Oenkerk, is overleden op maandag 24 januari 2000 Drachten, is begraven op vrijdag 28 januari 2000 Oenkerk.

Sake was later gehuwd (2) met N.N..

Van Sake en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Hendrik Algra is geboren op zaterdag 2 februari 1946 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 5 mei 1995, is begraven Opeinde.

Hendrik was gehuwd met N.N.

4  N.N.

5  Egbert Algra is geboren op zondag 7 november 1948 Huizum (Leeuwarden), is overleden op maandag 15 november 1948 Leeuwarden.

6  N.N.

7  N.N.

VI-O  Johannes Everts Stienstra, zoon van Evert Johannes Stienstra (V-H) en Marijke Haijes Swart, is geboren op maandag 21 januari 1918 Blessum, is overleden op donderdag 25 januari 2007 Doorn, is begraven op dinsdag 30 januari 2007 Langbroek.

Johannes was sinds woensdag 3 januari 1951 gehuwd met N.N.

Van Johannes en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  Evert Johannes Stienstra is geboren op zondag 20 januari 1952, is overleden op dinsdag 22 januari 1952 Zeist, is als overleden aangegeven op donderdag 24 januari 1952 in de gem. Zeist.

2  N.N., zie VII-N.

VI-P  Haijke Stienstra, dochter van Evert Johannes Stienstra (V-H) en Marijke Haijes Swart, is geboren op dinsdag 15 maart 1927 Boksum, is overleden op vrijdag 2 juli 2004 Huizen.

Haijke was sinds woensdag 19 juni 1957 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Haijke zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-O.

VI-Q  Johannes Johannes Stienstra, zoon van Johannes Johannes Stienstra (V-I) en Reino Rosier, is geboren op donderdag 31 december 1914 Blessum, is overleden op donderdag 21 oktober 1976 Leeuwarden, is begraven op dinsdag 26 oktober 1976 aldaar.

Johannes trouwt op woensdag 16 februari 1944 in de gem. Leeuwarden met Tjitske Westra, dochter van Auke Edzes Westra en Tjitske Cornelis Bosma. Tjitske is geboren op dinsdag 2 juni 1914 Leeuwarden, is overleden op donderdag 7 oktober 1971 aldaar, is begraven rond maandag 11 oktober 1971 aldaar.

Van Johannes en Tjitske is een kind bekend:

1  N.N.

VI-R  Doede Johannes Stienstra, zoon van Johannes Johannes Stienstra (V-I) en Reino Rosier, is geboren op maandag 12 februari 1917 Blessum, is overleden op donderdag 20 juni 1974 Heemstede.

Doede trouwt op donderdag 22 augustus 1940 in de gem. Menaldumadeel met Janke Lautenbach, dochter van IJme Lautenbach en Tetje Weiland. Janke is geboren op zondag 24 december 1916 Berlikum.

Van Doede en Janke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-P.

2  IJme Stienstra is geboren op zondag 7 mei 1944 Leeuwarden, zie VII-Q.

3  N.N.

VI-S  Geertje Johannes Stienstra, dochter van Johannes Johannes Stienstra (V-I) en Reino Rosier, is geboren op maandag 9 augustus 1920 Dronrijp, is overleden op vrijdag 16 juli 1982 Leeuwarden, is begraven op dinsdag 20 juli 1982 aldaar.

Geertje trouwt op woensdag 27 april 1949 in de gem. Leeuwarden met Jochum de Boer, zoon van Pieter Jans de Boer en Tetje de Vries. Jochum is geboren op woensdag 23 november 1921 Garijp, is overleden op zondag 19 januari 2003 Leeuwarden, is begraven op vrijdag 24 januari 2003 aldaar.

Van Jochum en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-R.

2  N.N., zie VII-S.

3  N.N., zie VII-T.

VI-T  Afke Johannes Stienstra, dochter van Johannes Johannes Stienstra (V-I) en Reino Rosier, is geboren op woensdag 5 april 1922 Rottum, is overleden op vrijdag 7 februari 1958 om 07.30 uur Leeuwarden, is begraven rond dinsdag 11 februari 1958 Joure.

Afke trouwt op dinsdag 3 augustus 1948 in de gem. Leeuwarden met Wessel Jansma. Wessel is geboren op zaterdag 18 augustus 1923 Zwaagwesteinde, is overleden op dinsdag 25 april 2000, is begraven rond zaterdag 29 april 2000 Joure.

Wessel was later gehuwd (2) met N.N..

Van Wessel en Afke zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  Johanna Afke Jansma is geboren op maandag 19 december 1955 Leeuwarden, zie VII-U.

VI-U  Inte Johannes Stienstra, zoon van Johannes Johannes Stienstra (V-I) en Reino Rosier, is geboren op vrijdag 11 juni 1926 Rottum, is overleden op maandag 6 april 2009 Zwolle.

