De AA-tak

De AA-tak, waartoe ik zelf (niet geheel toevallig) behoor, stamt af van:
Andle Aenes, boer, geboren rond 1550, wonende in Engelum, zoon van Ane.
Hij was gehuwd met Eelck Syuerdts, dochter van Sjoerd.
De naam Stienstra komt in de AA-tak pas na 1811 voor, dus nadat Napoleon in de Franse tijd de Nederlanders had verplicht een achternaam aan te nemen. De kinderen uit de twee huwelijken van Sjoerd Bouwes Stienstra, arbeider, geboren in het jaar 1736 in Beetgum, gedoopt op zondag 30 november 1738 in Engelum, wonende in Stiens, overleden op woensdag 6 december 1820 in Stiens, 84 jaar oud, zoon van Bouwe Sjoerds en Aaltje Gerrits nemen allemaal (alle dertien !) de achternaam Stienstra voor zichzelf en hun kinderen aan.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Sjoerd Bouwes Stienstra (1738-1820)
bestaat uit 1061 personen in 10 generaties.
Dubbele afstamming komt 12 maal voor vanaf generatie IV.
Laatst bijgewerkt: 22 december 2019.

Generatie I

I  Sjoerd Bouwes Stienstra, zoon van Bouwe Sjoerds en Aaltje Gerrits, is gedoopt op zondag 30 november 1738 Engelum, is overleden op woensdag 6 december 1820 Stiens.

Sjoerd trouwt op zondag 14 juni 1761 Stiens (1) met Grietie Rienks. Grietie is geboren rond 1736, is overleden tussen 1784 en 1795.

Van Sjoerd en Grietie zijn tien kinderen bekend:

1  Rienkje Sjoerds Stienstra is gedoopt op zondag 6 februari 1763 Stiens, zie II-A.

2  Bouwe Sjoerds Stienstra is geboren rond september 1764 Stiens, is gedoopt op zondag 21 oktober 1764 aldaar, zie II-B.

3  Berber Sjoerds is gedoopt op zondag 2 november 1766 Stiens, zie II-C.

4  Epkje Sjoerds Stienstra is gedoopt op zondag 25 december 1768 Stiens, zie II-D.

5  Aaltie Sjoerds Stienstra is gedoopt op zondag 16 december 1770 Stiens, zie II-E.

6  Pyter Sjoerds Stienstra is geboren op vrijdag 23 oktober 1772 Stiens, is gedoopt op zondag 31 januari 1773 aldaar, zie II-F.

7  Willem Sjoerds Stienstra is geboren op maandag 10 juli 1775 Stiens, is gedoopt op zondag 30 juli 1775 aldaar, zie II-G.

8  Jetske Sjoerds Stienstra is geboren op vrijdag 31 januari 1777 Stiens, is gedoopt op zondag 9 maart 1777 aldaar, zie II-H.

9  Rienk Sjoerds Stienstra is geboren op dinsdag 4 juli 1780 Stiens, is gedoopt op zondag 30 juli 1780 aldaar, zie II-I.

10  Dieuwke Sjoerds Stienstra is geboren op zaterdag 10 januari 1784 Stiens, is gedoopt op zondag 18 juli 1784 aldaar, zie II-J.

Sjoerd trouwt op zondag 2 augustus 1795 Stiens (2) met Botje Klazes, dochter van Klaas Æsges en Janke Tjerks. Botje is geboren rond 1756 en afkomstig uit Stiens, is overleden op zaterdag 20 mei 1826 om 06.00 uur aldaar.

Botje was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met Lieuwe Æsges.

Van Sjoerd en Botje zijn drie kinderen bekend:

11  Sjoerd Sjoerds Stienstra is geboren op zondag 4 maart 1792 Stiens, zie II-K.

12  Klaas Sjoerds Stienstra is geboren op zaterdag 24 maart 1798 Stiens, zie II-L.

13  Tjerk Sjoerds Stienstra is geboren op dinsdag 6 december 1803 Stiens, zie II-M.

Generatie II

II-A  Rienkje Sjoerds Stienstra, dochter van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Grietie Rienks, is gedoopt op zondag 6 februari 1763 Stiens, is overleden op maandag 19 november 1855 Terwispel.

Rienkje trouwt op dinsdag 29 mei 1787 Oudega (Sm) met Pieter Minzes Zwerver, zoon van Minze Geeles en Janke Jacobs. Pieter is geboren rond 1760 Oudega (Sm), is gedoopt op zondag 22 februari 1761 aldaar, is overleden op zondag 21 augustus 1825 om 08.00 uur Terwispel.

Van Pieter en Rienkje zijn negen kinderen bekend:

1  Minze Pieters Zwerver is geboren op woensdag 6 augustus 1788 Oudega (Sm), is gedoopt op zondag 24 augustus 1788 aldaar, zie III-A.

2  Grietje Pieters Zwerver is geboren op woensdag 4 augustus 1790 Garijp, is gedoopt op maandag 25 april 1791 aldaar.

Grietje trouwt op vrijdag 30 september 1814 in de gem. Opsterland met Rein Ruurds Bijma, zoon van Ruurd Reins Bijma en Joukje Bartels. Rein is geboren rond 1788 in de Knijpe.

3  Sjoerd Pieters Zwerver is geboren op maandag 9 januari 1792 Garijp, is gedoopt op zondag 12 februari 1792 aldaar, zie III-B.

4  Jacob Pieters Zwerver is geboren op donderdag 16 januari 1794, is gedoopt op zondag 16 februari 1794 Oudega (Sm), is overleden op zondag 22 mei 1864.

Jacob trouwt op zaterdag 28 januari 1815 in de gem. Opsterland met Antje Jacobs Meyer, dochter van Jacob Hamkes Meyer en Uilkje Jans. Antje is geboren rond 1795 Langezwaag.

5  Geele Pieters Zwerver is geboren op dinsdag 17 november 1795 Garijp, is gedoopt op zondag 17 januari 1796 aldaar, is overleden op woensdag 20 januari 1847 in de gem. Opsterland.

6  Bouwe Pieters Zwerver is geboren op dinsdag 20 maart 1798 Oudega (Sm), is gedoopt op zondag 8 april 1798 aldaar, zie III-C.

7  Melle Pieters Zwerver is geboren op dinsdag 21 april 1801 Langezwaag, is gedoopt op zondag 27 december 1801 Oudega (Sm), is overleden op woensdag 20 september 1854 in de gem. Opsterland.

8  Janke Pieters Zwerver is geboren rond 1802 Luxwoude, zie III-D.

9  Pieter Pieters Zwerver is geboren rond 1805.

II-B  Bouwe Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Grietie Rienks, is geboren rond september 1764 Stiens, is gedoopt op zondag 21 oktober 1764 aldaar, is overleden op donderdag 4 december 1823 Leeuwarden.

Bouwe trouwt (kerk) op zondag 20 maart 1791 Leeuwarden met Geertruida Jans Horsing, dochter van Jan Horsing en Frouwke Meertens. Geertruida is geboren in 1767 Leek, is overleden op woensdag 25 november 1835 Leeuwarden.

Van Bouwe en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

1  Froukje Bouwes Stienstra is geboren op woensdag 9 oktober 1793 Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 23 oktober 1793 aldaar, is overleden op donderdag 16 september 1858 Alkmaar.

2  Sjoerd Bouwes Stienstra is geboren op zaterdag 11 februari 1797 Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 1 maart 1797 aldaar, zie III-E.

II-C  Berber Sjoerds, dochter van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Grietie Rienks, is gedoopt op zondag 2 november 1766 Stiens, is overleden op zondag 27 mei 1821 aldaar.

Van Berber en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Dirk Stienstra is geboren op vrijdag 24 oktober 1794 Stiens, is gedoopt op zondag 30 november 1794 aldaar, zie III-F.

Berber trouwt op woensdag 20 mei 1812 Stiens (2) met Æbe Æbes Bijlsma, zoon van Aebe Aebes en Nanke Jans. Æbe is geboren op vrijdag 18 december 1778 Hijum, is gedoopt op zondag 21 februari 1779 aldaar, is overleden op woensdag 24 maart 1847 Stiens.

Æbe was later partner (2) van Hylkjen Durks Extra.

II-D  Epkje Sjoerds Stienstra, dochter van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Grietie Rienks, is gedoopt op zondag 25 december 1768 Stiens, is overleden op dinsdag 26 maart 1833 des morgens ten drie uren Leeuwarden, is als overleden aangegeven op woensdag 27 maart 1833 aldaar.

Epkje trouwt op zondag 21 mei 1797 Britsum met Jan Jans Kramer, zoon van Jan Willems Kramer en Antje Jans Postmus. Jan is geboren voor 1775 en afkomstig uit Britsum, is overleden op vrijdag 14 januari 1814 Leeuwarden.

Van Jan en Epkje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Jans Kramer is geboren op vrijdag 2 februari 1798 Britsum, is gedoopt op zondag 25 februari 1798 aldaar.

2  Sjoerd Jans Kramer is geboren op donderdag 9 januari 1800 Britsum, is gedoopt op zondag 9 februari 1800 aldaar, zie III-G.

3  Antje Jans Kramer is geboren rond 1805.

Antje trouwt op zondag 26 mei 1833 in de gem. Leeuwarden met Pieter Jacobs Ferwerda, zoon van Jacob Pieters Ferwerda en Janke Klazes Kingma. Pieter is geboren rond 1801.

4  Dieuwke Jans Kramer is geboren rond maart 1811 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 26 september 1817 om 15.00 uur aldaar.

II-E  Aaltie Sjoerds Stienstra, dochter van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Grietie Rienks, is gedoopt op zondag 16 december 1770 Stiens, is overleden op woensdag 27 december 1843 Vrouwenparochie.

Aaltie trouwt op zondag 14 mei 1797 Vrouwenparochie met Hendrik Dirks Lep, zoon van Dirk Hendriks Lep en Rinske Theunis. Hendrik is geboren Sint Annaparochie, is gedoopt op zondag 6 maart 1763 aldaar, is overleden op vrijdag 1 januari 1836 Vrouwenparochie.

Van Hendrik en Aaltie zijn zes kinderen bekend:

1  Dirk Hendriks Lep is geboren op donderdag 23 augustus 1798 Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 21 oktober 1798 aldaar, zie III-H.

2  Grietje Hendriks Lep is geboren op zaterdag 23 november 1799 Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 26 januari 1800 aldaar.

3  Renske Hendriks Lep is geboren op zaterdag 12 november 1803 Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 2 november 1806 aldaar, zie III-I.

4  Teunis Hendriks Lep is geboren op dinsdag 8 oktober 1805 Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 2 november 1806 aldaar.

5  Sjoerdtje Hendriks Lep is geboren in september 1807 Vrouwenparochie, zie III-J.

6  Sjoerd Hendriks Lep is geboren op maandag 28 oktober 1811 Vrouwenparochie, is overleden op woensdag 9 maart 1887, is als overleden aangegeven op woensdag 9 maart 1887 in de gem. Het Bildt.

Sjoerd trouwt op vrijdag 24 mei 1833 in de gem. Het Bildt met Jisseltje Piebes Tjepkema, dochter van Piebe Tjepkes Tjepkema en Sytske Klazes de Jong. Jisseltje is geboren rond 1804 Oudebildtzijl.

II-F  Pyter Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Grietie Rienks, is geboren op vrijdag 23 oktober 1772 Stiens, is gedoopt op zondag 31 januari 1773 aldaar, is overleden op dinsdag 13 augustus 1833 Jelsum.

Pyter trouwt (kerk) op zondag 14 maart 1802 Jelsum met Tjitske Feddricks Zijlstra, dochter van Fedderik Doekes Zijlstra en Akke Sipkes Kramer. Tjitske is geboren op maandag 12 maart 1781 Jelsum, is gedoopt op zondag 1 april 1781 aldaar, is overleden op dinsdag 17 september 1861 aldaar.

Van Pyter en Tjitske zijn negen kinderen bekend:

1  Grietje Pieters Stienstra is geboren op donderdag 27 januari 1803 Jelsum, is gedoopt op zondag 13 februari 1803 aldaar, zie III-K.

2  Akke Pieters Stienstra is geboren op dinsdag 18 december 1804 Jelsum, is gedoopt op zondag 13 januari 1805 aldaar, is overleden op zaterdag 27 augustus 1814 aldaar.

3  Dieuke Pieters Stienstra is geboren op zondag 21 december 1806 Jelsum, is gedoopt op zondag 1 februari 1807 aldaar, is overleden op maandag 20 januari 1868 Stiens.

Dieuke trouwt op woensdag 18 januari 1832 in de gem. Leeuwarderadeel met Jan Gerbens Porte, zoon van Gerben Jacobs Porte en Elizabeth Wessels Nieuwenhuis. Jan is geboren op woensdag 1 juli 1807 Stiens, is gedoopt op zondag 26 juli 1807 aldaar, is overleden op donderdag 29 april 1875 aldaar.

4  Epkje Pieters Stienstra is geboren op zaterdag 15 april 1809 Jelsum, is gedoopt op zondag 7 mei 1809 aldaar, zie III-L.

5  Feddrik Pieters Stienstra is geboren op zondag 24 november 1811 Jelsum, is gedoopt op zondag 29 december 1811 aldaar, is overleden op woensdag 18 maart 1835 ’s Hertogenbosch.

6  Sjoerd Pieters Stienstra is geboren op zaterdag 4 juni 1814 Jelsum, zie III-M.

7  Akke Pieters Stienstra is geboren op dinsdag 6 mei 1817 Jelsum, is overleden op dinsdag 28 maart 1820 aldaar.

8  Sipke Pieters Stienstra is geboren op donderdag 20 januari 1820 Jelsum, is overleden op dinsdag 28 januari 1823 aldaar.

9  Sipke Pieters Stienstra is geboren op zondag 1 juni 1823 Jelsum, is overleden op donderdag 1 april 1824 aldaar.

II-G  Willem Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Grietie Rienks, is geboren op maandag 10 juli 1775 Stiens, is gedoopt op zondag 30 juli 1775 aldaar, is overleden op donderdag 12 september 1816 Sint Jacobiparochie.

Willem trouwt op zondag 4 mei 1806 Vrouwenparochie met Pijttje Tjerks Terpstra, dochter van Tjerk Dirks Terpstra en Attje Pieters. Pijttje is geboren op vrijdag 29 juni 1781 Marrum, is gedoopt op zondag 29 juli 1781 aldaar, is overleden op woensdag 21 augustus 1833 Sint Jacobiparochie.

Pijttje was later gehuwd (2) met Gerben Douwes de Jong (of: Van der Zee).

Van Willem en Pijttje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjerk Willems Stienstra is geboren op zaterdag 6 mei 1809 Jelsum, is gedoopt op zondag 28 mei 1809 aldaar, zie III-N.

2  Grietje Willems Stienstra is geboren op dinsdag 20 augustus 1811 Jelsum, is gedoopt op zondag 8 september 1811 aldaar, zie III-O.

3  Atje Willems Stienstra is geboren op vrijdag 18 december 1812 Leeuwarden, is Ned. Hervormd gedoopt op zondag 17 januari 1813 aldaar, zie III-P.

4  Jetske Willems Stienstra is geboren op vrijdag 13 januari 1815 Sint Jacobiparochie, zie III-Q.

5  Willem Willems Stienstra is geboren op zondag 16 februari 1817 om 15.00 uur Sint Jacobiparochie, is als geboren aangegeven op dinsdag 18 februari 1817 in de gem. Het Bildt.

II-H  Jetske Sjoerds Stienstra, dochter van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Grietie Rienks, is geboren op vrijdag 31 januari 1777 Stiens, is gedoopt op zondag 9 maart 1777 aldaar, is overleden op donderdag 2 mei 1861 aldaar.

Jetske trouwt op woensdag 6 maart 1816 in de gem. Leeuwarderadeel met Ætse Sijbes van Huizen, zoon van Sybe Hendriks van Huizen en Frijke Rinzes. Ætse is geboren op maandag 18 februari 1782 Oudkerk, is gedoopt op zondag 24 maart 1782 aldaar, is overleden op zondag 29 oktober 1826 Stiens.

Ætse was eerder gehuwd (1) met Trijntje Jans.

Van Ætse en Jetske zijn drie kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Sybe Ætses van Huizen is geboren rond 1814.

2  Grietie Ætses van Huizen is geboren op donderdag 26 september 1816 Stiens, is overleden na 1862.

3  Antje Ætses van Huizen is geboren op zaterdag 9 mei 1818 Stiens, is overleden op woensdag 26 september 1894 om 11.00 uur Hijum.

Antje trouwt op donderdag 5 juni 1851 in de gem. Leeuwarderadeel met Taeke Cornelis Huizinga, zoon van Cornelis Tækes en Doetje Jelmers. Taeke is geboren rond 1806 Stiens, is overleden op zondag 3 november 1889 om 10.00 uur Finkum.

Taeke was eerder gehuwd (1) met Lysbeth Durks Poortman.

II-I  Rienk Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Grietie Rienks, is geboren op dinsdag 4 juli 1780 Stiens, is gedoopt op zondag 30 juli 1780 aldaar, is overleden op donderdag 13 maart 1856 Marssum.

Rienk trouwt (kerk) op donderdag 10 mei 1810 Leeuwarden (1) met Trijntje Egeles. Trijntje is geboren rond 1784 Wirdum (LWL), is overleden op maandag 12 februari 1816 Leeuwarden.

Van Rienk en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Rienks Stienstra is geboren op maandag 28 oktober 1811 Leeuwarden, zie III-R.

2  Egele Rienks Stienstra is geboren op zaterdag 29 april 1815 Leeuwarden, zie III-S.

Rienk trouwt op donderdag 18 september 1817 in de gem. Leeuwarderadeel (2) met Grietje Harings Piersma, dochter van Haring Sjerps Piersma en Durkje Fokkes. Grietje is geboren op vrijdag 11 juli 1777 Lekkum, is gedoopt op zondag 27 juli 1777 aldaar, is overleden op woensdag 10 januari 1838 Engelum.

Rienk trouwt op woensdag 20 februari 1839 in de gem. Menaldumadeel (3) met Hiskje Ypes Bosma, dochter van Ype Everts en Antje Johannes. Hiskje is geboren op dinsdag 26 april 1796 Zwaagwesteinde.

Hiskje was eerder gehuwd (1) met Hoite Tjitzes Ludenga.

II-J  Dieuwke Sjoerds Stienstra, dochter van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Grietie Rienks, is geboren op zaterdag 10 januari 1784 Stiens, is gedoopt op zondag 18 juli 1784 aldaar, is overleden op woensdag 9 augustus 1848 Britsum.

Dieuwke trouwt op zondag 24 mei 1807 Britsum met Jan Keimpes Marinus, zoon van Keimpe Pieters Marinus en Wijtske Jans Feenema. Jan is geboren op donderdag 2 november 1780 Britsum, is gedoopt op zondag 7 januari 1781 aldaar, is overleden op zondag 4 januari 1846 aldaar.

Van Jan en Dieuwke is een kind bekend:

1  Wijtske Jans Marinus is geboren op dinsdag 14 maart 1815 Britsum.

Wijtske trouwt op donderdag 7 december 1837 in de gem. Leeuwarderadeel met Sjoerd Johannes Haitsma, zoon van Johannes Haitzes Haitsma en Trijntje Johannes Nieuwenhuis. Sjoerd is geboren op woensdag 3 juni 1812 Stiens.

II-K  Sjoerd Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Botje Klazes, is geboren op zondag 4 maart 1792 Stiens, is overleden op donderdag 25 juli 1861 aldaar.

Sjoerd trouwt op donderdag 29 juni 1820 in de gem. Leeuwarderadeel met Maayke Fransen Douwma, dochter van Frans Douwes en Sjoukje Gerbens. Maayke is geboren op dinsdag 3 september 1799 Bergum, is gedoopt op zondag 6 oktober 1799 aldaar, is overleden op zondag 30 november 1856 Lekkum.

Van Sjoerd en Maayke zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoukje Sjoerds Stienstra is geboren op dinsdag 17 juni 1823 Lekkum, is overleden na 1829.

2  Frans Sjoerds Stienstra is geboren op donderdag 17 januari 1828 Lekkum.

Frans was gehuwd (1) met Johanna Elizabeth van Hengelen. Johanna is overleden voor 1890. Frans trouwt op woensdag 27 augustus 1890 in de gem. Amsterdam (2) met Margaretha Henrich, dochter van Jan Sirk Andries Henrich en Margaretha Wapstra. Margaretha is geboren rond 1848 Amsterdam.

3  Clara Sjoerds Stienstra is geboren op dinsdag 10 augustus 1830 Lekkum, is overleden op maandag 6 maart 1899 Haarlem, is begraven aldaar.

Clara trouwt op woensdag 1 december 1852 Utrecht met Fokke Jitses van Leijen, zoon van Jitze Jelles van Leijen en Leentje Durks Lourens. Fokke is geboren op donderdag 5 oktober 1820 Zwaagwesteinde, is overleden op donderdag 9 februari 1899 Haarlem, is begraven aldaar.

4  Trijntje Sjoerds Stienstra is geboren op dinsdag 14 januari 1834 Lekkum, is overleden op woensdag 14 september 1927 Leeuwarden.

Trijntje trouwt op woensdag 23 augustus 1882 in de gem. Leeuwarden met Matthijs Matthijssen, natuurlijke zoon van Sjouwkje Mathijssen. Matthijs is geboren op vrijdag 10 januari 1812 Harlingen, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 13 januari 1893 Leeuwarden.

Matthijs was eerder gehuwd (1) met Tjipke Jans van der Veen.

II-L  Klaas Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Botje Klazes, is geboren op zaterdag 24 maart 1798 Stiens, is overleden op woensdag 3 augustus 1859 aldaar.

Klaas was partner van Antje Jennes van der Woude, dochter van Jenne Sjoerds van der Woude en Wikje Doekes. Antje is geboren op maandag 17 oktober 1796 Stiens, is overleden op zaterdag 14 september 1861 aldaar.

Van Klaas en Antje zijn negen natuurlijke kinderen bekend:

1  Sjoerdtje van der Woude is geboren op vrijdag 30 maart 1821 Stiens, zie III-T.

2  Wikje Klazes Stienstra is geboren op woensdag 28 augustus 1822 Stiens.

3  Sjoerd Klazes Stienstra is geboren op woensdag 28 augustus 1822 Stiens, is overleden op vrijdag 24 januari 1823 aldaar.

4  Wikje Klazes Stienstra is geboren op zondag 22 augustus 1824 Stiens, is overleden op dinsdag 18 december 1827 aldaar.

5  Sjoerd Klazes Stienstra is geboren op dinsdag 3 juni 1828 Stiens, is overleden op maandag 15 november 1852 Maastricht, is als overleden aangegeven op dinsdag 16 november 1852 in de gem. Maastricht.

6  Jenne Klazes Stienstra is geboren op woensdag 15 december 1830 Stiens, zie III-U.

7  Wikje van der Woude is geboren op zaterdag 11 mei 1833 Stiens, zie III-V.

8  Æsger Klazes Stienstra is geboren op zondag 14 februari 1836 Stiens, zie III-W.

9  doodgeboren zoon is doodgeboren op woensdag 5 augustus 1840.

II-M  Tjerk Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Bouwes Stienstra (I) en Botje Klazes, is geboren op dinsdag 6 december 1803 Stiens, is overleden op maandag 31 augustus 1885 aldaar.

Tjerk trouwt op donderdag 31 mei 1827 in de gem. Leeuwarderadeel met Aiske Rinzes van der Let, dochter van Rinse Wybrens en Antje Wiegers Wiegersma. Aiske is geboren op dinsdag 1 december 1801 Oenkerk, is gedoopt op zondag 10 januari 1802 Oenkjerk/Giekerk/Wijns, is overleden op dinsdag 27 april 1880 Stiens.

Van Tjerk en Aiske zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Tjerks Stienstra is geboren op maandag 10 maart 1828 Stiens, zie III-X.

2  Rinze Tjerks Stienstra is geboren op maandag 10 maart 1828 Stiens, zie III-Y.

3  Botje Tjerks Stienstra is geboren op vrijdag 7 januari 1831 Stiens, zie III-Z.

4  Maaike Tjerks Stienstra is geboren op dinsdag 1 juli 1834 Stiens, zie III-AA.

Generatie III

III-A  Minze Pieters Zwerver, zoon van Pieter Minzes Zwerver en Rienkje Sjoerds Stienstra (II-A), is geboren op woensdag 6 augustus 1788 Oudega (Sm), is gedoopt op zondag 24 augustus 1788 aldaar, is overleden op zaterdag 24 december 1870 in de gem. Smallingerland.

Minze trouwt op vrijdag 30 september 1814 in de gem. Opsterland met Gaaitske Aukes Zwart, dochter van Auke Meints en Frouwkjen Jans. Gaaitske is geboren rond 1788 Drachten.

Van Minze en Gaaitske zijn zes kinderen bekend:

1  Auke Zwerver is geboren op maandag 11 september 1820 in de gem. Opsterland.

2  Grietje Minzes Zwerver is geboren op vrijdag 9 augustus 1822 in de gem. Opsterland.

3  Grietje Minzes Zwerver is geboren op maandag 31 mei 1824 in de gem. Opsterland.

4  Berbertje Minzes Zwerver is geboren op dinsdag 31 juli 1827 Langezwaag, is overleden op zondag 28 augustus 1898 in de gem. Smallingerland.

Berbertje trouwt op vrijdag 14 mei 1858 in de gem. Smallingerland met Jan Fokkes Hamstra, zoon van Fokke Jans Hamstra en Dieuwke Hendriks Stienstra. Jan is geboren op donderdag 20 januari 1803 Drogeham, is gedoopt op zondag 27 februari 1803, is overleden op zaterdag 27 maart 1869 Oudega (Sm).

5  Janke Minzes Zwerver is geboren op donderdag 19 juli 1832 in de gem. Opsterland.

6  Rigtsje Minzes Zwerver is geboren op zondag 29 december 1833 in de gem. Opsterland.

III-B  Sjoerd Pieters Zwerver, zoon van Pieter Minzes Zwerver en Rienkje Sjoerds Stienstra (II-A), is geboren op maandag 9 januari 1792 Garijp, is gedoopt op zondag 12 februari 1792 aldaar, is overleden op donderdag 6 augustus 1840 in de gem. Tietjerksteradeel.

Sjoerd trouwt op dinsdag 2 januari 1827 in de gem. Opsterland met Froukjen Jochums de Valk, dochter van Jochum Jelles en Mettje Lammerts. Froukjen is geboren rond 1808 Terwispel, is overleden op dinsdag 3 november 1835 Langezwaag.

