De AB-tak

De AB-tak is afkomstig van Warstiens, waar Betze Gerbens Stienstra en Hinke Jans drie zonen kregen.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Generatie I

I  Betze Gerbens Stienstra, zoon van Gerben, is geboren rond 1725.

Betze was gehuwd met Hinke Jans.

Van Betze en Hinke zijn drie kinderen bekend:

1  Gerben Betzes Stienstra is geboren op maandag 11 januari 1751, zie II-A.

2  Freerk Betzes Stienstra is geboren in 1757 Warstiens, zie II-B.

3  Marten Betzes Stienstra is geboren op maandag 12 maart 1764, zie II-C.

Generatie II

II-A  Gerben Betzes Stienstra, zoon van Betze Gerbens Stienstra (I) en Hinke Jans, is geboren op maandag 11 januari 1751, is overleden op zaterdag 1 september 1827 Hempens.

Gerben was gehuwd met Rixtje (of Rigtje) Wopkes Miedema. Rixtje is overleden na 1841.

Van Gerben en Rixtje zijn vier kinderen bekend:

1  Hinke Gerbens Stienstra is geboren op vrijdag 11 oktober 1782 Warstiens.

2  Vroukje Gerbens Stienstra is geboren op dinsdag 6 april 1784 Swichum, zie III-A.

3  Betze Gerbens Stienstra is geboren op dinsdag 13 maart 1787 Swichum, zie III-B.

4  Wopkje Gerbens Stienstra is geboren op zaterdag 13 februari 1790 Swichum, zie III-C.

II-B  Freerk Betzes Stienstra, zoon van Betze Gerbens Stienstra (I) en Hinke Jans, is geboren in 1757 Warstiens, is overleden op zondag 30 januari 1848 Warga.

Freerk was gehuwd met Dieuwkje Jacobs Kooijstra, dochter van Jacob Theunis Kooijstra en Trijntje Pieters. Dieuwkje is geboren op maandag 18 augustus 1766 Suwâld, is overleden op donderdag 25 januari 1844 Warga.

Van Freerk en Dieuwkje zijn zes kinderen bekend:

1  Henke Freriks Stienstra is geboren rond 1791 Warstiens, zie III-D.

2  Trijntje Freerks Stienstra is geboren in 1796 Warga, zie III-E.

3  Japke Freriks Stienstra is geboren rond 1799 Wartena, zie III-F.

4  Beitske Freerks Stienstra is geboren rond 1802 Warga, is overleden op maandag 4 oktober 1875 Slappeterp.

Beitske was gehuwd met Heine Herres Heeringa.

5  Jeltje Freerks Stienstra is geboren rond 1806 Warga, is overleden op zondag 22 november 1868 aldaar.

Jeltje trouwt op donderdag 19 september 1833 in de gem. Idaarderadeel met Meindert Gerrits van der Meulen, zoon van Gerrit Meinderts van der Meulen en Feikjen Ales van der Schaaf. Meindert is geboren rond 1804 Garyp, is overleden voor september 1864.

6  Bintje Freerks Stienstra is geboren rond 1811, zie III-G.

II-C  Marten Betzes Stienstra, zoon van Betze Gerbens Stienstra (I) en Hinke Jans, is geboren op maandag 12 maart 1764, is overleden op donderdag 18 april 1844 Goutum.

Marten was gehuwd met Sijtske Tjerks Spijkstra. Sijtske is overleden op maandag 28 augustus 1826 Goutum.

Van Marten en Sijtske zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjerk Martens Stienstra is geboren op zaterdag 17 mei 1794 Goutum, zie III-H.

2  Tietje Martens Stienstra is geboren in 1795 Goutum, zie III-I.

3  Jeltje Martens Stienstra is geboren in februari 1802 Goutum, zie III-J.

4  Betze Martens Stienstra is geboren in 1805 Goutum, zie III-K.

5  Hinke Martens Stienstra is geboren op zondag 24 februari 1811 Goutum, zie III-L.

Generatie III

III-A  Vroukje Gerbens Stienstra, dochter van Gerben Betzes Stienstra (II-A) en Rixtje (of Rigtje) Wopkes Miedema, is geboren op dinsdag 6 april 1784 Swichum, is overleden op maandag 15 juni 1857 Wirdum (LWL).

Vroukje was gehuwd met Durk Sipkes Wijer.

Van Durk en Vroukje zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Durks Wijer is geboren rond woensdag 7 oktober 1818.

2  Sipkje Durks Wijer is geboren in 1823.

3  Sikke Durks Wijer is geboren rond vrijdag 4 juni 1824.

4  Sikke Durks Wijer is geboren rond vrijdag 1 september 1826.

III-B  Betze Gerbens Stienstra, zoon van Gerben Betzes Stienstra (II-A) en Rixtje (of Rigtje) Wopkes Miedema, is geboren op dinsdag 13 maart 1787 Swichum, is overleden op zondag 4 juli 1841 Hempens.

Betze trouwt op zaterdag 20 juni 1829 in de gem. Leeuwarderadeel met Trijntje Sjoerds Rinsma, dochter van Sjoerd Rinses en Jetske Rienks. Trijntje is geboren op dinsdag 11 april 1797 Swichum, is overleden op zondag 1 januari 1888 Leeuwarden.

Trijntje was later gehuwd (2) met Johannes Scheltes van der Form.

Van Betze en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Rigtje Betzes Stienstra is geboren op donderdag 11 maart 1830 Hempens, zie IV-A.

2  Jitske Betzes Stienstra is geboren rond vrijdag 3 februari 1832 Hempens.

Jitske trouwt op woensdag 14 november 1855 Leeuwarden met Gerrit Gerrits Bouwer, zoon van Gerrit Klazes Bouwer en Trijntje Sytses Romkes. Gerrit is geboren op maandag 14 oktober 1822 Leeuwarden, is overleden op donderdag 28 augustus 1890 aldaar.

3  Gerben Betzes Stienstra is geboren op woensdag 5 november 1834 Hempens, zie IV-B.

III-C  Wopkje Gerbens Stienstra, dochter van Gerben Betzes Stienstra (II-A) en Rixtje (of Rigtje) Wopkes Miedema, is geboren op zaterdag 13 februari 1790 Swichum, is overleden op vrijdag 11 oktober 1844 Leeuwarden.

Wopkje trouwt op woensdag 25 januari 1815 Huizum met Johannes Scheltes van der Form, zoon van Schelte Johannes van der Vorm en Jitske Eelzes. Johannes is geboren op vrijdag 16 november 1792 Huizum, is gedoopt op vrijdag 16 november 1792 aldaar.

Johannes was later gehuwd (2) met Trijntje Sjoerds Rinsma.

