Protest

Aan ’t einde van de kistenrede die Wil Stienstra, alias Frenske Knoevel, op de Winkbüllezitting Donderdag in Limburgia hield, gaf hij blijk van zijn misnoegen ten aanzien van het verbod van luitenant-kolonel H. Bouwman, om op het kazerneterrein van de Tapijn-kazerne te Maastricht nog Limburgs dialect te spreken. Wil Stienstra protesteerde op zijn eigen manier:

Laot die jonges sjprèke wie ze zint gebaore,
Daodurch wèè toch noèts ‘ne kreeg gewonne of verlaore,
E sjttuk van mie Limburg is mie dialect,
Als kink han ich dat maoge lière.
Als Limburger haod ich mit e hillig respect
De sjpraok van mie heem ooch in iere!

[Bron: Limburgsch dagblad 15-01-1955]

Koe sloeg op hol

Toen de echtgenote van de veehouder T. Stienstra van Houtigehage haar man wilde helpen met het verweiden van een paar pinken, rukte één van de dieren zich plotseling los. Mevrouw Stienstra wist ’t dier wel te grijpen, doch zij werd meegesleurd. Bij het kippenhok wilde zij zich vastgrijpen. Met de rechterhand stak ze echter door het glas van het hok. Zij kreeg een diepe snijwonde, die zo hevig bloedde, dat medische hulp nodig was.

[Bron: Leeuwarder Courant 08-10-1954]

 

Ongeluk zit in een klein hoekje

Dat een ongeluk soms in een klein hoekje zit, ondervond de op de Schwartzenberghstraat te Drachten fietsende heer D. Stienstra. Tengevolge van de gladde weg slipte zijn rijwiel waardoor hij kwam te vallen juist op het moment, dat hem een auto naderde. De fiets werd overreden en beschadigd. Stienstra zelf kwam met de schrik vrij.

[Bron: Leeuwarder Courant 19-02-1955]