De AM-tak

Gatse Stienstra uit Drachtster Compagnie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar zijn Stienstra-familie, de AM-tak. Deze tak stamt af van Marten Nannes, overleden op donderdag 15 maart 1798 in Sloten. Hij was gehuwd met Geeske Jochems, overleden op woensdag 17 juni 1778 in Sloten.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Marten Nannes (<1755-1798)
bestaat uit 238 personen in 9 generaties.
Laatst bijgewerkt: 22 december 2019.

Generatie I

I  Marten Nannes is geboren voor 1755, is overleden op donderdag 15 maart 1798 in de gem. Sloten.

Marten was gehuwd (1) met Geeske Jochems. Geeske is geboren voor 1755, is overleden op woensdag 17 juni 1778 in de gem. Sloten.

Van Marten en Geeske is een kind bekend:

1  Jacob Martens is geboren in 1762, is gedoopt op zondag 4 april 1762 in Sint Nicolaasga, zie II.

Marten trouwt op zondag 21 mei 1780 in de gem. Sloten (2) mogelijk met mogelijk Gertje Lykeles.

Van Marten en Gertje is een kind bekend:

2  Lykle Mulder is geboren rond 1783, is overleden op woensdag 20 april 1859 in de gem. Sloten.

Lykle trouwt op donderdag 22 april 1813 in de gem. Sloten met Min Popkes.

Generatie II

II  Jacob Martens, zoon van Marten Nannes (I) en Geeske Jochems, is geboren in 1762, is gedoopt op zondag 4 april 1762 in Sint Nicolaasga, is overleden op woensdag 10 februari 1808 in Stiens.

Jacob trouwt op zondag 27 oktober 1793 in Boornbergum, trouwt (kerk) (doopsgezind) met Dettje Willems, dochter van Willem Thomasz en Wytske Geerts. Dettje is geboren in Goëngahuizen, is gedoopt in 1772, is overleden op dinsdag 13 februari 1810 in Stiens.

Van Jacob en Dettje zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Jacobs Stienstra is geboren in december 1793 in Boornbergum, zie III.

2  Marten Jacobs is geboren rond 1797, is overleden op woensdag 10 februari 1808 in Stiens.

Generatie III

III  Willem Jacobs Stienstra, zoon van Jacob Martens (II) en Dettje Willems, is geboren in december 1793 in Boornbergum, is overleden op maandag 28 mei 1855 in Nijland.

Willem trouwt op dinsdag 23 november 1830 in de gem. Wymbritseradeel (1) met Jeltje Sikkes Goënga, dochter van Sikke Willems Goënga en Antje Jarigs Jaarsma. Jeltje is geboren op vrijdag 1 maart 1811 in Nijland, is gedoopt op zondag 10 maart 1811 aldaar, is overleden op woensdag 12 mei 1841 aldaar.

Willem trouwt op woensdag 7 december 1842 in de gem. Wymbritseradeel (2) met Hidtje Sikkes Goïnga, dochter van Sikke Willems Goënga en Antje Jarigs Jaarsma. Hidtje is geboren op vrijdag 29 juli 1814 in Nijland, is overleden op maandag 5 december 1864 aldaar.

Hidtje was later gehuwd (2) met Sjirk Jetses Dijkstra.

Van Willem en Hidtje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacob Willems Stienstra is geboren op zondag 1 januari 1843 in Nijland, is overleden op zaterdag 14 januari 1843 aldaar.

2  Jacob Willems Stienstra is geboren op maandag 1 april 1844 in Nijland, zie IV-A.

3  Jeltje Willems Stienstra is geboren op vrijdag 14 augustus 1846 in Nijland, zie IV-B.

4  Marten Willems Stienstra is geboren op woensdag 15 maart 1848 in Nijland, is overleden op vrijdag 19 december 1856 aldaar.

5  Antje Willems Stienstra is geboren op maandag 3 september 1849 in Nijland, zie IV-C.

6  Wijtze Willems Stienstra is geboren op maandag 16 februari 1852 in Nijland, is overleden op vrijdag 25 januari 1878 in Sneek.