Inte trouwt op dinsdag 1 april 1952 in de gem. Leeuwarden met Hendrika Margaretha Maandag (Greet), dochter van Marinus Maandag en Berendina Aleida Stokkers. Hendrika is geboren op zaterdag 4 augustus 1928 Warnsveld, is overleden op zaterdag 7 april 2018 Kampen, is begraven op vrijdag 13 april 2018 aldaar.

Van Inte en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-V.

2  N.N., zie VII-W.

VI-V  Geertje Wijbes Stienstra, dochter van Wijbe Jacobs Stienstra (V-L) en Hendrikje Groen, is geboren op donderdag 25 november 1886 Almenum, is overleden op woensdag 12 oktober 1966 Franeker, is begraven rond maandag 17 oktober 1966 Dronrijp (R.K.-begraafplaats).

Geertje trouwt op donderdag 16 september 1909 in de gem. Menaldumadeel met Pieter Veltman, zoon van Jan Veltman en Oeke Douma. Pieter is geboren op dinsdag 26 juni 1883 Dronrijp, is overleden op donderdag 7 november 1918.

Van Pieter en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-W  Jacob Wijbes Stienstra, zoon van Wijbe Jacobs Stienstra (V-L) en Hendrikje Groen, is geboren op zaterdag 26 januari 1889 Almenum, is overleden op woensdag 20 mei 1959 Eindhoven.

Jacob trouwt op zondag 26 mei 1912 in de gem. Wonseradeel met Akke Algra, dochter van Jan Jans Algra en Rinske Hedzers van der Meulen. Akke is geboren op zondag 3 augustus 1890 Almenum, is overleden op vrijdag 4 november 1966 Eindhoven.

Van Jacob en Akke zijn negen kinderen bekend:

1  Rinske Jacobs Stienstra is geboren op woensdag 2 juli 1913 Winsum (Fr), zie VII-X.

2  Hendrikje Jacobs Stienstra is geboren op maandag 19 oktober 1914 Winsum (Fr), zie VII-Y.

3  Wybe Jacobs Stienstra is geboren op dinsdag 23 november 1915 Winsum (Fr).

4  Jan Jacobs Stienstra is geboren op zondag 7 januari 1917 Winsum (Fr), zie VII-Z.

5  Sietse Jacobs Stienstra is geboren op donderdag 18 april 1918 Winsum (Fr), zie VII-AA.

6  N.N., zie VII-AB.

7  Geert Jacobs Stienstra is geboren op maandag 4 december 1922 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 16 september 1972 Gouda.

Geert was sinds woensdag 23 augustus 1972 gehuwd met N.N.

8  Janke Jacobs Stienstra is geboren op donderdag 1 januari 1925 Leeuwarden, zie VII-AC.

9  Jantje Jacobs Stienstra is geboren op maandag 24 december 1928 Leeuwarden, zie VII-AD.

VI-X  Wijbe Jans Stienstra, zoon van Jan Jacobs Stienstra (V-M) en Elisabeth Reimers Hoogerhuis, is geboren op zaterdag 15 november 1890 Menaldum, is overleden op dinsdag 9 november 1948 om 07.00 uur aldaar, is begraven aldaar.

Wijbe trouwt op donderdag 22 oktober 1914 in de gem. Menaldumadeel met Beitske Hendriks Zijlstra, dochter van Hendrik Zijlstra en Dieuwke Krips. Beitske is geboren op zaterdag 5 september 1891 Welsrijp, is overleden op dinsdag 15 juni 1965 Sint Annaparochie, is begraven Menaldum.

Van Wijbe en Beitske zijn drie kinderen bekend:

1  Dieuwke Stienstra is geboren op woensdag 6 oktober 1915 Menaldum, zie VII-AE.

2  Jacob Wijbes Stienstra is geboren op donderdag 22 januari 1920 Menaldum, is overleden op maandag 9 februari 1920 aldaar.

3  Jacob Wijbes Stienstra is geboren op donderdag 21 juli 1921 Menaldum, zie VII-AF.

VI-Y  Janke Jans Stienstra, dochter van Jan Jacobs Stienstra (V-M) en Elisabeth Reimers Hoogerhuis, is geboren op vrijdag 27 april 1894 Menaldum, is overleden op woensdag 4 augustus 1982 Bolsward, is begraven rond zondag 8 augustus 1982 Menaldum.

Janke trouwt op donderdag 25 april 1918 in de gem. Menaldumadeel met Cornelis Smits, zoon van Jan Smits en Grietje Balt. Cornelis is geboren op vrijdag 2 november 1894 Sint Jacobiparochie, is overleden op zondag 10 november 1957 Leeuwarden, is begraven rond donderdag 14 november 1957 Menaldum.

