Aartsbisschop Eijk ontslaat vrijwilligster Nelly Stienstra

Nelly StienstraUTRECHT –  Een vrijwilligster van de kathedrale kerk van Sint-Catharina in Utrecht moet haar werk per direct neerleggen omdat ze afbreuk zou hebben gedaan aan de integriteit van aartsbisschop Wim Eijk. Ook zou vrijwilligster Nelly Stienstra de eredienst hebben verstoord. Dat heeft de aartsbisschop haar per brief laten weten.

Stienstra denkt dat ze er „van de ene dag op de andere dag is uitgegooid“ omdat ze aartsbisschop Eijk heeft aangesproken over de sluiting van het Ariënskonvikt. De priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht sluit haar deuren aan het einde van het studiejaar omdat het aantal priesterstudenten terugloopt. De opleiding is daarom „financieel niet langer haalbaar”, aldus het bisdom. Maar volgens Stienstra „liggen de zaken anders dan ze worden voorgesteld”.

Stienstra distantieert zich van de suggestie dat ze de eredienst zou hebben verstoord en dat het haar ontbreekt aan loyaliteit tegenover het bisschopsambt.

Ze is naar eigen zeggen sinds 1988 vrijwilliger en parochiaan. Ook is ze actief als lector en coördinator van de Willibrordprocessie. Daarnaast is Stienstra voorzitter van de behoudende organisatie Contact Rooms Katholieken.

Het aartsbisdom was niet voor commentaar bereikbaar.

Bron: De Telegraaf 3 jan. 2010


Eijk zegt Stienstra de wacht aan

Hilversum (Van onze redactie) 4 januari 2010 – De aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk, eist dat Nelly Stienstra, voorzitter van de stichting Contact Rooms Katholieken, “met onmiddellijke ingang haar activiteiten als vrijwilliger in de Catharinakathedraal in Utrecht staakt”. Dat schrijft hij in een brief, gedateerd op 28 december 2009, aan Stienstra.

Kritiek op sluiting Ariënskonvikt
Stienstra liet zich onlangs in het dagblad Trouw kritisch uit over het besluit van aartsbisschop Eijk om het Ariënskonvict, de priesteropleiding van het aartsbisdom, wegens geldgebrek te sluiten. Volgens haar was de sluiting niet nodig en was er nog een bedrag van een paar miljoen beschikbaar.

Integriteit in twijfel
Eijk stelt in zijn brief dat Stienstra “afbreuk heeft gedaan aan het noodzakelijkerwijs vereiste wederzijds vertrouwen en respect door mijn integriteit openlijk via de media in twijfel te trekken en door meer dan eens tijdens een liturgische viering in de kathedrale kerk van St. Catharina ostentatief te laten blijken dat u het met mijn beleidsbeslissingen niet eens bent”.

Loyaliteit
Verder schrijft de aartsbisschop dat “van vrijwilligers in parochies, vooral wanneer zij publiek hun medewerking verlenen tijdens liturgische vieringen, loyaliteit en een waardig optreden mag worden verwacht”.

Onjuist en grievend
Naar aanleiding van de brief van Eijk gaf Stienstra gisterenmiddag een verklaring uit waarin zij meedeelde het besluit van de aartsbisschop “onjuist en grievend” te vinden. “Ik beraad mij thans met mijn adviseurs over daartegen te ondernemen actie en leg mij niet neer bij het besluit van de aartsbisschop, dat ik in mijn eigen parochie na 21 jaar niet meer actief mag zijn. Ik hoop en bid dat de aartsbisschop alsnog tot betere inzichten komt”, aldus Stienstra.

Besluit niet toegelicht
Stienstra verwijt Mgr. Eijk bij zijn beslissing het principe van hoor en wederhoor niet te hebben toegepast. Via de personeelschef van het aartsbisdom had mevrouw Stienstra al eerder gehoord dat zij niet langer als vrijwilliger in de kathedrale parochie actief mocht zijn, maar volgens Stienstra was deze “niet in staat dit besluit aan mij toe te lichten”.

Gesprek onder vier ogen
Volgens Stienstra’s verklaring zou zij na het gesprek met de personeelschef om een schriftelijke bevestiging van de mededeling hebben gevraagd en stelde zij voor dat er een gesprek onder vier ogen tussen de aartsbisschop en haar zou plaatsvinden. “Daarna heb ik niets vernomen totdat mij direct voor de H. Mis op 31 december 2009 ’s avonds door de celebrant, die een kopie had ontvangen van de brief van de aartsbisschop, die mij nog niet had bereikt, werd aangezegd dat ik niet als lector mocht optreden. Er was geen andere lector aanwezig”, aldus Stienstra.

Onduidelijkheid
In de verklaring stelt Stienstra dat het haar, na het gesprek met de personeelschef en de brief van de aartsbisschop, niet duidelijk is wat haar concreet wordt verweten. Verder zou de brief gericht zijn aan een niet bestaand huisnummer. “Ik kan mij daarop dus ook nu nog niet naar behoren verweren”, aldus Stienstra. “Verre werp ik van mij de suggestie, gewekt in deze brief, dat ik de eredienst zou hebben verstoord en dat het mij zou ontbreken aan loyaliteit jegens het bisschopsambt.”