Van Sjoerd en Froukjen zijn vier kinderen bekend:

1  Jochem Sjoerds Zwerver.

2  Pieter Sjoerds Zwerver.

3  Rienk Sjoerds Zwerver.

4  Marten Sjoerds Zwerver is geboren rond april 1835, is overleden op woensdag 12 augustus 1835 Stavoren.

III-C  Bouwe Pieters Zwerver, zoon van Pieter Minzes Zwerver en Rienkje Sjoerds Stienstra (II-A), is geboren op dinsdag 20 maart 1798 Oudega (Sm), is gedoopt op zondag 8 april 1798 aldaar, is overleden op vrijdag 11 juni 1880 in de gem. Opsterland.

Bouwe trouwt op dinsdag 3 januari 1826 in de gem. Opsterland met Lummigjen Andries Akkerman, dochter van Andries Everts Akkerman en Maaike Jeens. Lummigjen is geboren rond 1801 Tjalleberd, waarschijnlijk is overleden op dinsdag 18 juni 1872 in de gem. Opsterland.

Van Bouwe en Lummigjen zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Bouwes Zwerver is geboren op donderdag 10 augustus 1826 Terwispel, is overleden op vrijdag 23 september 1898 om 15.30 uur Leeuwarden.

Pieter was gehuwd (1) met Ynskje Klazes de Vries. Pieter trouwt op donderdag 4 oktober 1894 in de gem. Utingeradeel (2) met Maaike Westra, dochter van Tjeerd Westra en Elisabeth Miedema. Maaike is geboren rond 1833 Sneek, is overleden na 1898.

Maaike was eerder gehuwd (1) met Durk de Brock.

2  Andries Bouwes Zwerver is geboren op zondag 17 mei 1829 Langezwaag, zie IV-A.

3  Minze Bouwes Zwerver is geboren op vrijdag 7 oktober 1831 in de gem. Opsterland.

4  Jeen Bouwes Zwerver is geboren op vrijdag 31 januari 1834 Langezwaag.

Jeen was gehuwd met Akke Freerks van Zwol, dochter van Freerk Johannes van Zwol en Sybrigjen Berends de Groot. Akke is geboren rond 1831 Langezwaag.

5  Rienkjen Bouwes Zwerver is geboren op zaterdag 26 maart 1836 in de gem. Opsterland.

6  Evert Bouwes Zwerver is geboren op donderdag 14 juni 1838 in de gem. Opsterland.

III-D  Janke Pieters Zwerver, dochter van Pieter Minzes Zwerver en Rienkje Sjoerds Stienstra (II-A), is geboren rond 1802 Luxwoude, is overleden op maandag 10 december 1855 in de gem. Opsterland.

Janke trouwt op donderdag 1 mei 1828 in de gem. Opsterland met Jan Arends van den Berg, zoon van Arend Hendriks van den Berg en Hendrikje Jans Ketellapper. Jan is geboren rond 1804 Terwispel.

Van Jan en Janke is een kind bekend:

1  Marten Jans van den Berg is geboren rond 1842 Tjalleberd, zie IV-B.

III-E  Sjoerd Bouwes Stienstra, zoon van Bouwe Sjoerds Stienstra (II-B) en Geertruida Jans Horsing, is geboren op zaterdag 11 februari 1797 Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 1 maart 1797 aldaar, is overleden op dinsdag 31 oktober 1837 aldaar.

Sjoerd trouwt op zondag 10 september 1815 in de gem. Leeuwarden met Maria Lucia (Waslander) van Lon, dochter van Coenraad Waslander van Lon en Catharina Elizabeth Heringa. Maria is geboren op zaterdag 10 oktober 1795 Leeuwarden, is Ned. Hervormd gedoopt op vrijdag 30 oktober 1795 aldaar, is overleden op zondag 16 maart 1862 Utrecht.

Maria was later gehuwd (2) met Arnoldus Weremëus Buning.

Van Sjoerd en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Bouwe Sjoerds Stienstra is geboren op zaterdag 11 januari 1817 Leeuwarden, zie IV-C.

2  Geertruida Catherina Elisabeth Sjoerds Stienstra is geboren op zaterdag 27 februari 1819 Leeuwarden, zie IV-D.

III-F  Dirk Stienstra, natuurlijke zoon van Berber Sjoerds (II-C), is geboren op vrijdag 24 oktober 1794 Stiens, is gedoopt op zondag 30 november 1794 aldaar, is overleden op zaterdag 14 februari 1846 aldaar.

Dirk trouwt op donderdag 28 februari 1833 in de gem. Het Bildt met Etje Kornelis Tjepkema, dochter van Kornelis Tjepkes Tjepkema en Doetje Melis Schaaf. Etje is geboren op woensdag 17 juni 1807 Nieuwebildtzijl, is gedoopt op zondag 3 juli 1808 Vrouwenparochie, is overleden op zaterdag 6 maart 1869 Stiens.

Van Dirk en Etje zijn vijf kinderen bekend:

1  Berber Dirks Stienstra is geboren op dinsdag 2 december 1834 Stiens, is overleden op zaterdag 25 november 1882 Cornjum.

2  Doetje Dirks Stienstra is geboren op dinsdag 25 oktober 1836 Stiens, is overleden op donderdag 14 februari 1861 aldaar.

3  Kornelis Dirks Stienstra is geboren op dinsdag 18 december 1838 Stiens, zie IV-E.

4  Tjepke Dirks Stienstra is geboren op woensdag 26 mei 1841 Stiens, zie IV-F.

5  Bouwe Dirk Stienstra is geboren op vrijdag 10 januari 1845 Stiens, zie IV-G.

III-G  Sjoerd Jans Kramer, zoon van Jan Jans Kramer en Epkje Sjoerds Stienstra (II-D), is geboren op donderdag 9 januari 1800 Britsum, is gedoopt op zondag 9 februari 1800 aldaar, is overleden op dinsdag 12 oktober 1880 Lekkum.

Sjoerd trouwt op woensdag 17 juli 1833 in de gem. Leeuwarderadeel met Minke Pieters Dijkstra, dochter van Pieter Rinzes Dijkstra en Aaltje Johannes Vlas. Minke is geboren op dinsdag 30 oktober 1798 Stiens, is gedoopt op zondag 16 december 1798 aldaar, is overleden op zaterdag 14 augustus 1869 Lekkum.

Van Sjoerd en Minke zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Sjoerds Kramer is geboren op maandag 21 juli 1834 Lekkum, is Chr. Gereformeerd gedoopt, zie IV-H.

2  Pieter Sjoerds Kramer is geboren op woensdag 18 mei 1836 Lekkum, is overleden op dinsdag 6 april 1841 in de gem. Leeuwarderadeel.

3  Epke Sjoerds Kramer is geboren op vrijdag 23 november 1838 Lekkum, is Chr. Gereformeerd gedoopt, zie IV-I.

4  Aaltje Sjoerds Kramer is geboren op vrijdag 18 december 1840 Lekkum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie IV-J.

III-H  Dirk Hendriks Lep, zoon van Hendrik Dirks Lep en Aaltie Sjoerds Stienstra (II-E), is geboren op donderdag 23 augustus 1798 Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 21 oktober 1798 aldaar, is overleden op dinsdag 16 juli 1861 in de gem. Het Bildt.

Dirk trouwt op zondag 14 mei 1826 in de gem. Het Bildt met Jantje Johannes Tangsma, dochter van Johannes Jans Tang en Jannigje Jans. Jantje is geboren rond 1799 Stiens, is overleden op maandag 15 maart 1858 in de gem. Leeuwarderadeel.

Van Dirk en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Dirks Lep is geboren op dinsdag 27 februari 1827 Finkum, zie IV-K.

2  Aaltje Dirks Lep is geboren op woensdag 19 januari 1831 Stiens, is ongehuwd overleden op donderdag 2 juli 1868 aldaar.

3  Jannigje Dirks Lep is geboren op maandag 9 maart 1835 Stiens, zie IV-L.

III-I  Renske Hendriks Lep, dochter van Hendrik Dirks Lep en Aaltie Sjoerds Stienstra (II-E), is geboren op zaterdag 12 november 1803 Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 2 november 1806 aldaar.

Renske trouwt op donderdag 9 april 1835 in de gem. Het Bildt met Tjepke Piebes Tjepkema, zoon van Piebe Tjepkes Tjepkema en Sytske Klazes de Jong. Tjepke is geboren rond 1803 Vrouwenparochie.

Van Tjepke en Renske is een kind bekend:

1  N.N., zie IV-M.

III-J  Sjoerdtje Hendriks Lep, dochter van Hendrik Dirks Lep en Aaltie Sjoerds Stienstra (II-E), is geboren in september 1807 Vrouwenparochie, is overleden op dinsdag 5 januari 1886 in de gem. Het Bildt.

Sjoerdtje trouwt op donderdag 4 juni 1846 in de gem. Het Bildt met Willem Pieters Wijngaarden. Willem is geboren op zaterdag 14 augustus 1813 Finkum, is overleden op dinsdag 21 september 1880 in de gem. Het Bildt.

Van Willem en Sjoerdtje is een kind bekend:

1  Aaltje Wijngaarden is geboren op vrijdag 26 februari 1847 Vrouwenparochie.

Aaltje trouwt op donderdag 28 oktober 1869 in de gem. Het Bildt met Hendrik Annes Ottema. Hendrik is geboren op maandag 26 juli 1841 Oudebildtzijl, is overleden op dinsdag 28 december 1897 Almelo.

III-K  Grietje Pieters Stienstra, dochter van Pyter Sjoerds Stienstra (II-F) en Tjitske Feddricks Zijlstra, is geboren op donderdag 27 januari 1803 Jelsum, is gedoopt op zondag 13 februari 1803 aldaar, is overleden op dinsdag 9 juli 1878 Britsum.

Grietje trouwt op woensdag 9 mei 1827 in de gem. Leeuwarderadeel (1) met Haye Klazes Nicolai, zoon van Klaas Watzes Nicolai en Trijntje Hayes Hayma. Haye is geboren op vrijdag 10 november 1797 Britsum, is gedoopt op zondag 24 december 1797 aldaar, is overleden op donderdag 28 november 1839 aldaar.

Van Haye en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Hayes Nicolay is geboren op maandag 11 februari 1828 Britsum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie IV-N.

2  Tjitske Hayes Nicolay is geboren op zondag 7 februari 1830 Britsum, zie IV-O.

3  Pieter Hayes Nicolay is geboren op donderdag 24 december 1835 Britsum, zie IV-P.

Grietje trouwt op donderdag 18 mei 1843 (2) met Isk Hendriks Tigchelaar, zoon van Hendrik Sijtzes Tigchelaar en Grietje Iskes Reitsma. Isk is geboren op vrijdag 2 januari 1818 Blessum, is overleden op vrijdag 22 november 1878 Britsum.

Van Isk en Grietje is een kind bekend:

4  Grietje Isk Tigchelaar is geboren op donderdag 5 augustus 1847 Britsum, is overleden op woensdag 18 februari 1857.

III-L  Epkje Pieters Stienstra, dochter van Pyter Sjoerds Stienstra (II-F) en Tjitske Feddricks Zijlstra, is geboren op zaterdag 15 april 1809 Jelsum, is gedoopt op zondag 7 mei 1809 aldaar, is overleden op woensdag 6 september 1871 Stiens.

Epkje trouwt op zaterdag 16 mei 1846 in de gem. Leeuwarderadeel, trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1846 Stiens met Jan Taekes Haanstra, zoon van Taeke Jans Haanstra en Trijntje Wiebes van der Plaats. Jan is geboren op vrijdag 8 maart 1822 Stiens, is overleden op woensdag 8 december 1875 aldaar.

Van Jan en Epkje is een kind bekend:

1  Trijntje Jans Haanstra is geboren op zondag 22 augustus 1847 Stiens, is overleden op donderdag 8 juni 1848 aldaar.

III-M  Sjoerd Pieters Stienstra, zoon van Pyter Sjoerds Stienstra (II-F) en Tjitske Feddricks Zijlstra, is geboren op zaterdag 4 juni 1814 Jelsum, is overleden op zondag 28 juni 1891 aldaar.

Sjoerd trouwt op donderdag 16 mei 1839 in de gem. Leeuwarderadeel (1) met Akke Ruurds Swettema, dochter van Ruurd Alberts Zwettema en Rinske Johannes. Akke is geboren op zaterdag 22 februari 1817 om 02.00 uur Deinum, is overleden op woensdag 27 mei 1840 Jelsum.

Sjoerd trouwt op vrijdag 24 maart 1848 in de gem. Leeuwarderadeel of trouwt op vrijdag 24 maart 1848 (2) met Yttje Jans Korf, dochter van Jan Pieters Korf en Dieuwke Sakes Ritsma. Yttje is geboren op woensdag 20 september 1820 Jelsum, is overleden op zondag 13 juli 1884 aldaar.

Van Sjoerd en Yttje zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Sjoerds Stienstra is geboren op maandag 26 februari 1849 Jelsum, zie IV-Q.

2  Dieuwke Sjoerds Stienstra is geboren op woensdag 10 juli 1850 Jelsum, is ongehuwd overleden op zondag 13 februari 1916 aldaar.

3  Jan Sjoerds Stienstra is geboren op zondag 5 december 1852 Jelsum, is overleden op vrijdag 25 februari 1853 aldaar.

4  Jan Sjoerds Stienstra is geboren op dinsdag 5 december 1854 Jelsum, zie IV-R.

5  Freerk (Fedrik) Sjoerds Stienstra is geboren op donderdag 19 februari 1857 Jelsum, is overleden op woensdag 2 april 1862 aldaar.

6  Fredrik Sjoerds Stienstra is geboren op zaterdag 3 mei 1862 Jelsum, zie IV-S.

III-N  Tjerk Willems Stienstra, zoon van Willem Sjoerds Stienstra (II-G) en Pijttje Tjerks Terpstra, is geboren op zaterdag 6 mei 1809 Jelsum, is gedoopt op zondag 28 mei 1809 aldaar, is overleden op zaterdag 10 december 1881 Sint Jacobiparochie.

Tjerk trouwt op zondag 25 maart 1832 in de gem. Het Bildt met Grietje Dirks de Jong, dochter van Dirk Sybes de Jong en Maartje Hessels Wenselaar. Grietje is geboren op vrijdag 14 januari 1814 Sint Jacobiparochie, is overleden voor 1906.

Van Tjerk en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Willem Tjerks Stienstra is geboren op woensdag 26 september 1832 Sint Jacobiparochie, is overleden op woensdag 26 december 1832 aldaar.

2  Pietje Tjerks Stienstra is geboren op zondag 10 november 1833 Sint Jacobiparochie, zie IV-T.

3  Dirk Tjerks Stienstra is geboren op zondag 5 juni 1836 Sint Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 5 juli 1842 aldaar.

4  Maartje Tjerks Stienstra is geboren op dinsdag 24 maart 1840 Sint Jacobiparochie, zie IV-U.

5  Dirkje Tjerks Stienstra is geboren op dinsdag 28 februari 1843 Sint Jacobiparochie, is overleden op vrijdag 14 oktober 1910 Vrouwenparochie.

Dirkje trouwt op donderdag 18 oktober 1906 in de gem. Het Bildt met Jasper de Jong, zoon van Dirk de Jong en Trijntje Dijkstra. Jasper is geboren rond 1857 Vrouwenparochie, is overleden rond maandag 14 april 1924 in de gem. Het Bildt.

6  Doetje Tjerks Stienstra is geboren op maandag 29 september 1845 Sint Jacobiparochie.

7  Dooitze Tjerks Stienstra is geboren rond 1846 Sint Jacobiparochie, is overleden op zondag 8 september 1850 aldaar.

8  Doetje Tjerks Stienstra is geboren op dinsdag 27 mei 1851 Sint Jacobiparochie, is overleden op donderdag 25 januari 1894 aldaar.

III-O  Grietje Willems Stienstra, dochter van Willem Sjoerds Stienstra (II-G) en Pijttje Tjerks Terpstra, is geboren op dinsdag 20 augustus 1811 Jelsum, is gedoopt op zondag 8 september 1811 aldaar, is overleden op zondag 7 september 1862 Sint Annaparochie.

Grietje trouwt op donderdag 27 maart 1834 in de gem. Het Bildt met Jacob Rinderts Dijkstra, zoon van Rindert Ruurds Dijkstra en Ytske Jacobs. Jacob is geboren op woensdag 10 oktober 1804 Sint Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 4 november 1804 aldaar, is overleden op zondag 23 september 1860 Sint Annaparochie.

Van Jacob en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Rindert Jacobs Dijkstra is geboren op zaterdag 1 november 1834 Sint Annaparochie.

2  Pietje Jacobs Dijkstra is geboren op zaterdag 25 maart 1837 Sint Annaparochie.

3  Ytske Jacobs Dijkstra is geboren op maandag 18 maart 1839 Sint Annaparochie.

4  Willem Jacobs Dijkstra is geboren op vrijdag 16 februari 1844 Sint Annaparochie.

III-P  Atje Willems Stienstra, dochter van Willem Sjoerds Stienstra (II-G) en Pijttje Tjerks Terpstra, is geboren op vrijdag 18 december 1812 Leeuwarden, is Ned. Hervormd gedoopt op zondag 17 januari 1813 aldaar, is overleden op zondag 28 juli 1844 Sint Jacobiparochie.

Atje trouwt op donderdag 16 mei 1844 in de gem. Het Bildt met Pieter Arjens Reitsma, zoon van Arjen Theunis Reitsma en Tjitske Pieters. Pieter is geboren op woensdag 6 maart 1822 Sint Jacobiparochie, is overleden na 1844.

Pieter was later gehuwd (2) met Baukje Frederiks Sanders.

Van Pieter en Atje is een kind bekend:

1  Tjitske Pieters Reitsma is geboren op vrijdag 17 mei 1844 Sint Jacobiparochie.

III-Q  Jetske Willems Stienstra, dochter van Willem Sjoerds Stienstra (II-G) en Pijttje Tjerks Terpstra, is geboren op vrijdag 13 januari 1815 Sint Jacobiparochie, is overleden op donderdag 2 augustus 1894 Sint Annaparochie.

Jetske trouwt op donderdag 5 mei 1836 in de gem. Het Bildt met Douwe Eiberts Miedema, zoon van Eibert Jans Miedema en Grietje Pieters Burmanje(?). Douwe is geboren op dinsdag 24 november 1807 Boer, is gedoopt op zaterdag 26 december 1807 aldaar, is overleden op zaterdag 24 maart 1888 Sint Jacobiparochie.

Van Douwe en Jetske zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Douwes Miedema is geboren op maandag 25 december 1837 Sint Jacobiparochie, zie IV-V.

2  Willem Douwes Miedema is geboren op vrijdag 29 april 1842 Sint Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 14 juni 1842 aldaar.

III-R  Grietje Rienks Stienstra, dochter van Rienk Sjoerds Stienstra (II-I) en Trijntje Egeles, is geboren op maandag 28 oktober 1811 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 4 december 1886 aldaar.

Grietje trouwt op zondag 20 juni 1841 in de gem. Leeuwarden met Jurjen Meinderts Groenewoud, zoon van Meindert Groenewoud en Aukje Bruinsma. Jurjen is geboren op donderdag 14 oktober 1813 Stiens, is overleden op zaterdag 13 april 1895 Leeuwarden.

Van Jurjen en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Meindert Groenewoud is geboren op zaterdag 26 maart 1842 Leeuwarden, is overleden op donderdag 22 oktober 1896 aldaar.

2  Trijntje Groenewoud is geboren op dinsdag 5 november 1844 Leeuwarden.

Trijntje trouwt op woensdag 23 mei 1866 in de gem. Leeuwarderadeel met Pieter Rinzes Tibbertsma, zoon van Rinze Hendriks Tibbertsma en Lipkje Luitzes Kleyterp. Pieter is geboren rond 1842 Roordahuizum.

3  Rienk Groenewoud is geboren op zondag 17 mei 1846 Leeuwarden.

Rienk trouwt op zaterdag 9 november 1872 in de gem. Leeuwarderadeel met Aukje Jelles Terpstra, dochter van Jelle Ouwes Terpstra en Antje Jelles Haarsma. Aukje is geboren rond 1849 Huizum.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 24 oktober 1849 Leeuwarden.

5  Koen Groenewoud is geboren op zaterdag 15 februari 1851 Leeuwarden.

III-S  Egele Rienks Stienstra, zoon van Rienk Sjoerds Stienstra (II-I) en Trijntje Egeles, is geboren op zaterdag 29 april 1815 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 30 januari 1894 Boksum.

Egele trouwt op woensdag 16 mei 1838 in de gem. Menaldumadeel (1) met Geertje Gerbens Heslinga, dochter van Gerben Jacobs Heslinga en Aukje Nannes Terpstra. Geertje is geboren op donderdag 9 april 1818 Beetgum, is overleden op zondag 8 juli 1849 aldaar.

Van Egele en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Rienk Egeles Stienstra is geboren op dinsdag 22 januari 1839 Beetgum, zie IV-W.

2  Aukje Egeles Stienstra is geboren op vrijdag 28 januari 1842 Beetgum, zie IV-X.

3  Trijntje Egeles Stienstra is geboren op zondag 18 februari 1844 Engelum, zie IV-Y.

4  Grietje Egeles Stienstra is geboren op donderdag 7 juni 1849 Beetgum, is overleden op donderdag 20 december 1849 aldaar.

Egele trouwt op woensdag 22 mei 1850 in de gem. Menaldumadeel (2) met Tietje Pieters van der Veen, dochter van Pieter Baukes van der Veen en Akke Reinders. Tietje is geboren op zondag 17 maart 1811, is gedoopt op zondag 26 januari 1812 Oenkjerk/Giekerk/Wijns, is overleden op zondag 7 augustus 1859 in de gem. Menaldumadeel.

Tietje was eerder gehuwd (1) met Pieter Johannes Haitsma.

Van Egele en Tietje is een kind bekend:

5  Grietje Egeles Stienstra is geboren op woensdag 1 september 1852 Beetgum, is overleden op zaterdag 17 oktober 1942 Leeuwarden in Gabbema Gasthuis.

Grietje trouwt op zaterdag 15 mei 1875 in de gem. Leeuwarderadeel met Pieter Wierds Klaver, zoon van Wierd Gerbens Klaver en Hinke Pieters Hiemstra. Pieter is geboren op woensdag 3 januari 1849 Jelsum, is overleden op vrijdag 17 februari 1905 Lekkum.

Egele trouwt op woensdag 6 december 1865 in de gem. Menaldumadeel (3) met Jetske Jans Klinkert, dochter van Jan Hendriks Klinkert en Tietje Meinderts Groenewoud. Jetske is geboren op maandag 6 november 1820 Engelum, is overleden op donderdag 26 januari 1905 Jorwerd.

Jetske was eerder gehuwd (1) met Lolke Rinzes Boersma.

III-T  Sjoerdtje van der Woude, natuurlijke dochter van Klaas Sjoerds Stienstra (II-L) en Antje Jennes van der Woude, is geboren op vrijdag 30 maart 1821 Stiens, is overleden op woensdag 22 december 1909 aldaar.

Van Sjoerdtje en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Antje Stienstra is geboren in 1845 Stiens, is overleden op vrijdag 5 juni 1846 aldaar.

Sjoerdtje trouwt op vrijdag 18 juli 1851 in de gem. Leeuwarderadeel (2) met Johannes Dirks Lep, zie IV-K.

Van Johannes en Sjoerdtje zijn vijf kinderen bekend:

2  Jantje Johannes Lep is geboren op vrijdag 28 februari 1851 Stiens, is ongehuwd overleden op zondag 13 augustus 1871 aldaar.

3  Antje Johannes Lep is geboren op woensdag 20 augustus 1856 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op vrijdag 12 april 1861 aldaar.

4  Dirkje Johannes Lep is geboren op vrijdag 5 februari 1858 Finkum, is overleden op woensdag 29 juli 1863 Stiens.

5  Dirk Johannes Lep is geboren op zondag 10 maart 1861 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op vrijdag 15 maart 1861 aldaar.

6  Antje Dirk Lep is geboren op zondag 10 augustus 1862 Stiens, is overleden op dinsdag 28 juli 1863 aldaar.

III-U  Jenne Klazes Stienstra, natuurlijke zoon van Klaas Sjoerds Stienstra (II-L) en Antje Jennes van der Woude, is geboren op woensdag 15 december 1830 Stiens, is overleden op dinsdag 6 maart 1906 Finkum.

Jenne trouwt op zondag 9 december 1866 in de gem. Leeuwarderadeel met Lysbeth Klazes Post, dochter van Klaas Klazes Post en Dieuwke Alberts Visser. Lysbeth is geboren op woensdag 9 september 1835 Finkum, is overleden op dinsdag 31 juli 1906 aldaar.

Van Jenne en Lysbeth zijn tien kinderen bekend:

1  Klaas Jennes Stienstra is geboren op dinsdag 24 december 1867 Hallum, is overleden op maandag 6 januari 1868 aldaar.

2  Klaas Jennes Stienstra is geboren op dinsdag 29 december 1868 Finkum, zie IV-Z.

3  Dieuwke Jennes Stienstra is geboren op maandag 6 december 1869 Finkum, zie IV-AA.

4  Antje Jennes Stienstra is geboren op donderdag 8 december 1870 Finkum, is overleden op zondag 24 september 1871 aldaar.

5  Sjoerd Jennes Stienstra is geboren op maandag 4 december 1871 Finkum, is overleden op zondag 16 februari 1873 aldaar.

6  Albert Jennes Stienstra is geboren op woensdag 18 december 1872 Finkum, is overleden op zondag 31 augustus 1873 aldaar.

7  Antje Jennes Stienstra is geboren op woensdag 1 april 1874 Finkum, is overleden op donderdag 24 mei 1877 aldaar.

8  Sjoerd Jennes Stienstra is geboren op vrijdag 4 juni 1875 Finkum, is overleden op dinsdag 20 juli 1875 aldaar.

9  Leentje Jennes Stienstra is geboren op zaterdag 18 november 1876 Finkum, is overleden op vrijdag 12 januari 1877 aldaar.

10  Æsge Jennes Stienstra is geboren op zondag 20 oktober 1878 Finkum, zie IV-AB.

III-V  Wikje van der Woude, natuurlijke dochter van Klaas Sjoerds Stienstra (II-L) en Antje Jennes van der Woude, is geboren op zaterdag 11 mei 1833 Stiens, is overleden op zaterdag 7 januari 1871 Hijum.

Wikje trouwt op donderdag 11 juli 1861 in de gem. Het Bildt (1) met Eelke Jippes Bokma. Eelke is overleden voor 1863.