Van Cornelis en Janke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-Z  Gerben Jans Stienstra, zoon van Jan Jacobs Stienstra (V-M) en Elisabeth Reimers Hoogerhuis, is geboren op zondag 5 juli 1896 Menaldum, is overleden op donderdag 15 februari 1973 aldaar, is begraven op dinsdag 20 februari 1973 aldaar.

Gerben trouwt op donderdag 8 januari 1920 in de gem. Menaldumadeel met Joukje Baltjes, dochter van Jolle Baltjes en Hendrikje Hoekstra. Joukje is geboren op vrijdag 28 augustus 1896 Dronrijp, is overleden op woensdag 23 december 1970 Menaldum, is begraven rond maandag 28 december 1970 aldaar.

Van Gerben en Joukje is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-AG.

VI-AA  Riemer Jans Stienstra, zoon van Jan Jacobs Stienstra (V-M) en Elisabeth Reimers Hoogerhuis, is geboren op donderdag 12 juli 1900 Menaldum.

Riemer trouwt op donderdag 14 december 1922 in de gem. Menaldumadeel met Jacoba Vollema, dochter van Lammert Vollema en Antje van Loon. Jacoba is geboren op zaterdag 12 december 1903 Slappeterp, is overleden op maandag 19 april 1976 Dronrijp, is gecremeerd op donderdag 22 april 1976 Goutum.

Van Riemer en Jacoba zijn drie kinderen bekend:

1  Elizabeth Stienstra (Liesbeth) is geboren op woensdag 13 juni 1923 Zweins, is overleden op donderdag 8 september 2011 Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 13 september 2011 Goutum.

Elizabeth trouwt op woensdag 1 augustus 1945 in de gem. ‘s-Gravenhage met Johannes Bokma, zoon van N.N. en Albertje van der Meulen. Johannes is geboren op donderdag 5 februari 1914 Stavoren, is overleden op woensdag 20 januari 1999 Leeuwarden, is gecremeerd op maandag 25 januari 1999 Goutum.

2  Jan Jacob Stienstra is geboren op donderdag 6 maart 1930 Dronrijp, zie VII-AH.

3  N.N., zie VII-AI.

VI-AB  Jetske de Jong, dochter van Gerke de Jong en Engeltje Jacobs Stienstra (V-O), is geboren op zaterdag 13 maart 1909 om 23.00 uur Berlikum, is als geboren aangegeven op maandag 15 maart 1909 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op zondag 9 april 1989 Berlikum, is begraven aldaar.

Jetske trouwt in 1935 met Harmen Herrema.

Van Harmen en Jetske is een kind bekend:

1  N.N. Herrema.

VI-AC  Houkje Riemers Stienstra, dochter van Riemer Jacobs Stienstra (V-P) en Rigtje Yebs de Jong, is geboren op maandag 11 juli 1910 om 11.30 uur Menaldum, is als geboren aangegeven op dinsdag 12 juli 1910 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op woensdag 5 september 1990 Menaldum, is begraven op zaterdag 8 september 1990 aldaar.

Houkje trouwt op donderdag 1 april 1937 in de gem. Menaldumadeel met Hendrik Germeraad, zoon van Gerrit Germeraad en Maaike Koopal. Hendrik is geboren op dinsdag 10 mei 1910 Hallum, is overleden op woensdag 15 april 1981 Menaldum, is begraven rond maandag 20 april 1981 aldaar.

Van Hendrik en Houkje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-AD  Jacob Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jacobs Stienstra (V-Q) en Henderina Grijpma, is geboren op maandag 8 mei 1899 Menaldum, is overleden op vrijdag 27 oktober 1972 aldaar, is begraven rond woensdag 1 november 1972 aldaar.

Jacob trouwt op donderdag 28 mei 1953 in de gem. Menaldumadeel met Roelofke van der Horn, dochter van Kornelis van der Horn en Saakje Zuidersma. Roelofke is geboren op zondag 10 september 1916 Burum, is overleden op vrijdag 4 april 2003 Menaldum, is begraven op woensdag 9 april 2003 aldaar.

Van Jacob en Roelofke zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Stienstra is geboren op donderdag 18 maart 1954 Menaldum, is overleden op dinsdag 24 september 2002 Vianen, is begraven op dinsdag 1 oktober 2002 Menaldum.

Jacob was van dinsdag 30 mei 1989 tot donderdag 8 juni 1995 gehuwd met N.N.

2  N.N., zie VII-AJ.

3  N.N., zie VII-AK.

VI-AE  Pieter Michiel Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jacobs Stienstra (V-Q) en Henderina Grijpma, is geboren op dinsdag 19 februari 1907 om 05.00 uur Menaldum, is als geboren aangegeven op dinsdag 19 februari 1907 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op maandag 5 september 1994 Menaldum, is begraven op vrijdag 9 september 1994 Marssum.

