Nog ouder

Wonderlijk is het toch, dat de leden van de ene familie zo veel ouder worden dan die van andere. Laatst traden op deze plek de Sideriussen uit Oudebildtzijl op, sterker laach was er niet, zo leek het. Vergeet het maar, niemand is onklopbaar, altijd zijn er baas boppe bazen. J. Woudstra uit Engelum mailt dat de Nicolays uit Britsum het zo mogelijk nog langer volhielden. Hij kan het weten, want zijn vrouw stamt uit de Nicolay-familie. (meer…)

Koninklijk goud voor Jan Stienstra uit Leeuwarden

LEEUWARDEN – Jan Stienstra uit Leeuwarden heeft vanmorgen een koninklijke onderscheiding gekregen, te weten de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester John te Loo mocht hem de medaille opspelden. Stienstra kreeg deze voor een dienstverband van veertig jaar bij Nolte Installatiebedrijven (voorheen Elektrotechnisch bedrijf Boomsma aan de Archimedesweg). (meer…)

Echtpaar Stienstra onderscheiden

Op het afscheidsfeest als directeur van de Folkshegeskoalle Skylgeralân zijn Betze Stienstra en zijn echtgenote Jantsje Stienstra beiden onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen het eremetaal zaterdagavond in dorphuis De Stoek opgespeld door burgemeester Cootje van Beukering-Dijk. (meer…)