Wikje trouwt op zaterdag 16 mei 1863 in de gem. Ferwerderadeel (2) met Doeke Alberts van Dijk, zoon van Albert Cornelis van Dijk en Geertje Jans Porte. Doeke is geboren op zaterdag 8 augustus 1829 Hijum, waarschijnlijk is overleden op woensdag 4 december 1889 Leeuwarden.

Doeke was eerder gehuwd (1) met Durkje Alles Wiersma. Doeke was later gehuwd (3) met Sjeudtje Andries Siegersma.

Van Doeke en Wikje is een kind bekend:

1  Dieuwke van Dijk is geboren rond 1865 in de gem. Ferwerderadeel.

Dieuwke was gehuwd (1) met Harm van der Schaaf. Harm is overleden voor 1908. Dieuwke trouwt op woensdag 7 oktober 1908 in de gem. Amsterdam (2) met Gabe Ronner, zoon van Arjen Ronner en Grietje Boonstra. Gabe is geboren rond 1869 Leeuwarden.

III-W  Æsger Klazes Stienstra, natuurlijke zoon van Klaas Sjoerds Stienstra (II-L) en Antje Jennes van der Woude, is geboren op zondag 14 februari 1836 Stiens, is overleden op woensdag 25 april 1900 Finkum.

Æsger trouwt op woensdag 5 mei 1858 in de gem. Leeuwarderadeel met Jannigje Dirks Lep, zie IV-L.

Van Æsger en Jannigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Æsgers Stienstra is geboren op donderdag 21 oktober 1858 Oude Leije, zie IV-AC.

2  Jantje Æsgers Stienstra is geboren rond woensdag 14 november 1860 Hallum, is overleden op zondag 13 januari 1861 aldaar.

3  Durk Æsgers Stienstra is geboren op woensdag 29 april 1863 Finkum, zie IV-AD.

4  Jantje Æsgers Stienstra is geboren op woensdag 23 mei 1866 Finkum, zie IV-AE.

5  Klaaske Æsgers Stienstra is geboren op donderdag 25 november 1869 Finkum, is overleden op zaterdag 7 januari 1888 aldaar.

6  Sjoerdje Æsgers Stienstra is geboren op zaterdag 8 maart 1873 Finkum, is overleden op maandag 1 september 1873 aldaar.

7  Sjoerd Æsgers Stienstra is geboren op maandag 13 maart 1876 Finkum, is overleden op maandag 20 maart 1876 aldaar.

III-X  Antje Tjerks Stienstra, dochter van Tjerk Sjoerds Stienstra (II-M) en Aiske Rinzes van der Let, is geboren op maandag 10 maart 1828 Stiens, is overleden op zondag 12 januari 1896 aldaar.

Antje trouwt op woensdag 11 mei 1853 in de gem. Leeuwarderadeel (1) met Jouke Sakes Porte, zoon van Sake Pieters Porte en Jeltje Pieters Burmania. Jouke is overleden op woensdag 31 oktober 1866 Stiens.

Van Jouke en Antje is een kind bekend:

1  Aiske Joukes Porte is geboren op woensdag 10 oktober 1855 Britsum, zie IV-AF.

Antje trouwt op donderdag 5 mei 1870 in de gem. Leeuwarderadeel (2) met Aan Gerrits Rijpstra, zoon van Gerrit Aans Rijpstra en Akke Johannes Bijlsma. Aan is geboren op donderdag 7 februari 1822 Goutum.

Aan was eerder gehuwd (1) met Geertje Jans Grouwstra.

III-Y  Rinze Tjerks Stienstra, zoon van Tjerk Sjoerds Stienstra (II-M) en Aiske Rinzes van der Let, is geboren op maandag 10 maart 1828 Stiens, is overleden op woensdag 24 februari 1892 aldaar.

Rinze trouwt op woensdag 13 mei 1863 in de gem. Leeuwarderadeel met Dieuwke Eelkes de Wal, dochter van Eelke Pieters de Wal en Minke Sybes Minnema. Dieuwke is geboren op donderdag 23 november 1837 Jelsum, is overleden op zondag 10 november 1918 Stiens.

Van Rinze en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1  Minke Rinzes Stienstra is geboren op dinsdag 1 maart 1864 Stiens, is G.K. gedoopt, zie IV-AG.

2  Aiske Rinzes Stienstra is geboren op woensdag 27 september 1865 Stiens, is overleden op maandag 21 september 1885 aldaar.

3  Sybrigje Rinzes Stienstra is geboren op donderdag 3 juni 1875 Stiens, is overleden op zaterdag 12 mei 1877 aldaar.

III-Z  Botje Tjerks Stienstra, dochter van Tjerk Sjoerds Stienstra (II-M) en Aiske Rinzes van der Let, is geboren op vrijdag 7 januari 1831 Stiens, is overleden op zondag 24 augustus 1902 Britsum.

Botje trouwt op vrijdag 15 juli 1853 in de gem. Leeuwarderadeel met Dirk Jans Hofman, zoon van Jan Durks Hofman en Aukje Haijes Hoekstra. Dirk is geboren op woensdag 25 februari 1829 Stiens, is overleden op dinsdag 22 juni 1886 Britsum.

Van Dirk en Botje zijn vijf kinderen bekend:

1  Æiske Dirks Hofman is geboren op dinsdag 18 oktober 1853 Stiens.

2  Jan Dirks Hofman is geboren op maandag 27 augustus 1855 Stiens.

3  Aiske Dirks Hofman is geboren op maandag 15 februari 1858 Stiens, zie IV-AH.

4  Aukje Dirks Hofman is geboren op zondag 14 december 1862 Stiens, is overleden op donderdag 24 februari 1949 om 23.30 uur Sint Annaparochie.

Aukje trouwt op donderdag 17 mei 1888 in de gem. Leeuwarderadeel met Kornelis Douwes Bosma, zoon van Douwe Cornelis Bosma en Houkje Wessels Nieuwenhuis. Kornelis is geboren op donderdag 8 januari 1857 Oudkerk, is overleden op donderdag 4 april 1935 om 05.00 uur Jelsum, is als overleden aangegeven op vrijdag 5 april 1935 in de gem. Leeuwarderadeel.

5  Tjerk Dirks Hofman is geboren op maandag 26 maart 1866 Stiens.

Tjerk trouwt op zaterdag 11 mei 1889 in de gem. Leeuwarderadeel met Geeske Pieters van Dijk, dochter van Pieter Jantjes van Dijk en Trijntje Willems Brinkman. Geeske is geboren in 1863 Cornjum.

III-AA  Maaike Tjerks Stienstra, dochter van Tjerk Sjoerds Stienstra (II-M) en Aiske Rinzes van der Let, is geboren op dinsdag 1 juli 1834 Stiens, is overleden op maandag 31 oktober 1892 aldaar.

Maaike trouwt op donderdag 7 mei 1857 in de gem. Leeuwarderadeel met Johannes Tjitzes Vlaskamp, zoon van Tjitze Johannes Vlaskamp en Rinske Reinders Postuma. Johannes is geboren op donderdag 12 november 1829 Bornwird, is overleden op maandag 8 augustus 1892 Stiens.

Van Johannes en Maaike zijn zeven kinderen bekend:

1  Rinske Vlaskamp is geboren op zaterdag 24 april 1858 Stiens.

2  Tjerk Johannes Vlaskamp is geboren op zaterdag 5 november 1859 Stiens.

Tjerk trouwt op donderdag 29 mei 1884 in de gem. Leeuwarderadeel met Ankje Johannes de Jong, dochter van Johannes Hendriks de Jong en Janke Dirks Talsma. Ankje is geboren rond maandag 21 november 1859 Oenkerk.

3  Rinske Vlaskamp is geboren op woensdag 12 augustus 1863 Stiens, is overleden op maandag 19 mei 1873 aldaar.

4  Aiske Vlaskamp is geboren op dinsdag 24 juli 1866 Stiens.

Aiske trouwt op zaterdag 13 december 1890 in de gem. Leeuwarderadeel met Jochum Voersma, zoon van Jacob Johannes Voersma en Froukje Jochums Keuning. Jochum is geboren op donderdag 5 december 1867 Jelsum.

5  Wijtske Johannes Vlaskamp is geboren op zaterdag 23 oktober 1869 Stiens, zie IV-AI.

6  Tjitze Vlaskamp is geboren op maandag 26 februari 1872 Stiens.

7  Reinder Vlaskamp is geboren op zaterdag 31 juli 1875 Stiens.

Generatie IV

IV-A  Andries Bouwes Zwerver, zoon van Bouwe Pieters Zwerver (III-C) en Lummigjen Andries Akkerman, is geboren op zondag 17 mei 1829 Langezwaag, is overleden op donderdag 3 augustus 1871 in de gem. Opsterland.

Andries trouwt op zaterdag 25 december 1858 in de gem. Opsterland met Aaltje Wiebes Lageveen, dochter van Wiebe Gerrits Lageveen en Aat Gerrits Bruinsma. Aaltje is geboren op dinsdag 26 augustus 1834 Terwispel, is overleden op zaterdag 7 oktober 1865 in de gem. Opsterland.

Van Andries en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Lummigjen Andries Zwerver is geboren op maandag 5 december 1859 Terwispel, zie V-A.

2  Attje Zwerver is geboren op maandag 20 januari 1862 om 21.30 uur Wartena, is als geboren aangegeven op woensdag 22 januari 1862 in de gem. Idaarderadeel, zie V-B.

3  Bouwe Andries Zwerver is geboren op woensdag 13 april 1864 in de gem. Opsterland.

IV-B  Marten Jans van den Berg, zoon van Jan Arends van den Berg en Janke Pieters Zwerver (III-D), is geboren rond 1842 Tjalleberd.

Marten trouwt op zaterdag 8 juli 1865 in de gem. Opsterland met Bartje Freerks Kamst. Bartje is geboren rond 1845 Luxwoude.

Van Marten en Bartje is een kind bekend:

1  Antje van den Berg is geboren rond 1870 Terwispel, zie V-C.

IV-C  Bouwe Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Bouwes Stienstra (III-E) en Maria Lucia (Waslander) van Lon, is geboren op zaterdag 11 januari 1817 Leeuwarden, is overleden op maandag 5 augustus 1895 Bloemendaal.

Bouwe gaat in ondertrouw op zondag 28 juni 1840 Leeuwarden, trouwt op woensdag 8 juli 1840 in de gem. Leeuwarden met Petronella Magdalena Idzerts Eekma, dochter van Idzert Petrus Eekma en Anna Clara Romar. Petronella is geboren op zondag 6 december 1818 Leeuwarden, is overleden op maandag 26 november 1888 Hilversum, is als overleden aangegeven op dinsdag 27 november 1888 in de gem. Hilversum.

Van Bouwe en Petronella zijn elf kinderen bekend:

1  Sjoerd Bouwe Stienstra is geboren op zondag 11 juli 1841 Sneek, zie V-D.

2  Idzert Bouwe Stienstra is geboren op dinsdag 3 september 1844 Sneek, is overleden op vrijdag 5 augustus 1898 Amsterdam.

3  Maria Lucia Bouwes Stienstra is geboren op maandag 9 november 1846 Sneek, zie V-E.

4  Paulus Hijacinthius Bouwes Stienstra is geboren op zaterdag 19 augustus 1848 Sneek, zie V-F.

5  Anna Clara Stienstra is geboren op donderdag 28 maart 1850 Sneek, zie V-G.

6  Geertruida Catherina Elisabeth Bouwes Stienstra is geboren op vrijdag 7 november 1851 Sneek, zie V-H.

7  Froukje Bouwe Stienstra is geboren op maandag 26 december 1853 Sneek, zie V-I.

8  Arnoldus Meinardus Stienstra is geboren op vrijdag 21 september 1855 Sneek, is overleden op donderdag 4 oktober 1855 aldaar.

9  Dorothea Jeanette Stienstra is geboren op dinsdag 13 januari 1857 Sneek, is overleden op dinsdag 21 januari 1862 aldaar.

10  Mathile Jacques Stienstra is geboren op donderdag 29 april 1858 Sneek, is overleden op zaterdag 19 februari 1859 aldaar.

11  Mathilde Jacqueline Stienstra is geboren op zondag 2 juni 1861 Sneek, is overleden op maandag 7 augustus 1865 aldaar.

IV-D  Geertruida Catherina Elisabeth Sjoerds Stienstra, dochter van Sjoerd Bouwes Stienstra (III-E) en Maria Lucia (Waslander) van Lon, is geboren op zaterdag 27 februari 1819 Leeuwarden, is overleden op maandag 24 november 1879 Ermelo.

Geertruida gaat in ondertrouw op zondag 30 mei 1841 in de gem. Tietjerksteradeel, trouwt op woensdag 16 juni 1841 aldaar (1) met Meinardus Folkerts Gorter, zoon van Folkert Oenes Gorter en Catharina Elisabeth Braaksma. Meinardus is geboren op zondag 21 juli 1816 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 3 juni 1851 om 05.30 uur Utrecht.

Geertruida trouwt op dinsdag 24 augustus 1852 Stedum (2) met Mathile Jacques Chevallier, zoon van Petrus Chevallier en Jacoba Arnolda Elizabeth Haesebroeck. Mathile is geboren op zondag 31 oktober 1802 Amsterdam, is overleden op zondag 29 november 1885 Ermelo, is begraven aldaar.

Mathile was eerder gehuwd (1) met Esther Belmonte. Mathile was eerder gehuwd (2) met Elizabeth Bregitta Antonia Abrahamsen.

Van Mathile en Geertruida is een kind bekend:

1  Mathile Jaques Chevallier is geboren op zondag 4 september 1853 Ubbergen, zie V-J.

IV-E  Kornelis Dirks Stienstra, zoon van Dirk Stienstra (III-F) en Etje Kornelis Tjepkema, is geboren op dinsdag 18 december 1838 Stiens.

Kornelis trouwt op donderdag 14 mei 1868 in de gem. Leeuwarderadeel met Attje Rinses Brunia, dochter van Rinze Jans Brunia en Grietje Jans Alberda. Attje is geboren rond maandag 2 maart 1840 Ried.

Van Kornelis en Attje zijn vijf kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Richard Stienstra is geboren in 1869, zie V-K.

2  Dirk Stienstra is geboren op vrijdag 18 juni 1869 Stiens, is overleden op donderdag 5 december 1957, is begraven Gardena.

3  Grietje Stienstra is geboren op woensdag 13 augustus 1873 Stiens.

4  Yttje Stienstra is geboren op zaterdag 18 september 1875 Stiens.

5  Robert Stienstra is geboren in 1883 in de Verenigde Staten van Amerika.

IV-F  Tjepke Dirks Stienstra, zoon van Dirk Stienstra (III-F) en Etje Kornelis Tjepkema, is geboren op woensdag 26 mei 1841 Stiens.

Tjepke trouwt op donderdag 10 mei 1866 in de gem. Leeuwarderadeel met Etje Taekes Tjepkema, dochter van Taeke Cornelis Tjepkema en Eke Dirks van der Hoek. Etje is geboren op woensdag 13 januari 1841 Vrouwenparochie.

Van Tjepke en Etje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirk Stienstra is geboren op zaterdag 22 december 1866 Stiens.

2  Taeke Stienstra is geboren op maandag 4 mei 1868 Stiens.

3  Ytje Stienstra is geboren op maandag 5 december 1870 Stiens.

4  Eeke Stienstra is geboren op dinsdag 27 mei 1873 Stiens.

5  Berber Stienstra is geboren op zaterdag 30 december 1876 Stiens, is overleden op woensdag 31 oktober 1877 aldaar.

IV-G  Bouwe Dirk Stienstra, zoon van Dirk Stienstra (III-F) en Etje Kornelis Tjepkema, is geboren op vrijdag 10 januari 1845 Stiens.

Bouwe trouwt op zaterdag 21 mei 1870 in de gem. Leeuwarderadeel met Lieuwkje Wobbes van Vliet, dochter van Wobbe Pieters van Vliet en Antje Hylkes Hylkema. Lieuwkje is geboren op donderdag 15 juli 1841 Hallum.

Van Bouwe en Lieuwkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ytje Stienstra is geboren op vrijdag 24 maart 1871 Stiens.

2  Antje Bouwes Stienstra is geboren op dinsdag 25 november 1873 Stiens, is overleden op donderdag 24 augustus 1876 aldaar.

3  Dirk Stienstra is geboren op vrijdag 16 juni 1876 Stiens, zie V-L.

4  Antje Stienstra is geboren op zaterdag 12 april 1879 Stiens.

5  waarschijnlijk Mattilda Stienstra is geboren op woensdag 6 maart 1889.

IV-H  Jan Sjoerds Kramer, zoon van Sjoerd Jans Kramer (III-G) en Minke Pieters Dijkstra, is geboren op maandag 21 juli 1834 Lekkum, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden op dinsdag 2 januari 1906 Leeuwarden.

Jan trouwt op woensdag 13 november 1872 in de gem. Leeuwarden met Feikje de Jong, dochter van Geert de Jong en Aukje Kamstra. Feikje is geboren op vrijdag 27 oktober 1837 Kollum, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden voor 1906.

Van Jan en Feikje zijn drie kinderen bekend:

1  Aukje Kramer is geboren op maandag 22 september 1873 Lekkum.

2  Sjoerd Kramer is geboren op woensdag 14 april 1875 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 8 augustus 1876 Lekkum.

3  Sjoerd Kramer is geboren op maandag 17 december 1877 Lekkum.

IV-I  Epke Sjoerds Kramer, zoon van Sjoerd Jans Kramer (III-G) en Minke Pieters Dijkstra, is geboren op vrijdag 23 november 1838 Lekkum, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden op dinsdag 7 september 1897.

Epke trouwt op zaterdag 20 april 1867 in de gem. Leeuwarden met Antje Faber, dochter van Jan Ates Faber en Sjoukje Tjeerds Visser. Antje is geboren op zondag 8 november 1840 Leeuwarden, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden na 1903.

Van Epke en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Sjoerd Epkes Kramer is geboren op maandag 2 mei 1870 Leeuwarden.

2  Jan Epkes Kramer is geboren op vrijdag 17 maart 1876 Leeuwarden.

Jan trouwt op woensdag 25 september 1901 in de gem. Leeuwarden met Berber van der Heide, dochter van Romke van der Heide en Antje Algera. Berber is geboren in 1879 Sint Annaparochie.

3  Sjouke Epkes Kramer is geboren op vrijdag 1 maart 1878 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 30 mei 1879 Jelsum.

4  Minne Epkes Kramer is geboren op vrijdag 1 maart 1878 Leeuwarden.

Minne trouwt op woensdag 29 april 1903 met Lutske de Roos, dochter van Jan de Roos en Trijntje van Alberda. Lutske is geboren op zondag 6 oktober 1878 Leeuwarden.

5  Sjouke Epkes Kramer is geboren op zondag 25 april 1880.

6  Sjoukje Epkes Kramer is geboren op maandag 17 september 1883 Leeuwarden.

IV-J  Aaltje Sjoerds Kramer, dochter van Sjoerd Jans Kramer (III-G) en Minke Pieters Dijkstra, is geboren op vrijdag 18 december 1840 Lekkum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op maandag 1 mei 1916 Leeuwarden.

Aaltje trouwt op zaterdag 15 april 1865 in de gem. Leeuwarden met Hendrikus Jilles de Vries, zoon van Jille Ties de Vries en Maria Martha Nobach. Hendrikus is geboren op dinsdag 16 april 1822 Surhuisterveen, is overleden op zondag 3 maart 1907 Leeuwarden.

Van Hendrikus en Aaltje is een kind bekend:

1  Sjoerd de Vries is geboren op vrijdag 24 april 1868 Steenwijkerwold, zie V-M.

IV-K  Johannes Dirks Lep, zoon van Dirk Hendriks Lep (III-H) en Jantje Johannes Tangsma, is geboren op dinsdag 27 februari 1827 Finkum, is overleden op maandag 13 september 1909 Stiens.

Johannes trouwt op vrijdag 18 juli 1851 in de gem. Leeuwarderadeel met Sjoerdtje van der Woude, zie III-T.

IV-L  Jannigje Dirks Lep, dochter van Dirk Hendriks Lep (III-H) en Jantje Johannes Tangsma, is geboren op maandag 9 maart 1835 Stiens, is overleden op vrijdag 11 februari 1910 aldaar.

Jannigje trouwt op woensdag 5 mei 1858 in de gem. Leeuwarderadeel met Æsger Klazes Stienstra, zie III-W.

IV-M  N.N.

IV-N  Klaas Hayes Nicolay, zoon van Haye Klazes Nicolai en Grietje Pieters Stienstra (III-K), is geboren op maandag 11 februari 1828 Britsum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 13 januari 1911 in de gem. Leeuwarderadeel.

Klaas trouwt op donderdag 10 mei 1855 met Geertje Boyens Boyenga, dochter van Boyen Pieters Boyenga en Antje Sijbrens Fellinga (of: Bruining). Geertje is geboren op maandag 13 december 1824 Britsum, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden op zondag 31 januari 1915 in de gem. Leeuwarderadeel.

Van Klaas en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Haije Klazes Nicolaij is geboren op donderdag 7 februari 1856 Britsum, is Chr. Gereformeerd gedoopt, zie V-O.

2  Boyen Klazes Nicolai is geboren op zaterdag 4 juli 1857 Britsum, zie V-P.

3  Pieter Klazes Nicolay is geboren op vrijdag 28 januari 1859 Britsum, is Ned. Hervormd gedoopt.

4  Jisk Klazes Nicolay is geboren op woensdag 15 januari 1862 Britsum, is Ned. Hervormd (later Chr.Ger.) gedoopt, zie V-Q.

5  Anne Klazes Nicolay is geboren op donderdag 16 november 1865, is Chr. Gereformeerd gedoopt.

IV-O  Tjitske Hayes Nicolay, dochter van Haye Klazes Nicolai en Grietje Pieters Stienstra (III-K), is geboren op zondag 7 februari 1830 Britsum, is overleden op vrijdag 5 oktober 1855 aldaar.

Tjitske trouwt op vrijdag 10 januari 1851 in de gem. Leeuwarderadeel met Wijtze Jans Hoekstra, zoon van Jan Feitzes Hoekstra en Klaaske Wijtzes van der Buurt. Wijtze is geboren op donderdag 10 augustus 1826 Roordahuizum, is overleden op zondag 20 oktober 1901 aldaar.

Van Wijtze en Tjitske is een kind bekend:

1  Klaaske Wytzes Hoekstra is geboren op vrijdag 30 mei 1851 Britsum, zie V-R.

IV-P  Pieter Hayes Nicolay, zoon van Haye Klazes Nicolai en Grietje Pieters Stienstra (III-K), is geboren op donderdag 24 december 1835 Britsum, is overleden op donderdag 20 september 1894 Franeker.

Pieter trouwt op woensdag 28 augustus 1861 in de gem. Leeuwarderadeel met Aukje Sybrands Rypma, dochter van Sybrand Rypma en Sophia Sandman. Aukje is geboren op zondag 11 oktober 1840 Arum, is overleden op zaterdag 6 september 1879 in de gem. Leeuwarderadeel.

Van Pieter en Aukje zijn zeventien kinderen bekend:

1  Grietje Pieters Nicolay is geboren op vrijdag 16 mei 1862 Britsum, is overleden in 1889.

2  Haije Pieters Nicolay is geboren op vrijdag 8 mei 1863 Britsum, is overleden op woensdag 26 juni 1867 aldaar.

3  Sybrand Pieters Nicolaij is geboren op maandag 18 april 1864 in de gem. Leeuwarderadeel.

4  Aafke Pieters Nicolay is geboren op dinsdag 28 maart 1865 om 17.00 uur Britsum, is als geboren aangegeven op vrijdag 31 maart 1865 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op maandag 7 mei 1866 om 18.00 uur Britsum, is als overleden aangegeven op vrijdag 18 mei 1866 in de gem. Leeuwarderadeel.

5  doodgeboren kind is doodgeboren op dinsdag 28 maart 1865 in de gem. Leeuwarderadeel.

6  Klaas Pieters Nicolaij is geboren op zondag 22 april 1866 Britsum, is overleden op maandag 31 oktober 1904 aldaar.

7  Sybrand Pieters Nicolay is geboren op zondag 22 april 1866 in de gem. Leeuwarderadeel.

8  Hendrik Pieters Nicolay is geboren op maandag 15 april 1867 Britsum, is overleden op maandag 18 februari 1924 om 16.00 uur Oenkerk, is als overleden aangegeven op dinsdag 19 februari 1924 in de gem. Tietjerksteradeel.

Hendrik was gehuwd met Grietje Sikma.

9  Aafke Pieters Nicolay is geboren op zondag 14 maart 1869 Britsum.

10  Tjitske Pieters Nicolay is geboren op woensdag 18 mei 1870 Britsum.

11  Sophia Pieters Nicolay is geboren op vrijdag 6 oktober 1871 in de gem. Leeuwarderadeel.

12  Haije Pieters Nicolay is geboren op donderdag 24 oktober 1872 Britsum.

13  Jisk Pieters Nicolay is geboren op zaterdag 10 januari 1874 in de gem. Leeuwarderadeel.

14  Jisk Pieters Nicolay is geboren op zondag 5 september 1875 in de gem. Leeuwarderadeel.

15  Wopke Pieters Nicolay is geboren op donderdag 16 augustus 1877 in de gem. Leeuwarderadeel.

16  Jisk Pieters Nicolay is geboren op donderdag 16 augustus 1877 in de gem. Leeuwarderadeel.

17  Feikje Pieters Nicolay is geboren op vrijdag 29 november 1878 in de gem. Leeuwarderadeel.

IV-Q  Pieter Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Pieters Stienstra (III-M) en Yttje Jans Korf, is geboren op maandag 26 februari 1849 Jelsum, is overleden op donderdag 10 december 1925 Drachten.

Pieter trouwt op donderdag 8 mei 1873 in de gem. Leeuwarderadeel met Aaltje Meinderts Rietstra, dochter van Meindert Hendriks Rietstra en Geertje Jans Ritsma. Aaltje is geboren op maandag 19 april 1841 Cornjum, is overleden op zondag 3 maart 1901 om 12.00 uur Jelsum.

Van Pieter en Aaltje is een kind bekend:

1  Sjoerd Pieters Stienstra is geboren op dinsdag 23 juli 1878 Jelsum, zie V-S.

IV-R  Jan Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Pieters Stienstra (III-M) en Yttje Jans Korf, is geboren op dinsdag 5 december 1854 Jelsum, is overleden op vrijdag 2 maart 1917 Leeuwarden, is begraven Jelsum.

Jan trouwt op donderdag 9 mei 1878 in de gem. Leeuwarderadeel met Tjitske Wopkes Jonker, dochter van Wopke Dirks Jonker en Setske Rinderts Huizinga. Tjitske is geboren op vrijdag 11 maart 1853 Lekkum, is overleden op zaterdag 24 februari 1951 Leeuwarden, is begraven Jelsum.