Pieter trouwt op donderdag 28 mei 1936 in de gem. Menaldumadeel met Grietje Hylarides, dochter van Cornelis Hylarides en Jacobje Post. Grietje is geboren op maandag 27 september 1909 Weidum, is overleden op zaterdag 31 juli 2004 Menaldum, is begraven rond donderdag 5 augustus 2004 Marssum.

Van Pieter en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AL.

2  Jakobje Stienstra (Japke) is geboren op donderdag 26 september 1940 Menaldum, zie VII-AM.

3  Henderina Stienstra (Ineke) is geboren op zondag 24 mei 1942 Menaldum, zie VII-AN.

4  N.N., zie VII-AO.

VI-AF  Jan Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Jacobs Stienstra (V-Q) en Henderina Grijpma, is geboren op woensdag 28 augustus 1912 om 04.00 uur Menaldum, is als geboren aangegeven op donderdag 29 augustus 1912 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op dinsdag 20 december 1983 Holwerd, is gecremeerd op vrijdag 23 december 1983 Goutum.

Jan trouwt op donderdag 1 december 1938 in de gem. Menaldumadeel met Klaaske de Vries, dochter van Jacob Jans de Vries en Hiltje Tjittes Grijpma. Klaaske is geboren op maandag 4 december 1916 Menaldum, is overleden op dinsdag 29 maart 1988 Alkmaar.

Van Jan en Klaaske zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AP.

2  N.N., zie VII-AQ.

3  Jan Stienstra is geboren op woensdag 28 november 1956 Ternaard, is overleden op dinsdag 30 november 1999, is begraven rond zaterdag 4 december 1999 Utrecht (Daelwijck).

Jan was gehuwd met N.N.

VI-AG  Pietje Jochums Stienstra, dochter van Jochum Jacobs Stienstra (V-R) en Aaltje Grijpma, is geboren op zaterdag 1 mei 1909 Menaldum, is overleden op vrijdag 10 november 1995 ’t Harde, is gecremeerd op dinsdag 14 november 1995 Zwolle.

Pietje trouwt op donderdag 29 augustus 1935 in de gem. Menaldumadeel met Sijbren Postema, zoon van Jan Postema en Jannigje Leegsma. Sijbren is geboren op vrijdag 26 april 1907 Menaldum, is overleden op vrijdag 18 mei 1973.

Van Sijbren en Pietje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AR.

2  N.N., zie VII-AS.

3  N.N.

VI-AH  Aaltje Hoitsma, dochter van Jurjen Hoitsma en Trijntje Willems van Gunst (V-S), is overleden voor 1998.

Aaltje was gehuwd met Klaas Boonstra. Klaas is overleden voor 1998.

Van Klaas en Aaltje is een kind bekend:

1  Poppe Boonstra is geboren op dinsdag 16 augustus 1938 Beetgumermolen, zie VII-AT.

VI-AI  Anne Sybrens Stienstra, zoon van Sybren Annes Stienstra (V-U) en Akke Kloosterman, is geboren op zaterdag 4 maart 1905 Tzummarum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 25 januari 1992 Menaldum, is begraven op donderdag 30 januari 1992 aldaar.

Anne trouwt op donderdag 28 mei 1931 in de gem. Barradeel met Boukje Hibma, dochter van Tjipke Klazes Hibma en Klaarke Stevens Harkema. Boukje is geboren op zondag 23 februari 1908 Sexbierum, is overleden op woensdag 12 juni 1996 Menaldum, is begraven op maandag 17 juni 1996 aldaar.

Van Anne en Boukje zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AU.

2  N.N., zie VII-AV.

3  N.N.

4  N.N., zie VII-AW.

5  N.N., zie VII-AX.

6  N.N., zie VII-AY.

7  N.N., zie VII-AZ.

VI-AJ  Dirk Sybrens Stienstra, zoon van Sybren Annes Stienstra (V-U) en Akke Kloosterman, is geboren op zaterdag 17 december 1910 Tzummarum, is overleden op maandag 19 maart 1979, is begraven rond vrijdag 23 maart 1979 aldaar.

Dirk trouwt op donderdag 28 mei 1936 in de gem. Barradeel met Trijntje Sijtsma, dochter van Pieter Sijtsma en Klaasje Kuiken. Trijntje is geboren op vrijdag 13 november 1908 Beetgum, is overleden op vrijdag 19 september 1986, is begraven rond dinsdag 23 september 1986 Tzummarum.

Van Dirk en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-BA.