Van Johannes en Wopkje zijn drie kinderen bekend:

1  Schelte van der Vorm is geboren rond maandag 29 april 1816 Goutum.

2  Gerben Johannes van der Form is geboren in februari 1820, is overleden op vrijdag 3 maart 1820 in de gem. Tytsjerksteradiel.

3  Rigtsje Johannes van der Vorm is geboren in februari 1825, is overleden op vrijdag 13 januari 1826 in de gem. Tytsjerksteradiel.

III-D  Henke Freriks Stienstra, dochter van Freerk Betzes Stienstra (II-B) en Dieuwkje Jacobs Kooijstra, is geboren rond 1791 Warstiens, is overleden op dinsdag 16 mei 1815 Warga.

Henke trouwt op zaterdag 25 maart 1815 in de gem. Idaarderadeel, trouwt (kerk) in 1789 met Wijtze Renzes de Jong, zoon van Rense Wijtzes en Tietje Sietses. Wijtze is geboren rond april 1789 Huizum.

Wijtze was later gehuwd (2) met Minke Reinders de Groot.

Van Wijtze en Henke is een kind bekend:

1  Hinne Wijtzes de Jong is geboren op maandag 8 mei 1815 Warga.

III-E  Trijntje Freerks Stienstra, dochter van Freerk Betzes Stienstra (II-B) en Dieuwkje Jacobs Kooijstra, is geboren in 1796 Warga, is overleden op zondag 13 april 1873 Leeuwarden.

Trijntje trouwt op donderdag 19 juni 1817 in de gem. Leeuwarderadeel met Jitse Johannes Feenstra, zoon van Johannes Jitses Veenstra en Ytje Æsges. Jitse is geboren in 1784.

Van Jitse en Trijntje is een kind bekend:

1  Jacob Jitzes Feenstra is geboren op donderdag 14 augustus 1828 in de gem. Idaarderadeel.

III-F  Japke Freriks Stienstra, dochter van Freerk Betzes Stienstra (II-B) en Dieuwkje Jacobs Kooijstra, is geboren rond 1799 Wartena, is overleden aldaar.

Japke was gehuwd met Tjerk Reins Jonker, zoon van Rein Tjerks Jonker en Tjerkje Durks. Tjerk is geboren in 1797 Wartena, is overleden op zondag 1 januari 1854 aldaar.

Van Tjerk en Japke zijn drie kinderen bekend:

1  Dieuwke Tjerks Jonker is geboren in 1820.

2  Rein Tjerks Jonker is geboren op vrijdag 23 november 1821 Warga.

3  Tjerk Tjerks Jonker is geboren in 1823 Warga.

Tjerk trouwt op donderdag 10 mei 1849 in de gem. Idaarderadeel met Immigjen Ypes Veensma, dochter van Ype Willems Veensma en Gepke Sybrens Schuurmans. Immigjen is geboren rond 1830 Wartena.

III-G  Bintje Freerks Stienstra, dochter van Freerk Betzes Stienstra (II-B) en Dieuwkje Jacobs Kooijstra, is geboren rond 1811, is overleden op vrijdag 6 januari 1888 in de gem. Rauwerderhem.

Bintje trouwt op donderdag 9 april 1835 in de gem. Idaarderadeel met Harmen Hotzes Hoekstra, zoon van Hotze Geerts Hoekstra en Rinske Harmens Sminia. Harmen is geboren rond 1813 Warga.

Van Harmen en Bintje zijn vier kinderen bekend:

1  Freek Harmens Hoekstra is geboren op zondag 1 februari 1846 in de gem. Idaarderadeel, is overleden op maandag 2 december 1918 in de gem. Rauwerderhem.

Freek was gehuwd met N.N..

2  Rutje Harmens Hoekstra is geboren op zondag 21 april 1850 in de gem. Idaarderadeel, is overleden op dinsdag 19 februari 1907 in de gem. Rauwerderhem.

Rutje trouwt op vrijdag 21 juli 1876 in de gem. Rauwerderhem met Marten Reins Dijkstra.

3  Renske Harmens Hoekstra is geboren op vrijdag 7 april 1843 in de gem. Idaarderadeel.

4  Dieuwke Harmens Hoekstra is geboren op dinsdag 26 april 1836 in de gem. Idaarderadeel.

III-H  Tjerk Martens Stienstra, zoon van Marten Betzes Stienstra (II-C) en Sijtske Tjerks Spijkstra, is geboren op zaterdag 17 mei 1794 Goutum, is overleden op dinsdag 21 mei 1822 aldaar.

Tjerk trouwt op woensdag 19 mei 1819 in de gem. Leeuwarderadeel met Lysbeth Sjoerds Roorda, dochter van Sjoerd Jiskes Roorda en Frijke Tietes. Lysbeth is geboren op maandag 3 januari 1791 Warga, is overleden op dinsdag 7 oktober 1873 Stiens.

Lysbeth was later gehuwd (2) met Theunis Sjoerds Bottinga.

Van Tjerk en Lysbeth zijn twee kinderen bekend:

1  Sijtske Tjerks Stienstra is geboren in februari 1820 Goutum, zie IV-C.

2  Sjoerd Tjerks Stienstra is geboren op dinsdag 17 april 1821 Goutum, is overleden op donderdag 16 mei 1822 aldaar.

III-I  Tietje Martens Stienstra, dochter van Marten Betzes Stienstra (II-C) en Sijtske Tjerks Spijkstra, is geboren in 1795 Goutum, is overleden op maandag 17 februari 1879 aldaar.

Tietje trouwt op woensdag 19 mei 1819 in de gem. Leeuwarderadeel met Wijtze Tjeerds Kaastra, zoon van Tjeerd Sjerps Kaastra en Wytske Wytzes de Jong. Wijtze is geboren in 1789 Huizum, is overleden op zaterdag 13 mei 1871 om 19.00 uur Goutum.

Van Wijtze en Tietje zijn zes kinderen bekend:

1  Marten Wijtzes Kaastra is geboren op maandag 3 januari 1820 Goutum, is overleden op dinsdag 22 december 1896.

Marten trouwt op zaterdag 28 mei 1853 in de gem. Leeuwarderadeel met Klaaske Doekes Hellema, dochter van Doeke Wiegers Hellema en Dieuwke Klazes Nicolai. Klaaske is geboren op donderdag 5 augustus 1819 Wirdum, is overleden op maandag 16 april 1906 Goutum.

