De AJ-tak

De AJ-tak, die zijn naam Stienstra ontleend aan de moeder van:
Dirk Feijes Stienstra, gardenier, geboren op zondag 17 november 1805 in Berlikum (N.H.), wonende in Berlikum, overleden 13 december 1873 aldaar, zoon van Feije Dirks en Antje Ages Stienstra.
Hij is getrouwd op woensdag 16 mei 1827 in Menaldumadeel met Trijntje Theunis Runia, geboren op zondag 23 maart 1806 in Berlikum, wonende in Berlikum, overleden 1 oktober 1896 aldaar, dochter van Theunis Jans Runia (gardenier) en Sibbeltje Kornelis.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Generatie I

I  Feije Dirks, zoon van Dirk Feijes en Attje Meinderts, is geboren op zaterdag 23 september 1780 Sint Annaparochie, is overleden op zaterdag 28 april 1810 Berlikum.

Feije trouwt op zondag 25 maart 1804 met Antje Ages Stienstra. Antje is geboren rond 1776, is gedoopt in 1804.

Van Feije en Antje is een kind bekend:

1  Dirk Feijes Stienstra is geboren op zondag 17 november 1805 Berlikum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie II.

Generatie II

II  Dirk Feijes Stienstra, zoon van Feije Dirks (I) en Antje Ages Stienstra, is geboren op zondag 17 november 1805 Berlikum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 13 december 1873 aldaar.

Dirk trouwt op woensdag 16 mei 1827 in de gem. Menaldumadeel met Trijntje Theunis Runia, dochter van Theunis Jans Runia en Sibbeltje Kornelis. Trijntje is geboren op zondag 23 maart 1806 Berlikum, is overleden op donderdag 1 oktober 1896 aldaar.

Van Dirk en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Antje Dirks Stienstra is geboren op vrijdag 9 januari 1829 Berlikum, is overleden op zaterdag 22 februari 1834 aldaar.

2  Sibbeltje Dirks Stienstra is geboren op dinsdag 28 december 1830 Berlikum, zie III-A.

3  Feije Dirks Stienstra is geboren op vrijdag 9 augustus 1833 Berlikum, zie III-B.

4  Antje Dirks Stienstra is geboren op zondag 28 februari 1836 Berlikum, zie III-C.

5  Theunis Dirks Stienstra is geboren op zondag 25 maart 1838 Berlikum, is Ned. Hervormd gedoopt, zie III-D.

6  Pietje Dirks Stienstra is geboren op vrijdag 6 november 1840 Berlikum, zie III-E.

7  Age Dirks Stienstra is geboren op donderdag 16 november 1843 Berlikum, is ongehuwd overleden op vrijdag 15 december 1871 aldaar.

8  Jan Dirks Stienstra is geboren op maandag 30 november 1846 Berlikum, zie III-F.

Generatie III

III-A  Sibbeltje Dirks Stienstra, dochter van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op dinsdag 28 december 1830 Berlikum, is overleden op woensdag 17 januari 1906 aldaar.

Sibbeltje trouwt op dinsdag 29 mei 1855 in de gem. Menaldumadeel (1) met Arjen Klazes Santhuizen, natuurlijke zoon van Hinke Geerts Oosterwol. Arjen is geboren op zaterdag 10 april 1830 Rottevalle, is overleden op zondag 10 februari 1889 in de gem. Menaldumadeel.

Van Arjen en Sibbeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Santhuizen is geboren op woensdag 6 augustus 1856 in de gem. Menaldumadeel.

2  Klaas Santhuizen is geboren op woensdag 21 april 1858 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op donderdag 30 oktober 1930 aldaar.

3  Hendrikje Santhuizen is geboren op vrijdag 28 juni 1861 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op zondag 24 augustus 1924 aldaar.

Hendrikje was gehuwd met H.W. Posthumus.

4  Pietje Santhuizen is geboren op donderdag 22 juni 1865 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op vrijdag 3 februari 1871 aldaar.

5  Dirk Santhuizen is geboren op woensdag 20 november 1867 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op zondag 13 januari 1935 aldaar.