2  N.N., zie VII-BB.

3  N.N.

4  N.N.

VI-AK  Baukje Sybrens Stienstra, dochter van Sybren Annes Stienstra (V-U) en Akke Kloosterman, is geboren op donderdag 25 juli 1912 Tzummarum, is overleden op zondag 7 juni 1981, is begraven rond donderdag 11 juni 1981 Westerlee.

Baukje gaat in ondertrouw op donderdag 26 maart 1936, trouwt op donderdag 9 april 1936 in de gem. Tietjerksteradeel, trouwt (kerk) (Ned. Hervormd) op donderdag 9 april 1936 Eestrum met Steven Jans Harkema, zoon van Jan Harkema en Jantje Holverda. Steven is geboren op woensdag 10 september 1902 Tzummarum, is overleden op zaterdag 22 oktober 1988, is begraven op woensdag 26 oktober 1988 Westerlee.

Van Steven en Baukje zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

VI-AL  Jacob Wijbrens Stienstra, zoon van Wijbren Jacobs Stienstra (V-V) en Wietsche Sakes Frieswijk, is geboren op woensdag 29 augustus 1900 Leeuwarden, is overleden op zondag 15 oktober 1961 Amsterdam, is begraven op woensdag 23 maart 1994 aldaar (De Nieuwe Ooster).

Jacob trouwt op vrijdag 29 september 1933 Amsterdam met Aafje Rol, dochter van Joris Rol en Maria Elisabeth Zoet. Aafje is geboren op dinsdag 14 februari 1911 Amsterdam, is overleden op donderdag 23 april 1998 aldaar, is begraven op woensdag 29 april 1998 aldaar (De Nieuwe Ooster).

Van Jacob en Aafje zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Elisabeth Stienstra is geboren op zaterdag 13 mei 1933 Amsterdam, is overleden op dinsdag 8 april 2008 in de gem. Sittard-Geleen, is begraven rond zaterdag 12 april 2008 Sittard.

Maria trouwt op zaterdag 26 juni 1954 Amsterdam (1) met Willem Maarten Ottevanger. Willem is geboren op zondag 20 juli 1930 Aalsmeer, is overleden op maandag 1 augustus 1955 Amsterdam. Maria was sinds vrijdag 28 mei 1971 gehuwd (2) met N.N.

2  N.N., zie VII-BC.

3  N.N., zie VII-BD.

4  N.N., zie VII-BE.

VI-AM  Froukje Wijbrens Stienstra, dochter van Wijbren Jacobs Stienstra (V-V) en Wietsche Sakes Frieswijk, is geboren op woensdag 25 februari 1903 om 02.00 uur Leeuwarden, is als geboren aangegeven op donderdag 26 februari 1903 in de gem. Leeuwarden, is overleden op maandag 7 januari 1980, is begraven rond vrijdag 11 januari 1980 De Lier.

Froukje trouwt op vrijdag 23 januari 1931 Den Haag met Jan Bats, zoon van Jan Bats en Auguste Marie Olga Hoffman. Jan is geboren op dinsdag 2 maart 1909 Leerdam, is overleden op vrijdag 28 augustus 1964 Delft, is begraven rond dinsdag 1 september 1964 De Lier.

Van Jan en Froukje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Wietsche Gustaaf Bats is geboren op donderdag 5 december 1935 Delft, is overleden op donderdag 10 augustus 1939 De Lier.

VI-AN  Saakje Wijbrens Stienstra, dochter van Wijbren Jacobs Stienstra (V-V) en Wietsche Sakes Frieswijk, is geboren op zondag 29 december 1907 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 17 oktober 1992 Zwolle, is begraven op dinsdag 20 oktober 1992 aldaar.

Saakje trouwt op maandag 30 oktober 1939 in de gem. Leeuwarden met Cornelis Geertruidis van der Linden, zoon van Anton Wilhelm Cornelis van der Linden en Geertruida Habekothé. Cornelis is geboren op zondag 9 juli 1911 Leeuwarden, is overleden voor 1992.

Van Cornelis en Saakje is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-BF.

VI-AO  Jan Teunissen, zoon van Hendrikus Jans Teunissen en Akke Jacobs Stienstra (V-W), is overleden op zaterdag 25 mei 1963.

Jan was gehuwd met Wytske van Slooten. Wytske is geboren op zaterdag 11 april 1903, is overleden op maandag 26 september 2005 Oenkerk, is begraven op vrijdag 30 september 2005 Oudkerk.

Van Jan en Wytske is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-BG.

VI-AP  Frouwkjen Lezientje Stienstra, dochter van Klaas Berends Stienstra (V-X) en Ymkje de Boer, is geboren op donderdag 14 maart 1912 Hijlaard, is overleden op dinsdag 21 september 2004 Leeuwarden, is begraven op zaterdag 25 september 2004 Hijlaard.