2  Wytske Wijtzes Kaastra is geboren rond zaterdag 21 juli 1821.

3  Tjeerd Wijtzes Kaastra is geboren in 1823.

4  Sytske Wijtzes Kaastra is geboren in 1825.

5  Jeltje Wijtzes Kaastra is geboren in 1825.

6  Tjerk Wijtzes Kaastra is geboren op zondag 11 januari 1829 Goutum.

III-J  Jeltje Martens Stienstra, dochter van Marten Betzes Stienstra (II-C) en Sijtske Tjerks Spijkstra, is geboren in februari 1802 Goutum, is overleden op zondag 16 maart 1879 aldaar.

Jeltje trouwt op donderdag 9 november 1820 in de gem. Leeuwarderadeel met Doeke Olferts Odinga, zoon van Olphert Doekes Odinga en Lijsbert Sjoerds Andringa. Doeke is geboren in 1792 Wirdum, is overleden op maandag 22 mei 1865 Goutum.

Van Doeke en Jeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Olfert Doekes Odinga is geboren rond zondag 12 augustus 1821.

2  Sytske Doekes Odinga is geboren in 1823.

3  Marten Doekes Odinga is geboren tussen februari en december 1823, is overleden op maandag 16 januari 1865 Goutum.

Marten was gehuwd met Jitske Jochums Hoekema. Jitske is geboren rond maart 1826, is overleden op vrijdag 26 februari 1869 Goutum.

4  Jan Doekes Odinga is geboren in 1828.

5  Jan Doekes Odinga is geboren op vrijdag 9 juli 1830 Goutum.

Jan trouwt op zaterdag 13 mei 1854 met Dina Symons Hanewald.

6  Tjerkje Doekes Odinga is geboren op dinsdag 21 mei 1833.

7  Betze Doekes Odinga is geboren rond donderdag 14 mei 1835.

8  Tjerkje Doekes Odinga is geboren op vrijdag 25 november 1836 Goutum, is overleden op woensdag 3 juni 1891 Warga.

Tjerkje trouwt op donderdag 31 mei 1860 in de gem. Leeuwarderadeel met Ulbe Æbes Stienstra, zoon van Æbe Tjeerds Stienstra en Grietje Jippes van der Ploeg. Ulbe is geboren op dinsdag 16 januari 1827 Stiens, is overleden op zondag 16 september 1900 Warga.

9  Wytske Doekes Odinga is geboren op dinsdag 30 april 1839.

III-K  Betze Martens Stienstra, zoon van Marten Betzes Stienstra (II-C) en Sijtske Tjerks Spijkstra, is geboren in 1805 Goutum, is overleden na 1878.

Betze trouwt op donderdag 14 mei 1829 in de gem. Leeuwarderadeel met Trijntje Pieters Wijbenga, dochter van Pieter Wijbes Wijbenga en Wijtske Jochums Oostra. Trijntje is geboren in 1809 Jorwerd, is overleden na 1878.

Van Betze en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Wybren Betzes Stienstra.

2  Sytske Betzes Stienstra is geboren rond maandag 7 december 1829 Goutum, zie IV-D.

3  Wijtske Betzes Stienstra is geboren op zaterdag 19 februari 1831 Warga, zie IV-E.

4  Eeke Betzes Stienstra is geboren op zondag 16 maart 1834 Warga, zie IV-F.

5  Pieter Betzes Stienstra is geboren rond zaterdag 11 juni 1836 in de gem. Leeuwarderadeel.

6  Pieter Betzes Stienstra is geboren op woensdag 12 juli 1837 Warga, zie IV-G.

7  Tjerk Betzes Stienstra is geboren op zaterdag 21 juli 1838 Goutum, zie IV-H.

8  Wijbe Betzes Stienstra is geboren rond dinsdag 11 mei 1841 in de gem. Leeuwarderadeel.

9  Jelle Betzes Stienstra is geboren rond 1845 Leeuwarden.

Jelle trouwt op zaterdag 22 juni 1878 Leeuwarden met Antje Gabes Boonstra, dochter van Gabe Klazes Boonstra en Antje Nuttes de Boer. Antje is geboren op zaterdag 8 februari 1845 Tytsjerk.

III-L  Hinke Martens Stienstra, dochter van Marten Betzes Stienstra (II-C) en Sijtske Tjerks Spijkstra, is geboren op zondag 24 februari 1811 Goutum, is overleden op dinsdag 17 juli 1849 Warga.

Hinke trouwt op zaterdag 21 november 1829 in de gem. Leeuwarderadeel met Klaas Wijbrens Wartena, zoon van Wybren Ruurds Wartena en Antje Cornelis Bootsma. Klaas is geboren op donderdag 2 juni 1808 Huizum, is overleden op vrijdag 29 oktober 1847 Wyns.

Van Klaas en Hinke zijn vier kinderen bekend:

1  Marten Klazes Wartena is geboren rond donderdag 5 september 1833.

2  Sytske Klazes Wartena is geboren rond vrijdag 9 oktober 1835.

3  Antje Klazes Wartena is geboren rond dinsdag 12 september 1837.

4  Ypkjen Klazes Wartena is geboren rond donderdag 16 mei 1839.

Generatie IV

IV-A  Rigtje Betzes Stienstra, dochter van Betze Gerbens Stienstra (III-B) en Trijntje Sjoerds Rinsma, is geboren op donderdag 11 maart 1830 Hempens, is overleden op woensdag 13 maart 1918 Huizum, is begraven rond maandag 18 maart 1918 Hempens.

Rigtje trouwt op woensdag 16 april 1851 in de gem. Leeuwarderadeel met Nutte Hedzers de Boer, zoon van Hedzer Nulles de Boer en Aaltje Annes Boersma. Nutte is geboren op zaterdag 26 december 1829 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 23 november 1875, is begraven rond zaterdag 27 november 1875 Hempens.

Van Nutte en Rigtje zijn acht kinderen bekend:

1  Hedzer de Boer is geboren op zaterdag 21 augustus 1852 Leeuwarden.

2  Betse de Boer is geboren op maandag 19 december 1853 Leeuwarden.

3  Anne de Boer is geboren op dinsdag 12 augustus 1856 Leeuwarden.

4  Catharinus de Boer is geboren op zaterdag 1 januari 1859 Leeuwarden.

5  Hedzer de Boer is geboren op zaterdag 7 september 1861 Leeuwarden.

6  Gerben de Boer is geboren op dinsdag 27 oktober 1863 Leeuwarden.

7  Aaltje de Boer is geboren op zaterdag 4 augustus 1866 Leeuwarden.

8  Trijntje de Boer is geboren op dinsdag 5 november 1867 Leeuwarden, is overleden op donderdag 14 augustus 1958 om 20.00 uur in de gem. Leeuwarden.

Trijntje was gehuwd met Sieds van der Meer. Sieds is overleden voor 1958.