Sibbeltje trouwt op donderdag 5 mei 1892 in de gem. Menaldumadeel (2) met Folkert Werkhoven, zoon van Gabe Sijbrens Werkhoven en Japke Folkerts Geldersma. Folkert is geboren rond 1839 Berlikum, is overleden na 1906.

Folkert was eerder gehuwd (1) met Antje Dijkstra.

III-B  Feije Dirks Stienstra, zoon van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op vrijdag 9 augustus 1833 Berlikum, is overleden op dinsdag 3 december 1912 aldaar.

Feije trouwt op zaterdag 26 mei 1855 in de gem. Menaldumadeel (1) met Hinke Harmens Osinga, dochter van Harm Rienks Osinga en Janke Douwes Quarré. Hinke is geboren op vrijdag 22 april 1831 Berlikum, is overleden op maandag 21 maart 1870 in de gem. Menaldumadeel.

Van Feije en Hinke zijn vier kinderen bekend:

1  Janke Stienstra is geboren op dinsdag 30 september 1856 Berlikum, zie IV-A.

2  Trijntje Stienstra is geboren op donderdag 29 december 1859 Berlikum, zie IV-B.

3  Dirk Feijes Stienstra is geboren op donderdag 22 december 1864 Berlikum, is ongehuwd overleden op zondag 5 maart 1893 aldaar.

4  Harmen Feyes Stienstra is geboren op zaterdag 22 augustus 1868 Berlikum, is overleden op zondag 5 november 1871 aldaar.

Feije trouwt op donderdag 15 mei 1873 in de gem. Menaldumadeel (2) met Janke Meintes van der Berg, dochter van Meinte Durks van der Berg en Jantje Klazes van der Meer. Janke is geboren op zaterdag 24 mei 1834 Winsum (Fr), is overleden na 1912.

Janke was later gehuwd (2) met Pieter Hommes Bruinsma.

Van Feije en Janke zijn drie kinderen bekend:

5  Jan Feijes Stienstra is geboren op dinsdag 27 januari 1874 Berlikum, zie IV-C.

6  Sibbeltje Stienstra is geboren op zondag 18 juli 1875 Berlikum.

7  Klazina Feijes Stienstra is geboren op dinsdag 4 september 1877 Berlikum, is ongehuwd overleden op woensdag 15 januari 1902 aldaar.

III-C  Antje Dirks Stienstra, dochter van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op zondag 28 februari 1836 Berlikum, is overleden op dinsdag 4 januari 1921 in de gem. Menaldumadeel, is begraven Berlikum.

Antje trouwt op woensdag 10 mei 1865 in de gem. Menaldumadeel met Sijbren Harmens Herrema, zoon van Harmen Gerrits Herrema en Pietje Gatses Wassenaar. Sijbren is geboren op maandag 28 oktober 1839 Tzummarum, is overleden op vrijdag 10 april 1908 Berlikum.

Van Sijbren en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Sijbrens Herrema is geboren op dinsdag 20 november 1866 Oosterbierum.

Trijntje trouwt op zaterdag 16 mei 1891 Leeuwarden met Lieuwe Pieters Pel, zoon van Pieter Pel en Wapke Hofstra. Lieuwe is geboren rond 1867.

2  Pietje Sijbrens Herrema is geboren op zondag 6 december 1868 Oosterbierum, is overleden op maandag 10 februari 1947 Zweins, is begraven aldaar.

Pietje was gehuwd met Yde Jans Andringa. Yde is geboren op zaterdag 14 januari 1871 Peins, is overleden op vrijdag 23 oktober 1959 Harlingen, is begraven Zweins.

3  Dirk Sijbrens Herrema is geboren op zondag 7 mei 1871 Oosterbierum, is overleden op zondag 22 juni 1947 om 16.30 uur Berlikum.

Dirk trouwt op zaterdag 22 mei 1897 in de gem. Wymbritseradeel met Baukje Wierda.

4  Harmen Sijbrens Herrema is geboren op donderdag 26 februari 1874 Klooster-Lidlum, is overleden op woensdag 29 december 1954 Berlikum.