7  Dettje Willems Stienstra is geboren op zaterdag 3 november 1855 in Nijland, is overleden op woensdag 17 november 1875 in Sneek.

Generatie IV

IV-A  Jacob Willems Stienstra, zoon van Willem Jacobs Stienstra (III) en Hidtje Sikkes Goïnga, is geboren op maandag 1 april 1844 in Nijland, is overleden op donderdag 22 januari 1891 in Oosthem, is begraven aldaar.

Jacob trouwt op zaterdag 16 november 1867 in de gem. Wymbritseradeel met Ytje Jans Bosma, dochter van N.N. en N.N.. Ytje is geboren op woensdag 14 juli 1847 in Oosterend, is Ned. Hervormd gedoopt op zondag 1 augustus 1847 aldaar, is overleden op zondag 24 oktober 1926 in Hartwerd, is begraven in Oosthem.

Van Jacob en Ytje zijn negen kinderen bekend:

1  Geertje Stienstra is geboren op vrijdag 18 september 1868 in Abbega, zie V-A.

2  Willem Stienstra is geboren op woensdag 23 februari 1870 in Folsgare, zie V-B.

3  Hidtje Jacobs Stienstra is geboren op zaterdag 27 juli 1872 in Oosthem, zie V-C.

4  Grietje Stienstra is geboren op zondag 23 augustus 1874 in Oosthem, zie V-D.

5  Antje Stienstra is geboren op vrijdag 30 juni 1876 in de gem. Wymbritseradeel, is overleden op zondag 20 mei 1894 om 18.00 uur in Oosthem, is als overleden aangegeven op maandag 21 mei 1894 in de gem. Wymbritseradeel.

6  Hendrika Stienstra is geboren op zaterdag 17 augustus 1878 in Oosthem, is overleden op donderdag 6 december 1956 in Hengelo (O).

Hendrika trouwt op zaterdag 3 januari 1903 in IJlst met Luitzen Wouda, zoon van Sijtze Wouda en Johanna van der Wal. Luitzen is geboren op zondag 4 april 1875 in Oosthem, is overleden op vrijdag 1 september 1933 in Hengelo (O).

7  Jan Stienstra is geboren op donderdag 29 april 1880 in Oosthem, zie V-E.

8  Marten Stienstra is geboren op zondag 7 oktober 1883 in Oosthem, zie V-F.

9  doodgeboren kind Stienstra is doodgeboren op dinsdag 15 december 1885 in de gem. Wymbritseradeel.

IV-B  Jeltje Willems Stienstra, dochter van Willem Jacobs Stienstra (III) en Hidtje Sikkes Goïnga, is geboren op vrijdag 14 augustus 1846 in Nijland, is overleden op zaterdag 27 november 1920 in de gem. Hemelumer Oldeferd.

Jeltje trouwt op zaterdag 4 mei 1867 in de gem. Wymbritseradeel met Catrinus Kuipers, zoon van Bauke Eizes Kuipers en Eelkjen Willems Grondsma. Catrinus is geboren op woensdag 7 augustus 1844 in Gauw, is overleden op maandag 12 augustus 1901 om 12.00 uur in Harlingen.

Van Catrinus en Jeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Hidtje Kuipers is geboren op maandag 1 juni 1868 in Wolsum, is overleden op vrijdag 23 december 1938 in de gem. Hemelumer Oldeferd.

Hidtje trouwt op donderdag 10 mei 1894 in de gem. Hemelumer Oldeferd met Otte Feenstra, zoon van Age Ottes Feenstra en Jacoba de Vries. Otte is geboren op woensdag 12 februari 1868 in Nijega (HOL), is overleden op woensdag 26 februari 1936 in de gem. Hemelumer Oldeferd.

2  Eelkje Kuipers is geboren op vrijdag 1 oktober 1869 in Wolsum.

Eelkje trouwt op zaterdag 14 mei 1898 in de gem. Hemelumer Oldeferd met Catrinus de Jong, zoon van Dirk de Jong en Sybrig Rusticus. Catrinus is geboren op zaterdag 17 juni 1871 in Ferwoude, is overleden op vrijdag 4 oktober 1929 in Workum.