Verbaal en non-verbaal
Het aartsbisdom liet bij monde van secretaris-generaal en kanselier J. Zuijdwijk aan katholieknederland.nl weten verder niet met een verklaring te reageren op de het ontslag van Stienstra en op de openbaarmaking van de aartsbisschoppelijke brief. De voornaamste reden voor Stienstra’s ontslag is volgens Zuijdwijk het openlijk in twijfel trekken van de integriteit van de aartsbisschop. Dat gebeurde “zowel verbaal als non-verbaal”. Zuijdwijk: “Eigenlijk zegt zij: de aartsbisschop liegt”.

Verwijt geldt ook andersom
Volgens de kanselier heeft Stienstra weldegelijk van een curiemedewerker vernomen wat de gronden waren voor haar dienstbeëindiging. “Zij zegt dat niet te begrijpen. Wat zouden wij daar verder nog aan moeten doen?” Zuijdwijk: “Stienstra stelt dat de aartsbisschop geen hoor en wederhoor heeft toegepast. Maar dat verwijt zou ook andersom gemaakt kunnen worden. Waarom heeft zij geen gesprek met de aartsbisschop aangevraagd voordat zij openlijke kritiek leverde op het besluit van de aartsbisschop om het Ariënskonvikt te sluiten?”

Encyclieken
Dr. Nelly Stienstra is voorzitter van de stichting Contact Rooms Katholieken. Zij is universitair docent vertaalwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Als vrijwilliger was zij onder meer verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van de encyclieken Deus caritas est en Caritas in veritate van paus Benedictus XVI.

Bron: www.katholieknederland.nl


Persverklaring Nelly Stienstra

“Persverklaring Nelly Stienstra naar aanleiding van het besluit van aartsbisschop Eijk dat ik per onmiddellijk mijn vrijwilligerswerk in de metropolitane kathedraal van St. Catharina te Utrecht dien te staken.Op Oudejaarsavond hoorde ik van de celebrant in de kathedrale Salvatorparochie van Utrecht dat het mij met onmiddellijke ingang niet meer was toegestaan vrijwilliger te zijn in de kathedrale kerk. Ik ben parochiaan en vrijwilliger van deze parochie sinds 1988. De laatste jaren ben ik voornamelijk actief als lector en als coördinator van de Willibrordprocessie en de bedevaart naar Echternach. In het verleden heb ik ook de openstelling van de kathedraal op zaterdag gecoördineerd en ben ik bij verschillende officiële aangelegenheden opgetreden als gastvrouw. Vorig jaar ben ik begonnen met de zogenaamde Catharinalunch, op de laatste zondag van november, een activiteit die dit jaar niet doorging vanwege de grote onrust in de parochie, veroorzaakt door de sluiting van het Ariënskonvikt en de totaal onverwachte overplaatsing van pastoor Schnell, die recent, op 1 november 2008, plechtig was geïnstalleerd als pastoor en plebaan.Weliswaar was ik op 22 december benaderd door de personeelschef van het aartsbisdom, die bij mij thuis langs wilde komen. Hij deed de mededeling dat ik niet langer als vrijwilliger in de kathedrale parochie actief zou mogen zijn. De personeelschef was niet in staat dit besluit aan mij toe te lichten. Daarop heb ik hem gevraagd om schriftelijke bevestiging van de mededeling met toelichting en tevens voorgesteld dat er eerst een gesprek tussen de aartsbisschop en mij onder vier ogen zou plaatsvinden. Ik ken de aartsbisschop namelijk goed en hij heeft mij met name in de afgelopen twee jaar bij herhaling thuis bezocht. Daarna heb ik niets vernomen totdat mij direct voor de H. Mis op 31 december 2009 ‘s avonds door de celebrant, die een kopie had ontvangen van de brief van de aartsbisschop, die mij nog niet had bereikt, werd aangezegd dat ik niet als lector mocht optreden. Er was geen andere lector aanwezig.

Noch uit het gesprek met de personeelschef, noch uit de brief die ik inmiddels via derden heb moeten ontvangen, is mij duidelijk geworden wat mij nu in concreto wordt verweten. De brief van de aartsbisschop is gericht aan een niet bestaand huisnummer. Ik kan mij daarop dus ook nu nog niet naar behoren verweren. Verre werp ik van mij de suggestie, gewekt in deze brief, dat ik de eredienst zou hebben verstoord en dat het mij zou ontbreken aan loyaliteit jegens het bisschopsambt..

De aartsbisschop heeft niet het principe van hoor en wederhoor toegepast alvorens te beslissen. Ik betreur dat de aartsbisschop het persoonlijk contact met mij uit de weg is gegaan. Naar ik heb begrepen heeft hij evenmin degenen die ter kennisname de brief wel toegezonden hebben gekregen voorafgaand naar hun opvatting gevraagd.

Ik acht het besluit van de aartsbisschop onjuist en grievend. Ik beraad mij thans met mijn adviseurs over daartegen te ondernemen actie en leg mij niet neer bij het besluit van de aartsbisschop, dat ik in mijn eigen parochie na 21 jaar niet meer actief mag zijn. Ik hoop en bid dat de aartsbisschop alsnog tot betere inzichten komt”.


Meer over Nelly Stienstra op Wikipedia