Frouwkjen trouwt op donderdag 19 april 1945 in de gem. Menaldumadeel met Minne Bosma, zoon van Jan Bosma en Trijntje de Groot. Minne is geboren op zondag 5 april 1908 Boksum, is overleden op vrijdag 14 januari 1977 Leeuwarden, is begraven rond dinsdag 18 januari 1977 Hijlaard.

Van Minne en Frouwkjen zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-AQ  Hendrik Klazes Stienstra (Henry), zoon van Klaas Hendriks Stienstra (Clarence) (V-Y) en Eelkje de Boer (Alice), is geboren op zaterdag 23 juli 1910 Wirdum (LWL), is overleden op donderdag 17 december 1992.

Hendrik trouwt op maandag 29 mei 1933 Holland (USA)) met Cora Jaarsma, dochter van Martin Jaarsma en Okje Haven. Cora is geboren op zondag 8 oktober 1905 Allendale.

Van Hendrik en Cora is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-BH.

VI-AR  N.N.

VI-AS  N.N.

VI-AT  Yfke Jans Stienstra (Ida), dochter van Jan Hendriks Stienstra (V-AB) en Antje Bulthuis, is geboren op woensdag 31 maart 1926 Middelstum, is overleden op vrijdag 16 februari 2018 Hoofddorp, is gecremeerd op donderdag 22 februari 2018.

Yfke trouwt op dinsdag 11 mei 1954 in de gem. Leeuwarden met Egbert Veenstra, zoon van Jan Veenstra en Maaike Bokma. Egbert is geboren op woensdag 8 september 1926 Leeuwarden, is overleden op donderdag 10 maart 2005 Hoofddorp, is begraven Nieuw-Vennep.

Van Egbert en Yfke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-AU  Hillie Jacoba Stienstra, dochter van Jan Hendriks Stienstra (V-AB) en Antje Bulthuis, is geboren op donderdag 23 oktober 1930 Kantens, is overleden op maandag 17 juli 2017 Delft.

Hillie was sinds woensdag 7 oktober 1953 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Hillie zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-AV  N.N.

VI-AW  N.N.

VI-AX  N.N.

VI-AY  N.N.

Generatie VII

VII-A  N.N.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.

VII-E  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  N.N.

VII-H  N.N.

VII-I  Rodney D. Stienstra, zoon van Charles Richard Stienstra (VI-F) en N.N., is geboren op woensdag 19 augustus 1953 Warren, is overleden op donderdag 27 februari 2003 in de Verenigde Staten van Amerika.

Rodney was gehuwd met N.N.

Van Rodney en N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VII-J  N.N.

VII-K  N.N.

VII-L  Gerrit Brolsma, zoon van Hans Brolsma en Hiltje Everts Stienstra (VI-L), is geboren op dinsdag 11 december 1934 Oenkerk, is overleden op maandag 29 juli 1991.

Gerrit was sinds dinsdag 9 december 1958 gehuwd met N.N.

Van Gerrit en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VII-M  N.N.

VII-N  N.N.

VII-O  N.N.

VII-P  N.N.

VII-Q  IJme Stienstra, zoon van Doede Johannes Stienstra (VI-R) en Janke Lautenbach, is geboren op zondag 7 mei 1944 Leeuwarden, is overleden op maandag 16 juni 1997 aldaar.

IJme was van vrijdag 9 augustus 1968 tot woensdag 18 maart 1981 gehuwd met N.N.

Van IJme en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-R  N.N.

Van N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-S  N.N.

VII-T  N.N.

VII-U  Johanna Afke Jansma, dochter van Wessel Jansma en Afke Johannes Stienstra (VI-T), is geboren op maandag 19 december 1955 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 11 maart 2011 Drachtstercompagnie, is begraven op woensdag 16 maart 2011 aldaar.

Johanna was gehuwd met N.N.

Van N.N. en Johanna is een kind bekend:

1  N.N.

VII-V  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

VII-W  N.N.

VII-X  Rinske Jacobs Stienstra, dochter van Jacob Wijbes Stienstra (VI-W) en Akke Algra, is geboren op woensdag 2 juli 1913 Winsum (Fr), is overleden op maandag 22 juni 1998 Eindhoven.

Rinske trouwt op vrijdag 15 februari 1935 Eindhoven met Bauke Klijnsma, zoon van Engele Klijnsma en Siebrigje Hoekstra. Bauke is geboren op woensdag 10 november 1909 in de gem. Sloten, is overleden op maandag 3 december 1990 Eindhoven.

Van Bauke en Rinske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-Y  Hendrikje Jacobs Stienstra, dochter van Jacob Wijbes Stienstra (VI-W) en Akke Algra, is geboren op maandag 19 oktober 1914 Winsum (Fr).