3  Bauke Kuipers is geboren op maandag 17 juni 1872 in Wolsum, is overleden op donderdag 23 maart 1950 om 02.00 uur in Leeuwarden.

Bauke trouwt op zaterdag 26 april 1902 in de gem. Workum met Rinkje Feenstra, dochter van Anne Feenstra en Jeltje Posthuma. Rinkje is geboren op donderdag 18 april 1878 in Ferwoude, is overleden voor 1950.

4  Willemke Kuipers is geboren op dinsdag 2 juni 1874 in de gem. Wymbritseradeel, is overleden op vrijdag 25 september 1874 om 05.00 uur in Wolsum.

5  Willem Kuipers is geboren op dinsdag 16 november 1875 in de gem. Wymbritseradeel.

Willem trouwt op vrijdag 5 juni 1903 in de gem. Hemelumer Oldeferd met Froukje Buwalda, dochter van Hendrik Buwalda en Pierkje Kooistra. Froukje is geboren op zaterdag 24 april 1880 in Workum.

6  Dedtje Jeltje Kuipers is geboren op maandag 30 september 1878 in de gem. Wymbritseradeel, is overleden op vrijdag 24 juli 1953 in Leeuwarden.

Dedtje trouwt op zaterdag 7 juni 1902 in de gem. Workum met Gerke Schakel, zoon van Durk Lolles Schakel en Annigje Gerkes Walinga. Gerke is geboren op zondag 14 januari 1877 in Hindeloopen.

7  Johannes Kuipers is geboren op woensdag 22 maart 1882 in de gem. Wymbritseradeel.

Johannes trouwt op vrijdag 17 maart 1905 in de gem. Hemelumer Oldeferd (1) met Dieuwke van der Wal, dochter van Jolle Hendriks van der Wal en Johanna Pieters Deinum. Dieuwke is geboren op woensdag 2 mei 1883 in Oudega (HO). Johannes trouwt op zaterdag 23 mei 1914 in de gem. Workum (2) met Pierkje van der Wal, dochter van Richolt van der Wal en Maaike Haagsma. Pierkje is geboren rond 1883 in Parrega.

8  Antje Kuipers is geboren op maandag 30 november 1885 in de gem. Hemelumer Oldeferd.

Antje trouwt op donderdag 9 juni 1910 in de gem. Hemelumer Oldeferd met Marten van Kammen, zoon van Christoffel van Kammen en Harmke de Vries. Marten is geboren op dinsdag 13 januari 1885 in Workum.

9  Eize Kuipers is geboren op donderdag 26 september 1889 in de gem. Hemelumer Oldeferd, is overleden op donderdag 21 november 1889 in Nijega (HOL).

IV-C  Antje Willems Stienstra, dochter van Willem Jacobs Stienstra (III) en Hidtje Sikkes Goïnga, is geboren op maandag 3 september 1849 in Nijland, is overleden op dinsdag 17 december 1872 in Bolsward.

Antje trouwt op zondag 31 mei 1868 in de gem. Bolsward met Lieuwe Tolstra, zoon van Pieter Lieuwes Tolstra en Beitske Annes Terpstra. Lieuwe is geboren op vrijdag 8 november 1844 in Bolsward, is overleden op dinsdag 10 december 1929 aldaar.

Van Lieuwe en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Beitske Tolstra is geboren op dinsdag 2 februari 1869 in Bolsward.

Beitske trouwt op donderdag 20 augustus 1896 in de gem. Amsterdam met Hermanus Willem Leeuwensteijn, zoon van Hermanus Leeuwensteijn en Wilhelmina Berendina Troost. Hermanus is geboren rond 1870 in Amsterdam.

2  doodgeboren zoon Tolstra is doodgeboren op dinsdag 27 december 1870 in Bolsward.

