Aan fatzoenlyk gezelschap te verhuuren

Leeuwarder Courant 12 juni 1756
Leeuwarder Courant 12 juni 1756

Op 9 april 1765 overleed in Leeuwarden ‘Marijke Meu’, Maria Louise van Hessen-Kassel, de moeder van stadhouder Willem IV en van 1711-1731 regentes voor hem. Later was zij van 1759-1765 regentes voor haar minderjarige kleinzoon stadhouder Willem V. Marijke Meu was populair bij het volk. Ze was in 1709 getrouwd met Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, maar twee jaar later was ze al weduwe toen Johan Willem Friso verdronk bij de Moerdijk.
De begrafenis van Marijke Meu was een heel spektakel voor Leeuwarden, met veel hoogwaardigheidsbekleders. Hylke Pytters Stienstra, mr. timmerman in de Sint Jacobsstraat zag daarom zijn kans. In bovenstaande advertentie verhuurde hij het uitzicht vanuit zijn kamer met “drie Couzynen en een Schuifraamt” aan “fatzoenlyk Gezelschap” om de rouwstoet voorbij te zien trekken. Dat dat wel de moeite waard was bewijst onderstaande afbeelding van die rouwstoet, op weg naar de Grote of Jacobijner Kerk.

Rouw-statelyke Lykpragt of Uitvaart van Maria Louisa
Rouw-statelyke Lykpragt of Uitvaart van Maria Louisa