IV-B  Gerben Betzes Stienstra, zoon van Betze Gerbens Stienstra (III-B) en Trijntje Sjoerds Rinsma, is geboren op woensdag 5 november 1834 Hempens, is overleden op zondag 22 februari 1920.

Gerben trouwt op woensdag 14 mei 1862 Leeuwarden met Trijntje Jetzes Kooistra, dochter van Jetze Wopkes Kooistra en Lysbet Durks van der Weide. Trijntje is geboren op woensdag 9 februari 1842 Lekkum, is overleden op zaterdag 25 januari 1896 Leeuwarden.

Van Gerben en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N..

2  Elisabeth Gerbens Stienstra is geboren op zondag 14 juni 1863 Jelsum.

3  Betze Gerbens Stienstra is geboren op dinsdag 18 april 1865 Jelsum, zie V-A.

4  Elisabeth Gerbens Stienstra is geboren op zaterdag 17 februari 1872 Leeuwarden, zie V-B.

5  Jitze Stienstra is geboren op zondag 31 augustus 1873 Leeuwarden, zie V-C.

IV-C  Sijtske Tjerks Stienstra, dochter van Tjerk Martens Stienstra (III-H) en Lysbeth Sjoerds Roorda, is geboren in februari 1820 Goutum, is overleden op vrijdag 5 maart 1858 Deinum.

Sijtske trouwt op zaterdag 9 november 1839 in de gem. Baarderadeel met Klaas Jans Kas, zoon van Jan Jans Kas en Trijntje Klazes Heslinga. Klaas is geboren rond 1814 Weidum, is overleden na 1858.

Van Klaas en Sijtske zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjoerd Klazes Kas is geboren rond april 1842, is overleden op donderdag 18 mei 1843 in de gem. Baarderadeel.

2  Willem Klazes Kas is geboren in 1844, is overleden op zaterdag 15 maart 1845 in de gem. Baarderadeel.

3  Tjerk Klazes Kas is geboren in 1844, is overleden op maandag 9 augustus 1847 in de gem. Baarderadeel.

4  Willem Kas is geboren rond 1847, is overleden op dinsdag 16 mei 1916 in de gem. Tytsjerksteradiel.

Willem was gehuwd met N.N.. N is overleden na 1916.

5  Sjoerd Klazes Kas is geboren op maandag 5 mei 1856 Deinum, is overleden voor 1904.

Sjoerd trouwt op woensdag 8 september 1880 in de gem. Leeuwarden met Froukje Wiegers Jellema. Froukje is geboren op woensdag 21 april 1858 Rinsumageest, is overleden in 1934.

Froukje was later gehuwd (2) met Peter Steenstma.

IV-D  Sytske Betzes Stienstra, dochter van Betze Martens Stienstra (III-K) en Trijntje Pieters Wijbenga, is geboren rond maandag 7 december 1829 Goutum.

Sytske trouwt op woensdag 23 september 1857 Leeuwarden met Henricus Egbertus Feenstra, zoon van Henricus Egbertus Feenstra en Johanna Albertina Buijn. Henricus is geboren rond 1835 Wolvega, is overleden op donderdag 1 april 1915 Arnhem.

Henricus was eerder gehuwd (1) met Dirkje Smith.

Van Henricus en Sytske zijn drie kinderen bekend:

1  Agatha Maria Feenstra is geboren rond 1863 Tytsjerk, is overleden op woensdag 10 november 1937 Zutphen, is als overleden aangegeven op donderdag 11 november 1937 in de gem. Zutphen.

2  Trijntje Maria Feenstra is geboren rond 1865 Leeuwarden, is overleden op woensdag 13 november 1935 Zutphen, is als overleden aangegeven op vrijdag 15 november 1935 in de gem. Zutphen.

Trijntje was gehuwd met Ferdinand Hendrikus Diermanse. Ferdinand is overleden na 1935.

3  Theodorus Reinier Feenstra is geboren rond 1868 Leeuwarden, is overleden op woensdag 6 juni 1951 om 13.00 uur Naarden, is als overleden aangegeven op vrijdag 8 juni 1951 in de gem. Naarden, is als overleden aangegeven op zaterdag 9 juni 1951 in de gem. Bussum.

Theodorus was gehuwd met Grietje Vellenga.

IV-E  Wijtske Betzes Stienstra, dochter van Betze Martens Stienstra (III-K) en Trijntje Pieters Wijbenga, is geboren op zaterdag 19 februari 1831 Warga.

Wijtske trouwt op zaterdag 24 juni 1865 in de gem. Ferwerderadeel met Marten Hessels Zijlstra, zoon van Hessel Jans Zijlstra en Janke Eeltjes Miedema. Marten is geboren op dinsdag 23 december 1834 Hogebeintum.

Van Marten en Wijtske is een kind bekend:

1  Hessel Zijlstra is geboren rond 1869, is overleden op dinsdag 7 december 1926 Leeuwarden.

IV-F  Eeke Betzes Stienstra, dochter van Betze Martens Stienstra (III-K) en Trijntje Pieters Wijbenga, is geboren op zondag 16 maart 1834 Warga, is overleden op vrijdag 6 april 1877 Leeuwarden, is begraven rond dinsdag 10 april 1877 Goutum.

Eeke trouwt op woensdag 5 mei 1858 in de gem. Leeuwarderadeel met Hein Jelles Sixma, zoon van Jelle Meintes Sixma en Jitske Baukes Sixma. Hein is geboren op woensdag 22 januari 1834 Goutum, is overleden op vrijdag 12 september 1924 Leeuwarden, is begraven rond dinsdag 16 september 1924 Goutum.

Van Hein en Eeke zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Heins Sixma is geboren op zaterdag 5 november 1859 in de gem. Tytsjerksteradiel.

2  Jelle Heins Sixma is geboren op zondag 18 augustus 1861 in de gem. Tytsjerksteradiel.

3  Jelle Heins Sixma is geboren op maandag 13 oktober 1862 Hurdegaryp.

4  Betze Heins Sixma is geboren op donderdag 25 augustus 1864 in de gem. Leeuwarderadeel.

5  Betse Heins Sixma is geboren op maandag 22 maart 1869 Leeuwarden.

6  Jitske Heins Sixma is geboren op woensdag 31 maart 1875 Leeuwarden.

IV-G  Pieter Betzes Stienstra, zoon van Betze Martens Stienstra (III-K) en Trijntje Pieters Wijbenga, is geboren op woensdag 12 juli 1837 Warga, is overleden op donderdag 4 mei 1871 Leeuwarden.