3  Hittje Tolstra is geboren op woensdag 3 januari 1872 in Bolsward.

Generatie V

V-A  Geertje Stienstra, dochter van Jacob Willems Stienstra (IV-A) en Ytje Jans Bosma, is geboren op vrijdag 18 september 1868 in Abbega, is overleden op woensdag 18 mei 1949 om 11.00 uur in IJlst.

Geertje trouwt op zondag 4 september 1892 in IJlst met Roelof de Jong, zoon van N.N. en N.N.. Roelof is geboren op dinsdag 12 oktober 1869 in IJlst, is overleden op maandag 26 maart 1945 in Sneek.

Van Roelof en Geertje zijn acht kinderen bekend:

1  Maaike de Jong is geboren op maandag 12 december 1892 in IJlst.

2  Ytje de Jong is geboren op zondag 13 mei 1894 in IJlst.

3  Rienk de Jong is geboren op maandag 9 december 1895 in IJlst, zie VI-A.

4  Antje de Jong is geboren op dinsdag 3 mei 1898 in IJlst.

5  Hinke de Jong is geboren op zaterdag 23 februari 1901 in IJlst.

6  Grietje de Jong is geboren op zaterdag 16 juli 1904 in IJlst, is overleden op woensdag 27 mei 1942 aldaar.

Grietje trouwt op zondag 29 september 1929 met N.N..

7  Jacob de Jong is geboren op zaterdag 12 mei 1906 in IJlst.

8  Gertrud de Jong is geboren op zondag 3 januari 1909 in Werden.

Gertrud was gehuwd met N.N.

V-B  Willem Stienstra, zoon van Jacob Willems Stienstra (IV-A) en Ytje Jans Bosma, is geboren op woensdag 23 februari 1870 in Folsgare, is overleden op vrijdag 22 december 1961 in Sneek in Dr. Wumkeshûs, is begraven rond woensdag 27 december 1961 in IJlst.

Willem trouwt op zaterdag 20 mei 1899 met Jinke Breeuwsma, dochter van N.N. en N.N.. Jinke is geboren op zondag 20 september 1874 in Folsgare, is overleden op woensdag 22 november 1944 in IJlst, is begraven rond maandag 27 november 1944 aldaar.

Van Willem en Jinke zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacob Stienstra is geboren op woensdag 21 februari 1900 in Folsgare, zie VI-B.

2  Eite Stienstra is geboren op donderdag 12 december 1901 in Abbega, zie VI-C.

3  Jan Stienstra is geboren op maandag 8 februari 1904 in Abbega, zie VI-D.

4  Gosse Stienstra is geboren op zondag 20 mei 1906 in de gem. Wymbritseradeel, zie VI-E.

5  Marten Stienstra is geboren op zondag 15 december 1907 in de gem. Wymbritseradeel, is overleden op zondag 14 maart 1943 in Kinsayok, is begraven in Kanchanaburi (Kanchanaburi War Cemetry).

6  Oege Stienstra is geboren op maandag 22 augustus 1910 in Oosthem, zie VI-F.

7  Willem Stienstra is geboren op maandag 22 augustus 1910 in Oosthem, zie VI-G.

V-C  Hidtje Jacobs Stienstra, dochter van Jacob Willems Stienstra (IV-A) en Ytje Jans Bosma, is geboren op zaterdag 27 juli 1872 in Oosthem, is overleden op vrijdag 21 juli 1905 in IJlst.

Hidtje trouwt op zaterdag 2 juni 1894 in de gem. Wymbritseradeel met Jan Bijlsma, zoon van Ulbe Bijlsma en N.N.. Jan is geboren op vrijdag 7 juli 1871 in IJlst, is overleden op dinsdag 24 september 1946 in Folsgare.

Jan was later gehuwd (2) met Hiltje van der Goot.

Van Jan en Hidtje zijn vier kinderen bekend:

1  Ytje Bijlsma is geboren op woensdag 15 augustus 1894 in Abbega.

Ytje trouwt op zaterdag 9 juni 1917 in Sneek met Jelle van Dijk, zoon van N.N. en N.N.. Jelle is geboren op donderdag 10 maart 1887 in de gem. Sloten.