Harmen trouwt op donderdag 25 mei 1899 in de gem. Menaldumadeel met Maaike Baukes Stap.

III-D  Theunis Dirks Stienstra, zoon van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op zondag 25 maart 1838 Berlikum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 21 april 1923 aldaar.

Theunis trouwt op donderdag 24 mei 1860 in de gem. Menaldumadeel (1) met Sijtske Sijtzes Braaksma, dochter van Sijtze Minnes Braaksma en Geertje Lieuwes Douma. Sijtske is geboren op zaterdag 12 juli 1834 Berlikum, is overleden op zondag 21 juli 1867 in de gem. Menaldumadeel.

Van Theunis en Sijtske is een kind bekend:

1  Dirk Theunis Stienstra is geboren op vrijdag 30 november 1860 Berlikum, is overleden op vrijdag 9 augustus 1861 aldaar.

Theunis trouwt op zaterdag 11 april 1868 in de gem. Menaldumadeel (2) met Sjieuwke Sijtzes Braaksma, dochter van Sijtze Minnes Braaksma en Geertje Lieuwes Douma. Sjieuwke is geboren op zondag 5 augustus 1832 Berlikum, is overleden op zondag 27 februari 1870 in de gem. Menaldumadeel.

Sjieuwke was eerder gehuwd (1) met Sippe Aans Harkema.

Van Theunis en Sjieuwke is een kind bekend:

2  Dirk Stienstra is geboren op donderdag 23 juli 1868 Berlikum, zie IV-D.

Theunis trouwt op woensdag 17 april 1872 in de gem. Menaldumadeel (3) met Trijntje Sijbrens Runia, dochter van Sijbren Tjeerds Runia en Grietje Klazes Bijlsma. Trijntje is geboren op zondag 9 april 1837 Berlikum, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op zondag 23 december 1883 aldaar.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Wieger Rekker.

Van Theunis en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

3  Trijntje Stienstra is geboren op donderdag 14 november 1872 Berlikum, is overleden op dinsdag 24 maart 1931 Leeuwarden, is begraven op vrijdag 27 maart 1931 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Trijntje trouwt op zaterdag 9 februari 1895 Leeuwarden met Fredericus Timmer, zoon van Joseph Timmer en Beeke de Vries. Fredericus is geboren rond 1867 Huizum.

4  Age Stienstra is geboren op maandag 22 december 1873 Berlikum, zie IV-E.

5  Grietje Theunis Stienstra is geboren op woensdag 20 januari 1875 Berlikum, zie IV-F.

6  Feije Stienstra is geboren op woensdag 20 januari 1875 Berlikum, is overleden na 1948.

Feije trouwt op zaterdag 21 mei 1910 in de gem. Barradeel met Jeltje Bakker, dochter van Johannes Bakker en Martentje Miedema. Jeltje is geboren op dinsdag 25 januari 1876 Minnertsga, is overleden op woensdag 4 februari 1948 aldaar.

7  Hinke Theunis Stienstra is geboren op maandag 5 februari 1877 Berlikum, is overleden op dinsdag 25 juni 1878 aldaar.

8  Hendrik Theunis Stienstra is geboren op woensdag 28 mei 1879 Berlikum, zie IV-G.

Theunis trouwt op donderdag 7 mei 1891 in de gem. Menaldumadeel (4) met Attje Bosma, dochter van Tjeerd Hendriks Bosma en Tietje Sijdses Koopal. Attje is geboren rond 1846 Beetgum.

Attje was eerder gehuwd (1) met Dirk Hagen.

III-E  Pietje Dirks Stienstra, dochter van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op vrijdag 6 november 1840 Berlikum.

Pietje trouwt op woensdag 13 mei 1868 in de gem. Menaldumadeel met Hendrik Klazes van der Brug, zoon van Klaas Hendriks van der Brug en Hinke Tjeerds Hofstra. Hendrik is geboren op maandag 6 maart 1837 Tzum.

Van Hendrik en Pietje zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Hendriks van der Brug is geboren op dinsdag 22 februari 1870 in de gem. Franekeradeel.