Pieter trouwt op woensdag 16 mei 1860 Leeuwarden met Akke Ruurds Wartena, dochter van Ruurd Gerbens Wartena en Rinske Gerbens Sienema. Akke is geboren op zaterdag 21 maart 1840 Grouw, is overleden op donderdag 9 januari 1890 Leeuwarden.

Akke was later gehuwd (2) met Lammert Gerrits Wever.

Van Pieter en Akke zijn vijf kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Ruurd Stienstra.

2  waarschijnlijk Rinske Stienstra.

3  Betze Stienstra is geboren rond 1863 Leeuwarden, is ongehuwd overleden op zondag 26 februari 1882 Sintjohannesga.

4  Ruurdtje Pieters Stienstra is geboren rond maandag 6 februari 1865 Leeuwarden, is overleden op woensdag 22 maart 1899 in de gem. Tytsjerksteradiel.

Ruurdtje trouwt op zaterdag 11 februari 1893 in de gem. Leeuwarderadeel met Jacob H. van Dijk, zoon van Hantsje Alberts van Dijk en Maaike Jacobs van Broek. Jacob is geboren in 1871 Warga.

5  Marten Stienstra is geboren op maandag 6 september 1869 om 23.00 uur Leeuwarden, is als geboren aangegeven op dinsdag 7 september 1869 in de gem. Leeuwarden, zie V-D.

IV-H  Tjerk Betzes Stienstra, zoon van Betze Martens Stienstra (III-K) en Trijntje Pieters Wijbenga, is geboren op zaterdag 21 juli 1838 Goutum, is overleden op vrijdag 9 januari 1891 aldaar.

Tjerk trouwt op zaterdag 11 juni 1864 in de gem. Tytsjerksteradiel met Aukje Klazes Smits, dochter van Klaas Ebes Smits en Wijke Pieters van der Hoog. Aukje is geboren rond 1841 Kooten, is overleden op zaterdag 30 juni 1928 in de gem. Leeuwarderadeel.

Van Tjerk en Aukje zijn zes kinderen bekend:

1  Betze Tjerks Stienstra is geboren op maandag 15 mei 1865 Tytsjerk, zie V-E.

2  Klaas Tjerks Stienstra is geboren op maandag 22 april 1867 Tytsjerk, zie V-F.

3  Pieter Tjerks Stienstra is geboren op zaterdag 25 september 1869 Jelsum, is overleden op zondag 9 maart 1947, is begraven rond vrijdag 14 maart 1947 Goutum.

Pieter trouwt op zaterdag 23 mei 1896 in de gem. Leeuwarderadeel met Antje Pieters Smeding, dochter van Pieter Broers Smeding en Grietje Hotzes Meintema. Antje is geboren op maandag 21 juni 1869 Beers, is overleden op dinsdag 28 april 1942 in de gem. Leeuwarderadeel, is begraven rond zondag 3 mei 1942 Goutum.

4  Wijke Stienstra is geboren op woensdag 26 juli 1871 Jelsum, zie V-G.

5  Trijntje Tjerks Stienstra is geboren op donderdag 8 januari 1874 Jelsum, is overleden op woensdag 5 juli 1893 Goutum.

6  Tietje Tjerks Stienstra is geboren rond vrijdag 19 juli 1878 Jelsum, is ongehuwd overleden op maandag 2 augustus 1897 Goutum.

Generatie V

V-A  Betze Gerbens Stienstra, zoon van Gerben Betzes Stienstra (IV-B) en Trijntje Jetzes Kooistra, is geboren op dinsdag 18 april 1865 Jelsum, is overleden op maandag 3 november 1952 om 04.10 uur Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 8 november 1952 Lekkum.

Betze trouwt op zaterdag 31 mei 1890 Leeuwarden met Grietje Boersma, dochter van Doede Jarings Boersma en Hielkje Uiltjes de Haan. Grietje is geboren op maandag 24 februari 1868 Jutrijp, is overleden op zondag 29 juli 1951 Leeuwarden, is begraven rond vrijdag 3 augustus 1951 Lekkum.

Van Betze en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Hylkje Stienstra is geboren op woensdag 3 december 1890 Leeuwarden, zie VI-A.

2  Gerben Stienstra is geboren op maandag 28 maart 1892 Leeuwarden, zie VI-B.

3  Doeke Stienstra is geboren op woensdag 10 oktober 1894 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 11 september 1981 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 15 september 1981 Goutum.

4  Jitze Stienstra is geboren op donderdag 2 april 1896 Leeuwarden, zie VI-C.

5  Uiltje Stienstra is geboren op vrijdag 12 juli 1901 Leeuwarden, zie VI-D.

6  Cathrinus Stienstra is geboren op maandag 28 maart 1904 Leeuwarden, is overleden op zondag 24 augustus 1980 aldaar.

Cathrinus was gehuwd met N.N..

V-B  Elisabeth Gerbens Stienstra, dochter van Gerben Betzes Stienstra (IV-B) en Trijntje Jetzes Kooistra, is geboren op zaterdag 17 februari 1872 Leeuwarden, is overleden op woensdag 5 februari 1969 aldaar, is begraven rond maandag 10 februari 1969 Lekkum.

Elisabeth trouwt op zaterdag 9 december 1893 Leeuwarden met Ids van Asperen, zoon van Pieter Idzes van Asperen en Anna Jager. Ids is geboren op maandag 28 september 1868 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 22 juli 1950 om 09.00 uur aldaar, is begraven rond woensdag 26 juli 1950 Lekkum.

Van Ids en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Catharina van Asperen is geboren op vrijdag 13 juli 1894 Leeuwarden, is overleden op donderdag 24 januari 1980 Bennebroek, is begraven Lekkum.

Trijntje trouwt op donderdag 31 maart 1921 Leeuwarden met Wietze Douwe van Foeken, zoon van Douwe Wietzes van Foeken en Jeltje Pieters Elzing. Wietze is geboren op vrijdag 2 januari 1891, is overleden op woensdag 24 maart 1943 Batavia, is begraven Djakarta.

2  Anna van Asperen is geboren op woensdag 3 juni 1896 Leeuwarden, is overleden op zondag 20 september 1987 aldaar, is begraven Lekkum.

Anna was gehuwd met Freerk Niemendal. Freerk is geboren op vrijdag 28 augustus 1896, is overleden op zaterdag 10 april 1954 Leeuwarden.

3  Gerbrigje van Asperen is geboren op zaterdag 26 augustus 1899, is overleden op zondag 4 januari 1925 Leeuwarden, is begraven Lekkum.

Gerbrigje was gehuwd met J. Veling.

4  Pietje van Asperen is geboren op vrijdag 4 oktober 1901 Leeuwarden.

Pietje was gehuwd met Hobbe Rinsma. Hobbe is overleden op dinsdag 20 december 1966 Leeuwarden.