2  Ulbe Bijlsma is geboren op donderdag 3 januari 1895 in IJlst.

Ulbe trouwt op zaterdag 20 mei 1922 in IJlst met Elisabeth Hofing, dochter van N.N. en N.N.. Elisabeth is geboren rond 1900 in Tirns.

3  Gretske Bijlsma is geboren op vrijdag 12 november 1897 in IJlst.

Gretske trouwt op zaterdag 14 april 1917 in de gem. Wonseradeel met Thijs de Haan, zoon van Pieter de Haan en Grietje Fijsma. Thijs is geboren op dinsdag 4 september 1888 in Parrega.

4  Jacob Bijlsma is geboren op vrijdag 10 november 1899 in IJlst.

V-D  Grietje Stienstra, dochter van Jacob Willems Stienstra (IV-A) en Ytje Jans Bosma, is geboren op zondag 23 augustus 1874 in Oosthem, is overleden op dinsdag 21 december 1915 aldaar.

Grietje trouwt op zaterdag 14 maart 1903 in de gem. Wymbritseradeel met Eelke Postma, zoon van Murk Lykles Postma en Stijntje Theunis ten Cate. Eelke is geboren op donderdag 25 april 1861 in Folsgare, is overleden in 1946.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Akke Zijlstra.

Van Eelke en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Postma is geboren op zondag 5 juli 1903 in Oosthem.

2  Theunis Postma is geboren op vrijdag 7 augustus 1908 in Oosthem, is overleden op zondag 7 september 1969 in Achlum, is begraven aldaar.

3  Willem Postma is geboren op donderdag 7 juli 1910.

V-E  Jan Stienstra, zoon van Jacob Willems Stienstra (IV-A) en Ytje Jans Bosma, is geboren op donderdag 29 april 1880 in Oosthem, is overleden op woensdag 10 december 1958 in Bolsward, is begraven in Folsgare.

Jan trouwt op zaterdag 18 mei 1907 in de gem. Wymbritseradeel met Riemke Abma, dochter van N.N. en N.N.. Riemke is geboren op zaterdag 19 augustus 1882 in Sandfirden, is overleden op vrijdag 12 mei 1950 in Folsgare, is begraven aldaar.

Van Jan en Riemke zijn twee kinderen bekend:

1  Tietje Jans Stienstra is geboren op maandag 3 augustus 1908 in Folsgare, zie VI-H.

2  Jacob Jans Stienstra is geboren op vrijdag 1 mei 1914 in Folsgare, is Ned. Hervormd gedoopt, zie VI-I.

V-F  Marten Stienstra, zoon van Jacob Willems Stienstra (IV-A) en Ytje Jans Bosma, is geboren op zondag 7 oktober 1883 in Oosthem, is overleden op zondag 11 april 1954 in Nijland, is begraven in Oosthem.

Marten trouwt op zaterdag 25 mei 1907 in de gem. Wymbritseradeel, trouwt (kerk) (baptist) met Magdalena Tjalsma, dochter van N.N. en N.N.. Magdalena is geboren op zaterdag 2 augustus 1884 in Nijland, is overleden op donderdag 16 april 1953 aldaar, is begraven in Oosthem.

Van Marten en Magdalena zijn vijf kinderen bekend:

1  Afke Stienstra is geboren op woensdag 18 maart 1908 in Sneek, zie VI-J.

2  Ytje Stienstra is geboren op zondag 26 februari 1911, zie VI-K.

3  Gatze Stienstra is geboren op dinsdag 14 mei 1912 in Folsgare, zie VI-L.

4  Jacob Stienstra is geboren op zondag 14 mei 1916 in Folsgare, is verdronken op donderdag 31 maart 1921 in Niezijl.

5  Jacob Stienstra is geboren op dinsdag 8 augustus 1922 in Oosthem, is baptist gedoopt, zie VI-M.

Generatie VI

VI-A  Rienk de Jong, zoon van Roelof de Jong en Geertje Stienstra (V-A), is geboren op maandag 9 december 1895 in IJlst, is overleden op zaterdag 24 juli 1937 in de gem. Ooststellingwerf.