2  Trijntje Hendriks van der Brug is geboren op zondag 23 juni 1872 in de gem. Franekeradeel.

3  Hinke Hendriks van der Brug is geboren op donderdag 9 oktober 1873 in de gem. Franekeradeel.

4  Durk Hendriks van der Brug is geboren op maandag 7 september 1874 in de gem. Franekeradeel.

III-F  Jan Dirks Stienstra, zoon van Dirk Feijes Stienstra (II) en Trijntje Theunis Runia, is geboren op maandag 30 november 1846 Berlikum, is overleden op zondag 17 augustus 1913 om 19.00 uur in de gem. Menaldumadeel.

Jan trouwt op donderdag 29 mei 1873 in de gem. Menaldumadeel met Sijbrigje Willems Lautenbach, dochter van Willem Sybrens Lautenbach en Sijke Tjipkes de Vries. Sijbrigje is geboren op vrijdag 13 april 1849 Berlikum, is overleden op donderdag 8 april 1915 in de gem. Menaldumadeel.

Van Jan en Sijbrigje zijn vier kinderen bekend:

1  Dirk Jans Stienstra is geboren op donderdag 6 augustus 1874 Berlikum, is overleden op dinsdag 8 juni 1875 aldaar.

2  Sijke Jans Stienstra is geboren op donderdag 20 april 1876 Berlikum, is als geboren aangegeven op vrijdag 21 april 1876 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op vrijdag 20 december 1889 Berlikum.

3  Dirk Jans Stienstra is geboren op zaterdag 28 september 1878 Berlikum, is overleden op zaterdag 30 november 1889 aldaar.

4  Trijntje Jans Stienstra is geboren op zondag 23 oktober 1881 Berlikum, is overleden op zaterdag 30 november 1889 aldaar.

Generatie IV

IV-A  Janke Stienstra, dochter van Feije Dirks Stienstra (III-B) en Hinke Harmens Osinga, is geboren op dinsdag 30 september 1856 Berlikum, is overleden op zondag 2 april 1950 om 23.45 uur Oudebildtzijl, is begraven rond vrijdag 7 april 1950 Hallum.

Janke trouwt op donderdag 14 mei 1885 in de gem. Het Bildt met Gouke Jilts Meester, zoon van Jilt Onnes Meester en Siebrigje Theunis Veldstra. Gouke is geboren op vrijdag 12 februari 1841 Opeinde, is overleden op zondag 5 september 1909, is begraven rond vrijdag 10 september 1909 Hallum.

Gouke was eerder gehuwd (1) met Maria Steegstra.

Van Gouke en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  A. Meester.

2  M. Meester.

IV-B  Trijntje Stienstra, dochter van Feije Dirks Stienstra (III-B) en Hinke Harmens Osinga, is geboren op donderdag 29 december 1859 Berlikum, is overleden op maandag 6 september 1937 Tzum.

Trijntje trouwt op zaterdag 18 mei 1895 in de gem. Franekeradeel met Pieter Oosterhaven, zoon van Jan Pieters Oosterhaven en Jieskje Reinders Rispens. Pieter is geboren rond 1865 Tzum, is overleden na 1937.

Van Pieter en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  M. Oosterhaven.

2  D. Oosterhaven.

3  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 15 maart 1896 in de gem. Franekeradeel.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 20 december 1902 in de gem. Franekeradeel.

IV-C  Jan Feijes Stienstra, zoon van Feije Dirks Stienstra (III-B) en Janke Meintes van der Berg, is geboren op dinsdag 27 januari 1874 Berlikum, is overleden op woensdag 16 juli 1947 om 23.30 uur Harlingen, is begraven rond zondag 20 juli 1947 aldaar.

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 3 mei 1901, trouwt op zaterdag 18 mei 1901 in de gem. Franekeradeel met Hiltje Hijlarides, dochter van Auke Scheltes Hijlarides en Antje Pieters Greidanus. Hiltje is geboren op maandag 15 september 1873 Tzum, is overleden op maandag 18 juli 1960, is begraven rond vrijdag 22 juli 1960 Harlingen.