5  Pieter Gerben van Asperen is geboren op vrijdag 23 augustus 1907 Leeuwarden, is overleden op zondag 18 maart 1984 aldaar, is gecremeerd Goutum.

Pieter was gehuwd met Tine van Dam.

V-C  Jitze Stienstra, zoon van Gerben Betzes Stienstra (IV-B) en Trijntje Jetzes Kooistra, is geboren op zondag 31 augustus 1873 Leeuwarden, is overleden op donderdag 10 mei 1945, is begraven Lekkum.

Jitze trouwt op zaterdag 14 mei 1904 Leeuwarden met Rigtje Annes Tiemersma, dochter van Anne Jans Tiemersma en Rinske Sijtzes Andringa. Rigtje is geboren in 1875 Tytsjerk, is overleden in 1952.

Van Jitze en Rigtje zijn drie kinderen bekend:

1  Rinske Stienstra is geboren op zondag 12 maart 1905 om 09.00 uur Leeuwarden, is als geboren aangegeven op dinsdag 14 maart 1905 in de gem. Leeuwarden, zie VI-E.

2  Trijntje Stienstra is geboren op dinsdag 16 juli 1907 om 13.00 uur Leeuwarden, is als geboren aangegeven op woensdag 17 juli 1907 in de gem. Leeuwarden, zie VI-F.

3  Geertje Stienstra is geboren op zondag 26 maart 1911 om 12.30 uur Leeuwarden, is als geboren aangegeven op maandag 27 maart 1911 in de gem. Leeuwarden, is overleden op woensdag 29 juli 1992, is begraven rond maandag 3 augustus 1992 Lekkum.

V-D  Marten Stienstra, zoon van Pieter Betzes Stienstra (IV-G) en Akke Ruurds Wartena, is geboren op maandag 6 september 1869 om 23.00 uur Leeuwarden, is als geboren aangegeven op dinsdag 7 september 1869 in de gem. Leeuwarden, is overleden op woensdag 3 september 1902 om 18.00 uur Heerenveen (Schoterland), is als overleden aangegeven op donderdag 4 september 1902 in de gem. Schoterland.

Marten trouwt op zondag 16 april 1899 in de gem. Schoterland met Jacobje Leemburg, dochter van Jan Wietzes Leemburg en Aaltje Kornelis Witmarsum. Jacobje is geboren op dinsdag 26 september 1865 Heerenveen (Schoterland), is overleden op vrijdag 13 juni 1947 om 02.30 uur Leeuwarden, is begraven rond dinsdag 17 juni 1947 aldaar.

Van Marten en Jacobje is een kind bekend:

1  Jacoba M. Stienstra is geboren op zaterdag 28 september 1901, is overleden op vrijdag 20 mei 1983 Leeuwarden, is begraven op dinsdag 24 mei 1983 aldaar.

V-E  Betze Tjerks Stienstra, zoon van Tjerk Betzes Stienstra (IV-H) en Aukje Klazes Smits, is geboren op maandag 15 mei 1865 Tytsjerk, is overleden voor 1955.

Betze trouwt op zaterdag 9 mei 1896 in de gem. Achtkarspelen met Fetje Groenland, dochter van Wiebe Willems Groenland en Romkje Hendriks Kooi. Fetje is geboren in 1867, is overleden op zaterdag 9 april 1955 Stiens.

Van Betze en Fetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Romkje Stienstra is geboren op woensdag 14 juli 1897 Augustinusga, is overleden op zondag 25 juli 1897 aldaar, is begraven op dinsdag 27 juli 1897 aldaar.

2  Tjerk Betzes Stienstra is geboren op maandag 4 december 1899 om 07.00 uur Eastermar, is als geboren aangegeven op woensdag 6 december 1899 in de gem. Tytsjerksteradiel, is overleden op woensdag 10 november 1976, is begraven rond maandag 15 november 1976 Stiens.

3  Romkje Stienstra is geboren op maandag 17 december 1900 om 09.00 uur Eastermar, is als geboren aangegeven op dinsdag 18 december 1900 in de gem. Tytsjerksteradiel, is overleden op dinsdag 31 december 1968 Stiens, is begraven rond zaterdag 4 januari 1969 aldaar.

4  Aukje Stienstra is geboren op zondag 26 juli 1903 om 21.00 uur Eastermar, is als geboren aangegeven op dinsdag 28 juli 1903 in de gem. Tytsjerksteradiel, is overleden op woensdag 12 april 1967, is begraven rond maandag 17 april 1967 Stiens.

5  Wiebe Stienstra is geboren op donderdag 28 september 1905 om 03.00 uur Eastermar, is als geboren aangegeven op vrijdag 29 september 1905 in de gem. Tytsjerksteradiel, is overleden op donderdag 1 oktober 1992 Franeker, is begraven op dinsdag 6 oktober 1992 Stiens.

6  Wijke Froukje Stienstra is geboren rond 1906, is ongehuwd overleden op zondag 2 februari 1908 in de gem. Tytsjerksteradiel.

7  doodgeboren dochter is doodgeboren op maandag 22 oktober 1906 in de gem. Tytsjerksteradiel.

V-F  Klaas Tjerks Stienstra, zoon van Tjerk Betzes Stienstra (IV-H) en Aukje Klazes Smits, is geboren op maandag 22 april 1867 Tytsjerk, is overleden op donderdag 12 september 1918 Sioux City.

Klaas trouwt op zaterdag 10 mei 1890 in de gem. Leeuwarderadeel met Hiltje Dirks Schaaf, dochter van Dirk Sybes Schaaf en Nieske Kornelis Palstring. Hiltje is geboren op dinsdag 22 maart 1864 Aldtsjerk, is overleden op zondag 15 september 1935 Palo Alto.

Van Klaas en Hiltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Tjerk Klazes Stienstra is geboren op maandag 16 maart 1891 in de gem. Baarderadeel, zie VI-G.

2  Nieske(?) Klazes Stienstra (Nina) is geboren op maandag 16 mei 1892 in de gem. Baarderadeel, is overleden in december 1975 Palo Alto.

Nieske(?) was gehuwd met N.N.

3  Dirk Sijbe Klazes Stienstra (Richard) is geboren op vrijdag 16 juni 1893 Goutum, zie VI-H.

4  Aukje Klazes Stienstra (Anna) is geboren op woensdag 27 februari 1895 Goutum.

Aukje was gehuwd met N.N.

5  Baukje Klazes Stienstra (Bessie) is geboren op zaterdag 13 maart 1897 Goutum, is overleden in juni 1977 Soquel (USA)).

Baukje was gehuwd met N.N.