Rienk trouwt op zaterdag 3 januari 1925 (1) met Antje Huisman, dochter van Pieter Johannes Huisman en Geeske Piers Visser. Antje is geboren op vrijdag 17 juli 1903 in Winsum (Fr), is overleden op maandag 11 mei 1925 in IJlst.

Van Rienk en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Geeske de Jong is geboren in 1925, is overleden op dinsdag 1 juli 1930 in IJlst.

2  N.N., zie VII-A.

Rienk trouwt na 1925 (2) met Gijske Knorr (Gees), dochter van Johan Pieters Knorr en Aukjen Tjipkes Folkerts. Gijske is geboren op zondag 20 februari 1898 in Sneek.

VI-B  Jacob Stienstra, zoon van Willem Stienstra (V-B) en Jinke Breeuwsma, is geboren op woensdag 21 februari 1900 in Folsgare, is overleden op maandag 4 februari 1980 in ’s Graveland, is gecremeerd op donderdag 7 februari 1980 in Utrecht.

Jacob trouwt (kerk) (Ned. Hervormd) op zaterdag 4 oktober 1924 in IJlst met Fenna Brink, dochter van Henderikus Brink en Hemmechien Jager. Fenna is geboren rond 1904 in Muntendam.

Van Jacob en Fenna is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-B.

VI-C  Eite Stienstra, zoon van Willem Stienstra (V-B) en Jinke Breeuwsma, is geboren op donderdag 12 december 1901 in Abbega, is overleden op maandag 17 april 1989 in IJlst, is begraven op vrijdag 21 april 1989 aldaar.

Eite trouwt op zaterdag 23 mei 1925 in de gem. Wymbritseradeel met Lijsbeth Canrinus, dochter van N.N. en N.N.. Lijsbeth is geboren op vrijdag 27 september 1901 in Folsgare, is overleden op donderdag 27 september 1984 in IJlst, is begraven rond maandag 1 oktober 1984 aldaar.

Van Eite en Lijsbeth zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-C.

2  N.N., zie VII-D.

3  N.N., zie VII-E.

4  N.N., zie VII-F.

5  N.N.

VI-D  Jan Stienstra, zoon van Willem Stienstra (V-B) en Jinke Breeuwsma, is geboren op maandag 8 februari 1904 in Abbega, is overleden op maandag 11 april 1988 in Sneek, is begraven op vrijdag 15 april 1988 aldaar.

Jan trouwt op zaterdag 7 mei 1932 in Woudsend met Gatske Schotanus. Gatske is geboren op woensdag 9 oktober 1907 in Woudsend, is overleden op vrijdag 13 april 1984 in Sneek, is begraven rond dinsdag 17 april 1984 aldaar.

Van Jan en Gatske zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Stienstra is geboren op zondag 22 januari 1933 in IJlst, zie VII-G.

2  N.N., zie VII-H.

3  N.N.

VI-E  Gosse Stienstra, zoon van Willem Stienstra (V-B) en Jinke Breeuwsma, is geboren op zondag 20 mei 1906 in de gem. Wymbritseradeel, is overleden op zaterdag 8 juni 1996 in Arnhem.

Gosse trouwt op donderdag 27 augustus 1931 in Paramaribo (is gescheiden op donderdag 9 november 1972 in Den Haag) met Jacoba Margaretha Veldkamp, dochter van N.N. en N.N.. Jacoba is geboren op zondag 1 november 1908 in Distrikt Beneden Suriname.

Van Gosse en Jacoba zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-I.

2  Reinier Stienstra is geboren rond 1933, is overleden rond 1934.

3  N.N., zie VII-J.

4  N.N., zie VII-K.

5  N.N., zie VII-L.

6  N.N.

7  N.N., zie VII-M.

VI-F  Oege Stienstra, zoon van Willem Stienstra (V-B) en Jinke Breeuwsma, is geboren op maandag 22 augustus 1910 in Oosthem, is overleden op dinsdag 10 september 1974 in Meppel, is begraven aldaar.