Van Jan en Hiltje zijn zes kinderen bekend:

1  N.N., zie V-A.

2  Antje Stienstra is geboren op zondag 11 mei 1902 om 05.00 uur Tzum, is als geboren aangegeven op maandag 12 mei 1902 in de gem. Franekeradeel.

3  Feije Jans Stienstra is geboren op maandag 7 augustus 1905 Tzum, zie V-B.

4  Romkje Stienstra is geboren op zaterdag 23 maart 1907 Tzum, zie V-C.

5  Lieuwe Stienstra is geboren in september 1914 Harlingen, is overleden op vrijdag 13 november 1914 om 10.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 14 november 1914 in de gem. Harlingen.

6  Lieuwkje Stienstra is geboren op zondag 4 september 1921 Harlingen, zie V-D.

IV-D  Dirk Stienstra, zoon van Theunis Dirks Stienstra (III-D) en Sjieuwke Sijtzes Braaksma, is geboren op donderdag 23 juli 1868 Berlikum, is overleden op zondag 6 september 1964 Wier, is begraven rond vrijdag 11 september 1964 aldaar.

Dirk trouwt op donderdag 16 mei 1895 in de gem. Menaldumadeel met Aaltje Deinum, dochter van Fokke Jacobs Deinum en Klaaske Sjoerds Hoekstra. Aaltje is geboren op zondag 10 mei 1868 Witmarsum, is overleden op zondag 13 december 1936 Wier, is begraven op woensdag 16 december 1936 aldaar.

Van Dirk en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Klaaske Stienstra is geboren op donderdag 7 mei 1896 Berlikum, zie V-E.

2  Sieuwke Dirks Stienstra is geboren rond mei 1897 Berlikum, is overleden op woensdag 8 december 1897 aldaar.

3  doodgeboren dochter is doodgeboren op maandag 30 januari 1899 in de gem. Menaldumadeel.

4  Theunis Stienstra is geboren op zaterdag 10 augustus 1901 Berlikum, is overleden op zondag 24 april 1960 Wier, is begraven rond vrijdag 29 april 1960 aldaar.

5  Sieuwke Stienstra is geboren rond april 1903 Berlikum, is overleden op donderdag 12 november 1903 Leeuwarden.

6  Sieuwke Stienstra is geboren op vrijdag 23 november 1906, is ongehuwd overleden op maandag 28 september 1931 in de gem. Menaldumadeel, is begraven rond donderdag 1 oktober 1931 Wier.

7  Jacob Stienstra is geboren op maandag 10 juli 1911 om 15.00 uur Wier, is als geboren aangegeven op dinsdag 11 juli 1911 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op dinsdag 7 mei 1991 Wier, is begraven rond zondag 12 mei 1991 aldaar.

8  Sytze Stienstra is geboren op maandag 10 juli 1911 om 15.30 uur Wier, is als geboren aangegeven op dinsdag 11 juli 1911 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op woensdag 12 juni 1912.

IV-E  Age Stienstra, zoon van Theunis Dirks Stienstra (III-D) en Trijntje Sijbrens Runia, is geboren op maandag 22 december 1873 Berlikum, is overleden op zaterdag 16 mei 1942 aldaar, is begraven rond woensdag 20 mei 1942 aldaar.

Age trouwt op donderdag 17 mei 1900 in de gem. Menaldumadeel met Jannigje Quarré, dochter van Sierd Jeremias Quarré en Tjitske Minnes Jongboom. Jannigje is geboren op dinsdag 10 juni 1873 Berlikum, is overleden op woensdag 24 juni 1936 om 23.00 uur aldaar, is begraven rond maandag 29 juni 1936 aldaar.

Van Age en Jannigje zijn twee kinderen bekend:

1  Theunis Stienstra is geboren op dinsdag 4 september 1900 in de gem. Menaldumadeel, zie V-F.

2  Sierd Stienstra is geboren op dinsdag 27 juli 1909, is overleden op donderdag 10 april 1975, is begraven op maandag 14 april 1975 Berlikum.