6  Wijke Klazes Stienstra (Minnie) is geboren op woensdag 18 oktober 1899 Goutum.

Wijke was gehuwd met N.N.

7  Pieter Stienstra is geboren op zondag 20 november 1904 Huizum, zie VI-I.

V-G  Wijke Stienstra, dochter van Tjerk Betzes Stienstra (IV-H) en Aukje Klazes Smits, is geboren op woensdag 26 juli 1871 Jelsum, is overleden in oktober 1941 in de gem. Leeuwarden.

Wijke trouwt op woensdag 25 mei 1892 Leeuwarden met Hotse Hoogerbeets, zoon van Coenraad Hoogerbeets en Jetske Jonker. Hotse is geboren op woensdag 14 november 1866 Leeuwarden.

Van Hotse en Wijke zijn twee kinderen bekend:

1  Jetske Hoogerbeets is geboren op zaterdag 2 februari 1895 Leeuwarden.

2  Tjerk Hoogerbeets is geboren op zondag 23 januari 1898 Leeuwarden.

Generatie VI

VI-A  Hylkje Stienstra, dochter van Betze Gerbens Stienstra (V-A) en Grietje Boersma, is geboren op woensdag 3 december 1890 Leeuwarden.

Hylkje trouwt op zaterdag 29 november 1913 Leeuwarden met Willem Eker, zoon van Berend Eker en Akke Ykema. Willem is geboren op woensdag 10 februari 1892 Sint Nicolaasga.

Van Willem en Hylkje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Akke Eker is geboren rond 1916 Kenten, is overleden op dinsdag 26 augustus 1947 Lochem.

Akke was gehuwd met Alfred Göritzlehner. Alfred is overleden voor augustus 1947.

VI-B  Gerben Stienstra, zoon van Betze Gerbens Stienstra (V-A) en Grietje Boersma, is geboren op maandag 28 maart 1892 Leeuwarden, is overleden op woensdag 30 augustus 1967 aldaar, is begraven op zaterdag 2 september 1967 Lekkum.

Gerben trouwt op zaterdag 10 oktober 1914 Leeuwarden met Aaltje Bijlsma, dochter van Jan Bijlsma en Aplonia Wassenaar. Aaltje is geboren op maandag 5 november 1894 Woudsend, is overleden op vrijdag 9 november 1973 Leeuwarden, is begraven op dinsdag 13 november 1973 Lekkum.

Van Gerben en Aaltje zijn tien kinderen bekend:

1  Ablonia Stienstra is geboren op maandag 5 april 1915, zie VII-A.

2  Grietje Stienstra is geboren op zondag 30 april 1916, zie VII-B.

3  N.N., zie VII-C.

4  Betze Stienstra is geboren op donderdag 4 september 1919 Leeuwarden, zie VII-D.

5  Annie Stienstra is geboren rond 1921, is overleden op vrijdag 6 augustus 1982.

Annie was sinds woensdag 7 juni 1944 gehuwd met N.N.

6  Hetty Gerbens Stienstra is geboren in 1923, zie VII-E.

7  Jan Stienstra is geboren rond augustus 1924, is overleden op maandag 10 november 1924 Leeuwarden.

8  N.N., zie VII-F.

9  Aukje Johanna Stienstra is geboren op donderdag 3 november 1927, zie VII-G.

10  Jitske Stienstra is geboren op woensdag 5 november 1930 Leeuwarden, zie VII-H.

VI-C  Jitze Stienstra, zoon van Betze Gerbens Stienstra (V-A) en Grietje Boersma, is geboren op donderdag 2 april 1896 Leeuwarden, is overleden op maandag 3 december 1979 aldaar.

Jitze trouwt op donderdag 6 juni 1935 met T. Hellingman.

Van Jitze en T zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-I.

VI-D  Uiltje Stienstra, zoon van Betze Gerbens Stienstra (V-A) en Grietje Boersma, is geboren op vrijdag 12 juli 1901 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 29 december 1990, is gecremeerd op woensdag 2 januari 1991 Goutum.

Uiltje trouwt op woensdag 12 februari 1930 Leeuwarden met Jaaike Keizer, dochter van Jildert Keizer en Welmoed Heidanus. Jaaike is geboren op zaterdag 10 juni 1899 Leeuwarden, is als geboren aangegeven op maandag 12 juni 1899 in de gem. Leeuwarden, is overleden op zondag 13 december 1981 Leeuwarden, is gecremeerd op donderdag 17 december 1981 Goutum.

Van Uiltje en Jaaike zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-J.

2  Jildert Sjoerd Stienstra is geboren in juli 1937 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op maandag 1 juli 1991 in de gem. Terschelling, is gecremeerd op donderdag 4 juli 1991 Goutum.

VI-E  Rinske Stienstra, dochter van Jitze Stienstra (V-C) en Rigtje Annes Tiemersma, is geboren op zondag 12 maart 1905 om 09.00 uur Leeuwarden, is als geboren aangegeven op dinsdag 14 maart 1905 in de gem. Leeuwarden, is overleden op donderdag 1 augustus 1991 Leeuwarden, is begraven op dinsdag 6 augustus 1991 aldaar.

Rinske trouwt in 1932 met Hendrik Tolsma, zoon van Tiede Tolsma en F. Brinkman. Hendrik is geboren op dinsdag 18 juni 1907, is overleden op maandag 22 januari 1996 Leeuwarden, is begraven op vrijdag 26 januari 1996 aldaar.

Van Hendrik en Rinske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-F  Trijntje Stienstra, dochter van Jitze Stienstra (V-C) en Rigtje Annes Tiemersma, is geboren op dinsdag 16 juli 1907 om 13.00 uur Leeuwarden, is als geboren aangegeven op woensdag 17 juli 1907 in de gem. Leeuwarden, is overleden op maandag 19 mei 1980 Leeuwarden, is begraven op donderdag 22 mei 1980 Stiens.

Trijntje trouwt op woensdag 17 december 1930 met Geale Tabes de Vries, zoon van Tabe Gaeles de Vries en Klaaske Rienks Kramer. Geale is geboren op donderdag 23 december 1897 Stiens, is overleden op vrijdag 8 december 1989 aldaar, is begraven rond dinsdag 12 december 1989 aldaar.

Van Geale en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  doodgeboren kind de Vries is doodgeboren op zaterdag 11 mei 1946 om 22.00 uur Stiens, is overleden op zaterdag 11 mei 1946, is als overleden aangegeven op maandag 13 mei 1946 in de gem. Leeuwarderadeel.

VI-G  Tjerk Klazes Stienstra, zoon van Klaas Tjerks Stienstra (V-F) en Hiltje Dirks Schaaf, is geboren op maandag 16 maart 1891 in de gem. Baarderadeel, is overleden op donderdag 27 december 1956 Snohomish.