Oege trouwt op donderdag 5 augustus 1948 in Meppel met Fokeltje Leyenaar (Fokie). Fokeltje is geboren op donderdag 17 februari 1916 in Meppel, is overleden op vrijdag 22 maart 2002 aldaar.

Van Oege en Fokeltje is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-N.

VI-G  Willem Stienstra, zoon van Willem Stienstra (V-B) en Jinke Breeuwsma, is geboren op maandag 22 augustus 1910 in Oosthem, is overleden op zondag 22 november 1970 in Sint Annaparochie, is begraven op woensdag 25 november 1970 aldaar.

Willem trouwt voor december 1939 met Nieske Anna Palowna Alkema, dochter van Jan Alkema en Trijntje Schuurmans. Nieske is geboren op zaterdag 30 december 1916 in Makkum.

Van Willem en Nieske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-O.

2  Nico Willem Jan Stienstra is geboren op donderdag 29 oktober 1942 in Haarlem, zie VII-P.

VI-H  Tietje Jans Stienstra, dochter van Jan Stienstra (V-E) en Riemke Abma, is geboren op maandag 3 augustus 1908 in Folsgare, is overleden op maandag 22 mei 1989 in Edmonton, is begraven op donderdag 25 mei 1989 in Middletown.

Tietje trouwt op donderdag 17 april 1930 met Roelof Falkena, zoon van N.N. en N.N.. Roelof is overleden voor 1970.

Van Roelof en Tietje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VI-I  Jacob Jans Stienstra, zoon van Jan Stienstra (V-E) en Riemke Abma, is geboren op vrijdag 1 mei 1914 in Folsgare, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zondag 25 november 1979 in Heerenveen, is gecremeerd op donderdag 29 november 1979 in Goutum.

Jacob trouwt op zaterdag 19 oktober 1940, trouwt (kerk) (Ned. Hervormd) op zaterdag 19 oktober 1940 met Antje de Schiffart, dochter van N.N. en N.N.. Antje is geboren op maandag 26 april 1915 in Oppenhuizen, is overleden op donderdag 27 oktober 2005 in Beetsterzwaag, is gecremeerd op dinsdag 1 november 2005 in Goutum.

Antje had als levensgezel Gerrit Blok.

Van Jacob en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-Q.

2  N.N., zie VII-R.

3  N.N., zie VII-S.

4  N.N., zie VII-T.

5  N.N., zie VII-U.

VI-J  Afke Stienstra, dochter van Marten Stienstra (V-F) en Magdalena Tjalsma, is geboren op woensdag 18 maart 1908 in Sneek, is overleden op maandag 18 april 1994 in Heerenveen, is begraven op zaterdag 23 april 1994 in Drachten (Noorderbegraafplaats).

Afke was gehuwd met Pieter Smit. Pieter is geboren op maandag 8 december 1902, is overleden op dinsdag 8 maart 1966, is begraven rond zaterdag 12 maart 1966 in Drachten (Noorderbegraafplaats).

Van Pieter en Afke zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VI-K  Ytje Stienstra, dochter van Marten Stienstra (V-F) en Magdalena Tjalsma, is geboren op zondag 26 februari 1911, is overleden op woensdag 28 maart 1979 in Oudega-W, is begraven rond maandag 2 april 1979 aldaar.

Ytje was gehuwd met Gerrit Jansen. Gerrit is geboren op donderdag 17 december 1908, is overleden op maandag 14 april 1975 in Oudega-W.

Van Gerrit en Ytje zijn elf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N., zie VII-V.

4  N.N., zie VII-W.

5  N.N., zie VII-X.

6  N.N., zie VII-Y.

7  N.N., zie VII-Z.

8  N.N., zie VII-AA.

9  N.N., zie VII-AB.

10  N.N., zie VII-AC.

11  N.N., zie VII-AD.

VI-L  Gatze Stienstra, zoon van Marten Stienstra (V-F) en Magdalena Tjalsma, is geboren op dinsdag 14 mei 1912 in Folsgare, is overleden op zaterdag 20 april 1974 in Zuidlaren, is begraven rond donderdag 25 april 1974 aldaar.