Hendrikje trouwt op zondag 8 december 1946 met Cornelis Frans Ernst Simons, zoon van Antonia Simons en Lucretia Wolthekker. Cornelis is geboren op donderdag 5 september 1912 Assen, is overleden op woensdag 22 juli 1992 Wageningen, is gecremeerd op maandag 27 juli 1992 Arnhem.

Van Cornelis en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-Z  Jan Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Wijbes Stienstra (VI-W) en Akke Algra, is geboren op zondag 7 januari 1917 Winsum (Fr), is overleden op zondag 25 januari 1970 Eindhoven.

Jan trouwt op woensdag 11 september 1946 Eindhoven met Catharina Jacoba van der Mortel (Toos), dochter van Wilhelmus van der Mortel en Hendrika Einden. Catharina is geboren op zondag 25 mei 1924 Mierlo, is overleden op zondag 3 mei 1992 Eindhoven.

Van Jan en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  Jacob Stienstra is geboren op zondag 4 juli 1948 Geldrop, zie VIII-C.

3  Akke Catharina Stienstra is geboren op zaterdag 29 november 1952 Geldrop, zie VIII-D.

VII-AA  Sietse Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Wijbes Stienstra (VI-W) en Akke Algra, is geboren op donderdag 18 april 1918 Winsum (Fr), is overleden op donderdag 31 oktober 1974 Best.

Sietse was van vrijdag 13 augustus 1948 tot 1966 gehuwd (1) met N.N.

Van Sietse en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

Sietse was sinds vrijdag 10 maart 1967 gehuwd (2) met N.N.

VII-AB  N.N.

VII-AC  Janke Jacobs Stienstra, dochter van Jacob Wijbes Stienstra (VI-W) en Akke Algra, is geboren op donderdag 1 januari 1925 Leeuwarden, is overleden op woensdag 31 maart 1999, is begraven Steenwijk.

Janke trouwt op woensdag 19 oktober 1949 Eindhoven (1) met Anton Nicolai, zoon van Tjalling Nicolai en Elisabeth Dijkstra. Anton is geboren op maandag 23 maart 1914 Gruiten, is overleden op donderdag 3 april 1969 Drogeham.

Anton was eerder gehuwd (1) met H. Stinne.

Van Anton en Janke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

Janke was gehuwd (2) met N.N.

VII-AD  Jantje Jacobs Stienstra, dochter van Jacob Wijbes Stienstra (VI-W) en Akke Algra, is geboren op maandag 24 december 1928 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 12 september 2015 in de gem. Schouwen-Duiveland.

Jantje was van maandag 9 augustus 1954 tot dinsdag 10 september 1985 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VII-AE  Dieuwke Stienstra, dochter van Wijbe Jans Stienstra (VI-X) en Beitske Hendriks Zijlstra, is geboren op woensdag 6 oktober 1915 Menaldum, is overleden op donderdag 19 februari 2009 in de gem. Menaldumadeel.

Dieuwke gaat in ondertrouw op woensdag 10 mei 1939 Menaldum, trouwt op donderdag 25 mei 1939 in de gem. Menaldumadeel, trouwt (kerk) (Ned. Hervormd) op donderdag 25 mei 1939 Menaldum met Marten de Boer, zoon van Gerrit de Boer en Antje Hiemstra. Marten is geboren op vrijdag 6 maart 1914 Deinum, is overleden op dinsdag 22 april 1997 Menaldum, is begraven op zaterdag 26 april 1997 aldaar.

Van Marten en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-E.

2  N.N., zie VIII-F.

3  N.N., zie VIII-G.

VII-AF  Jacob Wijbes Stienstra, zoon van Wijbe Jans Stienstra (VI-X) en Beitske Hendriks Zijlstra, is geboren op donderdag 21 juli 1921 Menaldum, is overleden op zondag 10 juni 2007 Leeuwarden in De Hofwijck, is begraven op donderdag 14 juni 2007 (?) Marssum.

Jacob trouwt op donderdag 2 mei 1946 in de gem. Menaldumadeel (1) met Minke Procee, dochter van Bouke Procee en Grietje Rijpstra. Minke is geboren op maandag 12 november 1923 Britsum, is overleden op dinsdag 8 januari 1980 Leeuwarden, is begraven op vrijdag 11 januari 1980 Marssum.

Van Jacob en Minke zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-H.

2  N.N., zie VIII-I.

3  N.N.

4  Baukje Stienstra is geboren op dinsdag 12 mei 1959 Beetgum, is overleden op dinsdag 25 januari 2005 in de gem. Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 29 januari 2005 Marssum.