Van Tjerk en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  N.N.

VI-H  Dirk Sijbe Klazes Stienstra (Richard), zoon van Klaas Tjerks Stienstra (V-F) en Hiltje Dirks Schaaf, is geboren op vrijdag 16 juni 1893 Goutum, is overleden op woensdag 9 januari 1985.

Dirk trouwt op vrijdag 17 december 1920 Sioux City (1) met Gladys Othilia Anderberg, dochter van N.N. en N.N.. Gladys is geboren op zondag 16 februari 1902 Hudson, is overleden op donderdag 16 november 1972 Soquel (USA)), is begraven op maandag 20 november 1972 aldaar.

Van Dirk en Gladys zijn vier kinderen bekend:

1  Ralph Eugene Stienstra is geboren op donderdag 29 september 1921 Hudson, zie VII-K.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

Dirk trouwt op donderdag 15 juli 1976 Menlo Park (San Mateo) (2) met Olive Luvern Swadley. Olive is geboren op zaterdag 30 maart 1907 Mobeetie.

VI-I  Pieter Stienstra, zoon van Klaas Tjerks Stienstra (V-F) en Hiltje Dirks Schaaf, is geboren op zondag 20 november 1904 Huizum, is overleden op donderdag 27 juni 1968 Palo Alto, is begraven op maandag 1 juli 1968.

Pieter trouwt rond 1923 (1) met Florence Mosher, dochter van N.N.. Florence is geboren rond 1908 Sioux City.

Van Pieter en Florence zijn twee kinderen bekend:

1  Warren Stienstra is geboren op zondag 22 juni 1924 Iowa, zie VII-L.

2  N.N., zie VII-M.

Pieter was gehuwd (2) met N.N..

Pieter was gehuwd (3) met N.N.

Generatie VII

VII-A  Ablonia Stienstra, dochter van Gerben Stienstra (VI-B) en Aaltje Bijlsma, is geboren op maandag 5 april 1915, is overleden op zondag 24 februari 1985, is begraven Hoorn.

Ablonia trouwt op woensdag 10 november 1937 met Ulrich Modderman. Ulrich is geboren op dinsdag 10 januari 1911, is overleden op vrijdag 18 maart 1994.

Ulrich en Ablonia hebben samen acht kinderen:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VII-B  Grietje Stienstra, dochter van Gerben Stienstra (VI-B) en Aaltje Bijlsma, is geboren op zondag 30 april 1916, is overleden op dinsdag 11 december 2007 Canada.

Grietje trouwt op woensdag 11 februari 1942 in de gem. Leeuwarden met Theodorus Bouwhuis. Theodorus is geboren op woensdag 3 december 1913.

Theodorus en Grietje hebben samen acht kinderen:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  Betze Stienstra, zoon van Gerben Stienstra (VI-B) en Aaltje Bijlsma, is geboren op donderdag 4 september 1919 Leeuwarden, is overleden op maandag 17 december 2007 Wolvega, is gecremeerd op vrijdag 21 december 2007 Goutum.

Betze trouwt op vrijdag 15 november 1946 Leeuwarden met Tjitske Retzes van der Honing (Zus), dochter van Retze Johannes van der Honing en Geeske Geerts Talen. Tjitske is geboren op vrijdag 26 september 1924 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 8 november 2002 aldaar, is gecremeerd op woensdag 13 november 2002 Goutum.

Van Betze en Tjitske zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-A.

2  doodgeboren kind Stienstra is doodgeboren op woensdag 19 december 1951 Leeuwarden, is overleden op woensdag 19 december 1951 om 12.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 21 december 1951 in de gem. Leeuwarden, is begraven op vrijdag 21 december 1951 Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).

3  N.N., zie VIII-B.

VII-E  Hetty Gerbens Stienstra, dochter van Gerben Stienstra (VI-B) en Aaltje Bijlsma, is geboren in 1923, is overleden op woensdag 9 december 1987 Leeuwarden.

Hetty trouwt op vrijdag 27 juni 1947 Leeuwarden met Dirk Postma. Dirk is overleden op vrijdag 10 januari 1986.

Van Dirk en Hetty zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  Aukje Johanna Stienstra, dochter van Gerben Stienstra (VI-B) en Aaltje Bijlsma, is geboren op donderdag 3 november 1927, is overleden op woensdag 30 november 1960 Arnhem, is begraven rond maandag 5 december 1960 aldaar (Moscowa).

Aukje was gehuwd met N.N.

Van N.N. en Aukje is een kind bekend:

1  N.N.

VII-H  Jitske Stienstra, dochter van Gerben Stienstra (VI-B) en Aaltje Bijlsma, is geboren op woensdag 5 november 1930 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 30 april 2004 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 4 mei 2004 Goutum.

Jitske trouwt op dinsdag 13 juli 1954 Leeuwarden met Douwe Dijkstra. Douwe is geboren op zondag 1 augustus 1926 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op dinsdag 27 april 1999 Leeuwarden, is gecremeerd op zaterdag 1 mei 1999 Goutum.

Van Douwe en Jitske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-I  N.N.

VII-J  N.N.

VII-K  Ralph Eugene Stienstra, zoon van Dirk Sijbe Klazes Stienstra (Richard) (VI-H) en Gladys Othilia Anderberg, is geboren op donderdag 29 september 1921 Hudson, is overleden op dinsdag 31 maart 1998.

Ralph was sinds vrijdag 21 mei 1948 gehuwd met N.N.

Ralph en N.N. hebben samen vier kinderen, onder wie:

1  N.N.

VII-L  Warren Stienstra, zoon van Pieter Stienstra (VI-I) en Florence Mosher, is geboren op zondag 22 juni 1924 Iowa, is overleden op dinsdag 13 januari 1998.

Van Warren en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  Roger Stienstra is geboren op dinsdag 7 februari 1956, is overleden in februari 1981.

VII-M  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  N.N.

VIII-B  N.N.

VIII-C  N.N.

One Comment on “De AB-tak”

  1. Hallo Andrys, hierbij wil ik graag reageren over het volgende aangaande mijn grootouders Gerben en Aaltje Stienstra van de AB tak,het gaat hierbij om een aanvulling.Mijn moeder Fokje Stienstra is geboren op 20 september 1925 te Leeuwarden en is overleden op 21 augustus 2016 en gecremeerd te Goutum op 26 augustus. (Fokje was gehuwd met Jacob Broers)
    Froukje Stienstra haar zus is geboren op 22 juni 1918 en overleden op 23 Juli te Pitt Maedows te Canada (Froukje was gehuwd met Theo Tjepkema)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.