Gatze trouwt op vrijdag 4 juni 1937 in Wolvega met Abelina de Roos, dochter van N.N. en N.N.. Abelina is geboren op donderdag 17 juli 1913 in Ter Idzard, is overleden op zondag 16 oktober 2005 in Eelde, is begraven op donderdag 20 oktober 2005 in Zuidlaren.

Van Gatze en Abelina zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AE.

2  N.N., zie VII-AF.

3  N.N., zie VII-AG.

VI-M  Jacob Stienstra, zoon van Marten Stienstra (V-F) en Magdalena Tjalsma, is geboren op dinsdag 8 augustus 1922 in Oosthem, is baptist gedoopt, is overleden op donderdag 2 mei 1991 in Drachten, is begraven op dinsdag 7 mei 1991 in Nijega, Er is een rouwdienst gehouden op dinsdag 7 mei 1991 in Drachten.

Jacob trouwt op donderdag 29 augustus 1946 in Drachten, trouwt (kerk) (baptist) met Anna Dupon, dochter van N.N. en N.N.. Anna is geboren op dinsdag 28 juni 1921 in Drachten, is overleden op zondag 11 april 1993 aldaar, is begraven op vrijdag 16 april 1993 in Nijega.

Van Jacob en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren op woensdag 4 februari 1948 in Drachten, is overleden op woensdag 4 februari 1948 aldaar.

2  N.N., zie VII-AH.

3  N.N., zie VII-AI.

4  N.N., zie VII-AJ.

5  N.N., zie VII-AK.

Generatie VII

VII-A  N.N.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.

VII-E  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  Willem Stienstra, zoon van Jan Stienstra (VI-D) en Gatske Schotanus, is geboren op zondag 22 januari 1933 in IJlst, is overleden op zondag 20 maart 2016 in Sneek.

Willem trouwt op zaterdag 28 juni 1958 in de gem. Haskerland met Maaike de Jong, dochter van N.N. en N.N.. Maaike is geboren op dinsdag 23 augustus 1932 in Joure, is overleden op zondag 10 januari 2016 aldaar.

Van Willem en Maaike is een kind bekend:

1  N.N., zie VIII-F.

VII-H  N.N.

VII-I  N.N.

VII-J  N.N.

VII-K  N.N.

VII-L  N.N.

VII-M  N.N.

VII-N  N.N.

VII-O  N.N.

VII-P  Nico Willem Jan Stienstra, zoon van Willem Stienstra (VI-G) en Nieske Anna Palowna Alkema, is geboren op donderdag 29 oktober 1942 in Haarlem, is overleden op vrijdag 1 januari 2016 in Noordwijk.

Nico was sinds dinsdag 9 mei 1967 gehuwd met N.N.

Van Nico en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-Q  N.N.

VII-R  N.N.

VII-S  N.N.

VII-T  N.N.

VII-U  N.N.

VII-V  N.N.

VII-W  N.N.

VII-X  N.N.

VII-Y  N.N.

VII-Z  N.N.

VII-AA  N.N.

VII-AB  N.N.

VII-AC  N.N.

VII-AD  N.N.

VII-AE  N.N.

VII-AF  N.N.

VII-AG  N.N.

VII-AH  N.N.

VII-AI  N.N.

VII-AJ  N.N.

VII-AK  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  N.N.

VIII-B  N.N.

VIII-C  N.N.

VIII-D  N.N.

VIII-E  N.N.

VIII-F  N.N.

VIII-G  N.N.

VIII-H  Eric Richard Stienstra, zoon van N.N. (VII-I) en N.N., is geboren op dinsdag 26 november 1957 in Wageningen (Suriname), is overleden op woensdag 13 januari 2010 in Den Haag.

Eric was van zaterdag 19 mei 1990 tot vrijdag 9 december 2005 gehuwd met N.N.

Van Eric en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VIII-I  N.N.

VIII-J  N.N.

VIII-K  N.N.

VIII-L  N.N.

VIII-M  N.N.