Barometer uit een kapperszaak

antieke barometerIn de Leeuwarder Courant van 8 januari 2011 stond een artikel over een antieke barometer uit een kapperszaak. De kapperszaak was de zaak van Dirk Stienstra op De Tuinen in Leeuwarden, later voortgezet door zijn zoon Pieter Stienstra. De barometer is eigendom van Joke de Vries uit Stavoren, achterkleinkind van kapper Dirk Stienstra. Zij zegt in het artikel o.a.:

artikel in Leeuwarder CourantHet is wel jammer dat ik niet meer van mijn grootouders weet. Vóór mijn tiende waren ze beiden overleden. Ik kan me nog wel herinneren dat ik als kind van vijf op een dag naar mijn grootouders toe wilde. Ik schijn op de brug ervoor te hebben gestaan toen ik niet meer wist waar ik naartoe moest. Ik ben toen naar het politiebureau op de Nieuwestad gebracht waar mijn vader me later kwam ophalen.

Mijn overgrootvader Dirk Stienstra had twee zoons. Gerben Stienstra begon later een timmerbedrijf aan het Herewaltje, en mijn grootvader Pieter Stienstra zette de kapperszaak voort tot aan het begin van de jaren vijftig. Er zijn nog een paar foto’s van de zaak, maar niet van het interieur. Ik weet uit overlevering dat de zaak zondagochtend ook open was, voornamelijk om schippers te knippen en te scheren. Gebruik was ook dat er een slokje genuttigd kon worden.

Lees het volledige artikel in De Krant van Toen.

(Over de kapperszaak van de familie Stienstra op De Tuinen schreef ik ook in het artikel Tuinbouwboekjes van Hendrik Stienstra.)