De rijke tak van onze familie

Parnas

Een aantal jaren geleden werden in Leeuwarden aan het Raadhuisplein twee panden verbouwd en ingericht voor het nieuwe instituut Parnas, waarin het kreativiteitscentrum en de muziekschool een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Het ene pand was de vroegere “Hofschool”, waar o.a. Mata Hari nog op school heeft gezeten, het andere pand (zie foto) werd in het begin van de vorige eeuw bewoond door mr Sjoerd Bouwes Stienstra, procureur bij het Leeuwarder gerechtshof. Deze nieuwe bestemming van één van de mooie, grote herenhuizen aan het pleintje tegenover het oude stadhuis was voor mij aanleiding om een deel van de genealogie van de AA-tak in de Stienstra-krante te publiceren. Voor zover ik kan nagaan is deze ‘zijtak’ in 1970 uitgestorven, althans voor wat betreft de Stienstra’s. (meer…)

Twee bidprentjes met een verhaal

Stephanus Stienstra

Beeld van Charles Vos in HoensbroekDe meeste Stienstra’s zijn afkomstig uit de provincie Friesland. Deze provincie is overwegend protestant, maar er zijn een aantal katholieke “enclaves”. Eén daarvan is Bolsward, waar Hendrikje Teunis, de weduwe van Cornelis Jans, in 1811 voor zichzelf en haar kinderen de naam Stienstra aannam. Het nageslacht van dit gezin is overwegend Rooms Katholiek. Opmerkelijk is ook dat een groot deel van deze familie tegenwoordig “beneden de grote rivieren” woont. Paul Stienstra uit Maastricht is intensief bezig de genealogie van deze familie in kaart te brengen, maar ook anderen hebben mij aan heel wat gegevens kunnen helpen.* (meer…)

Tuinbouwboekjes van Hendrik Stienstra

Bloementeelt in kleine tuinenEvenals no.30 der Serie “Weten en Kunnen” bedoelt dit boekje eenvoudigen en practischen tekst te geven voor den liefhebber in tuinieren, ditmaal voor den bloemenliefhebber. Is ’t reeds aangenaam, als men rondom ’t huis een liefelijke omgeving heeft van kinderen der natuur, nog aangenamer stemt het, wanneer men daarvan zelf de verzorger en onderhouder is. Dit te leeren doen met eenvoudige middelen is de bedoeling van dit boekje. In hoeverre Schrijver daarin geslaagd is moet de tijd leeren. Het zal hem aangenaam zijn daarover opbouwende critiek te ontvangen. (meer…)

25 jier yn Amearika

Klaas StienstraSkriuwers komme lyk as ierdappels: men hat grutte, middelsoarte en lytse of kriel. En as men no freget ta hokfoar soarte ik mysels wol tink te rekkenjen, dan wit ik dat wol dealske skoan: de lêst neamde. Dat hat ek de reden west dat ik mear as ienris, as my om in portret en wat skriuwen oer myn persoantsje frege waard, mei it doel om dat yn in tydskrift plak te jaan, wegere ha.
En no, nei’t der op ‘e nij wer in set op dien is, is dochs einlings de hoanne oerhelle.

(meer…)

De Groninger Stienstra’s

Sijbren Lieuwes StienstrtaEén van de reacties op het eerste nummer van de Stienstra-krante bracht mij min of meer in verlegenheid. Ik heb inmiddels duizenden gegevens verzameld van Stienstra’s. De meesten daarvan wonen of zijn afkomstig uit Friesland. Dat is voor mij wel gemakkelijk, want ik kan mij voor het onderzoek meestal beperken tot één archief, namelijk Tresoar in Leeuwarden, waar alle registers van de Burgerlijke Stand van alle Friese gemeenten worden bewaard. (meer…)

Spoorloos

SpoorloosJohn Edwards vraagt uw hulp bij de zoekactie naar familieleden van Arthur Stienstra uit Friesland. Arthur Stienstra kwam op 6 januari 1944 om het leven toen hij, in dienst van de R.A.F., voor een dropping van Engeland naar Polen vloog. Op 26 september 1995 is in Ottawa een monument onthuld ter nagedachtenis van de 26 geallieerde militairen (meest Canadezen) die de vlucht niet hebben overleefd. (meer…)