Van Jan en Tjitske zijn vier kinderen bekend:

1  Yttje Jans Stienstra is geboren op zondag 29 februari 1880 Jelsum, is overleden op woensdag 28 september 1960 Workum, is begraven op zaterdag 1 oktober 1960 Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).

Yttje trouwt op zaterdag 4 januari 1908 in de gem. Leeuwarden met Libbe Geerts Bos, zoon van Geert Libbes Bos en Idske Ymes Fopma. Libbe is geboren op woensdag 11 september 1878 Oosterwierum, is overleden op woensdag 28 december 1955 Leeuwarden, is begraven rond maandag 2 januari 1956 aldaar.

2  Wopke Jans Stienstra is geboren op woensdag 21 juni 1882 Leeuwarden, zie V-T.

3  Sjoerd Jans Stienstra is geboren op zaterdag 4 juli 1885 Leeuwarden, is Ned. Hervormd (later “geen”) gedoopt, zie V-U.

4  Setske Jans Stienstra is geboren op woensdag 31 oktober 1888 Leeuwarden, is overleden op woensdag 24 oktober 1894 aldaar, is begraven Jelsum.

IV-S  Fredrik Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Pieters Stienstra (III-M) en Yttje Jans Korf, is geboren op zaterdag 3 mei 1862 Jelsum, is overleden op maandag 5 juli 1926 Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 10 juli 1926 Jelsum.

Fredrik trouwt op zaterdag 16 mei 1885 in de gem. Leeuwarderadeel met Meindertje Johannes de Vries, dochter van Johannes Franses de Vries en Romkje Reinders Minnema. Meindertje is geboren op maandag 4 april 1864 om 20.00 uur Wirdum, is overleden op dinsdag 8 mei 1917 Jelsum, is begraven rond zaterdag 12 mei 1917 aldaar.

Van Fredrik en Meindertje zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoerd Fredriks Stienstra is geboren op zaterdag 30 januari 1886 Jelsum, zie V-V.

2  Romkje Fredriks Stienstra is geboren op donderdag 7 november 1889 Jelsum, zie V-W.

3  Johannes Fredriks Stienstra is geboren op woensdag 21 december 1892 Jelsum, zie V-X.

4  Pieter Stienstra is geboren op zondag 7 juni 1896 Jelsum, zie V-Y.

IV-T  Pietje Tjerks Stienstra, dochter van Tjerk Willems Stienstra (III-N) en Grietje Dirks de Jong, is geboren op zondag 10 november 1833 Sint Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 22 februari 1868 Sint Annaparochie.

Pietje trouwt op donderdag 26 mei 1864 in de gem. Het Bildt met Klaas van Dijk, zoon van Sijmen Annes van Dijk en Attje Klazes Smidt. Klaas is geboren rond 1834 Sint Annaparochie, is overleden tussen 1868 en 1894.

Van Klaas en Pietje zijn twee kinderen bekend:

1  Sijmen Klazes van Dijk is geboren rond maandag 18 april 1864 Sint Jacobiparochie, is overleden op donderdag 25 januari 1894 Suawoude, is als overleden aangegeven op donderdag 25 januari 1894.

Sijmen trouwt op donderdag 14 november 1889 in de gem. Tietjerksteradeel met Engeltje Alles Hiemstra, dochter van Alle Hoekes Hiemstra en Neeltje Sipkes Algra. Engeltje is geboren rond 1863 Oostermeer.

Engeltje was later gehuwd (2) met Djoerd Schuilenga.

2  Grietje Klazes van Dijk is geboren op dinsdag 29 mei 1866 Sint Annaparochie, is overleden op donderdag 5 mei 1949 om 11.00 uur Hallum.

Grietje trouwt op zaterdag 21 mei 1892 in de gem. Ferwerderadeel met Dirk Halma. Dirk is geboren op woensdag 1 februari 1865 in de gem. Ferwerderadeel.

IV-U  Maartje Tjerks Stienstra, dochter van Tjerk Willems Stienstra (III-N) en Grietje Dirks de Jong, is geboren op dinsdag 24 maart 1840 Sint Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 4 mei 1912 aldaar.

Maartje trouwt op donderdag 15 november 1860 in de gem. Het Bildt met Keimpe Betzes Kramer, zoon van Betze Aarts Kramer en Sijtske Keimpes Kempenaar. Keimpe is geboren op donderdag 14 november 1833 Sint Jacobiparochie, is overleden in 1882 in de gem. Het Bildt.

Van Keimpe en Maartje zijn negen kinderen bekend:

1  Tjerk Keimpes Kramer is geboren op zondag 10 februari 1861 in de gem. Het Bildt.

Tjerk trouwt op donderdag 11 februari 1886 in de gem. Het Bildt met Neeltje Kuiken.

2  Betze Keimpes Kramer is geboren op woensdag 12 maart 1862 Sint Jacobiparochie.

Betze trouwt op donderdag 15 februari 1883 in de gem. Het Bildt met Tjerkje van Gelder, dochter van Marten van Gelder en Geertje de Jager. Tjerkje is geboren rond 1863 Sint Jacobiparochie.

3  Willem Keimpes Kramer is geboren op vrijdag 29 mei 1863 in de gem. Het Bildt.

Willem trouwt op donderdag 22 mei 1884 in de gem. Het Bildt met Antje Krotje.

4  Sytske Keimpes Kramer is geboren op dinsdag 4 juli 1865 in de gem. Het Bildt, zie V-Z.

5  Grietje Keimpes Kramer is geboren op zaterdag 13 juni 1868 in de gem. Het Bildt.

6  Hoitje Keimpes Kramer is geboren op vrijdag 15 september 1871 in de gem. Het Bildt.

Hoitje trouwt op donderdag 14 mei 1896 in de gem. Het Bildt met Dirk Bilkert, zoon van Jarig Bilkert en Trijntje Tulner.

7  Pietje Kramer is geboren op dinsdag 7 april 1874 in de gem. Het Bildt.

Pietje trouwt op donderdag 19 november 1896 in de gem. Het Bildt met Berend Bilkert, zoon van Jarig Bilkert en Trijntje Tulner.

8  Dirkje Kramer is geboren op donderdag 10 mei 1877 in de gem. Het Bildt.

Dirkje trouwt op donderdag 3 oktober 1901 in de gem. Het Bildt met Feike Post.

9  doodgeboren zoon Kramer is doodgeboren op maandag 12 juli 1880 in de gem. Het Bildt.

IV-V  Grietje Douwes Miedema, dochter van Douwe Eiberts Miedema en Jetske Willems Stienstra (III-Q), is geboren op maandag 25 december 1837 Sint Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 24 december 1867 aldaar.

Grietje trouwt op donderdag 17 november 1864 in de gem. Het Bildt met Jan Arjens Schipper, zoon van Arjen Jans Schipper en Hiltje Hendriks Boetzer. Jan is geboren op maandag 3 december 1832 Sint Jacobiparochie, is overleden na 1881 in de Verenigde Staten van Amerika.

Jan was later gehuwd (2) met Geertje Kok.

Van Jan en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Hiltje Schipper is geboren op zaterdag 20 mei 1865 Sint Jacobiparochie, is overleden na 1881 in de Verenigde Staten van Amerika.

2  Douwe Schipper is geboren op zondag 12 augustus 1866 Sint Jacobiparochie, is overleden op donderdag 4 mei 1871 aldaar.

3  doodgeboren dochter is doodgeboren op dinsdag 24 december 1867 Sint Jacobiparochie.

IV-W  Rienk Egeles Stienstra, zoon van Egele Rienks Stienstra (III-S) en Geertje Gerbens Heslinga, is geboren op dinsdag 22 januari 1839 Beetgum, is overleden op maandag 26 januari 1914 Menaldum, is begraven rond zaterdag 31 januari 1914 aldaar.

Rienk trouwt op woensdag 18 mei 1870 in de gem. Menaldumadeel met Dirkje Minzes van Dijk, dochter van Dirk Minzes van Dijk en Grietje Ulbes Nieuwenhuis. Dirkje is geboren op zaterdag 29 november 1845 Beetgum, is overleden op dinsdag 16 november 1915 Dronrijp, is begraven rond zondag 21 november 1915 Menaldum.

Van Rienk en Dirkje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Rienks Stienstra is geboren op vrijdag 24 februari 1871 Menaldum, zie V-AA.

2  Geertje Rienks Stienstra is geboren op zondag 12 januari 1873 Menaldum, zie V-AB.

3  Hinke Rienks Stienstra is geboren op woensdag 7 juli 1875 Menaldum, zie V-AC.

IV-X  Aukje Egeles Stienstra, dochter van Egele Rienks Stienstra (III-S) en Geertje Gerbens Heslinga, is geboren op vrijdag 28 januari 1842 Beetgum, is overleden op donderdag 1 juli 1915 Engelum.

Aukje trouwt op woensdag 8 mei 1867 in de gem. Menaldumadeel met Jan Jans Jousma, zoon van Jan Jans Jousma en Trijntje Ypes Kikstra. Jan is geboren op zondag 31 juli 1842 Beetgum, is overleden op vrijdag 1 februari 1924 Engelum.

Van Jan en Aukje zijn zeven kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Egele Jousma.

2  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 4 juli 1868 in de gem. Menaldumadeel.

3  Jan Jouwsma is geboren op maandag 20 december 1869 Engelum, is overleden op maandag 16 augustus 1948 om 12.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 17 augustus 1948 in de gem. Menaldumadeel.

Jan trouwt op donderdag 14 mei 1896 in de gem. Menaldumadeel met Gelske Elsma, dochter van Meike Pieters Elsma en Grietje Klazes van der Wal. Gelske is geboren rond 1873 Marssum.

4  Geertje Jans Jousma is geboren op zondag 28 juli 1872 Engelum.

5  Ype Jans Jousma is geboren op zaterdag 5 augustus 1876 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op vrijdag 10 november 1876 aldaar.

6  Ype Jans Jousma is geboren op maandag 12 mei 1879 Marssum, is overleden op maandag 12 november 1906 Engelum.

Ype trouwt op donderdag 21 juni 1906 in de gem. Menaldumadeel met Riemke Terpstra. Riemke is overleden na 1906.

7  Catharinus Jousma is geboren op maandag 25 juni 1888 in de gem. Menaldumadeel, zie V-AD.

IV-Y  Trijntje Egeles Stienstra, dochter van Egele Rienks Stienstra (III-S) en Geertje Gerbens Heslinga, is geboren op zondag 18 februari 1844 Engelum, is overleden op maandag 20 december 1915 om 09.00 uur aldaar, is begraven aldaar.

Trijntje trouwt op zaterdag 15 mei 1869 in de gem. Menaldumadeel met Jan Joostes Smits, zoon van Joost Jans Smits en Sjoukje Sijbrens Zijlstra. Jan is geboren op zondag 27 november 1836 Engelum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 5 juli 1907 aldaar, is begraven aldaar.

Van Jan en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Geertje Jans Smits is geboren op dinsdag 8 februari 1870 Engelum, is overleden op dinsdag 8 juli 1941 Berlikum.

Geertje trouwt op donderdag 3 mei 1900 in de gem. Menaldumadeel met Ids de Jong. Ids is overleden voor 1941.

2  Antje Jans Smits is geboren op donderdag 29 juni 1871 Engelum, zie V-AE.

3  Sjoukje Jans Smits is geboren op maandag 8 september 1873 Engelum, is overleden op vrijdag 26 februari 1954 in de gem. Menaldumadeel.

Sjoukje trouwt op donderdag 20 mei 1897 in de gem. Menaldumadeel waarschijnlijk met Jan Noordmans.

IV-Z  Klaas Jennes Stienstra, zoon van Jenne Klazes Stienstra (III-U) en Lysbeth Klazes Post, is geboren op dinsdag 29 december 1868 Finkum, is overleden op vrijdag 29 september 1950 om 11.15 uur Oudebildtzijl, is begraven rond woensdag 4 oktober 1950 Vrouwenparochie.

Klaas trouwt op donderdag 28 juni 1894 in de gem. Het Bildt met Jannigje Cornelis Loonstra, dochter van Cornelis Loonstra en Hendrikje Stapert. Jannigje is geboren op woensdag 6 maart 1872 Sint Annaparochie, is overleden op vrijdag 21 mei 1954 Oudebildtzijl, is begraven rond woensdag 26 mei 1954 Vrouwenparochie.

Van Klaas en Jannigje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Jenne Klazes Stienstra is geboren op vrijdag 21 december 1894 Finkum, zie V-AF.

2  Cornelis Klazes Stienstra is geboren op vrijdag 15 mei 1896 Vrouwenparochie, zie V-AG.

3  Æsger Klazes Stienstra is geboren op zaterdag 18 december 1897 Vrouwenparochie, zie V-AH.

4  Lysbeth Klazes Stienstra is geboren op woensdag 3 januari 1900 Vrouwenparochie, zie V-AI.

5  Jan Klazes Stienstra is geboren op woensdag 29 mei 1901 Vrouwenparochie, zie V-AJ.

6  Jacob Klazes Stienstra is geboren op donderdag 14 mei 1903 Vrouwenparochie, is overleden op woensdag 25 juli 1979, is begraven rond maandag 30 juli 1979 Sint Annaparochie.

Jacob trouwt op donderdag 26 juni 1930 in de gem. Het Bildt (1) met Maartje de Vries, dochter van Symen de Vries en Rinske Post. Maartje is geboren op donderdag 12 november 1903, is overleden op donderdag 13 maart 1958 Leeuwarden, is begraven rond maandag 17 maart 1958 Sint Annaparochie. Jacob was gehuwd (2) met Johanne Clara van der Pütten. Johanne is geboren op donderdag 20 juni 1918, is overleden op vrijdag 23 januari 1998 Leeuwarden, is begraven op woensdag 28 januari 1998 Sint Annaparochie.

7  Hendrikje Klazes Stienstra is geboren op zaterdag 7 januari 1905 in de gem. Het Bildt, is overleden op donderdag 2 juli 1992 Sint Annaparochie, is begraven op maandag 6 juli 1992 Sint Jacobiparochie.

Hendrikje trouwt op donderdag 24 november 1938 in de gem. Het Bildt (1) met Pieter Wesseling, zoon van Jarig Wesseling en Trijntje Harmens Lautenbach. Pieter is geboren op dinsdag 7 maart 1882 Sint Annaparochie, is overleden op donderdag 15 september 1949 Sint Jacobiparochie, is begraven aldaar.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Janke Hoekstra.

Hendrikje trouwt na 1949 (2) met Jarig Wesseling, zoon van Jarig Wesseling en Trijntje Harmens Lautenbach. Jarig is geboren op zondag 7 januari 1906 om 06.00 uur Sint Jacobiparochie, is als geboren aangegeven op maandag 8 januari 1906 in de gem. Het Bildt, is overleden op woensdag 9 juni 1971 Sint Jacobiparochie, is begraven rond maandag 14 juni 1971 aldaar.

8  Jelle Klazes Stienstra is geboren op zondag 29 september 1907 in de gem. Het Bildt, is overleden op donderdag 14 juli 1977 Oudebildtzijl, is begraven op dinsdag 19 juli 1977 Vrouwenparochie.

Jelle trouwt op donderdag 21 februari 1957 in de gem. Het Bildt, trouwt (kerk) (Vrij Evangelisch) op donderdag 21 februari 1957 Oudebildtzijl (1) met Geertje Grond, dochter van Fedde Grond en Wytske de Vries. Geertje is geboren op maandag 29 november 1909 Sint Annaparochie, is overleden op dinsdag 3 maart 1970 Oudebildtzijl, is begraven op vrijdag 6 maart 1970 Vrouwenparochie. Jelle trouwt op donderdag 24 mei 1973 Sint Annaparochie (2) met Mintje Stapert. Mintje is geboren op zondag 20 november 1904 in de gem. Leeuwarden, is overleden op dinsdag 26 februari 1980 Marssum, is begraven op vrijdag 29 februari 1980 Vrouwenparochie.

Mintje was eerder gehuwd (1) met Cornelis Klazes Stienstra (zie V-AG).

9  Willemtje Klazes Stienstra is geboren op woensdag 14 juli 1909 in de gem. Het Bildt, zie V-AK.

10  Dieuwke Klazes Stienstra (Djoke) is geboren op zondag 6 november 1910 Vrouwenparochie, is overleden op zondag 16 april 2006 Bolsward, is begraven op vrijdag 21 april 2006 Vrouwenparochie, Er is een rouwdienst gehouden op vrijdag 21 april 2006 Oudebildtzijl.

11  Sijbrigje Klazes Stienstra is geboren op zaterdag 11 oktober 1913 in de gem. Het Bildt, zie V-AL.

12  Klaas Stienstra is geboren op donderdag 19 april 1917 Sint Jacobiparochie, zie V-AM.

IV-AA  Dieuwke Jennes Stienstra, dochter van Jenne Klazes Stienstra (III-U) en Lysbeth Klazes Post, is geboren op maandag 6 december 1869 Finkum, is overleden in 1945 in de Verenigde Staten van Amerika.

Dieuwke trouwt op zaterdag 31 oktober 1891 in de gem. Leeuwarderadeel met Anne Pieters van der Wal, zoon van Pieter van der Wal en Evertje de With. Anne is geboren op donderdag 12 oktober 1871 Vrouwenparochie, is overleden in 1942 in de Verenigde Staten van Amerika.

Van Anne en Dieuwke zijn negen kinderen bekend:

1  Jenne Annes van der Wal (James) is geboren op zondag 13 december 1891 in de gem. Leeuwarderadeel.

2  Pieter Annes van der Wal (Peter) is geboren op vrijdag 17 maart 1893 in de gem. Ferwerderadeel.

3  Art van der Wal is geboren na 1896 in de Verenigde Staten van Amerika.

4  Anna van der Wal is geboren na 1896 in de Verenigde Staten van Amerika.

5  William van der Wal is geboren na 1896 in de Verenigde Staten van Amerika.

6  Margaret van der Wal is geboren na 1896 in de Verenigde Staten van Amerika.

7  Elisabeth van der Wal is geboren na 1896 in de Verenigde Staten van Amerika.

8  Edward van der Wal is geboren na 1896 in de Verenigde Staten van Amerika.

9  George van der Wal is geboren na 1896 in de Verenigde Staten van Amerika.

IV-AB  Æsge Jennes Stienstra, zoon van Jenne Klazes Stienstra (III-U) en Lysbeth Klazes Post, is geboren op zondag 20 oktober 1878 Finkum, is overleden op zondag 6 mei 1962 om 07.30 uur Leeuwarden, is begraven rond donderdag 10 mei 1962 Vrouwenparochie.

Æsge trouwt op woensdag 4 oktober 1905 in de gem. Het Bildt met Jacobje Dobma, dochter van Jan Dobma en Antje Tjepkema. Jacobje is geboren op zaterdag 6 december 1884 Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 11 februari 1955 Oude Leije, is begraven rond dinsdag 15 februari 1955 Vrouwenparochie.

Van Æsge en Jacobje zijn twee kinderen bekend:

1  Jinne Æsges Stienstra is geboren op donderdag 11 juli 1907 Finkum, zie V-AN.

2  Jan Æsges Stienstra is geboren op donderdag 8 april 1909 Finkum, zie V-AO.

IV-AC  Antje Æsgers Stienstra, dochter van Æsger Klazes Stienstra (III-W) en Jannigje Dirks Lep (IV-L), is geboren op donderdag 21 oktober 1858 Oude Leije, is overleden op vrijdag 18 februari 1927 Vrouwenparochie, is begraven aldaar.

Antje trouwt op donderdag 11 augustus 1887 in de gem. Het Bildt met Hessel de Haan, zoon van Pieter Hessels de Haan en Klaaske Tjepkes Tjepkema. Hessel is geboren op dinsdag 30 december 1851 Stiens, is overleden op donderdag 16 januari 1896 in de gem. Het Bildt.

Hessel was eerder gehuwd (1) met Trijntje Hoitsma.

Van Hessel en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannigje Hessels de Haan is geboren op woensdag 16 november 1887 Vrouwenparochie, is overleden op zaterdag 21 januari 1888 in de gem. Het Bildt.

2  Æsger Hessels de Haan is geboren op donderdag 31 januari 1889 Vrouwenparochie, is overleden op maandag 18 februari 1889 in de gem. Het Bildt.

3  Æsger Hessels de Haan is geboren op vrijdag 22 mei 1891 Vrouwenparochie.

4  Tjepke Hessels de Haan is geboren op maandag 7 augustus 1893 Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 11 april 1918 aldaar.

5  Jannigje Hessels de Haan is geboren op zondag 29 december 1895 Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 25 juni 1943 Leeuwarden, is als overleden aangegeven op maandag 28 juni 1943 in de gem. Het Bildt.

Jannigje trouwt op donderdag 20 mei 1920 in de gem. Het Bildt met Johannes de Jong, zoon van Klaas de Jong en Klaaske Koehoorn. Johannes is geboren rond 1896 Sint Annaparochie.

IV-AD  Durk Æsgers Stienstra, zoon van Æsger Klazes Stienstra (III-W) en Jannigje Dirks Lep (IV-L), is geboren op woensdag 29 april 1863 Finkum, is overleden op maandag 20 juli 1931 Hallum.

Durk trouwt op zaterdag 28 mei 1887 in de gem. Ferwerderadeel met Ykje Tjeerds Homsma, dochter van Tjeerd Hommes Homsma en Aaltje Leenderts Dijkstra. Ykje is geboren op donderdag 22 december 1864 Marrum, is overleden op maandag 15 mei 1944 Hallum.

Van Durk en Ykje zijn drie kinderen bekend:

1  Klaaske Dirks Stienstra is geboren op woensdag 22 februari 1888 Hallum, zie V-AP.

2  Jannigje Dirks Stienstra is geboren op zondag 6 december 1891 Hallum, zie V-AQ.

3  Aaltje Dirks Stienstra is geboren op zondag 6 december 1891 Hallum, zie V-AR.

IV-AE  Jantje Æsgers Stienstra, dochter van Æsger Klazes Stienstra (III-W) en Jannigje Dirks Lep (IV-L), is geboren op woensdag 23 mei 1866 Finkum, is overleden op maandag 10 februari 1941 Lekkum, is begraven op vrijdag 14 februari 1941 aldaar.

Jantje trouwt op zaterdag 1 februari 1890 in de gem. Ferwerderadeel met Albert Hendriks Slot, zoon van Hendrik Gerrits Slot en Aukje Alberts Jasper. Albert is geboren op vrijdag 4 augustus 1865 Finkum, is overleden op vrijdag 22 december 1939 Leeuwarden, is begraven op dinsdag 26 december 1939 om 11.30 uur Lekkum.

Van Albert en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannigje Slot is geboren op woensdag 16 april 1890 Finkum, is overleden op zaterdag 10 mei 1890 aldaar.

2  Hendrik Slot is geboren op dinsdag 7 april 1891 Finkum, is overleden op dinsdag 12 mei 1891 aldaar.

3  Hendrik Slot is geboren op woensdag 27 juli 1892 Finkum, zie V-AS.

4  Esger Slot is geboren op vrijdag 19 november 1897 Finkum.

Esger was gehuwd met A. de Jong.

5  Aukje Slot is geboren op vrijdag 18 januari 1901 Leeuwarden, is overleden op donderdag 27 november 1947 om 17.00 uur Vrouwenparochie.

Aukje was gehuwd met Æ. de Haan.

IV-AF  Aiske Joukes Porte, dochter van Jouke Sakes Porte en Antje Tjerks Stienstra (III-X), is geboren op woensdag 10 oktober 1855 Britsum, is overleden op vrijdag 22 september 1905 Stiens.

Aiske trouwt op donderdag 15 mei 1879 in de gem. Leeuwarderadeel met Pieter Alderts Bilstra, zoon van Aldert Franses Bilstra en Trijntje Pieters Kuipers. Pieter is geboren op zaterdag 10 januari 1852 Britsum, is Ned. Hervormd (later Gereformeerd) gedoopt, is overleden op dinsdag 9 oktober 1928.

Van Pieter en Aiske zijn vijf kinderen bekend:

1  Aldert Pieters Bilstra is geboren op donderdag 17 juni 1880 Britsum, is G.K. gedoopt, zie V-AT.

2  Jouke Pieters Bilstra is geboren op maandag 4 september 1882 Britsum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie V-AU.

3  Frans Pieters Bilstra is geboren op dinsdag 12 augustus 1884 Britsum.

Frans trouwt op zaterdag 23 december 1905 in de gem. Leeuwarderadeel met Trijntje Jelles Visser, dochter van Jelle Folkerts Visser en Marthje Folkerts Dekkinga. Trijntje is geboren in 1883 Roodkerk.

4  Anne Pieters Bilstra is geboren op vrijdag 8 april 1887 Britsum, zie V-AV.

5  Wijtze Pieters Bilstra is geboren op maandag 5 september 1892 Britsum, is Ned. Hervormd (later “geen”) gedoopt, zie V-AW.

IV-AG  Minke Rinzes Stienstra, dochter van Rinze Tjerks Stienstra (III-Y) en Dieuwke Eelkes de Wal, is geboren op dinsdag 1 maart 1864 Stiens, is G.K. gedoopt, is overleden op dinsdag 15 juni 1926 Kubaard.

Minke trouwt op donderdag 17 mei 1888 in de gem. Leeuwarderadeel met Hein Pieters Kramer, zoon van Pieter Jans Kramer en Adriaantje Heins Nieuwsma. Hein is geboren op dinsdag 11 augustus 1863 Finkum, is verongelukt op zaterdag 3 september 1898 Leeuwarden.

Van Hein en Minke zijn drie kinderen bekend:

1  Rinse Heins Kramer is geboren op zondag 3 maart 1889 Finkum, zie V-AX.

2  Adriaantje Heins Kramer is geboren op vrijdag 27 februari 1891 Stiens, zie V-AY.

3  Dieuwke Heins Kramer is geboren op donderdag 7 mei 1896 Stiens.

IV-AH  Aiske Dirks Hofman, dochter van Dirk Jans Hofman en Botje Tjerks Stienstra (III-Z), is geboren op maandag 15 februari 1858 Stiens.

Aiske trouwt op donderdag 13 mei 1886 in de gem. Leeuwarderadeel met Freerk Heerkes van der Wielen, zoon van Heere Ritskes van der Wielen en Geeske Hanzes Friezema. Freerk is geboren op zondag 31 juli 1853 Stiens.

Van Freerk en Aiske is een kind bekend:

1  Dirk Freerks van der Wielen is geboren op vrijdag 11 maart 1892 Britsum, is overleden op maandag 16 juli 1951 Leeuwarden.