Sierd was gehuwd met Hotske Brouwer, dochter van Feike Brouwer en J. Looyenga. Hotske is geboren op maandag 27 juni 1910, is overleden op zondag 21 april 1996, is begraven rond donderdag 25 april 1996 Berlikum.

IV-F  Grietje Theunis Stienstra, dochter van Theunis Dirks Stienstra (III-D) en Trijntje Sijbrens Runia, is geboren op woensdag 20 januari 1875 Berlikum.

Grietje trouwt op zaterdag 10 december 1898 Leeuwarden met Hendrik Postma, zoon van Jan Hendriks Postma en Riemke Rienstra. Hendrik is geboren op woensdag 2 januari 1878 Veenwouden.

Van Hendrik en Grietje is een kind bekend:

1  Jan Hendrik Postma is geboren rond 1900 Leeuwarden.

Jan trouwt op woensdag 29 april 1925 in de gem. Rotterdam met Wilhelmina Geertruida van Diggelen, dochter van Nicolaas van Diggelen en Elisabeth Steenbeek. Wilhelmina is geboren rond 1901 Nieuwenhoorn.

IV-G  Hendrik Theunis Stienstra, zoon van Theunis Dirks Stienstra (III-D) en Trijntje Sijbrens Runia, is geboren op woensdag 28 mei 1879 Berlikum, is overleden op dinsdag 19 december 1933 Beetgum.

Hendrik trouwt op donderdag 1 maart 1900 in de gem. Menaldumadeel (1) met Sijbrigje Hogerhuis, dochter van Klaas Martens Hogerhuis en Trijntje Gerbens Zijlstra. Sijbrigje is geboren rond 1880 Beetgum, is overleden rond 1909.

Van Hendrik en Sijbrigje is een kind bekend:

1  Theunis Hendriks Stienstra is geboren op vrijdag 30 maart 1900 Beetgum, zie V-G.

Hendrik trouwt op donderdag 18 mei 1911 in de gem. Menaldumadeel (2) met Sietske Eijzinga, dochter van Gerrit Oedzes Eijzinga en Jeanette Theresia Vogelzang. Sietske is geboren in 1879 Oldeboorn, is overleden na 1933.

Van Hendrik en Sietske is een kind bekend:

2  Gerrit Stienstra is geboren rond 1913, zie V-H.

Generatie V

V-A  N.N.

V-B  Feije Jans Stienstra, zoon van Jan Feijes Stienstra (IV-C) en Hiltje Hijlarides, is geboren op maandag 7 augustus 1905 Tzum, is overleden op zaterdag 23 augustus 1941 Huizum, is begraven op dinsdag 26 augustus 1941 aldaar.

Feije trouwt op donderdag 22 februari 1934 Franeker met Hendrica Adriana Kamp. Hendrica is geboren op maandag 4 maart 1912 Terheijden, is overleden op donderdag 19 november 1981 Dordrecht, is begraven op dinsdag 24 november 1981 Huizum (Leeuwarden).

Hendrica was later gehuwd (2) met Tjibbe Hoogerhuis.

Van Feije en Hendrica zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Stienstra is geboren op maandag 19 november 1934 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op woensdag 20 februari 2013 Eindhoven.

Jan was sinds vrijdag 12 mei 1961 gehuwd met N.N.

2  N.N., zie VI-A.

V-C  Romkje Stienstra, dochter van Jan Feijes Stienstra (IV-C) en Hiltje Hijlarides, is geboren op zaterdag 23 maart 1907 Tzum.

Romkje trouwt op zaterdag 10 april 1943 San Francisco met Harry Mulder.

Van Harry en Romkje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-D  Lieuwkje Stienstra, dochter van Jan Feijes Stienstra (IV-C) en Hiltje Hijlarides, is geboren op zondag 4 september 1921 Harlingen, is overleden op woensdag 1 juni 2005 in de gem. Harlingen, is begraven op maandag 6 juni 2005 Harlingen.

Lieuwkje trouwt op dinsdag 10 februari 1948 in de gem. Harlingen met Pieter Hilgenga, zoon van N.N. Hilgenga. Pieter is geboren op vrijdag 14 oktober 1921 Hoogezand, is overleden op maandag 23 november 1987 Harlingen, is begraven rond vrijdag 27 november 1987 aldaar.

