De naam Stienstra en het dorp Stiens

StiensVelen van u hebben mij inmiddels gevraagd: “Waar komt de naam Stienstra vandaan”. En hoewel het antwoord heel gemakkelijk zou kunnen zijn, is het dat niet altijd. Voor het grootste deel van de mij bekende families is het wel duidelijk. Daar heeft de naam duidelijk de betekenis “afkomstig van Stiens”. Het is geen toeval dat de naam Stienstra in het verleden en ook nu nog heel veel voorkomt in de gemeentes Leeuwarden en Leeuwarderadeel. (meer…)

Advertenties

Op de voorpagina van deze website worden een aantal ‘advertenties’ getoond. De volgorde en welke advertenties vertoond worden is willekeurig. Adverteren op deze pagina is gratis, de enige voorwaarde is dat de website waarnaar verwezen wordt iets met Stienstra’s te maken heeft. Zowel bedrijven als particulieren kunnen hier adverteren. (meer…)

Otte Stienstra

Otte StienstraHet hierbij opnieuw afgedrukte kranteknipsel heb ik ooit eens gevonden in een oude krant, het Volksblad van 12 oktober 1938. In het nulnummer van de Stienstra-krante had ik het opgenomen in de rubriek útknipt. Tot voor kort wist ik niet welke O. Stienstra hier bedoeld zou kunnen zijn. (meer…)

Het “Stienstra-archief”

Ik heb inmiddels in mijn computer een bestand met meer dan 50.000 personen. Daarin heb ik ook van een aantal andere families gegevens verzameld, maar een groot gedeelte ervan betreft toch de Stienstra’s en aangetrouwden . En het verzamelen gaat nog steeds door.

Het is niet mijn bedoeling om deze gegevens alleen maar voor mezelf te houden. Ik vind het fijn als ik anderen daarmee van dienst kan zijn. Uit de reacties op de Stienstra-krante heb ik ook wel begrepen dat er onder de Stienstra’s belangstelling voor het voorgeslacht is. De meeste mensen weten nog wel de namen van hun ‘pake en beppe’ en soms ook nog van ‘oerpake en oerbeppe’, maar om nog verder in het verleden te duiken wordt vaak een probleem. Ik hoop dat ik dan verder kan helpen.

Op internet
Op mijn internetpagina met stamboomgegevens heb ik van veel door mij onderzochte families gegevens gepubliceerd. Ook van veel van de verschillende Stienstra-families kunt u daar een overzicht bekijken. Op internet publiceer ik echter in verband met de privacy alleen gegevens van inmiddels overleden personen, of iemand moet mij uitdrukkelijk toestemming gegeven hebben om (summiere) gegevens op internet te zetten.

Uw eigen stamreeks
In de Stienstra-krante heb ik destijds de mogelijkheid geboden om een stamreeks van uzelf bij mij aan te vragen. Meerdere lezers hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. (Een stamreeks, in het Fries: stamrige, is de reeks zoon-vader-grootvader-overgrootvader-enz. Indien u ook zo een stamreeks zou willen ontvangen, dan wil ik van u graag de gegevens ontvangen van uzelf, uw vader, uw grootvader enz. voor zover u ze zelf weet. Ik probeer dan aansluiting te vinden met de mij bekende gegevens en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. In sommige gevallen kan het even langer duren, omdat ik nog wat aanvullend onderzoek moet doen om de reeks zo volledig mogelijk te krijgen.

De archieven
Voor de genealoog is de periode na 1902 vaak moeilijker dan de tijd daarvoor. Dat komt omdat de recentere archieven veel minder toegankelijk zijn dan het oudere materiaal. De burgelijke stand-gegevens van voor 1902 zijn per provincie samengebracht in de Provinciale Rijksarchieven (o.a. Tresoar in Leeuwarden) en in het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag, terwijl de gegevens van na 1902 nog op de verschillende gemeentehuizen zijn ondergebracht. Daar komt nog bij dat de mensen in onze eeuw veel mobieler geworden zijn en dat er dus ook veel meer en veel verder wordt verhuisd. Mijn eigen voorouders hebben het drie eeuwen volgehouden in het dorp Engelum en verhuisden daarna naar Stiens en Jelsum, nog geen tien kilometer verderop. Pas in deze eeuw zijn ze uit die regio vertrokken.

Kunt u mij helpen?
Mag ik voor het vinden van de gegevens van de huidige generaties een beroep op u doen? U kunt mij helpen het beeld tot in onze tijd volledig te krijgen door mij zoveel mogelijk feitelijke gegevens als (officiële) naam, geboortedatum en -plaats, trouwdatum en -plaats en met wie, overlijdensdatum en -plaats, beroep(en), woonplaats(en), adressen, enz. te sturen van uw naaste familie (vader, moeder, broers, zusters, ooms en tantes, pakes en beppes, neven en nichten en natuurlijk van uzelf, uw partner en uw kinderen en eventuele kleinkinderen!). Nadat ik die gegevens heb verwerkt, ontvangt u van mij als waardering (en ter controle!) een uitgewerkt overzicht met eventuele aanvullingen.

Graag zoveel mogelijk schriftelijk of per email!
Tot slot: het is in de snelle tijd waarin wij leven gebruikelijker om even de telefoon te pakken dan om een brief te schrijven. Toch zou ik graag willen dat u daar deze keer de moeite voor zou willen nemen. Het is voor mij veel duidelijker als ik de gegevens vanaf het papier kan verwerken. Bovendien heb ik het overzicht over al die gegevens wel in de computer, maar niet meer in mijn hoofd.
Vandaar: graag niet bellen, maar schrijven! Mijn adres:
Andrys Stienstra
Kolfbaan 11
9251 AB Burgum (Frl)
of via Internet: andrys@stienstra.net

Stienstra Familiealbum, een overzicht van de ‘katholieke Stienstra-familie

Stienstra FamiliealbumFriesland, de provincie waar alle Stienstra’s op de één of andere manier een relatie mee hebben, is een overwegend protestantse provincie. Des te meer valt het op dat er één van de Stienstra-families is waarin een groot aantal katholieken vertegenwoordigd zijn. Toevallig wonen er tegenwoordig ook veel familieleden van deze tak in de katholieke provincies Brabant en Limburg. Toch is ook deze familie van oorsprong Fries. In 1811 nam de ‘stammoeder’ Hendrikje Theunis, weduwe van Cornelis Jans, voor haar kinderen in Bolsward de familienaam Stienstra aan. (meer…)

Avonturen op internet

Tom StienstraOnlangs heb ik op internet weer eens naar naamgenoten gezocht. Met Google vond ik maar liefst 186.000 vermeldingen van Stienstra’s, zowel in Nederland als ver daarbuiten. De meest opvallende in Nederland is makelaardij Stienstra (www.stienstra.nl), met vestigingen in Maastricht, Heerlen en Aken voornamelijk actief in Zuid-Limburg. Gelukkig vindt een dergelijke zoekmachine ook meerdere malen mijn eigen pagina’s, maar één van de meest opvallende buitenlandse vermeldingen is wel de “California Outdoor Writer of the Year” Tom Stienstra, die meerdere publicaties op zijn naam heeft. Hieronder wordt hij aan u voorgesteld, naast één van zijn publicaties, die allemaal het buitenleven op zijn Amerikaans tot onderwerp hebben.

(meer…)