Dirk trouwt op woensdag 21 mei 1919 in de gem. Leeuwarderadeel met Beitske Weima. Beitske is geboren op zaterdag 7 november 1891 Leeuwarden, is overleden na 1951.

IV-AI  Wijtske Johannes Vlaskamp, dochter van Johannes Tjitzes Vlaskamp en Maaike Tjerks Stienstra (III-AA), is geboren op zaterdag 23 oktober 1869 Stiens, is overleden op vrijdag 28 juli 1922 Leeuwarden.

Wijtske trouwt op zaterdag 20 mei 1893 in de gem. Leeuwarderadeel met Jacob Pieters Stienstra, zoon van Pieter Jacobs Stienstra en Japke Haijes van Dijk. Jacob is geboren op zaterdag 3 augustus 1867 Stiens, is overleden op donderdag 13 oktober 1927 Finkum.

Van Jacob en Wijtske zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Jacobs Stienstra is geboren op maandag 1 juli 1895 Finkum, zie V-AZ.

2  Maaike Jacobs Stienstra is geboren op dinsdag 15 maart 1898 Finkum, is overleden op maandag 26 februari 1951 Beetgum, is begraven op donderdag 1 maart 1951 Stiens.

Maaike gaat in ondertrouw op donderdag 11 oktober 1928, trouwt op donderdag 25 oktober 1928 met Eelke Boonstra. Eelke is geboren op dinsdag 8 januari 1895 Bergum, is overleden op dinsdag 26 oktober 1982 Berlikum, is begraven op zaterdag 30 oktober 1982 Stiens.

Generatie V

V-A  Lummigjen Andries Zwerver, dochter van Andries Bouwes Zwerver (IV-A) en Aaltje Wiebes Lageveen, is geboren op maandag 5 december 1859 Terwispel, is overleden op vrijdag 1 november 1918 Nijehaske.

Lummigjen trouwt op zondag 15 mei 1887 in de gem. Haskerland met Hendrik Drijfhout, zoon van Hendrik Wouters Drijfhout en Hielkje Hendriks Prinsen. Hendrik is geboren op donderdag 4 oktober 1860 om 19.30 uur Nijehaske, is als geboren aangegeven op vrijdag 5 oktober 1860 in de gem. Haskerland, is overleden op woensdag 8 mei 1935 om 11.45 uur in het Meer.

Van Hendrik en Lummigjen zijn negen kinderen bekend:

1  Hielkje Drijfhout is geboren op woensdag 1 augustus 1888 Nijehaske, is als geboren aangegeven op donderdag 2 augustus 1888 in de gem. Haskerland, is overleden op vrijdag 26 juni 1931 om 19.30 uur Heerenveen (Aengwirden).

Hielkje trouwt op donderdag 21 mei 1914 in de gem. Schoterland met Pieter Eyberts, zoon van Pieter Eyberts en Grietje van der Meulen. Pieter is geboren op zaterdag 4 september 1886 om 23.30 uur Heerenveen (Schoterland), is overleden op zondag 4 december 1938 om 08.00 uur Leeuwarden.

Pieter was later gehuwd (2) met Grietje Jonker.

2  Hendrik Drijfhout is geboren op woensdag 23 april 1890 om 18.30 uur Nijehaske, is als geboren aangegeven op donderdag 24 april 1890 in de gem. Haskerland.

3  Aaltje Drijfhout is geboren op vrijdag 29 juli 1892 om 04.00 uur Nijehaske, is als geboren aangegeven op vrijdag 29 juli 1892 in de gem. Haskerland.

4  doodgeboren zoon Drijfhout is doodgeboren op zondag 4 maart 1894 Nijehaske.

5  Andries Drijfhout is geboren op zaterdag 30 maart 1895 om 01.00 uur Nijehaske, is als geboren aangegeven op maandag 1 april 1895 in de gem. Haskerland.

6  Tietje Drijfhout is geboren op woensdag 30 juni 1897 om 01.00 uur Nijehaske, is als geboren aangegeven op woensdag 30 juni 1897 in de gem. Haskerland, is overleden op donderdag 30 juli 1959 om 22.30 uur Breda.

Tietje was gehuwd met Dirk Marie Janknegt.

7  Atte Drijfhout is geboren op zaterdag 23 september 1899 om 06.00 uur Nijehaske, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 september 1899 in de gem. Haskerland, is overleden op zaterdag 2 maart 1901 om 18.00 uur Nijehaske.

8  Atte Drijfhout is geboren op maandag 3 maart 1902 om 09.00 uur Nijehaske, is als geboren aangegeven op maandag 3 maart 1902 in de gem. Haskerland.

9  Jitske Drijfhout is geboren op donderdag 19 januari 1905 in de gem. Haskerland.

V-B  Attje Zwerver, dochter van Andries Bouwes Zwerver (IV-A) en Aaltje Wiebes Lageveen, is geboren op maandag 20 januari 1862 om 21.30 uur Wartena, is als geboren aangegeven op woensdag 22 januari 1862 in de gem. Idaarderadeel, is overleden op maandag 8 juni 1891 om 17.30 uur Drachten.

Attje trouwt op vrijdag 5 juni 1885 in de gem. Opsterland met Wytze Bouma, zoon van Jelle Sytzes Bouma en Trijntje Wiebes Walstra. Wytze is geboren rond 1857 Terwispel.

Van Wytze en Attje is een kind bekend:

1  Trijntje Bouma is geboren op vrijdag 1 oktober 1886 om 09.30 uur Oldeboorn, is als geboren aangegeven op zaterdag 2 oktober 1886 in de gem. Utingeradeel.

V-C  Antje van den Berg, dochter van Marten Jans van den Berg (IV-B) en Bartje Freerks Kamst, is geboren rond 1870 Terwispel.

Antje trouwt op donderdag 6 februari 1896 in de gem. Menaldumadeel met Taeke Klaver. Taeke is geboren rond 1860 Berlikum.

Van Taeke en Antje is een kind bekend:

1  Uilkje Klaver is geboren op zaterdag 9 januari 1897 Berlikum, zie VI-A.

V-D  Sjoerd Bouwe Stienstra, zoon van Bouwe Sjoerds Stienstra (IV-C) en Petronella Magdalena Idzerts Eekma, is geboren op zondag 11 juli 1841 Sneek, is overleden op zondag 2 maart 1884 Amsterdam.

Sjoerd gaat in ondertrouw op donderdag 16 mei 1867 Sneek, trouwt op vrijdag 31 mei 1867 aldaar (1) met Frederica Hendrica Ykes Wouda, dochter van Yke Wouda en Tietje Visser. Frederica is geboren op maandag 24 april 1843 Sneek, is overleden op dinsdag 14 december 1875 Groningen.

Van Sjoerd en Frederica zijn twee kinderen bekend:

1  Bouwe Sjoerd Stienstra is geboren op donderdag 7 mei 1868 Groningen, is als geboren aangegeven op vrijdag 8 mei 1868 in de gem. Groningen, is overleden op dinsdag 1 juni 1869 Groningen.

2  Bouwe Sjoerd Stienstra is geboren op dinsdag 10 mei 1870 Groningen, is als geboren aangegeven op woensdag 11 mei 1870 in de gem. Groningen, is overleden op maandag 16 mei 1870 Groningen.

Sjoerd gaat in ondertrouw op woensdag 10 oktober 1877 Groningen, trouwt op woensdag 24 oktober 1877 aldaar (2) met Elisabeth Jansje Anna Reilingh, dochter van Dirk de Vries Reilingh en Auke Keizer. Elisabeth is geboren op woensdag 18 december 1839 Groningen, is overleden op donderdag 15 april 1937 Apeldoorn, is begraven op maandag 19 april 1937 aldaar (Soerenseweg).

Van Sjoerd en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

3  Petronella Magdalena Stienstra is geboren op maandag 12 augustus 1878 Groningen, is als geboren aangegeven op dinsdag 13 augustus 1878 in de gem. Groningen, is overleden op woensdag 14 maart 1945 Apeldoorn, is begraven rond maandag 19 maart 1945 aldaar (Soerenseweg).

4  Bouwe Sjoerd Stienstra is geboren op donderdag 19 augustus 1880 Amsterdam, is overleden op maandag 13 juni 1881 aldaar.

V-E  Maria Lucia Bouwes Stienstra, dochter van Bouwe Sjoerds Stienstra (IV-C) en Petronella Magdalena Idzerts Eekma, is geboren op maandag 9 november 1846 Sneek, is overleden op dinsdag 22 juni 1915 Arnhem.

Maria trouwt op woensdag 28 mei 1873 Sneek met Hendrik Tjeerds Pijttersen, zoon van Tjeerd Pijttersen en Anke Haga. Hendrik is geboren op zaterdag 24 mei 1845 Nijehaske, is overleden op woensdag 10 september 1919 Arnhem.

Van Hendrik en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Petronella Magdalena Pijttersen is geboren op maandag 23 maart 1874 Sneek, is overleden op zondag 3 november 1918 Ermelo.

2  Tjeerd Hendriks Pijttersen is geboren op woensdag 8 november 1876 Sneek, is overleden op dinsdag 29 maart 1955 Den Haag.

Tjeerd trouwt op zaterdag 10 september 1910 Soerabaja met Anna Maria van der Veur. Anna is geboren op maandag 20 november 1876 Wijk bij Duurstede, is overleden op vrijdag 7 februari 1947 Den Haag.

3  Anke Hendriks Pijttersen is geboren op donderdag 11 maart 1880 Sneek, is overleden op donderdag 9 juli 1959 Den Haag.

V-F  Paulus Hijacinthius Bouwes Stienstra, zoon van Bouwe Sjoerds Stienstra (IV-C) en Petronella Magdalena Idzerts Eekma, is geboren op zaterdag 19 augustus 1848 Sneek, is overleden op vrijdag 11 april 1890 aldaar.

Paulus gaat in ondertrouw op vrijdag 8 mei 1874 Sneek, trouwt op donderdag 21 mei 1874 Dokkum met Cornelia Petronella Eekma, dochter van Paulus Hiacinthius Eekma en Dorothea Jeanette Schonegevel. Cornelia is geboren op maandag 18 juni 1849 Driesum, is overleden op donderdag 15 december 1927 om 16.00 uur Apeldoorn, is begraven op maandag 19 december 1927 Kampen.

Van Paulus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Petronella Magdalena Stienstra is geboren op donderdag 25 februari 1875 Sneek, is overleden op dinsdag 11 september 1900 Kampen.

2  Bouwe Sjoerd Stienstra is geboren op maandag 2 juli 1877 Sneek, is overleden voor 1927.

3  Dorothea Jeanette Stienstra is geboren op donderdag 3 november 1887 Sneek, is overleden op donderdag 9 april 1970 Deventer.

V-G  Anna Clara Stienstra, dochter van Bouwe Sjoerds Stienstra (IV-C) en Petronella Magdalena Idzerts Eekma, is geboren op donderdag 28 maart 1850 Sneek, is overleden op vrijdag 16 februari 1923 Velp, is begraven rond dinsdag 20 februari 1923 Rheden (Heiderust).

Anna trouwt op donderdag 8 juli 1869 Sneek (1) met Gerardus Joannes Martinus Pruim, zoon van Martinus Pruim en Jacoba Ursinus Kruys. Gerardus is geboren op donderdag 31 maart 1842 Dokkum, is overleden op zaterdag 9 oktober 1869 Sneek.

Van Gerardus en Anna is een kind bekend:

1  Gerardina Joanna Pruim is geboren op woensdag 15 juni 1870 Sneek, is overleden op zaterdag 6 mei 1871 aldaar.

Anna trouwt op woensdag 6 augustus 1873 Sneek (2) met Jan Hendrik de Bruijn, zoon van Isaac Jan Hendrik de Bruijn en Louiza Dina Ramaer. Jan is geboren op woensdag 6 april 1842 Zwolle, is overleden op dinsdag 10 februari 1920 Renkum.

Van Jan en Anna zijn twee kinderen bekend:

2  Anna de Bruijn is geboren op zaterdag 29 april 1876 Assen, is overleden op zondag 16 juli 1876 aldaar.

3  Louisa Dina de Bruijn is geboren op woensdag 10 april 1878 Kloosterveen, is overleden op zondag 22 augustus 1948 Rosmalen.

V-H  Geertruida Catherina Elisabeth Bouwes Stienstra, dochter van Bouwe Sjoerds Stienstra (IV-C) en Petronella Magdalena Idzerts Eekma, is geboren op vrijdag 7 november 1851 Sneek, is overleden op vrijdag 30 juli 1909 Laag-Soeren.

Geertruida trouwt op woensdag 28 mei 1873 Sneek met Johannes Petrus Epeus Lambertus Veen, zoon van Lambertus Veen en Rinske van Altena. Johannes is geboren op zondag 16 augustus 1846 Sneek, is overleden op woensdag 29 juli 1925 aldaar.

Van Johannes en Geertruida zijn vier kinderen bekend:

1  Lambertus Veen is geboren op vrijdag 26 juni 1874 Sneek, is overleden op zaterdag 9 juni 1945 Nijmegen, is als overleden aangegeven op zaterdag 9 juni 1945 in de gem. Nijmegen.

Lambertus trouwt op dinsdag 26 juni 1906 met Anna G. Arendtsen Raedt. Anna is geboren op maandag 9 november 1874 Leersum, is overleden na 1925.

2  Petronella Magdalena Veen (Nelly) is geboren op donderdag 27 januari 1876 Sneek, is overleden op donderdag 9 april 1925 aldaar.

3  Rinske Veen is geboren op dinsdag 23 mei 1882 Sneek, is overleden op donderdag 17 januari 1884 aldaar.

4  Fonger Veen is geboren op dinsdag 24 april 1894 Sneek, is overleden op vrijdag 14 september 1894 aldaar.

V-I  Froukje Bouwe Stienstra, dochter van Bouwe Sjoerds Stienstra (IV-C) en Petronella Magdalena Idzerts Eekma, is geboren op maandag 26 december 1853 Sneek, is overleden op vrijdag 25 januari 1901 Sliedrecht, is begraven aldaar (Algemene Begraafplaats, Thorbeckelaan, Sliedrecht).

Froukje trouwt op woensdag 5 juni 1878 Sneek met Jan Wolter Lieftinck, zoon van Jan Wolter Lieftinck en Hemmina Uilkens. Jan is geboren op zaterdag 13 februari 1847 Odoorn, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 21 maart 1901 Sliedrecht, is begraven aldaar (Algemene Begraafplaats, Thorbeckelaan, Sliedrecht).

Van Jan en Froukje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Wolter Lieftinck is geboren op maandag 10 maart 1879 Rauwerd, zie VI-B.

2  Petronella Magdalena Lieftinck is geboren op vrijdag 23 september 1881 om 09.00 uur Rauwerd.

Petronella trouwt op donderdag 10 oktober 1907 in de gem. Amsterdam (1) met Nicolaas Pieter Jongkindt, zoon van Gerardus Hendricus Coninck Jongkindt en N.N.. Nicolaas is geboren op woensdag 5 augustus 1846 Alphen aan den Rijn, is overleden op maandag 27 november 1916 Ginneken.

Nicolaas was eerder gehuwd (1) met Catharina Jacoba Barendina Meerkamp van Embden.

Petronella trouwt op dinsdag 25 oktober 1932 Amsterdam (2) met Francois Cornelis van Geer, zoon van Pieter van Geer en N.N.. Francois is geboren op dinsdag 22 juli 1873 Leiden.

Francois was eerder gehuwd (1) met Woutrina Johanna Hendrika Cornelia Hacke.

V-J  Mathile Jaques Chevallier, zoon van Mathile Jacques Chevallier en Geertruida Catherina Elisabeth Sjoerds Stienstra (IV-D), is geboren op zondag 4 september 1853 Ubbergen, is overleden op zaterdag 23 oktober 1909 Herveld.

Mathile trouwt op donderdag 10 september 1874 Dordrecht met Clara Gips, dochter van N.N. en N.N.. Clara is geboren op woensdag 7 juni 1854 Dordrecht, is overleden op woensdag 4 november 1914 Zeist.

Van Mathile en Clara zijn zes kinderen bekend:

1  Geertruida Catharina Elisabeth Chevallier is geboren op vrijdag 31 maart 1876 om 01.00 uur Ermelo, is als geboren aangegeven op zaterdag 1 april 1876 in de gem. Ermelo.

2  doodgeboren zoon is doodgeboren in 1878.

3  Mathile Jacques Pierre Chevallier is geboren op donderdag 8 januari 1880 Harderwijk, is overleden op donderdag 12 januari 1950 Naarden.

Mathile trouwt op donderdag 31 oktober 1907 in de gem. Valburg (1) met Maria Terwee, dochter van Willem Terwee en Trijntje Noomen. Maria is geboren rond 1878 Zaandam, is overleden op dinsdag 29 december 1936 Zeist. Mathile trouwt op maandag 3 mei 1937 in de gem. De Bilt (2) met Maria Anna Isabella Hubertina Amalia Sophia Coenders, dochter van Karel Michiel Hubert Coenders en Sophie Frederica Peters. Maria is geboren rond 1892 Utrecht.

4  Dirgiena Jacoba Chevallier is geboren op donderdag 25 november 1880 om 22.00 uur Ermelo, is als geboren aangegeven op maandag 27 december 1880 in de gem. Ermelo, is overleden op maandag 2 april 1951 De Bilt, is begraven rond zaterdag 7 april 1951 Bilthoven.

Dirgiena trouwt op donderdag 2 oktober 1913 in de gem. Zeist (is gescheiden op donderdag 8 juli 1926 aldaar) met Louis Henri Daniëls, zoon van Carel Eduard Daniëls en Caroline Josephine A. van Baerle. Louis is geboren rond 1872 Amsterdam.

5  Jan Daniël Chevallier is geboren op zaterdag 12 augustus 1882 om 20.00 uur Ermelo, is als geboren aangegeven op dinsdag 15 augustus 1882 in de gem. Ermelo.

Jan trouwt op donderdag 20 augustus 1908 in de gem. Valburg met Brandina van den Hoogen, dochter van Aart van den Hoogen en Annetje Klomp. Brandina is geboren rond 1879 Driebergen.

6  Joan Wilhelm Chevallier is geboren op maandag 12 mei 1884 Ermelo, is overleden op vrijdag 23 juni 1944 Hilversum.

Joan was gehuwd met Wilhelmina Malga.

V-K  (?) Richard Stienstra, waarschijnlijk zoon van Kornelis Dirks Stienstra (IV-E) en Attje Rinses Brunia, is geboren in 1869.

Richard trouwt rond 1893 met Alice. Alice is geboren in 1869 Michigan.

Van Richard en Alice zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelius Stienstra is geboren in 1894.

2  Jennie Stienstra is geboren in 1899.

3  Evelyn Stienstra is geboren rond 1909 Illinois.

4  Athea Stienstra is geboren rond 1911 Illinois.

V-L  Dirk Stienstra, zoon van Bouwe Dirk Stienstra (IV-G) en Lieuwkje Wobbes van Vliet, is geboren op vrijdag 16 juni 1876 Stiens, is overleden rond september 1948.

Dirk trouwt rond 1903 in de Verenigde Staten van Amerika met Kate Vander Vliet. Kate is geboren rond 1881 in Nederland.

Van Dirk en Kate zijn vijf kinderen bekend:

1  Margaret Stienstra is geboren rond 1910 Illinois, is overleden voor 1997.

2  Bernard Stienstra is geboren op zaterdag 26 april 1913 Illinois, is overleden in mei 1980.

3  Edward Stienstra is geboren rond 1915 Illinois, is overleden voor 1940.

4  Lucille Stienstra is geboren rond 1918 Illinois.

Lucille trouwt voor 1940 met Harry de Boer, zoon van Goffe Pieters de Boer (Govert) en Jennie de Vries. Harry is geboren rond 1913, is overleden op donderdag 18 juni 1959 Chicago.

5  Richard Stienstra is geboren op vrijdag 15 september 1922 Illinois, zie VI-C.

V-M  Sjoerd de Vries, zoon van Hendrikus Jilles de Vries en Aaltje Sjoerds Kramer (IV-J), is geboren op vrijdag 24 april 1868 Steenwijkerwold, is overleden op zaterdag 8 maart 1952 Leeuwarden.

Sjoerd trouwt op zaterdag 5 april 1890 in de gem. Leeuwarden met Sebelia Westerdijk, dochter van Klaas Westerdijk en Helena de Haan. Sebelia is geboren op zaterdag 7 augustus 1869 Friesch Stroobos, is overleden op zondag 22 april 1934 Leeuwarden.

Van Sjoerd en Sebelia zijn twee kinderen bekend:

1  Helena Sjoerds de Vries is geboren op vrijdag 5 februari 1892.

Helena trouwt op woensdag 23 mei 1923 in de gem. Leeuwarden met Heerke Wopkes Algra. Heerke is geboren op zaterdag 18 februari 1888 Tietjerk.

2  Klaas Sjoerds de Vries is geboren op zondag 17 maart 1895 Leeuwarden, zie VI-D.

V-N  N.N.

V-O  Haije Klazes Nicolaij, zoon van Klaas Hayes Nicolay (IV-N) en Geertje Boyens Boyenga, is geboren op donderdag 7 februari 1856 Britsum, is Chr. Gereformeerd gedoopt, is overleden op dinsdag 30 oktober 1917 in de gem. Leeuwarderadeel.

Haije trouwt op donderdag 20 mei 1880 in de gem. Leeuwarderadeel met Lotje Willems Hiemstra, dochter van Willem Wijtzes Hiemstra en Trijntje Watzes Nicolay. Lotje is geboren op woensdag 1 september 1858 Britsum, is overleden op zondag 13 september 1931 in de gem. Leeuwarderadeel.

Van Haije en Lotje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Geertje Haijes Nicolaij is geboren op vrijdag 18 maart 1881 Britsum.

2  Klaas Haijes Nicolaij is geboren op donderdag 6 april 1882 Britsum, zie VI-F.

3  Trijntje Haijes Nicolaij is geboren op zaterdag 21 april 1883 Britsum.

4  Willem Haijes Nicolaij is geboren op vrijdag 16 januari 1885 Britsum.

5  Booijen Haijes Nicolaij is geboren op dinsdag 15 februari 1887 Britsum, zie VI-G.

6  Ietske Haijes Nicolaij is geboren op dinsdag 17 april 1888 Britsum.

7  Wytske Hayes Nicolaij is geboren op donderdag 16 januari 1890 in de gem. Leeuwarderadeel.

8  Grietje Haijes Nicolaij is geboren op dinsdag 14 juli 1891 Britsum, zie VI-H.

9  Antje Hayes Nicolaij is geboren op dinsdag 16 mei 1893 in de gem. Leeuwarderadeel.

10  Pieter Haijes Nicolaij is geboren op zondag 20 januari 1895 Britsum, zie VI-I.

11  Bootje Haijes Nicolaij is geboren op donderdag 15 april 1897 Britsum.

Bootje was gehuwd met ? Bosma.

12  Jisk Haijes Nicolaij is geboren op vrijdag 29 november 1901 Britsum, zie VI-J.

V-P  Boyen Klazes Nicolai, zoon van Klaas Hayes Nicolay (IV-N) en Geertje Boyens Boyenga, is geboren op zaterdag 4 juli 1857 Britsum.

Boyen trouwt op donderdag 9 mei 1889 in de gem. Leeuwarderadeel met Fettje Jelluma, dochter van Ulbe Justus Jelluma en Antje Sipkes Wiersma. Fettje is geboren rond 1866 Jorwerd.

Van Boyen en Fettje is een kind bekend:

1  Ulbe Boyens Nicolai is geboren op donderdag 6 februari 1890 Finkum, zie VI-K.

V-Q  Jisk Klazes Nicolay, zoon van Klaas Hayes Nicolay (IV-N) en Geertje Boyens Boyenga, is geboren op woensdag 15 januari 1862 Britsum, is Ned. Hervormd (later Chr.Ger.) gedoopt.

Jisk was gehuwd met Hendrikje de Boer. Hendrikje is geboren op zaterdag 7 april 1860 Vrouwenparochie.

Van Jisk en Hendrikje is een kind bekend:

1  Grietje Jisks Nicolay is geboren op dinsdag 19 juli 1887 Britsum.

V-R  Klaaske Wytzes Hoekstra, dochter van Wijtze Jans Hoekstra en Tjitske Hayes Nicolay (IV-O), is geboren op vrijdag 30 mei 1851 Britsum, is overleden op dinsdag 13 augustus 1889 aldaar.

Klaaske trouwt op woensdag 12 mei 1875 in de gem. Leeuwarderadeel met Yne Klazes Kroodsma, zoon van Klaas Ynes Kroodsma en Hiltje Douwes Bijlsma. Yne is geboren op donderdag 31 mei 1849 Stiens, is overleden op woensdag 25 november 1903 Britsum.

Van Yne en Klaaske is een kind bekend:

1  Hiltje Kroodsma is geboren op donderdag 10 juli 1879 Britsum, zie VI-L.

V-S  Sjoerd Pieters Stienstra, zoon van Pieter Sjoerds Stienstra (IV-Q) en Aaltje Meinderts Rietstra, is geboren op dinsdag 23 juli 1878 Jelsum, is overleden op dinsdag 3 augustus 1948 Groningen.

Sjoerd trouwt op woensdag 8 mei 1901 in de gem. Leeuwarderadeel met Sijtske Sjoerds de Vries, dochter van Sjoerd Klazes de Vries en Trijntje Jans van der Woude. Sijtske is geboren op maandag 6 april 1874 Jelsum, is overleden op zaterdag 5 februari 1949 Zuidlaren, is begraven op woensdag 9 februari 1949 Drachten.

Van Sjoerd en Sijtske is een kind bekend:

1  Tjitske Stienstra is geboren op woensdag 29 april 1914, is geadopteerd voor december 1925.

V-T  Wopke Jans Stienstra, zoon van Jan Sjoerds Stienstra (IV-R) en Tjitske Wopkes Jonker, is geboren op woensdag 21 juni 1882 Leeuwarden, is overleden op donderdag 7 april 1960 om 14.40 uur aldaar, is begraven op maandag 11 april 1960 Jelsum.

Wopke trouwt op zaterdag 9 september 1905 in de gem. Leeuwarden met Alida de Vries, dochter van Bauke de Vries en Elisabeth Geelof. Alida is geboren op zondag 22 februari 1880 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 28 augustus 1943 aldaar, is begraven rond woensdag 1 september 1943 Jelsum.

Van Wopke en Alida zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Wopkes Stienstra is geboren op zondag 4 maart 1906 Jelsum, zie VI-M.

2  Elisabeth Wopkes Stienstra is geboren op zaterdag 8 mei 1909 Jelsum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie VI-N.

3  Tjitske Wopkes Stienstra is geboren op dinsdag 27 februari 1912 Jelsum, zie VI-O.

4  Bauke Wopkes Stienstra is geboren op dinsdag 21 oktober 1913 Jelsum, is Ned. Hervormd gedoopt op zondag 29 maart 1942 aldaar, zie VI-P.

5  Sjoerd Wopkes Stienstra is geboren op maandag 23 augustus 1915 Jelsum, zie VI-Q.

6  Leendert Wopkes Stienstra is geboren op donderdag 18 augustus 1921 Jelsum, zie VI-R.

V-U  Sjoerd Jans Stienstra, zoon van Jan Sjoerds Stienstra (IV-R) en Tjitske Wopkes Jonker, is geboren op zaterdag 4 juli 1885 Leeuwarden, is Ned. Hervormd (later “geen”) gedoopt, is overleden op zondag 8 oktober 1950 om 02.50 uur aldaar, is begraven op woensdag 11 oktober 1950 Jelsum.

Sjoerd trouwt op zaterdag 10 april 1915 in de gem. Leeuwarden met Trijntje Dirks Hoekstra, dochter van Dirk Hoekstra en Ymkje Bouma. Trijntje is geboren op dinsdag 22 mei 1888 Minnertsga, is G.K., letter N.H. gedoopt, is overleden op zondag 14 februari 1960 Oosterwolde, is begraven op woensdag 17 februari 1960 Jelsum.

Van Sjoerd en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Sjoerds Stienstra is geboren op maandag 1 januari 1923 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 28 augustus 2001 in de gem. Smallingerland, is gecremeerd op zaterdag 1 september 2001 Heerenveen.

Jan trouwt op woensdag 20 oktober 1948 in de gem. Leeuwarden, trouwt (kerk) Wirdum (LWL) met Grietje Gerbens Brinksma, dochter van Gerben Brinksma en Feikje van der Goot. Grietje is geboren op zondag 13 januari 1924 Wirdum (LWL), is overleden op dinsdag 5 december 2006 Drachten, is gecremeerd op zaterdag 9 december 2006 Heerenveen (Schoterhof), Er is een rouwdienst gehouden op zaterdag 9 december 2006 Oosterwolde.

2  Dirk Sjoerds Stienstra is geboren op vrijdag 5 augustus 1927 Leeuwarden, is doopsgezind gedoopt, zie VI-S.

V-V  Sjoerd Fredriks Stienstra, zoon van Fredrik Sjoerds Stienstra (IV-S) en Meindertje Johannes de Vries, is geboren op zaterdag 30 januari 1886 Jelsum, is overleden op donderdag 16 december 1971 Noordbergum in Toutenburg, is begraven op maandag 20 december 1971 Bergum, Er is een rouwdienst gehouden op maandag 20 december 1971 aldaar.

Sjoerd trouwt op donderdag 16 mei 1912 in de gem. Idaarderadeel met Joukje Lolkes Bouma, dochter van Lolke Dirks Bouma en Rigtje Adams Adamse. Joukje is geboren op zaterdag 20 november 1886 Grouw, is overleden op vrijdag 23 maart 1945 Bergum, is begraven op maandag 26 maart 1945 aldaar.

Van Sjoerd en Joukje zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren op zondag 14 september 1913 Oudkerk, is overleden op zondag 14 september 1913.

2  Frederik Stienstra (Frits) is geboren op vrijdag 18 september 1914 om 16.00 uur Oudkerk, is als geboren aangegeven op zaterdag 19 september 1914 in de gem. Tietjerksteradeel, zie VI-T.

3  Rigtje Stienstra is geboren op vrijdag 29 november 1918 Oudkerk, zie VI-U.

V-W  Romkje Fredriks Stienstra, dochter van Fredrik Sjoerds Stienstra (IV-S) en Meindertje Johannes de Vries, is geboren op donderdag 7 november 1889 Jelsum, is overleden op woensdag 20 april 1949 Dalfsen, is begraven op zaterdag 23 april 1949 aldaar.

Romkje gaat in ondertrouw op vrijdag 24 september 1909 in de gem. Leeuwarderadeel, trouwt op woensdag 13 oktober 1909 aldaar met Sybe Jeltes Visser, zoon van Jelte Hendriks Visser en Jantje de Jong. Sybe is geboren op donderdag 11 november 1886 Midlum, is overleden op vrijdag 12 augustus 1955 Enschede, is begraven op maandag 15 augustus 1955 om 15.00 uur Dalfsen (algemene begraafplaats).

Van Sybe en Romkje zijn drie kinderen bekend:

1  Meindertje Visser (Meiny) is geboren op vrijdag 8 november 1912 De Wilp, zie VI-V.

2  Jan Frederik Visser is geboren op zaterdag 7 december 1918 Dalfsen, zie VI-W.

3  Frederik Visser (Frits) is geboren op zaterdag 3 januari 1920 Dalfsen, zie VI-X.

V-X  Johannes Fredriks Stienstra, zoon van Fredrik Sjoerds Stienstra (IV-S) en Meindertje Johannes de Vries, is geboren op woensdag 21 december 1892 Jelsum, is overleden op zaterdag 26 juni 1965 Drachten, is begraven op woensdag 30 juni 1965 Ureterp.

Johannes gaat in ondertrouw op woensdag 5 mei 1920 in de gem. Leeuwarderadeel, trouwt op donderdag 20 mei 1920 aldaar met Trijntje Gerbens Douma, dochter van Gerben Harmens Douma en Hyke Schaafsma. Trijntje is geboren op woensdag 23 september 1891 om 23.00 uur Stiens, is overleden op zaterdag 29 januari 1966 Drachten, is begraven op dinsdag 1 februari 1966 Ureterp.

Van Johannes en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Frederik Stienstra is geboren op vrijdag 5 augustus 1921 Jelsum, is overleden op woensdag 3 mei 1933 om 12.00 uur Blaricum, is als overleden aangegeven op donderdag 4 mei 1933 in de gem. Huizen, is begraven rond maandag 8 mei 1933 Ureterp.

2  Gerben Stienstra is geboren op zondag 4 maart 1923 Jelsum, is verongelukt op donderdag 2 juli 1931 Ureterp, is begraven aldaar.

3  Sjoerd Stienstra is geboren op zondag 6 juni 1926 Jelsum, zie VI-Y.

4  Hyke Stienstra is geboren op zondag 4 september 1927 Jelsum, zie VI-Z.

5  Meindertje Stienstra is geboren op zaterdag 15 augustus 1931 Ureterp, zie VI-AA.

V-Y  Pieter Stienstra, zoon van Fredrik Sjoerds Stienstra (IV-S) en Meindertje Johannes de Vries, is geboren op zondag 7 juni 1896 Jelsum, is overleden op donderdag 8 december 1994 Laren, is gecremeerd op dinsdag 13 december 1994.

Pieter trouwt op woensdag 16 februari 1921 in de gem. Leeuwarderadeel met Maria Wiebes Visser, dochter van Wiebe Annes Visser en Theresia Bogstra. Maria is geboren op dinsdag 19 maart 1895 Winsum (Fr), is overleden op dinsdag 7 april 1970 Bilthoven, is gecremeerd op vrijdag 10 april 1970 Velsen.

Van Pieter en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Theresia Marie Stienstra (Trees) is geboren op zondag 26 juni 1921 Bontebok, zie VI-AB.

2  Frederik Stienstra is geboren op woensdag 23 januari 1924 Bontebok, zie VI-AC.

V-Z  Sytske Keimpes Kramer, dochter van Keimpe Betzes Kramer en Maartje Tjerks Stienstra (IV-U), is geboren op dinsdag 4 juli 1865 in de gem. Het Bildt, is overleden op zondag 10 maart 1940 in de gem. Leeuwarden.

Sytske trouwt op woensdag 20 mei 1896 in de gem. Het Bildt met Johannes Dijkstra.

Van Johannes en Sytske is een kind bekend:

1  N.N., zie VI-AD.

V-AA  Grietje Rienks Stienstra, dochter van Rienk Egeles Stienstra (IV-W) en Dirkje Minzes van Dijk, is geboren op vrijdag 24 februari 1871 Menaldum, is overleden op vrijdag 12 september 1952 aldaar, is begraven rond dinsdag 16 september 1952 aldaar.

Grietje trouwt op donderdag 16 april 1891 in de gem. Menaldumadeel met Arnoldus Pieters Bosma, zoon van Pieter Arnoldus Bosma en Sijke Tjitzes Hesselius. Arnoldus is geboren op maandag 8 maart 1869 Menaldum, is overleden op vrijdag 26 september 1947 aldaar, is begraven rond dinsdag 30 september 1947 aldaar.

Van Arnoldus en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirkje Bosma is geboren op woensdag 24 juni 1891 in de gem. Menaldumadeel.

2  Sijke Bosma is geboren op zaterdag 11 maart 1893 in de gem. Menaldumadeel.

Sijke trouwt op donderdag 31 juli 1924 met Meine van Dijk.

3  Geertje Bosma is geboren op dinsdag 14 april 1896 in de gem. Menaldumadeel.

Geertje was gehuwd met Gosse Laverman.

4  Pieter Bosma is geboren op dinsdag 2 maart 1915 Leeuwarden, is overleden op zondag 19 maart 1916.

5  Pieter Bosma is geboren op zaterdag 26 mei 1917 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op maandag 12 januari 1981, is begraven Menaldum.

V-AB  Geertje Rienks Stienstra, dochter van Rienk Egeles Stienstra (IV-W) en Dirkje Minzes van Dijk, is geboren op zondag 12 januari 1873 Menaldum, is overleden op zondag 2 september 1923 Dronrijp, is begraven rond donderdag 6 september 1923 aldaar.

Geertje trouwt op donderdag 24 mei 1900 in de gem. Menaldumadeel met Hendrik Boomsma, zoon van Frans Boomsma en Maaike Boersma. Hendrik is geboren op zaterdag 20 december 1873 Dronrijp, is overleden op donderdag 26 februari 1959, is begraven rond maandag 2 maart 1959 aldaar.

Van Hendrik en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Dirkje Boomsma is geboren op vrijdag 29 maart 1901 in de gem. Menaldumadeel.

Dirkje trouwt voor september 1923 met Luut Annema.

2  Maaike Boomsma is geboren op donderdag 19 maart 1903 om 22.00 uur Dronrijp, is als geboren aangegeven op zaterdag 21 maart 1903 in de gem. Menaldumadeel.

3  Hinke Boomsma is geboren op woensdag 20 maart 1907 om 21.30 uur Dronrijp, is als geboren aangegeven op vrijdag 22 maart 1907 in de gem. Menaldumadeel.

4  Franske Boomsma.

V-AC  Hinke Rienks Stienstra, dochter van Rienk Egeles Stienstra (IV-W) en Dirkje Minzes van Dijk, is geboren op woensdag 7 juli 1875 Menaldum, is overleden op donderdag 27 november 1958 Meppel.

Hinke trouwt op donderdag 8 mei 1902 in de gem. Menaldumadeel met Hessel Pieters Hesseling, zoon van Pieter Lieuwes Hesseling en Baukje Andries Vellema. Hessel is geboren op donderdag 11 januari 1877 Blija, is overleden op woensdag 18 maart 1936 Blokzijl.

Van Hessel en Hinke zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Hesseling is geboren op woensdag 12 november 1902, is overleden op zaterdag 11 april 1908.

2  Rienk Hesseling is geboren op zondag 8 april 1906, is overleden op zondag 15 februari 1987.

3  Dirkje Hesseling is geboren op maandag 8 juli 1907 Achlum, is overleden op donderdag 8 mei 1969, is begraven rond dinsdag 13 mei 1969 Menaldum.

4  Pietje Hesseling is geboren op maandag 1 mei 1911, is overleden op dinsdag 9 februari 1993, is begraven Hallum.

5  N.N.

V-AD  Catharinus Jousma, zoon van Jan Jans Jousma en Aukje Egeles Stienstra (IV-X), is geboren op maandag 25 juni 1888 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op donderdag 21 augustus 1975 Engelum, is begraven op maandag 25 augustus 1975 aldaar.

Catharinus trouwt op donderdag 30 april 1914 met Antje Fierstra, dochter van R. Fierstra en Jantje de Jong. Antje is geboren rond 1894, is overleden op woensdag 2 april 1980 Berlikum.

Van Catharinus en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AE.

2  N.N.

V-AE  Antje Jans Smits, dochter van Jan Joostes Smits en Trijntje Egeles Stienstra (IV-Y), is geboren op donderdag 29 juni 1871 Engelum, is overleden op woensdag 27 februari 1929 om 21.00 uur Midlum.

Antje trouwt op donderdag 17 mei 1894 in de gem. Menaldumadeel met Jacob Siesling, zoon van Sipke Sjoerds Siesling en Maaike Jacobs Terpstra. Jacob is geboren op vrijdag 18 augustus 1871 Marssum, is overleden op donderdag 5 maart 1953 Midlum.

Van Jacob en Antje is een kind bekend:

1  Sipke Siesling is geboren op zondag 14 maart 1897 Marssum.

Sipke trouwt op zaterdag 17 mei 1924 in de gem. Franekeradeel met Adriaantje van Loon. Adriaantje is geboren rond 1900 Beetgum.

V-AF  Jenne Klazes Stienstra, zoon van Klaas Jennes Stienstra (IV-Z) en Jannigje Cornelis Loonstra, is geboren op vrijdag 21 december 1894 Finkum, is overleden op zaterdag 7 februari 1987 Marssum, is begraven op woensdag 11 februari 1987 aldaar.

Jenne trouwt op donderdag 15 september 1921 (1) met Lieuwkje Zijlstra. Lieuwkje is geboren op maandag 26 juli 1897 in de gem. Het Bildt, is overleden op woensdag 10 februari 1943 Marssum, is begraven rond maandag 15 februari 1943 aldaar.

Van Jenne en Lieuwkje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Stienstra (Tine) is geboren op zondag 1 januari 1922 in de gem. Het Bildt, zie VI-AF.

2  Klaas Stienstra is geboren op maandag 31 maart 1924 in de gem. Het Bildt, zie VI-AG.

Jenne gaat in ondertrouw op donderdag 22 november 1945, trouwt op donderdag 6 december 1945 in de gem. Menaldumadeel (2) met Tettje H. Faber, dochter van N.N. Faber en N.N.. Tettje is geboren op donderdag 17 februari 1916 Marssum, is overleden op zondag 20 januari 2013 Menaldum, is begraven op donderdag 24 januari 2013 Marssum.

Tettje was eerder gehuwd (1) met Kuiken.

V-AG  Cornelis Klazes Stienstra, zoon van Klaas Jennes Stienstra (IV-Z) en Jannigje Cornelis Loonstra, is geboren op vrijdag 15 mei 1896 Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 15 juli 1971 Oudebildtzijl, is begraven op zaterdag 17 juli 1971 Vrouwenparochie.

Cornelis trouwt op donderdag 26 juli 1923 in de gem. Het Bildt met Mintje Stapert. Mintje is geboren op zondag 20 november 1904 in de gem. Leeuwarden, is overleden op dinsdag 26 februari 1980 Marssum, is begraven op vrijdag 29 februari 1980 Vrouwenparochie.

Mintje was later gehuwd (2) met Jelle Klazes Stienstra (zie IV-Z.8).

Van Cornelis en Mintje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  Klaas Stienstra is geboren op zaterdag 21 augustus 1926 Boer, zie VI-AH.

3  N.N., zie VI-AI.

V-AH  Æsger Klazes Stienstra, zoon van Klaas Jennes Stienstra (IV-Z) en Jannigje Cornelis Loonstra, is geboren op zaterdag 18 december 1897 Vrouwenparochie, is overleden op zaterdag 1 september 1984, is begraven rond woensdag 5 september 1984 aldaar.

Æsger trouwt op donderdag 11 november 1937 in de gem. Het Bildt met Sjoerdtje Wierda, dochter van Sjoerd Wierda en Aaltje Hijma. Sjoerdtje is geboren op woensdag 24 februari 1904 Finkum, is overleden op donderdag 14 oktober 1993 Sint Annaparochie, is begraven op maandag 18 oktober 1993 aldaar.

Van Æsger en Sjoerdtje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AJ.

2  Jannigje Stienstra (Janny) is geboren op zaterdag 15 april 1944 in de gem. Het Bildt, zie VI-AK.

3  N.N., zie VI-AL.

V-AI  Lysbeth Klazes Stienstra, dochter van Klaas Jennes Stienstra (IV-Z) en Jannigje Cornelis Loonstra, is geboren op woensdag 3 januari 1900 Vrouwenparochie, is overleden op zondag 10 maart 1985, is begraven rond donderdag 14 maart 1985 Tzummarum.

Lysbeth trouwt op donderdag 22 mei 1924 in de gem. Barradeel met Gerben Brouwer. Gerben is geboren op vrijdag 1 juli 1898 Minnertsga, is overleden op vrijdag 9 november 1984 Sint Annaparochie, is begraven rond dinsdag 13 november 1984 Tzummarum.

Van Gerben en Lysbeth zijn drie kinderen bekend:

1  Janny Brouwer is geboren op vrijdag 6 maart 1925 Tzummarum, zie VI-AM.

2  N.N.

3  N.N., zie VI-AN.

V-AJ  Jan Klazes Stienstra, zoon van Klaas Jennes Stienstra (IV-Z) en Jannigje Cornelis Loonstra, is geboren op woensdag 29 mei 1901 Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 15 mei 1964 Sint Annaparochie, is begraven op dinsdag 19 mei 1964 Sint Jacobiparochie.

Jan trouwt op woensdag 25 mei 1927 in de gem. Het Bildt met Hendrikje de Vries, dochter van Sjouke de Vries en Grietje Wijnstok. Hendrikje is geboren op maandag 12 september 1904 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op zondag 25 maart 1962 Leeuwarden, is begraven op woensdag 28 maart 1962 Sint Jacobiparochie.

Van Jan en Hendrikje zijn negen kinderen bekend:

1  Klaas Stienstra is geboren op donderdag 21 juni 1928 Oudebiltdijk, zie VI-AO.

2  N.N., zie VI-AP.

3  Sjouke Stienstra is geboren op zaterdag 31 oktober 1931 Westhoek, zie VI-AQ.

4  Jannigje Stienstra is geboren op zondag 22 oktober 1933 Westhoek, is overleden op vrijdag 27 oktober 1933 aldaar.

5  Jenne Stienstra is geboren op zondag 22 oktober 1933 Westhoek, is overleden op maandag 30 oktober 1933 aldaar.

6  N.N., zie VI-AR.

7  Jetske Stienstra is geboren op donderdag 23 februari 1939 Westhoek, zie VI-AS.

8  N.N., zie VI-AT.

9  N.N., zie VI-AU.

V-AK  Willemtje Klazes Stienstra, dochter van Klaas Jennes Stienstra (IV-Z) en Jannigje Cornelis Loonstra, is geboren op woensdag 14 juli 1909 in de gem. Het Bildt, is overleden op woensdag 1 maart 1989 Sint Annaparochie, is begraven rond maandag 6 maart 1989 Berlikum.

Willemtje trouwt op donderdag 28 juni 1934 in de gem. Het Bildt met Lieuwe Koning. Lieuwe is geboren op zaterdag 18 augustus 1906 Berlikum, is overleden op maandag 14 november 1988 Sint Annaparochie, is begraven rond vrijdag 18 november 1988 Berlikum.

Van Lieuwe en Willemtje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  Janny Koning is geboren op zondag 1 oktober 1939 Berlikum, zie VI-AV.

3  Tijs Koning is geboren op donderdag 23 december 1943 Berlikum, is overleden op dinsdag 29 januari 1985 aldaar, is begraven aldaar.

4  N.N., zie VI-AW.

V-AL  Sijbrigje Klazes Stienstra, dochter van Klaas Jennes Stienstra (IV-Z) en Jannigje Cornelis Loonstra, is geboren op zaterdag 11 oktober 1913 in de gem. Het Bildt, is overleden op zaterdag 2 december 2000 Heerenveen, is begraven op woensdag 6 december 2000 Vrouwenparochie.

Sijbrigje trouwt op woensdag 21 mei 1941 in de gem. Het Bildt met Hoite Dijkstra. Hoite is geboren op zondag 14 december 1913 Vrouwenparochie, is overleden op dinsdag 28 juli 1992 Joure, is begraven op vrijdag 31 juli 1992 Vrouwenparochie.

Van Hoite en Sijbrigje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AX.

2  N.N., zie VI-AY.

3  N.N., zie VI-AZ.

4  N.N., zie VI-BA.

V-AM  Klaas Stienstra, zoon van Klaas Jennes Stienstra (IV-Z) en Jannigje Cornelis Loonstra, is geboren op donderdag 19 april 1917 Sint Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 17 juni 1997 Leeuwarden, is begraven op maandag 23 juni 1997 Vrouwenparochie.

Klaas was van donderdag 21 juni 1945 tot vrijdag 29 juli 1983 gehuwd met N.N.

Van Klaas en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-BB.

2  N.N., zie VI-BC.

3  N.N., zie VI-BD.

4  N.N., zie VI-BE.

5  N.N., zie VI-BF.

V-AN  Jinne Æsges Stienstra, zoon van Æsge Jennes Stienstra (IV-AB) en Jacobje Dobma, is geboren op donderdag 11 juli 1907 Finkum, is overleden op vrijdag 17 februari 1950 om 06.30 uur Hallum, is als overleden aangegeven op zaterdag 18 februari 1950 in de gem. Ferwerderadeel, is begraven rond dinsdag 21 februari 1950 Vrouwenparochie.

Jinne trouwt op donderdag 3 juni 1937 in de gem. Ferwerderadeel met Sjoukje de Jong, dochter van E.W. de Jong en G. Kooistra. Sjoukje is geboren op vrijdag 17 juni 1910 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 16 december 1986, is begraven rond zaterdag 20 december 1986 Vrouwenparochie.

Van Jinne en Sjoukje zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon is doodgeboren op maandag 13 december 1937, is overleden op maandag 13 december 1937.

2  Grietje Stienstra is geboren op vrijdag 22 december 1939 Hallum, is overleden op donderdag 4 januari 1940 in de gem. Ferwerderadeel, is begraven rond maandag 8 januari 1940 Vrouwenparochie.

3  Æsger Stienstra is geboren op donderdag 24 juli 1941 Oude Leije, zie VI-BG.

4  N.N.

V-AO  Jan Æsges Stienstra, zoon van Æsge Jennes Stienstra (IV-AB) en Jacobje Dobma, is geboren op donderdag 8 april 1909 Finkum, is overleden op maandag 25 augustus 2008 Oude Leije, is begraven op zaterdag 30 augustus 2008 Vrouwenparochie, Er is een rouwdienst gehouden op zaterdag 30 augustus 2008 Oudebildtzijl.

Jan trouwt op donderdag 19 mei 1938 in de gem. Ferwerderadeel met Sjoukje Swart, dochter van Sjouke Swart en Romkje Folkertsma. Sjoukje is geboren op zaterdag 8 juni 1912 om 11.00 uur Marrum, is als geboren aangegeven op zaterdag 8 juni 1912 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 13 september 2005 Leeuwarden, is begraven op zaterdag 17 september 2005 Vrouwenparochie, Er is een rouwdienst gehouden op zaterdag 17 september 2005 Oudebildtzijl.

Van Jan en Sjoukje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N., zie VI-BH.

5  N.N., zie VI-BI.

V-AP  Klaaske Dirks Stienstra, dochter van Durk Æsgers Stienstra (IV-AD) en Ykje Tjeerds Homsma, is geboren op woensdag 22 februari 1888 Hallum, is overleden op vrijdag 12 november 1971 Bolsward, is begraven op dinsdag 16 november 1971 Balk.

Klaaske trouwt op woensdag 31 mei 1911 in de gem. Leeuwarderadeel met Herre Beimin, zoon van Jisk Beimin en Ypjen Nooitgedagt. Herre is geboren op dinsdag 30 maart 1886 IJlst, is overleden op dinsdag 19 juli 1966 Bolsward, is begraven op vrijdag 22 juli 1966 Balk.

Van Herre en Klaaske zijn twee kinderen bekend:

1  Ykje Beimin is geboren rond donderdag 10 juli 1913 Warns, zie VI-BJ.

2  Jisk Beimin is geboren rond zaterdag 7 november 1914 Goënga.

Jisk was gehuwd met N.N.

V-AQ  Jannigje Dirks Stienstra, dochter van Durk Æsgers Stienstra (IV-AD) en Ykje Tjeerds Homsma, is geboren op zondag 6 december 1891 Hallum, is overleden op woensdag 3 oktober 1934 Scharnegoutum, is begraven rond maandag 8 oktober 1934 aldaar.

Jannigje trouwt op woensdag 15 mei 1912 in de gem. Leeuwarderadeel met Pieter Rinses Dijkstra, zoon van Rinse Dijkstra en Jetske Algra. Pieter is geboren op zaterdag 15 augustus 1885 Stiens, is overleden op vrijdag 28 september 1962 Bolsward, is begraven rond dinsdag 2 oktober 1962 Scharnegoutum.

Van Pieter en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1  Rinse Dijkstra is geboren op zaterdag 8 maart 1913 Warns, is overleden op woensdag 5 maart 1997 Bolsward, is begraven aldaar.

Rinse was sinds woensdag 12 mei 1943 gehuwd met N.N.

2  Ykje Dijkstra is geboren op zondag 27 december 1914 Warns, is overleden op zaterdag 19 februari 1972, is begraven Peins.

Ykje was sinds woensdag 18 november 1942 gehuwd met N.N.

3  N.N.

4  N.N.

V-AR  Aaltje Dirks Stienstra, dochter van Durk Æsgers Stienstra (IV-AD) en Ykje Tjeerds Homsma, is geboren op zondag 6 december 1891 Hallum, is overleden op dinsdag 29 oktober 1946 Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 2 november 1946 Hallum.

Aaltje trouwt op donderdag 23 mei 1918 in de gem. Ferwerderadeel met Tiete Jans Fennema, zoon van Jan Tietes Fennema en Maaike Dirks van der Wagen. Tiete is geboren op dinsdag 30 maart 1886 Hallum, is overleden op maandag 26 april 1976 Leeuwarden, is begraven rond vrijdag 30 april 1976 Hallum.

Van Tiete en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

V-AS  Hendrik Slot, zoon van Albert Hendriks Slot en Jantje Æsgers Stienstra (IV-AE), is geboren op woensdag 27 juli 1892 Finkum, is overleden op zaterdag 15 juni 1974, is begraven Leeuwarden.

