Spoorloos

SpoorloosJohn Edwards vraagt uw hulp bij de zoekactie naar familieleden van Arthur Stienstra uit Friesland. Arthur Stienstra kwam op 6 januari 1944 om het leven toen hij, in dienst van de R.A.F., voor een dropping van Engeland naar Polen vloog. Op 26 september 1995 is in Ottawa een monument onthuld ter nagedachtenis van de 26 geallieerde militairen (meest Canadezen) die de vlucht niet hebben overleefd. (meer…)

Een vreeselijk ongeluk in Suameer.

Cauliflower Crown Eén van de reacties op het nulnummer van de Stienstra-krante kwam van de heer D.J. Stienstra uit Rijswijk. Hij schreef mij (in 1996) dat hij eigenlijk zeer weinig over zijn voorouders wist. Wel was het hem bekend dat zijn grootvader op jonge leef tijd zou moeten zijn verongelukt. Zijn vader was later met zijn ooms en tantes opgevoed in het Dokkumer weeshuis. Later heb ik zijn kennis over zijn familie uit kunnen breiden tot voor 1800. Het betreft hier een Dongeradeelster tak Stienstra’s, hoofdzakelijk wonende in Ealsum (Aalsum bij Dokkum).

(meer…)

Mijn stamreeks

Andrys StienstraEen stamreeks (in het Fries: in stamrige) is in de genealogie de reeks die gevormd wordt van zoon naar vader naar grootvader naar overgrootvader, enz. Hieronder volgt mijn eigen stamreeks die laat zien hoe en van wie ik afstam.

(meer…)

Het begon in Engelum

EngelumDe gegevens fan myn eigen Stienstra-famylje dy’t ik oant no ta sammele ha begjinne by ANDLE AENES, dy’t om 1600 hinne buorke op de pleats “Kingum” by Ingelum. Wannear’t er berne is, is my net bekend, wol dat er wierskynlik stoarn wêze moat foar 1619. Yn dat jier brûkt soan Sjoerd Andles 15 1/2 pm lân op it Nijlân fan de Schwartsenbergs. Yn 1609 hierde heit Andle Aenes dat noch, sadat oannommen wurde mei, dat dy yn dy tuskentiid ferstoarn wêze sil. Yn 1578 komt (in) Andle Anes foar yn it Register fan de “Personele Impositie” fan Ingelum. Yn 1591 hiert er lân fan Jelte Piers en lân fan de tsjerke. Hy keapet 9 einsen lân by it Dykster miensker en hy ferkeapet 1 pm op de Menamer mieden. Yn 1589 is Andle Anes tsjerkfâld yn Ingelum. (meer…)