Brief uit Canada

KelownaMijn naam is Thomas Stienstra en mijn zoon Hotze kwam over het internet in contact met een James Stienstra (Tehachapi, Cal.) en die stuurde hem zijn stamboom die u voor hem opgespoord had. Ik stond er versteld van dat er zoveel Stienstra’s in de U.S. waren. Wij wonen in Kelowna B.C., een stadje van bijna 100.000 mensen,gelegen aan een groot meer, Okanagen Lake. Het is hier allemaal fruitbomen, appels, peren, kersen, druiven, perziken en abrikozen. Deze streek wordt Okaganen Valley genoemd. Om aan de andere kant van het meer te komen, moeten we over een drijvende brug (floating bridge) met drie rijbanen, de enigste in Canada. Kelowna betekent in het indiaans Grizley Beer.

KelownaNow iets over mijn familie. Ik heb het zo goed mogelijk uitgezocht. Om te beginnen zijn we van schippersafkomst, daardoor weet ik niet veel van geboorteplaatsen af. Ik weet niet waar mijn broers en zuster geboren zijn. Ik ben in Opende (Gr) op de Chr. School geweest, dat ligt vlak bij Surhuisterveen. Ik was bij een broer van mijn moeder in de kost.Wij woonden in het westen van Opende en daar werd meest Fries gesproken. Mijn vader is opgehouden met schipperen toen ik 14 jaar was. Hij is, toen er geen werk meer was met het schip, melkboer geworden in Groningen bij de LIJEMPF, waar ik ook gewerkt heb tot ik in 1939 in dienst moest. Na de opleiding werd ik met ongeveer 16 soldaten in Hoogeveen bij het veldleger ingedeeld. We kwamen daar rond middernacht aan. Ik ontdekte de volgende morgen dat ik boven een Jochem Stienstra had geslapen (dubbele bedden). Hij had een boerderij in Friesland en mocht al gauw weer naar huis. Hij was elf jaar ouder dan ik.

Toen we in 1957 in Canada aankwamen heb ik eerst in de bos gewerkt. Daar werden de bomen in planken gezaagd, gedroogd en later verder afgewerkt. In een boomgaard, bij een Hollandse aannemer huizen gebouwd. Daarna 20 jaar op een appelsapfabriek gewerkt tot mijn 65ste verjaardag, sinds feb. 1985 met pensioen. Wij wonen in een condominium, een gebouw voor mensen boven de 60 jaar, met 63 gezinnen, sommige alleenstaande mannen en vrouwen. Wij wonen vier hoog. Wij hebben een motorhome, dat is een huis op wielen, kunnen er in slapen, koken, hebben een w.c. en een fornuis, voor als het koud is ’s nachts werkt de kachel op propanegas. Wij gaan de laatste jaren iedere winter naar Arizone, dat is tegen Mexico aan en kwamen wel door het plaatsje Tehachapi waar James Stienstra woont. Jammer dat we dat toen niet wisten, hadden hen dan wel een bezoek gebracht.

Nog even iets over toevallig. Toen we in 1995 terug kwamen van Arizone, stonden we ’s nachts op een rustspot in California en de volgende morgen stond er een motorhome, ook van B.C.,naast ons. Na een praatje vertelden ze, ze kwamen van Vancouver, zij was Engels en hij van Harlingen Friesland. Ik vertelde dat mijn vader had daar een tante, die haar man al vroeg had verloren en nooit weer getrouwd was. Ik zei, misschien ken je hun wel, ze hadden een vrachtboot en gingen daarmee naar verschillende plaatsen in Friesland, ze heten Dirk en Mient Drukker. Hij zei, now moet je op houden, dat zijn broèrs van mijn moeder! Hij ‘wist ook nog wel dat zijn grootmoeder Stienstra heette. Zijn naam is Teo Jellema. Mijn vader en zijn moeder waren
neef en nicht, was dat niet toevallig?

Now nog iets over uw woonplaats: wij kwamen vroeger vaak met ons schip door Bergum of Burgum, dat ligt bij het Bergumer Meer, maar als je het in het Fries zegt is het Burgumer Mar. Wij vaarden altijd StrobosZwolle. Brachten kalk van de kalkoven in Gerkesklooster naar Zwolle en terug rivierzand voor een dakpannenbakkerij in Strobos. Altijd met schip door Friesland, hadden er een opdrukker achter, hoefden dus niet in de lijn als het in de wind was.

Wel Stienstra, ik hoop dat ik u niet verveeld heb met dit verhaaltje. Hotze is de enigste van de jongens die nog Holi. geïnteresseerd is. Hij is drie keer weer naar Nederland geweest en mijn vrouwen ik ook. Mijn ouders zijn hier in 1964 vier maand geweest, vonden het hier prachtig. Mijn hand is stijf van het schrijven, zou het erg op prijs stellen als we nog eens wat van u horen.

De hartelijke groeten van
de Stienstra’s uit Kelowna.


De bovenstaande brief stond eerder afgedrukt in de Stienstra-krante van december 1998. Hij is geschreven door Thomas Stienstra, geboren te Lutjegast op 23 februari 1920 en toen al meer dan 40 jaar geleden naar Canada geëmigreerd. Hij was een zoon van Hotze Stienstra, schipper en melkboer, geboren te Dokkum op 30 mei 1896, overleden te Grootegast op 3 januari 1989. Hotze Stienstra was gehuwd met Klaaske Oost, geboren op 23 november 1895, overleden te Grootegast op 29 augustus 1981.