Hendrik trouwt voor 1928 met Anna Suzanna van der Veer. Anna is geboren op maandag 26 december 1892, is overleden op dinsdag 12 januari 1965 Leeuwarden, is begraven op zaterdag 16 januari 1965 aldaar.

Van Hendrik en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-BK.

2  N.N., zie VI-BL.

3  doodgeboren dochter Slot is doodgeboren op zondag 23 september 1928 in de gem. Leeuwarden, is overleden op zondag 23 september 1928 aldaar.

V-AT  Aldert Pieters Bilstra, zoon van Pieter Alderts Bilstra en Aiske Joukes Porte (IV-AF), is geboren op donderdag 17 juni 1880 Britsum, is G.K. gedoopt.

Aldert trouwt tussen 1900 en 1906 met Neeltje de Leeuw. Neeltje is geboren op vrijdag 30 januari 1874 Beesd.

Van Aldert en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Aiske Alderts Bilstra is geboren op maandag 12 februari 1906 Den Haag, is G.K. gedoopt.

2  Pieter Alderts Bilstra is geboren op maandag 11 september 1911 Engelum, is G.K. gedoopt.

3  Geertruida Alderts Bilstra is geboren op maandag 16 februari 1914 Engelum, is G.K. gedoopt, is overleden op maandag 6 maart 1995, is begraven Sint Annaparochie.

V-AU  Jouke Pieters Bilstra, zoon van Pieter Alderts Bilstra en Aiske Joukes Porte (IV-AF), is geboren op maandag 4 september 1882 Britsum, is Ned. Hervormd gedoopt.

Jouke trouwt tussen 1902 en 1908 met Jeltje Ynes Ynema, dochter van Yne Ynema en Minke Visser. Jeltje is geboren op zondag 14 oktober 1883 Stiens, is Ned. Hervormd gedoopt.

Van Jouke en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Joukes Bilstra is geboren op vrijdag 13 november 1908 Stiens, is overleden op donderdag 4 november 1999, is begraven Huizum.

2  Yne Joukes Bilstra is geboren op zondag 14 juli 1912 Stiens, is Ned. Hervormd gedoopt, zie VI-BM.

V-AV  Anne Pieters Bilstra, zoon van Pieter Alderts Bilstra en Aiske Joukes Porte (IV-AF), is geboren op vrijdag 8 april 1887 Britsum, is overleden op zondag 31 oktober 1971, is begraven Beetgum.

Anne trouwt op zaterdag 18 mei 1907 in de gem. Leeuwarderadeel (1) met Fokje Dirks de Haan, dochter van Dirk Everts de Haan en Froukje Michiels Leening. Fokje is geboren op vrijdag 27 juli 1877 om 05.00 uur Bergum, is overleden op zaterdag 28 februari 1920 om 14.00 uur Beetgum.

Van Anne en Fokje is een kind bekend:

1  Michiel Bilstra is geboren op donderdag 13 september 1900 om 08.00 uur Bergum, zie VI-BN.

Anne was waarschijnlijk gehuwd (2) met Jantje Mook. Jantje is geboren op donderdag 25 april 1889, is overleden op zaterdag 13 mei 1961, is begraven Beetgum.

V-AW  Wijtze Pieters Bilstra, zoon van Pieter Alderts Bilstra en Aiske Joukes Porte (IV-AF), is geboren op maandag 5 september 1892 Britsum, is Ned. Hervormd (later “geen”) gedoopt, is overleden op zaterdag 29 mei 1948 Hengelo (O).

Wijtze trouwt op zaterdag 4 november 1916 in de gem. Leeuwarderadeel met Dieuwke Dijkstra, dochter van Thijs Dijkstra en Tietje Jacobs Kuipers. Dieuwke is geboren op donderdag 16 maart 1893 Stiens, is overleden op dinsdag 9 mei 1978 Hengelo (O).

Van Wijtze en Dieuwke zijn vier kinderen bekend:

1  Tietje Wijtzes Bilstra is geboren op vrijdag 17 augustus 1917 Den Haag, zie VI-BO.

2  Aiske Wijtzes Bilstra is geboren op donderdag 27 februari 1919 Stiens, is overleden op donderdag 2 september 2004 Enschede.

3  Geertje Wijtzes Bilstra is geboren op zondag 14 november 1920 Stiens, is overleden op zaterdag 12 augustus 2006 Zwolle.

Geertje was gehuwd met N.N.

4  Anna Wijtzes Bilstra is geboren op zondag 27 februari 1927 Hengelo (O), is overleden op donderdag 19 november 2015 aldaar.

Anna was gehuwd met Arie Lugtenburg. Arie is geboren op donderdag 26 april 1923 Heenvliet, is overleden op woensdag 2 juli 2014 Delden.

V-AX  Rinse Heins Kramer, zoon van Hein Pieters Kramer en Minke Rinzes Stienstra (IV-AG), is geboren op zondag 3 maart 1889 Finkum, is overleden op dinsdag 15 augustus 1967 Leeuwarden.

Rinse trouwt op donderdag 23 oktober 1913 Bochum met Catharina Hoffknecht. Catharina is geboren op dinsdag 21 mei 1889 Bochum.

Van Rinse en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Hein Kramer is geboren op zondag 28 mei 1916 Hijum, is overleden op zondag 30 januari 1955, is begraven Stiens.

Hein was sinds woensdag 16 april 1941 gehuwd met N.N.

2  N.N.

V-AY  Adriaantje Heins Kramer, dochter van Hein Pieters Kramer en Minke Rinzes Stienstra (IV-AG), is geboren op vrijdag 27 februari 1891 Stiens, is overleden op maandag 23 januari 1967 Leeuwarden.

Adriaantje trouwt op zaterdag 24 mei 1919 in de gem. Tietjerksteradeel met Jacob Faber. Jacob is geboren op vrijdag 28 september 1894 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op maandag 8 mei 1950 Giekerk.

Van Jacob en Adriaantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Bauke Faber is geboren op dinsdag 6 juli 1920 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op maandag 12 mei 1997, is begraven Oenkerk.

Bauke was gehuwd met N.N.

2  N.N., zie VI-BP.

3  N.N.

4  N.N., zie VI-BQ.

5  N.N.

V-AZ  Pieter Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Pieters Stienstra en Wijtske Johannes Vlaskamp (IV-AI), is geboren op maandag 1 juli 1895 Finkum, is overleden op maandag 29 november 1976 Leeuwarden, is gecremeerd op donderdag 2 december 1976 Goutum.

Pieter trouwt op donderdag 20 mei 1920 met Antje Zijlstra. Antje is geboren op maandag 8 januari 1900 Berlikum, is overleden op vrijdag 16 december 1977 Leeuwarden, is gecremeerd op woensdag 21 december 1977 Goutum.

Van Pieter en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Stienstra is geboren op maandag 4 april 1921 Stiens, zie VI-BR.

2  N.N., zie VI-BS.

3  N.N., zie VI-BT.

4  N.N., zie VI-BU.

Generatie VI

VI-A  Uilkje Klaver, dochter van Taeke Klaver en Antje van den Berg (V-C), is geboren op zaterdag 9 januari 1897 Berlikum, is overleden op zondag 4 november 1979 aldaar.

Uilkje was gehuwd met Jan Dusselaar. Jan is overleden op zaterdag 30 december 1944.

Van Jan en Uilkje is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-A.

VI-B  Jan Wolter Lieftinck, zoon van Jan Wolter Lieftinck en Froukje Bouwe Stienstra (V-I), is geboren op maandag 10 maart 1879 Rauwerd, is overleden in 1955.

Jan trouwt op vrijdag 16 september 1910 Amsterdam met Maria Anna Cornelia Louet Feisser, dochter van Johannes Jacobus Feisser en N.N.. Maria is geboren op zondag 11 november 1883 Amsterdam.

Van Jan en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Wolter Lieftinck is geboren op woensdag 8 november 1911 Amsterdam.

2  Maria Lieftinck is geboren op zondag 30 juli 1916 Amsterdam, is overleden op zondag 21 december 1997 Hilversum.

Maria trouwt op dinsdag 25 juni 1940 Amsterdam met Hendrik Christiaan Molster, zoon van Hendrik Molster en Alexine Josephine Christine Muller. Hendrik is geboren op donderdag 13 april 1905 Amsterdam.

3  Froukje Lieftinck is geboren op vrijdag 22 maart 1918 Amsterdam, is overleden op maandag 9 oktober 2000 Den Haag.

Froukje was gehuwd met Th.P. Galestin. Th is overleden voor 2000.

VI-C  Richard Stienstra, zoon van Dirk Stienstra (V-L) en Kate Vander Vliet, is geboren op vrijdag 15 september 1922 Illinois, is overleden op zaterdag 26 februari 1966.

Richard was gehuwd met Julia Spiekhout. Julia is geboren in 1925, is overleden op vrijdag 13 december 2019 Crown Point, is begraven op dinsdag 17 december 2019 South Holland.

Julia was eerder gehuwd (1) met August Spyksma.

Van Richard en Julia zijn zes kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-B.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

VI-D  Klaas Sjoerds de Vries, zoon van Sjoerd de Vries (V-M) en Sebelia Westerdijk, is geboren op zondag 17 maart 1895 Leeuwarden, is overleden op donderdag 14 maart 1940 aldaar, is begraven aldaar.

Klaas trouwt op zaterdag 25 oktober 1919 in de gem. Leeuwarden met Berber Catherina Sipkema, dochter van Uiltje Sipkema en Wijtske Oosterhof. Berber is geboren op vrijdag 13 mei 1898 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 6 april 1968 aldaar, is begraven aldaar.

Van Klaas en Berber zijn acht kinderen bekend:

1  Sjoerd de Vries is geboren op dinsdag 14 september 1920 Leeuwarden, is overleden op donderdag 21 juni 2001 aldaar, is begraven op maandag 25 juni 2001 aldaar.

2  Wytske de Vries is geboren op woensdag 9 november 1921 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 26 februari 1974 aldaar, is begraven aldaar.

Wytske trouwt op zondag 24 mei 1942 Franeker met Dirk van der Meulen. Dirk is geboren op vrijdag 25 maart 1921 Wetsens, is overleden op dinsdag 17 mei 1988 Enschede.

3  Sebelia de Vries is geboren op zondag 19 augustus 1923 Leeuwarden, is overleden op zondag 11 oktober 1998 aldaar, is begraven op woensdag 14 oktober 1998 aldaar.

4  Uiltje de Vries is geboren rond vrijdag 17 oktober 1924 Leeuwarden, is overleden op maandag 17 augustus 1925 aldaar.

5  Leeuwkje de Vries is geboren rond 1932, is overleden Leeuwarden.

6  N.N.

7  Henderikus de Vries is geboren op zondag 12 april 1936 Leeuwarden, is overleden op maandag 20 april 1936 aldaar, is begraven aldaar.

8  N.N., zie VII-C.

VI-E  N.N.

VI-F  Klaas Haijes Nicolaij, zoon van Haije Klazes Nicolaij (V-O) en Lotje Willems Hiemstra, is geboren op donderdag 6 april 1882 Britsum.

Klaas was gehuwd met B. Rijpstra.

Van Klaas en B is een kind bekend:

1  Haye Klazes Nicolay is geboren op zondag 6 februari 1910 Britsum, zie VII-D.

VI-G  Booijen Haijes Nicolaij, zoon van Haije Klazes Nicolaij (V-O) en Lotje Willems Hiemstra, is geboren op dinsdag 15 februari 1887 Britsum, is overleden op zaterdag 13 augustus 1983 aldaar, is begraven aldaar.

Booijen was gehuwd met Eelkjen Abma. Eelkjen is geboren op dinsdag 15 februari 1887, is overleden op maandag 13 september 1976, is begraven Britsum.

Van Booijen en Eelkjen is een kind bekend:

1  Klaas B. Nicolay is geboren op zondag 14 januari 1917, zie VII-E.

VI-H  Grietje Haijes Nicolaij, dochter van Haije Klazes Nicolaij (V-O) en Lotje Willems Hiemstra, is geboren op dinsdag 14 juli 1891 Britsum, is overleden op vrijdag 25 maart 1994 Surhuisterveen, is begraven op maandag 28 maart 1994 Jelsum.

Grietje gaat in ondertrouw op donderdag 20 april 1916, trouwt op zaterdag 6 mei 1916 in de gem. Leeuwarderadeel, trouwt (kerk) op zondag 7 mei 1916 met Jelle Ynzes Stienstra, zoon van Ynze Jelles Stienstra en Trijntje Jitzes Jansma. Jelle is geboren op maandag 27 juli 1891 Menaldum, is G.K. gedoopt, is overleden op maandag 16 november 1970 Leeuwarden, is begraven op donderdag 19 november 1970 Jelsum.

Van Jelle en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Ynze Jelles Stienstra is geboren op zaterdag 17 maart 1917 Jelsum, is gedoopt Britsum, is overleden op zondag 17 juni 1917 Jelsum, is begraven rond donderdag 21 juni 1917 aldaar.

2  Ynze Jelles Stienstra is geboren op vrijdag 17 mei 1918 Jelsum, is gedoopt rond maandag 20 mei 1918 Britsum, zie VII-F.

3  Haije Jelles Stienstra is geboren op maandag 8 december 1919 Jelsum, is gedoopt Britsum, zie VII-G.

4  N.N.

5  N.N., zie VII-H.

6  Klaas Jelles Stienstra is geboren op dinsdag 9 juni 1925 Jelsum, zie VII-I.

7  N.N.

VI-I  Pieter Haijes Nicolaij, zoon van Haije Klazes Nicolaij (V-O) en Lotje Willems Hiemstra, is geboren op zondag 20 januari 1895 Britsum, is overleden op maandag 2 november 1992 aldaar, is begraven op zaterdag 7 november 1992 aldaar.

Pieter was gehuwd met Trijntje Bergsma. Trijntje is overleden op zondag 24 juni 1973.

Van Pieter en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N., zie VII-J.

VI-J  Jisk Haijes Nicolaij, zoon van Haije Klazes Nicolaij (V-O) en Lotje Willems Hiemstra, is geboren op vrijdag 29 november 1901 Britsum, is overleden op woensdag 29 januari 1992 aldaar.

Jisk was gehuwd met Klaske Polet.

Van Jisk en Klaske zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-K.

2  N.N., zie VII-L.

3  N.N., zie VII-M.

VI-K  Ulbe Boyens Nicolai, zoon van Boyen Klazes Nicolai (V-P) en Fettje Jelluma, is geboren op donderdag 6 februari 1890 Finkum, is overleden op zondag 24 januari 1971 Zeist.

Ulbe trouwt op donderdag 24 maart 1921 Zeist met Sijmetje Johanna van Veldhuijzen. Sijmetje is geboren op dinsdag 20 juli 1886 Zeist, is overleden op vrijdag 10 april 1931 aldaar.

Sijmetje was eerder partner (1) van N.N..

Van Ulbe en Sijmetje is een kind bekend:

1  N.N.

VI-L  Hiltje Kroodsma, dochter van Yne Klazes Kroodsma en Klaaske Wytzes Hoekstra (V-R), is geboren op donderdag 10 juli 1879 Britsum, is overleden op zaterdag 14 maart 1959 Stiens.

Hiltje trouwt op woensdag 14 augustus 1901 in de gem. Leeuwarderadeel met Hendrik Porte, zoon van Hendrik Broers Porte en Grietje Fokkes Baarda. Hendrik is geboren op maandag 16 februari 1880 Jelsum, is overleden op woensdag 5 december 1956 Leeuwarden.

Van Hendrik en Hiltje is een kind bekend:

1  Yne Porte is geboren op zondag 31 december 1905 Jelsum, is overleden op donderdag 8 mei 1980 Stiens.

Yne trouwt op zaterdag 28 november 1931 in de gem. Leeuwarderadeel met Trijntje Bilstra, dochter van N.N. en N.N.. Trijntje is geboren op zondag 18 maart 1906 Jelsum, is overleden op donderdag 10 september 1998 Leeuwarden.

VI-M  Jan Wopkes Stienstra, zoon van Wopke Jans Stienstra (V-T) en Alida de Vries, is geboren op zondag 4 maart 1906 Jelsum, is overleden op woensdag 6 juli 1988 Bolsward.

Jan was gehuwd met Jetske de Vries. Jetske is geboren rond 1906, is overleden op dinsdag 30 maart 1976 Bolsward.

Van Jan en Jetske zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-N.

2  Wopke Stienstra is geboren op dinsdag 23 mei 1944 Britswerd, is overleden op vrijdag 26 mei 1944 om 07.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 27 mei 1944 in de gem. Baarderadeel.

3  N.N.

VI-N  Elisabeth Wopkes Stienstra, dochter van Wopke Jans Stienstra (V-T) en Alida de Vries, is geboren op zaterdag 8 mei 1909 Jelsum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 7 augustus 1993 Leeuwarden, is gecremeerd op woensdag 11 augustus 1993 Goutum.

Elisabeth trouwt op zaterdag 3 september 1932 in de gem. Leeuwarderadeel met Pieter Bakker, zoon van Douwe Bakker en Dirkje Pijnacker. Pieter is geboren op vrijdag 4 november 1910 Jislum, is overleden op woensdag 26 mei 1982.

Van Pieter en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  Alida Bakker is geboren op vrijdag 2 februari 1934 Lekkum, zie VII-O.

VI-O  Tjitske Wopkes Stienstra, dochter van Wopke Jans Stienstra (V-T) en Alida de Vries, is geboren op dinsdag 27 februari 1912 Jelsum, is overleden op vrijdag 16 maart 1990 Leeuwarden, is gecremeerd op woensdag 21 maart 1990 Goutum.

Tjitske trouwt rond 1934 met Klaas van der Weide. Klaas is geboren op vrijdag 2 februari 1912 Leeuwarden.

Van Klaas en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Alida van der Weide is geboren op dinsdag 9 februari 1937 Leeuwarden, zie VII-P.

2  N.N., zie VII-Q.

VI-P  Bauke Wopkes Stienstra, zoon van Wopke Jans Stienstra (V-T) en Alida de Vries, is geboren op dinsdag 21 oktober 1913 Jelsum, is Ned. Hervormd gedoopt op zondag 29 maart 1942 aldaar, is overleden op dinsdag 27 oktober 1981 Zwolle, is begraven op zaterdag 31 oktober 1981 Oenkerk.

Bauke gaat in ondertrouw op woensdag 5 juli 1939 Leeuwarden, trouwt op woensdag 19 juli 1939 in de gem. Leeuwarden, trouwt (kerk) (Ned. Hervormd) met Tjitske van der Meulen, dochter van Gerben van der Meulen en Antje Elzinga. Tjitske is geboren op dinsdag 1 juni 1915 Oenkerk, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 2 april 2016 Wolvega, is begraven op donderdag 7 april 2016 Oenkerk.

Van Bauke en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-R.

2  N.N., zie VII-S.

VI-Q  Sjoerd Wopkes Stienstra, zoon van Wopke Jans Stienstra (V-T) en Alida de Vries, is geboren op maandag 23 augustus 1915 Jelsum, is overleden op woensdag 16 augustus 1995 Leeuwarden, is gecremeerd op maandag 21 augustus 1995 Goutum.

Sjoerd was gehuwd met Tetje van der Meer. Tetje is geboren op zaterdag 19 december 1914 Oosterlittens, is overleden op vrijdag 15 april 2011 Leeuwarden, is gecremeerd op woensdag 20 april 2011 Goutum.

Van Sjoerd en Tetje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-T.

2  N.N.

3  Wopke Stienstra is geboren op zaterdag 24 maart 1945, is overleden op maandag 9 april 1945.

VI-R  Leendert Wopkes Stienstra, zoon van Wopke Jans Stienstra (V-T) en Alida de Vries, is geboren op donderdag 18 augustus 1921 Jelsum, is overleden op woensdag 19 juni 1991 Leeuwarden, is gecremeerd op maandag 24 juni 1991 Goutum.

Leendert trouwt in 1950 met Hiltje van Dijk. Hiltje is geboren rond 1925, is overleden op woensdag 24 maart 2004 Leeuwarden, is gecremeerd op maandag 29 maart 2004 Goutum.

Van Leendert en Hiltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-U.

2  N.N.

3  N.N., zie VII-V.

VI-S  Dirk Sjoerds Stienstra, zoon van Sjoerd Jans Stienstra (V-U) en Trijntje Dirks Hoekstra, is geboren op vrijdag 5 augustus 1927 Leeuwarden, is doopsgezind gedoopt, is overleden op woensdag 25 augustus 1993 Zwaagwesteinde, urn bijgezet aldaar of is gecremeerd op maandag 30 augustus 1993 Goutum.

Dirk was sinds dinsdag 6 juli 1954 gehuwd met N.N.

Van Dirk en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-W.

2  N.N., zie VII-X.

VI-T  Frederik Stienstra (Frits), zoon van Sjoerd Fredriks Stienstra (V-V) en Joukje Lolkes Bouma, is geboren op vrijdag 18 september 1914 om 16.00 uur Oudkerk, is als geboren aangegeven op zaterdag 19 september 1914 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op donderdag 30 december 1999 om 15.40 uur Bergum in Berchhiem, is gecremeerd op dinsdag 4 januari 2000 Goutum, Er is een rouwdienst gehouden op dinsdag 4 januari 2000 Bergum.

Frederik gaat in ondertrouw op donderdag 23 mei 1946 in de gem. Achtkarspelen, trouwt op dinsdag 18 juni 1946 aldaar, trouwt (kerk) (Ned. Hervormd) op dinsdag 18 juni 1946 Bergum met Grietje de Jong (Griet), dochter van Jacobus Barelds de Jong en Elisabeth Keuning. Grietje is geboren op zondag 14 maart 1915 om 13.00 uur Buitenpost, is als geboren aangegeven op maandag 15 maart 1915 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op donderdag 23 maart 1995 Bergum, is gecremeerd op dinsdag 28 maart 1995 Goutum, Er is een rouwdienst gehouden op dinsdag 28 maart 1995 Bergum.

Van Frederik en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-Y.

2  N.N.

3  N.N., zie VII-Z.

VI-U  Rigtje Stienstra, dochter van Sjoerd Fredriks Stienstra (V-V) en Joukje Lolkes Bouma, is geboren op vrijdag 29 november 1918 Oudkerk, is overleden op zondag 16 oktober 2011 om 03.50 uur Leeuwarden in MCL, is gecremeerd op donderdag 20 oktober 2011 Goutum.

Rigtje gaat in ondertrouw op maandag 3 november 1941, trouwt op donderdag 27 november 1941 in de gem. Tietjerksteradeel met Lammert Kingma, zoon van Thomas Kingma en Jantje Hoekstra. Lammert is geboren op zaterdag 18 april 1914 Cornjum, is overleden op maandag 22 januari 1990 Leeuwarden, is gecremeerd op vrijdag 26 januari 1990 Goutum.

Van Lammert en Rigtje is een kind bekend:

1  Thomas Kingma is geboren op maandag 11 februari 1946 Drachten in ziekenhuis, zie VII-AA.

VI-V  Meindertje Visser (Meiny), dochter van Sybe Jeltes Visser en Romkje Fredriks Stienstra (V-W), is geboren op vrijdag 8 november 1912 De Wilp, is overleden op dinsdag 27 oktober 1998 Zwolle, is gecremeerd op maandag 2 november 1998 aldaar.

Meindertje was van dinsdag 13 augustus 1940 tot 1954 gehuwd (1) met N.N.

Van N.N. en Meindertje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AC.

2  N.N.

Meindertje trouwt in januari 1955 Rotterdam (2) met Hans Herman Lohmann, zoon van R.B.G. Lohmann. Hans is geboren rond 1915, is overleden op zondag 8 juli 1956 Rotterdam.

Meindertje trouwt op dinsdag 10 december 1957 Rotterdam (?) (3) met Johannes Christiaan van Senden (Hans), zoon van Johan Adriaan van Senden en Elisabeth Poortman. Johannes is geboren op dinsdag 19 september 1922 Rotterdam, is overleden op zaterdag 1 mei 2004 Zwolle, is gecremeerd op zaterdag 8 mei 2004 aldaar.

Van Johannes en Meindertje is een kind bekend:

3  waarschijnlijk N.N., zie VII-AB.

VI-W  Jan Frederik Visser, zoon van Sybe Jeltes Visser en Romkje Fredriks Stienstra (V-W), is geboren op zaterdag 7 december 1918 Dalfsen, is overleden op donderdag 24 februari 2000 Enschede, is gecremeerd op woensdag 1 maart 2000 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 13 juni 1946, trouwt (kerk) Dalfsen met Jeltje Tietia Postma (Jelly), dochter van ? Postma en Gerbrig de Haan. Jeltje is geboren op maandag 17 mei 1920 Lemelerveld, is overleden op zaterdag 8 oktober 2011 Enschede, is gecremeerd op vrijdag 14 oktober 2011 Usselo.

Van Jan en Jeltje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AD.

2  N.N.

3  N.N., zie VII-AE.

4  N.N., zie VII-AF.

VI-X  Frederik Visser (Frits), zoon van Sybe Jeltes Visser en Romkje Fredriks Stienstra (V-W), is geboren op zaterdag 3 januari 1920 Dalfsen, is overleden op maandag 9 mei 2016 Woudsend.

Frederik was sinds zaterdag 26 februari 1955 gehuwd met N.N.

Van Frederik en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-AG.

VI-Y  Sjoerd Stienstra, zoon van Johannes Fredriks Stienstra (V-X) en Trijntje Gerbens Douma, is geboren op zondag 6 juni 1926 Jelsum, is overleden op woensdag 29 september 1993 Dordrecht.

Sjoerd trouwt op vrijdag 6 mei 1955 met Adriana van der Veeken, dochter van L. van der Veeken en Johanna de Rijk. Adriana is geboren op zondag 7 april 1929 Dordrecht, is overleden op zaterdag 31 december 2016 aldaar, is gecremeerd op donderdag 5 januari 2017 aldaar.

Van Sjoerd en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Inge Stienstra is geboren op zaterdag 28 april 1956, zie VII-AH.

2  N.N., zie VII-AI.

3  N.N., zie VII-AJ.

4  N.N.

VI-Z  Hyke Stienstra, dochter van Johannes Fredriks Stienstra (V-X) en Trijntje Gerbens Douma, is geboren op zondag 4 september 1927 Jelsum, is overleden op woensdag 29 december 2004 in de gem. Hoorn.

Hyke trouwt op zaterdag 9 juli 1949 in de gem. Smallingerland (is gescheiden op zaterdag 1 augustus 1964 aldaar) (1) met Hendrik Staphorsius, zoon van Jitze Staphorsius en Dina van Dam. Hendrik is geboren op zaterdag 26 september 1914 Kortezwaag, is overleden op maandag 4 april 1988 Leeuwarden, is begraven op vrijdag 8 april 1988 om 14.00 uur Kortezwaag.

Van Hendrik en Hyke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AK.

2  N.N.

3  N.N.

Hyke trouwt op vrijdag 4 juni 1965 in de gem. Amsterdam (2) met Nicolaas van den Berg. Nicolaas is geboren op maandag 19 oktober 1914 Amsterdam, is overleden op donderdag 19 september 1991 Hoorn.

Hyke trouwt op donderdag 13 mei 2004 in de gem. Hoorn (3) met Klaas Mol, zoon van Cornelis Mol en Angenietje Roest. Klaas is geboren op donderdag 18 november 1915 Amsterdam, is overleden in 2008.

VI-AA  Meindertje Stienstra, dochter van Johannes Fredriks Stienstra (V-X) en Trijntje Gerbens Douma, is geboren op zaterdag 15 augustus 1931 Ureterp, is overleden op maandag 5 maart 2018 Wolvega.

Meindertje trouwt op vrijdag 20 mei 1955 (1) met Jochum Brandsma (Jopie), zoon van Sjoerd Brandsma en Imkje van der Woude. Jochum is geboren op zaterdag 16 januari 1926 Stiens, is overleden op woensdag 24 april 1974 Heerenveen, is gecremeerd op maandag 29 april 1974 Goutum.

Van Jochum en Meindertje zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoerd Johannes Brandsma is geboren op dinsdag 6 augustus 1957, is overleden op maandag 12 augustus 1957.

2  Tineke Ingrid Brandsma is geboren op dinsdag 6 augustus 1957 Leeuwarden, zie VII-AL.

Meindertje begint een relatie in 1975 (2) met Bernardus Johannes Gerardus Maatman (Ben). Bernardus is geboren op vrijdag 28 juli 1944 Heerenveen, is overleden op woensdag 15 juli 2015 Wolvega, is gecremeerd op maandag 20 juli 2015 om 16.45 uur Heerenveen (Schoterhof).

VI-AB  Theresia Marie Stienstra (Trees), dochter van Pieter Stienstra (V-Y) en Maria Wiebes Visser, is geboren op zondag 26 juni 1921 Bontebok, is overleden op zondag 6 mei 2007 in de gem. Gorinchem, is begraven op vrijdag 11 mei 2007 Gorinchem (Haarhof).

Theresia trouwt op woensdag 22 december 1954 Naarden met Volkert de Vries. Volkert is geboren op zaterdag 18 januari 1913 Heemstede, is overleden op zaterdag 8 januari 2005 Gorinchem, is begraven aldaar (Haarhof), Er is een rouwdienst gehouden op vrijdag 14 januari 2005 Arkel.

Van Volkert en Theresia is een kind bekend:

1  N.N.

VI-AC  Frederik Stienstra, zoon van Pieter Stienstra (V-Y) en Maria Wiebes Visser, is geboren op woensdag 23 januari 1924 Bontebok, is overleden op maandag 13 april 2015 in de gem. Woerden.

Frederik trouwt op woensdag 29 augustus 1951 ’s Heer-Arendskerke, trouwt (kerk) (Ned. Hervormd) op woensdag 29 augustus 1951 aldaar met Cornelia Elenbaas, dochter van Arnoud Anthonie Elenbaas en Magdalena Krina Zuidweg. Cornelia is geboren op maandag 12 april 1926 Krabbendijke, is overleden op woensdag 8 november 2000 Bussum.

Van Frederik en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AM.

2  N.N., zie VII-AN.

VI-AD  N.N.

VI-AE  N.N.

VI-AF  Trijntje Stienstra (Tine), dochter van Jenne Klazes Stienstra (V-AF) en Lieuwkje Zijlstra, is geboren op zondag 1 januari 1922 in de gem. Het Bildt, is overleden op woensdag 12 juni 1985 Leipzig.

Trijntje trouwt op zaterdag 17 juli 1948 York (UK) met Heinz Zieger. Heinz is geboren op vrijdag 7 maart 1913 Leipzig-Stötteritz, is overleden op zondag 24 september 1995 Schkeuditz.

Van Heinz en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-AG  Klaas Stienstra, zoon van Jenne Klazes Stienstra (V-AF) en Lieuwkje Zijlstra, is geboren op maandag 31 maart 1924 in de gem. Het Bildt, is overleden op donderdag 3 januari 2008 Stiens in Skilhiem, is gecremeerd op maandag 7 januari 2008 Goutum.

Klaas gaat in ondertrouw op donderdag 25 mei 1950, trouwt op donderdag 15 juni 1950 in de gem. Het Bildt met Maartje Groenewoud, dochter van Andries Groenewoud en Marijke de Jong. Maartje is geboren op vrijdag 11 augustus 1922 Stiens, is overleden op zaterdag 27 juni 2015, is gecremeerd op woensdag 1 juli 2015 Goutum.

Van Klaas en Maartje is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-AQ.

VI-AH  Klaas Stienstra, zoon van Cornelis Klazes Stienstra (V-AG) en Mintje Stapert, is geboren op zaterdag 21 augustus 1926 Boer, is overleden op maandag 28 september 2009 Vrouwenparochie, is begraven op vrijdag 2 oktober 2009 Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).

Klaas trouwt op donderdag 15 oktober 1953 in de gem. Het Bildt met Hiltje Bergsma. Hiltje is geboren op vrijdag 2 september 1927 in de gem. Leeuwarden, is overleden op vrijdag 7 april 1972 Leeuwarden, is begraven op dinsdag 11 april 1972 aldaar.

Van Klaas en Hiltje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AR.

2  N.N., zie VII-AS.

3  N.N., zie VII-AT.

4  Menno Stienstra is geboren op dinsdag 20 maart 1962 Leeuwarden in het Diaconessenhuis, is overleden op maandag 26 november 1962 om 17.00 uur in de gem. Leeuwarden, is als overleden aangegeven op dinsdag 27 november 1962 aldaar, is begraven rond vrijdag 30 november 1962 Vrouwenparochie.

VI-AI  N.N.

VI-AJ  N.N.

VI-AK  Jannigje Stienstra (Janny), dochter van Æsger Klazes Stienstra (V-AH) en Sjoerdtje Wierda, is geboren op zaterdag 15 april 1944 in de gem. Het Bildt, is overleden op zaterdag 2 mei 2015 Leeuwarden.

Jannigje was sinds vrijdag 7 mei 1965 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AV.

2  N.N., zie VII-AW.

3  N.N., zie VII-AX.

VI-AL  N.N.

VI-AM  Janny Brouwer, dochter van Gerben Brouwer en Lysbeth Klazes Stienstra (V-AI), is geboren op vrijdag 6 maart 1925 Tzummarum, is overleden op vrijdag 11 december 1959, is begraven Sint Annaparochie.

Janny was sinds donderdag 24 juli 1952 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Janny zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-AN  N.N.

VI-AO  Klaas Stienstra, zoon van Jan Klazes Stienstra (V-AJ) en Hendrikje de Vries, is geboren op donderdag 21 juni 1928 Oudebiltdijk, is overleden op woensdag 18 maart 1998 Groningen, is begraven op maandag 23 maart 1998 Berlikum.

Klaas trouwt op donderdag 15 juli 1954 in de gem. Menaldumadeel (1) met Tjitske van Dokkumburg, dochter van Anne van Dokkumburg en Hendrika Zwart. Tjitske is geboren op woensdag 8 mei 1929 Berlikum, is G.K. gedoopt, is overleden op zondag 13 september 1981 Assen, is begraven op donderdag 17 september 1981 Berlikum.

Van Klaas en Tjitske zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AZ.

2  N.N., zie VII-BA.

3  N.N., zie VII-BB.

4  N.N.

Klaas woonde samen (2) met N.N.

VI-AP  N.N.

VI-AQ  Sjouke Stienstra, zoon van Jan Klazes Stienstra (V-AJ) en Hendrikje de Vries, is geboren op zaterdag 31 oktober 1931 Westhoek, is overleden op maandag 14 oktober 2013 Veenendaal, is begraven op zaterdag 19 oktober 2013 om 13.00 uur aldaar (De Munnikenhof).

Sjouke was sinds donderdag 16 juni 1960 gehuwd met N.N.

Van Sjouke en N.N. zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-BG.

2  N.N., zie VII-BH.

3  N.N., zie VII-BI.

4  N.N., zie VII-BJ.

VI-AR  N.N.

VI-AS  Jetske Stienstra, dochter van Jan Klazes Stienstra (V-AJ) en Hendrikje de Vries, is geboren op donderdag 23 februari 1939 Westhoek, is overleden op woensdag 8 april 2015 Geldrop, is begraven op donderdag 14 mei 2015 aldaar.

Jetske trouwt op donderdag 27 september 1962 in de gem. Het Bildt met Poppe Boonstra, zoon van Klaas Boonstra en Aaltje Hoitsma. Poppe is geboren op dinsdag 16 augustus 1938 Beetgumermolen, is overleden op donderdag 18 november 2010 Eindhoven in De Regenboog, is begraven op woensdag 24 november 2010 Geldrop.

Van Poppe en Jetske zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-BM.

2  N.N.

3  N.N., zie VII-BN.

VI-AT  N.N.

VI-AU  N.N.

VI-AV  Janny Koning, dochter van Lieuwe Koning en Willemtje Klazes Stienstra (V-AK), is geboren op zondag 1 oktober 1939 Berlikum, is overleden op vrijdag 29 september 1995, is begraven Groningen.

Janny was sinds dinsdag 24 december 1963 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Janny zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-BR.

VI-AW  N.N.

VI-AX  N.N.

VI-AY  N.N.

VI-AZ  N.N.

VI-BA  N.N.

VI-BB  N.N.

VI-BC  N.N.

VI-BD  N.N.

VI-BE  N.N.

VI-BF  N.N.

VI-BG  Æsger Stienstra, zoon van Jinne Æsges Stienstra (V-AN) en Sjoukje de Jong, is geboren op donderdag 24 juli 1941 Oude Leije, is overleden op woensdag 11 september 1996 Groningen, is begraven op maandag 16 september 1996 Vollenhove.

Æsger was sinds vrijdag 29 december 1967 gehuwd met N.N.

Van Æsger en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-BY.

3  N.N.

VI-BH  N.N.

VI-BI  N.N.

VI-BJ  Ykje Beimin, dochter van Herre Beimin en Klaaske Dirks Stienstra (V-AP), is geboren rond donderdag 10 juli 1913 Warns, is overleden op dinsdag 11 oktober 1994, is begraven op zaterdag 15 oktober 1994 Hengelo (O).

Ykje was gehuwd met Geert Bolwijn, zoon van Barteld Bolwijn en Frouwke Dinkla. Geert is geboren rond 1915, is overleden op vrijdag 19 juli 1985 Hengelo (O).

Van Geert en Ykje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-BK  N.N.

VI-BL  N.N.

VI-BM  Yne Joukes Bilstra, zoon van Jouke Pieters Bilstra (V-AU) en Jeltje Ynes Ynema, is geboren op zondag 14 juli 1912 Stiens, is Ned. Hervormd gedoopt.

Yne trouwt tussen 1934 en 1936 met Berendje Tiedes de Jong, dochter van Tiede de Jong en Saapke Kingma. Berendje is geboren op zaterdag 2 november 1912 Finkum.

Van Yne en Berendje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-BN  Michiel Bilstra, zoon van Anne Pieters Bilstra (V-AV) en Fokje Dirks de Haan, is geboren op donderdag 13 september 1900 om 08.00 uur Bergum, is overleden op woensdag 23 december 1987 Sliedrecht, is begraven op dinsdag 29 december 1987 aldaar.

Michiel trouwt op donderdag 19 mei 1927 in de gem. Achtkarspelen met Antje IJlstra, dochter van Walke IJlstra en Geeske Bulthuis. Antje is geboren op dinsdag 28 april 1903 Buitenpost, is overleden op zondag 1 mei 1994 Sliedrecht, is begraven op donderdag 5 mei 1994 aldaar.

Van Michiel en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VI-BO  Tietje Wijtzes Bilstra, dochter van Wijtze Pieters Bilstra (V-AW) en Dieuwke Dijkstra, is geboren op vrijdag 17 augustus 1917 Den Haag, is overleden op dinsdag 1 september 1998 Enschede.

Tietje was sinds juli 1943 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Tietje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VI-BP  N.N.

VI-BQ  N.N.

VI-BR  Jacob Stienstra, zoon van Pieter Jacobs Stienstra (V-AZ) en Antje Zijlstra, is geboren op maandag 4 april 1921 Stiens, is overleden op donderdag 30 augustus 2012 Leeuwarden, is gecremeerd op dinsdag 4 september 2012 Goutum.

Jacob gaat in ondertrouw op donderdag 19 februari 1942 Jelsum, trouwt op woensdag 8 april 1942 in de gem. Leeuwarderadeel met Anna Posthumus, dochter van N.N. en N.N.. Anna is geboren op dinsdag 12 april 1921 Hoornsterzwaag, is overleden op zaterdag 8 mei 2004 Drachten, is gecremeerd op donderdag 13 mei 2004 Goutum.

Van Jacob en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-CC.

2  N.N., zie VII-CD.

3  Germ Stienstra is geboren op zaterdag 15 juli 1944 Ruinerwold, zie VII-CE.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  Jacob Stienstra is geboren op zaterdag 7 juli 1956 Deventer, zie VII-CF.

VI-BS  N.N.

VI-BT  N.N.

VI-BU  N.N.

Generatie VII

VII-A  N.N.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  Haye Klazes Nicolay, zoon van Klaas Haijes Nicolaij (VI-F) en B. Rijpstra, is geboren op zondag 6 februari 1910 Britsum, is overleden op zondag 12 augustus 1990 Hardegarijp.

Haye was gehuwd met Wijtske Rietstra, dochter van Meindert Rietstra en Reintje Althuiszes. Wijtske is geboren op vrijdag 13 september 1912 Britsum, is overleden op zondag 31 augustus 1980 Wirdum (LWL).

Van Haye en Wijtske zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-E  Klaas B. Nicolay, zoon van Booijen Haijes Nicolaij (VI-G) en Eelkjen Abma, is geboren op zondag 14 januari 1917, is overleden op zaterdag 9 maart 2002, is begraven Britsum.

Klaas was gehuwd met Dieuwke Dijkstra. Dieuwke is geboren op dinsdag 25 januari 1921 Zwarte Haan, is overleden op maandag 4 november 1996 Leeuwarden, is begraven op vrijdag 8 november 1996 Britsum.

Van Klaas en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-C.

2  N.N., zie VIII-D.

3  Booijen Nicolay is geboren op woensdag 21 april 1948 Britsum, zie VIII-E.

VII-F  Ynze Jelles Stienstra, zoon van Jelle Ynzes Stienstra en Grietje Haijes Nicolaij (VI-H), is geboren op vrijdag 17 mei 1918 Jelsum, is gedoopt rond maandag 20 mei 1918 Britsum, is overleden op zaterdag 12 november 1966 Paesens, is begraven op donderdag 17 november 1966 Anjum, Er is een rouwdienst gehouden op donderdag 17 november 1966 aldaar.

Ynze was gehuwd met Doetje W. Meinsma. Doetje is geboren op vrijdag 31 maart 1916 Oosternijkerk, is overleden op maandag 6 april 1998 Veenwouden, is begraven op vrijdag 10 april 1998 Anjum.

Van Ynze en Doetje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-F.

2  N.N., zie VIII-G.

3  N.N., zie VIII-H.

VII-G  Haije Jelles Stienstra, zoon van Jelle Ynzes Stienstra en Grietje Haijes Nicolaij (VI-H), is geboren op maandag 8 december 1919 Jelsum, is gedoopt Britsum, is overleden op dinsdag 6 april 1976 Beetgumermolen, is begraven op zaterdag 10 april 1976 Nes (Westdongeradeel).

Haije was gehuwd met Tjitske Dijkstra. Tjitske is geboren op vrijdag 14 december 1917 in de gem. Westdongeradeel, is G.K. gedoopt, is overleden op dinsdag 12 juli 1983 Beetgumermolen, is begraven op zaterdag 16 juli 1983 Nes (Westdongeradeel).

Van Haije en Tjitske zijn acht kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-I.

2  N.N., zie VIII-J.

3  N.N., zie VIII-K.

4  Sjoerd Stienstra is geboren op vrijdag 13 februari 1948 Nes (Westdongeradeel), zie VIII-L.

5  N.N., zie VIII-M.

6  N.N., zie VIII-N.

7  N.N., zie VIII-O.

8  N.N., zie VIII-P.

VII-H  N.N.

VII-I  Klaas Jelles Stienstra, zoon van Jelle Ynzes Stienstra en Grietje Haijes Nicolaij (VI-H), is geboren op dinsdag 9 juni 1925 Jelsum, is overleden op dinsdag 12 augustus 2003 Bergum in Berchhiem, is begraven rond zaterdag 16 augustus 2003 Warga.

Klaas trouwt op donderdag 22 augustus 1957 in de gem. Tietjerksteradeel met Sijtske Algra. Sijtske is geboren op maandag 18 februari 1929 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op donderdag 11 mei 1995 Warga, is begraven op dinsdag 16 mei 1995 aldaar.

Van Klaas en Sijtske zijn zes kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-Q.

2  N.N., zie VIII-R.

3  N.N., zie VIII-S.

4  N.N., zie VIII-T.

5  N.N., zie VIII-U.

6  N.N., zie VIII-V.

VII-J  N.N.

VII-K  N.N.

VII-L  N.N.

VII-M  N.N.

VII-N  N.N.

VII-O  Alida Bakker, dochter van Pieter Bakker en Elisabeth Wopkes Stienstra (VI-N), is geboren op vrijdag 2 februari 1934 Lekkum, is overleden op dinsdag 11 januari 2000 Veenwouden, is begraven op zaterdag 15 januari 2000 Lekkum.

Alida was gehuwd met Sietse Kroontje, zoon van Thijs Kroontje en H. Schotanus. Sietse is geboren op maandag 24 februari 1930, is overleden op vrijdag 6 augustus 1993, is begraven Lekkum.

Van Sietse en Alida zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VII-P  Alida van der Weide, dochter van Klaas van der Weide en Tjitske Wopkes Stienstra (VI-O), is geboren op dinsdag 9 februari 1937 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 19 augustus 2011 aldaar, is begraven rond dinsdag 23 augustus 2011 Jelsum.

Alida was sinds donderdag 5 juni 1958 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Alida zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-Z.

3  N.N.

VII-Q  N.N.

VII-R  N.N.

VII-S  N.N.

VII-T  N.N.

VII-U  N.N.

VII-V  N.N.

VII-W  N.N.

VII-X  N.N.

VII-Y  N.N.

VII-Z  N.N.

VII-AA  Thomas Kingma, zoon van Lammert Kingma en Rigtje Stienstra (VI-U), is geboren op maandag 11 februari 1946 Drachten in ziekenhuis, is overleden op vrijdag 30 oktober 2009 Bergum, is gecremeerd op woensdag 4 november 2009 Opeinde (De Wâldhôf).

Thomas was sinds dinsdag 16 mei 1972 gehuwd met N.N.

Van Thomas en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-AJ.

VII-AB  (?) N.N.

VII-AC  N.N.

VII-AD  N.N.

VII-AE  N.N.

VII-AF  N.N.

VII-AG  N.N.

VII-AH  Inge Stienstra, dochter van Sjoerd Stienstra (VI-Y) en Adriana van der Veeken, is geboren op zaterdag 28 april 1956, is overleden op zondag 8 oktober 2017 Zwijndrecht, is gecremeerd op donderdag 12 oktober 2017.

Inge was sinds maandag 18 augustus 1975 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Inge zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-AI  N.N.

VII-AJ  N.N.

VII-AK  N.N.

VII-AL  Tineke Ingrid Brandsma, dochter van Jochum Brandsma (Jopie) en Meindertje Stienstra (VI-AA), is geboren op dinsdag 6 augustus 1957 Leeuwarden, is overleden op woensdag 13 januari 2016 Tilburg, is gecremeerd op dinsdag 19 januari 2016 Uden.

Tineke was sinds donderdag 21 december 1978 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Tineke zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-AP.

2  N.N.

VII-AM  N.N.

VII-AN  N.N.

VII-AO  N.N.

VII-AP  N.N.

VII-AQ  N.N.

VII-AR  N.N.

VII-AS  N.N.

VII-AT  N.N.

VII-AU  N.N.

VII-AV  N.N.

VII-AW  N.N.

VII-AX  N.N.

VII-AY  N.N.

VII-AZ  N.N.

VII-BA  N.N.

VII-BB  N.N.

VII-BC  N.N.

VII-BD  N.N.

VII-BE  N.N.

VII-BF  N.N.

VII-BG  N.N.

VII-BH  N.N.

VII-BI  N.N.

VII-BJ  N.N.

VII-BK  N.N.

VII-BL  N.N.

VII-BM  N.N.

VII-BN  N.N.

VII-BO  N.N.

VII-BP  N.N.

VII-BQ  N.N.

VII-BR  N.N.

VII-BS  N.N.

VII-BT  N.N.

VII-BU  N.N.

VII-BV  N.N.

VII-BW  N.N.

VII-BX  N.N.

VII-BY  N.N.

VII-BZ  N.N.

VII-CA  N.N.

VII-CB  N.N.

VII-CC  N.N.

VII-CD  N.N.

VII-CE  Germ Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (VI-BR) en Anna Posthumus, is geboren op zaterdag 15 juli 1944 Ruinerwold, is overleden op woensdag 1 augustus 2007 Eerbeek, is gecremeerd Dieren.

Germ was sinds woensdag 2 maart 1966 gehuwd met N.N.

Van Germ en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-CF  Jacob Stienstra, zoon van Jacob Stienstra (VI-BR) en Anna Posthumus, is geboren op zaterdag 7 juli 1956 Deventer, is overleden op zondag 18 juni 2000 Amsterdam.

Jacob was sinds donderdag 23 september 1982 gehuwd met N.N.

Van Jacob en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-CG  N.N.

VII-CH  N.N.

VII-CI  N.N.

VII-CJ  N.N.

VII-CK  N.N.

VII-CL  N.N.

VII-CM  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  N.N.

VIII-B  N.N.

VIII-C  N.N.

VIII-D  N.N.

VIII-E  Booijen Nicolay, zoon van Klaas B. Nicolay (VII-E) en Dieuwke Dijkstra, is geboren op woensdag 21 april 1948 Britsum, is overleden op zaterdag 20 juli 1991 Stiens.

Booijen was sinds 1972 gehuwd met N.N.

Van Booijen en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-F  N.N.

VIII-G  N.N.

VIII-H  N.N.

VIII-I  N.N.

VIII-J  N.N.

VIII-K  N.N.

VIII-L  Sjoerd Stienstra, zoon van Haije Jelles Stienstra (VII-G) en Tjitske Dijkstra, is geboren op vrijdag 13 februari 1948 Nes (Westdongeradeel), is overleden op zaterdag 10 augustus 2002 in de gem. Weststellingwerf.

Sjoerd was van dinsdag 20 april 1971 tot woensdag 21 november 2001 gehuwd (1) met N.N.

Van Sjoerd en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

Sjoerd was waarschijnlijk gehuwd (2) met N.N.

VIII-M  N.N.

VIII-N  N.N.

VIII-O  N.N.

VIII-P  N.N.

VIII-Q  N.N.

VIII-R  N.N.

VIII-S  N.N.

VIII-T  N.N.

VIII-U  N.N.

VIII-V  N.N.

VIII-W  N.N.

VIII-X  N.N.

VIII-Y  N.N.

VIII-Z  N.N.

VIII-AA  N.N.

VIII-AB  N.N.

VIII-AC  N.N.

VIII-AD  N.N.

VIII-AE  N.N.

VIII-AF  N.N.

VIII-AG  N.N.

VIII-AH  N.N.

VIII-AI  N.N.

VIII-AJ  N.N.

VIII-AK  N.N.

VIII-AL  N.N.

VIII-AM  N.N.

VIII-AN  N.N.

VIII-AO  N.N.

VIII-AP  N.N.

VIII-AQ  N.N.

VIII-AR  N.N.

Generatie IX

IX-A  N.N.

IX-B  N.N.

IX-C  N.N.

IX-D  N.N.

IX-E  N.N.

IX-F  N.N.

3 Comments on “De AA-tak”

 1. Hallo,
  Ik vond het leuk om even een stukje familie historie terug te lezen.
  Æsger Klazes Stienstra, zoon van Klaas Jennes Stienstra (IV-K) en Jannigje Cornelis Loonstra, is geboren op zaterdag 18 december 1897 Vrouwenparochie, is overleden op zaterdag 1 september 1984, is begraven rond woensdag 5 september 1984 aldaar.

  Æsger trouwt op donderdag 11 november 1937 in de gem. Het Bildt met Sjoerdtje Wierda, dochter van Sjoerd Wierda en Aaltje Hijma. Sjoerdtje is geboren op woensdag 24 februari 1904 Finkum, is overleden op donderdag 14 oktober 1993 Sint Annaparochie, is begraven op maandag 18 oktober 1993 aldaar.

  Van Æsger en Sjoerdtje zijn drie kinderen bekend:

  Mijn moeder was 1 van de 3 kinderen en is jammer genoeg inmiddels overleden.

 2. Hallo ene Hein Kramer geb. 1863 te Finkum was gehuwd metMinke Stienstra. Overl. 1926 te |Kubaard. Hein Kramer is in 1898 verongelukt in LWD. Weet je de juiste doodsoorzaak ??? Ik had eens gehoord zelfmoord. vr.gr. Herman Dijk. Voor de goede orde mijn grootvader/moeder aan mijn moeders kant waren A.Ferwerda. / H.Kramer

  1. In de Leeuwarder Courant van 6 september 1898 staat het volgende bericht:
   “Stiens, 5 Sept. Men is hier in hooge mate ongerust omtrent het lot van H.K., karrijder van Hijum op Leeuwarden. Zaterdag morgen was hij als gewoon van huis gegaan en nog heden weet men niets omtrent hem, terwijl kar en honden onbeheerd werden gevonden.
   Onlangs werd hij onwel door de felle warmte. In verband hiermede worden gissingen gemaakt.”
   In de zaterdag-krant van 17 september 1898 kwam daar het vervolg op:
   “De vermiste vrachtrijder H.K. van Hijum is uit een sloot aan den Stienserweg levenloos opgehaald. Sedert 3 Sept. was hij afwezig.”
   In zijn overlijdensakte staat dat hij 15 september, ’s avonds om zes uur “dood gevonden” is. Het overlijden wordt aangegeven door zijn broer Jan en Omer Jansen, 29 jaar oud, scharenslijper in Leeuwarden.

Comments are closed.