5  N.N.

Jacob was partner (2) van Rinske Jellema. Rinske is geboren rond 1922, is overleden op woensdag 7 juni 2006 Leeuwarden, is begraven op maandag 12 juni 2006 om 14.00 uur aldaar (Noorderbegraafplaats).

Rinske was eerder gehuwd (1) met N.N..

VII-AG  N.N.

VII-AH  Jan Jacob Stienstra, zoon van Riemer Jans Stienstra (VI-AA) en Jacoba Vollema, is geboren op donderdag 6 maart 1930 Dronrijp, is overleden op maandag 19 november 1984, is begraven rond vrijdag 23 november 1984 aldaar.

Jan was sinds donderdag 14 augustus 1958 gehuwd met N.N.

Van Jan en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-J.

3  N.N.

VII-AI  N.N.

VII-AJ  N.N.

VII-AK  N.N.

VII-AL  N.N.

VII-AM  Jakobje Stienstra (Japke), dochter van Pieter Michiel Jacobs Stienstra (VI-AE) en Grietje Hylarides, is geboren op donderdag 26 september 1940 Menaldum, is overleden op zondag 12 augustus 2018 Beilen.

Jakobje was sinds vrijdag 21 december 1962 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Jakobje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-AN  Henderina Stienstra (Ineke), dochter van Pieter Michiel Jacobs Stienstra (VI-AE) en Grietje Hylarides, is geboren op zondag 24 mei 1942 Menaldum, is overleden op zondag 1 mei 2005 Stiens.

Henderina was sinds donderdag 9 september 1965 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Henderina zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-K.

2  N.N., zie VIII-L.

3  N.N.

4  N.N., zie VIII-M.

VII-AO  N.N.

VII-AP  N.N.

VII-AQ  N.N.

VII-AR  N.N.

VII-AS  N.N.

VII-AT  Poppe Boonstra, zoon van Klaas Boonstra en Aaltje Hoitsma (VI-AH), is geboren op dinsdag 16 augustus 1938 Beetgumermolen, is overleden op donderdag 18 november 2010 Eindhoven in De Regenboog, is begraven op woensdag 24 november 2010 Geldrop.

Poppe trouwt op donderdag 27 september 1962 in de gem. Het Bildt met Jetske Stienstra, dochter van Jan Klazes Stienstra en Hendrikje de Vries. Jetske is geboren op donderdag 23 februari 1939 Westhoek, is overleden op woensdag 8 april 2015 Geldrop, is begraven op donderdag 14 mei 2015 aldaar.

Van Poppe en Jetske zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-N.

2  N.N.

3  N.N., zie VIII-O.

VII-AU  N.N.

VII-AV  N.N.

VII-AW  N.N.

VII-AX  N.N.

VII-AY  N.N.

VII-AZ  N.N.

VII-BA  N.N.

VII-BB  N.N.

VII-BC  N.N.

VII-BD  N.N.

VII-BE  N.N.

VII-BF  N.N.

VII-BG  N.N.

VII-BH  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  N.N.

VIII-B  N.N.

VIII-C  Jacob Stienstra, zoon van Jan Jacobs Stienstra (VII-Z) en Catharina Jacoba van der Mortel (Toos), is geboren op zondag 4 juli 1948 Geldrop, is overleden op woensdag 9 mei 2012 Eindhoven, is gecremeerd op zaterdag 12 mei 2012 aldaar.

Jacob was van vrijdag 18 maart 1983 tot maandag 10 mei 2010 gehuwd met N.N.

Van Jacob en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-D  Akke Catharina Stienstra, dochter van Jan Jacobs Stienstra (VII-Z) en Catharina Jacoba van der Mortel (Toos), is geboren op zaterdag 29 november 1952 Geldrop, is overleden op dinsdag 23 augustus 2011 in de gem. Eindhoven.

Akke was sinds vrijdag 21 september 1973 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Akke is een kind bekend:

1  N.N.

VIII-E  N.N.

VIII-F  N.N.

VIII-G  N.N.

VIII-H  N.N.

VIII-I  N.N.

VIII-J  N.N.

VIII-K  N.N.

VIII-L  N.N.

VIII-M  N.N.

VIII-N  N.N.

VIII-O  N.N.

VIII-P  N.N.

VIII-Q  N.N.

VIII-R  Robert Johan Stienstra, zoon van N.N. (VII-AW) en N.N., is geboren op donderdag 19 februari 1970 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 8 september 2001 Hardinxveld-Giessendam, is begraven aldaar (Algemene Begraafplaats, Spindermolen, Hardinxveld-Giessendam).

Robert was sinds woensdag 28 augustus 1991 gehuwd met N.N.

Van Robert en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-S  N.N.

VIII-T  N.N.

VIII-U  N.N.

Generatie IX

IX-A  N.N.

Van N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

IX-B  N.N.