Van Pieter en Lieuwkje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-E  Klaaske Stienstra, dochter van Dirk Stienstra (IV-D) en Aaltje Deinum, is geboren op donderdag 7 mei 1896 Berlikum, is overleden op woensdag 15 september 1965 Beetgumermolen, is begraven rond maandag 20 september 1965 Wier.

Klaaske trouwt op donderdag 21 augustus 1919 in de gem. Menaldumadeel met Yde J. Zijlstra, zoon van Johannes Zijlstra en Pietje Douma. Yde is geboren op maandag 25 december 1893 Wier, is overleden op zondag 3 oktober 1954 aldaar, is begraven rond donderdag 7 oktober 1954 aldaar.

Van Yde en Klaaske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-F  Theunis Stienstra, zoon van Age Stienstra (IV-E) en Jannigje Quarré, is geboren op dinsdag 4 september 1900 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op vrijdag 18 augustus 1989 Berlikum, is begraven rond dinsdag 22 augustus 1989 aldaar.

Theunis trouwt op donderdag 10 mei 1928 met Klaske Goudberg. Klaske is geboren op zaterdag 28 november 1903 in de gem. Barradeel, is Ned. Hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 20 december 1990 Bolsward, is begraven op maandag 24 december 1990 Berlikum.

Van Theunis en Klaske zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-B.

2  Age Stienstra is geboren op dinsdag 28 juni 1932 Berlikum, zie VI-C.

V-G  Theunis Hendriks Stienstra, zoon van Hendrik Theunis Stienstra (IV-G) en Sijbrigje Hogerhuis, is geboren op vrijdag 30 maart 1900 Beetgum, is overleden op woensdag 18 februari 1981 aldaar, is begraven op zaterdag 21 februari 1981 Sint Annaparochie.

Theunis trouwt op donderdag 14 januari 1926 in de gem. Het Bildt met Lolkje de Jong. Lolkje is geboren op zondag 15 december 1895 Sint Annaparochie, is overleden op maandag 15 mei 1978 Beetgum, is begraven rond vrijdag 19 mei 1978 Sint Annaparochie.

Van Theunis en Lolkje is een kind bekend:

1  Sybren Theunis Stienstra is geboren op woensdag 21 mei 1930 Beetgum, zie VI-D.

V-H  Gerrit Stienstra, zoon van Hendrik Theunis Stienstra (IV-G) en Sietske Eijzinga, is geboren rond 1913, is overleden op donderdag 15 september 1988 Beetgum, is gecremeerd op maandag 19 september 1988 Goutum.

Gerrit trouwt op donderdag 26 juli 1934 in de gem. Menaldumadeel met Baukje Looijenga. Baukje is geboren rond 1912, is overleden op woensdag 11 oktober 1989.

Van Gerrit en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-E.

2  N.N.

Generatie VI

VI-A  N.N.

VI-B  N.N.

VI-C  Age Stienstra, zoon van Theunis Stienstra (V-F) en Klaske Goudberg, is geboren op dinsdag 28 juni 1932 Berlikum, is overleden op maandag 23 februari 2009 Wolvega, is begraven op zaterdag 28 februari 2009 aldaar.

Age was sinds donderdag 13 maart 1958 gehuwd met N.N.

Van Age en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-A.

2  N.N., zie VII-B.

3  N.N., zie VII-C.

VI-D  Sybren Theunis Stienstra, zoon van Theunis Hendriks Stienstra (V-G) en Lolkje de Jong, is geboren op woensdag 21 mei 1930 Beetgum, is overleden op donderdag 26 juni 2008 aldaar, is begraven op dinsdag 1 juli 2008 Sint Annaparochie.

Sybren was sinds donderdag 19 januari 1956 gehuwd met N.N.

Van Sybren en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-D.

VI-E  N.N.

Generatie VII

VII-A  N.N.

VII-B  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.


* Gegevens van levende personen zijn in verband met privacy weggelaten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *